Lediga jobb Linköpings Universitet i Norrköping

Se alla lediga jobb från Linköpings Universitet i Norrköping. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Norrköping som finns inom det yrket.

Doktorand i socialt arbete

Ansök    Mar 28    Linköpings Universitet    Doktorand
Nytt
Vi söker nu en doktorand inom socialt arbete, med placering vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), och Avdelningen för socialt arbete, i Norrköping. Din arbetsplats Avdelningen för socialt arbete är en miljö som bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning i socialt arbete. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som vilar på tre ben: forskning, praktik och utbildning. Forskning inom socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds ... Visa mer
Vi söker nu en doktorand inom socialt arbete, med placering vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), och Avdelningen för socialt arbete, i Norrköping.

Din arbetsplats
Avdelningen för socialt arbete är en miljö som bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning i socialt arbete. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som vilar på tre ben: forskning, praktik och utbildning. Forskning inom socialt arbete värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring, i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Forskning förväntas vidare vara relevant för både praktiken och utbildningen. Forskningen syftar till att vara till gagn för och genomföras i nära samarbete med praktiken.

Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt dina forskarutbildningskurser och det avhandlingsprojekt du bedriver. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 procent av heltid.

Anställningen utlyses som en del av forskarskolan Just transitions – forskarskolan om ledning och organisering för rättvis och regional klimatomställning, finansierad av forskningsrådet Formas. Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Många städer har formulerat klimatplaner och mål som också lyfter fram rättvisa som en förutsättning för att skapa ett samhälle med både låga koldioxidutsläpp och fullvärdiga levnadsvillkor för samtliga invånare. Kunskapsfältet kring hållbar urban klimatomställning har hittills endast i mindre utsträckning inbegripit forskning och praktik som specifikt rör urban och regional rättvisa. Syftet med forskarskolan Just transitions är att skapa kunskap om hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext. Genom sammanlagt sju doktorandprojekt förankrade i kommunala och regionala processer utvecklas kunskap om förutsättningar och förmågor som krävs för samverkan, ledning och styrning i riktning mot en rättvis klimatomställning. Just transitions bygger på samarbete mellan såväl offentliga och som akademiska parter: Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, samt samverkansarenan Urban Futures Centrum i Göteborg. Mer info om forskarskolan finns på: Just Transitions - forskarskola - Linköpings universitet (liu.se)

Dina kvalifikationer
Behörig till anställning som doktorand har bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. Innehavaren av den aktuella anställningen ska uppfylla kraven för grundläggande och särskild behörighet för att antas till forskarutbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som slutfört kurser om minst 90 högskolepoäng i socialt arbete och/eller något för forskningsområdet socialt arbete relevant ämne, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. För anställningen krävs vidare goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet inom socialt arbete samt kvalitativa samhällsvetenskapliga och etnografiska metoder. Meriterande är även erfarenhet och dokumenterad skicklighet av tvärvetenskapligt samarbete över fakultetsgränserna, från såväl tekniska som samhällsvetenskapliga/humanistiska ämnen.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/21329

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorander inom etnicitet och migration

Ansök    Mar 28    Linköpings Universitet    Doktorand
Nytt
Vi söker nu 3 doktorander inom Etnicitet och migration: • 1 doktorand inom Etnicitet och migration, valfri inriktning • 1 doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot Migration, offentlig service och hälsa • 1 doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot Illiberal populism och demokratins framtid Dina arbetsuppgifter För samtliga anställningar gäller att sökande skall vara beredda att utföra sitt arbete i ett akademiskt sammanh... Visa mer
Vi söker nu 3 doktorander inom Etnicitet och migration:


• 1 doktorand inom Etnicitet och migration, valfri inriktning
• 1 doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot Migration, offentlig service och hälsa
• 1 doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot Illiberal populism och demokratins framtid

Dina arbetsuppgifter
För samtliga anställningar gäller att sökande skall vara beredda att utföra sitt arbete i ett akademiskt sammanhang som premierar ett integrerat kollegialt samarbete med tvärvetenskaplig inriktning. Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. De forskarstuderande förväntas genomföra sina studier på plats på Campus Norrköping, Linköpings Universitet


• Arbetsuppgifter, doktorand inom Etnicitet och migration, valfri inriktning
Den sökande förväntas bedriva sitt doktorandarbete inom ett eller flera av REMESO:s tematiska forskningsområden, vilka inbegriper: Migration, välfärd och arbetets politiska ekonomi; Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk; Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald; Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv; Migration, offentlig service och hälsa.
• Arbetsuppgifter, doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot Migration, offentlig service och hälsa
Den sökande förväntas bedriva sitt doktorandarbete inom REMESO:s forskningsområde Migration, offentlig service och hälsa. Forskningen kan vara särskilt inriktad på något av följande: Teknik- och vetenskapsstudier om ras/etnicitet, biometri eller genetik; Ras/etnicitet och medicinsk sociologi; Migration och hälsa; Hälsa och ojämlikhet; och/eller Migration and biopolitik.
• Arbetsuppgifter, doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot Illiberal populism och demokratins framtid
Den sökande förväntas bedriva sitt doktorandarbete inom REMESO:s forskningsområde Citizenship and Ethnic Relations: Sociala, kulturella och historiska perspektiv, och även inom forskarskolan The Future of Democracy: Cultural Analyses of Illiberal Populism in Times of Crises (FUDEM). FUDEM är en tvärvetenskaplig miljö där yngre och äldre forskare undersöker de olika kulturella former i vilka illiberal populism visar sig i tider av samhällelig oro och kris. FUDEM är ett samarbete mellan sex svenska universitet, däribland Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Doktorandanställningarna finansieras av Vetenskapsrådet och respektive fakultet/avdelning där studenterna kommer att anställas. Mer information om FUDEM finns här: The Future of Democracy: Cultural Analyses of Illiberal Populism in Times of Crises (FUDEM).

Din arbetsplats
Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle, REMESO, grundat 2008, består av cirka 15 verksamma forskare och 8 verksamma doktorander. Forskning kompletteras med undervisning inom IKOS och närliggande institutioner vid Linköpings universitet.

Etnicitet och migration utgör REMESO:s centrala forskningsfält, vilket internationellt ofta faller under benämningen Ethnic and Migration Studies, alt. International Migration and Ethnic Relations. REMESO utvecklar IMER-ämnet på forskarutbildningsnivå under benämningen Forskarutbildning i etnicitet och migration. Etnicitet och migration tillhör även ett av LiU:s och den Filosofiska fakultetens prioriterade forskningsområden. REMESO:s forskarutbildning är sedan 2008 integrerad med REMESO:s internationella forskarskola, Graduate School in Migration, Ethnicity and Society.

Dina kvalifikationer
Anställningarna kräver att den sökande har 1) avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper; samt har minst 90 högskolepoäng i ämnen av central betydelse för ämnet etnicitet och migration; 2) dokumenterad skicklighet i kritisk samhällsanalys; 3) dokumenterad kunskap om samtida teoretiska synsätt inom samhällsvetenskap, humaniora och/eller medicin; 4) dokumenterad kunskap om humanistisk eller samhällsvetenskaplig metod. Den sökande bör också vara intresserad av sociokulturell och teoretisk forskning om processer som påverkar etniska relationer, kulturella identiteter, migration, rasism och/eller definitioner av medborgarskap i ett transnationellt sammanhang. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för anställningarna.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/21383

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i infrainformatik med inriktning mot järnvägssystem

Ansök    Mar 20    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en D... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en Doktorand i infrainformatik med inriktning mot järnvägssystem

Dina arbetsuppgifter

Järnvägsresandet i Sverige ökar stadigt år för år. Som en konsekvens av detta börjar det bli trångt på spåren, och vi behöver planera trafiken bättre. Särskilt vid större störningar där många tåg måste planeras om med kort varsel är det viktigt att hitta nya tidtabellslägen för att minimera konsekvenserna av störningen. Här får du vara med och utveckla trafikplaneringsprocessen tillsammans med ett starkt forskarlag i samarbete med Trafikverket och branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT), samt ytterligare partner knutna till EU-projektet Europe’s Rail.

Målet är att utveckla matematiska modeller som beskriver hur tåg kan planeras om och vilka förseningar som uppstår vid olika val. Ett mål kan sedan formuleras som att exempelvis minimera antalet inställda avgångar, minimera avvikelsen från ordinarie tidtabell eller maximera den samhällsekonomiska nyttan. Modellerna ska sedan kunna användas som ett beslutsstöd för omplaneringen under den närmaste tiden då en större störning blivit känd.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra forskargruppen för Järnväg och kollektivtrafik vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem. Vid avdelningen bedrivs forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom järnväg, kollektivtrafik och andra trafikslag, samt telekommunikation.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom matematik eller logistik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För det här projektet krävs goda kunskaper i matematisk optimering. Kunskaper i statistik och trafikplanering för järnväg är särskilt meriterande, liksom goda kunskaper i svenska (för att underlätta kommunikationen med våra projektpartner).

Anställningen kräver behörighet att arbeta med säkerhetsklassade data och säkerhetsprövning av extern part kan komma att genomföras på vald kandidat.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 maj 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom polymerelektronik

Ansök    Mar 17    Linköpings Universitet    Materialkemist
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en p... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom polymerelektronik med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability WISE, wise-materials.org. WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

Ämnesområde
Du kommer att arbeta i gruppen för organisk nanoelektronik, som leds av universitetslektor Simone Fabiano, vid laboratoriet för organisk elektronik (LOE). Gruppen för organisk nanoelektronik fokuserar på att skapa innovativa multifunktionella material för olika tillämpningar, särskilt energihämtning och hjärninspirerad elektronik.

Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid institutionen för vetenskap och teknik är en livlig, internationell och samarbetsinriktad forskningsmiljö med cirka 130 forskare. Vi studerar ledande organiska material och hybridmaterial och deras användning inom en rad olika områden som omfattar energiutvinning, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Vår verksamhet sträcker sig från grundforskning till kommersialisering, det senare sker i nära samarbete med institutet RISE. Läs mer på www.liu.se/loe

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school/, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina uppgifter kommer att omfatta utveckling av vattenbaserade organiska n-typ ledande bläck för tryckta elektroniska enheter, inklusive organiska solceller, organiska termoelektriska generatorer, organiska elektrokemiska transistorer och polymerkondensatorer. Du kommer att utforska olika bläckformuleringar och undersöka deras termiska och omgivande stabilitet.

Dina kvalifiaktioner
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker en person med utbildning inom kemi, fysikalisk kemi och/eller materialvetenskap. Praktisk expertis inom ämnet ledande polymerer, tryckning och dopning är en önskvärd kompetens. Verifierbar muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav.

En stark analytisk förmåga och förmåga att lösa problem, förmåga att kommunicera tydligt och interagera med kollegor och personal är mycket önskvärt. Du bör vara självgående, visa ett stort intresse för vetenskap och grundforskning och vara villig att arbeta i grupp.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
nformation om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 6 april 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i organisk materialkemi

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! V i söker nu en ... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
V i söker nu en postdoktor i organisk/materialkemi med fokus på organisk elektrokatalys med placering vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, campus Norrköping.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wisematerials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. https://wise-materials.org

Forskningsområde och arbetsplats
LOE/ITN är känt för sin världsledande forskning inom elektrokemiska enheter, bioelektronik, tryckt elektronik, nano-optik baserad på organiska material och inom koppling av jon- och elektronrörelser. För närvarande omfattar LOE: s forskningspersonal över 150 forskare (professorer, seniora och juniora forskare samt doktorander) och erbjuder en dynamisk tvärvetenskaplig miljö, läs mer här; http://liu.se/loe.

Postdoktorn kommer att vara en del av gruppen för Organisk Kemi som leds av docent Renee Kroon vid Laboratoriet för Organisk Elektronik. Vår forskning fokuserar på design och syntes av funktionaliserade konjugerade polymerer för tillämpning i organisk elektronik. Vi vill skräddarsy polymerernas respons till extern stimulans, främmande material och biologiska system. Fokus ligger också på återvinningsbar organisk elektronik, hållbar syntes av och hållbara processer för konjugerade polymerer med hjälp av enzymkatalys och förnybara råvaror. (https://liu.se/en/research/organic-chemistry).

Arbetsuppgifter
Du kommer att utforska konjugerade polymerer som robusta elektrokatalysatorer för syrereduktionsreaktioner. En postdoktor har varierande uppgifter så som att läsa och lära sig av relevant litteratur, bedriva forskning, designa och utföra experiment, analysera resultat, skriva vetenskapliga artiklar, presentera resultat på konferenser samt aktivt deltagande på gruppmöten.

Mer specifikt är forskningsämnena:


• Syntes av konjugerade polymerer med rationella variationer i den kemiska designen
• Att utröna förhållandet mellan kemisk struktur, fysiokemiska och katalytiska egenskaper

Alla forskare tidigt i sin karriär som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school/, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen inom kemi/fysikalisk kemi, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Expertis inom syntetisk kemi är av mycket stor vikt och kompetens inom katalytisk redoxkemi är starkt meriterande. Muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Facklig kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 6 april 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Bygglogistik.

Ansök    Mar 17    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en d... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom bygglogistik

Dina arbetsuppgifter

Globalt står byggbranschen för ungefär 40% av energiförbrukningen och en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. En stor del av de energiförbrukningen och utsläppen är relaterade till generering, hantering och transport av olika typer av sten och grusmassor. För att kunna öka transporteffektiviteten och minska utsläppen samtidigt som vi ökar cirkulariteten krävs nya logistiklösningar och policy och planeringsförutsättningar. I ett för Sverige unikt projekt ges du som doktorand möjlighet att bidra med detta och därmed forma framtidens logistik inom samhällsbyggnad.

Fokus ligger främst på forskarutbildningen som innehåller flera moment såsom kurser och att under handledning bedriva tillämpad vetenskaplig forskning av hög kvalitet i forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Som doktorand kommer du att vara inskriven som forskarstuderande vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen för Kommunikation och transport system (KTS). Anställningen är delad mellan Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI),

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå såsom civilingenjör inom logistik, samhällsbyggande eller industriell ekonomi, masterexamen inom samhällsplanering eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Erfarenhet inom logistik, transport, masshantering eller motsvarande är meriterande.

Arbetsuppgifterna innebär kontakter och nära samarbete med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på god samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt på både svenska och engelska. Arbetsuppgifterna kräver förankring i teoribildning och metodik och du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 april 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent inom åldrande och social förändring

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.Vi söker nu en forskningsassistent inom åldrande och social förändring, till avdelningen Åldrande och social förändring (ASC) vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

Dina framtida arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att ge vetenskapligt och administrativt stöd till avdelningschef tillika professor i äldre och åldrande inom avdelningen för åldrande och social förändring. Arbetsuppgifterna omfattar också deltagande i pågående forskningsprojekt. 

Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för åldrande och social förändring (ASC). Vid ASC studeras samspelet mellan åldrandets kulturella, sociala, politiska, hälsorelaterade samt tekniska aspekter i ett föränderligt samhälle. ASC karakteriseras av interdisciplinär forskning och forskarstudier i åldrande och social förändring, inom humaniora och samhällsvetenskap.

Dina kvalifikationer
Vi söker nu någon som…

…har en kandidatexamen inom sociologi eller liknande.
…är intresserad av frågor om livslopp, åldrande och social förändring i nutida samhällen.
…har kunskap och intresse av kvantitativa metoder i empiriska samhällsvetenskapliga studier, kvantitativ dataanalys och mjukvara såsom Stata eller R.
…har kunskap, intresse och erfarenhet av litteratursökande och referenshantering i program såsom Endnote, i internationella samarbeten samt planering och genomförande av seminarier och evenemang.
…har goda kunskaper i engelska och svenska.
...har god förmåga att arbeta i grupp, förmåga att arbeta under press samt en stark ambition för vidare kvalifikationer.

Tillträde och omfattning
Heltid, snarast enligt överenskommelse t.o.m. januari 2024

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.   

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 22 mars. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i analytisk sociologi

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ieiVi söker nu en till två postdoktorer inom analytisk sociologi

Dina arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor utlyses inom ramen för forskningsprogrammet ”Observatory of Poverty”. Omkring 900 miljoner människor, en tredjedel i Afrika, lever i extrem fattigdom. Med utgångspunkt i antagandet att vardagen i fattigdom kan fånga människor i fattigdomsfällor så har inflytelserika utvecklingsorgan som Världsbanken satsat många miljarder dollar för att bryta dessa cykler genom fattigdomsinterventioner. Forskare saknar emellertid metodologiska verktyg för att svara på frågor som till vilken utsträckning finns fattigdomsfällor, och till vilken grad frigör dessa interventioner samhällen från fattigdom. Målet med detta projekt är att identifiera till vilken grad afrikanska samhällen är fångade i fattigdomsfällor och förklara hur konkurrerande utvecklingsinterventioner förändrar dessa samhällens möjligheter att befria sig från knapphet.

För att uppnå detta mål så skall projektet (i) träna maskininlärningsalgoritmer för att identifiera fattigdomsfällor från satellitbilder mellan 1990 och 2020; (ii) använda dessa fattigdomsdata för att undersöka hur Världsbanken och konkurrerande utvecklingsprogram från Kina påverkar fattigdomsnivåerna i dessa samhällen, (iii) använda resultaten från (i) och (ii) för att utveckla en teori om vilka sorters fattigdomsfällor existera i Afrika och hur olika interventioner lirkar upp dessa fällor.  I projektet ingår forskare från sociologi och datavetenskap.

Den antagne postdoktorn ska främst bidra till att besvara projektets frågeställning (ii) och (iii). Se den engelska utlysningen för ytterligare beskrivning av projektet. Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Kandidaten förväntas ha följande kvalifikationer: 


• Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska i skrift och tal.
• Utmärkt kodningsförmåga i R, Python eller motsvarande språk.
• Forskningsintresse i kausal inferens (se t.ex. Morgan och Winship, 2014, Counterfactuals and Causal Inference eller Imbens and Rubin, 2015, Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences, eller Pearl, 2016, Causal Inference in Statistics)
• Kandidaten bör ha producerat akademiska artiklar i form av åtminstone en publikation i högkvalitativa peer-reviewade tidskrifter eller åtminstone ett working-paper manuskript.

 Önskvärda kvalifikationer inkluderar:


• Arbeta med temporala och geografiska data (eller viljan och förmågan att lära att använda sådan data).
• Erfarenhet av att använda maskininlärningsmodeller välkomnas (eller viljan och förmågan att lära att använda sådan data).
• Forskningsintresse för global utveckling, fattigdom, ojämlikhet, governance, internationella organisationer och institutioner, kinesisk politik, Världsbanken, socialdemografi, politisk sociologi eller politisk ekonomi.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 april 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. 

Ansökan bör innehålla följande dokument 


• Kandidaten bör bifoga åtminstone ett publicerat manuskript i en peer-reviewed tidskrift eller åtminstone ett arbetspappersmanuskript, som visar kandidatens förmåga att producera forskningsartiklar.
• Ansökan bör inkludera en projektplan (max 1000 ord), som beskriver hur kandidatens forskningsbakgrund är lämplig för att tackla projektmålen som angivits tidigare. Alternativt bör kandidaten beskriva vilka relaterade spin-off-mål som kandidaten skulle vilja sträva efter istället, baserat på kandidatens forskningsintresse.
• Ansökan bör innehålla ett kort följebrev (max 400 ord), som behandlar kandidatens akademiska bakgrund och hur tjänsten främjar kandidatens framtida ambitioner.
• Ansökan bör innehålla CV (vänligen namnge dokumentet som: CV, Efternamn, Ref.nummer) CV, inkludera en fullständig lista över publikationer. Tidigare undervisning och pedagogiska erfarenheter samt två referenser som vi kan kontakta.
• Ansökan bör innehålla bestyrkta kopior av genomförd utbildning, betyg och andra intyg.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Kvalitetsmedveten utbildningsadministratör

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en a... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en administratör inom grundutbildning på ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, på Campus Norrköping. 

Om jobbet
Den huvudsakliga arbetsuppgiften innebär att arbeta med utbildningsadministration mot våra program och kurser på ITN.

Arbetet består till stor del av administration, som till exempel resultatrapportering i systemet LADOK, administrativt arbete kring tentamenshantering och arkivering av studieresultat. Anställningen innebär att ge service och administrativt stöd till anställda och studenter vid institutionen.

Liksom i alla stödfunktioner förutsätts du bidra när akuta situationer uppkommer även om det innebär att du engageras i arbetsuppgifter som normalt inte ingår i din anställning. Verksamheten är dynamisk och arbetsuppgifterna kan därför förändras över tiden.

Om dig
Du ska ha erfarenhet av administrativt arbete, gärna från en större organisation såsom till exempel kommun, landsting eller högskola. Vi förutsätter att du har god datorvana och kunskaper i officepaketet. Erfarenhet av utbildningsadministration genom operativt arbete i det datorbaserade systemet för studieresultat LADOK är meriterande för anställningen. Eftersom arbetet är mycket utåtriktat och innefattar betydande inslag av kontakter och service till lärare, studenter och doktorander lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet.

Vi söker dig som kan ta eget ansvar och arbeta självständigt, samt är flexibel och kvalitetsmedveten. Du måste även kunna strukturera och prioritera arbetsuppgifterna samt ha god samarbetsförmåga.

Då flera av ITN:s anställda och studenter ej behärskar svenska, så är det viktigt att kunna kommunicera på såväl svenska som engelska i tal och skrift.

Din arbetsplats

Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, är en framåtsträvande institution med forskning i framkant. Våra lokaler är vackert placerade mitt i Industrilandskapet i Norrköping och vi är en mångkulturell arbetsplats med över 30 olika nationaliteter. Läs mer om ITN här: https://liu.se/organisation/liu/itn.

Verksamhetsstöd på Institutionen för teknik och naturvetenskap består idag av 25 personer. 

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på 100%, med tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 mars, 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom åldrande och social förändring

Ansök    Mar 8    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.Vi söker nu en doktorand inom åldrande och social förändring

Dina arbetsuppgifter
Som doktorand i Åldrande och social förändring vid ASC kommer du att arbeta i det internationella forskningsprogrammet ‘EIWO – Exclusion and Inequality In Late Working Life: Evidence for policy innovation towards inclusive extended work and sustainable working conditions in Sweden and Europe’. Som doktorand inom EIWO kommer du att dra nytta av programmets internationella samarbeten, vilka består av både forskare och politiska intressenter, samt från aktivt deltagande i workshops och konferenser under den period du är involverad.  Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Inom avdelningen och forskningsmiljön Åldrande och Social Förändring (ASC) bedrivs ledande forskning om centrala aspekter av det åldrande samhället. ASC erbjuder även grundläggande och avancerad akademisk utbildning, samt bidrar till att kunskapen om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv ökar. Läs mer på www.ageing.se.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, demografi eller relaterade discipliner, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom dessa områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En framgångsrik kandidat bör ha ett betydande intresse för livslopp, arbetsliv, social förändring, regional, nationell och europeisk politik i allmänhet och inom forskningsområdena inom EIWO-programmet med ett specifikt intresse för forskning om åldrande, ojämlikhet och digitalisering, livslångt lärande och/eller social exkludering i synnerhet, för att bedriva forskning inom detta område. Dokumenterad akademisk erfarenhet i dessa frågor är särskilt meriterande.

En framgångsrik kandidat har mycket goda kunskaper i forskningsmetoder inom samhälls- och beteendevetenskap, i synnerhet inom kvantitativ metod. Nyckelkompetenser och erfarenheter inkluderar mycket goda kunskaper i analys av register- eller enkätdata från olika källor, samt forskningsdesign och databearbetning. Dokumenterad kunskap i analysprogram som SPSS och STATA är avgörande. Kandidaten förväntas även ha mycket goda kunskaper i engelska språket, både i tal och skrift, samt förmåga att arbeta väl med andra. Mycket goda kunskaper i ett annat större europeiskt språk (tyska, franska, polska etc.) är särskilt meriterande.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 mars. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Beräkningsgeometri

Ansök    Mar 6    Linköpings Universitet    Matematiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en postdoktor inom Beräkningsgeometri 

Dina arbetsuppgifter
Ämnesområden för denna anställning är ruttplanering, transport och trajectory optimering. Du kommer att arbeta med design och analys av algoritmer för rörelseplaneringsproblem motiverade av optimeringsuppgifter som uppstår inom transportsektorn.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker för någon med en doktorsexamen i beräkningsgeometri, kombinatorisk optimering, algoritmdesign och analys, grafteori, teoretisk datavetenskap eller matematik.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN och avdelningen för Kommunikation och transportsystem; läs mer här. Du kommer att tillhöra forskargruppen flygtrafik, läs mer här.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år.  Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent till Tema kultur och samhälle

Ansök    Mar 8    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.Vi söker nu en forskningsassistent till Tema Kultur och samhälle.

Din framtida arbetsplats
Du kommer arbeta på Institutionen för Kultur och samhälle (IKOS); en institution för bred kulturhistorisk forskning och utbildning. Här förenas historiker, kommunforskare och kultur- och medieforskare. Kulturens roll i samhällsutvecklingen står i fokus. Den aktuella tjänsten är placerad på Tema Kultur och samhälle inom forskningsprojektet Lärande i skolan och kulturhistoriska museers digitala resurser (RAÄ 2022-2385).

Dina framtida arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av insamling av forskningsmaterial genom metoden framtidsverkstäder samt transkription och analys av insamlat material. Materialinsamling och analys fokuserar på de professioner på kulturhistoriska museer som utvecklar digitala lärresurser. Arbetet består också i att göra en forskningsöversikt samt förbereda en ansökan för externa medel inom forskningsfältet kulturarv. Viss undervisning inom kulturarv och museologi kan också förekomma.

Dina kvalifikationer
Vi söker någon som har examen på avancerad nivå inom museologi och kulturanalys, och med erfarenhet av att använda intervjuer och andra etnografiska metoder i museimiljöer. Det är meriterande med djup och aktuell kunskap om museers arbete och politiska kontext samt att ha erfarenhet av undervisning inom universitet och högskola. Meriterande är även tidigare anställning som forskningsassistent, förtrogenhet med universitetet som arbetsplats och förmåga att arbeta tvärvetenskapligt. Den aktuella tjänsten förutsätter kvalificerad teoretisk och metodologisk kunskap inom museifältet.

Du trivs med att samarbeta i grupp, men är också självständig, ambitiös och driven.

Anställningens omfattning
Tidsbegränsad anställning, 75% under 8 månader med möjlighet till förlängning.

Tillträde
5 maj 2023  

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 22 mars. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Samverkanskoordinator

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en S... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en Samverkanskoordinator till Institutionen för teknik och naturvetenskap. 

Om jobbet
En övervägande del av svensk forskning finansieras genom ansökningar till forskningsfinansiärer såsom Vinnova, Energimyndigheten och EU:s forskningsprogram. Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Campus Norrköping söker nu en samverkanskoordinator som kan hjälpa till att utveckla forskarnas förmåga att säkra medel för sin forskning och särskilt utveckla bra relationer till företag, myndigheter och kommuner som deltar i denna typ av ansökningar och är mottagare av forskningsresultaten.

Du ansvarar för vårt strategiska och operativa samverkansarbete, samt stödjer prefekten i arbetet att utveckla institutionens förmåga till innovation och nyttiggörande av forskningsresultat. Du arbetar nära institutionens avdelningschefer, tyngre projektledare samt universitetets enhet för samverkan.

Institutionens kärnverksamhet är forskning och undervisning inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner där våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik. Inom flera områden är vår forskning världsledande och forskare vid institutionen ansvarar för två av svensk forsknings största satsningar The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) samt  Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE).

Om dig

Du har ansvar för att öka samverkan mellan kärnverksamheten och näringsliv samt offentlig sektor genom att utveckla det operativa arbetet omfattande forskningsansökningar, externa kontakter, projektgenomförande och resultatöverföring inom institutionens forskningsområden. Du kommer även att driva för affärsutveckling inom institutionen, dvs att identifiera praktiska och kommersiella tillämpningar för institutionens forskning och utbildningar samt bidra till arbetet att produktifiera forskning från små enskilda upptäckter till kombinationer av lösningar från flera projekt samt att sprida information om dessa. I samverkan med andra parter, såsom Norrköping Science Park, bidrar du till att ekosystemen för forskningsnära företag runt Campus Norrköping etableras och utvecklas.

Nya samverkansprojekt med näringsliv och offentlig sektor sker ofta i form av gemensamma forskningsansökningar. Du ska fungera som motor och drivkraft för att institutionen producerar ansökningar som en del av den ekonomiska försörjningen samt att ansökningarna håller en kvalitet som innebär att de har god chans att bli antagna. De enskilda forskarna ansvarar däremot för sina egna ansökningar.

Dina kvalifiaktioner

Du behöver kunna initiera och driva nya forsknings- och samverkansprojekt i samarbete med projektledare, avdelningschefer och forskare. Du behöver ha gedigen kunskap om forskning och teknikutveckling samt ett väl utvecklat nätverk bland relevanta företag och offentlig sektor. Du är noggrann och planerande så att du kan stödja projektledarna med att formulera vårt erbjudande och följa upp projekten fram till och med leverans för att säkerställa att mottagarna är nöjda med resultatöverföringen. Du har också kompetens att ta rollen som projektledare för strategiska tillämpningsprojekt.

Du har erfarenhet av och förmåga att skapa och leda samarbeten inom organisationer med syfte att identifiera nya marknader, tillämpningar och potentiella mottagande organisationer för vår forskning samt att stötta i att skapa affärsmässiga relationer kring forskningen.

Den person vi söker är en avslutare med stort personligt driv samt pedagogisk förmåga att både presentera vår verksamhet och hjälpa oss att utveckla hela institutionens förmåga att marknadsföra våra resultat. Det är därför meriterande om du har kunskap och förståelse för våra partnerföretag samt erfarenhet av forskning inom något av institutions forskningsområde eller har tidigare erfarenhet från andra forskningsorganisationer.

Vi tror att du har bred erfarenhet av försäljning av kvalificerade forsknings- eller konsulttjänster till företag, myndigheter och forskningsfinansiärer. Erfarenhet av att skriva avtal och driva förhandlingar med andra forsknings- och utvecklingsorganisationer är viktigt. Vidare måste du ha minst högskoleutbildning samt erfarenhet av både tekniskt och ekonomiskt arbete.

Om anställningen

Anställningsformen är heltid, tillsvidare

Tillträde enligt överenskommelse

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 mars 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor i Medieproduktion med inriktning mot visuella medier

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgi... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Medieproduktion med inriktning mot visuella medier omfattar teori och praktik kring produktion i fysiska och digitala medier med fokus på visuell kommunikation. Exempel på ämnets ingående delar är färglära och färgreproduktion, produktionsflöden och datalagring; förpackningsdesign; webbproduktion och webbprogrammering; bild- och videoproduktion med VFX; animationsteknik; 3D-grafik och 3D-animation; grundläggande AR, MR och VR. Ämnet undervisas främst på kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation (GDK) samt civilingenjörsprogrammet i medieteknik (MT).

Anställningen är placerad på avdelningen för Medie- och informationsteknik som omfattar närmare hundra anställda lärare och forskare. Avdelningen i stort är inriktad mot teknisk forskning och designforskning inom visualisering och medieteknik. De utbildningar som avdelningen ansvarar för är, förutom kandidatprogrammet i GDK, även civilingenjörsprogrammet i Medieteknik samt profilen Visual Media inom master-programmet i Design.

Som universitetslektor i medieproduktion med inriktning mot visuella medier undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska, samt handleder studenter, främst inom de utbildningar som avdelningen ansvarar för (ovan). Arbetet omfattar kursutveckling och kursansvar.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, som exempelvis arbete i nämnder och grupper för utbildningsadministration och -utveckling. Vidare ingår strategisk utveckling av ämnesområdet i relation till områden som visualiseringsteknik och interaktionsdesign.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete och vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för samverkans- eller ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller behörighetskraven och har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid i första hand den pedagogiska skickligheten samt språkförmåga, i andra hand den vetenskapliga skickligheten samt färdigheter och yrkeserfarenhet, och i tredje hand skicklighet inom samverkan.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Du ska ha dokumenterad erfarenhet och färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera undervisning som skapar engagemang för medieproduktion och aktiverar studenterna till eget lärande.
• Du ska också visa förmåga att bidra till ämnesutveckling och reflektera över ditt eget pedagogiska arbete.
• Det är meriterande med tidigare erfarenhet av undervisning i medieproduktion i flerdisciplinära sammanhang, särskilt sådana som kombinerar teknik och design.

Gällande språkförmåga kommer följande att bedömas:


• Du ska visa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Du ska ha dokumenterad erfarenhet och färdigheter i forskning inom medieproduktion.
• Det är meriterande med tidigare flerdisciplinära samarbeten med andra forskare, särskilt samarbeten som omfattar teknik och design.
• Det är också meriterande med tidigare forskningsanslag.

Gällande färdigheter och yrkeserfarenhet kommer följande att bedömas:


• Du ska ha dokumenterad erfarenhet och färdigheter inom grafisk produktion, inklusive rörliga medier, och/eller webbproduktion och webbprogrammering.
• Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet inom grafisk produktion, inklusive rörliga medier, och/eller webbproduktion och webbprogrammering.

Om anställningen
Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Du kommer att arbeta vid avdelningen för Medie- och informationsteknik. Läs gärna mer här: https://liu.se/forskning/medie-och-informationsteknik-mit

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se 4 kap 3-4§§ Högskoleförordningen samt Linköpings universitets anställningsordning.


Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 april 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom organisk/polymerkemi

Ansök    Feb 21    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnWallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch. 

Vi söker nu en doktorand inom organisk/polymerkemi för användning av skogsbaserade syntoner vid syntes av konjugerade polymerer placerad vid Institutionen för tekik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats
Du kommer utforska hur syntoner från skog och biomassa kan nyttjas i syntesen av konjugerade monomerer via retrosyntes. I detta projekt eftersträvas furan-, pyrrol- och tiofenbaserade monomerer som kan användas som de grundläggande byggstenarna i högpresterande och stabila optoelektriska material. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med andra medlemmar av WWSC 3.0-programmet. 

Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Laboratory of Organic electronics (LOE), vid Instutitionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) på Campus Norrköping. LOE är välkänt för världsledande forskning på elektriska komponenter baserade på organiska elektroaktiva material. LOE:s primära område involverar kopplingen mellan joner och elektroner som signalbärare i applikationer inom tryckt elektronik, kolbaserade energi- och elektrokemiska komponenter samt organisk bioelektronik. Laboratoriet har för närvarande ca 150 forskare (professorer, forskare och doktorander). Läs mer på www.liu.se/loe

Tjänsten kommer att vara kopplad till Wallenberg Wood Science Center (WWSC).

Doktoranden kommer att arbeta vid gruppen Organisk Kemi under ledning av universitetslektor Renee Kroon vid Laboratoriet for Organisk Elektronik (https://liu.se/en/research/organic-chemistry).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i organisk/polymerkemi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom samma område eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning är laboratorievana inom kemisk syntes och strukturanalys meriterande och vana av syntes av konjugerade polymerer ett krav. Den sökande ska vara driven, självgående, ha ett starkt intresse av vetenskap och grundforskning samt kunna arbeta i en grupp. God förmåga att kunna kommunicera på engelska är ett krav.

I urvalet kommer stor vikt läggas vid personliga kvalitéer och lämplighet för tjänsten.

 

 

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 april 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor med fokus jontroniska läkemedelsleveranssystem

Ansök    Feb 20    Linköpings Universitet    Kemist
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnForskningsämne
https://liu.se/en/news-item/liu-koordinerar-eu-projekt-om-klickkemi-som-del-av-cancerbehandling
Att leverera rätt dos på rätt plats vid rätt tidpunkt kommer att låsa upp den 5: e dimensionen inom medicin och därmed är forskningen i gränssnittet mellan bioelektroniska enheter, bioorthogonal klickkemi och biologiska modeller för att utveckla nästa generations cancerterapier.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla och syntetisera en rad jonselektiva membranmaterial och testa deras lämplighet som aktivt kanalmaterial i elektroforetiska anordningar.   Denna uppgift kräver stor uppmärksamhet på detaljer  och eftersom olika parametrar som molekulär vikt, tvärbindningstäthet, porstorlek och fast laddningskoncentration kommer att ställas in för att optimera jontronisk transportprestanda samtidigt som  man säkerställer kompatibilitet med mönstringstekniker som fotolitografi, bläckstråle- och aerosolstråleutskrift.   Flera tryck- och tillverkningsparametrar (t.ex. tvärbindningsmedel, exponeringsdos, ytbehandling, tillsatser för reologioptimering) kommer att undersökas – geometriskt såväl som när det gäller jontransportegenskaper – för att optimera membranprestanda.  Olika målarter kommer att testas med avseende på deras elektroforetiska transporteffektivitet med hjälp av fluorescenssonder och masspektrometri.  Expertis inom bioorthogonal kemi är fördelaktigt. En del av karakteriseringsarbetet inkluderar tillverkning av enheter, design av implantatenheter  och cellstudier.   Du kommer att korrelera de erhållna resultaten med simuleringsarbete (COMSOL) och utveckla en bättre förståelse för detta multiparameterutrymme.

Dessutom kommer du att få i uppdrag att producera omfattande rapporter av hög standard och bidra till manuskriptförberedelser som en del av ett team. Du kommer att samordna dessa aktiviteter med ett mycket motiverat team och högprofilerade internationella partners.

Detta är en unik möjlighet att arbeta i skärningspunkten mellan kemi, biologi och elektronik i en stödjande forskningsmiljö.

Kvalifikationer
Vi söker en mycket skicklig och entusiastisk kemist med erfarenhet av syntes av jonselektiva membranmaterial, jonledande polymerer, elektrokemi och olika kemiska karakteriseringstekniker som NMR, IR, gelelektrofores, fluorescenssonder, jontroniska transportstudier och cellexperiment som vill ingå i vårt team för utvecklingen av nästa generations implanterbara läkemedelsleveranssystem för cancerterapier.

Du har en bakgrund inom tillverkningsprocesser, inklusive fotolitografi, mikrofluidik, formsprutning, 3D-utskrift, bläckstråleskrivare och / eller aerosolstråleutskrift. Programmeringserfarenhet (Python, Labview etc) och elektroteknik är ett plus. Du ska ha utmärkta problemlösningsförmågor, kunna samarbeta effektivt i ett tvärvetenskapligt team och ha starka kommunikationsförmågor. Erfarenhet av industriella, entreprenöriella och / eller patentprocedurer är mycket önskvärda. En passion för offentligt talande och uppsökande aktiviteter är meriterande.

För att vara behörig att anställas som postdoktor ska du ha avlagt doktorsexamen inom kemi, polymerkemi, elektrokemi, materialvetenskap eller kemisk biologi.   Examen ska ha utfärdats senast vid den tidpunkt då LiU fattar sitt beslut att anställa dig.

Följande utbildning, erfarenhet och kompetens krävs:


• En doktorsexamen i kemi, polymerkemi, elektrokemi, materialvetenskap eller kemisk biologi
• Track record inom drug delivery-system och biomedicinska applikationer
• Tillverkning av mikrostrukturer med kisel och polymerer med typiska renrumsanläggningar (photolithography, etsning, deponering och etc.)
• Erfarenhet av hydrogeltillverkning
• C ell kulturarbetslivserfarenhet och/eller djurförsök
• HPLC-MS-analys
• FEM-modellering i COMSOL
• Jobbet kräver kunskaper i både muntlig och skriftlig engelska
• Tillverkning och karakterisering av elektrokemiska anordningar

Vi söker en lagspelare med exceptionell motivation, lösningsorienterat tänkande och stark problemlösningsförmåga. Om du uppfyller dessa kvalifikationer och är angelägen om att bidra till innovativ och effektfull forskning, uppmuntrar vi dig att ansöka.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Arbetsplatsen
Du kommer att vara en del av LOE:s grupp för organisk bioelektronik (liu.se/en/research/organic-bioelectronics) där vi undersöker transduktion mellan elektroniska signaler och joniska/molekylära signaler i elektroaktiva ytor, "jontronisk" kemisk leverans och kretsar, biosensorer, efterliknande neural funktion och många andra områden.   

Tillträde
Så snart som möjligt.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom jontroniska läkemedelsleveranssystem

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en motiverad postdoktor inom jontroniska läkemedelsleveranssystem för att utveckla nästa generations cancerterapier. Placeringen är inom Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet och är en del av ett europeiskt projekt (bioSWITCH).

Ämnesområde
https://liu.se/en/news-item/liu-koordinerar-eu-projekt-om-klickkemi-som-del-av-cancerbehandling
Att leverera rätt dos på rätt plats vid rätt tidpunkt kommer att låsa upp den 5:e dimensionen inom medicin. Därmed är forskningen i gränssnittet mellan bioelektroniska enheter, bioorthogonal klickkemi och biologiska modeller för att utveckla nästa generations cancerterapier.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla och tillverka implantat för läkemedelsleverans med fotolitografi, mikrofluidik, mikroformsprutning, 3D-printning, inkjet-printning och aerosol-printning. Du kommer att testa olika materialkompositioner (jonselektiva membran) och bearbetningsparametrar för att optimera den slutliga implantatdesignen.  Du kommer att tänja på gränserna för implantatdesign och genomföra mekaniska stresstester för att bedöma läckage och brottbeteende samt utvärdera säkerhetsaspekterna av implantatet i djur.  Dessutom kommer du att producera omfattande rapporter av hög standard och bidra till manuskriptförberedelser som en del av ett team. Du kommer att samordna dessa aktiviteter med ett mycket motiverat team och högprofilerade internationella partners. 

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen inom kemi, nanoteknik, materialvetenskap, medicinteknik eller mekatronik.  Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Följande utbildning, erfarenhet och kompetens krävs:


• En doktorsexamen i kemi, nanoteknik, materialvetenskap, medicinsk teknik eller mekatronik
• Meritlista inom implantatdesign och system för läkemedelsleverans
• Tillverkning av mikrostrukturer med kisel och polymerer med typiska renrumsanläggningar (photolithography, etsning, deposition etc.)
• Mikrofluidiska tillverkningsfärdigheter
• Erfarenhet av tillverkning av jontronik
• Erfarenhet av djurförsök
• Intresse för hårdvarukretsdesign.
• Kodning i Python, LabView eller motsvarande programmeringsspråk
• Mycket goda kunskaper på engelska i både tal och skrift.
• Halvautomatisk testsystemdesign
• 2-D & 3-D modellering med AutoCAD, Inventor eller motsvarande
• Cellodlingsarbete
• Tillverkning och karakterisering av elektrokemiska anordningar

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om arbetsplatsen
Anställningen kommer att vara vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE, liu.se/loe) där vi utforskar elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledare, biomaterial från skogen och hybrida organiska material. LOE delar ett gemensamt intresse av att utnyttja kombinationen av elektronisk och jonisk laddning för användning i energi-, IoT-, hälso- och sjukvård-, samt biologiapplikationer. Forskningsämnen inkluderar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, enhetsfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign, och spänner över hela skalan från grundforskning till kommersialisering. LOE har för närvarande fler än 120 forskare och forskarstuderande uppdelade i elva enheter som delar en öppen labbmiljö för samarbete och informationsdelning. 

Du kommer att vara en del av LOE:s grupp för organisk bioelektronik (liu.se/en/research/organic-bioelectronics) där vi undersöker transduktion mellan elektroniska och joniska/molekylära signaler i elektroaktiva ytor, "jontronisk" kemisk leverans och kretsar, biosensorer, efterliknande neural funktion och många andra områden.   

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Våren 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom jontroniska läkemedelsleveranssystem (fysik)

Ansök    Feb 20    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnForskningsämne
https://liu.se/en/news-item/liu-koordinerar-eu-projekt-om-klickkemi-som-del-av-cancerbehandling
Att leverera rätt dos på rätt plats vid rätt tidpunkt kommer att låsa upp den 5: e dimensionen inom medicin och därmed är forskningen i gränssnittet mellan bioelektroniska enheter, bioorthogonal klickkemi och biologiska modeller för att utveckla nästa generations cancerterapier. 

Dina arbetsuppgifter
Som fysiker med expertis inom programmering och hårdvaruutveckling kommer du att spela en nyckelroll i att designa och utveckla banbrytande trådlösa kommunikations- och kraftlösningar för ett nytt jontroniskt läkemedelsleveransimplantat. Ditt fokus på miniatyrisering av implantatenheten, strömförsörjningen och kommunikationsmodulerna kommer att vara avgörande för att möjliggöra framgångsrika långsiktiga djurstudier. Detta är en spännande möjlighet att arbeta i gränslandet mellan kemi, biologi och elektronik i en stödjande forskningsmiljö

I den här rollen kommer du att ansvara för hårdvaru- och kretsdesign, programmering i Python och/eller LabView för datahantering och kontroll och implementering av maskininlärningsalgoritmer samt effektiv databashantering för dataanalys. Du kommer också att få i uppdrag att producera omfattande rapporter och bidra till manuskriptförberedelser som en del av ett mycket motiverat team och i samarbete med högprofilerade internationella partners.

Dina kvalifiaktioner
Vi söker en mycket motiverad och skicklig fysiker eller elektroingenjör med fokus på utveckling av implanterbara läkemedelsleveranssystem för nästa generations cancerterapier. Du kommer att bidra med expertis inom mjukvaruutveckling  för parallell mätutrustning, utveckling av medicinsk hårdvara, datainsamling, tolkning och visualisering av utdata. Eftersom det slutliga läkemedelsleveransimplantatet kommer att kontrolleras och / eller drivas trådlöst, måste du ha expertis inom elektroteknik, energihantering och kommunikationsprotokoll.  Färdigheter för enhetstillverkning, inklusive fotolitografi, mikrofluidik, formsprutning, 3D-utskrift, bläckstråleskrivare och / eller aerosolstråleutskrift är en ytterligare fördel.

Du ska ha starka problemlösningsförmågor, kunna arbeta effektivt i ett tvärvetenskapligt team och ha utmärkta kommunikationsförmågor. Erfarenhet av muntliga presentationer är ett plus. Har duerfarenhet av industriella, entreprenöriella och / eller patentprocedurer är det särskilt välkommet.

För att vara behörig att anställas som postdoktor ska du ha avlagt doktorsexamen inom fysik, biofysik och/eller elektroteknik.  Examen ska ha utfärdats senast vid den tidpunkt då LiU fattar sitt beslut att anställa dig. 

Följande utbildning, erfarenhet och kompetens krävs:


• En doktorsexamen i fysik, biofysik och/eller elektroteknik
• Starka programmeringskunskaper, särskilt i Python och / eller LabView
• Praktisk erfarenhet av hårdvaru- och kretsdesign
• Förtrogenhet med trådlös kommunikation och kraftlösningar
• Kunskap om maskininlärningsalgoritmer och databashantering
• Meritlista inom implantatdesign och drug delivery-system
• Tillverkning av mikrostrukturer med kisel och polymerer med typiska renrumsanläggningar är ett plus (fotolitografi, etsning, deponering och etc.)
• Stark skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, inklusive erfarenhet av att producera omfattande rapporter av hög standard och bidra till manuskriptskrivning
• Halvautomatisk testsystemdesign
• 2-D & 3-D modellering med AutoCAD, Inventor eller motsvarande
• Stark problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
• En passion för att göra en betydande inverkan inom cancerterapier

Vi söker en mycket motiverad och innovativ kandidat som brinner för att främja cancerterapier och göra en betydande inverkan inom området. Om du är en kreativ problemlösare med en stark bakgrund inom fysik och programmering uppmuntrar vi dig att ansöka. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Arbetsplatsen
Du kommer att vara en del av LOE:s grupp för organisk bioelektronik (liu.se/ en/research/organic-bioelectronics) där vi undersöker transduktion mellan elektroniska signaler och joniska/molekylära signaler i elektroaktiva ytor, "jontronisk" kemisk leverans och kretsar, biosensorer, efterliknande neural funktion och många andra områden.  

Om det här jobbet
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid. 

Startdatum
Våren 2023 eller så snart som möjligt.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom organiska energimaterial

Ansök    Feb 16    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en doktorand inom organiska energimaterial

Dina arbetsuppgifter
En doktorand har olika uppgifter som att gå kurser, läsa och lära sig om forskningsämnet, design av experiment, utföra experiment och analysera resultaten, skriva vetenskapliga artiklar, muntligt presentera forskningen på konferenser, driva forskningen. Mer specifikt handlar forskningsämnet om elektrokemi, mer specifikt elektrokatalys av nya ledande polymerelektroder; samt design och optimering av en elektrolysör baserad på en flödeselektrokemisk teknologi.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Forskningsenheten för organiska energimaterial är en del av laboratoriet för organisk elektronik och bedriver forskning, grund- och forskarutbildning inom tillämpad fysik.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, https://wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer:https://wise-materials.org

Dina kvalifikationer
Du har tagit examen på masternivå i kemi eller genomfört kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp måste vara på avancerade nivå inom materialvetenskap. Alternativt har du fått väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt.

Erfarenhet av och kunskap inom katalys och elektrokemi är nödvändiga färdigheter. Goda kunskaper i engelska, så väl skriftliga som muntliga är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola Graduate School | WISE (wise-materials.org), ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se hjälp för sökande .

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Organisk fotonik och nanooptik

Ansök    Feb 14    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnWallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom tillämpad Fysik, med inriktning mot Organisk Fotonik och Nanooptik placerad vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats
Den planerade forskningen innefattar optik och nanooptik, med fokus på trä-baserade och andra organiska material. Tjänsten innebär experimentellt arbete, såsom utveckling av material, (nano-) fabrikation, samt karakterisering och mätning av olika system. Forskningen kan även komma att kompletteras av teori och modellering.

På Laboratoriet för organisk elektronik (LOE, www.liu.se/LOE) studerar vi ledande organiska material och hybrida system, med tillämpningsområden såsom tryckt elektronik, bioelektronik och fotonik. Den utlysta tjänsten kommer att vara en del av gruppen Organisk fotonik och nano-optik vid LOE (www.mpjonsson.com), under handledning av Dr. Magnus Jonsson. Fokus för doktorandstudierna kommer att vara optiska och nanooptiska effekter i olika cellulosa-baserade material och system, inom initiativet Wallenberg Wood Science Centre (wwsc.se).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i fysik, materialvetenskap eller annat relevant ämne eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom stort intresse för och erfarenhet av de relevanta ämnena (fotonik, nanooptik, cellulosa, polymerer, organisk elektronik, osv.) och tekniker (mikro- och nanofabrikation, mätmetoder, optisk modellering, osv.) värderar vi även kvalifikationer såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, analytisk förmåga, motivation och ansvarstagande.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör inom mjukvaruutveckling

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker en fors... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en forskningsingenjör inom mjukvaruutveckling, formellt baserad på Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Dina framtida arbetsuppgifter
Som forskningsingenjör kommer du att spela en nyckelroll i ett proof-of-concept-forskningsprojekt fokuserat på utveckling av mjukvara för tvåvägskommunikation med nästa generations läkemedelsleverans. Iontronic-teknologin är ett nytt tillvägagångssätt för kontrollerad läkemedelsleverans, designad för att distribuera läkemedel med hög precision och noggrannhet. Detta kräver integration av avancerad elektronisk utrustning med styrmjukvara, kommunikationsprotokoll, datainsamling och visualiseringsverktyg. Du kommer att ansvara för att övervaka inköp av hårdvara, genomföra kvalitetskontrolltester och implementera och designa mjukvara relaterad till Iontronic-enheterna. Det slutliga målet med detta forskningsprojekt är att spinna ut det till ett företag.

Din framtida arbetsplats
Denna position kommer att vara baserad på Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE), där vi bedriver forskning inom områden som organiska halvledare, biomaterial och hybrida organiska material. Vårt fokus ligger på att utforska de elektroniska och optiska egenskaperna hos dessa material och deras tillämpningar inom energi, IoT, hälsovård och biologi. LOE är en arbetsplats för över 120 forskare och studenter, med en öppen labbmiljö främjar samarbete och informationsdelning. Du kommer att ingå i gruppen Organisk Bioelektronik och Team Iontronics, båda inom LOE. För mer information, besök liu.se/loe och iontronics.com.

Dina kvalifikationer
Vi söker en kreativ mjukvaruutvecklare med passion för mjukvaruutveckling och eldesign, som är angelägen om att ta sig an ett brett utbud av design- och implementeringsutmaningar inom ett internationellt, multidisciplinärt team. Den idealiska kandidaten är engagerad, motiverad och skicklig på problemlösning samt har förmågan att arbeta självständigt. Du har lätt för att kommunicera ditt arbete till dina kollegor.

Följande utbildning, erfarenhet och expertis krävs:


• Magisterexamen i datavetenskap, programvaruteknik, elektroteknik eller ett närliggande område
• Erfarenhet av mjukvaruutveckling, från datainsamling till UI/UX
• Kunskaper i programmeringsspråk som C++, Python och LabView eller liknande
• Intresse för och grundläggande kunskaper om design av hårdvarukretsar och gränssnitt mellan hårdvara och mjukvara
• Erfarenhet av testning, kvalitetskontroll och automatisering
• Utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Dessutom kommer följande utbildning, erfarenhet och expertis att stärka en ansökan:


• Erfarenhet av algoritmer för maskininlärning
• Kunskaper om och implementering av databaser
• Utvecklingserfarenhet inom biofysik eller medicinska tillämpningar
• Erfarenhet av kvalitetskontroll och certifiering
• Svenska språkkunskaper är meriterande

Anställningens omfattning
Heltid, Tidsbegränsad anställning på 12 månader.

Tillträde
Så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 20 mars 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Koordinator med inriktning mot ekonomi

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en K... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en Koordinator med inriktning mot ekonomi inom Forskningsprogrammet WISE

Om jobbet
Anställningen är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wisematerials.org). WISE, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet på området under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

WISE:s övergripande programkontor, som finns på Linköpings Universitet, ger stöd till programmet inom ekonomi, administration, planering och genomförande av event och kommunikation. Som Koordinator i den här rollen fungerar du som programcontroller och är en del av Programkontoret. Du stödjer programledningen i ekonomiska och administrativa frågor och kommer att arbeta tätt tillsammans med programdirektör, programkoordinator och övriga medarbetare vid programkontoret.

Dina framtida arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att arbeta både operativt och strategiskt med ansvar för den ekonomiska hanteringen av forskningsprogrammet. 

 I arbetet ingår bland annat:


•  insamling, sammanställning och analys av ekonomisk och annan information
•  budget- och prognosarbete
•  rapportering och rekvirering av medel till Knut- och Alice Wallenbergs stiftelse
•  framtagande av underlag för beslut inom forskningsprogrammet
•  framtagande av processer
•  kontakter med övriga lärosäten inom forskningsprogrammet
•  stöd till programdirektör och programkoordinator i ekonomiska och administrativa frågor

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med programmets hela organisation och en del kommunikation sker på engelska. Kraven på service är höga och en god pedagogisk förmåga förutsätts i kontakten med programmets olika delar. Det finns goda förutsättningar att sätta en egen prägel på arbetet. 

Om dig
Vi söker dig som är positiv, kreativ och framåtblickande. Du är intresserad av att bidra med din expertis och dina kvalifikationer i en spännande forskningsmiljö. Du ska vara kvalitetsmedveten, strukturerad och analytisk. Kunskaper i Officepaketet i allmänhet och Excel i synnerhet är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med pivottabeller eller liknande är meriterande. Det är av stor vikt att du är bra på att skapa och upprätthålla relationer. Du har mycket god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift på svenska och engelska samt är van vid självständigt arbete. Vi befinner oss i en expansiv och föränderlig miljö, vilket förutsätter att du är flexibel och har en hög servicenivå.

Vi vill att du har flera års dokumenterad erfarenhet av arbete inom ekonomi och administration och ser gärna att du har relevant eftergymnasial utbildning inom något eller båda områdena.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat inom forskningsmiljö eller annan projektdriven verksamhet och också om du har vana av arbete vid myndighet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Linköpings universitet är värduniversitet för forskningsprogrammet och programkontoret som denna anställning är knuten till, är placerad vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) och avdelningen Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.

Programkontoret består av programkoordinator, administratör, kommunikatör, science writer, forskningskoordinatorer som arbetar självständigt inom sina områden men samtidigt i samarbete för att stödja programledningen och driva forskningsprogrammet framåt på ett framgångsrikt sätt.

Forskningsprogrammet startade under våren 2022 och under året som gått har grunderna lagts för programmet och flera aktiviteter initierats. Under 2023 kommer ett stort antal forskningsprojekt att starta och många forskare kommer att rekryteras till programmets ingående lärosäten.

Läs mer om vår verksamhet här; WISE (wise-materials.org) och Laboratoriet för Organisk Elektronik samt ITN.

Om anställningen
Heltid tillsvidare

Tillträde enligt överenskommelse

 

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom organiskt energimaterial (1 av 2)

Ansök    Feb 8    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en postdoktor inom organiskt energimaterial med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde
Du kommer arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik.

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energi skörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer: www.liu.se/loe

Arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta följande: elektrospinning av polymer nanofibermattor; design, tillverkning och karakterisering av piezoelektriska generatorer; att skriva vetenskapliga artiklar och rapport. 

Behörighet
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.  

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Önskvärda kvalifikationer: doktorsexamen i fysik mot materialvetenskap. Specifik expertis inom piezoelektrisk och elektrospinningsmetoder är meriterande. Önskvärda språkkunskaper: behärskar engelska flytande både i tal och skrift. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 februari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör inom interaktion och visualisering

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en F... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en Förste forskningsingenjör inom interaktion och visualisering

Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i utveckling och utvärdering av interaktiva installationer vid Visualiseringscenter C. I detta ingår även forskning i nära samverkan med forskagrupperna inom visualisering och visuellt lärande och kommunikation vid LiU.

Om dig
Vi söker nu någon som har fördjupade kunskaper inom interaktionsteknik för multi-touch system och visualisering av abstrakta data, påvisade djupa programmeringskunskaper inom datorgrafik, visualisering och interaktionsteknik. Då projektet är ett samarbetsprojekt mellan ett flertal olika forskningsmiljöer krävs god samarbetsförmåga och intresse för mångvetenskaplig forskning. Vidare är erfarenhet av utvärderingsmetodologi värdefull.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen för medie- och informationsteknik (MIT) som har stort fokus på forskning inom datorgrafik, visualisering och interaktion. Avdelningen utgör också Linköpings Universitets forskning inom Visualiseringscenter C, som även innefattar publika miljöer och infrastruktur för visualisering i världsklass.

Om anställningen
Detta avser en tillsvidareanaställning, heltid. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 17 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot högläsning i förskolan

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning med inriktning mot psykologi, psykoterapi, funktionshinder, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning, sociologi och human resources. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iblVi söker nu en postdoktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot högläsning i förskolan. 

Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Du förväntas inta en aktiv roll inom forskningsmiljön pedagogiskt arbete. Detta innebär samarbete med doktorander, lärare och forskare inom miljön. Även viss gästforskarvistelse vid forskargemenskapen Förlek/PrePlanT (https://www.gu.se/forskning/forlek) vid Göteborgs universitet kan förekomma.

Anställningen ingår i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Högläsning i förskolan – språkutvecklande arbete och kulturellt deltagande (dnr. 2022-03644).

Din arbetsplats
Ansta?llning a?r placerad vid avdelningen fo?r Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN), Campus Norrköping. Inom avdelningen bedrivs praktiknära forskning som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Fo?r att o?ka fo?rsta?elsen fo?r skolans vardagsarbete tilla?mpas flera metoder fo?r empiriska studier som exempelvis fa?ltstudier, intervjuer och observationer.

Det mest omfattande uppdraget fo?r avdelningen LEN a?r att medverka i la?rarutbildningarna (fo?rskolla?rare, grundla?rare och ämneslärare) i Norrköping och Linköping. LEN utfo?r a?ven uppdrag i ett masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga omra?det och inom kompletterade pedagogisk utbildning fo?r obeho?riga la?rare och la?rare med utla?ndsk examen. Vidare undervisar avdelningens la?rare i frista?ende kurser och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med kommuner, enskilda skolor och skolomra?den genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag fra?n myndigheter.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har doktorsexamen med relevans för tjänsten. Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i form av empirisk forskning om förskolan. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av forskning om högläsning/literacy i förskola, ett sociokulturellt perspektiv och etnografiskt fältarbete. Den so?kande ska uppvisa dokumenterade kunskaper i svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör inom organiskt energimaterial

Ansök    Feb 8    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en förste forskningsingenjör inom organiskt energimaterial. 

Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta följande: design, tillverkning och karakterisering av piezoelektriska generatorer; studie av vidhäftningsegenskaperna hos de piezoelektriska materialen med olika elektrodmaterial; att skriva vetenskapliga artiklar och rapport.

Om dig
Vi söker dig som är en ödmjuk, lagspelande och kreativ person

Vi vill att du har:
-kandidatexamen i fysik och doktorsexamen i fysik mot nanoteknologier.

Det är meriterande om du har:
-erfarenhet och kunskaper inom kemisk syntes av nanopartiklar och piezoelektriska material, även tillverkning av piezoelektriska enheter.

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik.

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energi skörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik.

Läs mer om vår verksamhet här www.liu.se/loe

Om anställningen
Detta avser en tidsbegränsad anställning på 12 månader, heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 17 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom organiskt energimaterial (2 av 2)

Ansök    Feb 8    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en postdoktor inom organiskt energimaterial med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping 

Ämnesområde
Du kommer arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik.

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energi skörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer: www.liu.se/loe

Arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta följande: elektrospinning av polymer nanofibermattor och deras mikroskopiska karaktärisering; spektroskopi och optimering av sammansättningen av fibrernas piezoelektriska egenskaper; att skriva vetenskapliga artiklar och rapport.

Behörighet
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Önskvärda kvalifikationer: doktorsexamen i fysik mot materialvetenskap. Specifik expertis inom piezoelektrisk och elektrospinningsmetoder är meriterande. Önskvärda språkkunskaper: behärskar engelska flytande både i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 februari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i molekylär beräkningsspektroskopi

Ansök    Feb 3    Linköpings Universitet    Kemist
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en p... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom molekylär beräkningsspektroskopi 

Forskningsområde
Ljusemissionsdiodtekniken har genomgått en snabb utveckling under de senaste 20 åren och definierat en växande världsomspännande marknad som består av små enheter som smarta telefoner, surfplattor, TV-skärmar och belysningsapparater. Organiska lysdioder (OLED) har stor potential att appliceras som alternativ till traditionella oorganiska ljuskällor med tillverkning som är billig, miljövänlig och enkel. Trots de betydande framstegen inom området organisk belysning är huvudprinciperna och mekanismerna för OLED-utsläpp fortfarande av stor relevans för forskning. I synnerhet gäller detta principerna för elektroluminescens av radikalbaserade OLED. Sådana anordningar använder dublett-dublettemission av organiska självlysande radikaler (OTR) - system som innehåller udda antal elektroner och en oparad elektron som upptar en molekylär orbital. Mekanismerna för elektroluminescens av radikaler är emellertid mycket olika och mer komplexa jämfört med konventionella OLED baserade på diamagnetiska sändare med slutet skal - system som innehåller jämnt antal elektroner och parvis beläggning av högsta ockuperade och lägsta lediga molekylära orbitaler.

Dina arbetsuppgifter
Principer för dubbelfluorescens och kvartettens tillstånds roll i luminescens av radikaler är av hög relevans. Det aktuella projektet syftar till att designa nya OLR för att använda dem i radikala OLED med absolut intern kvanteffektivitet 100% genom att använda moderna kvantkemiska metoder inklusive beräkningar av radiativ dublett-dublettfluorescens, dublettkvartettfosforescens och icke-radiativ intern omvandling och korsningsvägar mellan system för excitationsenergiavledning. De viktigaste utmaningarna är: i) hur man gör organiska radikaler så ljusa och stabila som möjligt samtidigt; ii) hur man kan öka effektiviteten hos radikalbaserade OLED (praktiska rekommendationer); iii) hur man gör radikaler fosforescerande. För att uppnå projektet på effektivast möjliga sätt krävs flera viktiga kompetenser från potentiella kandidater: 1) Djup kunskap inom molekylär spektroskopi och förståelse för principerna för ljus-materia-interaktioner på avancerad nivå; 2) Erfarenhet av moderna beräkningstekniker (särskilt i multireference ab initio-metoder) för beräkningar av elektronisk struktur och exciterade tillstånd hos många elektronsystem. 3) förmåga att analysera stora datamängder och att extrahera de viktigaste resultaten från dem; 4) expertis i systematisering av resultat och uppbyggnad av logiska scheman för målmedveten molekylär design.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Den sökande måste ha eller vara på väg att få en doktorsexamen i ett ämne som är relevant för forskningsprojektet (t.ex. doktorsexamen i beräkningskemi, kemisk fysik eller liknande) och behöver brinna för forskning. Problemlösningsförmåga och kreativitet är viktigt. 

Erfarenhet av användning Gaussian, ADF, Dalton, ORCA, QChem etc. programvara och parallell databehandling krävs. Färdigheter i databehandling och visualisering av resultaten av kvantkemiska simuleringar är meriterande (Molden, ChemCraft, VMD etc. programvara).

Erfarenhet av exciterad elektronisk tillståndsteori är mycket viktig, dvs. erfarenhet av TDDFT, TDA-TDDFT, spin-anpassade och spin-flip TDDFT, CASSCF, CASPT2, ADC (n) metoder är avgörande för denna postdoktortjänst. 

För att kunna kommunicera med experimentalister (syntetiska kemister och experter inom maskinteknik) behövs grundläggande kunskaper i organisk kemi och organisk elektronik samt förmåga att förbereda rapporter, presentationer och utkast till manuskript.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. 

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.
Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school/, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

 

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i Pedagogiskt arbete

Ansök    Feb 3    Linköpings Universitet    Doktorand
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Doktorand i Pedagogiskt arbete med inriktning Artificiell intelligens (AI), informationsteknologi och lärande Inom forskningsprojektet ”AI literacy in teacher education – a participatory approach” som handlar om frågor relaterade till framväxande, transformativa teknologier och lärarutbildningens praktik utlyses en doktorandtjänst. Projektet kommer att undersöka vad AI literacy inom lärarutbildninge... Visa mer
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Doktorand i Pedagogiskt arbete med inriktning Artificiell intelligens (AI), informationsteknologi och lärande

Inom forskningsprojektet ”AI literacy in teacher education – a participatory approach” som handlar om frågor relaterade till framväxande, transformativa teknologier och lärarutbildningens praktik utlyses en doktorandtjänst. Projektet kommer att undersöka vad AI literacy inom lärarutbildningen innebär i form av kunskaper och kompetenser.

Arbetsuppgifter
Anställningen sker inom ramen för projektet ”AI literacy in teacher education – a participatory approach” där arbetet innefattar deltagande i alla delar av projektets forskningsprocess och samarbete med kollegor av olika yrkesgrupper. Det innebär till exempel att tillsammans med handledare designa studier och interagera med lärarstudenter, lärare och lärarutbildare, att analysera data men också att medverka i vetenskapligt skrivande (författare och medförfattare). Utöver detta förväntas du bidra i vetenskapliga gruppmöten inom projektet. Projektet ingår i satsningen ”Wallenberg Autonomous System Project – Humanities and Society” (WASP-HS) och utförs i samarbete mellan forskare på Linköpings universitet (Liu), Stockholms universitet (Su) och forskningsinstitutet Innovation, forskning, utveckling och utveckling i skola (IFous). Läs mer om projektet här: https://liu.se/forskning/ai-literacy-i-lararutbildning

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojektet där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Anställningen är placerad vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) på avdelningen fo?r Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN). Avdelningen bedriver praktiknära forskning inom ämnet Pedagogisk arbete. Doktorandanställningen är en del av Lius satsning på forskning om AI, lärande och skola med syfte att bygga en nationellt stark forskningsmiljö med fokus på transformativa teknologier och en hållbar forskningsöverbyggnad för samtliga grundlärarutbildningar.

Både SU och IFous är samarbetspartners i projektet “AI literacy in teacher education – a participatory approach”. Därför kan delar av tjänstgöringen vara placerad vid Institution för pedagogik och didaktik (IPD) vid SU och på IFous, ett fristående forskningsinstitut med uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans FoU-arbete. Möjligheten utgår ifrån ett nätverksinitiativ med syfte att främja vetenskapligt samarbete mellan doktorander och forskare vid olika universitet och externa partners.

Behörighet

Du har avlagt examen på avancerad nivå för i projektet relevant område, så som pedagogiskt arbete och samhällsvetenskapernas kunskapsområden och forskningsmetoder, slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom området eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du har kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift liksom kunskap om den svenska skolan. Dokumenterad kunskap angående AI, exempelvis kursdeltagande är meriterande. Vidare är erfarenhet av arbete fokuserat på lärande och digital teknik meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med/leda lärare eller att ha arbetat med lärarutbildning. Erfarenhet av forskning och publicering inom ämnesområdet är också meriterande. 

Som person har du förmåga att arbeta självständigt och att vara noggrann samt förmåga att samarbeta och vara flexibel.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av eventuella undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan förlängning ske.

Tillträde

1 augusti 2023, eller enligt överenskommelse.

Lön 

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör till AEAR gruppen

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en forskningsingenjör till AEAR gruppen vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Om jobbet
Forskningsingenjören kommer att arbeta med implementeringen av de algoritmer och optimeringsmodeller som utvecklats inom AEAR-gruppen. Huvuduppgifterna kommer att innefatta ny mjukvaruutveckling samt optimering av befintliga koder och modeller, datahantering och andra beräkningsuppgifter. Huvudmålet är att stödja gruppmedlemmarna med programmeringslösningarna.

Om dig
Du förväntas bekanta dig med befintliga koder och modeller som utvecklats inom gruppen tidigare och pågående forskningsprojekt, samt programvara som används, för att utveckla dessa koder och modeller.

Vi vill att du har minst:


• Kandidatexamen i datavetenskap eller annan teknisk vetenskap
• Enastående datorprogrammeringskunskaper, betydande erfarenhet av att arbeta med flera programmeringsspråk (Python, Matlab, java, C++), i både Windows och Unix operativsystem.

Det är meriterande om du har:


• Kännedom om optimeringslösare och mjukvara är meriterande.

Din arbetsplats
AEAR-gruppen tillhör avdelningen KTS (Communications and Transport Systems) som bedriver forskning, grund- och forskarutbildning inom infrainformatik.

Mer information finns på gruppens websida och Kommunikations- och transportsystem (KTS) - Linköpings universitet (liu.se)

 

 

Om anställningen
Detta avser en tidsbegränsad anställning på 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom kursen TNM046 Datorgrafik

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu timarvoderad amanuenser med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Dina arbetsuppgifter
Vi söker minst fem timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNM046 Datorgrafik, 6hp under vårterminens andra läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Dina kvalifikationer
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet och tidigare har läst kursen TNM046 Datorgrafik, och läst/läser TNM061 3D-grafik eller liknande. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med juni 2023.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Aktuell amanuenslön enligt avtal, f n 23 760 kr/månad (heltidslön).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 10 mars 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected] 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i pedagogiskt arbete

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning med inriktning mot psykologi, psykoterapi, funktionshinder, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning, sociologi och human resources. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iblVi söker nu en postdoktor inom pedagogiskt arbete med inriktning mot barns lärande och fritid i fritidshem.

Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Du förväntas inta en aktiv roll inom forskningsmiljön pedagogiskt arbete. Detta innebär samarbete med doktorander, lärare och forskare inom miljön. 

Din arbetsplats
Ansta?llning a?r placerad vid avdelningen fo?r Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN), Campus Norrköping. Inom avdelningen bedrivs praktiknära forskning som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Fo?r att o?ka fo?rsta?elsen fo?r skolans vardagsarbete tilla?mpas flera metoder fo?r empiriska studier som exempelvis fa?ltstudier, intervjuer och observationer.

Det mest omfattande uppdraget fo?r avdelningen LEN a?r att medverka i la?rarutbildningarna (fo?rskolla?rare, grundla?rare och ämneslärare) i Norrköping och Linköping. LEN utfo?r a?ven uppdrag i ett masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga omra?det och inom kompletterande pedagogisk utbildning fo?r obeho?riga la?rare och la?rare med utla?ndsk examen. Vidare undervisar avdelningens la?rare i frista?ende kurser och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med kommuner, enskilda skolor och skolomra?den genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag fra?n myndigheter.

Inom avdelningen LEN finns två forskningsmiljöer: Pedagogiskt arbete (PAN) och Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD). Kunskapsområdet barns lärande och fritid i fritidshem inom pedagogiskt arbete samlar forskare som studerar yngre barns villkor i utbildningsinstitutioner och är intresserade av spänningar mellan begrepp som lärande och meningsfull fritid i fritidshemmet. Fokus ligger även på villkor och förutsättningar för barns institutionaliserade vardagsliv liksom på frågor som är betydelsefulla ur barns perspektiv. Vidare är delaktighets- och inkluderingspraktiker av vikt inom detta kunskapsområde.

Postdoktoranställningen är en del av Linköpings universitets särskilda satsning på forskning om fritidshem. Satsningens syfte är att bygga en nationellt stark forskningsmiljö med fokus på fritidshem och en hållbar forskningsöverbyggnad för utbildningen till grundlärare med inriktning fritidshem.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har doktorsexamen med relevans för tjänsten. Ett krav fo?r ansta?llningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet från forskning avseende samhällsämnenas didaktik. Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet om digitala verktyg i en utbildningskontext. Den so?kande ska uppvisa dokumenterade kunskaper i svenska och engelska.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
2023-04-01 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör till Visualiseringscenter C

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Avdelningen för ... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Avdelningen för medie- och informationsteknik (MIT) och Visualiseringscenter C har omfattande verksamhet inom visualisering, datorgrafik och interaktion vilken spänner över forskning i världsfronten, samarbeten med näringsliv samt utveckling av installationer i centrets publika del och produktion av innehåll till centrets domteater och övriga immersiva miljöer. MIT och centret har ett team av kvalificerade utvecklare och vi söker nu stärka vår kapacitet med en IX-designer för att producera installationer och applikationer till science centers samt i våra forskningsprojekt där immersiv interaktion är en väsentlig del.

Om jobbet
Du kommer att ingå i ett team av utvecklare och mjukvarudesigners och dina arbetsuppgifter kommer bestå i att utveckla koncept och prototyper för interaktion i olika miljöer som VR/AR/MR, domteater och storskaliga displaysystem samt mer traditionell desktop-miljö och multi-touch skärmar. Ett huvudspår är intuitiva system där walk-up-and-use är av hög relevans. Vi ser också att du blir en del av vårt forskningsteam och kan genomföra studier och analyser av olika interaktionslösningar och genomföra användarstudier. Vidare ser vi också att du kan hjälpa till i utbildningen på våra kurser inom interaktionsdesign och UX design.

Om dig
Vi söker nu en forskningsingenjör med civilingenjörsexamen och med flera års erfarenhet av forskningskommunikation, programmering, grafikprogrammering och nätverkskommunikation. För denna anställning ligger ett stort fokus på användargränssnitt och nätverkskommunikation. Projekt inkluderar trafiktjänster för övervakning och hantering av stora mängder drönartrafik i samarbete med flera aktörer såsom SAAB, LFV m fl.
Du ska ha erfarenhet av följande;


• C++
• Qt, UX-design, GUI-programmering
• OpenSceneGraph, grafikprogrammering
• Python
• Zero MQ, nätverkskommunikation
• forskningskommunikation
• Verktyg för versionshantering och källkodsflöden
• Linux, Windows och iOS

Erfarenhet av grafikprogrammering, nätverkskommunikation, versionshantering och källkodsflöden för Continuous Integration är krav och erfarenhet från 3D-animerade spelmotorer, såsom Unity, Unreal Engine, Javascript är meriterande. 

Vi ser också att du har god förmåga att arbeta självständigt och är självgående samt har god förmåga att ta initiativ men även att hantera kritik i en kreativ process. Förmåga att kommunicera verbalt, i skrift, och grafiskt är väsentligt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för medie- och informationsteknik som tilhör institutionen för teknik och naturvetenskap. Verksamheten vid avdelningen utgör även LiUs del i konsortiet Visualiseringscenter C. I denna tjänst ingår därför stora moment av samverkan med övriga enheter inom konsortiet som t.ex. centrets publika del och dess domproduktionsavdelning. Centret arbetar med andra science centers samt myndigheter som LFV och SMHI och driver större strategiska utvecklingsprojekt tillsammans. Vi har även många samverkansprojekt med företag och bidrar med forskning och rådgivning inom visualisering och datorgrafik. Vi är också huvudnod i initiativet Wisdome där vi utvecklar innehåll för domer och utställningar i science centers. Vi har även ett tätt samarbete med Universeum i Göteborg för att utveckla flera labbstationer till ett nytt visualiseringslabb. Våra forskar- och utvecklingsteam har flera medlemmar med internationell bakgrund och vi uppmuntrar mångfald.

Om anställningen
Tillsvidare, heltid.

Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 13 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom organisk elektronik med placering

Ansök    Jan 24    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn 

Vi söker nu en postdoktor inom organisk elektronik med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Ämnesområde
Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energiutvinning, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer: www.liu.se/loe. Ämnet för den planerade tjänsten gränsar mellan organisk elektronik och optik, med placering i enheten för Organisk Fotonik och Nanooptik vid LOE.

Arbetsuppgifter
Den planerade forskningen gränsar mellan organisk elektronik och optik, med särskilt fokus på studier av ledande polymerer. Anställningen innebär experimentellt arbete, såsom utveckling, karaktärisering och mätningar av olika material och system. Arbetet kan även innefatta optiska simuleringar, samt framställning av manuskript och rapporter.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Önskvärde kvalifikationer innefattar erfarenhet av relevanta ämnen, då särskilt optik (t ex strukturella färger), framställning och karakterisering av ledande polymerer, samt olika katalytiska processer. Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av mätmetoder såsom optisk spektroskopi. Vi värdesätter även kvalifikationer såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, analytisk förmåga, motivation och ansvarstagande. Arbetsspråket är engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 februari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Lokalvårdare

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Fastighetsavdeln... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Fastighetsavdelningen söker nu lokalvårdare till Norrköping.

Om jobbet
Linköpings universitet driver lokalvården helt i egen regi. Arbetsmiljön för anställda och studenter börjar med trivsamma och ändamålsenliga lokaler. Lokalvården håller rent i alla lokaler enligt avtal med verksamheterna. Vi arbetar med modern utrustning och miljövänliga produkter som ultrarent vatten, anpassade för lokaler med olika användningsområden.

Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor se till att universitetets undervisningslokaler, kontor, personalrum, sanitetsutrymmen och andra allmänna utrymmen hålls rena. Du arbetar med allt från maskinell rengöring, golvvård och textilvård till storstädningar och flyttstädningar.

Arbetet bedrivs sammanhängande utan delade turer och till största del vardagar. Läs mer om förmåner för anställda här.

Om dig
Vi söker dig som har ett serviceinriktat förhållningssätt och som kan ta egna initiativ inom ramen för ditt arbete. Som person är du lojal och drivs av att känna att du gör ett bra jobb. Eftersom vi arbetar i grupp är det viktigt att du är bra på att samarbeta.

Du har minst ett års erfarenhet av lokalvård, gärna i offentlig miljö. Vidare ser vi att du har goda kunskaper inom yrket och med fördel yrkesbevis. Arbetet är stundtals tungt med ett högt tempo och det är därför viktigt att du har och bibehåller en god fysik. Då vi har många olika typer av specialiserade lokaler är det av stor vikt att du kommunicerar och läser svenska obehindrat och det är bra om du också har baskunskaper i engelska.

Din arbetsplats
Kunniga och engagerade medarbetare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Och vi behöver bli fler. Linköpings universitet är ett av de stora framgångsrika utbildnings- och forskningsuniversiteten i Sverige. I dag är vi 36 000 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus. Internationella rankningar visar att vi är bland de främsta universiteten i världen, och våra studenter är hett eftertraktade på arbetsmarknaden.


Vill du bli en del av Linköpings universitet och bidra till att vi fortsätter vår positiva utveckling präglad av lika villkor, jämställdhet och mångfald? Vi skulle önska att du tar ditt nästa kliv i karriären hos oss. Du utgör en viktig del i arbetet med att driva utvecklingen framåt vid Linköpings universitet och det finns även möjlighet till stor personlig utveckling under vägen. 


Anställningens omfattning
Totalt 3 st tidsbegränsade anställningar. 2 st vikariat 75 % under 6 månader med möjlighet till förlängning och 1 st särskild visstidsanställning under 6 månader.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 15 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand - Mjuk elektronik för aktivt kylande kläder

Ansök    Jan 25    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en doktorand inom tillämpad fysik, med placering vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, campus Norrköping.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wisematerials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Arbetsuppgifter och arbetsplats
Mycket energi skulle kunna sparas om man gick från att kyla hela byggnader till att kyla individer med hjälp av aktiva kläder i stället. Doktoranden kommer arbeta mot detta mål genom att utveckla ny töjbara ledare och komponenter för termoelektriskt kylande kläder. De huvudsakliga målen är att utveckla: i) Mjuka och töjbara ledare för hög effekt baserade på kirigamistrukturer och ledande kompositmaterial. ii) Metoder för simulering och optimering av komponentdesigner. iii) Tillverkningsprocesser för material och komponenter, inkluderande lasermönstring och tryckning. iv) Aktiva kylpaneler som kan integreras i kläder. Doktorandstudierna kommer innehålla design och tillverkning av material och komponenter, samt karakterisering av elektriska, mekaniska och termiska egenskaper för material och komponenter.

Doktoranden kommer arbeta i forskningsgruppen Mjuk Elektronik, ledd av Biträdande Prof. Klas Tybrandt, vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE). Inom gruppen Mjuk Elektronik utvecklar vi kompositmaterial, designkoncept och komponenter för mjuka och deformerbara elektriskt ledande system. Vi utforskar en rad tillämpningsområden så som töjbara material för energialstring och lagring, nervgränssnitt och aktuatorer. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten som inkluderar vitt skilda kompetenser. Läs mer på www.liu.se/soft-electronics

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med institutet RISE. LOE omfattar för närvarande över 140 forskare och forskarstuderande uppdelade i 11 grupper, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer på www.liu.se/loe

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Lämplig bakgrund för denna anställning är materialvetenskap, maskinteknik, tillämpad fysik, elektroteknik eller angränsande område. Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Meriterande personliga egenskaper för anställningen är hög motivation, drivkraft, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är önskvärt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Sommar/höst 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Ingångslönen för doktorander vid ITN är 31 500 kr/månad (heltid). Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom 3D Grafik för medieteknik

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnTimarvoderad amanuens med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Arbetsuppgifter
Vi söker minst två timarvoderade amanuenser som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNM061 3D Grafik, under vårterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Dina kvalifikationer
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha kommunikativa och pedagogiska färdigheter samt vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings universitet och att du har goda kunskaper inom datorgrafik och olika programvaror. Det är också meriterande om du själv har gått kursen TNM061.

 

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. 

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse .

Lön
Lön regleras utifrån centralt avtal för amanuenslöner, fn 23 760 kr (heltid).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected] 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör inom kommunikations- och transportsystem

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en forskningsingenjör inom Kommunikations- och transportsystem med placering vid enheten för Järnväg och kollektivtrafik. 

Om jobbet
Som forskningsingenjör arbetar du i första hand med att utveckla programkod för att läsa in data, beräkna algoritmer, visualisera utdata, bygga demonstratorer och gränssnitt mm. Du kan även medverka i avrapportering mot finansiärer och uppdragsgivare och hjälpa till i grundutbildningen vid institutionen, främst genom att utveckla och leda laborationsövningar.

Inom den här anställningen kommer du att medverka i flera olika projekt. Forskargruppens deltagande i EU-projektet Europe’s Rail kommer att vara ett stort och långvarigt projekt, där du kommer att lära dig mycket om järnväg och samverka med flera andra parter inom och utom Sverige.

Om dig
Vi söker dig som har goda kunskaper inom kommunikations- och transportsystem, samt gillar problemlösning och datorprogrammering.

Vi vill att du har:
*En masterexamen i kommunikation, transport och samhälle eller motsvarande.
*Goda kunskaper i allmän datorprogrammering, och vana vid typiska programvaror som används inom området.
*Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:
*Kunskaper om järnväg och kollektivtrafik.
*Erfarenhet av stora forskningsprojekt.

Din arbetsplats
Du kommer arbeta vid Enheten för järnväg och kollektivtrafik på Avdelningen för kommunikations- och transportsystem. Vissa projekt kommer att utföras tillsammans med kollegor vid andra enheter.

Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/forskning/jarnvag-och-kollektivtrafik

Om anställningen
Tillsvidareanställning, 100 %

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Som forskningsingenjör är det viktigt att du finns tillgänglig på campus, för att kunna arbeta tillsammans med våra forskare. Distansarbete kommer att vara möjligt i mindre omfattning, när arbetsuppgifterna så medger.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Organisk elektronik

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker en Biträdande universitetslektor i Organisk elektronik

Beskrivning av ämnesområdet
Forskningen och utbildningen i organisk elektronik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) fokuserar på studier av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom en rad områden inklusive, men inte begränsat till, energiomvandling, tryckt elektronik, polymerelektronik, fotonik och bioelektronik. Det specifika fokuset för denna position är som biträdande lektor i polymerelektronik.

Polymerelektronik är ett område som fokuserar på att skapa elektroniska komponenter med hjälp av elektriskt (halv)ledande organiska polymerer. Dessa polymerer har flera unika egenskaper som gör dem lämpliga för användning i avancerade elektroniska system. De är lösningsbearbetade, biokompatibla, biologiskt nedbrytbara, mjuka och formbara och kan enkelt funktionaliseras för att ge specialiserade excitations-, avkännings- och aktiveringsfunktioner. De kan också stödja transport av elektroner och joner, vilket gör dem lämpliga för användning i elektroniska system som går utöver kapaciteten hos traditionell kiselbaserad elektronik.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

I anställningen ingår handledning av doktorander och postdoktorer i deras forskningsverksamhet samt projektledning (samordning av nationell och internationell forskningsverksamhet med medlemmar från flera av LOE:s undergrupper). Undervisning inom materialvetenskapsområdet kan inkluderas i anställningen. Forskningsinriktningen för anställningen innefattar utveckling av (semi-)ledande polymera formuleringar, samt elektroniska komponenter och system tillverkade därav som kommer att tillämpas på ett brett spektrum av vetenskapliga och tillämpade discipliner, inklusive tryckt elektronik, sakernas internet och neuro-efterliknande elektronik.

Först och främst förväntas du etablera och leda en högkvalitativ forskningsverksamhet inom det valda området, inklusive handledning av doktorander och anskaffning av extern finansiering.

Du är aktiv i forskarsamhället, deltar i institutionens verksamhet t.ex. seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer och bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar kunskap och bidrar till professionell utveckling, kollegiala arbetssätt och social gemenskap. Du är närvarande och aktiv för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt och trivs i vår forskningsmiljö.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten.
 
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Anställningsform
För denna anställning gäller en anställningstid om sex år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
 
Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 februari 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Läs mer och ansök här; Lediga jobb - Linköpings universitet (liu.se)

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom TNM094 Medietekniskt kandidatprojekt

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en eller flera timarvoderade amanuenser för uppdrag inom TNM094 Medietekniskt kandidatprojekt, med placering på institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Dina arbetsuppgifter
Vi söker minst en timarvoderad amanuens som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNM094 Medietekniskt kandidatprojekt, under vårterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Dina kvalifikationer
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha kommunikativa och pedagogiska färdigheter samt vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings universitet och att du har goda kunskaper inom programmering. Det är också meriterande om du själv har gått kursen TNM094.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Lön regleras utifrån centralt avtal för amanuenslöner, fn 23 760 kr (heltid).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected]

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Visualisering

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker en Biträdande universitetslektor i Visualisering med inriktning mot interaktion och visuellt lärande

Beskrivning av ämnesområdet
Anställningen är kopplad till satsningen på vetenskapskommunikation vid Visualiseringscenter C. Den organisatoriska hemhörigheten för tjänsten är forskargruppen inom visuellt lärande och kommunikation under ledning av professor Konrad Schönborn med deltagande av avdelningschef professor Anders Ynnerman. Det nyligen startade laboratoriet för ”Exploranation” med finansiering av Stig Wadströms stiftelse utgör en av de grundläggande resurserna för forskningen och samverkan som tjänsten innefattar. Vetenskapskommunikation med interaktiv visualisering befinner sig i sin linda och Visualiseringscenter C bryter ny mark inom området genom en kombination av teknisk, didaktisk och pedagogisk forskning och omfattande publik verksamhet. Forskningsavdelningen har även ett nationellt uppdrag för spridning av kompetens inom visualisering till akademisk forskning i Sverige som nod i den nationella infrastrukturen InfraVis.

Vi önskar nu utöka vår forskande personal med en biträdande universitetslektor inom den tekniskt orienterade forskningen inom exploranation i nära samarbete med forskningen inom visuellt lärande. Avsikten är att bedriva utveckling av nya visualiserings- och interaktionsteknologier anpassade för publika miljöer och bedriva studier och utvärderingar av deras användning, samt verka för deras spridning inom akademisk forskning. Av speciellt intresse är att visualisera abstrakta och högdimensionella data med nydanande visuella metaforer och intuitiv interaktion i immersiva miljöer.

Avdelningen för medie- och informationsteknik har internationellt ledande forskning inom ett brett spektrum av grundläggande datorgrafik och visualisering samt dess tillämpningar inom grundvetenskapliga områden såsom medicin och biologi och astronomi, men även inom tekniska tillämpningar som intelligenta beslutsstödsystem inom transportsektorn samt operatörsstöd i processindustrin. Avdelningen vid ITN arbetar även med storskalig visualisering i immersiva miljöer och utvecklar inom ramen för Norrköpings Visualiseringscenter C visualisering för domteatrar och publika utställningar.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna innefattar forskning och undervisning inom visualisering och interaktion, med fokus på metoder för publika miljöer. I detta ingår att delta i planering och handledning av forskningsprojekt samt nationell och internationell samverkan med forskare, företag och samhället. Det ingår också att delta i arbetet med vissa administrativa uppdrag inom avdelningen. Anställningen är också kopplad till den nationella infrastrukturen InfraVis och ansvarstagande för den vetenskapliga verksamheten inom InfraVis som nodkoordinator ingår i tjänsten. Avdelningen ansvarar för ett antal kurser med inriktning mot teori och tillämpningar inom visualisering, interaktion och grafik. I anställningen ingår att delta i och/eller att ansvara för kurser på grund och avancerad nivå främst inom dessa ämnesområden. Vi ser också att du kommer att delta i kurser för forskarstuderande.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand samverkan, i tredje hand den pedagogiska skickligheten, och i fjärde hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. Läs mer och ansök här; Lediga jobb - Linköpings universitet (liu.se)

Anställningsform
En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

För denna anställning gäller en anställningstid om sex år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
 
Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 februari 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom järnvägsforskning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu timarvoderade amanuenser med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker amanuenser som vid behov och överenskommelse kommer att assistera i forskningsprojektet Trafikinformation för pålitligare och smidigare anslutningar (TIPSA) under 2023. Arbetsuppgifterna innebär främst analys av data, modellering och visualisering. Utöver det kan mindre insatser kopplade till grundutbildningen förekomma.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför att inom ramen för denna anställning genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) med inriktning mot lika villkor.

Dina kvalifikationer
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen.

Du ska ha grundläggande programmeringskunskaper och god kunskap om modellering inom trafikområdet. Du behöver vara ansvarstagande och noggrann. Intresse för forskning samt ämnesområdet kollektivtrafik och järnväg är meriterande.

Eftersom mindre uppdrag inom grundutbildningen som bedrivs av ITN kan förekomma, är det meriterande om du studerar på någon av utbildningarna vid ITN.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Aktuell amanuenslön enligt avtal, f n 23 760 kr/månad (heltidslön).

 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 10 februari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected]

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor i kvantitativ logistik

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vi säker nu en un... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vi säker nu en universitetslektor i kvantitativ logistik
med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Dina arbetsuppgifter
Avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet, är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Avdelningen har drygt 70 medarbetare, varav ett 30-tal disputerade forskare/lärare och närmare 30 doktorander. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram. Se https://liu.se/forskning/kommunikations-och-transportsystem för information om vår utbildning och forskning.

Inom ämnesområdet Kvantitativ Logistik använder vi ett systemanalytiskt perspektiv och en ingenjörsmässig metodik för att analysera, planera, modellera och simulera logistikproblem och andra resursfördelningsproblem inom både industri och samhälle. Vår forskning är oftast tillämpad och vi forskar tillsammans med externa avnämare och finansiärer. Inom grundutbildningen ansvarar vi för ett stort antal kurser inom logistikområdet, exempelvis supply chain management, transportlogistik, citylogistik, produktionsekonomi och optimering, men vi har även kurser inom flygtrafik och planering av räddningssystem.

Som universitetslektor i Kvantitativ Logistik undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska, samt handleder studenter inom våra olika utbildningar, till exempel på civilingenjörsprogrammet Kommunikation, Transport och Samhälle, något av våra mastersprogram, eller något av kandidatprogrammen Samhällets Logistik eller Flygtransport och Logistik. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

I din forskning använder du troligen kvantitativa metoder som optimering, simulering eller maskininlärning för att analysera logistiska problem. Vi ser gärna att du bygger upp forskning riktat mot industriella logistiksystem, ruttplanering eller citylogistik, men möjligheten finns också att arbeta inom något av avdelningens övriga forskningsområden, vilka finns beskrivna på https://liu.se/forskning/kommunikations-och-transportsystem/forskning.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, delta i forskningsprojekt, kommunicera resultat via akademiska publikationer samt bidra till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete och vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för samverkans- eller ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller behörighetskraven och har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Förmåga att designa, planera, genomföra och examinera kurser.
• Förmåga att handleda studenter.
• Förmåga att samverka med andra lärare.
• Meriterande är också erfarenhet av utveckling av utbildningsprogram.
• Meriterande är också samverkan med det omgivande samhället inom grundutbildningen.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Förmåga att publicera i internationellt välrenommerade tidskrifter.
• Förmåga att presentera på vetenskapliga konferenser.
• Förmåga att arbeta självständigt samt samverka med andra forskare.
• Särskilt meriterande är också samverkan med det omgivande samhället inom forskningen.
• Meriterande är också populärvetenskaplig produktion och presentation.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är administrativ skicklighet, ledarskap och personliga egenskaper


• Särskilt meriterande är erfarenhet från praktiskt arbete utanför akademin kopplat till logistik.
• Meriterande är erfarenhet från arbete i ledande position.
• Meriterande är erfarenhet från administrativt arbete.

Då undervisning sker på svenska och engelska, så
- ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.


Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Förmåner för anställda vid Linköpings universitet.


Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 februari 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom tillämpad fysik, dopning av organiska halvledare

Ansök    Jan 12    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en doktorand inom tillämpad fysik, med inriktning mot dopning av organiska halvledare

Dina arbetsuppgifter
Forskningsprojektets huvudinriktning är att undersöka och styra materialegenskaperna hos dopade organiska material. Genom att utforska fundamentala materialegenskaper som kemisk struktur, filmmorfologi, och elektronisk struktur samt hur dessa påverkar varandra i dopade organiska elektriskt ledande filmer ska du bidra till att optimera materialen för användning i olika tillämpningar. Du kommer att 1) undersöka den termiska stabiliteten hos dopade halvledare, 2) undersöka deras elektriska, optiska och mekaniska egenskaper och 3) använda dem som elektroaktiva tunnfilmer i elektroniska apparater. Du kommer att arbeta i en forskningsmiljö bestående av flera olika grupper, där bland annat teoretiker, kemister och komponentforskare ingår. Ditt forskningsprojekt är en del av ett större projekt ”Stabil dopning av organiska halvledare” där fem forskargrupper från Linköpings universitet och Chalmers ingår finansierade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
På Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE, liu.se/LOE) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap studerar vi elektriskt halvledande och ledande organiska material och hybrida system, med tillämpningsområden inom solceller, tryckt elektronik, bioelektronik och fotonik. Den utlysta tjänsten kommer att vara en del av gruppen Organisk Nanoelektronik vid LOE (liu.se/forskning/organisk-nanoelektronik), under handledning av Bitr. Prof. Simone Fabiano.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, fysik, materialvetenskap eller motsvarande bakgrund eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovannämnda ämnen eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du har verifierbar muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Starka analytiska och problemlösande färdigheter, förmåga att kommunicera tydligt och att interagera med kollegor och annan personal. Starkt självmotiverad, visar ett stort intresse för vetenskap och grundforskning och är villig att arbeta i ett lag.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Enligt överenskommelse, gärna senast september 2023.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 ferbuari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom tillämpad fysik, inriktning ytfysik

Ansök    Jan 12    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en doktorand inom tillämpad fysik, med inriktning mot ytfysik av organiska halvledare

Dina arbetsuppgifter
Forskningsprojektets huvudinriktning är att undersöka och styra materialegenskaperna hos dopade organiska material. Genom att utforska fundamentala materialegenskaper som kemisk struktur, filmmorfologi, och elektronisk struktur samt hur dessa påverkar varandra i dopade organiska elektriskt ledande filmer ska du bidra till att optimera materialen för användning i olika tillämpningar. Du kommer att använda en mängd olika yt-vetenskapsmetoder både i hemmalaboratoriet och vid synkrotronljuslaboratorier för att studera materialen och deras modellsystem. Du kommer att arbeta i en forskningsmiljö bestående av flera olika grupper, där bland annat teoretiker, kemister och komponentforskare ingår. Ditt forskningsprojekt är en del av ett större projekt ”Stabil dopning av organiska halvledare” där fem forskargrupper från Linköpings universitet och Chalmers ingår finansierade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
På Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE, liu.se/LOE) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap studerar vi elektriskt halvledande och ledande organiska material och hybrida system, med tillämpningsområden inom solceller, tryckt elektronik, bioelektronik och fotonik. Den utlysta tjänsten kommer att vara en del av gruppen Ytors Fysik och Kemi vid LOE (liu.se/forskning/ytors-fysik-och-kemi), under handledning av Prof. Mats Fahlman.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, kemi, teknisk fysik, materialvetenskap eller motsvarande bakgrund eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovannämnda ämnen eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du har verifierbar muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Starka analytiska och problemlösande färdigheter, förmåga att kommunicera tydligt och att interagera med kollegor och annan personal. Starkt självmotiverad, visar ett stort intresse för vetenskap och grundforskning och är villig att arbeta i ett lag.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Enligt överenskommelse, gärna senast september 2023.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 februari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Ekonomiadministratör

Linköpings universitet ledigförklarar minst en anställning som ekonomiadministratör, Arbetsuppgifter Som ekonomiadministratör vid IBL arbetar du inom hela ekonomiområdet med tonvikt på löpande ekonomiadministrativt arbete. Exempel på detta är kund- och leverantörsfakturor, bokslutskontroller, ekonomiska uppföljningar, omföringar, lönekonteringar, inköp- och beställningsfrågor samt kontinuerlig avstämning och rapportering. I ditt arbete verkar du för att ... Visa mer
Linköpings universitet ledigförklarar minst en anställning som ekonomiadministratör,

Arbetsuppgifter

Som ekonomiadministratör vid IBL arbetar du inom hela ekonomiområdet med tonvikt på löpande ekonomiadministrativt arbete. Exempel på detta är kund- och leverantörsfakturor, bokslutskontroller, ekonomiska uppföljningar, omföringar, lönekonteringar, inköp- och beställningsfrågor samt kontinuerlig avstämning och rapportering. I ditt arbete verkar du för att regelverk efterlevs samt tillsammans med dina kollegor för att förbättra ekonomiska processer och rutiner.

Du ingår i ett team som ger ekonomistöd till hela institutionen. Ekonomiteamet består av ekonomiadministratörer, ekonomer och en controller. Arbetet bygger på teamarbete kring enhetens uppdrag och målsättningen är att ekonomistödet upplevs vara professionellt och ändamålsenligt samt ge det stöd som verksamheten efterfrågar. Detta gör vi genom att ha ett teambaserat arbetssätt och genom att stödja och lära av varandra. Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma utifrån verksamhetens behov.

Behörighet

Vi söker dig som trivs med att arbeta strukturerat och som har god förmåga att prioritera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Därtill är du självgående och tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du samarbetar bra med andra och är tillmötesgående och lyhörd för verksamhetens behov. Vidare är du noggrann och kvalitetsmedveten och månar om att nå resultat. Arbetsbelastningen kan var något ojämnt fördelat över året med toppar kring bokslut, det är därför viktigt att du är flexibel.

Vi vill att du har:• Gymnasieexamen med inriktning ekonomi
• Dokumenterade kunskaper i grundläggande ekonomiredovisning
• Några års erfarenhet av de aktuella uppgifterna
• Datorvana med god användarkompetens i Excel och övriga Office-programvaror
• God förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska och engelska


Det är meriterande om du har:• Användarkompetens i Raindance eller annat ekonomisystem.
• Vidareutbildning inom ekonomi på yrkeshögskola eller högskola.

 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom informationsvisualisering/visuell dataanalys

Ansök    Jan 2    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en doktorand i Visualisering och medieteknik med inriktning mot informationsvisualisering/visuell dataanalys

Den annonserade anställningen kommer att tillhöra enheten för informationsvisualisering, iVis-gruppen (https://bit.ly/ivis-liu), ledd av professor Andreas Kerren. Forskargruppen fokuserar främst på explorativ analys och visualisering av stora och komplexa informationsutrymmen, till exempel inom biovetenskap, humaniora eller miljövetenskap. Vår forskningsvision är att ta oss an big data-utmaningen genom en kombination av människocentrerad dataanalys och interaktiv visualisering för beslutsfattande. Dessa forskningsområden är mycket relevanta för den akademiska världen och ekonomin eftersom både vetenskap och industri i allt högre grad använder datakrävande teknik.

Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Fokus för denna anställning och motsvarande forskningsprojekt kommer att ligga på webbaserad visualisering av stora och komplexa flerskiktsnätverk. Relaterade aspekter såsom nätverksinbäddningar, grafritningar för flerskiktsnätverk eller visuell analys av attribut i flerskiktsnätverk kommer också att studeras. Du kommer att bedriva grundforskning inom visualiseringsprinciper, tekniker och verktyg för visuell dataanalys av flerskiktsnätverk härledda från kraftsystem. Arbetet kommer även att innehålla utveckling och underhåll av lämplig infrastruktur för webbaserad interaktiv visualisering av data samt användardata som samlats in under analysprocessen (till exempel funktioner för samarbete och/eller anpassningsbarhet). Anställningen kommer att finansieras av ELLIIT (Call D; https://elliit.se) som har beviljat medel för ett nytt forskningsprojekt med titeln "Visual Analytics of Large and Complex Multilayer Technological Networks". Projektet kommer att genomföras i ett tvärvetenskapligt team tillsammans med forskare från Lunds universitet.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av följande:

•      Forskarstudier inom informationsvisualisering/visuell dataanalys, med en doktorsexamen som mål. Doktorsavhandlingen ska slutföras och försvaras   
inom den officiella utnämningstiden på fem år (4 års doktorandstudier, 1 års avdelningsuppgifter).

•      Forskning inom fältet Informationsvisualisering/visuell dataanalys.

•      Presentation av forskningsresultat på internationella konferenser och workshops och publicera dem i konferenser och tidskrifter.

•      Nära samarbete med de andra gruppmedlemmarna i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö samt med domänexperter involverade i projektet.

•      Högst 20% av den totala arbetstiden kommer att ägnas åt undervisning och andra administrativa avdelningsuppgifter.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom datavetenskap, medieteknik, datateknik, informationsteknik eller närbesläktade ämnen från ett erkänt universite, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktorandens arbete drivs av engagemang, nyfikenhet, kreativitet, problemlösning, förmåga att arbeta självständigt, men också av förmåga och vilja till att samarbeta med kollegor med olika bakgrund. Erforderliga kvalifikationer är:

•      En Mastersexamen inom datavetenskap, medieteknik, datateknik, informationsteknik eller närbesläktade ämnen från ett erkänt universitet.

•      Ett framgångsrikt utfört examensarbete inom ett fält relaterat till informationsvisualisering, visuell dataanalys, människa-datorinteraktion, grafritning eller datavetenskap.

•      Utmärkt kommunikationsförmåga i Engelska, både muntlig och skriftlig.

Utmärkta kunskaper inom det fokuserade forskningsområdet visualisering och visuell dataanalys av nätverk är en stark fördel. Bra programmeringskunskaper (Java, JavaScript/HTML5, WebGL/OpenGL) och en gedigen kunskap i matematik, datautvinning eller maskininlärning är önskvärt. Kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden är fördelaktigt: informationsvisualisering, visuell dataanalys, människa-datorinteraktion, datautvinning, grafritning.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. 

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Tillträde
Enligt överenskommelse, så snart som möjligt.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 6 februari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Tekniker till Clinicum, visstidsanställning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Medicinska ... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Medicinska fakulteten samarbetar vi över yrkes? och ämnesgränser. Det är en kombination som gör vår utbildning och forskning framgångsrik. Vi ligger i frontlinjen när det gäller utveckling av pedagogik för vård? och medicinutbildningar och flera av våra professorer har en stark internationell position inom sitt ämne. Vårt mål är att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning som möter samhällets behov av hälso- och sjukvård.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/medfakVi söker nu en Tekniker för en roll som utbildningsassistent till Clinicum i Norrköping för arbete med färdighetsträningar och simuleringar inom Hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Om jobbet
Dina arbetsuppgifter är varierande och består i huvudsak av att stötta de lärare och studenter som finns på Clinicum, som kommer hit för färdighetsträningar och simuleringar inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna på medicinska fakulteten.

Du medverkar genom att tillhandahålla material och att bistå med förberedelser inför olika typer av utbildningsmoment och att säkerställa att lokalerna är i bra skick. I detta ingår exempelvis att plocka i ordning i undervisningsrummen, att sköta inköp och beställningar av sjukvårds- och laboratoriematerial, att fylla på i förråd liksom att hantera tvätt och disk.

Du kommer att arbeta i nära samverkan med övriga tekniker och andra medarbetare på Clinicum. Verksamheten är dynamisk och arbetsuppgifterna förändras därför över tiden.

Om dig
Vi söker dig med bakgrund från hälso- och sjukvården och som skulle trivas med att vara allt-i-allo i en undervisningskontext och som vill medverka till att blivande medarbetare i hälso- och sjukvården får en bra utbildning.

Det är ett krav att du har sjukvårdsutbildning, exempelvis undersköterskeutbildning, och meriterande är erfarenhet från arbete i hälso- och sjukvården. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och tidigare erfarenhet av att skruva, mecka och hitta smarta lösningar.

Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är ett krav samt att du känner dig bekväm med att prata engelska.

Anställningen kräver att du har erfarenhet av att arbeta i digitala administrativa system och har god vana att arbeta i Officepaketet och att du är trygg i att arbeta i en föränderlig digital miljö.

Viktiga egenskaper i arbetet är att kunna arbeta självständigt och att vara drivande i olika frågor som dyker upp under en arbetsdag. Arbetet sker i samverkan med kollegor, lärare och studenter varför en god samarbetsförmåga är en förutsättning.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för anställningen.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Clinicum som är medicinska fakultetens kliniska träningscentra. Clinicum har verksamhet på Campus US ingång 54 och ingång 69 i Linköping och på Campus Norrköping i Kåkenhus och på Vrinnevisjukhuset. På Clinicum tränar studenter från fakultetens utbildningsprogram på olika praktiska färdigheter, laborationer och simuleringar.

Denna tjänst är avsedd för placering främst campus Norrköping

Om anställningen
Särskild visstidsanställning om ca ett år, deltid 50%.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2023-01-23. Du söker denna anställning genom vår hemsida https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/20919. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i analytisk sociologi

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ieiVi söker nu en postdoktor inom analytisk sociologi

Dina arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer arbeta inom ett projekt som undersöker vaccinskepsis med hjälp av social nätverksanalys. Projektet kommer undersöka om beslutet att vaccinera sig eller sina barn hänger samman med motsvarande beslut hos individer i personens sociala miljö, såsom arbetsplats, familj, skola eller bostadsområde, och kommer kombinera data från det svenska nationella vaccinationsregistret med andra komplexa och longitudinella registerdata såsom flergenerationsregistret och geografidatabasen. Ett särskilt fokus kommer läggas vid vaccination mot COVID-19.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Institutet för analytisk sociologi (IAS). Här bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Den antagne postdoktorn förväntas ha följande kvalifikationer:

- Mycket god kompetens inom sociologi

- Mycket god kompetens inom avancerad kvantitativ analys, särskilt av nätverkskontakter och nätverksanalys

- Mycket god kompetens inom kreativt och nyskapande användande av svenska registerdata

- Erfarenhet av studier på COVID-19 och/eller vaccinationsbeteenden

- God vana vid interdisciplinära samarbeten

Kandidaten bör ha en bakgrund inom sociologi eller motsvarande.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Snarast möjligt.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 januari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i analytisk sociologi

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ieiVi söker nu en till två postdoktorer inom analytisk sociologi

Dina arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor utlyses inom ramen för forskningsprogrammet ”Observatory of Poverty”. Omkring 900 miljoner människor, en tredjedel i Afrika, lever i extrem fattigdom. Med utgångspunkt i antagandet att vardagen i fattigdom kan fånga människor i fattigdomsfällor så har inflytelserika utvecklingsorgan som Världsbanken satsat många miljarder dollar för att bryta dessa cykler genom fattigdomsinterventioner. Forskare saknar emellertid metodologiska verktyg för att svara på frågor som till vilken utsträckning finns fattigdomsfällor, och till vilken grad frigör dessa interventioner samhällen från fattigdom. Målet med detta projekt är att identifiera till vilken grad afrikanska samhällen är fångade i fattigdomsfällor och förklara hur konkurrerande utvecklingsinterventioner förändrar dessa samhällens möjligheter att befria sig från knapphet.

För att uppnå detta mål så skall projektet (i) träna maskininlärningsalgoritmer för att identifiera fattigdomsfällor från satellitbilder mellan 1990 och 2020; (ii) använda dessa fattigdomsdata för att undersöka hur Världsbanken och konkurrerande utvecklingsprogram från Kina påverkar fattigdomsnivåerna i dessa samhällen, (iii) använda resultaten från (i) och (ii) för att utveckla en teori om vilka sorters fattigdomsfällor existera i Afrika och hur olika interventioner lirkar upp dessa fällor.  I projektet ingår forskare från sociologi och datavetenskap.

Den antagne postdoktorn ska främst bidra till att besvara projektets frågeställning (ii) och (iii). Se den engelska utlysningen för ytterligare beskrivning av projektet. Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Kandidaten förväntas ha följande kvalifikationer: 


• Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska i skrift och tal.
• Utmärkt kodningsförmåga i R, Python eller motsvarande språk.
• Forskningsintresse i kausal inferens (se t.ex. Morgan och Winship, 2014, Counterfactuals and Causal Inference eller Imbens and Rubin, 2015, Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences, eller Pearl, 2016, Causal Inference in Statistics)
• Kandidaten bör ha producerat akademiska artiklar i form av åtminstone en publikation i högkvalitativa peer-reviewade tidskrifter eller åtminstone ett working-paper manuskript.

 Önskvärda kvalifikationer inkluderar:


• Arbeta med temporala och geografiska data (eller viljan och förmågan att lära att använda sådan data).
• Erfarenhet av att använda maskininlärningsmodeller välkomnas (eller viljan och förmågan att lära att använda sådan data).
• Forskningsintresse för global utveckling, fattigdom, ojämlikhet, governance, internationella organisationer och institutioner, kinesisk politik, Världsbanken, socialdemografi, politisk sociologi eller politisk ekonomi.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 februari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. 

Ansökan bör innehålla följande dokument 


• Kandidaten bör bifoga åtminstone ett publicerat manuskript i en peer-reviewed tidskrift eller åtminstone ett arbetspappersmanuskript, som visar kandidatens förmåga att producera forskningsartiklar.
• Ansökan bör inkludera en projektplan (max 1000 ord), som beskriver hur kandidatens forskningsbakgrund är lämplig för att tackla projektmålen som angivits tidigare. Alternativt bör kandidaten beskriva vilka relaterade spin-off-mål som kandidaten skulle vilja sträva efter istället, baserat på kandidatens forskningsintresse.
• Ansökan bör innehålla ett kort följebrev (max 400 ord), som behandlar kandidatens akademiska bakgrund och hur tjänsten främjar kandidatens framtida ambitioner.
• Ansökan bör innehålla CV (vänligen namnge dokumentet som: CV, Efternamn, Ref.nummer) CV, inkludera en fullständig lista över publikationer. Tidigare undervisning och pedagogiska erfarenheter samt två referenser som vi kan kontakta.
• Ansökan bör innehålla bestyrkta kopior av genomförd utbildning, betyg och andra intyg.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

HR partner till campus Norrköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vi söker nu en HR... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vi söker nu en HR-partner till ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Om jobbet
I din roll som HR-partner utgår du från ett arbetsgivarperspektiv och dina arbetsuppgifter spänner över hela HR-området. En viktig del i arbetet är att ge råd och stöd i HR-relaterade frågor till institutionens ledning, avdelningschefer och medarbetare. Du medverkar också i institutionens arbete för att kvalitetssäkra och utveckla HR-processerna inom institutionens ansvar.

Du arbetar operativt och strategiskt med i första hand frågor som rör:
- Rekrytering och introduktion av nya medarbetare
- HR-administration
- Chefs- och medarbetarstöd
- Arbetsrätt och anställningsvillkor
- Arbetsmiljö
- Hälsa och rehabilitering
- Lika villkor

I samverkan med universitetets centrala HR-enhet är du med och utvecklar och implementerar universitetsgemensamma strategier, processer och rutiner inom HR-området. Detta förutsätter ett aktivt deltagande i nätverk och olika grupperingar inom såväl som utanför universitetet.

Då ITN är en mångkulturell institution ingår det i uppdraget att ha kontakt med olika svenska myndigheter och på olika sätt stötta utländska medarbetare i att komma in i det svenska samhället.

Som medarbetare inom verksamhetsstöd kan det uppkomma lägen då du engageras i uppdrag som normalt inte ingår i dina ordinarie arbetsområden. Verksamheten inom ITN är dynamisk och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen kan därför komma att förändras över tid.

Om dig
Vi söker dig som har minst kandidatexamen inom HR-området, alternativt annan akademisk examen med påbyggnad inom HR, personal-/beteendevetenskap, arbetsliv och organisation, samt erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i en generalistroll.

Som person har du förmåga att driva HR-processerna utifrån de ramar som sätts upp av institutionens ledning och gemensamma policys. Som HR-partner är du självgående, tydlig och kan möta och samarbeta med andra på ett framgångsrikt sätt. Du har god social och kommunikativ förmåga kombinerat med hög integritet. Du agerar med gott omdöme och kan väga samman och ta hänsyn till olika faktorer i ditt arbete. Du är trygg och stabil och kan skilja på professionellt och personligt. Då uppdraget innehåller delar av både operativ och strategisk karaktär förutsätts prestigelöshet och förmåga till helhetssyn.

En stor del av arbetet består av operativt HR-arbete och det krävs därför att du är noggrann och tycker om att arbeta med administrativa uppgifter såväl som uppföljning, planering och utveckling. Vi hanterar stora volymer av frågor och det är meriterande om du har erfarenhet av stora, komplexa organisationer. Då ITN är en mångkulturell miljö är det även meriterande om du tidigare har arbetat med myndighetskontakter och internationellt rekryterad personal. Arbetsuppgifterna förutsätter god förmåga att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas på erfarenhetsmässig och personlig lämplighet för anställningen.

Din arbetsplats
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, är en framåtsträvande institution med forskning i framkant. Våra lokaler är vackert placerade mitt i Industrilandskapet i Norrköping och vi är en mångkulturell arbetsplats med över 30 olika nationaliteter. Läs mer om ITN här: https://liu.se/organisation/liu/itn

Anställningen kommer att ingå i ITN’s HR-team som då består av två HR-partners och en administrativ chef.

Som HR-partner tillhör du avdelningen för verksamhetsstöd vars uppdrag är att ge professionellt administrativt stöd och bidra till utveckling av institutionens administrativa rutiner och processer. Avdelningen verksamhetsstöd har 24 medarbetare.

Om anställningen
Heltid, tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 20 januari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Materialvetenskap

Ansök    Dec 20    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker en Biträdande universitetslektor i Materialvetenskap med inriktning mot svepprobmikroskopi av mjuka material

Beskrivning av ämnesområdet
En anställning som biträdande universitetslektor utlyses nu inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC), ett program finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Anställningen avser forskning och undervisning inom det materialvetenskapliga området med inriktning på sveppromikroskopi av mjuka material med placering vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping, Linköpings universitet. Med hjälp av ett mycket konkurrenskraftigt startpaket som inkluderar två doktorander, toppmoderna faciliteter, ytterligare medel för t.ex. en post-doc och mindre utrustning, och en miljö präglad av starkt samarbete, förväntas den sökande etablera och upprätthålla oberoende forskning av högsta kvalitet relaterad till utveckling och användning av svepprobmikroskopi för material som konjugerade makromolekyler, organiska halvledare, levande celler, och mjuka skogsbaserade material. Din bakgrund inkluderar, men är inte begränsad till, användningen och utvecklingen av avancerad svepprobmikroskopi, t.ex. svepkraftsmikroskopi och närfältsvepande optisk mikroskopi.

På LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är utvecklingen av nya komponenter och systemkoncept för applikationer inom energi, internet-of-things, hälsa och biologi. Vår forskning omfattar syntes, materialvetenskap, teori och studier av elektroniska och fotoniska komponenter och system, allt från grundforskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE omfattar för närvarande cirka 130 forskare och är uppdelat i tolv forskargrupper som forskar inom områden som spänner från organisk nanoelektronik och tryckt elektronik till organisk bioelektronik, energimaterial, nanooptik och elektroniska anläggningar. Den framgångsrika kandidaten kommer att komplettera och utöka våra aktiviteter inom forskning baserad på design och utveckling av nya funktionella material och anordningar från skogsbaserade råvaror.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Först och främst förväntas du etablera och leda en högkvalitativ forskningsverksamhet inom det valda området, inklusive handledning av doktorander och anskaffning av extern finansiering.

Du är aktiv i forskarsamhället, deltar i institutionens verksamhet t.ex. seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer och bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Som WWSC medlem har du möjlighet att vara aktiv i WWSC-programmet via konferenser, workshops och nätverkande. Anställningen kan även innebära att leda multipartnerskapsprojekt (nationellt och internationellt) och delta i ledningsfunktioner.

Som WWSC medlem och biträdande universitetslektor i materialvetenskap ska du kunna undervisa på grundnivå och avancerad nivå på svenska och/eller engelska samt handleda studenter på Tekniska fakultetens olika program. Arbetet kan innefatta utformning och ansvar för kurser.

Du förväntas aktivt bidra till utvecklingen av LOE såväl som vårt universitet som helhet och vi ser gärna att du deltar och visar intresse för chefsuppdrag och/eller samarbeten utanför akademin.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar kunskap och bidrar till professionell utveckling, kollegiala arbetssätt och social gemenskap. Du är närvarande och aktiv för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt och trivs i vår forskningsmiljö.

Undervisningen kommer att ske på svenska eller engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

För mer information och ansökan, vänligen läs mer här; https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/20869

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag för Comelec

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu timarvoderade amanuenser med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker amanuenser som vid behov och överenskommelse kommer att hjälpa till vid tillverkning och test av generella IOT-boxar.

Dina kvalifikationer
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen. Arbetsuppgifterna kräver viss vana vid mekaniskt arbete och lödning. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Aktuell amanuenslön enligt avtal, f n 23 760 kr/månad (heltidslön).

 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 3 januari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected]

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Syntetisk kemi

Ansök    Dec 20    Linköpings Universitet    Kemist
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker en Biträdande universitetslektor i Syntetisk kemi med inriktning mot syntes av funktionella material från skogsbaserade råvaror

Beskrivning av ämnesområdet
En anställning som biträdande universitetslektor utlyses nu inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC), ett program finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Anställningen avser forskning och undervisning inom syntetisk kemi med inriktning mot syntes av funktionella material från skogsbaserade råvaror med placering vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping, Linköpings universitet. Med hjälp av ett mycket konkurrenskraftigt startpaket som inkluderar två doktorander, toppmoderna faciliteter, ytterligare medel för t.ex. en post-doc och mindre utrustning, och en stark samarbetsmiljö, förväntas den framgångsrika sökanden etablera och upprätthålla oberoende forskning av högsta kvalitet relaterad till utveckling av nya funktionella material från skogsbaserade råvaror. Din bakgrund inkluderar forskning inom syntes av kemikalier och funktionella material från förnybara råvaror, inklusive men inte begränsat till utveckling av (bio)katalysatorer eller mikrobiell biosyntes eller funktionalisering av skogsbaserade material.

På LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är utvecklingen av nya komponenter och systemkoncept för applikationer inom energi, internet-of-things, hälsa och biologi. Vår forskning omfattar syntes, materialvetenskap, teori och studier av elektroniska och fotoniska komponenter och system, allt från grundforskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE omfattar för närvarande cirka 130 forskare och är uppdelat i tolv forskargrupper som forskar inom områden som spänner från organisk nanoelektronik och tryckt elektronik till organisk bioelektronik, energimaterial, nanooptik och elektroniska anläggningar. Den framgångsrika kandidaten kommer att komplettera och utöka våra aktiviteter inom forskning baserad på design och utveckling av nya funktionella material och anordningar från skogsbaserade råvaror.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Först och främst förväntas du etablera och leda en högkvalitativ forskningsverksamhet inom det valda området, inklusive handledning av doktorander och anskaffning av extern finansiering.

Du är aktiv i forskarsamhället, deltar i institutionens verksamhet t.ex. seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer och bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Som WWSC medlem har du möjlighet att vara aktiv i WWSC-programmet via konferenser, workshops och nätverkande. Anställningen kan även innebära att leda multipartnerskapsprojekt (nationellt och internationellt) och delta i ledningsfunktioner.

Som WWSC medlem och biträdande universitetslektor i syntetisk kemi ska du kunna undervisa på grundnivå och avancerad nivå på svenska och/eller engelska samt handleda studenter på Tekniska fakultetens olika program. Arbetet kan innefatta utformning och ansvar för kurser.

Du förväntas aktivt bidra till utvecklingen av LOE såväl som vårt universitet som helhet och vi ser gärna att du deltar och visar intresse för chefsuppdrag och/eller samarbeten utanför akademin.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar kunskap och bidrar till professionell utveckling, kollegiala arbetssätt och social gemenskap. Du är närvarande och aktiv för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt och trivs i vår forskningsmiljö.

Undervisningen kommer att ske på svenska eller engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

För mer information läs mer på LiUs hemsida för lediga jobb; https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/20868

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Tillämpad fysik

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isyLINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Biträdande universitetslektor i Tillämpad fysik med inriktning mot tryckt elektronik och additiv strukturering av multifunktionella material för hållbarhet

Beskrivning av ämnesområdet
Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE, liu.se/loe) vid Linköpings universitet rekryterar en biträdande universitetslektor med ett generöst ”WISE Fellow” startpaket (se detaljer nedan).

LOE är ett av världens ledande labb i framkant av forskning inom organisk/plastisk elektronik. Forskningsteman spänner över syntes, materialvetenskap, components, hållbarhet, bioelektronik, system och applikationer. LOE leds av Prof. Magnus Berggren och består av över 140 forskare, studenter och personal som spänner över 12 forskargrupper.

Denna rekrytering är kopplad till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid sju av Sveriges främsta universitet under (minst) 10 år. Visionen är att möjliggöra en hållbar värld genom materialvetenskap.

Denna WISE Fellow biträdande universitetslektorat relaterar till forskning och undervisning inom området organiska elektroniska och funktionella material med fokus på nya metoder för additiv tillverkning och strukturering, såsom tryckt elektronik. Det slutliga målet med detta WISE Fellowship är att utveckla och möjliggöra hållbara metoder, material och teknologier med hjälp av additiv tillverkning. Placering kommer att ske vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. Denna placering kommer att ge den rekryterade biträdande universitetslektorn tillgång till LOE:s öppna forskningsmiljö för kunskaps- och expertisdelning samt LOE:s tillverkning, karakterisering, kemi och renrumsanläggningar och utrustning, samt Printed Electronics Arena som inkluderar en komplett uppsättning tryckverktyg och andra additiv tillverkningsverktyg och tekniker.

Rekryteringspaketet för WISE Fellow inkluderar (i) lön för den rekryterade fakultetsmedlemmen (4 år heltid under max. 5 år); (ii) finansiering av forskning/förbrukningsvaror; (iii) lön för två doktorander (4 år vardera); (iv) lön för två postdoktorer (2 år vardera); och (v) ytterligare stöd för omkostnader och anläggningar.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. För denna specifika position lutar arbetsuppgifterna mer åt forskning än undervisning. TAnställningen som WISE Fellow ger dig möjlighet att utveckla ditt eget forskningsspår på LOE och vara aktiv i WISE-programmet gällande konferenser, workshops och nätverkande. Anställningen kan även innebära att leda multipartnerskapsprojekt (nationellt och internationellt) och delta i ledning av aktiviteter. Som WISE Fellow och biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet kommer du att handleda studenter på Tekniska fakultetens olika utbildningar, samt handleda doktorander. Arbetet kan innefatta utformning och ansvar för nya kurser. Då undervisning och/eller forskning sker på engelska måste du kunna visa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Tillsättningsförfarande
För mer information om anställningen och ansökningsförfarande hänvisar vi till vår hemsida; https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20480&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Projektekonom till expansiv forskningsverksamhet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en projektekonom till avdelningen för verksamhetsstöd vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Din framtida arbetsplats
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, är en framåtsträvande institution med forskning i framkant. Våra lokaler är vackert placerade mitt i Industrilandskapet i Norrköping och vi är en mångkulturell arbetsplats med över 30 olika nationaliteter.

Du kommer tillhöra avdelningen verksamhetsstöd som har 25 medarbetare, men kommer främst att stötta två av våra forskningsavdelningar.

Dina framtida arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag är att arbeta både operativt och strategiskt med ansvar för den ekonomiska hanteringen av forskningsprojekt vid avdelningen.

I arbetet ingår bland annat:
- budget- och prognosarbete inom forskningsprojekten
- uppföljning och analys av kostnader inom forskningsprojekten
- avstämningar med projektledare
- granskning av avtal
- löpande ekonomiska rapporteringar till finansiärer av forskningsprojekten  
- upprättande av budget vid ansökningar om nya forskningsprojekt
- delaktighet i upprättande av budget/prognos och bokslut
- att ge stöd till controller och avdelningschef i ekonomiska frågor

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med avdelningens forskare, varav en del kommunikation sker på engelska. Höga krav ställs på förmåga att pedagogiskt förmedla och serva dem med ekonomisk kompetens.

Då du tillhör en stödfunktion kan det innebära att du behöver engageras i arbetsuppgifter som normalt inte ingår i din anställning.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning om minst 3 år med ekonomisk inriktning och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete alternativt dokumenterad erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av ekonomisystem är en förutsättning för det dagliga arbetet, liksom goda kunskaper i ekonomiuppföljning/redovisning. Goda kunskaper i Excel är ett krav.

Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, strukturerad och analytisk. Det är av stor vikt att du är bra på att skapa och upprätthålla relationer. Du har mycket god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift på svenska och engelska samt är van vid självständigt arbete. Vi befinner oss i en expansiv och föränderlig miljö, vilket förutsätter att du är flexibel och har en hög servicenivå.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 30 december 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör i organisk elektrokemi

Ansök    Dec 2    Linköpings Universitet    Kemist
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vi söker nu en Fö... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!Vi söker nu en Förste forskningsingenjör i datormodellering och simulering av organiska elektrokemiska komponenter

Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i datomodellering av organiska elektrokemiska komponenter såsom batterier, bränsleceller, superkondensatorer, elektrokemiska sensorer. Ett samarbete med experimentella grupper kommer att representera en viktig del av uppgifter.

Om dig
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom kemiteknik, samt ytterligare forskningserfarenhet, t.ex. postdoktortjänstgöring, inom datomodellering av organiska och bio-polymerer och komponenter. Kompetenskravet är COMSOL modellering, Molekyldynamisk modellering, och Täthetsfunktionalteori-modellering. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är ett kräv.

För denna anställning kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet, såsom självständighet, flexibilitet, förmåga att arbeta i team.

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE). Vid LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med RISE Acreo.

LOE omfattar för närvarande över 130 forskare och forskarstuderande uppdelade i 12 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare.

Läs mer: www.liu.se/loe

Om anställningen
Detta avser en  tidsbegärnsad anställning på 12 månader, heltid.
Tillträde 1 januari 2023, eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 december 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot lokal politik och demokrati

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.Vi söker nu en postdoktor med inriktning mot lokal politik och demokrati.

Din arbetsplats
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet till Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). CKS är placerat i centralt i Norrköping, med närhet till goda tågförbindelser.

CKS är ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Målet för CKS är att utveckla och fördjupa forskning till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och att förstå kommunernas och regionernas roll i detta. Detta omfattar att fungera som en vetenskaplig resurs med relevans för kommunernas och regionernas övergripande utvecklingsarbete. Forskargruppen vid CKS är tvärvetenskaplig. Eftersom CKS verksamhet präglas av stor interaktivitet vad gäller att identifiera och fördjupa forskningsfrågor är forskningsuppdraget integrerat med samverkansaktiviteter. Medarbetare förväntas ha kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen och delta i enhetsgemensamma aktiviteter.

Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning (minst 80%), men även viss undervisning vid utbildningsprogram inom IKOS eller vid andra institutioner vid Linköpings universitet, deltagande i det löpande utvecklingsarbetet vid CKS, samt samverkansaktiviteter kan ingå i arbetsuppgifterna. Innehavaren av anställningen ska vara verksam inom forskningsfältet Lokal politik och demokrati. Anställningen som postdoktor vid CKS med inriktning mot Lokal politik och demokrati är en del av en större satsning vid CKS, där målsättningen är att rekrytera sammanlagt tre postdoktorer inom olika fält. Inom detta forskningsfält bedrivs forskning om vitt skilda aspekter av den kommunala demokratin, till exempel partiernas hälsotillstånd, representation och representativitet, deltagardemokratiska innovationer, kommunpolitikers villkor, korruption och rättssäkerhet, de politiska beslutens legitimitet och dess effekter, med mera. Idag bedriver forskare verksamma inom detta fält forskning om bl.a. polarisering med geografi som grund, effekter av mellankommunal samverkan, civilsamhällets betydelse för demokratin, samt omfattning av och kvalitet på lokal mediebevakning.  

Till ansökan som postdoktor i forskningsfältet lokal politik och demokrati ska bifogas en avsiktsförklaring där den sökande formulerar en preliminär forskningsplan (max tre sidor) som beskriver den forskning som avses att bedrivas inom ramen av anställningen. Forskningsplanen kommer att utgöra en grund för bedömning av ansökan. De forskningsfrågorna som formuleras i ansökan ska knyta an till den bredare tematiken ”Lokal politik och demokrati” och får, men behöver inte, relatera till pågående forskningsprojekt inom forskningsfältet. För en beskrivning av forskningsfältet och de CKS-medarbetare som verkar inom det, klicka på följande länk: Lokal politik och demokrati - Linköpings universitet (liu.se)

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen i ett för anställningen relevant ämne, som exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi. Det bedöms som särskilt meriterande att genom tidigare vetenskaplig publicering visat god teoretisk och empirisk kännedom om frågor som rör lokal politik och demokrati, och det bedöms som särskilt meriterande att ha dokumenterad metodologisk skicklighet. God språkbehandling och god förmåga att muntligt föredra forskningsresultat är krav för anställningen.

Som person är du:


• strukturerad och har förmåga att prioritera bland uppgifter. God samarbetsförmåga och förmåga att driva processer framåt är ytterligare egenskaper som är viktiga för arbetet som postdoktor.
• självgående och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Öppen och ser återkoppling och reflektion som ett naturligt inslag i forskningsarbetet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande .

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 januari. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot lokal styrning, organisering och välfärd

Vi söker nu en postdoktor med inriktning mot lokal styrning, organisering och välfärd Din arbetsplats Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet till Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). CKS är placerat centralt i Norrköping, med närhet till goda tågförbindelser. CKS är ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet.... Visa mer
Vi söker nu en postdoktor med inriktning mot lokal styrning, organisering och välfärd

Din arbetsplats
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet till Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). CKS är placerat centralt i Norrköping, med närhet till goda tågförbindelser.

CKS är ett centrum för forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Målet för CKS är att utveckla och fördjupa forskning till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och att förstå kommunernas och regionernas roll i detta. Detta omfattar att fungera som en vetenskaplig resurs med relevans för kommunernas och regionerna övergripande utvecklingsarbete. Forskargruppen vid CKS är tvärvetenskaplig. Eftersom CKS verksamhet präglas av stor interaktivitet vad gäller att identifiera och fördjupa forskningsfrågor är forskningsuppdraget integrerat med samverkansaktiviteter. Medarbetare förväntas ha kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen och delta i enhetsgemensamma aktiviteter.

Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning (minst 80%), men även viss undervisning vid utbildningsprogram inom IKOS eller vid andra institutioner vid Linköpings universitet, deltagande i det löpande utvecklingsarbetet vid CKS, samt samverkansaktiviteter kan ingå i arbetsuppgifterna. Innehavaren av anställningen skall vara verksam inom forskningsfältet Lokal styrning, organisering och välfärd. Anställningen som postdoktor vid CKS med inriktning mot Lokal styrning och organisering av välfärd är en del av en större satsning vid CKS, där målsättningen är att rekrytera sammanlagt tre postdoktorer inom olika fält.

I arbetsuppgifterna ingår att självständigt och i samarbete med forskare vid CKS designa, planera, genomföra och avrapportera forskning. Din forskning kommer att huvudsakligen bedrivas inom forskningsfältet ”Lokal styrning, organisering och välfärd”. I forskningsfältet är det organisatoriska frågor och välfärdsfrågor som står i fokus.

Inom fältets organisatoriska perspektiv studeras kommunsektorn med avseende på hur kommuner styrs och organiseras för att hantera komplexa samhällsutmaningar och därmed stödja en hållbar samhällsutveckling utifrån såväl ett ekonomiskt, socialt, som ekologiskt perspektiv. I relation till organisering handlar det här fältets forskning dels om hur kommuner och regioner hanterar frågan om hushållning av olika slags resurser inom och mellan tidsperioder, dels om hur utmaningar inom välfärdsområdet hanteras. Detta är frågor som får effekter för den kommunala organisationen i dag och i framtiden och ytterst för hur kommuner och regioner hanterar serviceuppdraget, hur de fungerar som myndighet, som intresseorganisation för medborgarna, samt samhällsaktör i relation till andra samhällsaktörer, såsom andra kommuner och regioner, staten, civilsamhället och näringslivet.

Välfärd beskrivs ofta i termer av människors tillgång till olika slags sociala rättigheter, såsom utbildning, socialt stöd och ekonomisk trygghet. Det handlar också om deltagande och inkludering i samhället som kan innebära inkludering och integration i utbildning och på arbetsmarknaden, tillgång till sociala tjänster, service och bostäder. Även frågor som rör folkhälsa och invånares tillgång till meningsfull fritid och sociala sammanhang är relevanta då kommuner och regioner har ett brett engagemang och stort ansvar inom dessa områden.

Till ansökan som postdoktor i forskningsfältet Lokal styrning, organisering och välfärd ska den sökande bifoga en preliminär forskningsplan (max 3 sidor) för sin forskningsverksamhet inom ramen för den utlysta tjänsten. Forskningsplanen kommer att utgöra en grund för bedömning av ansökan. De forskningsfrågorna som formuleras i ansökan ska knyta an till den bredare tematiken ”Lokal styrning organisering och välfärd” och får, men behöver inte, relatera till pågående forskningsprojekt inom forskningsfältet.

För en utförlig beskrivning av forskningsfältet och de CKS-medarbetare som verkar inom det, klicka på följande länk: Lokal styrning, organisering och välfärd - Linköpings universitet (liu.se)

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

För att komma i fråga för anställningen ska du ha avlagt doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne. Du ska behärska svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, samt ha dokumenterad erfarenhet av forskning som är av relevans för den forskningsinriktning som beskrivs ovan.

Vid rekryteringen tar vi även hänsyn till personliga egenskaper där visad god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt driva processer är ett krav. Visad förmåga att organisera sitt arbete och att samarbeta med andra forskare är meriterade. 

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20457&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor med inriktning mot lokal utveckling och samhällsplanering

Din arbetsplats Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet till Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). CKS är placerat centralt i Norrköping, med närhet till goda tågförbindelser CKS är ett centrum för forskning och samverkan. Målet för CKS är att utveckla och fördjupa forskning till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och a... Visa mer
Din arbetsplats
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är verksamhetsmässigt självständigt och verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet till Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). CKS är placerat centralt i Norrköping, med närhet till goda tågförbindelser

CKS är ett centrum för forskning och samverkan. Målet för CKS är att utveckla och fördjupa forskning till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och att förstå kommunernas och regionernas roll i detta. Detta omfattar att fungera som en vetenskaplig resurs med relevans för kommunernas och regionerna övergripande utvecklingsarbete. Forskargruppen vid CKS är tvärvetenskaplig. Eftersom CKS verksamhet präglas av stor interaktivitet vad gäller att identifiera och fördjupa forskningsfrågor är forskningsuppdraget integrerat med samverkansaktiviteter. Medarbetare förväntas ha kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen och delta i enhetsgemensamma aktiviteter.

Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning (minst 80%), men även viss undervisning vid utbildningsprogram inom IKOS eller vid andra institutioner vid Linköpings universitet, deltagande i det löpande utvecklingsarbetet vid CKS, samt samverkansaktiviteter kan ingå i arbetsuppgifterna. Anställningen som postdoktor inom det här forskningsfältet är en del av en större satsning vid CKS, där målsättningen är att rekrytera sammanlagt tre postdoktorer inom olika fält.

Forskningsfältet Lokal utveckling och samhällsplanering hålls samman av perspektiv på hållbar utveckling och av ambitionen att skapa kunskap om relationer mellan lokal/regional utveckling, och strategisk samhällsplanering. Inom området fördjupar vi kunskapen om variationer för lokal/regional utveckling inom och mellan regioner i Sverige, samt gör internationella utblickar. Vi ser positivt på framtida studier som omfattar internationella jämförelser.

Med det som bakgrund söker vi en forskare som ska vara delaktig i, fördjupa och utveckla forskning med relevans för ett eller flera av följande tematiska fördjupningar inom forskningsfältet lokal/regional utveckling och strategisk samhällsplanering. De tematiska fälten är delvis överlappande och inom flera av dessa är vi specifikt intresserade av hur kommunal och regional samhällsplanering sker, hur samhällsplanering utformas genom samverkan och hur den ramas in av mål om hållbar utveckling.

·         Hållbar lokal och regional utveckling kopplat till kommunernas och regionernas olika samhällsutvecklingsuppdrag. Här ingår studier om regionernas utvecklingsuppdrag och hur man verkar för innovationer och grön omställning kopplat till smart specialisering, samt EUs policy inom det området. Här ingår även kommunernas strategier för hållbar utveckling. Detta omfattar studier om hur kommunernas breda uppdrag och lokala närhet innebär att de ingår i olika lokala samverkanskonstellationer (som kan vara med civilsamhälle och privat sektor) med mål om hållbar utveckling.

·         Lokal utveckling i områden med geografiska lägesnackdelar. Här ingår forskning som rör landsbygderna och dess utveckling, politik och planering i kommuner som krymper samt forskning som rör relationerna mellan stad och land, centrum och periferi.

·         Kompetensförsörjning som en del av kommunala och regionala utmaningar och forskning om hur kommuner och regioner utvecklar strategier, genomför satsningar och blir delaktiga i samverkan inom området.

·         Omställningen av mobilitet och persontransporter som en följd av miljö- och andra samhällshänsyn kopplat till planering genom kommunal strategisk och fysisk planering och genom regional planering för kollektivtrafik. Här ingår även forskning om nationell infrastruktur för persontransporter från perspektiv på lokal och regional utveckling och samhällsplanering.

Till ansökan som postdoktor inom forskningsfältet Lokal utveckling och samhällsplanering ska den sökande bifoga en preliminär forskningsplan (max tre sidor) för sin forskningsverksamhet inom ramen för den utlysta anställningen. Forskningsplanen kommer att utgöra en grund för bedömning av ansökan. De forskningsfrågorna som formuleras i ansökan ska tydligt koppla till forskningsfältet ”Lokal utveckling och samhällsplanering” och relatera till ett eller flera av de ovan listade tematikerna. För en utförlig beskrivning av forskningsfältet och de CKS-medarbetare som verkar inom det, klicka på följande länk: Lokal utveckling och samhällsplanering - Linköpings universitet (liu.se)

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

För att komma i fråga för anställningen är det ett krav att du ska ha avlagt doktorsexamen i kulturgeografi, samhällsplanering eller annat ämne med relevans för arbetsuppgifterna. Det är ett krav att du ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet med relevans för ett eller flera av de tematiska fördjupningarna som beskrivs ovan. Visad förmåga att publicera forskningsresultat inom frågor med relevans för forskningsfältet Lokal/regional utveckling och samhällsplanering är meriterande. Vid rekryteringen tar vi även hänsyn till personliga egenskaper där visad god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt driva processer är ett krav. Visad förmåga att organisera sitt arbete och att samarbeta med andra forskare är meriterade. Att behärska svenska och engelska obehindrat i tal och skrift är ett krav.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20458&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Teknikens didaktik

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Biträdande universitetslektor i Teknikens didaktik med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Beskrivning av ämnesområdet Teknikdidaktisk forskning undersöker utbildning i teknik, genom att huvudsakligen ställa frågor kring motiv (varför?), innehåll (vad?) och undervisningsmetoder (hur?). Eftersom teknikens didaktik är ett relativt ungt forskningsområde där många aspekter a... Visa mer
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Biträdande universitetslektor i Teknikens didaktik med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Beskrivning av ämnesområdet
Teknikdidaktisk forskning undersöker utbildning i teknik, genom att huvudsakligen ställa frågor kring motiv (varför?), innehåll (vad?) och undervisningsmetoder (hur?). Eftersom teknikens didaktik är ett relativt ungt forskningsområde där många aspekter av teknikundervisning fortfarande är outforskade kännetecknas forskningen av mångfald, både vad det gäller teoretiska och metodologiska ansatser. Vid forskningsmiljön Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD) består kärnan av praktiknära eller praktikrelevant forskning som syftar till att förstå och problematisera villkor för lärande, utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning.

TekNaD är en del av avdelningen Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN) vid IBL och bedriver utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig främst mot utbildningsinstitutioner för yngre barn – framför allt förskola, fritidshem och förskoleklass till år tre. LEN bedriver även undervisning mot högstadiet och gymnasiet, samt science center. Anställningen knyts till forskningsmiljön TekNaD.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Anställningen innefattar arbete i forskningsprojekt som kräver goda kunskaper inom forskningsområdet teknikens didaktik. Anställningen innefattar därvidlag avancerad kvalitativ analys samt statistisk bearbetning. Anställningen innefattar även arbete med samverkan inom forskning genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning, samt administrativt arbete och ledarskap. Inom undervisning ingår varierade arbetsuppgifter och insatser, med huvudinriktning mot teknikens didaktik och utbildningsvetenskapliga kurser inom de olika lärarprogram som finns vid LEN.

För denna anställning krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom teknikens didaktik. Forskningen ska vara aktuell vilket visas genom nyligen publicerade vetenskapliga artiklar inom området. Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i forskning rörande teknikens epistemologi, design och modellering. Dokumenterad skicklighet i att samverka med det omgivande samhället t.ex. gentemot lärare är också meriterande för anställningen. För denna anställning är också dokumenterad pedagogisk skicklighet från att ha undervisat i teknik och teknikens didaktik på högskolenivå meriterande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker i huvudsak på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, därefter i andra hand förmåga att verka för att forskningsresultat kommit till nytta och i tredje hand pedagogisk och administrativ skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill visas pedagogisk skicklighet genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Administrativ skicklighet och ledarskap visas genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Anställningsform
En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuenser för uppdrag inom TNG032, tillämpad transformteori

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en eller flera amanuenser för uppdrag inom institutionen för teknik och naturvetenskap

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på enheten Matematik på institutionen för teknik och naturvetenskap.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer, vid behov och överenskommelse, att assistera kursansvarig lärare i kursen TNG032 Tillämpad transformteori, 6hp under vårterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer. 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför att inom ramen för denna anställning genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) med inriktning mot lika villkor.

Dina kvalifikationer
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning och att du påbörjat dina studier på avancerad nivå. Det är meriterande om du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet eller motsvarande. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med april 2023.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Aktuell amanuenslön enligt avtal, f n 23 760 kr/månad (heltidslön).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 januari 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected]

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör inom området järnvägssystem

Ansök    Nov 22    Linköpings Universitet    Matematiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en Förste forskningsingenjör inom området järnvägssystem

Dina framtida arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av forskning med inriktning på kapacitetsfrågor inom järnvägstrafiken och med fokus på transportekonomi och optimering. Du kommer att arbeta som projektledare och medverka i forskningsprojekt tillsammans med andra forskare inom området. Mindre undervisningsuppdrag, liksom handledning av projektuppgifter och examensarbete inom järnvägstrafikområdet kommer också att ingå.

Din framtida arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelningen Kommunikations- och transportsystem inom forskargruppen för Järnväg och kollektivtrafik, se https://liu.se/forskning/jarnvag-och-kollektivtrafik. I samarbete med Trafikverket ska vi under de kommande åren utveckla kompetens och kunskapsförsörjning inom järnvägssektorn och behöver därför förstärka forskargruppen.

Dina kvalifikationer
Vi söker nu någon som har en doktorsexamen inom ett relaterat området utifrån ovan beskrivna arbetsuppgifter. Erfarenhet av problemställningar inom järnvägsområdet är meriterande. Vidare är även erfarenhet av transportekonomi och optimering meriterande.

Du ska ha mycket god förmåga att samarbeta med andra och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på både engelska och svenska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
Tillsvidare, deltid 50 %.

Tillträde
Enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 december 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Design

Ansök    Nov 21    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en doktorand inom Design

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i fältet samarbete människa-automation/artificiell intelligens, för process-styrning. Ditt fokus är forskning om metodik och verktyg för att bättre förstå och modellera kritiska situationer i kontrollrum för övervakning och styrning av processer. Du bedriver också forskning om hur modellerna kan användas i arbete med att ta fram koncept och prototyper för att kunna hantera situationerna bättre. Du arbetar projektbaserat, men med en övergripande plan mot en doktorsexamen. Det innebär att arbetet inte är helt fritt, utan avgränsas av projektmål. Projekten genomförs i projekt som främst ligger inom flygtrafikledning och / eller ledning av trafik inom sjöfart. Du arbetar med datainsamling, analys, och design. Arbetet består också av tjänsteresor till konferenser och dissemineringsevent, datainsamlingar och fältstudier, och experiment i simulatoranläggningar.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Avdelningen för Medie- och Informationsteknik MIT, i vårt forskarteam som bedriver forskning inom samarbete människa-automation. Verksamheten bedrivs primärt på campus Norrköping men även på Campus Valla. Vi bedriver ett flertal projekt inom området, exempelvis Navigationsstöd från Land, Flexibel Automation, Remote Operations Centre, Automationsprogrammet II, Human AI teaming Knowledge and Understanding for aviation safety (se https://ivis.itn.liu.se/research/areas/hat.html). Vår forskning behandlar tillämpningsdomäner, och bedrivs i samarbete med domänexperter från respektive tillämpningsområde. I forskargruppen har vi informella möten, i regel varje vecka för att kunna samarbeta. Forskningen gäller i första hand studier tillämpade på flygtrafikledning och ledning av sjöfart, i vårt samarbete med luftfartsverket (LFV) och Sjöfartsverket. Det innebär att du kommer att arbeta i samarbete med personal i dessa organisationer, och i till viss del förlagt platser där verksamhet och testverksamhet bedrivs (exempelvis vid datainsamling på flygledningscentral). Simulatormiljöer finns även vid LIU.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i kognitionsvetenskap / human factors eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i kognitionsvetenskap och/eller human factors eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kunskaper om trafikledning i domänerna sjöfart och luftfart är meriterande, och kunskap om hur forskning bedrivas inom domänerna är särskilt meriterande. Exempelvis kunskaper om ögonrörelsemätning i kontrollrumsmiljöer, work domain analysis / cognitive task analysis, kunskaper om hur simulatorer kan användas för studier i domänerna. Kunskaper i kvantitativ och kvalitativ metod samt design för kontrollrumsmijöer är meriterande.

Kunskap i svenska är ett krav för denna anställning, då kvalitativ data på svenska kommer att samlas in.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 december 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Interaktiv visualisering för processtyrning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en postdoktor inom Interaktiv visualisering för processtyrning med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde
Interaktiv visualisering för processtyrning har en grund både i informationsvisualiering och kognitionsvetenskap. Ämnet är knutet till tillämpade utmaningar i och mellan arbetsdomäner så som flygtrafikledning och ledning av trafik inom sjöfart. Visualiseringen anpassas både till beslutsfattarens situation (människoncentrering) och till den externa processen (t.ex. flygtrafikens) egenskaper. Visualiseringen anpassas också till egenskaper i stödsystem och arbetssituationer, så som fjärrstyrning, automation, och artificiell intelligens. 

Du kommer arbeta på Avdelningen för Medie- och Informationsteknik MIT, i vårt forskarteam som bedriver forskning inom samarbete människa-automation. Verksamheten bedrivs primärt på campus Norrköping men även på Campus Valla. Vi bedriver ett flertal projekt inom området, exempelvis Navigationsstöd från Land, Flexibel Automation, Remote Operations Centre, Automationsprogrammet II, Human AI teaming Knowledge and Understanding for aviation safety (se https://ivis.itn.liu.se/research/areas/hat.html). Vår forskning behandlar tillämpningsdomäner, och bedrivs i samarbete med domänexperter från respektive tillämpningsområde.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar projektbaserat. Det innebär att arbetet inte är helt fritt, utan avgränsas av projektmål. Projekten genomförs i projekt som främst ligger inom flygtrafikledning och / eller ledning av trafik inom sjöfart. Forskningen bedrivs genom att ta fram nya koncept, som du detaljerar, implementerar och testar i egen utvecklad mjukvara, i samspel med annan mjukvara – exempelvis simulatorer.  Arbetet består också av tjänsteresor till konferenser och dissemineringsevent, datainsamlingar och fältstudier, och experiment i simulatoranläggningar.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Doktorsexamen med forskning som innefattat visualisering för processtyrning med realtidsdata är ett krav. Erfarenhet av att planera och genomföra empiriska studier är ett krav. Erfarenhet av området flygtrafikledning är mycket meriterande, kunskaper om trafikledning inom sjöfart är meriterande. Kunskaper i design och programmering för att framställa interaktiva dynamiska prototyper är meriterande, samt erfarenheter av att ta fram och använda sådana prototyper i forskning. Kunskaper i programmering är ett krav, specifikt Python är meriterande. Kunskaper i informationsvisualisering och kognitionsvetenskap är ett krav, erfarenhet av traditionen ”ecological interface design” är meriterande. Kunskaper både i svenska och engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 december 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent i området interaktivt visuellt berättande

Ansök    Nov 21    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en forskningsassistent i området interaktivt visuellt berättande för utveckling av autonoma transporter.

Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i projektet AAM ( Advanced Air Mobility) Regionala Tjänster (ART) (se https://ivis.itn.liu.se/research/projects/utm_ART.html). I projektet modelleras framtida drönartrafik, från regioners perspektiv, i tätt samarbete med Luftfartsverket LFV, regioner, och andra aktörer. Din huvuduppgift är att arbeta med interaktivt visuellt berättande i workshops, och baserat på workshops. Du kommer också att summera resultaten från workshops i form av rapporter.  Formatet för visuellt berättande i det här projektet består av en simuleringsmiljö där drönartrafik kan modelleras för olika regioner; verktyg för att berätta genom multimedia över flera skärmar eller via webb; verktyg för att skapa interaktivitet mellan simulering och multimediaverktyg. (se exempelvis https://www.dataton.com/showcases/utm-city-dubai). Du kan komma att arbeta i liknande projekt med liknande arbetsuppgifter. Arbetet medför resor inom Sverige, främst för att hålla i workshops med företrädare för olika regioner i Sverige. Som forskningsassistent kommer du att arbeta tillsammans med forskare som planerar och instruerar.

Din framtida arbetsplats
Du kommer arbeta på Avdelningen för Medie- och Informationsteknik MIT, i vårt forskarteam som bedriver forskning inom samarbete människa-automation. Verksamheten bedrivs primärt på campus Norrköping men även på Campus Valla. Vi bedriver ett flertal projekt inom området, exempelvis Navigationsstöd från Land, Flexibel Automation, Remote Operations Centre, Automationsprogrammet II, Human AI teaming Knowledge and Understanding for aviation safety (se https://ivis.itn.liu.se/research/areas/hat.html). Vår forskning behandlar tillämpningsdomäner, och bedrivs i samarbete med domänexperter från respektive tillämpningsområde. I forskargruppen har vi informella möten, i regel varje vecka för att kunna samarbeta. Forskningen i gruppen gäller i första hand studier tillämpade på flygtrafikledning och ledning av sjöfart, i vårt samarbete med luftfartsverket (LFV) och Sjöfartsverket. Det innebär att du kommer att arbeta i samarbete med personal i dessa organisationer, och i till viss del förlagt platser där verksamhet och testverksamhet bedrivs (exempelvis vid workshops med regioner på olika platser i sverige). Ditt arbete kan också få anknytning till Visualiseringscenter C i Norrköping.

Dina kvalifikationer
Vi söker nu någon som har utbildning i grafisk design, med kunskaper i interaktivt berättande i flerskärmssystem. Kunskaper i programvaran Dataton Watchout är särskilt meriterande. Tidigare produktioner som kombinerar Watchout med interaktiva ytor (t.ex. touchbord) är särskilt meriterande. Kunskaper om domänen Advanced Air Mobility är också meriterande, samt kunskaper om sök-och-räddningsinsatser. Goda kunskaper i skriven och talad engelska är ett krav,. Även grundläggande kunskaper i Svenska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
Heltid, tidsbegränsat 12 månader.

Tillträde
15 januari 2023, efter överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 9 december 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Samordnare till Institutionen för kultur och samhälle

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen f... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.

Vi söker nu en samordnare inom Institutionen för kultur och samhälle. 

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen. Verksamheten hos oss bedrivs ofta i tvär- och mångvetenskapliga miljöer där språk, kultur och samhälle står i centrum. IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping.

Vi söker nu en samordnare till IKOS. 

Din framtida arbetsplats
Du kommer att ha din arbetsplats på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) som har sin verksamhet både på Campus Norrköping och campus Valla i Linköping. Institutionen har totalt tio avdelningar och ca 280 anställda. Din huvudsakliga placering blir vid avdelningen för migration, etnicitet och samhälle, REMESO, vid campus Norrköping. Som samordnare arbetar du inom avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningens uppdrag är att ge professionellt administrativt stöd till såväl studenter som anställda och att ansvara för en fortsatt utveckling av institutionens administrativa rutiner och processer. Vid avdelningen finns 28 medarbetare inom verksamhetsnära administration, ekonomi, HR, kommunikation och infrastruktur. 

Dina framtida arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av administrativ samordning vid en eller flera av våra akademiska avdelningar. Du kommer att stötta avdelningarna administrativt inom främst avdelningsnära frågor, ledningsstöd och forskning men även arbetsuppgifter inom grundutbildningsfrågor kan förekomma. Arbetet som samordnare är en viktig servicefunktion med många kontaktytor för såväl personal, studenter som externa parter i syfte att stödja verksamhetens behov. Du kommer att stötta avdelningschefer, undervisande lärare, forskare och doktorander och verka inom flera administrativa nätverk vid institutionen och LiU.

Inom den avdelningsnära administrationen ryms bland annat samordning av möten, chefsstöd i personal- och medarbetarfrågor, dokumentation av forskningsplanering och utbildningsverksamhet, beställningar, allmän fakturahantering, inköp, rese- och konferensbokningar, posthantering, att medverka i introduktionen av nya medarbetare och ansvara för samordning och förberedelse av gästforskarbesök. Du kommer även att ha delansvar för intern kommunikation och infrastruktur på avdelningen samt för miljöns samverkan med det omgivande samhället. I arbetet ryms även viss administration av avdelningens forskarutbildning samt praktisk hantering vid disputationer.

Även andra arbetsuppgifter inom ekonomi och HR-administration vid institutionen förekommer.

Vår arbetsmiljö är dynamisk och arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.

Dina kvalifikationer
Egenskaper som krävs är god kommunikativ förmåga, god förmåga att samarbeta med andra och att uppnå resultat genom att självständigt planera och strukturera ditt arbete. Du drivs av att ge god service och har förmåga att anpassa ditt arbete och förhållningssätt till nya förutsättningar.

Vi söker dig som har minst 3-årigt gymnasium eller motsvarande samt flerårig dokumenterad erfarenhet av självständigt kvalificerat administrativt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med en bred variation av administrativa uppgifter. Det är av stor vikt att du har god erfarenhet av att ge service och att kommunicera med olika målgrupper samt av att arbeta i administrativa system. Du måste också kunna uttrycka dig väl muntligt och skriftligt på både svenska och engelska då du kommer att kommunicera med svenska och internationella medarbetare och studenter såväl som det omgivande samhället.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
100%, tillsvidare.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 7 december. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom matteteket, campus Norrköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu amanuenser för uppdrag inom matteteket, campus Norrköping

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, campus Norrköping. 

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att assistera i sommarkursen ETES43 –Förberedande matematik (6hp) samt i matematikkurserna under våren och sommaren 2023. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning såväl på distans som på plats på Campus Norrköping.

Dina kvalifikationer
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och ha kunskaper av relevans för de aktuella kurserna.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar på någon av ingenjörs- eller kandidatutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet eller motsvarande, och att du under det senaste året, med goda resultat, har genomgått de matematikkurserna som ingår i utbildningens första år. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med augusti 2023.

Anställningens omfattning
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Lön regleras utifrån centralt avtal för amanuenslöner. För närvarande baserat på en heltidslön om 23 760 kr/månad. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 19 december 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected] 


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Infrainformatik, med inriktning mot kvantitativ logistik

Ansök    Nov 14    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en doktorand inom Infrainformatik, med inriktning mot kvantitativ logistik

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta inom AEAR-gruppen i projektet relaterat till flygtrafik och sjöfartsledning, närmare bestämt optimering av personalplaneringsprocesserna vid flygtrafik- och fartygstrafikledningscentralerna.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på AEAR-gruppen som tillhör avdelningen KTS (Kommunikation och transportsystem) som bedriver forskning, grund- och forskarutbildning inom infrainformatik. Läs mer här Kommunikations- och transportsystem (KTS) - Linköpings universitet (liu.se)

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i datavetenskap, matematik eller teknik, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i motsvarande områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du förväntas visa dokumenterad erfarenhet i programmering, inneha grundläggande kunskaper i tillämpad optimering, statistik samt god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Januari 2023 eller enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 december 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom visuellt lärande och kommunikation

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en postdoktor inom visuellt lärande och kommunikation med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde
Inom ämnesområdena visuellt lärande och kommunikation undersöker vi skärningspunkten mellan visualisering och lärande. I forskningsgruppen för visuellt lärande och kommunikation (VLK) på LiU undersöker vi hur studenter och allmänhet tolkar och interagerar med visualiseringar av olika slag. De visualiserade områdena är bland annat bio-mikrokosmos, nanovärlden och makroskalans abstrakta egenskaper, samt komplexiteten i viktiga hållbarhetsutmaningar. Vårt område bidrar med kunskap om hur visualisering kan bidra till människors meningsfulla utforskande av vetenskap.


Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra forskning och utveckling av interaktiva digitala media inom informellt och formellt lärande. Du kommer att ha en ledande roll inom ett forskningsprojekt som stöds av Norrköpingsfonden, och som syftar till att utveckla och utvärdera skolbesök kring evolution på Visualiseringscenter C. Vidare ingår även att genomföra utveckling och forskning i samarbete med Visualiseringscenter C inom Wisdome-projektet med speciellt ansvar för den vetenskapliga förankringen. Vidare kommer du att ha hand om den vetenskapliga och didaktiska delen inom delprojektet MolDome (en Domefilm som behandlar processer inuti cellen) samt installationer i anslutning till denna film. I anställningen ingår även samarbete mellan Visualiseringscenter C/NVAB och VLK-gruppen där du kommer att medverka i utveckling och genomförande av didaktiska forskningsstudier kring forskningskommunikation med visualiseringar i publika miljöer.  Dessa uppgifter kommer att omfatta att: ge evidensbaserade underlag till design och utveckling av skolaktiviteter samt interaktiva visualiseringar, utveckla och implementera workshops för NVAB:s personal kring didaktiska aspekter av interaktiva visualiseringar, samt att leda arbetet för VLK-gruppen kring att utveckla en organisation och struktur för processer som ger didaktiskt underlag till Wisdome-visionen. Slutligen kommer du att undervisa i biologi och naturorienterande ämnen inom lärarutbildningarna vid IBL.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Du ska ha doktorsexamen i naturvetenskapernas didaktik och en gymnasielärarutbildning med inriktning mot naturvetenskap är meriterande för anställningen. Meriterande är också universitetsutbildning i biologi och naturorienterande ämnen samt inom datavetenskap och multimedia. Du ska här, förutom breda kunskaper inom allmän IT, inklusive datanätverk och relaterad programvara, även ha kunskaper i grafisk designprogramvara, 3D-modellering och animering (speciellt av biomolekylära visualisering) och erfarenhet av datasimuleringar och interaktiva visualiseringar, främst för lärande. 

Erfarenhet av analytiska forskningsprogram som MaxQDA, SPSS och R är meriterande. Erfarenhet inom undervisning och lärande på universitetsnivå ses som en styrka. Vidare ser vi gärna att du tidigare har arbetat med att utveckla undervisningsmaterial samt utfört utvärderingsarbete av lärande, men även utvecklat applikationer för skola och publika miljöer. Erfarenhet av att söka och erhålla medel hos externa finansiärer ses som meriterande. Erfarenhet av internationellt samarbete och förmåga att arbeta både självständigt och i ett team är meriterande. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i växtbaserade biohybridlevande material

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en Postdoktor i växtbaserade biohybridlevande material, placerad på campus Norrköping

Forskningsområde
I Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledare, biomaterial från skogen och hybrida organiska material. Vi delar ett gemensamt intresse av att utnyttja kombinationen av elektronisk och jonisk laddning för användning i energi, sakernas internet, hälso- och sjukvård och biologi. Våra forskningsämnen inkluderar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, enhetsfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Vår verksamhet spänner över hela skalan från grundforskning till kommersialisering, den senare i nära samarbete med RISE Acreo. LOE har för närvarande ~ 100 forskare och forskarstuderande uppdelade i elva enheter, var och en ledd av en huvudforskare.
Läs mer på: www.liu.se/loe

Som postdoktor kommer du att ingå i gruppen Electronic Plants som leds av Assoc. Prof. Eleni Stavrinidou. Gruppen Electronic Plants syftar till att sammanföra elektronik med växter. Forskningen fokuserar på utveckling av växtbaserade biohybridsystem och på utvecklingen av bioelektronisk teknik för övervakning och kontroll av växtfysiologi.  Projektet finansieras av Dr. Stavrinidous ERC-Starting Grant 4D-Phytohybrid.
Läs mer på: https://liu.se/en/research/electronic-plants

Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att utveckla biohybridmaterial baserade på växtceller med levande egenskaper som tillväxt, lyhördhet och evolution. Du kommer att ansvara för att odla växtceller, karakterisera deras tillväxt och egenskaper och funktionalisera dem med tekniska material. Biohybridmaterialen kommer sedan att utvecklas via additiva tillverkningstekniker inklusive bioprinting och deras elektriska, mekaniska och utvecklande egenskaper kommer att karakteriseras. Forskningen har tvärvetenskaplig karaktär inklusive material-enhetskarakterisering och växtbiologi. Du kommer att arbeta nära samarbetspartners specialiserade på växtbiologi.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Du ska ha en doktorsexamen och stark vetenskaplig bakgrund inom bioelektronik, vävnadsteknik, bioteknik. Erfarenhet av något av följande är extra meriterande: cellodling, bioprinting, konfokalmikroskopi, stimuliresponsiva material. Som person är du driven, kreativ, starkt självmotiverad med utmärkta problemlösningsförmågor. Du kan arbeta effektivt både enskilt och tillsammans med andra forskare i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Du behöver ha en mycket god kommunikationsförmåga samt mycket goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 december 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Samordnare

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Kansliet för ut... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Kansliet för utbildningsvetenskap har till uppgift att vara ett övergripande verksamhetsstöd för lärarutbildning och forskning inom Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Förutom lednings- och ekonomifunktion ansvarar vi bland annat för frågor inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning, internationalisering, studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning.

Vårt mål är att bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa goda förutsättningar för att utbilda och examinera lärare som har förmågan att utveckla och utmana både sig själva och sina elever. För att uppnå detta arbetar vi medvetet med att slå vakt om kvalitet och forskningsanknytning i våra utbildningar.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/uv

Vi söker nu en Samordnare till Kansliet för Ubildningsvetenskap. 

Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för utbildnings- och studieadministration för några av områdets utbildningsprogram. Arbetet utförs i olika studieadministrativa system som Bilda, Ladok och Valwebb, vilket innebär att det krävs intresse för och vilja att fördjupa sig i systemstöden och dess processer. Arbetet innebär stor noggrannhet där du bland annat har ansvar för att kvalitetsgranska uppgifter i text och siffror. Du kommer även att arbeta med andra kvalificerade studieadministrativa uppgifter såsom olika former av uppföljning och analyser. I arbetet ingår även att vara administrativt stöd till CETIS som är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan. I båda ovanstående uppdrag ingår också administrativa arbetsuppgifter såsom möteskallelser, beställningar och minnesanteckningar m.m.

Förutom ovanstående arbetsuppgifter ingår några andra mindre administrativa arbetsuppgifter i tjänsten.

I arbetet ingår mycket kontakter och samarbete med övriga funktioner inom kansliet, men också viss kontakt och samarbete med institutioner och andra enheter vid Linköpings universitet samt en del externa kontakter. Du kommer att ingå i ett programteam för de program du arbetar med samt i teamet som arbetar med CETIS.

Din framtida arbetsplats
Som samordnare tillhör du organisatoriskt Kansliet för Utbildningsvetenskap (KfU) som består av ca 40 medarbetare på Campus Valla och Campus Norrköping och där din placering är på Campus Norrköping. Du kommer att vara en del av en arbetsplats med väl fungerande och stimulerande arbetsmiljö bestående av engagerade och kunniga kollegor. Det dagliga arbetet karaktäriseras av hög transparens, kvalitet och effektiv handläggning. En god sammanhållning, kommunikation och samarbete är viktiga grundstenar i detta arbete.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en administrativ roll och som tar ansvar för din uppgift. Du är självgående och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmåga att hålla tidsramar och samtidigt vara noggrann och kvalitetsmedveten. Du är tillmötesgående och kommunicerar på ett tydligt sätt samt har förmåga att lägga ner energi och engagemang i ditt arbete.

Vi vill att du har:


• Arbetslivserfarenhet inom utbildnings- och studieadministration eller myndighetshandläggning, alternativt
högskoleutbildning och erfarenhet av administrativt arbete
• Goda kunskaper i både tal och skrift på svenska såväl som engelska
• Dokumenterad god datorvana
• God förmåga att samarbeta i team samt intresse och skicklighet för administrativt och kontaktskapande arbete

Det är meriterande om du har:


• Intresse och viss erfarenhet av att arbeta med statistik, exempelvis Excel.
• Erfarenhet från utbildnings- och studieadministration på högskolenivå
• Erfarenhet från studieadministrativa system, såsom NyA, Ladok och Bilda.

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidare.

Tillträde
2023-04-03.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2022-11-20. Du söker denna anställning genom vår hemsida https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20362&rmlang=SE.

Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag i objektorienterad programmering

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu timarvoderade amanuenser med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker amanuenser som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TND002 Objektorienterad programmering, 6hp under vårterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Dina kvalifikationer
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, vilket förutsätter att du kan uppvisa dokumentation som visar att du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN.

Du ska ha goda programmeringskunskaper, främst inom Java. Vidare är det meriterande om du gått igenom LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Aktuell amanuenslön enligt avtal, f n 23 760 kr/månad (heltidslön).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 25 november 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected]


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag i kursen Interaktiv informationsdesign (TNGD34)

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu timarvoderade amanuenser med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker 2 amanuenser som vid behov och överenskommelse kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen Interaktiv informationsdesign (TNGD34) ,6hp under höstterminens andra läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer och projektarbete.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför att inom ramen för denna anställning genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) med inriktning mot lika villkor.

Dina kvalifikationer
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna är direkt kopplade till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, vilket förutsätter att du kan uppvisa dokumentation som visar att du studerar på utbildningen Grafisk Design och Kommunikation vid ITN, samt slutfört kursen Interaktiv informationsdesign (TNGD34) ,6hp

Du ska ha goda kunskaper i Watchout som är verktyget som används för laborationer och projekatarbe i kursen. Vidare är det meriterande om du gått igenom LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitetoch att du kan rycka in vid kort varsel. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Aktuell amanuenslön enligt avtal, f n 23 760 kr/månad (heltidslön).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 21 oktober 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected]


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Infrainformatik med inriktning mot järnvägssystem

Ansök    Okt 27    Linköpings Universitet    Doktorand
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en doktorand inom Infrainformatik med inriktning mot järnvägssystem

Dina arbetsuppgifter
Järnvägsresandet i Sverige ökar stadigt år för år. Som en konsekvens av detta börjar det bli trångt på spåren, och vi behöver planera trafiken bättre. Särskilt vid större störningar där många tåg måste planeras om med kort varsel är det viktigt att hitta nya tidtabellslägen för att minimera konsekvenserna av störningen. Här får du vara med och utveckla trafikplaneringsprocessen tillsammans med ett starkt forskarlag i samarbete med Trafikverket och branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT), samt ytterligare partner knutna till EU-projektet Europe’s Rail.

Målet är att utveckla matematiska modeller som beskriver hur tåg kan planeras om och vilka förseningar som uppstår vid olika val. Ett mål kan sedan formuleras som att exempelvis minimera antalet inställda avgångar, minimera avvikelsen från ordinarie tidtabell eller maximera den samhällsekonomiska nyttan. Modellerna ska sedan kunna användas som ett beslutsstöd för omplaneringen under den närmaste tiden då en större störning blivit känd.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra forskargruppen för Järnväg och kollektivtrafik vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem. Vid avdelningen bedrivs forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom järnväg, kollektivtrafik och andra trafikslag, samt telekommunikation.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå inom matematik eller logistik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kunskaper i matematisk optimering, statistik och trafikplanering för järnväg är särskilt meriterande, liksom goda kunskaper i svenska (för att underlätta kommunikationen med våra projektpartner).

Anställningen kräver behörighet att arbeta med säkerhetsklassade data och säkerhetsprövning av extern part kan komma att genomföras på vald kandidat.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 december 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi, reumatologi eller infektionsmedicin med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping. Anställningens omfattning Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjl... Visa mer
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi, reumatologi eller infektionsmedicin

med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping.

Anställningens omfattning
Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet till förlängning.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Till läkarprogrammet söker vi två lärare med placering i Norrköping som är en av de fyra akademiska studieorter som tillsammans med Kalmar, Linköping och Jönköping ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. I anställningen ingår att vara kurskoordinator på kurs/termin 10 där man tillsammans med en kollega samverkar med kursledning och studieortsansvariga lärare för att praktiskt genomföra utbildningen på studieorten. Förutom att vara kurskoordinator kommer man även att delta i undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets kurs/termin 10. 

Att arbeta som lärare på läkarprogrammet kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialistkompetens inom för kursen relevant område.

Undervisningen sker framförallt på svenska men kan förekomma på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid BKV om 100% av adjungeringens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se 

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar två anställningar som Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi, reumatologi eller infektionsmedicin med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). Anställningens omfattning Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet ... Visa mer
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar två anställningar som

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi, reumatologi eller infektionsmedicin

med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV).

Anställningens omfattning
Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet till förlängning.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Till läkarprogrammet söker vi två lärare med placering i Norrköping som är en av de fyra akademiska studieorter som tillsammans med Kalmar, Linköping och Jönköping ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. I anställningen ingår att vara kurskoordinator på kurs/termin 10 där man tillsammans med en kollega samverkar med kursledning och studieortsansvariga lärare för att praktiskt genomföra utbildningen på studieorten. Förutom att vara kurskoordinator kommer man även att delta i undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets kurs/termin 10. 

Att arbeta som lärare på läkarprogrammet kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialistkompetens inom för kursen relevant område.

Undervisningen sker framförallt på svenska men kan även förekomma på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid BKV om 100% av adjungeringens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom vetenskaplig visualisering

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en postdoktor inom vetenskaplig visualisering

Ämnesområde
Visual analysis of high-resolution spectral data from photon-counting detector computer tomography imaging (PCD-CT).

Dina arbetsuppgifter
Målet för den här anställningen är att utveckla nya metoder för analys och visualisering av data från en ny fotonräknande datortomograf (PCD-CT) vid centret för medicinsk bildanalys och visualisering (CMIV) på Linköpings Universitet. Datortomografen öppnar upp nya möjligheter för skanning av kranskärl och bedömning av hjärtfunktion. Tekniken är banbrytande och finns endast tillgänglig på ett fåtal sjukhus i världen. I ett större sammanhang går projektet ut på att utveckla skräddarsydda, personliga, modeller för mänskliga hjärtan för att i framtiden förbättra behandling av hjärt- och kärlsjukdomar. 

I den här tjänsten kommer du att vara del av ett lag som utvecklar metoder för effektiv analys av skannerns data i syfte att ställa diagnoser, bygga analytiska hjärtmodeller, samt integrera dem i ett visuellt databibliotek med högkvalitativ rendering. Arbetet inkluderar bland annat anpassning av vanligt använda visualiseringsmetoder, som t.ex. volymrendering eller flödesvisualisering, till den fotonräknade datan.

Den här anställningen är en del av ett samarbete mellan de två största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor. SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS) är ett 12-årigt initiativ fokuserat på datadriven forskning inom områden som är nödvändiga för att förbättra människors liv, upptäcka och behandla sjukdomar, skydda biodiversitet och skapa hållbarhet. Programmet kommer att utbilda och stötta nästa generation av forskare inom livsvetenskap och skapa en stark datavetenskaplig bas. Programmet avser att stärka nationella samarbeten mellan universitet, koppla samman forskare inom livs- och datavetenskap samt att skapa samarbeten med industri, sjukvården och andra nationella och internationella aktörer. Läs mer: https://www.scilifelab.se/data-driven

Inom det WASP-DDLS-finansierade projektet "Huge Complex Diagnostic Imaging Data", kommer två postdoktorer att arbeta tillsammans för att utveckla en pipeline för generering av personliga modeller från enorma komplexa bilddata.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN och avdelningen Media och informationsteknik. Forskargruppen tillhör enheten Vetenskaplig visualisering under ledning av professor Ingrid Hotz. 

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker en erfaren forskare med bakgrund inom tillämpad visualisering och rendering. Du har doktorerat inom datorvetenskap eller liknande. Du bör ha utmärkta programmeringsfärdigheter i c/c++ eller liknande samt bra kunskaper inom grafikprogrammering. Det är fördelaktigt om du är pratar och skriver flytande engelska. Starka färdigheter inom gränsöverskridande kommunikation och samarbete är ett krav eftersom tjänsten befinner sig i gränslandet mellan bildbehandling och visualisering.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 oktober 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller otorhinolaryngologi med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping. Anställningens omfattning Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperioden om två år med möjlighet till förlängning. Ämnesområ... Visa mer
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller otorhinolaryngologi

med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping.

Anställningens omfattning
Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperioden om två år med möjlighet till förlängning.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Till läkarprogrammet söker vi nu en lärare med placering i Norrköping som är en av de fyra akademiska studieorter som tillsammans med Kalmar, Linköping och Jönköping ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. I anställningen ingår att vara kurskoordinator på kurs/termin 9 där man tillsammans med en kollega samverkar med kursledning och studieortsansvariga lärare för att praktiskt genomföra utbildningen på studieorten. Förutom att vara kurskoordinator kommer man även att delta i undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets kurs/termin 9. 

Att arbeta som lärare på läkarprogrammet kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialist­kompetens inom för kursen relevant område.

Undervisningen sker framförallt på svenska men kan även förekomma på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid BKV om 100% av adjungeringens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller otorhinolaryngologi med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping. Anställningens omfattning Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet till förlängning. Ämnesområde... Visa mer
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller otorhinolaryngologi

med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping.

Anställningens omfattning
Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet till förlängning.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Till läkarprogrammet söker vi en lärare med placering i Norrköping som är en av de fyra akademiska studieorter som tillsammans med Kalmar, Linköping och Jönköping ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. I anställningen ingår att vara kurskoordinator på kurs/termin 9 där man tillsammans med en kollega samverkar med kursledning och studieortsansvariga lärare för att praktiskt genomföra utbildningen på studieorten. Förutom att vara kurskoordinator kommer man även att delta i undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets kurs/termin 9. 

Att arbeta som lärare på läkarprogrammet kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialistkompetens inom för kursen relevant område.

Undervisningen sker framförallt på svenska men kan även förekomma på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid BKV om 100% av adjungeringens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller otorhinolaryngologi med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping. Anställningens omfattning Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet till förlängning. Ämnesområde... Visa mer
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller otorhinolaryngologi

med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping.

Anställningens omfattning
Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet till förlängning.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Till läkarprogrammet söker vi en lärare med placering i Norrköping som är en av de fyra akademiska studieorter som tillsammans med Kalmar, Linköping och Jönköping ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. I anställningen ingår att vara kurskoordinator på kurs/termin 9 där man tillsammans med en kollega samverkar med kursledning och studieortsansvariga lärare för att praktiskt genomföra utbildningen på studieorten. Förutom att vara kurskoordinator kommer man även att delta i undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets kurs/termin 9. 

Att arbeta som lärare på läkarprogrammet kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialistkompetens inom för kursen relevant område.

Undervisningen sker framförallt på svenska men kan även förekomma på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid BKV om 100% av adjungeringens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den [Ersätt med datum]. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör i Organisk Elektronik

Ansök    Okt 5    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en förste forskningsingenjör inom Organisk Elektronik med fokus på Organisk Fotonik och Nanooptik med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping . 

Dina framtida arbetsuppgifter

Den planerade forskningen gränsar mellan organisk elektronik och optik, med särskilt fokus på studier av ledande polymerer. Tjänsten innebär experimentellt arbete, såsom utveckling, karaktärisering och mätningar av olika system, t ex hybrida system innefattande ledande polymerer och/eller cellulosa. Arbetet kan även innefatta framställning av manuskript och rapporter.

Din framtida arbetsplats


Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energiutvinning, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer: www.liu.se/loe. Ämnet för den planerade tjänsten gränsar mellan organisk elektronik och optik, med placering i enheten för Organisk Fotonik och Nanooptik vid LOE.

Dina kvalifikationer


Sökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande i fysik, materialvetenskap eller annat relevant ämne. Vi söker någon med stort intresse för och gärna erfarenhet av relevanta ämnen, då särskilt organisk elektronik, optik, ledande polymerer, styrbara material, cellulosa-material och hybrida optiska system. Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av mätmetoder såsom optisk spektroskopi, mätningar av temperatur och andra typer av mätningar. Vi värdesätter även kvalifikationer såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, analytisk förmåga, motivation och ansvarstagande.

Anställningens omfattning
Heltid, tidsbegränsad anställning 12 månader.

Tillträde
December 2022 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 17 oktober 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi, reumatologi eller infektionsmedicin med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping. Anställningens omfattning Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjl... Visa mer
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi, reumatologi eller infektionsmedicin

med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping.

Anställningens omfattning
Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet till förlängning.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Till läkarprogrammet söker vi två lärare med placering i Norrköping som är en av de fyra akademiska studieorter som tillsammans med Kalmar, Linköping och Jönköping ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. I anställningen ingår att vara kurskoordinator på kurs/termin 10 där man tillsammans med en kollega samverkar med kursledning och studieortsansvariga lärare för att praktiskt genomföra utbildningen på studieorten. Förutom att vara kurskoordinator kommer man även att delta i undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets kurs/termin 10. 

Att arbeta som lärare på läkarprogrammet kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialistkompetens inom för kursen relevant område.

Undervisningen sker framförallt på svenska men kan förekomma på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid BKV om 100% av adjungeringens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se 

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuenser för uppdrag inom elektronisk publicering

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en eller flera amanuenser för uppdrag inom elektronisk publicering

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker minst fyra timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNMK30 Elektronisk Publicering, 6hp under höstterminens andra läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Dina kvalifikationer
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet och att du har kodningskunskaper inom HTML och CSS, samt programmeringskunskaper inom JS och PHP och har grundläggande kunskap inom databasteknologi (My) och säkerhet.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. 

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Lön regleras utifrån centralt avtal för amanuenslöner, fn 23 300 kr (avser heltid, 2021 års löneläge). Ersättning på blankett i efterhand för arbetade timmar. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 14 oktober 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected] 


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar två anställningar som Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi, reumatologi eller infektionsmedicin med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). Anställningens omfattning Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet ... Visa mer
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar två anställningar som

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi, reumatologi eller infektionsmedicin

med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV).

Anställningens omfattning
Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperiod om två år med möjlighet till förlängning.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Till läkarprogrammet söker vi två lärare med placering i Norrköping som är en av de fyra akademiska studieorter som tillsammans med Kalmar, Linköping och Jönköping ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. I anställningen ingår att vara kurskoordinator på kurs/termin 10 där man tillsammans med en kollega samverkar med kursledning och studieortsansvariga lärare för att praktiskt genomföra utbildningen på studieorten. Förutom att vara kurskoordinator kommer man även att delta i undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets kurs/termin 10. 

Att arbeta som lärare på läkarprogrammet kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialistkompetens inom för kursen relevant område.

Undervisningen sker framförallt på svenska men kan även förekomma på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid BKV om 100% av adjungeringens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i biomedicinska komponenter

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom biomedicinska komponenter baserade på nanokompositer av cellulosa, placerad vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats


Integreringen av elektroniska apparater gjorda av förnybara och biologiskt nedbrytbara material är av växande intresse inom bioelektronik och hälsovården. Lättillgängliga och förnybara material såsom cellulosa och lignin har utmärkta mekaniska och elektriska egenskaper vilket gör dem lovande för tillämpningar inom dessa områden. Intressanta egenskaper för biomedicinska apparater inkluderar elektronisk och jonisk ledningsförmåga i samma material, gel- och skumliknande beteende, samt adhesiva egenskaper. Även kontroll över tvärbindningsgraden i material är viktigt för att kunna säkerställa biologisk nedbrytbarhet, vilket möjliggör transient elektronik. Doktoranden kommer i första hand att ägna sig åt utveckling av cellulosakompositer och biomedicinska apparater inklusive: 1) Joniskt ledande, tvärbindbara adhesiva hydrogeler med mikrometer-skalig mönstringsmöjlighet för att förbättra kontaktytan mellan teknologi och vävnad, 2) Bioresorberbara substrat som ger mekanisk stabilitet åt ett medicinskt implantat under operationen. Substratet löses sedan upp i kroppen, 3) Transienta (tillfälliga) medicinska elektroniska apparater för kort till medellång terapeutisk användning. Framsteg inom dessa områden med användning av naturligt hållbara och nedbrytbara material kommer inte bara att förbättra bioelektroniska apparater i sig, utan också minska avfall och de negativa aspekterna av nedbrytning av traditionell elektronik. Det initiala arbetet kommer att bygga vidare på både befintliga samarbeten och pågående arbete relaterat till mätning- och stimuleringsteknologier för det perifera och centrala nervsystemet.

Forskningen bedrivs inom WWSC med tillhörande forskarskola.

Du kommer att vara placerad vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) under överinseende av Dr. Mary Donahue. LOE är en avdelning vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping. LiU är ett av de största universiteten i Sverige och har idag 27 000 studenter och 4 000 anställda. Läs mer på http://www.liu.se LiU bedriver tvärvetenskaplig forskning inom områden som inkluderar materialvetenskap, IT och life science-teknik.

LOE/ITN är känt för sin världsledande forskning om elektrokemiska anordningar, bioelektronik, tryckt elektronik och nanooptik baserade på organiska material och involverar koppling av jon- och elektronrörelser. För närvarande omfattar LOE: s forskningspersonal över 100 forskare (professorer, seniora och juniora forskare och doktorander) och erbjuder en dynamisk tvärvetenskaplig miljö, se http://liu.se/loe.

På ITN kommer du att ingå i en forskarskola i tillämpad fysik. Forskningen inom tillämpad fysik syftar till att använda metoder, modeller och tillvägagångssätt baserade inom fysik på olika discipliner, såsom molekylfysik, ytfysik, bioteknik, lab-on-a-chip, organisk elektronik, materialoptik, bio-, optiska och kemiska sensorer, självorganiserande material, polymera och mjuka material. Avsikten är att erbjuda doktorander med olika bakgrund möjlighet att ta examen i en tvärvetenskaplig miljö, se https://liu.se/en/article/forskarutbildning-i-tillampad-fysik.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Se hela annonsen med tillhörande behörighetskrav på www.liu.se 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt övernskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper

LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller otorhinolaryngologi med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping. Anställningens omfattning Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperioden om två år med möjlighet till förlängning. Ämnesområ... Visa mer
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetslektor i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller otorhinolaryngologi

med placering vid Institutionen biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) i Norrköping.

Anställningens omfattning
Anställningen, med omfattningen 33%, är tidsbegränsad under en tidsperioden om två år med möjlighet till förlängning.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Till läkarprogrammet söker vi nu en lärare med placering i Norrköping som är en av de fyra akademiska studieorter som tillsammans med Kalmar, Linköping och Jönköping ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. I anställningen ingår att vara kurskoordinator på kurs/termin 9 där man tillsammans med en kollega samverkar med kursledning och studieortsansvariga lärare för att praktiskt genomföra utbildningen på studieorten. Förutom att vara kurskoordinator kommer man även att delta i undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framför allt på läkarprogrammets kurs/termin 9. 

Att arbeta som lärare på läkarprogrammet kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialist­kompetens inom för kursen relevant område.

Undervisningen sker framförallt på svenska men kan även förekomma på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid BKV om 100% av adjungeringens omfattning. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Se liu.se

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i träbaserade elektrokemiska komponenter

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand i tillämpad fysik, placerad vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats

Som blivande student kommer du att utveckla och undersöka organiska, och i synnerhet cellulosabaserade porösa membran och elektroder bestående av jongrupper, ledande polymerer och elektrokatalysatorer. Du kommer också att designa och undersöka integrationen av sådana membran-elektrod-kombinationer i elektrokemiska komponenter så som redox-flödesbatterier, bränsleceller, och elektrolysceller. Ditt huvudsakliga forskningsverktyg kommer därför att vara elektrokemi. Materialutvecklingen kommer att kompletteras med olika analystekniker, såsom AFM, elektron- och optiska mikroskopier, spektroskopiska och elektriska karakteriseringsmetoder. Du kommer att samarbeta med organiska kemister och cellulosakemister, samt med modelleringsspecialister vid LiU och andra universitet och företag.

Du kommer att vara placerad vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), en avdelning vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping. LOE/ITN är känt för sin världsledande forskning om elektrokemiska anordningar, bioelektronik, tryckt elektronik och nanooptik baserade på organiska material och involverar koppling av jon- och elektronrörelser. För närvarande omfattar LOE: s forskningspersonal över 100 forskare (professorer, seniora och juniora forskare och doktorander) och erbjuder en dynamisk tvärvetenskaplig miljö, se http://liu.se/loe.

På ITN kommer du att ingå i en forskarskola i tillämpad fysik. Forskningen inom tillämpad fysik syftar till att använda metoder, modeller och tillvägagångssätt baserade inom fysik på olika discipliner, såsom molekylfysik, ytfysik, bioteknik, lab-on-a-chip, organisk elektronik, materialoptik, bio-, optiska och kemiska sensorer, självorganiserande material, polymera och mjuka material. Avsikten är att erbjuda doktorander med olika bakgrund möjlighet att ta examen i en tvärvetenskaplig miljö, se https://liu.se/en/article/forskarutbildning-i-tillampad-fysik.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i kemi, kemiteknik, materialvetenskap, fysik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom olika kemiområden, inklusive träkemi, och materialvetenskap, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


• God grundläggande förståelse för fysikalisk kemi och elektrokemi är ett krav, praktisk erfarenhet inom elektrokemi och membranvetenskap är meriterande.
• Kännedom om materialkarakteriseringsmetoder, som AFM, SEM/TEM och cellulosakemi är meriterande.
• Den sökande ska vara starkt självgående, visa ett stort intresse för grundforskning och tillämpningar, vara villig att arbeta självständigt som en del av ett tvärvetenskapligt team. Problemlösningsförmåga och kreativitet är avgörande.
• Forskningen vid Laboratoriet för organisk elektronik bedrivs huvudsakligen på engelska, så goda kunskaper i engelska krävs. Att ha god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga är en fördel.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. 

Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i Träbaserad töjbar elektronik

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom tillämpad Fysik, med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats


Töjbar elektronik för bärbara tillämpningar är idag baserad på syntetiskt gummi och potentiellt skadliga metaller. För att minimera det ekologiska fotavtrycket bör bärbar elektronik vara enkel att kassera och gjord av miljövänliga och hållbara material. Doktoranden kommer att arbeta mot detta mål genom att utveckla träbaserad töjbar elektronik baserat på nya kompositmaterial och processer. Huvudmålen är att: i) Utveckla träbaserade material för töjbar elektronik så som elektriskt ledande kompositer, substrat, dielektrika och elektrolyter. ii) Ta fram additiva tillverkningsprocesser. iii) Utveckla komponentkoncept runt träbaserad töjbar elektronik, t.ex. batterier, kretskort och NFC taggar. Doktorandstudierna kommer inkludera syntes och processning av material och komponenter, samt karakterisering av elektriska, mekaniska och komponentegenskaper.

Doktoranden kommer vara del av en forskarskola inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC).

Doktoranden kommer arbeta i forskningsgruppen Mjuk Elektronik, ledd av Biträdande Prof. Klas Tybrandt, vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE). Inom gruppen Mjuk Elektronik utvecklar vi kompositmaterial, designkoncept och komponenter för mjuka och deformerbara elektriskt ledande system. Vi utforskar en rad tillämpningsområden så som töjbara material för energialstring och lagring, nervgränssnitt och aktuatorer. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten som inkluderar vitt skilda kompetenser. Läs mer på www.liu.se/soft-electronics

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med institutet RISE. LOE omfattar för närvarande över 140 forskare och forskarstuderande uppdelade i 12 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer på www.liu.se/loe

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i materialvetenskap, kemi, tillämpad fysik, teknisk biologi eller angränsande område eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Meriterande personliga egenskaper för tjänsten är hög motivation, drivkraft, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är önskvärt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och andra förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i tillämpad fysik

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom tillämpad Fysik - Datormodellering och simulering av funktionella biopolymerer från träd, med placering vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats


Som doktorand kommer du att utföra beräkningssimulering och modellering av funktionella biopolymerer och material från träd som nanocellulosa, lignin och deras kompositer, samt utföra modellering av komponenter tillverkade av dessa material (såsom membran, elektroder etc). Modelleringen och simuleringen kommer att sträcka sig från ab initio och molekyldynamiksimulering på atomistisk nivå till drift-diffusion simulering på komponentnivå för att svara på de grundläggande frågorna om komponentens prestanda, materiell morfologi, jontransport och många andra. Teoretiska studier kommer att utföras i ett tätt samarbete med experimentellt arbete, där de erhållna teoretiska resultaten kommer att bidra till att leda och styra materialutveckling och komponentsdesign för bättre material- och komponentsprestanda.

Doktorandanställningen kommer att vara placerad vid Teori och Modellering, vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) som tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping Linköpings universitet. LOE är känt för sin världsledande forskning inom utvecklingen av elektronisk utrustning som bygger på bioelektroniska material. De primära områdena innefattar koppling mellan joner och elektroner som signalbärare inom tryckt elektronik, organisk energi- och elektrokemisk utrustning samt organisk bioelektronik.  För närvarande består laboratoriet av cirka 150 forskare (professorer, seniora och juniora forskare samt doktorander). LOE är också en del av Wallenberg Wood Science Center (WWSC).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i kemi, fysik, materialvetenskap eller relaterade ämnesområden med en stark bakgrund inom bräkningskemi/fysik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom dessa ämnen eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Dator- och programmerings-/skriptkunskaper eller erfarenhet av molekyldynamiksimulering är önskvärt, men inget krav. Anställningen ställer krav på hög grad av motivation, uppvisande av ett stort intresse för vetenskap och grundforskning och vilja till att arbeta i ett team. God kommunikationsförmåga och muntliga och skriftliga kunskaper i engelska utgör krav för anställningen.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2022.  Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom organisk/polymerkemi

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom organisk/polymerkemi för användning av skogsbaserade syntoner vid syntes av konjugerade polymerer placerad vid Institutionen för tekik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats


Du kommer utforska hur syntoner från skog och biomassa kan nyttjas i syntesen av konjugerade monomerer via retrosyntes. I detta projekt eftersträvas furan-, pyrrol- och tiofenbaserade monomerer som kan användas som de grundläggande byggstenarna i högpresterande och stabila optoelektriska material. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med andra medlemmar av WWSC 3.0-programmet.

Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Laboratory of Organic electronics (LOE), vid Instutitionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) på Campus Norrköping. LOE är välkänt för världsledande forskning på elektriska komponenter baserade på organiska elektroaktiva material. LOE:s primära område involverar kopplingen mellan joner och elektroner som signalbärare i applikationer inom tryckt elektronik, kolbaserade energi- och elektrokemiska komponenter samt organisk bioelektronik. Laboratoriet har för närvarande ca 150 forskare (professorer, forskare och doktorander). Läs mer på www.liu.se/loe

Tjänsten kommer att vara kopplad till Wallenberg Wood Science Center (WWSC).

Doktoranden kommer att arbeta vid gruppen Organisk Kemi under ledning av universitetslektor Renee Kroon vid Laboratoriet for Organisk Elektronik (https://liu.se/en/research/organic-chemistry).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i organisk/polymerkemi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom samma område eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning är laboratorievana inom kemisk syntes och strukturanalys meriterande och vana av syntes av konjugerade polymerer ett krav. Den sökande ska vara driven, självgående, ha ett starkt intresse av vetenskap och grundforskning samt kunna arbeta i en grupp. God förmåga att kunna kommunicera på engelska är ett krav.

I urvalet kommer stor vikt läggas vid personliga kvalitéer och lämplighet för tjänsten.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. [%För Medfak: I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand%.] Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Biohybridsystem baserade på material från skogen

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom Biohybridsystem baserade på material från skogen, med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats

Som doktorand hos oss kommer du att utveckla biohybridsystem baserade på material från skogen. Du kommer att utveckla funktionellt trä in-planta genom att använda växternas biokatalytiska maskineri och in vivo-miljön för att organisera de funktionella komponenterna i trästrukturen, integrera dem längs dess nano-, mikro- och millimeterstruktur. Träet kommer att få elektroniska och redoxegenskaper och användas i enheter. Forskningen har tvärvetenskaplig karaktär inklusive material-enhetskarakterisering och växtbiologi. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kollegor som är specialiserade inom växtbiologi och kemi.

Vid Laboratory of Organic Electronics (LOE) fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom en rad områden som spänner över energiskörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer på www.liu.se/loe

Du kommer att ingå i gruppen Electronic Plants som leds av Professor Eleni Stavrinidou. Gruppen Electronic Plants syftar till att sammanföra elektronik med växter. Forskningen fokuserar på utveckling av växtbaserade biohybridsystem och på utvecklingen av bioelektronisk teknik för övervakning och kontroll av växtfysiologi. Läs mer på https://liu.se/en/research/electronic-plants

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i materialvetenskap, tillämpad fysik, (biomedicinsk) teknik, bioteknik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovanstående områden. Alternativt har du tillgodogjort dig motsvarande kunskaper på ett annat sätt. 

Relevant erfarenhet från laboratorier anses vara extra meriterande. Som person måste du vara driven, kreativ, självständig och du har en väl utvecklad problemlösningsförmåga. Du kan arbeta effektivt både enskilt och tillsammans med andra forskare i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt övernskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 oktober 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom organisk/polymerkemi

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom organisk/polymerkemi för syntes av återvinningsbara elektroaktiva beläggningsmaterial placerad vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats


Du kommer att fokusera på att kombinera cellulosabaserade material med funktionaliserade konjugerade polymerer med målet att skapa robusta, elektroaktiva och återvinningsbara beläggningsmaterial för cellulosa. Framför allt kommer syntesen av funktionaliserade konjugerade polymerer att utforskas för att förbättra interaktionerna mellan cellulosamaterial och konjugerade polymerer så att materialegenskaper kan överföras dem emellan. Det slutgiltiga målet är att skapa och få insikt om funktionaliserade konjugerade material som, förutom goda elektriska och mekaniska egenskaper, även har lång livstid, är processerbara från vatten och vars bindningar kan omformas efter behov.

Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Laboratory of Organic electronics (LOE), vid Instutitionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) på Campus Norrköping. LOE är välkänt för världsledande forskning på elektriska komponenter baserade på organiska elektroaktiva material. LOE:s primära område involverar kopplingen mellan joner och elektroner som signalbärare i applikationer inom tryckt elektronik, kolbaserade energi- och elektrokemiska komponenter samt organisk bioelektronik. Laboratoriet har för närvarande ca 150 forskare (professorer, forskare och doktorander). Läs mer på www.liu.se/loe

Tjänsten kommer att vara kopplad till Wallenberg Wood Science Center (WWSC).

Doktoranden kommer att arbeta vid gruppen Organisk Kemi under ledning av universitetslektor Renee Kroon vid Laboratoriet for Organisk Elektronik (https://liu.se/en/research/organic-chemistry).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i i organisk/polymerkemi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom samma område eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning är laboratorievana inom kemisk syntes och strukturanalys meriterande och vana av syntes av konjugerade polymerer ett krav. Den sökande ska vara driven, självgående, ha ett starkt intresse av vetenskap och grundforskning samt kunna arbeta i en grupp. God förmåga att kunna kommunicera på engelska är ett krav.

I urvalet kommer stor vikt läggas vid personliga kvalitéer och lämplighet för tjänsten.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i ledande trä

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom ledande trä, med placering vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats


Joniskt och elektriskt ledande trä kan bildas genom att låta ledande polymerer diffundera in i förbehandlat trä och användas i elektroniska komponenter som superkondensatorer och transistorer. Ledande trä som elektronikmaterial är intressant ur ett hållbarhetsperspektiv och har potentiellt klara fördelar jämfört med komponenter baserade på cellulosa eller CNF. Ytterligare utveckling och förbättring kräver dock en djupare förståelse för molekylära mekanismer och gränsytor i materialen.

Som doktorand kommer du att bedriva forskning med dessa huvudmål: (i) Förbättrad förståelse i för interaktionen på nanonivå mellan trä (cellulosa, lignin, hemicellulosa) och ledande polymerer med tonvikt på polytiofener; (ii) Förståelse av de förhållanden under vilka ledande polymerer kan bildas i trästrukturer; iii) Förbehandlingsmetoder av trä som förbättrar bildningen och/eller diffusionen av ledande polymerer i trä; (iv) Förbättrad elektrisk ledningsförmåga och långsiktig stabilitet hos ledande trä. Arbetet kommer att omfatta design/beredning av ledande trä och karakterisering med särskild tonvikt på molekylära gränsytor och interaktioner, med hjälp av metoder som t.ex. SEM, röntgenspridning, FTIR, XPS, AFM, samt elektrisk och elektrokemisk karakterisering av makroskopiska egenskaper.

Doktoranden kommer att ingå i en forskarskola inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC).

Doktoranden kommer att arbeta i gruppen tryckt och papperselektronik, ledd av docent Isak Engquist, vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE). Inom gruppen Tryckt elektronik och Papperselektronik utvecklar vi tryckta material, komponenter och kretsar. Områden av särskilt intresse är energilagring i superkondensatorer, elektriskt ledande trä och papper samt pappersbaserade substrat för elektrokatalys. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten inklusive en mängd olika kompetenser. Läs mer på: https://liu.se/en/research/printed-electronics

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledare, biomaterial från skogen och hybridorganiska material. Vår verksamhet spänner över allt från grundforskning till kommersialisering, den senare genomförd i nära samarbete med institutet RISE. LOE har för närvarande ~140 forskare och forskarstuderande fördelade på tolv enheter, var och en ledd av en huvudprövare. Läs mer på www.liu.se/loe

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


För att se hela annonsen med behörighetskrav www.liu.se

 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom organiska energimaterial

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker en doktorand inom organiska energimaterial med placering vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats


En doktorand har olika uppgifter så som att gå på kurser, läsa och lära sig om forskningsämnet, design av experiment, utföra experiment och analysera resultaten, skriva vetenskapliga artiklar, muntligt presentera forskningen på konferenser, driva forskningen. Mer specifikt handlar forskningsämnet om de fysikalisk-kemiska och elektrokemiska egenskaperna hos biopolymeren ligninet, dess spridning och interaktion med kolmaterial. Syftet är att göra nya material för gröna batterier.

Forskningsenheten för organiska energimaterial är en del av laboratoriet för organisk elektronik och bedriver forskning, grund- och forskarutbildning inom tillämpad fysik. Laboratoriet är också en del av ett stort centrum kallat Wallenberg Wood Science Center (WWSC) där den studerade doktorsexamen kommer att utvecklas.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i kemi eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i materialvetenskap.Alternativt har du fått motsvarande kunskaper på annat sätt. Kvalifikationer i elektrokemi är också en nödvändig färdighet. Språkkunskaper i att skriva och tala engelska är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. 

Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i tillämpad fysik

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom tillämpad fysik, Skogsbaserade blandade jonelektronledare från neuromimicking elektronik, placerad vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats


Dina uppgifter kommer att vara att utveckla organiska blandade jonelektronledande polymerer och undersöka deras implementering som elektroaktiva tunna filmer i elektrokemiska enheter, inklusive energieffektiva neuromimicking kretsar.

Arbetet kommer att utföras i gruppen Organisk Nanoelektronik (ONE) som leds av docent Simone Fabiano. ONE-gruppen är en del av Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Institutionen för teknik och naturvetenskap på campus Norrköping. LOE är känt för sin världsledande forskning om elektroniska enheter baserade på organiska elektroaktiva material för applikationer inom tryckt elektronik, organiska energi- och elektrokemiska enheter och organisk bioelektronik. För närvarande omfattar laboratoriets forskningspersonal cirka 150 forskare (professorer, senior- och juniorforskare och doktorander).

Doktorandtjänsten kommer att finansieras av Wallenberg Wood Science Center (WWSC).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i kemi, fysik eller materialvetenskap eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i materialkemi eller tillämpad fysik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Erfarenhet av organisk halvledarbearbetning och karakterisering är mycket önskvärt. Den intresserade kandidaten bör vara självmotiverad, angelägen om vetenskap och grundforskning och villig att arbeta i ett team. God kommunikativ förmåga och goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet

 

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 oktober 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. 

Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

HR partner till ITN, Campus Norrköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en HR-partner till ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Din framtida arbetsplats
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, är en framåtsträvande institution med forskning i framkant. Våra lokaler är vackert placerade mitt i Industrilandskapet i Norrköping och vi är en mångkulturell arbetsplats med över 30 olika nationaliteter. 

Anställningen kommer att ingå i ITN’s HR-team som då består av två HR-partners och en administrativ chef.

Som HR-partner tillhör du avdelningen för verksamhetsstöd vars uppdrag är att ge professionellt administrativt stöd och bidra till utveckling av institutionens administrativa rutiner och processer. Avdelningen verksamhetsstöd har 25 medarbetare.

Dina framtida arbetsuppgifter
I din roll som HR-partner utgår du från ett arbetsgivarperspektiv och dina arbetsuppgifter spänner över hela HR-området. En viktig del i arbetet är att ge råd och stöd i HR-relaterade frågor till institutionens ledning, avdelningschefer och medarbetare. Du medverkar också i institutionens arbete för att kvalitetssäkra och utveckla HR-processerna inom institutionens ansvar. 

Du arbetar operativt och strategiskt med i första hand frågor som rör: 

-  Rekrytering och introduktion av nya medarbetare
-  HR-administration
-  Chefs- och medarbetarstöd
-  Arbetsrätt och anställningsvillkor
-  Arbetsmiljö
-  Hälsa och rehabilitering
-  Lika villkor

I samverkan med universitetets centrala HR-enhet är du med och utvecklar och implementerar universitetsgemensamma strategier, processer och rutiner inom HR-området. Detta förutsätter ett aktivt deltagande i nätverk och olika grupperingar inom såväl som utanför universitetet.

Då ITN är en mångkulturell institution ingår det i uppdraget att ha kontakt med olika svenska myndigheter och på olika stötta utländska medarbetare i att komma in i det svenska samhället.

Som medarbetare inom verksamhetsstöd kan det uppkomma lägen då du engageras i uppdrag som normalt inte ingår i dina ordinarie arbetsområden. Verksamheten inom ITN är dynamisk och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen kan därför komma att förändras över tid.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har minst kandidatexamen inom HR-området, alternativt annan akademisk examen med påbyggnad inom HR, personal-/beteendevetenskap, arbetsliv och organisation. 

Som person har du förmåga att driva HR-processerna utifrån de ramar som sätts upp av institutionens ledning och gemensamma policys. Som HR-partner är du självgående, tydlig och kan möta och samarbeta med andra på ett framgångsrikt sätt. Du har god social och kommunikativ förmåga kombinerat med hög integritet. Du agerar med gott omdöme och kan väga samman och ta hänsyn till olika faktorer i ditt arbete. Du är trygg och stabil och kan skilja på professionellt och personligt. Då uppdraget innehåller delar av både operativ och strategisk karaktär förutsätts prestigelöshet och förmåga till helhetssyn. 

En stor del av arbetet består av operativt, administrativt, HR-arbete och det krävs därför att du är noggrann och tycker om att arbeta med administrativa uppgifter såväl som uppföljning, planering och utveckling. Vi hanterar stora volymer av frågor och det är meriterande om du har erfarenhet av stora, komplexa organisationer. Då ITN är en mångkulturell miljö är det även meriterande om du tidigare har arbetat med myndighetskontakter och internationellt rekryterad personal. Arbetsuppgifterna förutsätter god förmåga att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift. 

Stor vikt kommer att läggas på erfarenhetsmässig och personlig lämplighet för anställningen.

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 13 oktober 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i Bygglogistik

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en Postdoktor i Bygglogistik

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bidra i undervisningen med ca 20-30 % och spendera resterande 70-80 % med forskning kopplat till ett flertal projekt inom enheten bygglogistik vid avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS).

Gällande undervisning så finns möjlighet att bidra i kurser inom ett flertal av våra program. Dels gällande vår Högskoleingenjör i byggnadsteknik och våra kandidatprogram i Samhällets logistik och Flygtransport och logistik, dels vårt civilingenjörsprogram i Kommunikation, Transport och Samhälle, och vårt masterprogram i Digitaliserat byggande. Du kan ha både kvalitativ som kvantitativ metodmässig inriktning. Ämnesmässigt kan du ha en bakgrund inom byggproduktion, bygglogistik, byggledning, produktionslogistik, citylogistik eller stadsutveckling.

Gällande forskningen så skall ca 30-40 %av tiden ägnas åt att vara verksam inom projekt som rör digital transformation av byggplatser och de nya affärsmodeller som detta resulterar i. Huvudfokus blir på att leda de tester av ny teknik som utförs inom projekten, samt att utveckla uppföljnings- och mätmetoder för att kunna analysera effekterna av digitaliseringen inom byggandet.

Resterande del (ca 40 %) av forskningen är tänkt att ägnas åt projekt inom området Stadsutveckling och logistik. Huvudfokus blir att leda studier inom elektrifiering av byggtransporter, bygglogistikdata, samt organisation och planering av cirkulära flöden av massor.

En stor del kommer också att ägnas åt att författa rapporter och forskningsartiklar för att avrapportera resultat och erfarenheter, samt nya forskningsrön inom projekten. Dessutom förväntas du vara aktiv gällande ansökningar av nya forskningsmedel och projekt.

Anställningen är placerad på KTS-avdelningen vid ITN i Norrköping. Den aktuella anställningen kommer att vara knuten till L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik och enheten bygglogistik, där två forskningsområden ingår: Bygglogistik (https://liu.se/forskning/bygglogistik) och Stadsutveckling och logistik (https://liu.se/forskning/stadsutveckling-och-logistik).

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker nu någon som har erfarenhet av logistik, digitalisering eller samhällsbyggnad. Vi tror också att du har en önskan om en fortsatt akademisk karriär. Meriterande är erfarenhet av att utföra statistiska analyser, publicera vetenskapliga artiklar och ansökningsskrivande. Att kunna uttrycka sig på både svenska och engelska i tal och skrift är också meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde
Februari 2023 eller enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 december 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i Tillämpad Fysik

Ansök    Sep 30    Linköpings Universitet    Fysiker
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom tillämpad Fysik, med inriktning mot Organisk Fotonik och Nanooptik placerad vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter och arbetsplats

Den planerade forskningen innefattar optik och nanooptik, med fokus på trä-baserade och andra organiska material. Tjänsten innebär experimentellt arbete, såsom utveckling av material, (nano-) fabrikation, samt karakterisering och mätning av olika system. Forskningen kan även komma att kompletteras av teori och modellering.

På Laboratoriet för organisk elektronik (LOE, www.liu.se/LOE) studerar vi ledande organiska material och hybrida system, med tillämpningsområden såsom tryckt elektronik, bioelektronik och fotonik. Den utlysta tjänsten kommer att vara en del av gruppen Organisk fotonik och nano-optik vid LOE (www.mpjonsson.com), under handledning av Dr. Magnus Jonsson. Fokus för doktorandstudierna kommer att vara optiska och nanooptiska effekter i olika cellulosa-baserade material och system, inom initiativet Wallenberg Wood Science Centre (wwsc.se).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå i fysik, materialvetenskap eller annat relevant ämne eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom stort intresse för och erfarenhet av de relevanta ämnena (fotonik, nanooptik, cellulosa, polymerer, organisk elektronik, osv.) och tekniker (mikro- och nanofabrikation, mätmetoder, optisk modellering, osv.) värderar vi även kvalifikationer såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, analytisk förmåga, motivation och ansvarstagande.

För att anställas som doktorand måste man vara behörig att antas eller redan ha antagits till forskarutbildning.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde
Vinter 2022/2023 eller enligt övernskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte. Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom Elektronisk publicering

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Vid Institution... Visa mer
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Vi söker nu en eller flera amanuenser för uppdrag inom elektronisk publicering

Din arbetsplats
Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker minst fyra timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNMK30 Elektronisk Publicering, 6hp under höstterminens andra läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Dina kvalifikationer
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet och att du har kodningskunskaper inom HTML och CSS, samt programmeringskunskaper inom JS och PHP och har grundläggande kunskap inom databasteknologi (My) och säkerhet.

Anställningens omfattning
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. 

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön
Lön regleras utifrån centralt avtal för amanuenslöner, fn 23 300 kr (avser heltid, 2021 års löneläge). Ersättning på blankett i efterhand för arbetade timmar. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 september 2022. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Om det uppstår tekniska problem i samband med din registrering av ansökan, var vänlig kontakta [email protected] 


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre