Lediga jobb Lärande i Sverige AB i Norrköping

Se alla lediga jobb från Lärande i Sverige AB i Norrköping. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Norrköping som finns inom det yrket.

Skolsköterska till Realgymnasiet Norrköping

Ansök    Mar 8    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Skolsköterska
Som skolsköterska på Realgymnasiet i Norrköping arbetar du som en del av elevhälsan utifrån hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande för våra elever. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs bästa.

I rollen som Skolsköterska ingår att:

- Genomföra hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser samt konsultationer med elever.
- Bidra med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå.
- Samverka med övriga professioner internt samt andra aktörer i kommunen eller regionen.

Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor, i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse.

Du kommer att möta ungdomar i årskurs 1 - 3.

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska. Du har även tidigare erfarenhet från elevhälsa inom gymnasieskola eller annan utbildningsform med yrkesförberedande utbildningar.

Vi söker dig som känner dig trygg i din roll och som har förmågan att anpassa dig i samarbetet med kollegor, för att stödja elevens måluppfyllelse. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. Du har förmåga att kommunicera tydligt, anpassat efter motpartens förmåga, gärna med erfarenhet av olika beprövade samtalsmetoder. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta nya vägar så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Du använder gärna digitala resurser och du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Tjänsten är på deltid och vi är flexibla kring en tjänstgöringsgrad mellan 50 - 60%. 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Lärare till Realgymnasiet i Norrköping i kemi och matematik

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i kemi och matematik

 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom gymnasiet med behörighet att undervisa i kemi och matematik. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som gymnasielärare.

Vi söker dig som känner sig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.

Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledig lärare.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Lärare till Realgymnasiet i svenska som andra språk och historia

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i svenska som andra språk och historia

 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom gymnasiet med behörighet att undervisa i svenska som andra språk och historia. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som gymnasielärare.

Vi söker dig som känner sig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Skolsköterska till Realgymnasiet Norrköping

Ansök    Okt 23    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Skolsköterska
I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande.

Du ingår i skolans elevhälsoteam som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs bästa. Du gillar att bidra med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå. Vi jobbar med elevhälsomöte (EHM) som modell för vårt elevhälsoarbete och du kommer därmed ha möjlighet att samverka med övriga professioner internt. Du kommer även samarbeta med externa aktörer i kommunen eller regionen.

I tjänsten har du ett stort utrymme för egna initiativ för att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. I skolsköterskans uppdrag ingår sedvanliga uppgifter så som hälsobesök, öppenmottagning och vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet. Inom Lärande i Sverige används Prorenata som journalsystem.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska. Vi ser att du gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta inom elevhälsa på gymnasieskola eller annan utbildningsform med yrkesförberedande utbildningar.

Du känner dig trygg i din roll som skolsköterska och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet samt har förmågan att arbeta med ungdomar såväl i grupp som enskilt.

Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt där du sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar mot våra gemensamma mål och fokuserar på resultat. Vi ser att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Du är en kunskapsresurs för andra och underhåller din kunskap. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas.

Du använder gärna digitala resurser och du brinner för att stödja både elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Skolsköterska till Realgymnasiet Norrköping

Ansök    Dec 18    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Skolsköterska
Som skolsköterska på Realgymnasiet i Norrköping arbetar du som en del av elevhälsan utifrån hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande för våra elever. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs bästa.

I rollen som Skolsköterska ingår att:

- Genomföra hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser samt konsultationer med elever.
- Bidra med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå.
- Samverka med övriga professioner internt samt andra aktörer i kommunen eller regionen.

Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor, i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse.

Du kommer att möta ungdomar i åk 1-3 på gymnasiet inom programmen: Naturbruk, Teknik, El- och energi.

Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska. Du har även tidigare erfarenhet från elevhälsa inom gymnasieskola eller annan utbildningsform med yrkesförberedande utbildningar.

Vi söker dig som känner dig trygg i din roll och som har förmågan att anpassa dig i samarbetet med kollegor, för att stödja elevens måluppfyllelse. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. Du har förmåga att kommunicera tydligt, anpassat efter motpartens förmåga, gärna med erfarenhet av olika beprövade samtalsmetoder. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta nya vägar så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Du använder gärna digitala resurser och du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Lärare i engelska och svenska till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare i engelska och svenska 
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i kurserna engelska 5 och svenska 1 och 2

Kvalifikationer
Du är legitimerad gymnasielärare med behörighet att undervisa i engelska och svenska. 

Vi söker dig som känner sig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.

Tjänsten är ett vikariat om 60% t.o.m. 240621

Urval sker löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Socialpedagog till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Socialpedagog
Som socialpedagog  på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål.

Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam och tillsammans med skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog tillhöra skolans trygghetsteam.

 

Kvalifikationer


Du är utbildad socialpedagog eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för att lyckas i rollen som socialpedagog. Du är en ansvarstagande och trygg person, som brinner för att skapa en trygg skola. En viss del av mod och personlig mognad krävs för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor med elever och deras vårdnadshavare. Det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt även i mycket svåra och pressade situationer.

Tjänsten är ett vikariat med goda möjligheter till förlängning.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.

Urval och intervjuer sker löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Skolsköterska till Realgymnasiet Norrköping

Ansök    Jun 1    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Skolsköterska
I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande.

Du ingår i skolans elevhälsoteam som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs bästa. Du gillar att bidra med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå. Vi jobbar med elevhälsomöte (EHM) som modell för vårt elevhälsoarbete och du kommer därmed ha möjlighet att samverka med övriga professioner internt. Du kommer även samarbeta med externa aktörer i kommunen eller regionen.

I tjänsten har du ett stort utrymme för egna initiativ för att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. I skolsköterskans uppdrag ingår sedvanliga uppgifter så som hälsobesök, öppenmottagning och vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet. Inom Lärande i Sverige används Prorenata som journalsystem.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska. Vi ser att du gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta inom elevhälsa på gymnasieskola eller annan utbildningsform med yrkesförberedande utbildningar.

Du känner dig trygg i din roll som skolsköterska och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet samt har förmågan att arbeta med ungdomar såväl i grupp som enskilt.

Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt där du sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar mot våra gemensamma mål och fokuserar på resultat. Vi ser att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Du är en kunskapsresurs för andra och underhåller din kunskap. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas.

Du använder gärna digitala resurser och du brinner för att stödja både elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Lärare i svenska och engelska till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i ämnena engelska och svenska.

Kvalifikationer
Du är legitimerad gymnasielärare inom svenska och engelska med behörighet att undervisa i desamma. Tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet kan vara meriterande.

Vi söker dig som känner sig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar provanställning om 6 månader och semestertjänst på våra pedagogiska tjänster. 

Intervjuer, urval och rekrytering sker löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till framgång. Visa mindre

Lärare i matematik och entreprenörskap till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare
Vi söker en lärare i matematik och entreprenörskap till oss på Realgymnasiet i Norrköping.

Inom Realgymnasiet erbjuder vi utbildningar där ämnesintegration och arbete i projekt är centralt. Detta, tillsammans med ett branschnära samarbete, ger de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och leder till framgång efter avslutad utbildning.

Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, med att bedöma måluppfyllelsen och tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.

Intentionen är att du kommer introduceras under två veckors tid tillsammans med ordinarie lärare. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom gymnasiet med behörighet att undervisa i matematik. Det är meriterande om du är behörig i entreprenörskap eller har erfarenhet att undervisa i ämnet. 

Du känner dig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar.  Vi ser att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång. Visa mindre

Vikarierande lärare i svenska & SVA till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare
Vi söker en vikarierande lärare i svenska och svenska som andraspråk till oss på Realgymnasiet i Norrköping.

Inom Realgymnasiet erbjuder vi utbildningar där ämnesintegration och arbete i projekt är centralt. Detta, tillsammans med ett branschnära samarbete, ger de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och leder till framgång efter avslutad utbildning.

Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, med att bedöma måluppfyllelsen och tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.

Vikariatet sträcker sig mellan 230320 och 240620 med god chans till förlängning. Intentionen är att du kommer introduceras under två veckors tid med ordinarie lärare. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom gymnasiet med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk.

Vi söker dig som känner sig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar.  Vi ser att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång. Visa mindre

Vikarierande lärare i svenska & SVA till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare
Vi söker en vikarierande lärare i svenska och svenska som andraspråk till oss på Realgymnasiet i Norrköping.

Inom Realgymnasiet erbjuder vi utbildningar där ämnesintegration och arbete i projekt är centralt. Detta, tillsammans med ett branschnära samarbete, ger de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande och leder till framgång efter avslutad utbildning.

Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, med att bedöma måluppfyllelsen och tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.

Vikariatet sträcker sig mellan 230320 och 240620 med god chans till förlängning. Intentionen är att du kommer introduceras under två veckors tid med ordinarie lärare. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom gymnasiet med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk.

Vi söker dig som känner sig trygg i rollen som lärare och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar.  Vi ser att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/. 

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång. Visa mindre

Timvikarierande lärare till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Beskrivning och kvalifikationer

Vi söker dig som vill arbeta som vikarie vid kortare frånvaro för våra lärare t.

ex. vid sjukdom eller ledighet. Vi söker i första hand dig som har relevant utbildning, i andra hand dig med erfarenheter lämpliga för uppdraget. Avslutad gymnasieutbildning och utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav. Vi välkomnar dig som studerar till lärare att söka! Vi ger dig möjlighet att prova på din kommande yrkesroll på en liten och trygg skola där du blir en del av vårt team.

Personliga egenskaper

Du är en social person med god simultankapacitet som gärna samarbetar med andra kring olika projekt. Du uppskattar variation och har förmåga att vara flexibel i ditt uppdrag. Din motivation finner du bland annat i de möten med människor som uppdraget ger. Urval och intervjuer genomförs löpande.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång. Visa mindre

Mentor till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Mentor 
I uppdraget som mentor för El- och energiprogrammet på Realgymnasiet Norrköping kommer du arbeta heltid tillsammans med erfarna kollegor med driv och engagemang.

Du ingår i arbetslag EE samt i elevhälsan och du har ett nära samarbete med lärare och elevhälsans kompetenser för att bidra till att våra elever får de bästa förutsättningarna för lärande. Du kommer främst arbeta med elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. På våra yrkesprogram blir elevernas anställningsbarhet efter utbildning en viktig del av uppdraget.

Som mentor kommer dina arbetsuppgifter delvis vara att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. Du kommer arbeta med att coacha våra elever, med motiverande insatser, målbilder och framtidsplanering. Du kommer stötta elever genom hjälp med studieplanering och studieteknik. En viktig del i tjänsten är att se till att elevernas studieplaner är uppdaterade och stämmer överens med programmets poängplan. Tjänsten innehåller även andra arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär.? 

Du samarbetar med personalen på skolan och driver mentorsarbetet, i det breda perspektivet, utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan. Du kommer delta i elevvårdsarbete, ha kontakt med vårdnadshavare, planera och delta i mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten och liknande. Du stöttar eleverna under skoldagen och i kontakten med lärare. Vidare arbetar du kontinuerligt och löpande, tillsammans med våra lärare, med att kommunicera måluppfyllelsen till eleven. Som mentor har du ett helhetsperspektiv med eleven i fokus. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig med pedagogisk eftergymnasial utbildning.  Erfarenhet av arbete i gymnasieskola är meriterande. Utbildning inom ledarskap kan vara meriterande.

Personliga egenskaper

Du har förmågan att engagera och utmana våra elever. Du ska även ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din roll i samarbetet med kollegor, för att stödja elevers lärande i riktning mot utbildningens och de personliga målen.  Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och arbetar systematiskt.

Vi ser att du strukturerar och driver dina uppgifter framåt och har förmågan att arbeta mot uppsatta mål. Du är även flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du arbetar väl med andra människor och säkerställer att budskap och förväntningar är tydliga för alla berörda parter. Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter person och situation.  

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du tycker om att möjliggöra för elever att nå så långt som möjligt utifrån sina personliga förutsättningar och potential.? 

Urval och intervjuer genomförs löpande. 

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång. Visa mindre

Biträdande rektor till Realgymnasiet Norrköping

Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Biträdande rektor
En stor del av uppdraget som biträdande rektor är att bidra med helheter och strategiskt tänkande tillsammans med rektor där utveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus.

Du deltar i eller ansvarar för bland annat budgetarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, rekrytering av personal samt det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer ha ett nära samarbete med skolans mentorer och lärare gällande olika typer av elevfrågor med fokus på måluppfyllelse. Du har förmågan att ha konstruktiva och framåtsyftande möten med vårdnadshavare och elever. Vidare kommer du att stötta vår kommunikatör i marknadsföringsarbetet och vid övergång till nytt adminsystem (Admentum) hösten 2023 blir du viktigt stöd till vår administratör. Personalansvar kommer att ingå på sikt. Du kommer vid rektors frånvaro agera ställföreträdande rektor.

Tillsammans med rektor, pedagogisk personal och stödfunktioner som elevhälsa och administrativ personal skapar du en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för det framtida arbetslivet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara ledare och har ett stort intresse för skolutveckling. Du har ett pedagogiskt, verksamhetsnära och utvecklingsinriktat ledarskap med fokus på att utveckla och förbättra varje enskild elevs lärande och resultat. Du driver verksamheten utifrån skolans uppdrag i lagar, förordningar, läroplan och lokala styrdokument. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du ett konstruktivt arbetssätt som fokuserar på delaktighet och goda lösningar.

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och har en dokumenterad pedagogisk erfarenhet inom gymnasieverksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av rollen som biträdande rektor alternativt annan ledande roll (ex arbetslagsledare eller förstelärare).

Du har förmågan och gillar att samarbeta med andra människor. Du är lyhörd, kommunikativ och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter och har alltid verksamhetens mål i fokus. Du vill vara med och bygga kvalitet långsiktigt och har förmågan att skapa engagemang och få med dig andra. I rollen som biträdande rektor ingår många mellanmänskliga kontakter och därför ser vi det som viktigt att du är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och har förmågan att skapa och underhålla goda relationer.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher där våra elever har sina intressen. Du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Inom Lärande är vi certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer https://www.greatplacetowork.se/.

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång. Visa mindre

Mentor/Studie- och yrkesvägledare till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Uppdraget som Mentor/Studie- och yrkesvägledare
Som mentor/studie- och yrkesvägledare på Realgymnasiet Norrköping kommer du att arbeta tillsammans med en av våra befintliga mentorer på teknikprogrammet.

Uppdraget kommer fördelas ungefär 60/40 mellan rollen som mentor respektive studie- och yrkesvägledare. Du arbetar som en del av elevhälsan och i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till att våra elever får de bästa förutsättningarna för lärande. Du kommer främst arbeta med elevens studiemässiga utveckling och sociala situation på skolan.

Som mentor kommer dina arbetsuppgifter delvis vara att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. Det innebär att delta i elevvårdsarbete, ha föräldrakontakter, planera och delta i mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten och liknande. Mentor ansvarar för en trygghet i skolan, såväl under lektionstid som raster. Du stöttar eleverna under skoldagen och i kontakten med bedömande lärare. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med lärare, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven.

Andra uppgifter som du kommer att arbeta med är;

- Uppföljning av närvaro/frånvaro.
- Uppmuntra, coacha och arbeta med motiverande insatser, målbilder och framtidsplanering.
- Stötta eleven genom hjälp med studieplanering och studieteknik.
- Övergripande arbete och implementering/uppföljning av handlingsplaner, ordningsregler, rutiner, värdegrund och sociala aktiviteter.
- För omyndiga elever är mentor kontakten mellan vårdnadshavare och skola.

Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med uppgifter som till exempel

- Studie- och yrkesvägledning av elever enskilt eller i grupp.
- Vägledning inom studier och utbildningar, behörighet till utbildningar, olika studie- och yrkesvägval samt framtagande av studieplaner.
- Uppföljning av gymnasievalet på gruppnivå samt resultat och behörighetsuppföljningar med enskilda elever.
- Ge studie- och yrkesvägledningsinformation till elever samt vårdnadshavare.
- Delta vid gymnasiemässor och liknande event samt i diverse nätverk för studie- och yrkesvägledare.

 

Kvalifikationer
Vi söker dig med examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Du har även tidigare erfarenhet av uppdraget som mentor inom gymnasieskola eller annat likvärdigt uppdrag. För att kunna skapa en helhetssyn på eleven, både utifrån elevens studiesituation och socialt, är också erfarenhet av elevhälsoarbete meriterande.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som mentor och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som mentor ska du ha förmågan att engagera och utmana våra elever. Du ska även ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument.

Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din roll i samarbetet med kollegor, för att stödja elevens måluppfyllelse. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Urval och intervjuer genomförs löpande.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Lärare i Matematik/Fysik till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare i matematik och fysik 


I ditt uppdrag som lärare i matematik och fysik vid Realgymnasiet i Norrköping kommer du ingå i det arbetslag som ansvarar för vårt högskoleförberedande program, teknikprogrammet.

Vi befinner oss i ett pågående utvecklingsarbete av vårt teknikprogram och ditt arbete kommer färgas av ord som till exempel ingenjörsmässig, samhällsbyggande och hållbarhet. För att handleda våra elever mot kommande högskolestudier arbetar du, i linje med programmets examensmål, noga med att använda matematiken som ett språk för att få eleverna att förstå, uttrycka och analysera olika sammanhang. På Realgymnasiet arbetar också heltidsmentorer, vilket ger dig ytterligare möjlighet att fokusera på att genomföra din undervisning med hög kvalité. Vi arbetar tätt tillsammans i våra arbetslag under hela elevens studiegång och du förväntas bedriva din undervisning i ett nära samarbete med andra lärare, dels inom dina ämnen men även ämnesöverskridande när så är lämpligt.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom matematik och fysik samt har dokumenterad arbetslivserfarenhet. En bakgrund som ingenjör kan vara meriterande.
Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du finner inspiration i samarbetet med kollegor. Du brinner för dina ämnen och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster samt provanställning om 6 månader.

Vi undanbeder oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Rektor till Realgymnasiet Norrköping

Ansök    Aug 22    Lärande i Sverige AB    Rektor
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många... Visa mer
Vi vet att det personliga intresset är den allra starkaste drivkraften för ett roligt, utvecklande och meningsfullt lärande. Därför har vi skapat en skola där intresse och kunskap går hand i hand. Genom aktivt lärande för våra elever och en pedagogisk grund som genomsyrar vårt arbete skapar vi likvärdighet i alla våra verksamheter. Vi samarbetar tätt med bransch och engagerar oss i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi vill vi ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Rektor
Som rektor ansvarar du för hela verksamheten på Realgymnasiet i Norrköping, med tillhörande personal och ekonomi.

En stor del av uppdraget är det pedagogiska ledarskapet, där utveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus. Du ingår i Regionchefens ledningsgrupp för region Öst tillsammans med rektorer för de andra skolorna i regionen.

Tillsammans med biträdande rektor, pedagogisk personal och stödfunktioner som elevhälsa och administrativ personal skapar du en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för det framtida arbetslivet.

Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och har en dokumenterad pedagogisk erfarenhet inom gymnasieverksamhet. Du har tidigare erfarenhet av skolledarskap och om du gått rektorsutbildningen är det meriterande.

Vi söker dig som vill vara ledare och har ett stort intresse för skolutveckling. Du har ett pedagogiskt, verksamhetsnära och utvecklingsinriktat ledarskap med fokus på att utveckla och förbättra varje enskild elevs lärande och resultat. Du driver verksamheten utifrån skolans uppdrag i lagar, förordningar, läroplan och lokala styrdokument. Du har förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, du förstår din roll men ser alltid till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. 

Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du ett konstruktivt arbetssätt som fokuserar på delaktighet och goda lösningar. Det är viktigt att du både kan delegera och ta beslut samt är ödmjuk och prestigelös.

Du arbetar bra med andra människor och är duktig på att skapa och underhålla yrkesmässiga relationer. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du har ett starkt pedagogiskt fokus och brinner för att utveckla och förbättra verksamheten för elever och personal i en lärande organisation. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher där våra elever har sina intressen.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Varmt välkommen med din ansökan!
https://www.larande.se/

Läs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:
https://www.realgymnasiet.se/
https://consensum.se/

Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång. Visa mindre

Pedagogisk utvecklingsledare - specialpedagog

Ansök    Maj 16    Lärande i Sverige AB    Specialpedagog
Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om huvudkontoret

Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Koncept

I Lärande arbetar vi inom konceptuella ramar som beskriver vår målbild, pedagogiska grund och arbetssätt. Vi arbetar på liknande sätt överallt för att ge alla barn och elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan och i framtiden. Att arbeta konceptuellt betyder att vi håller vad vi lovar, lär oss av varandra och utformar verksamheten på ett resurseffektivt sätt. Vi arbetar tillsammans för att nå våra strategiska mål i en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och vi utvecklar ständigt vår beprövade erfarenhet för att bli lite bättre varje dag.Pedagogisk utvecklingsledare - specialpedagog
Uppdraget som pedagogisk utvecklingsledare innebär ansvar för att leda och samordna utvecklingsarbetet med fokus på specialpedagogik.

Mer detaljerat innebär det ansvar för att

- integrera elevhälsa med pedagogiskt utvecklingsarbete
- stödja kvalitets- och utvecklingsarbetet i hela organisationen
- leda utvecklingsarbetet med processer som är kopplade till undervisning, ledning och stimulans, anpassningar och särskilt stöd
- leda utvecklingsarbete kopplat till Prorenatas elevakt
- leda delar av implementationsarbete med reviderade styrdokument
- organisera och driva nätverksaktiviteter för specialpedagoger på våra skolor
- samordna kompetensutvecklingsinsatser för specialpedagoger på våra skolor
- leda och driva vårt främjande och förebyggande elevhälsoarbete som en del i vår samlade elevhälsa
- leda delar av det centrala utvecklingsarbetet för förstelärare
- delta i, och i förekommande fall, leda projekt med utgångspunkt i Lärandes strategidelar

Kvalifikationer
För att lyckas väl i arbetet som pedagogisk utvecklingsledare i vårt team är du en skicklig lärare som har en bakgrund och examen som specialpedagog.

Du har erfarenhet av att leda kollegiala utvecklingsprocesser med målet att öka kapaciteten att möta alla elever där de är i sitt lärande.

Du vet att specialpedagoger behöver arbeta i samråd med andra roller på organisationsnivå och inte på individnivå för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du har tidigare lett utvecklingsprocesser för andra och du tycker om att hjälpa dina kollegor att utvecklas.

Det är meriterande om du har arbetat med EHM som modell för elevhälsoarbete.

Du är helt säker på att du aldrig kommer att ha lärt dig tillräckligt mycket och söker hela tiden ny kunskap och nya perspektiv. Vi uppskattar att du har idéer och tar initiativ för att sätta i gång och leda aktiviteter som gör att vi tar oss närmare våra mål och ser resultat av det vi gör.

Det är viktigt att du både vill och kan arbeta inom konceptuella ramar för att du ska trivas med uppdraget.

Du är dessutom flexibel och har en förmåga att se möjligheter i förbättringsarbete som vi tar oss an. Du tycker om att samarbeta med andra människor, såväl i teamet som med kollegor på våra skolor. Du har förmåga att kunna driva och leda utvecklingsarbete genom digitala möten, såväl som i hybrida mötesformer. Du har lätt för att relatera till andra på ett lyhört sätt och är en god kommunikatör. Det är en självklarhet för dig att kunna skapa goda relationer med kollegor och kunna underhålla dem över tid.

Du är en självklar ambassadör för det arbete vi gör tillsammans och tycker om att arbeta inom ramen för fattade beslut och enligt mål, policys och riktlinjer. Du har förmågan att se helhet och olika perspektiv för verksamhetens bästa och agerar därefter.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Lärare i Digitalt skapande/Webbutveckling till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare


I ditt uppdrag som lärare i Digitalt skapande/Webbutveckling på Realgymnasiet i Norrköping kommer du ingå i det arbetslag som ansvarar för vårt högskoleförberedande program, teknikprogrammet.

Vi arbetar tätt tillsammans i våra arbetslag under hela elevens studiegång och du förväntas bedriva din undervisning i ett nära samarbete med andra lärare, dels inom dina ämnen men även ämnesöverskridande när så är lämpligt. Du bedriver din undervisning så att programmets examensmål skapar en röd tråd där alla ämnen inom utbildningen bidrar till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk utveckling. På Realgymnasiet arbetar också heltidsmentorer, vilket ger dig ytterligare möjlighet att fokusera på att genomföra din undervisning med hög kvalité.

Kvalifikationer


Du är legitimerad lärare inom Digitalt skapande och Webbutveckling samt har dokumenterad arbetslivserfarenhet.
Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du finner inspiration i samarbetet med kollegor. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.


Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster samt provanställning om 6 månader.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

 

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Lärare i Matematik/Fysik/Teknik till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare i matematik, fysik och eventuellt teknik


I ditt uppdrag som lärare i matematik, fysik och eventuellt teknik vid Realgymnasiet i Norrköping kommer du ingå i det arbetslag som ansvarar för vårt högskoleförberedande program, teknikprogrammet.

Vi befinner oss i ett pågående utvecklingsarbete av vårt teknikprogram och ditt arbete kommer färgas av ord som till exempel ingenjörsmässig, samhällsbyggande och hållbarhet. För att handleda våra elever mot kommande högskolestudier arbetar du, i linje med programmets examensmål, noga med att använda matematiken som ett språk för att få eleverna att förstå, uttrycka och analysera olika sammanhang. På Realgymnasiet arbetar också heltidsmentorer, vilket ger dig ytterligare möjlighet att fokusera på att genomföra din undervisning med hög kvalité. Vi arbetar tätt tillsammans i våra arbetslag under hela elevens studiegång och du förväntas bedriva din undervisning i ett nära samarbete med andra lärare, dels inom dina ämnen men även ämnesöverskridande när så är lämpligt.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom matematik, fysik och eventuellt även teknik samt har dokumenterad arbetslivserfarenhet. En bakgrund som ingenjör kan vara meriterande.
Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du finner inspiration i samarbetet med kollegor. Du brinner för dina ämnen och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster samt provanställning om 6 månader.

Vi undanbeder oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Lärare mot fritidshem till Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare mot fritidshem

Som lärare mot fritidshem på Erlaskolan arbetar du både i skolan och på fritidshemmet och skapar förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Du deltar i utvecklingsarbete och arbetslagsarbete där du har en viktig roll att tillsammans med fritidspedagoger, lärare, förskollärare, elevhälsa och elever samarbetar för att skapa en god lärandemiljö.

På Erlaskolan har vi har ett fritidshemsteam som tillsammans ansvarar för att utveckla fritidshemmet. I teamet ingår lärare mot fritidshem, som under dagtid är en del av undervisning och rastverksamhet, och fritidspedagoger vilka har rastvärdskap som sitt huvuduppdrag. I teamet har vi en hög ambitionsnivå och ett stort engagemang och vi anser att allas insats är viktig för att utvecklas och nå framgång inom vår verksamhet.

Du kommer arbeta praktiskt med skolans läroplan och stötta eleverna i deras lärande och även vara ett stöd i elevernas utveckling av sociala kompetenser. Du kommer att möta barn från förskoleklass till årskurs 3.

Nu till nästa läsår planerar vi en satsning på en organisation och pedagogik i framkant. Det betyder sammanfattningsvis att:

- Vi organiserar lärarna i team som undervisar eleverna ämnesövergripande tillsammans i en årskurs. Vi kallar det för teamlärarskap. Praktisk- estetsiska ämnen och moderna språk schemaläggs till viss del separat. Viss ämnesspecifik tid i andra ämnen schemaläggs också separat.

- Vi har en läsårsstruktur som är indelad i 6 perioder för att möjliggöra ett systematiskt och hållbart ämnesövergripande arbete. Varje period innehåller ett ämnesövergripande uppdrag, med en tillhörande mellanvecka för gemensamma skolaktiviteter, ämnesspecifika inslag och 1-2 studiedagar för eleverna då lärare arbetar med planering, utveckling och dokumentation.

- Det ämnesövergripande arbetet utgår från uppdrag som är byggda utifrån LGR22. Vilket möjliggör en hållbar och effektiv hantering av ämnesövergripande arbete. Uppdragen har tillkommit efter en gedigen analys- och bearbetningsprocess av huvudmannen och våra förstelärare, och ger en stödjande ram för likvärdighet och kvalitet.

- Uppdragen i sin tur innehåller tydliga inslag av kooperativt och värdeskapande lärande.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem. Du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete och har en lärarlegitimation.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare mot fritidshem, i mötet med eleverna, och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

Du har förmåga att tänka nytt och viljan att vara med och utveckla framtidens skola. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet där du förstår din roll men samtidigt ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Du kan leda, engagera och utmana eleverna och du tror på deras möjlighet att utveckla de förmågor de redan har och komplettera med nya. Du har ett relationellt förhållningssätt där du skapar goda kontakter och underhåller relationer med eleverna. Din pedagogiska insikt visar att du har en god förståelse för elevernas olika förutsättningar att ta till sig kunskaper vilket gör att du anpassar ditt arbetssätt till elevgruppen. Du arbetar mot mål och resultat men kan också anpassa ditt arbetssätt för att eleverna ska nå sin fulla potential.

Du är energisk och lägger ner såväl tid, energi och engagemang i ditt arbete. Genom att ta initiativ och på ett kreativt sätt bidra med idéer som kan omsättas i praktiken uppnår du resultat i ditt arbete tillsammans med kollegor och elever. Du ser möjligheter i förändringar och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Inom företaget tillämpas sex månaders provanställning samt semestertjänst.

 

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Lärare i Svenska 7-9 till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Nu utökar vi vår verksamhet med förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på Erlaskolan Södra, och blir en av Norrköpings få F-9 skolor, vi finns precis i anslutning till Vrinneviskogen.

Nu söker vi dig som vill vara med och undervisa våra elever i svenska på skolan.

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även Elevstödjande mentorer och elevhälsa på skolan.

Under läsåret 22/23 börjar vi implementera ett nytt grundskolekoncept kopplat till pedagogiken på våra skolor inom Lärande för- och grundskolor. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. 

Vi söker dig som har erfarenhet och känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta de vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Vi ser att du arbetar bra såväl med andra människor som självständigt och samverkar med kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har god insikt och kunskap kring ditt speciallistområde som är undervisning och arbetet kring gruppdynamiken i klassrummet.

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen i samhället, vi lär för framtiden. Eleverna har tillgång till Chromebooks och vi arbetar i vår lärplattform Canvas.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsten är ett föräldravikariat och därmed en visstidsanställning under läsåret 22/23. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Ma/NO lärare 7-9 till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Nu utökar vi vår verksamhet med förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på Erlaskolan Södra, och blir en av Norrköpings F-9 skola, precis i anslutning till Vrinneviskogen.

Nu söker vi dig som vill vara med och undervisa våra elever i NO/Ma ämnet på skolan.

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även Lärare i fritidshem och elevhälsa på skolan.

Under läsåret 22/23 börjar vi implementera ett nytt grundskolekoncept på våra skolor inom Lärande för- och grundskolor. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ovan nämnda ämnen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. 

Vi söker dig som har erfarenhet och känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta de vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Vi ser att du arbetar bra såväl med andra människor som självständigt och samverkar med kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har god insikt och kunskap kring ditt speciallistområde som är undervisning och arbetet kring gruppdynamiken i klassrummet.

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen i samhället, vi lär för framtiden. Eleverna kommer ha tillgång till Chromebooks och vi arbetar i vår lärplattform Canvas.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsterna är en tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi har semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Slöjd lärare till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Nu utökar vi vår verksamhet med förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på Erlaskolan Södra, och blir en av Norrköpings F-9 skola, precis i anslutning till Vrinneviskogen.

Nu söker vi dig som vill vara med och undervisa våra elever i slöjd ämnet på skolan. Vi söker både en lärare i Textilslöjd och en lärare i trä- och metallslöjd. Vi har en två fina undervisningssalar kopplade till ämnet.

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentorer och elevhälsa på skolan.

Under läsåret 22/23 börjar vi implementera ett nytt grundskolekoncept på våra skolor inom Lärande för- och grundskolor. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ovan nämnda ämnen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. 

Vi söker dig som har erfarenhet och känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta de vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Vi ser att du arbetar bra såväl med andra människor som självständigt och samverkar med kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har god insikt och kunskap kring ditt speciallistområde som är undervisning och arbetet kring gruppdynamiken i klassrummet.

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen i samhället, vi lär för framtiden. Eleverna kommer ha tillgång till Chromebooks och vi arbetar i vår lärplattform Canvas.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsterna är en tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi har semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Hemkunskapslärare till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Nu utökar vi vår verksamhet med förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på Erlaskolan Södra, och blir en av Norrköpings F-9 skola, precis i anslutning till Vrinneviskogen.

Nu söker vi dig som vill vara med och undervisa våra elever i hemkunskap på skolan. Tjänsten är på deltid, men kan kombineras med annat ämne för att bli en heltidstjänst.

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentorer och elevhälsa på skolan.

Under läsåret 22/23 börjar vi implementera ett nytt grundskolekoncept på våra skolor inom Lärande för- och grundskolor. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ovan nämnda ämnen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. 

Vi söker dig som har erfarenhet och känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta de vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Vi ser att du arbetar bra såväl med andra människor som självständigt och samverkar med kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har god insikt och kunskap kring ditt speciallistområde som är undervisning och arbetet kring gruppdynamiken i klassrummet.

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen i samhället, vi lär för framtiden. Eleverna kommer ha tillgång till Chromebooks och vi arbetar i vår lärplattform Canvas.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsterna är en tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi har semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Lärare i Svenska som andraspråk till Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare


Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan. I ditt uppdrag kommer även mentorskap inom 4-6 att ingå ihop med engagerade mentorskollegor.

 

Just nu genomgår skolan en två-årig satsning på kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Under denna period arbetar skolledningen även med att förbättra förutsättningarna för ämnet svenska som andraspråk. 

 

Du kommer att undervisa i årskurser inom 4-6 och komplettera de befintliga lärarna i ämnet svenska. Syftet med rekryteringen är att förstärka organisationen och ge oss fler möjligheter att organisera undervisningen inom svenska som andraspråk inom 4-6. Ett exempel är att det kan ge oss möjligheten att vara en svensklärare och en lärare i svenska som andraspråk i flera av våra undervisningsgrupper. Det gör att vi kan få till olika sätt att organisera undervisningen dynamiskt över tid utifrån de olika årskursernas behov och förutsättningar.

 

Just nu pågår ett arbete med att bygga in SVA-kompetens inom de olika arbetslagen. Det gör att du i din roll kommer att få samverka med SVA-lärare inom 1-3 och 7-9 som redan finns i organisationen. Dels för att vidareutveckla våra rutiner och dels för att utveckla undervisningen tillsammans.

 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom svenska som andraspråk med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. Andra ytterligare behörigheter är också av intresse.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

För att lyckas i ditt uppdrag söker vi dig som är strukturerad på ett sätt som gör att du har en tydlig undervisning och att du har god kontroll över dina elevers kunskapsutveckling. Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. I uppdraget krävs bland annat att du samverkar inom ämneslag, med elevhälsa och ledning samt mentorer och arbetslagskollegor.

Du använder gärna digitala resurser för att utveckla undervisningen, är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

NO/Ma-lärare 4-6 till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Nu utökar vi vår verksamhet med förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på Erlaskolan Södra, och blir en av Norrköpings F-9 skola, precis i anslutning till Vrinneviskogen.

Nu söker vi dig som vill vara med och undervisa våra elever i NO/Ma ämnet på skolan.

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentorer och elevhälsa på skolan.

Under läsåret 22/23 börjar vi implementera ett nytt grundskolekoncept på våra skolor inom Lärande för- och grundskolor. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ovan nämnda ämnen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. 

Vi söker dig som har erfarenhet och känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta de vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Vi ser att du arbetar bra såväl med andra människor som självständigt och samverkar med kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har god insikt och kunskap kring ditt speciallistområde som är undervisning och arbetet kring gruppdynamiken i klassrummet.

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen i samhället, vi lär för framtiden. Eleverna kommer ha tillgång till Chromebooks och vi arbetar i vår lärplattform Canvas.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsterna är en tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi har semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som Fritidspedagog
Nu utökar vi vår verksamhet med fritidshem, förskoleklass och årskurs 1 på Erlaskolan Södra, och söker dig som vill vara med från starten och ha en aktiv del i uppbyggnaden av dessa verksamheter i skolan!

Som Lärare i fritidshem/fritidspedagog på Erlaskolan har du en viktig roll då du tillsammans med klasslärare och elever samarbetar för att skapa en god lärandemiljö.

Som pedagog  kommer du vara en expert, vägledare och en trygg vuxenkontakt. 

På Erlaskolan skapar vi nu ett fritidsteam som tillsammans kommer ansvara för att bygga upp och utveckla fritidshemmet. I uppdraget är du till viss del med i undervisningen under skoldagen och har ansvar för rastvärdskap. Vi söker medarbetare som har en hög ambitionsnivå och ett stort engagemang, du anser att allas insats är viktig för att utvecklas och nå framgång inom vår verksamhet.

Du kommer arbeta praktiskt med skolans läroplan och stötta eleverna i deras lärande och även vara ett stöd i elevernas utveckling av sociala kompetenser. Du arbetar huvudsakligen i fritidshemmet men kan även utifrån din behörighet kunna ansvara för något ämne.

Under läsåret 22/23 börjar vi implementera ett nytt grundskolekoncept på våra skolor inom Lärande för- och grundskolor. 

Du kommer i huvudsak att möta barn i åldrarna 6-7 år nu till en början då vi bygger upp verksamheten underifrån med en klass i förskoleklass och en halvklass i årskurs 1.

Vi söker nu två lärare i fritidshem/fritidspedagoger som vill arbeta med våra yngsta barn i fritidshemmet.

Tillträde till tjänsterna är under senare delen av våren/tidig sommar då vi kör igång med fritidshemmet i och med skolstart 22/23.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Lärare i fritidshem eller fritidspedagog. Du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete i uppdraget som Lärare i fritidshem eller fritidspedagog.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som fritidspedagog, i mötet med eleverna, och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

Du har förmåga att tänka nytt och viljan att vara med och utveckla framtidens skola. Du tar tillvara på kollegors kompetenser och är delaktig i arbetet att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du kan leda, engagera och utmana eleverna och du tror på deras möjlighet att utveckla de förmågor de redan har och komplettera med nya.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Vi ser att du arbetar bra såväl med andra människor som självständigt och samverkar med kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du är kreativ och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen i samhället, vi lär för framtiden. Eleverna kommer ha tillgång till Chromebooks och vi arbetar i vår lärplattform Canvas.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsterna är en tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi har semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Musiklärare till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobb... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Nu utökar vi vår verksamhet med förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på Erlaskolan Södra, och blir en av Norrköpings F-9 skola, precis i anslutning till Vrinneviskogen.

Nu söker vi dig som vill vara med och undervisa våra elever i musik på skolan. Tjänsten är på deltid, men skulle kunna vara en heltid i kombination med annat ämne.

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentorer och elevhälsa på skolan.

Under läsåret 22/23 börjar vi implementera ett nytt grundskolekoncept på våra skolor inom Lärande för- och grundskolor. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ovan nämnda ämnen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. 

Vi söker dig som har erfarenhet och känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta de vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Vi ser att du arbetar bra såväl med andra människor som självständigt och samverkar med kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har god insikt och kunskap kring ditt speciallistområde som är undervisning och arbetet kring gruppdynamiken i klassrummet.

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen i samhället, vi lär för framtiden. Eleverna kommer ha tillgång till Chromebooks och vi arbetar i vår lärplattform Canvas.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsterna är en tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi har semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se Visa mindre

Lärare F-3 till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Nu utökar vi vår verksamhet med förskoleklass, årskurs 1 och fritidshem på Erlaskolan Södra, och söker dig som vill vara med från starten och ha en aktiv del i uppbyggnaden av dessa verksamheter i skolan!

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även Lärare i fritidshem och elevhälsa på skolan.

Under läsåret 22/23 börjar vi implementera ett nytt grundskolekoncept på våra skolor inom Lärande för- och grundskolor. 

Vi söker nu två lärare som vill arbeta med våra yngsta barn i förskoleklassen och i årskurs 1.

Tillträde till tjänsterna är flexibelt 2/5-1/8.

En av de två utannonserade tjänsterna vill vi ska börja 2 maj för att vara med och förbereda och starta upp verksamheten 22/23 tillsammans med övriga på skolan.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i F-3. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som klasslärare i F-3. Legitimerad förskollärare med erfarenhet av att undervisa i F-3 kan också vara aktuella för tjänsten.

Vi söker dig som har erfarenhet och känner dig trygg i rollen som klasslärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Erfarenheter av olika varianter av läsinlärning och matematikinlärning är meriterande. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta de vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Vi söker dig som arbetar mot mål och fokuserar på resultat och som har förmågan att ändra din inriktning när målen ändrar sig. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändringar. Vi ser att du arbetar bra såväl med andra människor som självständigt och samverkar med kollegor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har god insikt och kunskap kring ditt speciallistområde som är det tidiga lärandet och arbetet kring gruppdynamiken i klassrummet.

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen i samhället, vi lär för framtiden. Eleverna kommer ha tillgång till Chromebooks och vi arbetar i vår lärplattform Canvas.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsterna är en tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi har semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Verksamhetschef med MLA till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Kvalitetsteamet

Kvalitetsteamet leds av Lärandes kvalitetschef som även är huvudmannens skolchef. Kvalitetsteamet ansvarar för att skapa strukturer och rutiner för organisationens systematiska kvalitetsarbete samt att följa upp och analysera arbetet i syfte att kontinuerligt förbättra verksamheten. Funktioner inom teamet arbetar bland annat med att kvalitetssäkra poängplaner, timplaner, scheman samt arbetet med statsbidrag. Avdelningen består av de centrala funktionerna för skoladministration, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt mentorssamordning.Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en verksamhetschef med ansvar för elevhälsans medicinska insats som vill bli del av vårt kvalitetsteam.

Vi erbjuder ett spännande arbete med kvalitet, utveckling och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Du kommer tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler. Som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats kommer du driva och utveckla elevhälsoarbetet på våra skolverksamheter i enlighet med skolans författningar och huvudmannens intentioner. Detta innebär ett arbete för en samlad elevhälsa med ett tydligt hälsofrämjande och förebyggande fokus. 

Du kommer ansvara för att den medicinska insatsen på skolorna fungerar på ett tillfredsställande sätt och tillgodose kraven på hög patientsäkerhet och god vård för våra elever. Du kommer ansvara för egenkontroll och avvikelsehantering samt årligen sammanställa kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse över elevhälsans medicinska insats. Du jobbar nära ledningsgruppen för Lärande i Sverige. 

Som verksamhetschef kommer du årligen revidera huvudmannens plan för elevhälsoarbete, lyfta fram den för verksamheten och tillse att en lokal plan för varje skola upprättas. Du kommer även tillse att ledningssystemet är uppdaterat för elevhälsans medicinska del samt vid behov förhandla och uppdatera avtal rörande elevhälsan. Du kommer arbetsleda och följa upp PLA och LLA. Du kommer stötta rektor i att arbetsleda lokal skolsköterska och skolläkare. Du kommer också vara systemspecialist i journalsystemet Prorenata och säkerställa att verksamheten är utbildad och har rätt kompetens för att arbeta i systemet.

Kvalitetsteamet är lokaliserat på vårat huvudkontor i Norrköping men då Lärande har skolor spridda över stora delar av Sverige, kan även annat arbetsställe än Norrköping bli aktuellt om intresse finns. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare eller sjuksköterska med specialistkompetens mot distrikt, barn- och ungdomssjukvård eller skolhälsovård. Det är meriterande om du har en pedagogisk examen. Du har erfarenhet av att verka i och ansvara för ett ledningssystem för en patientsäker vård av god kvalitet. Du har även god erfarenhet av att leda andra utifrån givna styrdokument så som HSL, PdL, PSL, SL och liknande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Du ska ha kännedom om EHM som modell för elevhälsoarbete.

Du har ett stort intresse av att samverka kring pedagogiska utvecklingsfrågor för elevers lärande och brinner för att, med elevens lärande i centrum, utveckla våra skolverksamheter för att bidra till ökad kvalitet. Du ser digitalisering som ett medel att snabbt nå goda resultat och har goda kunskaper inom Office-paketet. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi ser att du arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och kan förändra din inriktning när målen ändras. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver dina processer vidare. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och kan se möjligheterna i förändringar.

Vi ser att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsmått och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar genom att lägga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och därmed visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du har god kunskap om de fackmässiga aspekterna av arbetet som verksamhetschef för EMI och är en kunskapsresurs för andra.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare NO 7-9 till Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare i NO
Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Tjänsten innebär just nu att ansvara för undervisning och bedömning i Team 7, men även att samundervisa NO-ämnena i Team 8 och 9.

Utöver undervisning ingår även mentorskap tillsammans med pedagogerna i Team 7.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom NO med behörighet att undervisa i Kemi, Fysik och Biologi för år 7-9. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som NO-lärare på grundskolans senare år. Har du ytterligare ämnesbehörigheter inom exempelvis Matematik är det meriterande.

Det är meriterande med erfarenhet av mentorskap och tätt samarbete i team. Våra lärare är vana att söka ämnesövergripande samarbeten och arbetar tillsammans med gemensamma beröringspunkter inom ämnen och mellan ämnesområden. Vi söker dig som är drivande och samarbetsvillig i att fortsätta utveckla vårt NO-ämne tillsammans med andra NO-lärare, både på vår lokala skola och inom hela grundskolan på Lärande.

Kunnande inom digitala verktyg och digitala lärplattformar är meriterande. Vi använder lärplattformen Canvas, digitala läromedel och Office365 inom företaget.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du är mål och resultatorienterad och kan leda och driva elevernas utveckling från start till mål med tydlighet och struktur. I ditt arbete är du en ständigt reflekterande praktiker som tar stort ansvar för undervisningens resultat. 

I ditt arbete är du en tydlig ledare som tar dig an ditt uppdrag med en helhetssyn för vad som är bäst för eleverna och verksamheten.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Bildlärare till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i bild på tisdagar för mellanstadiet under vårterminen 2022.

Kvalifikationer
Du är helst legitimerad lärare inom bildämnet. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

 Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolkurator till Erlaskolan Södra

Ansök    Nov 26    Lärande i Sverige AB    Skolkurator
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som Skolkurator
Som skolkurator på Erlaskolan Södra arbetar du som en del av elevhälsan utifrån skollagen.

Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande för våra elever. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs bästa.

Du träffar elever, vårdnadshavare och personal som erbjuds yrkesspecifik kompetens i form av samtal, stödkontakter, rådgivning och handledning inom det psykosociala området.

Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor, i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse.

Utifrån en psykosocial helhetssyn arbetar du främjande och förebyggande med elevers hälsa, lärande och utveckling. Ditt arbete på skolnivå innebär att du planerar och genomför främjande och förebyggande elevhälsoarbete. På gruppnivå innebär arbetat att du arbetar med olika hälsofrämjande teman, grupper och grupprocesser samt deltar i verksamhetens förebyggande och främjande arbetet tillsammans med övrig personal. På individnivå arbetar du med samtal med elever och vårdnadshavare, bedöma elevers psykosociala situation och samverka med övrig personal på skolan. Du hanterar akuta elevärenden och samverkar med externa aktorer som socialtjänst och barn och ungdomshälsa.

Du kommer att möta barn och ungdomar i årskurserna 4-9 just nu, men till läsåret 22/23 öppnar vi även förskoleklass och årskurs 1 och blir en F-9 skola.

Kvalifikationer
Du har relevant utbildning så som socionom eller beteendevetare med inriktning sociologi, pedagogik eller psykologi. Det är meriterande om du har  tidigare erfarenhet av uppdraget som kurator inom grundskola eller liknande utbildningsform. 

Det är meriterande om du har arbetat med EHM och även har arbetat strukturerat för att förebygga och följa upp problematisk skolfrånvaro.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som skolkurator och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som kurator ska du ha förmågan att engagera och utmana våra elever. Du ska även ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din roll i samarbetet med kollegor, för att stödja elevens måluppfyllelse. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. 

I ditt uppdrag som kurator ser vi att du kan samarbeta väl med skolledning lärare och elever. Detta innebär att du behöver ha goda förmågor att skapa relationer med elever och kollegor. Du ska vara utåtriktad och kunna skapa och underhålla dina relationer. Du är lyhörd men vågar också uttrycka dina synpunkter utifrån ditt perspektiv som kurator. Du lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter och insatser på ett konstruktivt sätt. Du tar stort ansvar för din uppgift och ditt arbete som kurator och har ett fokus på förebyggande och främjande arbete. Du har förmåga att strukturerar ditt arbete själv och och driver dina processer vidare. I rollen som kurator ska du ha väl grundade och tydliga värderingar och integritet. Du styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i ditt arbete. Arbetet kräver gott och klokt omdöme tillsammans med ödmjukhet.

Du använder gärna digitala resurser och du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolsköterska till Realgymnasiet och Erlaskolan Södra Norrköping

Ansök    Nov 22    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som skolsköterska

Uppdraget kommer vara delat mellan två skolor inom Lärande med en tjänstgöringsgrad om 50% vardera på Realgymnasiet respektive Erlaskolan Södra Norrköping.

I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande. Du ingår i skolans elevhälsoteam som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Tjänsten ger stort utrymme för egna initiativ och att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. I skolsköterskans uppdrag ingår uppgifter såsom hälsobesök, öppenmottagning och vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet. Lärande i Sverige har ProReNata som journalsystem.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distrikt- eller skolsköterskeutbildning. Tidigare uppdrag rörande arbete med barn och unga inom sjukvård och- eller friskvårdsarbete kan vara meriterande.

Personliga egenskaper

Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt i takt med kurator, specialpedagog, mentor och skolledning. Du bidrar i det hälsofrämjande arbetet och har förmåga att arbeta med barn och unga såväl i grupp som enskilt. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet. Du är en lugn person som gärna lyssnar in ungdomars tankar och visioner. Din motivation finner du i samarbeten och de sociala relationer som uppdraget ger.

Anställningsform

Urval och intervjuer genomförs löpande. Vi tillämpar provanställning i sex månader.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

SVA Lärare till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Skolan arbetar i lärplattformen Canvas och alla elever har en egen dator som lärverktyg. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentorskollegor, elevstödjande mentor och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i Svenska som andraspråk och Svenska.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Svenska som andra språk och eller Svenska. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster. Tjänsten är ett föräldravikariat.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i Entreprenörskap, Historia & Religion till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Beskrivning

Som lärare i Entreprenörskap, Historia och Religion på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna i linje med rådande styrdokument.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar aktivt i det kollegiala samarbetet inom och mellan arbetslag.

Kvalifikationer

Du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare på gymnasiet. Du har en komplett alternativt pågående utbildning för gymnasielärare mot ett eller flera av de ämnen som efterfrågas. Lärarlegitimation är meriterande.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

 

Urval och intervjuer genomförs löpande.  

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolsköterska till *Skolans namn*

Ansök    Nov 16    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som Skolsköterska
Vi söker nu en skolsköterska till Erlaskolan Östra.

Som skolsköterska hos oss är du en viktig
medarbetare i skolans elevhälsoteam. Som skolsköterska på *Skola* arbetar du som en del av elevhälsan utifrån hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande för våra elever. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs bästa.

Som skolsköterska hos oss kommer du att arbeta med hälsobesök, vaccinationer och bedriva preventivt hälsoarbete. Våra skolsköterskor har öppen mottagning för eleverna kring exempelvis enklare sjukvårdsinsatser och bedriver hälsofrämjande arbete på såväl individ-/grupp- som organisationsnivå. Du har förmåga att arbeta med barn/ungdomar såväl i grupp som enskilt. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet. Du har ett nära arbete med skolläkaren som har elevmottagning på skolan flera gånger per termin. Du bidrar med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå. Som skolsköterska hos oss ser du vikten av att samverka med övriga professioner internt samt andra aktörer i kommunen eller regionen.

Vi är en skola som famnar hela spannet från förskoleklass till åk 9. Alla team fördelas proportionerligt mellan de två skolsköterskorna och man samverkar nära tillsammans. 
Arbetet sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen och Skollagen anger samt de lokala riktlinjer som Lärande i Sverige beslutat. Inom Lärande i Sverige finns även centrala funktioner som understödjer elevhälsans medarbetare lokalt. Lärande i Sverige har ProReNata som journalsystem. 

Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse.  Vårt elevhälsoteam består av ytterligare en skolsköterska, två specialpedagoger, en speciallärare i svenska, en speciallärare i matematik, två kuratorer, två socialpedagoger, en skollogoped, SYV-funktion samt skolledningen. Elevhälsan bildar tillsammans ett av skolans arbetslag. Din närmsta chef är biträdande rektor med ansvar för elevhälsoteamet. Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska. Du har även tidigare erfarenhet från elevhälsa inom grundskola eller gymnasieskola.

Vi söker dig som känner dig trygg i din roll och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din roll i samarbetet med kollegor, för att stödja elevens måluppfyllelse. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. Du har förmåga att kommunicera tydligt, anpassat efter motpartens förmåga, gärna med erfarenhet av olika beprövade samtalsmetoder. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta nya vägar så att du ger våra elever de bästa förutsättningarna.

Vi söker dig som brinner för elevernas hälsa, lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du gillar att samarbeta. Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt i samklang med övriga kollegor inom elevhälsan.
Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång, och självklart delar och bidrar du till dem med oss. 

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolsköterska till Realgymnasiet och Erlaskolan Södra Norrköping

Ansök    Okt 12    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som skolsköterska

Uppdraget kommer vara delat mellan två skolor inom Lärande med en tjänstgöringsgrad om 50% vardera på Realgymnasiet respektive Erlaskolan Södra Norrköping.

I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande. Du ingår i skolans elevhälsoteam som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Tjänsten ger stort utrymme för egna initiativ och att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. I skolsköterskans uppdrag ingår uppgifter såsom hälsobesök, öppenmottagning och vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet. Lärande i Sverige har ProReNata som journalsystem.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distrikt- eller skolsköterskeutbildning. Tidigare uppdrag rörande arbete med barn och unga inom sjukvård och- eller friskvårdsarbete kan vara meriterande.

Personliga egenskaper

Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt i takt med kurator, specialpedagog, mentor och skolledning. Du bidrar i det hälsofrämjande arbetet och har förmåga att arbeta med barn och unga såväl i grupp som enskilt. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet. Du är en lugn person som gärna lyssnar in ungdomars tankar och visioner. Din motivation finner du i samarbeten och de sociala relationer som uppdraget ger.

Anställningsform

Urval och intervjuer genomförs löpande. Vi tillämpar provanställning i sex månader.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolsköterska till Erlaskolan Östra

Ansök    Nov 16    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som Skolsköterska
Vi söker nu en skolsköterska till Erlaskolan Östra.

Som skolsköterska hos oss är du en viktig
medarbetare i skolans elevhälsoteam. Som skolsköterska på Er arbetar du som en del av elevhälsan utifrån hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande för våra elever. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs bästa.

Som skolsköterska hos oss kommer du att arbeta med hälsobesök, vaccinationer och bedriva preventivt hälsoarbete. Våra skolsköterskor har öppen mottagning för eleverna kring exempelvis enklare sjukvårdsinsatser och bedriver hälsofrämjande arbete på såväl individ-/grupp- som organisationsnivå. Du har förmåga att arbeta med barn/ungdomar såväl i grupp som enskilt. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet. Du har ett nära arbete med skolläkaren som har elevmottagning på skolan flera gånger per termin. Du bidrar med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå. Som skolsköterska hos oss ser du vikten av att samverka med övriga professioner internt samt andra aktörer i kommunen eller regionen.

Vi är en skola som famnar hela spannet från förskoleklass till åk 9. Alla team fördelas proportionerligt mellan de två skolsköterskorna och man samverkar nära tillsammans. 
Arbetet sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen och Skollagen anger samt de lokala riktlinjer som Lärande i Sverige beslutat. Inom Lärande i Sverige finns även centrala funktioner som understödjer elevhälsans medarbetare lokalt. Lärande i Sverige har ProReNata som journalsystem. 

Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse.  Vårt elevhälsoteam består av ytterligare en skolsköterska, två specialpedagoger, en speciallärare i svenska, en speciallärare i matematik, två kuratorer, två socialpedagoger, en skollogoped, SYV-funktion samt skolledningen. Elevhälsan bildar tillsammans ett av skolans arbetslag. Din närmsta chef är biträdande rektor med ansvar för elevhälsoteamet. Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssjuksköterska eller skolsjuksköterska. Du har även tidigare erfarenhet från elevhälsa inom grundskola eller gymnasieskola.

Vi söker dig som känner dig trygg i din roll och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din roll i samarbetet med kollegor, för att stödja elevens måluppfyllelse. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. Du har förmåga att kommunicera tydligt, anpassat efter motpartens förmåga, gärna med erfarenhet av olika beprövade samtalsmetoder. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta nya vägar så att du ger våra elever de bästa förutsättningarna.

Vi söker dig som brinner för elevernas hälsa, lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du gillar att samarbeta. Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt i samklang med övriga kollegor inom elevhälsan.
Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång, och självklart delar och bidrar du till dem med oss. 

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare till Erlaskolan Södra Sv/SvA och Ma/No/Tk

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vi arbetar i lärplattformen Canvas. Som lärare är du även mentor, tillsammans med dina mentorskollegor kring ett team.

Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentorskollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Svenska/Svenska som andraspråk eller Matematik/No/Teknik.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen.

Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du använder digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Urval och intervjuer genomförs fortlöpande. Vi tillämpar provanställning i sex månader. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare jobbannonser.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Specialpedagog i ev kombination med bitr rektor till Erlaskolan Södra

Ansök    Aug 2    Lärande i Sverige AB    Specialpedagog
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som Specialpedagog i eventuell kombination med biträdande rektor
I uppdraget som Specialpedagog på Erlaskolan Södra kommer du att få en ledande roll i skolans elevhälsoteam.

Detta uppdrag kan vid rätt kvalifikationer komma att kombineras med roll som biträdande rektor med särskilt ansvar för skolans elevhälsa. Förutom din kompetens består teamet av speciallärare, kurator och skolsköterska och tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan arbetar ni mot vårt gemensamma mål att alla elever ska nå sin fulla potential och utvecklas så långt som möjligt kunskapsmässigt. Du kommer ha ett uttalat ansvar för EHT's arbete och får gärna ha arbetat med elevhälsomöten (EHM) som metod på ett framgångsrikt sätt. Du kommer driva den årliga processen med arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt upprätta vår årliga elevhälsoplan. I uppdraget ingår även arbete med ansökningar och uppföljning av tilläggsbelopp. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, gärna med erfarenhet och god kännedom om både grundskola och gymnasiet. Dokumenterad erfarenhet av EHM kan också vara meriterande. Vid ev kombination med biträdande rektor är dokumenterad erfarenhet av ledningsuppdrag meriterande.

Du är en person som gärna arbetar i team på olika sätt, exempelvis genom att handleda och stötta dina kollegor i klassrumssituationer eller med god vana leder arbetsrutinen för särskilt stöd. Du är trygg i din yrkesroll och visar på gott föredöme i alla vardagliga situationer. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Digitalisering är en naturlig del i undervisningen och vi ser gärna att du är van vid att arbeta med digitala resurser. Du letar aktivt efter nya lösningar för att tillvarata varje elevs potential och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheter i förändringar.

 

Urval och intervjuer genomförs löpande. Vi tillämpar provanställning i sex månader.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolvärd/Skolvärdinna till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som skolvärd/skolvärdinna
Som skolvärd/värdinna är du ett nav i verksamheten och blir ofta den första kontakten med skolan.

Du ansvar för skolans telefon och infomail. Du kommer att ansvara för vikariehantering vilket innebär kontakt, schemaläggning och introduktion av vikarier. Du har ansvar för skolans caféverksamhet tillsammans med elever, bibliotek och arbetar även med maknadsföring av skolan. Du kommer att arbeta i skolans administrativa system. Arbetet sker i nära samarbete med elever och skolans övriga personal.

Du har förmåga att tänka nytt, gillar att samarbeta både med elever och kollegor samt har mod och nyfikenhet att vilja vara med och utveckla framtidens skola. I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du är en tydlig ledare som engagerar eleverna i olika delar av skolverksamheten och du har förmågan att arbeta handledande för både elever och personal. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av arbete i en administrativ och samordnande roll. Du behöver även vara väl förtrogen med IT-relaterade frågor och system. Du är en nyfiken och kreativ person, en möjliggörare som finner trygghet i förändring och vill göra skillnad. Du skapar lätt relationer med elever, vägleder och blir en trygg vuxenkontakt. Samarbete är något som är naturligt för dig och du fungerar väl i olika grupper och konstellationer. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete, ordning och reda är en självklarhet för dig.

Vi tillämpar provanställning i upp till 6 månader.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Timvikarierande lärare till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och drive... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Beskrivning och kvalifikationer

Vi söker dig som vill arbeta som vikarie vid kortare frånvaro för våra lärare t.

ex. vid sjukdom eller
ledighet. Vi söker i första hand dig som har relevant utbildning, i andra hand dig med erfarenheter
lämpliga för uppdraget. Avslutad gymnasieutbildning och utdrag ur polisens belastningsregister är ett
krav. Vi välkomnar dig som studerar till lärare att söka! Vi ger dig möjlighet att prova på din kommande yrkesroll på en liten och trygg skola där du blir en del av vårt team.


Personliga egenskaper

Du är en social person med god simultankapacitet som gärna samarbetar med andra kring olika projekt. Du uppskattar variation och har förmåga att vara flexibel i ditt uppdrag. Din motivation finner du bland annat i de möten med människor som uppdraget ger. Urval och intervjuer genomförs löpande.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare MA/NO 4-6 till Erlaskolan Östra i Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning
Som lärare på Erlaskolan Östra skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentorer, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentor och elevhälsa på skolan. På vår skola arbetar vi långsiktigt med fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och EHM (Elevhälsomöten) för att utveckla en hög kvalitet av samverkan mellan lärare, elevstödjande mentorer, skolledning och elevhälsa. 

Du kommer att undervisa i Matematik, NO-ämnena och Engelska inom arbetslag 4-6. Huvudansvaret är att ansvara för undervisning och bedömning i team 4, där du även delar mentorskap med andra lärare och elevstödjande mentor.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som lärare och mentor i arbetslag 4-6.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom MA/NO med behörighet och erfarenhet av att undervisa i MA/NO. Det är meriterande om du också har behörighet och erfarenhet av att undervisa i Engelska.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer med elever och de kontakter som förekommer.

För oss är det viktigt att du har möjlighet att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar.

Vi ser att det är viktigt för oss att du är resultatmedveten och intresserad av kollegialt lärande för att passa in hos oss.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Slöjdlärare Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevresurs och elevhälsa på skolan. 

Du kommer att undervisa våra elever från team 3 till 9, dock inte samtliga team varje läsår.

På vår skola är huvudregeln att lärare också är mentorer, men det ingår inte i denna tjänst då slöjdämnet innefattar många team.

Vi söker just nu två medarbetare en slöjdlärare med behörighet inom trä- och metallslöjd (om ca 80% med möjlighet till 100%) och en slöjdlärare med behörighet inom textilslöjd. Tjänsten som trä- och metallslöjdslärare är förlagd på fyra dagar i veckan. Vilket möjliggör för den sökande att kombinera tjänsten med andra uppdrag. Tjänsten som textilslöjdslärare (100%) är förlagd över veckans alla dagar. 

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom trä- och metallslöjd eller textilslöjd eller annan lämplig branscherfarenhet som kan vara lämplig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som ledare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter, inom och utom skolans område.

I din roll som lärare ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Urval och intervjuer sker löpande.

 

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare Matematik 7-9 till Erlaskolan Östra i Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare 
Som lärare på Erlaskolan Östra skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i matematik inom arbetslag 7-9. Huvudansvaret kommande läsår är att ansvara för undervisning och bedömning i matematik för team 9, där du även delar mentorskap med andra lärare och elevstödjande mentorer.

Tjänsten innebär ett vikariat på 80% fram till mars 2022, med möjlighet till förlängning. Förutom matematikundervisning i team 9, ingår även mentorspass och viss dubbelbemanning i andra elevgrupper inom arbetslaget.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom Matematik med behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare, betyg och bedömning och gärna som mentor. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i tjänsten.

Du tar ansvar för dina uppgifter och planerar, organiserar samt prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar mot mål och fokuserar på goda kunskapsresultat. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i NO och teknik i åk 4-7 till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Vi söker dig som är behörig att undervisa i No och teknik i årskurserna 4-7.

Mentorskap i en av årskurserna ingår i tjänsten.   

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete, elevhälsoarbete samt skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande. I höst satsar vi extra på språkutvecklande arbetssätt och jämställdhetsarbete.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina lärarkollegor, elevstödjande mentorer, elevhälsa och rektorer. Det är tillsammans vi skapar en trygg skolkultur med god måluppfyllelse. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom grundskolan årskurserna 4-7 med behörighet att undervisa i No och teknik. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

Du har förmåga att tänka nytt, gillar att samarbeta och har mod och nyfikenhet att vilja vara med och utveckla framtidens skola. I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du är en tydlig ledare som engagerar och utmanar eleverna genom att vara öppen med mål och vad som förväntas. Du tror på alla elevers möjlighet att utveckla de förmågor man redan har och komplettera med nya. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du är en nyfiken och kreativ person, en möjliggörare som finner trygghet i förändring och vill göra skillnad. Som pedagog är du både expert och vägledare, möjliggörare och en trygg vuxenkontakt. Samarbete är något som är naturligt för dig och du fungerar väl i olika grupper och konstellationer.

Du använder gärna digitala resurser i din undervisning och du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Lärande i Sverige AB omfattas av kollektivavtalet för friskolor. Som lärare har du sk. semestertjänst som innebär att du som arbetar heltid är på arbetsplatsen 38 timmar/vecka. Utöver detta arbetar du med egen planeringstid 4 timmar/vecka på valfri plats. De två överskjutande timmarna/vecka regleras i 13 arbetsfria dagar på ett läsår då du är ledig utöver de 25 semesterdagar du också har.  

Vi tillämpar provanställning i max 6 månader. 

Inkommande ansökningar behandlas efterhand så vänta inte med att skicka in din ansökan. 

Vi undanber oss rekryteringshjälp. 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare MA/NO 4-6 till Erlaskolan Östra i Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning
Som lärare på Erlaskolan Östra skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentorer, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentor och elevhälsa på skolan. På vår skola arbetar vi långsiktigt med fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och EHM (Elevhälsomöten) för att utveckla en hög kvalitet av samverkan mellan lärare, elevstödjande mentorer, skolledning och elevhälsa. 

Du kommer att undervisa i Matematik, NO-ämnena och Engelska inom arbetslag 4-6. Huvudansvaret är att ansvara för undervisning och bedömning i team 4, där du även delar mentorskap med andra lärare och elevstödjande mentor.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som lärare och mentor i arbetslag 4-6.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom MA/NO med behörighet och erfarenhet av att undervisa i MA/NO. Det är meriterande om du också har behörighet och erfarenhet av att undervisa i Engelska.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer med elever och de kontakter som förekommer.

För oss är det viktigt att du har möjlighet att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar.

Vi ser att det är viktigt för oss att du är resultatmedveten och intresserad av kollegialt lärande för att passa in hos oss.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Receptionist samt Lärare i Hem- och konsumentkunskap

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning 

Arbetet är uppdelat i två tydliga uppdrag.

Den ena och största delen avser arbete som skolans receptionist, motsvarande 50%. Ditt uppdrag är då att samverka med skolans koordinator om administrativa sysslor på skolan. Ni samverkar även för att anskaffa vikarier och i arbetet med elevrekrytering och antagning på skolan. I din roll som receptionist finns du tillgänglig vid receptionen på utsatta tider och kan där hjälpa elever, vårdnadshavare, personal och besökare på professionellt och vänligt sätt. Under denna tid kan du även vara tillgänglig för att svara på mail och telefon för skolans räkning. Din roll är mycket viktig på skolan eftersom du i flera sammanhang blir ansiktet utåt och en av de första som utomstående kommer i kontakt med. 

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Den här delen omfattar 30% Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevresurser och elevhälsa på skolan.

Fördelningen mellan dina uppdrag schemaläggs givetvis tydligt och vi ser att det här är en viktig lagspelare för skolans administrativa team med vaktmästare och koordinator. Du kommer i din vardag att ha ett nära och förtroendefullt arbete med såväl dessa som skolans ledning.

Kvalifikationer

Du är med fördel legitimerad lärare inom hem- och konsumentkunskap med behörighet att undervisa i ämnet. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

I rollen som receptionist ser vi gärna att du har formell tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Har du dessutom genomgått någon formell utbildning inom administration och service är det meriterande. Du är en social, varm och inkluderande person som får både nya och gamla bekantskaper att känna sig välkomna.

Du är väl förtrogen med digitala resurser. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Urval och intervjuer sker löpande.

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare Matematik 7-9 till Erlaskolan Östra i Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare 
Som lärare på Erlaskolan Östra skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i matematik inom arbetslag 7-9. Huvudansvaret kommande läsår är att ansvara för undervisning och bedömning i matematik för team 9, där du även delar mentorskap med andra lärare och elevstödjande mentorer.

Tjänsten innebär ett vikariat på 80% fram till mars 2022, med möjlighet till förlängning. Förutom matematikundervisning i team 9, ingår även mentorspass och viss dubbelbemanning i andra elevgrupper inom arbetslaget.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom Matematik med behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare, betyg och bedömning och gärna som mentor. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i tjänsten.

Du tar ansvar för dina uppgifter och planerar, organiserar samt prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar mot mål och fokuserar på goda kunskapsresultat. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare MA/NO 4-6 till Erlaskolan Östra i Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning
Som lärare på Erlaskolan Östra skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentorer, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentor och elevhälsa på skolan. På vår skola arbetar vi långsiktigt med fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och EHM (Elevhälsomöten) för att utveckla en hög kvalitet av samverkan mellan lärare, elevstödjande mentorer, skolledning och elevhälsa. 

Du kommer att undervisa i Matematik, NO-ämnena och Engelska inom arbetslag 4-6. Huvudansvaret är att ansvara för undervisning och bedömning i team 4, där du även delar mentorskap med andra lärare och elevstödjande mentor.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som lärare och mentor i arbetslag 4-6.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom MA/NO med behörighet och erfarenhet av att undervisa i MA/NO. Det är meriterande om du också har behörighet och erfarenhet av att undervisa i Engelska.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer med elever och de kontakter som förekommer.

För oss är det viktigt att du har möjlighet att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar.

Vi ser att det är viktigt för oss att du är resultatmedveten och intresserad av kollegialt lärande för att passa in hos oss.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i NO och teknik i åk 4-7 till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Vi söker dig som är behörig att undervisa i No och teknik i årskurserna 4-7.

Mentorskap i en av årskurserna ingår i tjänsten.   

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete, elevhälsoarbete samt skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande. I höst satsar vi extra på språkutvecklande arbetssätt och jämställdhetsarbete.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina lärarkollegor, elevstödjande mentorer, elevhälsa och rektorer. Det är tillsammans vi skapar en trygg skolkultur med god måluppfyllelse. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom grundskolan årskurserna 4-7 med behörighet att undervisa i No och teknik. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

Du har förmåga att tänka nytt, gillar att samarbeta och har mod och nyfikenhet att vilja vara med och utveckla framtidens skola. I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du är en tydlig ledare som engagerar och utmanar eleverna genom att vara öppen med mål och vad som förväntas. Du tror på alla elevers möjlighet att utveckla de förmågor man redan har och komplettera med nya. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du är en nyfiken och kreativ person, en möjliggörare som finner trygghet i förändring och vill göra skillnad. Som pedagog är du både expert och vägledare, möjliggörare och en trygg vuxenkontakt. Samarbete är något som är naturligt för dig och du fungerar väl i olika grupper och konstellationer.

Du använder gärna digitala resurser i din undervisning och du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Lärande i Sverige AB omfattas av kollektivavtalet för friskolor. Som lärare har du sk. semestertjänst som innebär att du som arbetar heltid är på arbetsplatsen 38 timmar/vecka. Utöver detta arbetar du med egen planeringstid 4 timmar/vecka på valfri plats. De två överskjutande timmarna/vecka regleras i 13 arbetsfria dagar på ett läsår då du är ledig utöver de 25 semesterdagar du också har.  

Vi tillämpar provanställning i max 6 månader. 

Inkommande ansökningar behandlas efterhand så vänta inte med att skicka in din ansökan. 

Vi undanber oss rekryteringshjälp. 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare MA/NO 4-6 till Erlaskolan Östra i Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning
Som lärare på Erlaskolan Östra skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentorer, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentor och elevhälsa på skolan. På vår skola arbetar vi långsiktigt med fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och EHM (Elevhälsomöten) för att utveckla en hög kvalitet av samverkan mellan lärare, elevstödjande mentorer, skolledning och elevhälsa. 

Du kommer att undervisa i Matematik, NO-ämnena och Engelska inom arbetslag 4-6. Huvudansvaret är att ansvara för undervisning och bedömning i team 4, där du även delar mentorskap med andra lärare och elevstödjande mentor.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som lärare och mentor i arbetslag 4-6.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom MA/NO med behörighet och erfarenhet av att undervisa i MA/NO. Det är meriterande om du också har behörighet och erfarenhet av att undervisa i Engelska.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer.

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer med elever och de kontakter som förekommer.

För oss är det viktigt att du har möjlighet att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar.

Vi ser att det är viktigt för oss att du är resultatmedveten och intresserad av kollegialt lärande för att passa in hos oss.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare Matematik 7-9 till Erlaskolan Östra i Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare 
Som lärare på Erlaskolan Östra skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i matematik inom arbetslag 7-9. Huvudansvaret kommande läsår är att ansvara för undervisning och bedömning i matematik för team 9, där du även delar mentorskap med andra lärare och elevstödjande mentorer.

Tjänsten innebär ett vikariat på 80% fram till mars 2022, med möjlighet till förlängning. Förutom matematikundervisning i team 9, ingår även mentorspass och viss dubbelbemanning i andra elevgrupper inom arbetslaget.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare inom Matematik med behörighet att undervisa i årskurs 7-9. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare, betyg och bedömning och gärna som mentor. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i tjänsten.

Du tar ansvar för dina uppgifter och planerar, organiserar samt prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar mot mål och fokuserar på goda kunskapsresultat. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kvalitetscontroller till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Kvalitetsteamet

Kvalitetsteamet leds av Lärandes kvalitetschef som även är huvudmannens skolchef. Kvalitetsteamet ansvarar för att skapa strukturer och rutiner för organisationens systematiska kvalitetsarbete samt att följa upp och analysera arbetet i syfte att kontinuerligt förbättra verksamheten. Funktioner inom teamet arbetar bland annat med att kvalitetssäkra poängplaner, timplaner, scheman samt arbetet med statsbidrag. Avdelningen består av de centrala funktionerna för skoladministration, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt mentorssamordning.Arbetsbeskrivning- uppdraget som kvalitetscontroller
Vi söker nu en kvalitetscontroller som vill bli del av vårt kvalitetsteam.

Vi erbjuder ett spännande arbete med verksamhetsutveckling, kvalitet och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Som kvalitetscontroller hos oss kommer du att arbeta med att utveckla vår kvalitetsuppföljning och även bistå organisationen med analys och förslag på åtgärder som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler.

Du kommer att samverka med bland annat kvalitetschef, regionchefer, verksamhetschef för elevhälsan samt personal på våra skolenheter i arbetet med att analysera våra verksamheters resultat. Du kommer i samverkan med andra att ta fram förslag på utvecklingsområden och arbetssätt för våra skolverksamheter. Du är drivande i arbetet med utvärdering och analys av nuläget för att formulera utvecklings- och åtgärdsplaner. Du kommer också utarbeta och implementera rutiner för resultatuppföljning samt skapa dokumentation kring densamma, och du bidrar årligen med underlag till verksamhetens kvalitetsrapport.

Du är ett stöd till den pedagogiska utvecklingsorganisationen med analys av bemanning, schemaläggning, tim- och poängplaner med fokus på kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete. Du tillser att det finns rutiner avseende ansökan om stadsbidrag samt gör uppföljning och analys av genomförda insatser.

Som kvalitetscontroller kommer du rapportera till vår kvalitetschef. Du deltar i kvalitetsteamets möten och arbetar nära kollegor, både inom teamet och med övrig personal på huvudkontoret samt ute på våra verksamheter.

Kvalitetsteamet är lokaliserat på vårat huvudkontor i Norrköping men då Lärande har skolor spridda över stora delar av Sverige, kan även annat arbetsställe än Norrköping bli aktuellt om intresse finns.

Kvalifikationer
Vi ser att du har skolledarerfarenhet och intresse av att arbeta med kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Du har en pedagogisk examen och skoljuridisk kompetens i form av rektorsexamen eller motsvarande är meriterade. Vi ser att du har fördjupad kunskap kring skolans styrdokument avseende grundskola eller gymnasium, det är önskvärt att du besitter bägge delar. Vi ser även att du har god erfarenhet och intresse av att arbeta med systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete med delaktighet och engagemang som utgångspunkt.

Vi ser att du arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och kan förändra din inriktning när förutsättningarna ändrar sig. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver dina processer vidare. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsmått och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. Du har förmåga att se till helheten i ditt agerande och beslutsfattande. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer genom att du ser saker ur ett ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv. 

Du brinner för att med elevens lärande i centrum, utveckla våra skolverksamheter för att bidra till ökad kvalitet. Du ser digitalisering som ett medel att snabbt nå resultat och har goda kunskaper inom Office-paketets samtliga program. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolkurator till Erlaskolan Östra i Norrköping

Ansök    Maj 18    Lärande i Sverige AB    Skolkurator
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som vikarierande skolkurator E-4

Erlaskolan Östra är en E-9 skola och vi söker nu en vikarierande skolkurator för våra yngre åldrar E-4.

På Erlaskolan Östra heter förskoleklass E-koll och varje klass benämns som team. Kopplat till våra yngre åldrar finns även två fritidshem.

Dina arbetsuppgifter som skolkurator, är att i samverkan med elevhälsoteamet och övrig skolpersonal arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra elever. Som skolkurator arbetar du utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever.

Inom uppdraget träffar du elever, vårdnadshavare och personal där du utifrån din yrkesspecifika kompetens bidrar i form av samtal, kunskap om stödkontakter, rådgivning och handledning inom det psykosociala området. Kurator kan även ge information om och förmedla kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället.

Du arbetar lösningsfokuserat och försöker alltid se det som är positivt och använder det som utgångpunkt i arbetet. Ett salutogent perspektiv och vikten av att arbeta med förtroendefulla relationer är viktigt om man skall arbeta hos oss. I arbetsuppgifterna ingår, utöver det främjande och förebyggande arbetet, bl.a. att göra gruppinriktade insatser, ha enskilda samtal med elever och att handleda personal i vissa ärenden. I uppdraget ingår det att ha kontakter med andra myndigheter. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och vi ser att du brinner för varje elevs bästa.

Som skolkurator på Erlaskolan Östra arbetar du som en del av elevhälsan utifrån skollagen. På Erlaskolan Östra har vi ett stort elevhälsoteam som består av två skolsköterskor, två specialpedagoger, två speciallärare, två socialpedagoger, en skollogoped, samt två kuratorer varav detta vikariat avser den ena tjänsten. Elevhälsoteamet har regelbundna lagmöten där man arbetar med att utveckla elevehäsans inre arbete samt olika arbettsätt och arbetsformer som kan gynna hela skolans utveckling. Professionsträffar sker regelbundet och innebär att varje profession inom elevhälsan har regelbundna möten med elevhälsochefen. Syftet med dessa möte är att tillvarata och utveckla viktiga frågor kring varje profession inom elevhälsan. Vi har även gemensamma träffar tillsammans med övrig skolpersonal i form av arbetsplatsträffar och pedagogiska konferenser.

På Erlaskolan Östra arbetar vi gemensamt med EHM (Elevhälsomöte) som verktyg för samverkan kring våra team tillsammans med övrig personal. I denna strukturerade mötesform möter du, tillsammans med dina kollegor i elevhälsan, upp varje team och arbetar med angelägna frågor  avseende individ-, grupp- och organisationsnivå. Till hösten kommer elevhälsan på alla skolor inom Lärande få möjlighet till fortbildning kring arbetet med EHM. 

Som kurator på vår skola ges du även möjlighet till regelbunden grupphandledning tillsammans med  skolpsykolog. 

Kvalifikationer

Du har relevant utbildning så som socionom eller beteendevetare med inriktning sociologi, pedagogik eller psykologi. Det är meriterande om du även har tidigare erfarenhet av uppdraget som kurator inom grundskola eller liknande utbildningsform.Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som skolkurator och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som kurator ska du ha förmågan att engagera och utmana våra elever. Du ska även ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det behöver du ha förmågan att anpassa din roll i samarbetet med kollegor, för att stödja elevens hälsa och måluppfyllelse. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. 

Eftersom ett av Lärandes kärnvärden är team är det viktigt att du uppskattar att arbeta tillsammans med andra professioner i team. Vi ser gärna att du har lätt för att samarbeta med andra i varierade frågor. Flexibilitet är en egenskap som är betydelsefull i arbetet som skolkurator hos oss. Du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Tjänsten är ett vikariat på 100% under en föräldraledighet. 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare till förskoleklassen E-koll Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare i förskoleklassen E-koll

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, i ett nära samarbete tillsammans med dina mentorskollegor. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevhälsa på skolan.

Tjänsten är ett vikariat på 80% under en tjänstledighet. Du kommer att undervisa i förskoleklassen som på Erlaskolan heter E-koll. I ditt dagliga arbete samarbetar du tillsammans med tre pedagoger kring elevgruppen. 

Kvalifikationer

Du har pedagogisk erfarenhet av att arbeta med yngre elever. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som förskolelärare eller lärare i skolan.

Vi söker dig som är utbildad lärare eller förskolelärare och är van att undervisa och utbilda yngre elever. Du har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll värdesätter vi om du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och är förtrogen med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt förhållningssätt och ser möjligheter i förändring. Att vara uthållig är viktigt och du förblir motiverad och effektiv trotts att du får pröva och ompröva idéer i din vardag till resultat är uppnått. Du är kreativ och kommer gärna med idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.  

Att samarbeta med andra är en god egenskap hos dig där du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Ditt förhållningssätt genomsyrar ett relationsskapande där du skapar kontakter och underhåller relationer för att skapa goda förutsättningar till lärande. I ditt ledarskap är du tydlig i din kommunikation och säkerställer att information når fram. 

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen för våra elever. Du tar dig gärna an nya utmaningar. Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster. Tjänsten är ett vikariat under perioden 1/8 - 2021 till 30/4 - 2022 med eventuell förlängning. 

 

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Musikärare till Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare
Som lärare på Erlaskolan Östra skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentorer, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor, elevstödjande mentorer och elevhälsa på skolan.

Du kommer undervisa elever i årskurs 1-9 i musik. Du kommer samverka med kollegor inom ämneslaget vid Erlaskolan Södra samt Erlaskolan Falun där ni tillsammans planerar och utvecklar undervisningen. Planeringen görs utifrån skolans läroplan och med elevernas aktiva lärande som utgångspunkt för att på så sätt få aktiva elever som vill, kan och vågar. Du kommer själv ansvara för musikundervisningen på den egna enheten. Du kommer också vara med och ansvara för uppträdanden på skolan som vid exempelvis jul- och skolavslutning.

På vår skola arbetar vi långsiktigt med fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och EHM (Elevhälsomöten) för att utveckla en hög kvalitet av samverkan mellan lärare, elevstödjande mentorer, skolledning och elevhälsa. I tjänsten som musiklärare ingår mentorskap för elever i årskurs 7-9.

Kvalifikationer
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av att undervisa musik inom grundskola eller liknande verksamhet som exempelvis kulturskola. Det är meriterande om du är legitimerad lärare inom grundskola med behörighet att undervisa i musik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare och mentor. Vi ser att du har god instrumentkunskap och kan handleda i det och sång.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som lärare ser vi gärna att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar.

Du arbetar bra med andra människor i din omgivning och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Har enkelt för att skapa kontakter och underhåller dina relationer. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap på till mottagaren och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.

Du fokuserar på mål och kan enkelt förändra din inriktning när målen ändrar sig. Du tar ansvar för dina uppgifter genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen där våra elever har sina intressen. På skolan använder musikprogrammet Soundtrap för ljud- och musikinspelning samt redigering. Vi ser gärna att du har en vana av att arbeta i digitala system så som musikprogrammet Soundtrap eller likande samt Office paketet. 

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i textilslöjd till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Vi söker dig som är behörig att undervisa i textilslöjd i årskurserna 4-9.

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete, elevhälsoarbete samt skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande. I höst satsar vi extra på språkutvecklande arbetssätt och jämställdhetsarbete.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina lärarkollegor, elevstödjande mentorer, elevhälsa och rektorer. Det är tillsammans vi skapar en trygg skolkultur med god måluppfyllelse.

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom grundskolan årskurserna 4-9 med behörighet att undervisa i textilslöjd. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

Du har förmåga att tänka nytt, gillar att samarbeta och har mod och nyfikenhet att vilja vara med och utveckla framtidens skola. I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du är en tydlig ledare som engagerar och utmanar eleverna genom att vara öppen med mål och vad som förväntas. Du tror på alla elevers möjlighet att utveckla de förmågor man redan har och komplettera med nya.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du är en nyfiken och kreativ person, en möjliggörare som finner trygghet i förändring och vill göra skillnad. Som pedagog är du både expert och vägledare, möjliggörare och en trygg vuxenkontakt. Samarbete är något som är naturligt för dig och du fungerar väl i olika grupper och konstellationer.

Du använder gärna digitala resurser i din undervisning och du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Lärande i Sverige AB omfattas av kollektivavtalet för friskolor. Som lärare har du sk. semestertjänst som innebär att du som arbetar heltid är på arbetsplatsen 38 timmar/vecka. Utöver detta arbetar du med egen planeringstid 4 timmar/vecka på valfri plats. De två överskjutande timmarna/vecka regleras i 13 arbetsfria dagar på ett läsår då du är ledig utöver de 25 semesterdagar du också har.

Vi tillämpar provanställning i max 6 månader.

Inkommande ansökningar behandlas efterhand så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vi undanber oss rekryteringshjälp.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i SO 7-9 till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Vi söker dig som är behörig att undervisa i SO för årskurs 7-9.

Mentorskap i en av årskurserna 7-9 ingår i tjänsten.   

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete, elevhälsoarbete samt skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande. I höst satsar vi extra på språkutvecklande arbetssätt och jämställdhetsarbete.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina lärarkollegor, elevstödjande mentorer, elevhälsa och rektorer. Det är tillsammans vi skapar en trygg skolkultur med god måluppfyllelse. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom grundskolan årskurserna 7-9 med behörighet att undervisa i SO-ämnena. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

Du har förmåga att tänka nytt, gillar att samarbeta och har mod och nyfikenhet att vilja vara med och utveckla framtidens skola. I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du är en tydlig ledare som engagerar och utmanar eleverna genom att vara öppen med mål och vad som förväntas. Du tror på alla elevers möjlighet att utveckla de förmågor man redan har och komplettera med nya. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du är en nyfiken och kreativ person, en möjliggörare som finner trygghet i förändring och vill göra skillnad. Som pedagog är du både expert och vägledare, möjliggörare och en trygg vuxenkontakt. Samarbete är något som är naturligt för dig och du fungerar väl i olika grupper och konstellationer.

Du använder gärna digitala resurser i din undervisning och du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Lärande i Sverige AB omfattas av kollektivavtalet för friskolor. Som lärare har du sk. semestertjänst som innebär att du som arbetar heltid är på arbetsplatsen 38 timmar/vecka. Utöver detta arbetar du med egen planeringstid 4 timmar/vecka på valfri plats. De två överskjutande timmarna/vecka regleras i 13 arbetsfria dagar på ett läsår då du är ledig utöver de 25 semesterdagar du också har.  

Vi tillämpar provanställning i max 6 månader. 

Inkommande ansökningar behandlas efterhand så vänta inte med att skicka in din ansökan. 

Vi undanber oss rekryteringshjälp. 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Specialpedagog till Realgymnasiet Norrköping

Ansök    Maj 3    Lärande i Sverige AB    Specialpedagog
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Specialpedagog
I uppdraget som Specialpedagog på Realgymnasiet Norrköping kommer du arbeta heltid tillsammans med ett erfaret EHT team med driv och engagemang.

Förutom din kompetens består teamet av programmentorer, speciallärare, kurator och skolsköterska. Du kommer ha ett uttalat ansvar för EHT's arbete och får gärna ha arbetat med elevhälsomöten (EHM) som metod på ett framgångsrikt sätt. Delegerat ansvar för beslutsfattande kan vara aktuellt. Du kommer driva den årliga processen med arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt upprätta vår årliga elevhälsoplan. I uppdraget ingår även arbete med ansökningar och uppföljning av tilläggsbelopp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, gärna med erfarenhet och god kännedom om både grundskola och gymnasiet. Dokumenterad erfarenhet av EHM kan också vara meriterande.

Personliga egenskaper
Du är en person som gärna arbetar i team på olika sätt, exempelvis genom att handleda och stötta dina kollegor i klassrumssituationer eller med god vana leder arbetsrutinen för särskilt stöd. Du är trygg i din yrkesroll och visar på gott föredöme i alla vardagliga situationer. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och anpassar ditt sätt utifrån mottagarens förutsättningar. Digitalisering är en naturlig del i undervisningen och vi ser gärna att du är van vid att arbeta med digitala resurser. Du letar aktivt efter nya lösningar för att tillvarata varje elevs potential och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheter i förändringar.

 

Urval och intervjuer genomförs löpande. Vi tillämpar provanställning i sex månader.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i åk 4-6 till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Vi söker dig som är behörig att undervisa i ett eller flera av ämnena svenska, so, idrott och hälsa samt bild i årskurserna 4-6.

Mentorskap i en av årskurserna 4-6 kan ingå i tjänsten.   

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med kollegor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete, elevhälsoarbete samt skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande. I höst satsar vi extra på språkutvecklande arbetssätt och jämställdhetsarbete.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina lärarkollegor, elevstödjande mentorer, elevhälsa och rektorer. Det är tillsammans vi skapar en trygg skolkultur med god måluppfyllelse. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom grundskolan årskurserna 4-6 med behörighet att undervisa ett eller flera av ämnena svenska, so, idrott och hälsa eller bild. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

Du har förmåga att tänka nytt, gillar att samarbeta och har mod och nyfikenhet att vilja vara med och utveckla framtidens skola. I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du är en tydlig ledare som engagerar och utmanar eleverna genom att vara öppen med mål och vad som förväntas. Du tror på alla elevers möjlighet att utveckla de förmågor man redan har och komplettera med nya. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du är en nyfiken och kreativ person, en möjliggörare som finner trygghet i förändring och vill göra skillnad. Som pedagog är du både expert och vägledare, möjliggörare och en trygg vuxenkontakt. Samarbete är något som är naturligt för dig och du fungerar väl i olika grupper och konstellationer.

Du använder gärna digitala resurser i din undervisning och du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Lärande i Sverige AB omfattas av kollektivavtalet för friskolor. Som lärare har du sk. semestertjänst som innebär att du som arbetar heltid är på arbetsplatsen 38 timmar/vecka. Utöver detta arbetar du med egen planeringstid 4 timmar/vecka på valfri plats. De två överskjutande timmarna/vecka regleras i 13 arbetsfria dagar på ett läsår då du är ledig utöver de 25 semesterdagar du också har.  

Vi tillämpar provanställning i max 6 månader. 

Inkommande ansökningar behandlas efterhand så vänta inte med att skicka in din ansökan. 

Vi undanber oss rekryteringshjälp. 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolsköterska till Erlaskolan Södra

Ansök    Apr 26    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som skolsköterska

I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande.

Du ingår i skolans elevhälsoteam som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Du är ansvarstagande och kommer i din tjänst att ha stort utrymme för egna initiativ och att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. I skolsköterskans uppdrag ingår uppgifter såsom hälsobesök, öppenmottagning och vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet samt har förmågan att arbeta med ungdomar såväl i grupp som enskilt. Lärande i Sverige har ProReNata som journalsystem.

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distrikt- eller skolsköterskeutbildning. Tidigare uppdrag rörande arbete med ungdomar inom sjukvård och- eller friskvårdsarbete kan vara meriterande.

Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt i samklang med kurator, specialpedagog, mentor och skolledning. Du bidrar i det hälsofrämjande arbetet och har förmåga att arbeta med ungdomar såväl i grupp som enskilt. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet. Du är en lugn person som gärna lyssnar in ungdomars tankar och visioner. Din motivation finner du i samarbeten och de sociala relationer som uppdraget ger.

Vi tillämpar provanställning i 6 månader.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

 

 

 

 

Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Skolsköterska

Som skolsköterska på Erlaskolan Södra arbetar du som en del av elevhälsan utifrån hälso- och sjukvårdslagen och skollagen. Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande för våra elever. Elevens hälsa har stor betydelse för elevens studiemässiga utveckling och du brinner för varje elevs bästa.

I rollen som Skolsköterska ingår att:

- Genomföra hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser samt konsultationer med elever.
- Bidra med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på elev-, grupp- och organisationsnivå.
- Samverka med övriga professioner internt samt andra aktörer i kommunen eller regionen.

Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor, i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse.

Lärande i Sverige har ProReNata som journalsystem.

Du kommer att möta barn och ungdomar i kurserna/årskursen 4-9

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distrikt- eller skolsköterskeutbildning. Tidigare uppdrag rörande arbete med ungdomar inom sjukvård och- eller friskvårdsarbete kan vara meriterande.

Vi söker dig som känner dig trygg i din roll och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din roll i samarbetet med kollegor, för att stödja elevens måluppfyllelse. Du har ett stort intresse av människor och tycker om att möjliggöra för personer att nå sin fulla potential. Du har förmåga att kommunicera tydligt, anpassat efter motpartens förmåga, gärna med erfarenhet av olika beprövade samtalsmetoder. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta nya vägar så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna.

Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt i samarbete med kurator, specialpedagog, speciallärare, mentorer, pedagoger (ta bort?) och skolledning. Du bidrar i det hälsofrämjande arbetet och har förmåga att arbeta med barn och ungdomar såväl i grupp som enskilt. Du kommer i din tjänst att ha stort utrymme för egna initiativ och att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet. Du är en lugn person som gärna lyssnar in ungdomars tankar och visioner. Din motivation finner du i samarbeten och de sociala relationer som uppdraget ger.

Du använder gärna digitala resurser och du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i Idrott och Hälsa till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Lärare i Idrott och hälsa

I ditt uppdrag som lärare i Idrott och Hälsa ligger stort fokus på arbete med årskurs 1 på alla våra tre program, Naturbruk, Teknik samt El och Energi.

Du ansvarar för en lärsituation i idrott där du varvar teori och praktik på ett för gruppen passande sätt. Det kommer också vara aktuellt med övriga ansvarsområden såsom genomförande av idrottsdagar för skolans alla elever. Du ingår i ett programarbetslag och samarbetar väl med dina kollegor kring olika frågor rörande skolans verksamhet.

Vem är du?

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare i Idrott och hälsa mot gymnasiet. Erfarenhet från ledarskap av ungdomsgrupper i olika sammanhang kan vara meriterande.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är van vid att leda grupper mot ett gemensamt mål. Du är en energisk och lösningsorienterad person som trivs med att samarbeta i olika konstellationer. Du är trygg som person och i din yrkesroll samtidigt som du ej räds nya utmaningar eller att tänka nytt. Du drivs av att utveckla dig själv och andra i din närhet mot olika mål.

Anställningsform

Urval och intervjuer genomförs löpande. Vi tillämpar provanställning i sex månader.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Rektor till Erlaskolan Södra i Norrköping

Ansök    Apr 14    Lärande i Sverige AB    Rektor
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.Om Erlaskolan
Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem.

Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.

Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!

Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.

Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/


Om Erlaskolan Norrköping Södra
Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodra

Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Rektor
Som rektor ansvarar du för hela verksamheten på Erlaskolan Södra, du kommer ansvara för resultat, personal samt arbetsmiljö. Du ingår i Region Öst och samarbetar nära med regionchef samt skolledare för de andra skolorna i regionen. Du kommer arbeta gentemot Lärandes mission; att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden.

En stor del av uppdraget är det pedagogiska ledarskapet, där utveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus. Du kommer i rollen som rektor att?leda och utveckla verksamheten till nästa nivå. Tillsammans med?biträdande rektorer, pedagogisk personal och stödfunktioner som elevhälsa och administrativ personal, kommer du organisera en skola med hög kvalitet och attraktivitet. Du kommer också förfina undervisningen så att alla elever lär och utmanas på sin nivå.

I nuläget har Erlaskolan Södra över 260 elever från årskurs 4 till årskurs 9. I augusti 2022 kommer skolan expandera och även ha förskoleklass till årskurs 3 vilket innebär att du som rektor kommer marknadsföra skolan och attrahera elever till kommande start. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen med pedagogisk inriktning samt en dokumenterad pedagogisk erfarenhet inom skolverksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta som rektor och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av rollen som rektor på grundskola. Det är även meriterande om du slutfört rektorsutbildningen.

Du har ett stort intresse för skolutveckling och har ett synligt, pedagogiskt, verksamhetsnära och utvecklingsinriktat ledarskap med fokus på att utveckla och förbättra varje enskild elevs lärande och resultat. Ditt ledarskap kännetecknas även av ödmjukhet samt ömsesidig respekt och du har ett förhållningssätt som bidrar till delaktighet och som skapar engagemang. Du driver verksamheten utifrån skolans uppdrag i lagar, förordningar, läroplan och lokala styrdokument. Vi ser också att du driver skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du ett konstruktivt arbetssätt som fokuserar på delaktighet och goda lösningar. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är noggrann och väl medveten om gällande kvalitetsstandard. Du arbetar målinriktat med förmåga att anpassa dig till nya förändrade krav och förutsättningar.

Du uttrycker en positiv attityd till verksamheten och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Gör korrekta avvägningar och prioriteringar och kan väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du arbetar bra med andra människor och är skicklig på att skapa samt underhålla yrkesmässiga relationer.

Vi ser att du har en god förståelse för din roll som rektor och kan se till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har ett starkt pedagogiskt fokus och brinner för att utveckla och förbättra verksamheten för elever och personal i en lärande organisation. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher där våra elever har sina intressen. Du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift då det förekommer kommunikation med interna och externa parter. 

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.
Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare mot fritidshem till Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare mot fritidshem

Som lärare mot fritidshem på Erlaskolan har du en viktig roll där du tillsammans med fritidspedagoger, lärare, förskollärare och elever samarbetar för att skapa en god lärandemiljö.

Som pedagog kommer du vara en expert, vägledare och en trygg vuxenkontakt. Du arbetar både i skolan och på fritidshemmet och ansvarar för undervisningen i det ämne där du är behörig.

På Erlaskolan har vi har ett fritidspedagogsteam som tillsammans ansvarar för att utveckla fritidshemmet. I teamet ingår lärare mot fritidshem, som under dagtid är en del av undervisningen, och fritidspedagoger vilka har rastvärdskap som sitt huvuduppdrag. I teamet har vi en hög ambitionsnivå och ett stort engagemang och vi anser att allas insats är viktig för att utvecklas och nå framgång inom vår verksamhet.

Du kommer arbeta praktiskt med skolans läroplan och stötta eleverna i deras lärande och även vara ett stöd i elevernas utveckling av sociala kompetenser. Du arbetar huvudsakligen med undervisning i ditt ämne som du är behörig i men ansvarar även för fritidshemmets arbete och är del i ett team.

Du kommer att möta barn från förskoleklass till årskurs 3.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem med behörighet i musik eller idrott. Du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete och har en lärarlegitimation. 

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare mot fritidshem, i mötet med eleverna, och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. 

Du har förmåga att tänka nytt och viljan att vara med och utveckla framtidens skola. Du tar tillvara på medarbetares kompetenser och delaktig i arbetet att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. 

Du kan leda, engagera och utmana eleverna och du tror på deras möjlighet att utveckla de förmågor de redan har och komplettera med nya. Du har ett relationellt förhållningssätt där du skapar goda kontakter och underhåller relationer med eleverna. Din pedagogiska insikt visar att du har en god förståelse för elevernas olika förutsättningar att ta till sig kunskaper vilket gör att du anpassar ditt arbetssätt till elevgruppen. Du arbetar mot mål och resultat men kan också anpassa ditt arbetssätt för att eleverna ska nå sin fulla potential. 

Du är energisk och lägger ner såväl tid, energi och engagemang i ditt arbete. Genom att ta initiativ och på ett kreativt sätt bidra med idéer som kan omsättas i praktiken uppnår du resultat i ditt arbete tillsammans med kollegor och elever. Du ser möjligheter i förändringar och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. 

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Inom företaget tillämpas sex månaders provanställning. 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Receptionist samt Lärare i Hem- och konsumentkunskap

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning 

Arbetet är uppdelat i två tydliga uppdrag.

Den ena och största delen avser arbete som skolans receptionist, motsvarande 50%. Ditt uppdrag är då att samverka med skolans koordinator om administrativa sysslor på skolan. Ni samverkar även för att anskaffa vikarier och i arbetet med elevrekrytering och antagning på skolan. I din roll som receptionist finns du tillgänglig vid receptionen på utsatta tider och kan där hjälpa elever, vårdnadshavare, personal och besökare på professionellt och vänligt sätt. Under denna tid kan du även vara tillgänglig för att svara på mail och telefon för skolans räkning. Din roll är mycket viktig på skolan eftersom du i flera sammanhang blir ansiktet utåt och en av de första som utomstående kommer i kontakt med. 

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Den här delen omfattar 30% Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Fördelningen mellan dina uppdrag schemaläggs givetvis tydligt och vi ser att det här är en viktig lagspelare för skolans administrativa team med vaktmästare och koordinator. Du kommer i din vardag att ha ett nära och förtroendefullt arbete med såväl dessa som skolans ledning.

Kvalifikationer

Du är med fördel legitimerad lärare inom hem- och konsumentkunskap med behörighet att undervisa i ämnet. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

I rollen som receptionist ser vi gärna att du har formell tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Har du dessutom genomgått någon formell utbildning inom administration och service är det meriterande. Du är en social, varm och inkluderande person som får både nya och gamla bekantskaper att känna sig välkomna.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Urval och intervjuer sker löpande.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare Ma/No/teknik till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Som lärare i matematik och NO och teknik på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentorer, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentorer, elevassistent och elevhälsa på skolan. I tjänsten kan ingå mentorskap för en del av en grupp.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom matematik, No-ämnen och teknik med behörighet att undervisa i årskurserna 7-9. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse och måluppfyllelse. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept. 

Lärande i Sverige AB omfattas av kollektivavtalet för friskolor. Som lärare har du sk. semestertjänst som innebär att du som arbetar heltid är på arbetsplatsen 38 timmar/vecka. Utöver detta arbetar du med egen planeringstid 4 timmar/vecka på valfri plats. De två överskjutande timmarna/vecka regleras i 13 arbetsfria dagar på ett läsår då du är ledig utöver de 25 semesterdagar du också har. Vänta inte med att ansöka, vi behandlar alla ansökningar efter hand 
Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i matematik och annat ämne till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare i matematik och annat ämne

I ditt uppdrag som lärare i matematik på Realgymnasiet förväntar vi oss att du kan kliva på och anta utmaningen att gemensamt med befintliga lärare i matematik ytterligare utveckla undervisningen så att fler elever når längre i sin kunskapsutveckling.

Vi vill nu göra en satsning med ytterligare en matematiklärare på skolan och söker en erfaren lärare som är trygg i sitt uppdrag och gärna delar med sig av detta till kollegor. Dina idéer kommer få utrymme i vår satsning samtidigt som vi kommer ge input för aktuella verktyg och pedagogiska strategier. Det team av matematiklärare som idag finns på skolan är långt framme i utvecklingen av matematikundervisningen och för att ytterligare spetsa kompetensen i denna grupp söker vi en senior erfarenhet. Det kan också vara aktuellt att undervisa i annat ämne som till exempel naturkunskap, fysik, teknik eller biologi. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom matematik och annat ämne samt har dokumenterad arbetslivserfarenhet. Det kan även vara meriterande med speciallärarerfarenhet i matematik alternativt om du gått matematikdidaktiska kurser.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att planera din undervisning och låta eleverna vara delaktiga i utformningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. I samarbetet med kollegor finner du inspiration i att även bidra till deras didaktiska utveckling.

Du brinner för ditt ämne och använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på våra pedagogiska tjänster samt provanställning om 6 månader.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare MA/NO 4-9 till Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentorer, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även elevstödjande mentor och elevhälsa på skolan. 

På vår skola arbetar vi långsiktigt med fortbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och EHM (Elevhälsomöten) för att utveckla en hög kvalitet av samverkan mellan lärare, elevstödjande mentorer, skolledning och elevhälsa. 

Du kommer att undervisa i matematik inom årkurserna 4-6 (MA och NO) eller 7-9 (MA). Möjligheten, beroende på behörighet och intresse, finns att välja inför kommande läsår. Vi söker i detta läget en lärare för respektive stadie med start augusti 2021.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom MA/NO med behörighet att undervisa i MA/NO. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare och mentor.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Vi ser att det är viktigt för oss att du är resultatmedveten och intresserad av kollegialt lärande för att passa in hos oss.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Varmt välkommen med din ansökan till att bli en del av vårt team i höst!

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Verksamhetschef med MLA till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Kvalitetsteamet

Kvalitetsteamet leds av Lärandes kvalitetschef som även är huvudmannens skolchef. Kvalitetsteamet ansvarar för att skapa strukturer och rutiner för organisationens systematiska kvalitetsarbete samt att följa upp och analysera arbetet i syfte att kontinuerligt förbättra verksamheten. Funktioner inom teamet arbetar bland annat med att kvalitetssäkra poängplaner, timplaner, scheman samt arbetet med statsbidrag. Avdelningen består av de centrala funktionerna för skoladministration, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt mentorssamordning.Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en verksamhetschef med ansvar för elevhälsans medicinska insats som vill bli del av vårt kvalitetsteam.

Vi erbjuder ett spännande arbete med kvalitet, utveckling och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Du kommer tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler. Som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats kommer du driva och utveckla elevhälsoarbetet på våra skolverksamheter i enlighet med skolans författningar och huvudmannens intentioner.

Du kommer ansvara för att den medicinska insatsen på skolorna fungerar på ett tillfredsställande sätt och tillgodose kraven på hög patientsäkerhet och god vård för våra elever. Du kommer ansvara för egenkontroll och avvikelsehantering samt årligen sammanställa kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse över elevhälsans medicinska insats. 

Som verksamhetschef kommer du årligen revidera huvudmannens plan för elevhälsoarbete, lyfta fram den för verksamheten och tillse att en lokal plan för varje skola upprättas. Du kommer även tillse att ledningssystemet är uppdaterat för elevhälsans medicinska del samt vid behov förhandla och uppdatera avtal rörande elevhälsan. Du kommer arbetsleda och följa upp PLA och LLA. Du kommer stötta rektor i att arbetsleda lokal skolsköterska och skolläkare. Du kommer också vara systemspecialist i journalsystemet Prorenata och säkerställa att verksamheten är utbildad och har rätt kompetens för att arbeta i systemet.

Kvalitetsteamet är lokaliserat på vårat huvudkontor i Norrköping men då Lärande har skolor spridda över stora delar av Sverige, kan även annat arbetsställe än Norrköping bli aktuellt om intresse finns. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare eller sjuksköterska med specialistkompetens mot distrikt, barn- och ungdomssjukvård eller skolhälsovård. Det är meriterande om du har en pedagogisk examen. Du har erfarenhet av att verka i och ansvara för ett ledningssystem för en patientsäker vård av god kvalitet. Du har även god erfarenhet av att leda andra utifrån givna styrdokument så som HSL, PdL, PSL, SL och liknande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats.

Du har ett stort intresse av att samverka kring pedagogiska utvecklingsfrågor för elevers lärande och brinner för att, med elevens lärande i centrum, utveckla våra skolverksamheter för att bidra till ökad kvalitet. Du ser digitalisering som ett medel att snabbt nå goda resultat och har goda kunskaper inom Office-paketet. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi ser att du arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och kan förändra din inriktning när målen ändrar sig. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver dina processer vidare. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och kan se möjligheterna i förändringar.

Vi ser att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsmått och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar genom att lägga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och därmed visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du har god kunskap om de fackmässiga aspekterna av arbetet som verksamhetschef för EMI och är en kunskapsresurs för andra.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare Ma/No/teknik till Erlaskolan Södra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Södra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Som lärare i matematik och NO och teknik på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom matematik, No-ämnen och teknik med behörighet att undervisa i årskurserna 7-9. 

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse och måluppfyllelse. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.

Om du blir anställd erbjuder vi en introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept. 

Lärande i Sverige AB omfattas av kollektivavtalet för friskolor. Som lärare har du sk. semestertjänst som innebär att du som arbetar heltid är på arbetsplatsen 38 timmar/vecka. Utöver detta arbetar du med egen planeringstid 4 timmar/vecka på valfri plats. De två överskjutande timmarna/vecka regleras i 13 arbetsfria dagar på ett läsår då du är ledig utöver de 25 semesterdagar du också har. Vänta inte med att ansöka, vi behandlar alla ansökningar efter hand 
Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Kvalitetscontroller till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Kvalitetsteamet

Kvalitetsteamet leds av Lärandes kvalitetschef som även är huvudmannens skolchef. Kvalitetsteamet ansvarar för att skapa strukturer och rutiner för organisationens systematiska kvalitetsarbete samt att följa upp och analysera arbetet i syfte att kontinuerligt förbättra verksamheten. Funktioner inom teamet arbetar bland annat med att kvalitetssäkra poängplaner, timplaner, scheman samt arbetet med statsbidrag. Avdelningen består av de centrala funktionerna för skoladministration, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt mentorssamordning.Arbetsbeskrivning- uppdraget som kvalitetscontroller
Vi söker nu en kvalitetscontroller som vill bli del av vårt kvalitetsteam.

Vi erbjuder ett spännande arbete med kvalitet, utveckling och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Du kommer tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler. Som kvalitetscontroller hos oss kommer du att arbeta med verksamhetens kvalitetsuppföljning och även bistå organisationen med analys och förslag på åtgärder som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Du kommer ansvara för sammanställning av statistiska data, enkätuppföljningar och liknande samt i dialog och samverkan med bland annat kvalitetschef, regionchefer, verksamhetschef för elevhälsan samt personal på våra skolenheter, analysera våra verksamheter utifrån nuläget. Du, tillsammans med de du samarbetar med, kommer gemensamt ta fram förslag på utvecklingsområden till våra skolverksamheter genom utvärdering och analys av framtagna rapporter. Du dokumenterar löpande och årligen bidrar du med underlag till verksamhetens kvalitetsrapport.

Du är ett stöd till den pedagogiska utvecklingsorganisationen med analys av bemanning, schemaläggning, tim- och poängplaner med fokus på kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete. Du kommer också utarbeta och implementera rutiner för resultatuppföljning samt skapa dokumentation kring densamma. Du tillser att det finns rutiner avseende ansökan om stadsbidrag samt gör uppföljning och analys av genomförda insatser.

Som kvalitetscontroller kommer du rapportera till vår kvalitetschef. Du deltar i kvalitetsteamets möten och arbetar nära kollegor, både inom teamet och med övrig personal på huvudkontoret samt ute på våra verksamheter.

Kvalitetsteamet är lokaliserat på vårat huvudkontor i Norrköping men då Lärande har skolor spridda över stora delar av Sverige, kan även annat arbetsställe än Norrköping bli aktuellt om intresse finns.

Kvalifikationer
Vi ser att du har en relevant högskoleutbildning inom pedagogik, ekonomi, juridik eller statistik. Skoljuridisk specialistkompetens och/eller rektorsexamen är meriterade. Vi ser att du har fördjupad kunskap kring skolans styrdokument avseende grundskola och/eller gymnasium, det är önskvärt att du besitter bägge delar. Vi ser även att du har god erfarenhet och intresse av att arbeta med systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete med delaktighet och engagemang som utgångspunkt.

Vi ser att du arbetar bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och kan förändra din inriktning när målen ändrar sig. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar och driver dina processer vidare. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsmått och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. Du har förmåga att se till helheten i ditt agerande och beslutsfattande. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer genom att du ser saker ur ett ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv. Vi ser att du även har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.

Du brinner för att med elevens lärande i centrum, utveckla våra skolverksamheter för att bidra till ökad kvalitet. Du ser digitalisering som ett medel att snabbt nå goda resultat och har goda kunskaper inom Office-paketets samtliga program. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Central administratör till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Ansök    Jan 26    Lärande i Sverige AB    Kontorist
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Kvalitet

Kvalitetsavdelningen leds av Lärandes skolchef och ansvarar för att vi lever upp till lagar, förordningar och övriga direktiv enligt styrdokument för både grund- och gymnasieskola. Kvalitetsavdelningen ansvarar även för att säkerställa och kvalitetssäkra poängplaner, timplaner, scheman, för arbetet med stadsbidrag samt att driva och följa upp kvalitetsarbetet för att förbättra verksamheten. Avdelningen består av de centrala funktionerna för skoladministration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som central administratör
Vi söker nu en central administratör med ansvar för att sammanställa, visualisera och analysera resultat för såväl grund- som gymnasieskola.

Du kommer vara med och stärka vårt kvalitetsarbete och våra administrativa flöden på huvudmannanivå. Vi erbjuder ett spännande arbete med kvalitet, utveckling och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Du kommer tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler.

Du kommer ansvara för central administration på huvudmannanivå mot våra grund- och gymnasieskolor, vara systemförvaltare för ett flertal system kopplat till elevadministration? och även samordna utbildningsträffar för lokala skoladministratörer med fokus på kollegialt lärande och kompetensutveckling.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att ge stöd och support till lokala skoladministratörer rörande organisationens interna och externa system samt skoljuridiska frågor kopplat till elevadministration?. Du kommer administrera elevdatabaser centralt för eleversättning och skapa samt uppdatera rutiner och blankettmallar för olika behov och ändamål?. Du kommer också bistå skolchef och andra funktioner i organisationen med statistik och underlag samt sammanställningar av underlag för en första analys och åtgärdsförslag.

Som central administratör rapporterar du till Kvalitetschef som också är vår Skolchef. Du deltar i kvalitetsteamets möten och arbetar nära övriga kollegor, både inom teamet och tillsammans med övrig personal på huvudkontoret samt på våra skolor.

Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Norrköping men resor till våra skolor kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom pedagogik, juridik eller systemvetenskap eller liknande. Det är meriterande om du har en pedagogisk examen. Du har erfarenhet av skoladministration på grundskole- och/eller gymnasial nivå, det är meriterande om du har erfarenhet av bägge delar. Du har erfarenhet av att samordna arbete mot gemensamma mål. Vi ser gärna att du har skoljuridisk kompetens och att du har god förståelse för skolans styrdokument och krav avseende skoladministration.

Du har en gedigen erfarenhet av den administrativa rollen och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja samt förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är en kunskapsresurs för andra och kan anpassa sättet du förmedlar ditt budskap på utifrån mottagarens förutsättningar.

Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du strukturerar själv ditt angreppssätt på ett effektivt sätt och tar ansvar för dina uppgifter. Du sätter upp och håller tidsramar. Du har en förståelse för din roll som administratör och kan se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.

Du brinner för att med elevens lärande i centrum utveckla och effektivisera våra administrativa flöden för ökad kvalitet och resurseffektivitet. Du är nyfiken och ser digitalisering som ett medel att snabbt nå goda resultat. Du har goda kunskaper inom Office-paketets samtliga program, framförallt Excel. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift då det förekommer intern och extern kommunikation.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Central administratör till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

Ansök    Jan 26    Lärande i Sverige AB    Kontorist
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärande i Sverige AB har funktioner och representanter som utgår från huvudkontoret, men till största del arbetar som stöd för våra skolor och för att bidra till att vi kan bli stilbildande inom svensk skola. Funktionerna är Elevrekrytering, Etablering, Koncept och Kvalitet.

Om Kvalitet

Kvalitetsavdelningen leds av Lärandes skolchef och ansvarar för att vi lever upp till lagar, förordningar och övriga direktiv enligt styrdokument för både grund- och gymnasieskola. Kvalitetsavdelningen ansvarar även för att säkerställa och kvalitetssäkra poängplaner, timplaner, scheman, för arbetet med stadsbidrag samt att driva och följa upp kvalitetsarbetet för att förbättra verksamheten. Avdelningen består av de centrala funktionerna för skoladministration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som central administratör
Vi söker nu en central administratör med ansvar för att sammanställa, visualisera och analysera resultat för såväl grund- som gymnasieskola.

Du kommer vara med och stärka vårt kvalitetsarbete och våra administrativa flöden på huvudmannanivå. Vi erbjuder ett spännande arbete med kvalitet, utveckling och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Du kommer tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler.

Som central administratör rapporterar du till Kvalitetschef som också är vår Skolchef. Du deltar i kvalitetsteamets möten och arbetar nära övriga kollegor, både inom teamet och tillsammans med övrig personal på huvudkontoret samt på våra skolor. Som central administratör behöver du vara beredd på att på delegation representera skolchef/kvalitetsansvarig i specifika frågor. Du är en representant för kvalitetsteamet och representerar i förekommande fall även skolchefen vid dennes frånvaro.

Du kommer ansvara för central administration på huvudmannanivå mot våra grund- och gymnasieskolor, vara systemförvaltare för ett flertal system kopplat till elevadministration? och även samordna utbildningsträffar för lokala skoladministratörer med fokus på kollegialt lärande och kompetensutveckling.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att ge stöd och support till lokala skoladministratörer rörande organisationens interna och externa system samt skoljuridiska frågor kopplat till elevadministration?. Du kommer administrera elevdatabaser centralt för eleversättning och skapa samt uppdatera rutiner och blankettmallar för olika behov och ändamål?. Du kommer också bistå skolchef och andra funktioner i organisationen med statistik och underlag samt sammanställningar av underlag för en första analys och åtgärdsförslag.

Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Norrköping men resor till våra skolor kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom pedagogik, juridik eller systemvetenskap. Det är meriterande om du har en pedagogisk examen. Du har erfarenhet av skoladministration på grundskole- och/eller gymnasial nivå, det är meriterande om du har erfarenhet av bägge delar. Du har erfarenhet av att samordna arbete mot gemensamma mål. Vi ser gärna att du har skoljuridisk kompetens och att du har god förståelse för skolans styrdokument och krav avseende skoladministration.

Vi söker dig som känner dig trygg i den administrativa rollen och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja samt förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är en kunskapsresurs för andra och kan anpassa sättet du förmedlar ditt budskap på utifrån mottagarens förutsättningar.

Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du strukturerar själv ditt angreppssätt på ett effektivt sätt och tar ansvar för dina uppgifter. Du sätter upp och håller tidsramar. Du har en förståelse för din roll som administratör och kan se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.

Du brinner för att med elevens lärande i centrum utveckla och effektivisera våra administrativa flöden för ökad kvalitet och resurseffektivitet. Du är nyfiken och ser digitalisering som ett medel att snabbt nå goda resultat. Du har goda kunskaper inom Office-paketets samtliga program, framförallt Excel. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift då det förekommer intern och extern kommunikation.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare inom trä- och metallslöjd Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan. 

Du kommer att undervisa i årskurserna 5, 7 och 9.

Tjänsten är förlagd på tisdag, onsdagar och torsdagar vilket möjliggör för den arbetssökande att kombinera tjänsten med övriga uppdrag. På vår skola är huvudregeln att lärare också är mentorer, men det ingår inte i denna tjänst.

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom trä- och metallslöjd eller annan lämplig branscherfarenhet som kan vara lämplig.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som ledare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och tidigare erfarenheter, inom och utom skolans område.

I din roll som lärare ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Programansvarig för inriktning Hästhållning

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/Arbetsbeskrivning - Uppdraget som programansvarig för inriktning Djur/Hästhållning (NB)

Vill du vara med och skapa en modern, högkvalitativ och attraktiv utbildning för Naturbruksprogrammets inriktning hästhållning? Brinner du för konceptuellt arbete, stilbildande utvecklingsarbete och tillväxt?

Då finns det en plats hos oss som programansvarig för inriktning Hästhållning!

En av dina viktigaste uppgifter är att stödja våra skolor i implementeringen av programmets utbildningskoncept genom nära dialog med lärare och skolledare.

Du samordnar och koordinerar de frågor som finns och skapar de absolut bästa förutsättningarna för våra elever att nå sina mål. Vi arbetar med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, utbildningsplanen och våra kärnvärden.  Du är en viktig länk mellan lärare och huvudman och du ser till att skolornas synpunkter, önskemål och erfarenheter tas tillvara i utvecklingsarbetet.

Som programansvarig genomför du bland annat en årlig revidering av utbildningsplanen, leder branschråd och referensgrupper, samt anordnar lärarträffar. Du stödjer våra stabsfunktioner inom koncernen med sakkunskap, både om programmet och branschens krav och behov. Du omvärldsbevakar kontinuerligt både utbildningsbransch och näringsliv för att hålla både dig själv och oss som företag uppdaterade.  

Omfattningen för uppdraget är 60%.

Tillsättning sker enligt överenskommelse fram till 30 juni och sedan läsårsvis, 1 juli till 30 juni. KvalifikationerVi söker dig som brinner för att skapa utbildningar som är anpassade till Realgymnasiets koncept och branschens nuvarande och långsiktiga behov.

Du har relevant högskoleexamen eller motsvarande och minst ett års erfarenhet av pedagogiskt arbete från Naturbruksprogrammet och inriktning Häst.

Du ser fördelarna med, och har förmåga att arbeta inom konceptuella ramar. Du kan också förmedla det konceptuella arbetssättet vidare på våra skolor.  Du leder utvecklingsarbeten som är nytänkande och stilbildande för att vi ska kunna erbjuda utbildning som ligger i framkant. Du har erfarenhet av att planera och strukturera utvecklingsprojekt med fokus på resultat, kvalitet och resurseffektivitet. Du kan också sätta upp och hålla deadlines.

Du har förmåga att entusiasmera, inspirera, leda och driva dig själv och andra med helhetssyn och med verksamhetens bästa i åtanke. Du tar initiativ till och ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du trivs med att arbeta i team och du strävar efter att utvecklas och nå framgång tillsammans med andra. Du har en god förmåga att se samband och förutsättningar i ett samarbete mellan bransch och skola för att förverkliga dem inom ramen för våra styrdokument.

Rollen innebär många kontakter och samarbeten både inom koncernen och med samarbetspartners som finns både nationellt och internationellt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och du både skapar och vårdar relationer.

Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Du säkerställer att budskap når fram och kan klargöra förväntningar på dig själv och de du samarbetar med. Det är meriterande om du har ett stort kontaktnät och inom aktuell bransch.

Resor ingår i tjänsten och du behöver ha B-körkort.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare till Realgymnasiet Norrköping

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Studie- och yrkesvägledare

Som Studie- och yrkesvägledare på Realgymnasiet kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter för yrkesrollen, så som:

- Studie- och yrkesvägledning av elever i grupp och individuellt.

- Vägledning inom studier och utbildningar, behörighet till utbildningar, olika studie- och yrkesvägval samt att ta fram en studieplanering
- Uppföljning av gymnasievalet och att följa upp resultat och behörigheter hos elever
- Ge studie- och yrkesvägledningsinformation till elever och vårdnadshavare
- Delta vid gymnasiemässor och liknande samt i diverse nätverk för studie- och yrkesvägledare

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.

Du samarbetar med personalen på skolorna i Norrköping, Linköping och Nyköping och leder arbetet kring studie- och yrkesvägledning i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på enheten. Resor i tjänsten kommer vara aktuellt då uppdraget kommer delas mellan Realgymnasiet Norrköping, Linköping och Norrköping. Din arbetsort kommer att vara Norrköping men resor till de andra orterna kommer ingå.

Kvalifikationer

Vi söker i första hand dig som har studie- och yrkesvägledarexamen. Du har även tidigare erfarenhet av uppdraget som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskola eller annan utbildningsform med yrkesförberedande utbildningar. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som vägledare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten. I din roll som studie- och yrkesvägledare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument.

Vi söker dig med strukturell förmåga samt god simultankapacitet gällande kommunikativt arbete med elever och skolans personal. Din kommunikation är tydlig och anpassas efter motpartens förmåga. Du har en inlyssnande profil och samtalar gärna med våra elever om dessas mål och visioner. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta nya vägar så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du är lyhörd och mottaglig samt relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Din motivation kommer av att få bidra, dels genom enskilt, dels genom kollegialt samarbete, till unga människors utveckling och lärande.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare Matematik 7-9 Erlaskolan Östra

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Om Erlaskolan Norrköping Östra

Läs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostraArbetsbeskrivning - Uppdraget som lärare

Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även andra lärare, elevstödjande mentorer och elevhälsa på skolan.

Du kommer att undervisa i ämnet Matematik inom 7-9 och ingår i ett mentorslag för en av våra årskurser på högstadiet. I varje mentorslag finns det minst en elevstödjande mentor som förutom er lärare arbetar för elevers trygghet och välmående i skolan. Inom 7-9 blir du även ämneskollega med våra andra lärare i Matematik och vi strävar efter att så ofta som möjligt skapa genomtänkta lösningar där lärarna i Matematik kan stötta varandra, dels inom kollegialt lärande men även i form av två-lärarskap för att nå så goda resultat som möjligt i ämnet.

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare inom Matematik med behörighet att undervisa i Matematik. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare och mentor.

Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.

I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.

Hos oss är elevernas kunskapsresultat viktiga! Vi ser därför gärna att du kan beskriva hur du arbetar med att utveckla elevernas kunskapsresultat på ett systematiskt och professionellt vis och att du är ständigt nyfiken på hur du på egen hand och med kollegor kan utforma utbildningen så att fler elever lyckas. 

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Du har didaktisk förmåga där du kan göra professionella och väl avvägda bedömningar om vilken undervisningsmetod som passar bäst i olika situationer och för olika målgrupper.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.

Kandidater kallas löpande till intervjuer. Vänta därför inte med din ansökan till sista stund. Tjänsten tillsätts om erforderliga förutsättningar uppfylls inom verksamheten. 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Fritidspedagog

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Erlaskolan Östra finns på Vikboplan i Oxelbergen i centrala Norrköping. Läget erbjuder fin utemiljö och närhet till idrottshall. Skolan är mycket populär och har som en följd under de senaste åren stadigt vuxit till vad den är idag. Erlaskolan Östra i Norrköping startade hösten 2011 och vi är idag cirka 65 medarbetare som jobbar med att utveckla och stimulera våra elever varje dag. Vi har cirka 570 elever fördelade mellan årskurs F-9. Här finns även fritidshem.Nu söker vi dig som är fritidspedagog.

I arbetet som fritidspedagog arbetar du i nära samarbete med lärare och förskollärare. Du arbetar huvudsakligen på fritidshemmet men ansvarar även för rastverksamheten tillsammans med dina kollegor. 

Vem är du?
Du har förmåga att tänka nytt, gillar att samarbeta både med elever, kollegor och vårdnadshavare samt har mod och nyfikenhet att vilja vara med och utveckla framtidens skola. I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du är en tydlig ledare som engagerar och utmanar eleverna. Du tror på alla elevers möjlighet att utveckla de förmågor man redan har och komplettera med nya.

Du är en nyfiken och kreativ person. Du är flexibel och ser möjligheter i förändring och vill göra skillnad. Som pedagog är du både expert och vägledare samt en trygg vuxenkontakt. Samarbete är något som är naturligt för dig och du fungerar väl i olika grupper och konstellationer. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig fritidspedagog med minst 2 års erfarenhet.  

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Välkommen med din ansökan!
Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolsköterska till Realgymnasiet Norrköping

Ansök    Sep 29    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Norrköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/norrkoping.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som skolsköterska

I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande.

Du ingår i skolans elevhälsoteam som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Du är ansvarstagande och kommer i din tjänst att ha stort utrymme för egna initiativ och att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. I skolsköterskans uppdrag ingår uppgifter såsom hälsobesök, öppenmottagning och vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet samt har förmågan att arbeta med ungdomar såväl i grupp som enskilt. Lärande i Sverige har ProReNata som journalsystem.

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distrikt- eller skolsköterskeutbildning. Tidigare uppdrag rörande arbete med ungdomar inom sjukvård och- eller friskvårdsarbete kan vara meriterande.

Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt i samklang med kurator, specialpedagog, mentor och skolledning. Du bidrar i det hälsofrämjande arbetet och har förmåga att arbeta med ungdomar såväl i grupp som enskilt. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet. Du är en lugn person som gärna lyssnar in ungdomars tankar och visioner. Din motivation finner du i samarbeten och de sociala relationer som uppdraget ger.

Vi tillämpar provanställning i 6 månader.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Utvecklare gymnasieprogram, Huvudkontoret Lärande i Sverige

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i vår verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB (som driver Realgymnasiet och?Erlaskolan),?Lärande Partner i Östergötland AB,?Magnetica?Education AB?och?Cognita?Fastigheter AB.?Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola.Arbetsbeskrivning - uppdraget som utvecklare gymnasieprogram

Har du en passion för att skapa utbildningar i världsklass? Vill du arbeta med skolutveckling och tillväxt i en ledarroll som central utvecklare av våra gymnasieprogram.

Då finns en plats hos oss på Lärande i Sverige!  

Nu söker vi dig som vill ta nästa steg tillsammans med oss och leda arbetet med konceptuell utveckling för några av våra program.

 

Du och ditt team av programansvariga säkerställer att skolornas förutsättningar, önskemål och erfarenheter tas tillvara i utvecklingsarbetet och ni har tillsammans den sakkunskap som behövs för att stödja skolorna i arbetet med Lärandes utbildningskoncept.  Du håller en tät dialog med lärare, skolledare och företrädare för bransch för att kartlägga och uppmärksamma behov som finns. Du bevakar aktuella händelser och omvärld för att fånga upp nyheter som är relevanta för oss.  

Du leder och samordnar ditt team av programansvariga i tätt samarbete med vår verksamhetsansvariga för programutveckling och du rapporterar till konceptchefen. Du deltar i rekrytering av programansvariga och du axlar uppdraget som programansvarig när det behövs under vakanser. De programansvariga har oftast huvuddelen av sin tjänst på någon av våra skolor och har alltså sin rektor som närmsta chef. 

Vidare leder du arbetet med att årligen revidera utbildningsplanerna och säkerställer att de efterlevs. Du är angelägen om att hitta smarta lösningar tillsammans med bl.a. ekonomi- och inköpsavdelningen för att använda resurser på ett effektivt sätt och du har en viktig roll i våra processer för etablering och elevrekrytering.
?

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleexamen eller motsvarande och har arbetat minst ett par år som gymnasielärare med erfarenhet av yrkesprogram. Du har flera års erfarenhet av skolutveckling och/eller skolledning och har erfarenhet av att planera och strukturera projekt med fokus på kvalitet, resultat och resurseffektivitet.

Du förstår sambandet mellan program- och pedagogiskt utvecklingsarbete och kan leda ett konceptuellt arbete med fokus på innovation och utveckling på ett tryggt sätt. Du har förmågan att inspirera och leda andra mot gemensamma mål utan att vara chef. 

Vi söker dig som tar initiativ, uppnår resultat och är noggrann.  Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet för att kunna hålla tidsramar. Du har också lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ser möjligheter i förändringar.

Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du säkerställer att budskap når fram och kan klargöra förväntningar på dig själv och de du samarbetar med. 

Vi ser att du brinner för att integrera pedagogiskt utvecklingsarbete med krav och önskemål från elevernas framtida arbetsplatser och är nyfiken på hur digitalisering kan skapa förutsättningar för att stödja elevers aktiva lärande. Du tycker om och ser fördelarna med att arbeta inom konceptuella ramar.

Vi har både nationella och internationella samarbetspartners som är viktiga för oss. Det är meriterande att ha ett stort kontaktnät och god förmåga att skapa stabila relationer med våra partners. Resor kommer att ingå i tjänsten och tjänsteort är flexibel. 

Vi erbjuder våra nyanställda en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i Lärandes koncept.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Timvikarierande lärare Realgymnasiet

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Realgymnasiet i Norrköping startade hösten 2003 och här arbetar cirka 40 medarbetare. Cirka 330 elever studerar på skolan inom utbildningarna Djurpark, Häst, Hund, Natur & äventyr, Teknik och IT.Beskrivning och kvalifikationer

Vi söker dig som vill arbeta som vikarie vid kortare frånvaro för våra lärare t.

ex. vid sjukdom eller ledighet. Vi söker i första hand dig som har relevant utbildning, i andra hand dig med erfarenheter lämpliga för uppdraget. Avslutad gymnasieutbildning och utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav. Vi välkomnar dig som studerar till lärare att söka! Vi ger dig möjlighet att prova på din kommande yrkesroll på en liten och trygg skola där du blir en del av vårt team.Personliga egenskaper 

Du är en social person med god simultankapacitet som gärna samarbetar med andra kring olika projekt. Du uppskattar variation och har förmåga att vara flexibel i ditt uppdrag. Din motivation finner du bland annat i de möten med människor som uppdraget ger.Urval och intervjuer genomförs löpande. 

 

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Marknadsförare / Säljare / Elevrekryterare

Ansök    Jul 26    Lärande i Sverige AB    Marknadsförare
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om huvudkontoret

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i vår verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB (som driver Realgymnasiet och?Erlaskolan),?Lärande Partner i Östergötland AB,?Magnetica?Education AB?och?Cognita?Fastigheter AB.?Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola.Vårt erbjudande
Lärande behövs mer än någonsin.

Vi bestämde oss tidigt för att skapa en stilbildande skola som tar vara på allt det positiva som möjliggörs av ny kunskap och ny teknik. En skola med ambitionen att varje individ ska få chansen att frigöra sin potential, utvecklas och leva välmående i informationssamhället.

Vi förstärker nu vår enhet för elevrekrytering och söker en elevrekryterare. Här får du bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler.

Ditt uppdrag
Som elevrekryterare rapporterar du till chefen för elevrekrytering inom Lärande i Sverige. Som elevrekryterare är ditt uppdrag att:

- Långsiktigt och kortsiktigt säkra en god elevtillväxt på våra skolor.
- Driva centrala och regionala marknadsråd enligt strategi och plan. 
- Driva och följa upp skolornas arbete med marknadsplan och planering av aktiviteter. 
- Verka i olika kanaler för elevrekrytering och driva kampanjarbete.
- Utbilda, stödja och samverka med kollegor runt om i landet, ffa rektorer och kommunikatörer på våra skolenheter. 
- Aktivt delta själv i marknadsaktiviteter, mässor och informationsträffar.
- Stötta nystartsteam i strategi, plan och löpande uppföljning och arbeta med tillväxt utifrån koncernens affärs- och verksamhetsplaner.
- Stötta arbetet med omvärldsanalyser och delta i utveckling av våra erbjudanden.
- I samarbete med vår kommunikationsavdelning, arbeta med kommunikations- och marknadsmaterial.
- Eget resultatansvar inom varje uppdrag.   

Du bidrar till vårt framgångshjul kvalitet, attraktion, resurseffektivitet och tillväxt. Som elevrekryterare utgår du från någon av våra 18 orter där vi har skola alternativt från vårt huvudkontor i Norrköping. Att vara elevrekryterare kommer att innebära närvaro på våra skolor i hela landet och på huvudkontoret till viss del. Vi erbjuder grundskola och gymnasium på 18 orter och växer stadigt. Detta innebär mycket resor i tjänsten.
 
Vem är du?
Vi söker dig som är utåtriktad och socialt aktiv, har lätt för att skapa och underhålla relationer såväl externt som internt. Du har lätt för muntlig framställning och kan formulera dig skriftligt på ett professionellt sätt. Du har relevant eftergymnasial utbildning samt minst tre års erfarenhet av försäljning och/eller marknadsföring. Att arbeta i den digitala världen är för dig en självklarhet. 
För att lyckas i rollen ser vi att du har stor egen drivkraft och initiativförmåga, värderar samarbete, är flexibel och förändringsbenägen samt van att arbeta med budget- och resultatansvar. Andra framgångsfaktorer inom rollen är god förmåga till samordning och struktur samt ordning och reda. Våra kärnvärden är trygghet, utveckling, team och framgång och som elevrekryterare blir du en viktig kulturbärare för dessa. 

Välkommen med din ansökan! Urval kan komma att ske löpande. Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Skolsköterska

Ansök    Aug 4    Lärande i Sverige AB    Skolsköterska
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Realgymnasiet i Norrköping startade hösten 2003 och här arbetar cirka 40 medarbetare. Cirka 330 elever studerar på skolan inom utbildningarna Djurpark, Häst, Hund, Natur & äventyr, Teknik och IT.Beskrivning

I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande.

Du ingår i skolans elevhälsoteam som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Du är ansvarstagande och kommer i din tjänst att ha stort utrymme för egna initiativ och att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. I skolsköterskans uppdrag ingår

uppgifter såsom hälsobesök, öppenmottagning och vaccinationer enligt allmänna

vaccinationsprogrammet. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet samt har förmågan att arbeta med ungdomar såväl i grupp som enskilt. Lärande i Sverige har ProReNata som journalsystem.

 

Vem är du?

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdom, distrikt- eller skolsköterskeutbildning. Tidigare uppdrag rörande arbete med ungdomar inom sjukvård och- eller friskvårdsarbete kan vara meriterande.

 

Personliga egenskaper 

Du är ansvarstagande och driver ditt arbete framåt i samklang med kurator, specialpedagog, mentor och skolledning. Du bidrar i det hälsofrämjande arbetet och har förmåga att arbeta med ungdomar såväl i grupp som enskilt. Du är van att arbeta rutinmässigt och systematiskt för att säkerställa kvalitet. Du är en lugn person som gärna lyssnar in ungdomars tankar och visioner. Din motivation finner du i samarbeten och de sociala relationer som uppdraget ger.

Urval och intervjuer genomförs löpande.  Vi tillämpar provanställning i 6 månader.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Programansvarig Fordons- och Transportprogrammet

Ansök    Jul 8    Lärande i Sverige AB    Kursutvecklare
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/Vårt erbjudande 
Vill du vara med och skapa en modern, högkvalitativ och attraktiv utbildning inom Fordons- och Transportprogrammet? Brinner du för konceptuellt arbete, stilbildande utvecklingsarbete och tillväxt? 

Lärande i Sverige AB har en organisation inom Realgymnasiet med programansvariga för respektive program/inriktning, och nu söker vi en person som vill kvalitetssäkra och utveckla och vår fordonsutbildning.

I nära samarbete med övriga programansvariga, förvaltar och utvecklar du våra program.? 

Uppdraget som programansvarig
En av dina viktigaste uppgifter är att stödja våra skolor att implementera programmets koncept i verksamheten genom nära dialog med pedagoger och skolledare. Du samordnar och koordinerar de frågor som finns kring programmet och säkerställer att det, med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, utbildningsplanen och våra kärnvärden Trygghet, Utveckling, Team och Framgång, skapas de absolut bästa förutsättningarna för våra elever att nå sina mål. Du är en viktig länk mellan pedagogerna och huvudman och du tillser att skolornas synpunkter, önskemål och erfarenheter inom programmet beaktas i utvecklingsarbetet. 

Inom programansvaret för Fordon genomför du även årlig revidering av utbildningsplanen, leder branschråd och referensgruppsmöten samt anordnar eventuella lärarträffar. Du stödjer övriga centrala funktioner inom koncernen, t ex Elevrekrytering, Kommunikation och Kvalitet, med sakkunskap om programmet och branschens krav och behov. Kontinuerlig omvärldsbevakning är en del av uppdraget.  

Omfattning för detta uppdrag är 40% och förordnandet gäller under perioden
1/9-20 till 30/6-21 med möjlighet till förlängning. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att skapa moderna utbildningar som är anpassade både till Realgymnasiets koncept, mål och visioner samt till branschens nuvarande och långsiktiga behov och mål. Vidare söker vi dig som har relevant högskoleexamen eller motsvarande samt har minst ett års pedagogisk erfarenhet från aktuellt program.? 

Du har vilja och förmåga att arbeta inom och förmedla konceptuella ramar samt leda nytänkande och stilbildande utvecklingsuppdrag. Du har kunskap om metoder, samt erfarenhet av, att planera och strukturera såväl åtgärder som utvecklingsprojekt med fokus på resultat, kvalitet och resurseffektivitet. 

Vi ser att du har förmåga att entusiasmera, inspirera, leda och driva dig själv och andra. Du trivs med att arbeta i team och du strävar efter att utvecklas och nå framgång tillsammans med andra. Du har en god förmåga att se samband och förutsättningar i ett samarbete mellan bransch och skola, samt att förverkliga dem inom ramen för våra styrdokument. 

Rollen innebär både kontakter och samarbeten inom koncernen samt med samarbetspartners, som finns både nationellt och internationellt. Du har därför lätt för att skapa och vårda goda relationer samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är meriterande om du har ett stort kontaktnät och inom aktuell bransch. Resor ingår i tjänsten.? 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Studie- och yrkesvägledare

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Realgymnasiet i Norrköping startade hösten 2003 och här arbetar cirka 40 medarbetare. Cirka 330 elever studerar på skolan inom utbildningarna Djurpark, Häst, Hund, Natur & äventyr, Teknik och IT.Beskrivning
Dina arbetsuppgifter som Studie- och yrkesvägledare på Realgymnasiet kommer exempelvis innefatta följande:

-  Studie- och yrkesvägledning av elever enskilt eller i grupp.

-  Vägledning inom studier och utbildningar, behörighet till utbildningar, olika studie- och yrkesvägval samt framtagande av studieplaner.
- Uppföljning av gymnasievalet på gruppnivå samt resultat och behörighetsuppföljningar med enskilda elever.
- Ge studie- och yrkesvägledningsinformation till elever samt vårdnadshavare.
- Delta vid gymnasiemässor och liknande event samt i diverse nätverk för studie- och yrkesvägledare.

Du samarbetar med personalen på skolorna i Norrköping, Linköping och Nyköping och leder arbetet kring studie- och yrkesvägledning i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på enheten. Resor i tjänsten kommer vara aktuellt då uppdraget kommer delas mellan Realgymnasiet Norrköping, Linköping och Nyköping. Din arbetsort kommer att vara Norrköping men resor till de andra orterna kommer ingå.

Vem är du?
Kvalifikationer
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen. Du har även tidigare erfarenhet av uppdraget som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskola eller annan utbildningsform med yrkesförberedande utbildningar.

Personliga egenskaper
Du är en person med strukturell förmåga samt god simultankapacitet gällande kommunikativt arbete med elever och skolans personal. Din kommunikation är tydlig och anpassas efter motpartens förmåga. Du har en inlyssnande profil och samtalar gärna med våra elever om dessas mål och visioner. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta nya vägar så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du är lyhörd och mottaglig samt relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer. Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Din motivation kommer av att få bidra, dels genom enskilt men även genom kollegialt samarbete, till unga människors utveckling och lärande.Urval och intervjuer genomförs löpande.

 

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 
Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Rektor Erlaskolan Södra

Ansök    Jun 22    Lärande i Sverige AB    Rektor
Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Rektor

Som rektor ansvarar du för hela verksamheten på https://www.

erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-sodra, med tillhörande personal och ekonomi.

En stor del av uppdraget är det pedagogiska ledarskapet, där utveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus. Du ingår i Region Öst och samarbetar nära med rektorer för de andra skolorna i regionen.

Tillsammans med biträdande rektorer, pedagogisk personal och stödfunktioner som elevhälsa och administrativ personal skapar du en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för det framtida arbetslivet.Kvalifikationer

Vi söker dig som vill vara ledare och har ett stort intresse för skolutveckling. Du har ett synligt, pedagogiskt, verksamhetsnära och utvecklingsinriktat ledarskap med fokus på att utveckla och förbättra varje enskild elevs lärande och resultat. Du driver verksamheten utifrån skolans uppdrag i lagar, förordningar, läroplan och lokala styrdokument. Ditt ledarskap ska också kännetecknas av ödmjukhet och ömsesidig respekt.

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och har en dokumenterad pedagogisk erfarenhet inom grundskoleverksamhet eller gymnasieverksamhet. Vi ser även att du har tidigare erfarenhet av skolledarskap och om du gått rektorsutbildningen och rektorslyftet är det meriterande. Det är även meriterande om din erfarenhet finns inom den privata utbildningssektorn.

Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du ett konstruktivt arbetssätt som fokuserar på delaktighet och goda lösningar. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är noggrann och väl medveten om gällande kvalitetsstandard. Du arbetar målinriktat med förmåga att anpassa dig till nya förändrade krav och förutsättningar.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt och har förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv. Du arbetar bra med andra människor och skapar kontakter och underhåller relationer. Du har ett starkt pedagogiskt fokus och brinner för att utveckla och förbättra verksamheten för elever och personal i en lärande organisation.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher där våra elever har sina intressen. Du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i programmering och grundläggande datorteknik

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.

Realgymnasiet i Norrköping startade hösten 2003 och här arbetar cirka 40 medarbetare. Cirka 330 elever studerar på skolan inom utbildningarna Djurpark, Häst, Hund, Natur & äventyr, Teknik och IT.Lärare i programmering och grundläggande datorteknik
På Realgymnasiet i Norrköping söker vi nu en lärare inom i programmering och grundläggande datorteknik.

Ditt uppdrag
I ditt läraruppdrag kommer du att arbeta tillsammans med våra framgångsrika IT- och teknikarbetslag och tjänsten kommer att vara inom ramen el- och energiprogrammet och teknikprogrammet. På dessa program finns flera spännande programmerings-, datortekniks- och nätverkskurser och vi söker dig som kan undervisa i programmering och grundläggande datorteknik. Du blir en viktig spelare tillsammans med våra andra skickliga pedagoger. 

Vem är du?
Vi söker dig som är kunnig inom programmering. Du är i första hand
utbildad lärare och har pedagogisk erfarenhet av gymnasiet men vi värdesätter även högt din yrkeserfarenhet inom dina ämnen. Kanske har du en annan utbildning och erfarenhet inom någon annan bransch och är nyfiken på yrket lärare - bland det roligaste och mest utvecklande man kan arbete som, tycker vi!

Du drivs av att arbeta och utvecklas tillsammans och vill skapa de absolut bästa förutsättningarna för eleverna att nå sina mål. 

Vi tillämpar provanställning i sex månader. Tjänsten kan tillsättas löpande så vänta inte med din ansökan.

Vi undanber oss all hjälp från rekryterings- och annonseringshjälp i denna rekrytering. 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i svenska som andraspråk

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Erlaskolan Södra är belagen i nya fina lokaler i Vrinnevipark. Hos oss arbetar idag ca 30 medarbetare som arbetar med att utveckla våra elever och varandra varje dag. På skolan går 240 elever i årskurserna 4-9, till hösten 2020 planerar vi att öka elevantalet ytterligare. Fullt utbyggd kommer skolan att ha 312 elever i årskurserna 4-9.Till höstterminen utökar vi ytterligare och behöver fler lärare.

Vi söker dig som är behörig att undervisa i svenska som andraspråk i årskurserna 4-9. 

Du kommer att ingå i skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande. Vi satsar extra på elevernas välbefinnande och ger ökad möjlighet till rörelse under skoldagen. Till höstterminen kommer vi att återuppta vårt utvecklingsarbete i språkutvecklande arbetssätt. 

Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina lärarkollegor, elevstödjande mentorer, elevhälsa och rektorer. Det är tillsammans vi skapar en trygg skolkultur med god måluppfyllelse. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-9 i svenska som andraspråk, är du även behörig att undervisa i svenska kan tjänsten eventuellt bli större. 

Du har förmåga att tänka nytt, gillar att samarbeta och har mod och nyfikenhet att vilja vara med och utveckla framtidens skola. I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att fortsätta skapa en trygg skola där elever lyckas i sitt lärande. Du är en tydlig ledare som engagerar och utmanar eleverna genom att vara öppen med mål och vad som förväntas. Du tror på alla elevers möjlighet att utveckla de förmågor man redan har och komplettera med nya. 

Personliga egenskaper
Du är en nyfiken och kreativ person, en möjliggörare som finner trygghet i förändring och vill göra skillnad. Som pedagog är du både expert och vägledare, möjliggörare och en trygg vuxenkontakt. Samarbete är något som är naturligt för dig och du fungerar väl i olika grupper och konstellationer.

Lärande i Sverige AB omfattas av kollektivavtalet för friskolor. Som lärare har du sk. semestertjänst som innebär att du som arbetar heltid är på arbetsplatsen 38 timmar/vecka. Utöver detta arbetar du med egen planeringstid 4 timmar/vecka på valfri plats. De två överskjutande timmarna/vecka regleras i 13 arbetsfria dagar på ett läsår då du är ledig utöver de 25 semesterdagar du också har.  

Vi tillämpar provanställning i max 6 månader. 

Vi behandlar inkommande ansökningar efterhand. 

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss rekryteringshjälp. 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare Tyska

Om Lärande i Sverige AB Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare... Visa mer
Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Erlaskolan

Erlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/

Erlaskolan Östra finns på Vikboplan i Oxelbergen i centrala Norrköping. Läget erbjuder fin utemiljö och närhet till idrottshall. Skolan är mycket populär och har som en följd under de senaste åren stadigt vuxit till vad den är idag. Erlaskolan Östra i Norrköping startade hösten 2011 och vi är idag cirka 65 medarbetare som jobbar med att utveckla och stimulera våra elever varje dag. Vi har cirka 570 elever fördelade mellan årskurs F-9. Här finns även fritidshem.Vi söker nu en lärare i Tyska i årskurs 6-9.

Tjänsten är på 30% fördelat på 2 dagar/vecka, under måndag och tisdag med tillträde i augusti. 
Som vanligt söker vi i första hand dig som är legitimerad, men det är även intressant om du har andra lämpliga erfarenheter av att undervisa i ämnet Tyska.

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Central administratör , Lärande i Sverige AB

Ansök    Aug 19    Lärande i Sverige AB    Kontorist
Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtresa och söker engagerade medarbetare.  Vårt erbjudande Lärande i Sverige är inne i en spännande tillväxtfas och vi söker nu dig som är kunnig i skolfrågor och som vill vara med och stärk... Visa mer
Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtresa och söker engagerade medarbetare. 
Vårt erbjudande

Lärande i Sverige är inne i en spännande tillväxtfas och vi söker nu dig som är kunnig i skolfrågor och som vill vara med och stärka vårt kvalitetsarbete och våra administrativa flöden på huvudmannanivå.

Därför söker vi nu en central administratör med ansvar för att sammanställa, visualisera och analysera resultat för såväl grund- som gymnasieskola.

Vi erbjuder ett spännande arbete med kvalitet, utveckling och digitalisering som tydliga utgångspunkter för elevers aktiva lärande. Du vill tillsammans med oss bidra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler.

Våra kärnvärden är trygghet, utveckling, team och framgång.

 

Ditt uppdrag

Som central administratör rapporterar du till Kvalitetschef som också är vår Skolchef. Du deltar i kvalitetsteamets möten och arbetar nära övriga kollegor, både inom teamet och tillsammans med övrig personal. Du representerar kvalitetsteamet och i förekommande fall även skolchefen i dennes frånvaro.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter är:

- att förstå, förvalta och utveckla våra elevadministrativa system samt vårt ärendehanteringssystem för elevhälsan
- att redigera och uppdatera information på organisationens intranät
- att vara ett aktivt och sakkunnigt stöd för våra lokala skoladministratörer i frågor av administrativ karaktär rörande både grundskola och gymnasieskola
- att vara ett administrativt stöd för övrig personal inom organisationen

 

Huvudsakliga ansvarsområden är:

- att skapa, sammanställa och redovisa kvalitetsmätningar och enkäter på uppdrag av kvalitetschef tillika skolchef
- att analysera resultat och föreslå åtgärder
- att samordna möten för att utveckla organisationens skoladministratörer
- att vara en kulturbärare i organisationen med kvalitet och elevens lärande i centrum

Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Norrköping, en del resor förekommer då vi finns på 16 orter i landet och växer stadigt.

 

Vem är du?

Utbildningskrav

Eftergymnasial utbildning om minst tre år inom något av områdena pedagogik, systemvetenskap eller juridik är ett krav.

 

Erfarenhet

För att lyckas med uppdraget krävs minst två års erfarenhet av pedagogiskt och/eller administrativt arbete inom skolan. Du behöver vara kunnig i skolfrågor, både avseende grundskola och gymnasieskola, och viss skoljuridisk kompetens är meriterande.

Du har erfarenhet av att leda andra och att samordna arbete mot ett gemensamt mål.

Du har stor erfarenhet av arbete i Office-paketets samtliga program, framförallt Excel.

 

Egenskaper

Du brinner för att med elevens lärande i centrum utveckla och effektivisera våra administrativa flöden för ökad kvalitet och resurseffektivitet. Du är nyfiken och ser digitalisering som ett medel att nå bättre resultat snabbare. Du har förmåga att flexibelt disponera din egen tid utifrån behov och arbetstoppar, och ser till helheten framför delarna. Du har en god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.

Vi erbjuder Erlaskolan och Realgymnasiet på flera platser och växer stadigt. Vi driver 18 skolor i Sverige från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Inom koncernen har vi idag cirka 600 medarbetare. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners. Visa mindre

Konceptchef till Lärande i Sverige AB

Ansök    Aug 15    Lärande i Sverige AB    Utbildningschef
Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtresa och söker engagerade medarbetare.  Vårt erbjudande Lärande i Sverige är inne i en spännande tillväxtresa och vi söker dig som vill vara med och leda svensk skola in i informationssam... Visa mer
Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtresa och söker engagerade medarbetare. 
Vårt erbjudande

Lärande i Sverige är inne i en spännande tillväxtresa och vi söker dig som vill vara med och leda svensk skola in i informationssamhället.

Eleven är redan digitaliserad – nu är det dags för skolan att komma ikapp. Därför söker vi nu en chef för våra koncept, inkluderande såväl pedagogik som program för grund- och gymnasieskola. Vi erbjuder dig en spännande ledarroll där du tillsammans med oss andra bidrar i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler.

Våra kärnvärden är trygghet, utveckling, team och framgång. Som chef och ledare blir du en viktig kulturbärare för dessa.

Ditt uppdrag

Som konceptchef rapporterar du till VD för Lärande i Sverige AB och deltar i bolagets ledningsgrupp. Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar/befogenheter är att driva och utveckla vårt koncept för pedagogik och programutveckling för både grund- och gymnasieskola. Detta inkluderar bland annat lärprocess, lärplattform, läromedel, kompetenstrappor och arbete med programutveckling. Du är funktionellt ansvarig för att sätta och införa koncept med övriga funktioner inom koncernen och tillsammans med våra skolenheter.

Du har resultat-, personal- och arbetsmiljöansvar för din egen grupp.  Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Norrköping men tjänsten innebär också resor då vi finns på 16 orter i landet och växer stadigt.

Vem är du?

Du har en pedagogisk examen och slutfört rektorsutbildningen samt arbetat som rektor i många år. Du brinner för pedagogik och har minst fem år dokumenterad erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete och att involvera och inspirera andra.  Du har kunskap, intresse och minst fem år dokumenterad erfarenhet av den pågående digitaliseringen och du delar vår pedagogiska vision. Du har minst fem år dokumenterad erfarenhet av att implementera nya processer och van att arbeta som projektledare.

Som en del av ett team med stora ambitioner och en stark framtidsvision söker vi dig som inspireras av att jobba tillsammans med andra i en matrisorganisation. 

Välkommen med din ansökan!

Vi erbjuder Erlaskolan och Realgymnasiet på flera platser och växer stadigt. Vi driver 18 skolor i Sverige från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Inom koncernen har vi idag cirka 600 medarbetare. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners. Visa mindre

Regionchef Skolenheter Öst, Lärande i Sverige AB

Ansök    Feb 13    Lärande i Sverige AB    Skolchef
Vårt erbjudande Vi erbjuder dig en spännande ledarroll där du leder tillsammans med oss andra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler. Lärande i Sverige bedriver grund- och gymnasieskolor från Sundsvall i norr till Malmö i söder och är uppdelat i tre regioner med en chef för respektive region: Öst, Mitt och Sydväst. Nu söker vi en chef till region Öst där sex av våra skolor finns belägna i städerna Stockholm,... Visa mer
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en spännande ledarroll där du leder tillsammans med oss andra i vår strävan att bli stilbildande inom svensk skola och skapa bättre skola för fler.

Lärande i Sverige bedriver grund- och gymnasieskolor från Sundsvall i norr till Malmö i söder och är uppdelat i tre regioner med en chef för respektive region: Öst, Mitt och Sydväst. Nu söker vi en chef till region Öst där sex av våra skolor finns belägna i städerna Stockholm, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Ditt uppdrag
Som regionchef rapporterar du till VD för Lärande i Sverige och ingår i bolagets ledningsgrupp.
Ditt uppdrag är att:

- positionera, utveckla och kvalitetssäkra regionens verksamhet
- arbeta med ledarskapsutveckling i rektorsgruppen
- arbeta med utveckling och efterlevnad av Lärandes pedagogiska arbete
- delta i utveckling av våra koncept
- arbeta med tillväxt utifrån koncernens affärs- och verksamhetsplaner
- ansvara för omvärldsanalys och kontakt med kommun och näringsliv

Du har budget- och resultatansvar för regionen. Du har arbetsmiljö- och personalansvar för regionens rektorer och du skall stötta dem i deras dagliga drift. Du vill och är intresserad av att arbeta övergripande med bolagets strategi och verksamhet. Arbetet sker i samverkan med skolenheter och staber.

Att vara regionchef innebär hög närvaro på regionens skolor och på vårt huvudkontor i Norrköping. Tjänsten kan utgå från någon av våra skolor i regionen. 

Vem är du?
Vi söker dig som har en pedagogisk examen eller annan relevant högskoleexamen samt att du har en rektorsexamen. Du har minst 5–7 års relevant erfarenhet och dokumenterad erfarenhet av att leda underställda chefer samt strategiskt ledningsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom både grund- och gymnasieskola. Att arbeta i den digitala världen är för dig en självklarhet. Vi värdesätter att du har ett stort nätverk och erfarenhet av att knyta nya kontakter. 

För att lyckas i rollen ser vi att du är en erfaren, trygg och stabil ledare som ställer om utifrån situationens krav. Du har förmågan att leda genom andra och genom ledarskapet bidra till trygga, effektiva team och viljan att utveckla dina medarbetare såväl i grupp som individuellt. Du har stor egen drivkraft och initiativförmåga, värderar samarbete, är förändringsbenägen och resultatinriktad. Våra kärnvärden är trygghet, utveckling, team och framgång och som regionchef blir du en viktig kulturbärare för dessa.

  Urval kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Programansvarig El och Energi / Teknik / Estet - Media

Ansök    Jun 17    Lärande i Sverige AB    Kursutvecklare
Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtresa och söker engagerade medarbetare.  Vårt erbjudande Vill du vara med och skapa moderna, högkvalitativa och attraktiva utbildningar inom El- och energi-, Teknik samt Estetiska programm... Visa mer
Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtresa och söker engagerade medarbetare. 
Vårt erbjudande

Vill du vara med och skapa moderna, högkvalitativa och attraktiva utbildningar inom El- och energi-, Teknik samt Estetiska programmen? Brinner du för vårt konceptuella arbete, stilbildande utvecklingsarbete och tillväxt?

Lärande i Sverige AB har en organisation inom Realgymnasiet med programansvariga för respektive utbildning, och nu söker vi en person som vill utveckla och kvalitetssäkra utbildningarna IT, Teknik och Estet-Media.

I nära samarbete med övriga programansvariga, förvaltar och utvecklar du våra utbildningar inom aktuella program. 

Ditt uppdrag

En av dina viktigaste uppgifter är att stödja våra skolor att implementera utbildningarnas koncept i verksamheten genom nära dialog med pedagoger och skolledare. Du samordnar och koordinerar de frågor som finns kring utbildningarna och säkerställer att det, med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, utbildningsplanerna och våra kärnvärden Trygghet, Utveckling, Team och Framgång, skapas de absolut bästa förutsättningarna för våra elever att nå sina mål. Du är en viktig länk mellan pedagogerna och huvudkontoret och du tillser att skolornas synpunkter, önskemål och erfarenheter inom utbildningarna beaktas i utvecklingsarbetet.

Du ansvarar även för årlig revidering av utbildningsplanerna, leder branschråd och referensgruppsmöten samt anordnar eventuella lärarträffar. Du stödjer övriga centrala funktioner inom koncernen, t ex Marknad, Kommunikation och Fastighet, med sakkunskap om utbildningarnas och branschens krav och behov. Kontinuerlig omvärldsbevakning är en del av uppdraget. Resor kan komma att ingå i tjänsten. 

Omfattningen för uppdraget är 60% men eventuellt kommer tjänsten att kombineras med annat utvecklingsarbete inom t ex digitalisering från höstterminen 2019 och då kan omfattningen på tjänsten öka.

Vem är du?

Vi söker dig som brinner för att skapa moderna utbildningar som är anpassade både till Realgymnasiets koncept, mål och visioner samt till branschens nuvarande och långsiktiga behov och mål. Vidare söker vi dig som:

- Har relevant högskoleexamen eller motsvarande. 
- Minst ett års pedagogisk erfarenhet från en eller flera av aktuella gymnasieutbildningar. 
- Har vilja och förmåga att arbeta inom och förmedla konceptuella ramar samt leda nytänkande och stilbildande utvecklingsuppdrag.
- Har kunskap om metoder, samt erfarenhet av, att planera och strukturera såväl åtgärder som utvecklingsprojekt med fokus på resultat, kvalitet och resurseffektivitet.
- Har förmåga att entusiasmera, inspirera, leda och driva dig själv och andra. Du trivs med att arbeta i team och du strävar efter att utvecklas och nå° framgång tillsammans med andra.
- Har en god förmåga att se samband och förutsättningar i ett samarbete mellan bransch och skola, samt att förverkliga dem inom ramen för våra styrdokument.

Rollen innebär både kontakter och samarbeten inom koncernen samt med samarbetspartners, som finns både nationellt och internationellt. Du har därför lätt för att skapa och vårda goda relationer samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är meriterande om du har ett stort kontaktnät och inom aktuella branscher. 

Urval sker löpande och tillsättning kan komma att göras innan ansökningstiden löpt ut.

Välkommen med din ansökan!

Vi erbjuder Erlaskolan och Realgymnasiet på flera platser och växer stadigt. Vi driver 17 skolor i Sverige från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Inom koncernen har vi idag cirka 600 medarbetare. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners. Visa mindre