Lediga jobb Linköpings Universitet i Norrköping

Se alla lediga jobb från Linköpings Universitet i Norrköping. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Norrköping som finns inom det yrket.

Doktorand inom kvantitativ logistik med inriktning mot elflyg

Ansök    Jul 5    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en doktorand inom kvantitativ logistik med inr... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom kvantitativ logistik med inriktning mot elflyg.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta inom projektet Electric Aviation Network (EAN) där syftet är att utveckla beslutsstödsverktyg för design och analys av nätverk för elflyg. I detta ingår efterfrågemodellering och marknadsanalys, med hänsyn till olika typer av flygplan - elektriska, konventionella och hybrid, samt andra transportmedel. Vidare kommer investeringsmodeller för flygplatser att utvecklas som kan ge information om bl.a. var laddningsinfrastruktur behövs, och hur i övrigt flygplatser bör förbereda sig för elflygtrafik. Modeller för nätverksplanering kommer att utvecklas med hänsyn till att flygplatser som idag inte används för kommersiell trafik kan nyttjas, och med hänsyn till förutsättningar för och tidsåtgång för laddning av flygplanen. Dessutom kommer gemensam planering av elflyg mellan flygplatser och mer flexibla, obemannade drönarflygningar att övervägas, liksom hur dessa två nya typer av flygplan kommer att påverka den konventionella flygledningen och det framväxande systemet för U-space (obemannad flygtrafikledning).

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Vid anställningstillfället ska du ha avlagt examen på avancerad nivå inom Industriell ekonomi, Transportsystem, Datavetenskap, Maskinteknik, eller liknande, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i motsvarande ämnen eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av matematisk modellering, optimeringslära, simulering, programmering, ekonomi och statistik samt från arbete kopplat till flygbranschen och flygtransporter, speciellt elflyg och urban air mobility.

Du förväntas ha god förmåga att kommunicera muntligt och mycket god förmåga att kommunicera skriftligt på engelska. Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska är meriterande.

Vi söker dig som är initiativtagande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och själv driver dina processer vidare med stor uthållighet för att uppnå resultat. Vi ser att du har god samarbetsförmåga där du är lyhörd till din omgivning och kommunicerar väl. Du är en problemlösare och arbetar bra med komplexa frågor, förstår komplicerade skriftliga underlag och producerar själv dokument av hög kvalitet. Vidare har du en god förståelse för numeriska underlag och löser numeriska uppgifter snabbt och lätt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer tillhöra Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) som bland annat är känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Anställningen tillhör avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram.

Inom enheten Kvantitativ Logistik använder vi ett systemanalytiskt perspektiv och en ingenjörsmässig metodik för att analysera, planera, modellera och simulera logistikproblem och andra resursfördelningsproblem inom både industri och samhälle. Vår forskning är oftast tillämpad och vi forskar tillsammans med externa avnämare och finansiärer. Inom grundutbildningen ansvarar vi för ett stort antal kurser inom logistikområdet, exempelvis supply chain management, transportlogistik, citylogistik, produktionsekonomi och optimering, men vi har även kurser inom flygtrafik och planering av räddningssystem.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 september 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i Etnicitet och migration

Ansök    Jul 5    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu 1 doktorand inom Etnicitet och migration med i... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu 1 doktorand inom Etnicitet och migration med inriktning mot Internationell rätt och afghanska migranters ställning i Central- och Västasien.

Dina arbetsuppgifter

För samtliga anställningar gäller att sökande skall vara beredda att utföra sitt arbete i ett akademiskt sammanhang som premierar ett integrerat kollegialt samarbete med tvärvetenskaplig inriktning. Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. De forskarstuderande förväntas genomföra sina studier på plats på Campus Norrköping, Linköpings Universitet.

Den sökande förväntas bedriva sitt doktorandarbete inom REMESO:s tematiska forskningsområde Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk.

Dina kvalifikationer

Anställningen kräver att den sökande har 1) avlagt examen avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper; samt har minst 90 högskolepoäng i juridik eller rättsvetenskap; 2) dokumenterad skicklighet i kritisk samhällsanalys, juridik och internationell rätt; 3) utomordentliga kunskaper om Afghanistans, Centralasiens och Sydvästasiens samhälle, kultur och historia, samt (4) utomordentliga färdigheter i språken dari, pashto och persiska. Sökande bör även ha juridisk utbildning på avancerad nivå. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för anställningen. Tjänsten utlyses inom ramen för programmet Scholars at Risk (SAR), vilket beaktas under tillsättningsprocessen.

Till ansökan skall bifogas en kortare projektplan om vilka forskningsfrågor den sökande vill fokusera på under projektet (högst 2 sidor eller 1000 tecken). Till ansökan bifogas även en kort redogörelse (högst 2 sidor eller 1000 tecken) för vad den sökande anser att hen genom sin närvaro och sitt arbete kan bidra med till REMESO:s forsknings- och kunskapsmiljö. Till ansökan skall även examinerad uppsats, accepterad artikel (eller motsvarande) bifogas på svenska eller engelska som åberopas som merit i första hand.

Din arbetsplats
Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle, REMESO, grundat 2008, består av cirka 20 verksamma forskare och 10 verksamma doktorander. Forskning kompletteras med undervisning inom IKOS och närliggande institutioner vid Linköpings universitet.

Etnicitet och migration utgör REMESO:s centrala forskningsfält, vilket internationellt ofta faller under benämningen Ethnic and Migration Studies, alt. International Migration and Ethnic Relations. REMESO utvecklar IMER-ämnet på forskarutbildningsnivå under benämningen Forskarutbildning i etnicitet och migration. Etnicitet och migration tillhör även ett av LiU:s och den Filosofiska fakultetens prioriterade forskningsområden. REMESO:s forskarutbildning är sedan 2008 integrerad med REMESO:s internationella forskarskola, Graduate School in Migration, Ethnicity and Society.

Forskningen vid REMESO inbegriper teoriutveckling och empirisk forskning kring fenomen såsom internationell migration, nationalism, medborgarskap, etniska konflikter, asyl- och flyktingfrågor, mångfald, integration, diskriminering och rasism. Stor vikt läggs vid hur dessa och andra frågor kan studeras med avseende på globalisering, EU-integration samt nationalstatens, välfärdsstatens och arbetsmarknadens omvandling. Likaså omfattar REMESO:s forskning projekt där migration och etnicitet sätts i samband med koloniala och postkoloniala problemställningar, sociala rörelser, utbildningsvetenskap, hälsa och medicin

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 augusti. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor i Samhälls- och kulturanalys, vikariat

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter I anställningen ingår att bedriva und... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva undervisning och forskning, även administrativa uppdrag kan inga?. Forskningen sker inom ramen för projektet “The Social Life of XG: Digital infrastructures and the reconfiguration of sovereignty and imagined communities”. Syftet med projektet är att teoretiskt och empiriskt undersöka hur teknologiska innovationer omvandlar kulturella gemenskaper och medborgarskap, och hur konflikter uppstår när ny digital infrastruktur möter befintlig infrastruktur. Vilka nya samhällsformande krafter, aktörer och gemenskaper skapas, praktiseras och föreställs i vision och fantasi i nya sociala och tekniska sammanhang? 

Forskningen kommer att bedrivas på plats vid REMESO. Arbetsuppgifterna inbegriper författandet av dokumentanalys, begreppsutveckling, projektsamordning, samt publicering, och bedrivs i samarbete med ett forskarlag vid REMESO samt kolleger vid lärosäten i Storbritannien, Tyskland och Österrike. I arbetsuppgifterna ingår också att jämte projektledaren och övriga inblandade forskare samordna den svenska delstudien, samt att arrangera forskningsmöten, föreläsningar och samverkansevenemang.

Den aktuella anställningen innebär även undervisning inom kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys, i mån av behov även inom det internationella masterprogrammet Ethnic and Migration Studies. Dessutom kan undervisningsuppdrag pa? grund- och avancerad nivå? inom IKOS och andra institutioner vid Linköpings universitet inga?. Undervisning inom anställningen omfattar samhälls- och kulturteori, metod och metodologi inom humaniora och samhällsvetenskap, samt i viss mån även etnicitets-, integrations-, och migrationsfrågor.

Undervisningen sker under höstterminen 2024 huvudsakligen inom kandidatprogrammet i Samhälls- och kulturanalys, i delkursen Vardagsliv och institution.

Dina kvalifikationer
Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i kritisk kulturteori, politisk teori, digital humaniora samt text- och bildanalys. Krav för anställningen är även att sökande bedrivit forskning om digitaliseringens påverkan på demokratisk offentlighet och kultur- och mediepolitik. Särskilt meriterande är sökande som forskat om infrastruktur och föreställningar om politisk och estetisk autonomi. Särskilt meriterande är erfarenheter av forskningssamordning, forskningsförmedling och samverkan.

Krav för anställningar är vidare dokumenterad pedagogisk erfarenhet i ett kritiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt inom humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning. Särskilt meriterande för anställningen är även dokumenterad pedagogisk skicklighet i att ha undervisat heterogena studentgrupper.

Goda kunskaper muntlig och skriftlig framställning på svenska och engelska är ett krav för anställningen.

Du är fysisk närvarande i arbetsmiljön, uppvisar god samarbetsförmåga och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Inom såväl utbildning som forskning är du självgående, tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat. I din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet skapar och underhåller du goda relationer med kolleger i såväl den egna miljön som utanför.

Din arbetsplats

Inom avdelningen och institutet REMESO (Research on Migration, Ethnicity and Society), vid Institutionen fo?r Kultur och Samha?lle, IKOS, bedrivs utbildning och forskning. Utbildningen bedrivs huvudsakligen i relation till samha?lls- och kulturfra?gor, samt till fra?gor kring globalisering, migration, etnicitet och arbetslivets omvandling. Utbildningsverksamheten domineras av kandidatprogrammet Samha?lls- och kulturanalys samt det internationella mastersprogrammet Ethnic and Migration Studies. Forskning och forskarutbildning bedrivs huvudsakligen inom migration, etnicitet och samha?lle, med en ma?ngd skilda inriktningar. Institutionen har sitt sa?te i Norrko?ping.

REMESO kombinerar breda samha?lls- och kulturvetenskapliga utbildningar med spetsforskning inom fa?ltet migration och etnicitet. Uto?ver grundutbildning finns en forskarutbildning i etnicitet och migration samt en internationell Graduate School for Studies on Migration, Ethnicity, and Society. REMESO a?r en internationell miljo? da?r arbetsspra?ken a?r sa?va?l svenska som engelska.

Om anställningen
Vikariat, 40%, 1 september 2024- 30 juni 2025.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 augusti.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste Forskningsingenjör inom träd-baserad organisk elektronik

Ansök    Jul 5    Linköpings Universitet    Fysiker
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Du kommer att bedriva forskning där träd-baserad... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Du kommer att bedriva forskning där träd-baserade material används för att förbättra organiska elektronikkomponenter, med ett särskilt fokus på organiska solceller. Du kommer att vara ansvarig för att bedriva fotoelektronspektroskopistudier (ultrahögvakuum, ”near ambient”) i hemmalaboratoriet och vid synkrotronljuskällor; designa och tillverka träd-baserade halvledande organiska kompositmaterial; designa, tillverka och karakterisera organiska solceller samt underhålla och reparera utrustning (fotoelektronspektrometrar och glove box).

Om dig

Vi söker dig som är målinriktad och har mycket god förmåga att samarbeta i forskningsprojekt.

Vi vill att du har:


• Doktorsexamen i Tillämpad Fysik eller motsvarande.
• Dokumenterad stor erfarenhet av att bedriva fotoelektronspektroskopistudier på organiska halvledare och ledare (ultrahögvakuum, ”near ambient”) i hemmalaboratorier och vid synkrotronljuskällor; designa och tillverka träd-baserade halvledande organiska kompositmaterial; designa, tillverka och karakterisera organiska solceller.
• Dokumenterad erfarenhet av att använda träd-baserade material för att förbättra organiska elektronikkomponenter.

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av att underhålla och reparera utrustning (fotoelektronspektrometrar och glove box).

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) vid Linköpings universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Campus Norrköping, Linköpings universitet, med placering i enheten för Ytors Fysik och Kemi. På LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är utvecklingen av nya komponenter och systemkoncept för applikationer inom energi, internet-of-things, hälsa och biologi. Vår forskning omfattar syntes, materialvetenskap, teori och studier av elektroniska och fotoniska komponenter och system, allt från grundforskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE omfattar för närvarande över 140 forskare och är uppdelat i nio forskningsenheter samt en enhet för teknisk support.

Läs mer om vår verksamhet här: liu.se/LOE

Om anställningen

Tidsbegränsad 2 månader, heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 19 juli 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Observera att urval kan komma att ske först efter semesterperioden. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetsadjunkt i Kultur- och mediegestaltning

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! För mer information om anställningen https://liu.se/jobba-... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24506

Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Kultur, Samhälle, form och medier (KSFM) bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom bl.a. Globala studier, Kultur och mediegestaltning samt Kultur och samhälle (Tema Q). Tema Q bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Utbildning sker främst inom kandidatprogrammen Globala Studier samt Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM) samt fristående kurs på grund och avancerad nivå. Anställningen innefattar undervisning inom KSM. Där betonas växelspelet mellan samhälls- och kulturteoretiska perspektiv och gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier, deras processer och produktionsvillkor. Utgångspunkten tas i ett brett mediebegrepp med särskilt fokus på gestaltning och produktion inom video-, audio- och utställningsmedierna. 

Anställningen är inriktad mot rumslig och konstnärlig gestaltning samt produktionsprocesser och branschkunskap inom konst-, musei- och kulturproduktionsområdena, deras innehållsskapande såväl som administrativa och strategiska processer som deras arbetsvillkor.

Anställningen innebär ansvar för utställningsmediets innehåll och utveckling på KSM. Den innefattar också undervisning relaterad till produktionsprocesser, projektledning och projektundervisning på andra utbildningar som KSM samverkar med. Anställningen innefattar också ansvar för mediets utrustning, lokaler och tekniska underhåll.

Som universitetsadjunkt i Kultur och mediegestaltning med inriktning mot rumslig gestaltning undervisar du på grundnivå på svenska och samt handleder studenter inom avdelningen KSFMs olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår att genomföra utbildning, tekniskt handhavande och underhåll, kompetensutveckling, pedagogiskt utvecklingsarbete samt undervisningsadministrativt arbete. Innehavare av anställningen ska medverka i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Även fristående kurser, uppdragskurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna, samt administration och planering av utbildning. 

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat konstnärlig såväl som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid den konstnärliga och pedagogiska skickligheten.

Gällande konstnärlig och pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är konstnärlig såväl som pedagogisk skicklighet inom för anställningen relevant ämne exempelvis konstnärlig gestaltning, Kultur och mediegestaltning, kulturvetenskap, museologi eller motsvarande.
• Egen produktions- eller konstnärlig verksamhet inom fält som samtidskonst, museiverksamhet, utställningar, curation är ett krav.
• Tvärvetenskaplig och tvärmedial utbildning där gestaltande och vetenskapliga perspektiv samspelar är särskilt meriterande.
• Meriterande för anställningen är pedagogisk skicklighet inom gestaltnings- och projektinriktad pedagogik på olika nivåer på högskolenivå eller förberedande konstnärliga utbildningar
• Kunskap om kulturproduktionens villkor, strategier och institutionella praktiker, t.ex. inom museer och organisationer, kulturpolitisk styrning och finansieringsstrukturer samt strategier för publik kulturverksamhet är meriterande.
• Meriterande för anställningen är också om du arbetar eller har arbetat inom den aktuella branschen.

Anställningen kräver relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom fältet, inkluderat punkterna ovan. Vidare krävs god kännedom om tvärvetenskapliga och tvärmediala samverkande arbetssätt, pedagogiska former, tekniska plattformar och dess utvecklingsarbete vad gäller KSM:s framtida medietekniska samt mediepedagogiska arbete.

Du har god pedagogisk förmåga samt administrativa färdigheter och förmåga att jobba i grupp. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har god ordning och reda. Du har också god kunskap om utställningsmediets historia, och en vilja att utveckla nya kunskaper och anta utmaningar.

Då undervisning sker på svenska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se) och här Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM) - Linköpings universitet (liu.se) 

Om anställningen
Tillsvidareanställning, deltid 75%.

Tillträde enligt överenskommelse

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 31 augusti.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens inom programmering, grundkurs

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker minst en timarvoderad amanuens som vid ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker minst en timarvoderad amanuens som vid behov och överenskommelse kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TND012 Programmering grundkurs, 6hp under höstterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Om dig

Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet.

Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha kommunikativa och pedagogiska färdigheter samt vara intresserad av ämnesområdet. Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings universitet och att du har goda programmeringskunskaper, främst inom C++. Det är också meriterande om du gått igenom LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.

Läs mer: www.itn.liu.se. Denna anställning är placerad på avdelningen Medie- och informationsteknik (MIT).

Om anställningen

Detta avser en intermittent timanställning. Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse. En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön, för närvarande 149,70 kr/timme.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 15 juli 2024.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom infrainformatik

Ansök    Jul 1    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! VI söker nu en doktorand inom infrainformatik med inriktni... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
VI söker nu en doktorand inom infrainformatik med inriktning mot digital tvilling för fordon.

Dina arbetsuppgifter
Dina uppgifter kommer att vara en del av det EU-finansierade Horizon Europe-projektet TWINAIR. Forskningen syftar till att bidra till utvecklingen av en digital tvilling för ett delat fordon och att besvara frågor som rör hur sensor- och passagerarinformation kan användas för att utvärdera komforten och luftkvaliteten i fordonet. Digitala visuella modeller av vissa delade fordon ska konstrueras och kopplas till modeller och verktyg för luftkvalitet och/eller passagerarkomfortbedömning och -prognos. Det finns ett behov av att samförfatta artiklar och samarbeta med forskare från andra TWINAIR-partnersidor.

Som doktorand ägnar du dig åt din doktorandutbildning och forskningsprojekt där du är inkluderad. Ditt arbete kan också innefatta undervisning eller deltagande i andra institutionella uppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer

Vi söker någon som har erfarenhet inom datavetenskap, mjukvaruutveckling med god kompetens inom uppskattning/prognosverktyg. Vi förväntar oss också att du har betydande erfarenhet av programmering samt av att genomföra litteraturstudier, skriva rapporter och har en önskan om en akademisk karriär. Ytterligare erfarenhet av digitala tvillingar och/eller analys av sensoruppgifter kommer att beaktas som en fördel. Du förväntas ha mycket god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på engelska medan god kommunikation på svenska är en fördel.

Du har avslutat en examen på avancerad nivå inom datavetenskap, ingenjör, informatik eller informationsteknik eller avslutat kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat väsentligt motsvarande kunskap.

Vi ser att du är initiativtagande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och själv driver dina processer vidare med stor uthållighet för att uppnå resultat. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga där du är lyhörd till din omgivning och kommunicerar väl.

Du är en problemlösare och arbetar bra med komplexa frågor, förstår komplicerade skriftliga dokument och producerar själv dokument av hög kvalitet. Dessutom har du en god förståelse för numeriska dokument och löser numeriska uppgifter snabbt och enkelt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), som är känd för sina aktiviteter inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi kombinerar akademisk höjd med fruktbart samarbete med det omgivande samhället. Tjänsten tillhör Institutionen för kommunikation och transportsystem (KTS), som är en av de största miljöerna för forskning och utbildning inom transportområdet i de nordiska länderna. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobiltelekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen finansieras främst externt och bedrivs i nära samarbete med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen ansvarar vi för sex utbildningsprogram.

Den aktuella tjänsten kommer att kopplas till forskningsområdet Telekommunikation för smarta städer, där forskningen är behovsstyrd. Det övergripande målet med forskningen är att utforma flexibla och effektiva digitala tvillingssystem med avseende på dataöppenhet och informationskvalitet för olika intressenter.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. 

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 12 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom datorgrafik med inriktning mot maskininlärning

Ansök    Jul 1    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en doktorand inom datorgrafik med inriktning m... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom datorgrafik med inriktning mot maskininlärning med placering vid avdelningen för Medie och Informationsteknik vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap.

Tjänsten finansieras genom ett anslag från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Som doktorand inom WASP kommer du tillhöra WASPs forskarskola och kunna dra nytta av programmets gedigna nätverk av doktorander och seniora forskare.

Dina arbetsuppgifter

Fokus för den annonserade tjänsten är forskning och utveckling av nästa generations simuleringsbaserade modeller och maskininlärning för bildsyntes. Vårt mål är att utveckla ny teori och metodik för att möjliggöra bildsyntes baserat på en kombination av glesa representationer, “compressed sensing”, sensorer, maskininlärning och datorgrafik. Projektet omfattar både grundforskning kring utveckling av nya maskininlärningsmodeller och beräkningsalgoritmer, samt tillämpad forskning för att visa nyttan av de nya metoderna.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom medieteknik, datavetenskap, elektroteknik, tillämpad matematik eller ett relaterat område alternativt på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du ska också ha god kommunikationsförmåga, utmärkta studieresultat och tillräckliga kunskaper i muntlig och skriftlig engelska. En stark bakgrund inom datorgrafik, datorseende, matematik och programmering är särskilt meriterande. Projektet omfattar både teoretiskt och tillämpat arbete.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. 

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen för Medie och Informationsteknik vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap vid Campus Norrköping. Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn. Avdelningen Medie och Informationsteknik forskar och bedriver utbildning inom bland annat datorgrafik, bildanalys, vetenskaplig visualisering och maskininlärning, på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Du kommer även att tillhöra WASP forskarskola. WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 12 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Ekonom till Sveriges största forskningsprogram, WASP

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en skicklig ekonom som vill bidra till Sverige... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en skicklig ekonom som vill bidra till Sveriges största forskningsporgram, WASP.

Om jobbet
Linköpings universitet är värd för Sveriges största forskningsprogram WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program). Programmet har en total budget om 6,2 miljarder kr fram till 2031, till största delen finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. WASP involverar forskare vid Chalmers, LiU, KTH, LU, LTU, UmU, UU samt ÖrU och samverkar med ca 80 svenska företag och publika aktörer. WASP engagerar ca 1000 aktiva forskare inom ett antal stora forskningssamarbetsprojekt, en forskarskola med över 400 aktiva doktorander och samarbete med världsledande internationella universitet. Programmets mål är att bygga en världsledande plattform för forskning i nära samverkan med svensk industri och samhälle.

I uppdraget ingår att tillsammans med nuvarande ekonom i WASP hantera ekonomiuppgifter inom programmet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:


• insamling, sammanställning och analys av ekonomisk och annan information
• budget- och prognosarbete
• hantering av fakturor och rekvisitioner
• rapportering och rekvirering av medel till Knut- och Alice Wallenbergs stiftelse
• uppföljning av industrins och universitetens medfinansiering av programmet
• kontakter med övriga lärosäten inom forskningsprogrammet
• stöd till programdirektör och programkoordinatorer i ekonomiska och administrativa frågor

Du förväntas vara ett viktigt internt stöd i ekonomiska frågor samt verka för att ekonomiskt regelverk efterlevs och för att förbättra ekonomiska processer och rutiner. 

Din arbetsplats

Anställningen som ekonom i WASP kommer att tillhöra verksamhetsstödet på Institutionen för Naturvetenskap och Teknik (ITN) i Norrköping, och finnas i ett sammanhang med andra medarbetare som arbetar med ekonomi och administration gentemot forskningsprojekt och program. Även WASPs programdirektör har sin anställning vid ITN. Rent operativt kommer du även vara en del av WASPs programkontor som består av drygt 10 personer som hanterar koordinering, administration, kommunikation och ekonomi gentemot WASPs ledning och WASPs forskare. WASPs programkontor tillhör enheten Program Office, som är en stödverksamhet för forskare på Linköpings universitet och är en del av Universitetsförvaltningen.

Om dig

Vi söker en skicklig ekonom med ett genuint intresse för att samarbeta med andra och en vilja att förstå verksamheten. Du har förmåga att själv driva ditt arbete framåt och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt så att du kan sätta upp och hålla tidsramar. Samtidigt är det viktigt att du kan förstå och hantera komplexa frågor och situationer. Du är en trygg och stabil person med en stor kommunikativ förmåga och gott omdöme.

Som person är du lojal med ditt uppdrag och förstår att du har ett ansvar för att bidra till en effektiv verksamhet och väl fungerande arbetsmiljö. Du är lugn, noggrann och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar.

Vi vill att du har:


• Akademisk examen inom ekonomi
• God användarkompetens i ekonomisystem (ex. Raindance) samt i Office-paketet
• Mycket god användarkompetens i Excel
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska både i tal och skrift

Det är meriterande med:


• Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete vid statlig myndighet
• Erfarenhet av ekonomihantering av forskningsprojekt/program

Stor vikt kommer att läggas vid personliga förmågor och lämplighet. 

Om anställningen

Detta avser en tillsvidareanställning, helitd.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 15 augusti 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i töjbar laserinducerad grafen för hållbara energikomponenter

Ansök    Jun 26    Linköpings Universitet    Materialkemist
Vi söker nu en postdoktor inom Mjuk Elektronik med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping Dina arbetsuppgifter Du kommer att designa nya metoder för töjbara laserinducerade grafenelektroder (LIG) genom att utforska struktur-egenskapsförhållandet för hur laserparametrar och substratsammansättning påverkar morfologi och relevanta konduktivitet, elektrokemiska och mekaniska egenskaper. Biomaterial som lignin, cellulosa o... Visa mer
Vi söker nu en postdoktor inom Mjuk Elektronik med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att designa nya metoder för töjbara laserinducerade grafenelektroder (LIG) genom att utforska struktur-egenskapsförhållandet för hur laserparametrar och substratsammansättning påverkar morfologi och relevanta konduktivitet, elektrokemiska och mekaniska egenskaper. Biomaterial som lignin, cellulosa och gelatin, bland annat, kommer att utforskas som substrat för LIG-elektroderna. Efter optimering kommer du att undersöka elektrodernas lämplighet för ett elektrodlöst batterikoncept genom att utveckla nya elektrolytsystem och utföra deras relevanta elektrokemiska karakterisering. Integrering av den utvecklade battericellen i en bärbar enhet kommer att undersökas. Arbetet är en del av en pågående satsning inom forskningsgruppen Mjuk Elektronik inom hållbara och töjbara energikomponenter och projektet kommer innefatta samarbeten inom gruppen (Biträdande lektor Aiman Rahmanudin), LOE och externa partners.

Som postdoktor förväntas du kunna hjälpa till med att leda det vetenskapliga arbetet inom ditt område samt handleda studenter. Ansvarsområden kan öka i relation till uppvisad förmåga.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Lämplig bakgrund för denna anställning är en doktorstitel inom materialvetenskap, nanoteknologi, materialkemi eller närliggande ämnesområden. Erfarenhet av töjbar elektronik och laserinducerat grafen är önskvärt. Meriterande personliga egenskaper för anställningen är hög motivation, drivkraft, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta i forskningsgruppen Mjuk Elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) som leds av Professor Klas Tybrandt. Inom gruppen Mjuk Elektronik utvecklar vi kompositmaterial, designkoncept och komponenter för mjuka och deformerbara elektriskt ledande system. Vi utforskar en rad tillämpningsområden så som bioelektronik och nervgränssnitt, töjbara halvledare för energialstring och lagring, samt aktuatorer. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten som inkluderar vitt skilda kompetenser. Läs mer på www.liu.se/en/reserach/soft-electronics

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom hälsovård, biologi, energi och ”internet-of-things”. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med institutet RISE. LOE omfattar för närvarande över 140 forskare och forskarstuderande uppdelade i 9 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer på http://www.liu.se/loe

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde hösten 2024 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Följande dokument ska bifogas ansökan:


• Personligt brev, max 1 sida, som beskriver din bakgrund, forskningsintresse samt vad som gör dig intresserad av tjänsten.
• CV, max 4 sidor, som innehåller kontaktuppgifter till tre referenspersoner.
• Fullständig publikationslista.
• Kopia av pass, PhD diplom, och MSc betyg.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Professor i Medier och kultur

Ansök    Jun 25    Linköpings Universitet    Professor
Dina arbetsuppgifter Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Forskare vid Tema Kultur och samhälle delar ett intresse för en kritisk och analytisk förståelse av kulturella, sociala, juridiska och politiska dimensioner av hur kunskap cirkulerar, tolkas och regleras inom och mellan vardagsliv, medie... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Forskare vid Tema Kultur och samhälle delar ett intresse för en kritisk och analytisk förståelse av kulturella, sociala, juridiska och politiska dimensioner av hur kunskap cirkulerar, tolkas och regleras inom och mellan vardagsliv, medier, institutioner och arkiv. Kultur, mediering och materialiteter undersöks med samtidsorienterade, historiska och globala perspektiv.

I anställningen som professor i Medier och kultur ingår framför allt forskning, forskarutbildning och utvecklingsarbete inom kulturteoretisk medieforskning. En central arbetsuppgift är att bidra till att utveckla forskningsfältet nationellt och internationellt. Innehavaren av anställningen förväntas också att bidra till utvecklingen av en stark och väl fungerande forskningsmiljö. I anställningen kan även redaktörskap för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research ingå (https://cultureunbound.ep.liu.se/about). 

Forskning och undervisning inom denna anställning sker både på svenska och engelska.

Vi förutsätter att du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Som professor i Medier och kultur utvecklar du och undervisar på forskarutbildningen vid Tema Kultur och samhälle samt på grund och avancerad nivå.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Ett krav för anställningen är att sökanden uppvisar dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom kulturteoretisk medieforskning.
• Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i forskning om kulturella, sociala eller sociotekniska dimensioner av medier.
• Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att erhålla nationella och internationella forskningsanslag liksom att uppvisa en internationell forskningsprofil.
• Meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att tillämpa flera vetenskapliga perspektiv så som meningsskapande, materialitet, medieestetik, algoritmiska kulturer eller globalisering.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i handledning av doktorander.
• Krav för anställningen är vidare dokumenterad skicklighet i undervisning på grund eller avancerad nivå inom för anställningen relevanta ämnen.
• Meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet på forskarutbildningsnivå avseende undervisning, planering och ledning.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är skicklighet gällande administration och ledarskap.


• Meriterande för anställningen är att aktivt ha bidragit till utvecklingen av forskningsmiljö eller forskargrupp.
• Meriterande är också dokumenterad skicklighet från vetenskaplig publicistik (exempelvis i rollerna som redaktör eller strategisk utveckling av en vetenskaplig tidskrift).
• Meriterande för anställningen är därutöver dokumenterad skicklighet i samverkan med det omgivande samhället inom utbildning och forskning.

Eftersom undervisning och forskning sker både på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska och det är önskvärt att du inom två år kan undervisa och bedriva forskning på svenska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se) Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 30 september.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor i Socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt

Dina arbetsuppgifter Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning inom socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp. Som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt undervisar du på grundnivå och avancerad nivå. Den undervisning du förväntas bedriva behandlar huvudsakligen de rättsområden som är centrala fö... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning inom socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.

Som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot välfärdsrätt undervisar du på grundnivå och avancerad nivå. Den undervisning du förväntas bedriva behandlar huvudsakligen de rättsområden som är centrala för socionomutbildningen och relationen mellan socialt arbete och juridik, särskilt avseende förståelsen av och utvecklandet av rättstillämpningsmetoder i förhållande till välfärdsrätten, vilken primärt handhas och tillämpas av andra professioner än jurister. Kurserna ges huvudsakligen på svenska, men vissa valbara kurser ges på engelska. Du handleder studenter framför allt på Socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

På avdelningen strävar vi efter att lektorer inte enbart undervisar utan också forskar inom relevanta ämnen för socialt arbete. Under de två första åren ingår forskning på del av tid i anställningen. Du förväntas att tillsammans med andra inom eller utanför avdelningen ansöka om extern finansiering av fortsatt forskning. Inom avdelningen bedrivs idag forskning kring bland annat migration, social barn- och ungdomsvård, kommunikation och interaktion, äldre och äldreomsorg, funktionsnedsättning, delaktighet och inklusion, samt inom välfärdsrättsliga frågor. Utifrån att forskning inom socialt arbete har stor betydelse för praktiken behöver du kunna bedriva forskning och publicering på både svenska och engelska.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen innebär att ha administrativa uppdrag; till exempel kursansvar. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet från undervisning i högre utbildning.
• Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet vad gäller undervisning i rättsområden av relevans för socialt arbete
• Särskilt meriterande är även att ha haft kursansvar/arbetat med kursutveckling
• Meriterande är dokumenterad skicklighet i att undervisa i socialt arbete.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett eller flera för anställningen relevanta rättsområden
• Särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom de rättsområden som är centrala för socionomutbildningen och relationen mellan socialt arbete och juridik
• Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende förståelsen av och utvecklandet av rättstillämpningsmetoder i förhållande till välfärdsrätten, vilken primärt handhas och tillämpas av andra professioner än jurister.

Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.

Då undervisning och forskning sker företrädesvis på svenska, men även på engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se) och här Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 15 september.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Kultur och samhälle

Dina arbetsuppgifter Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. Anställningen är knuten till avdelningen för Kultur, Samhälle, form och medier (KSFM) som bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom institutionen för kultur ... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Anställningen är knuten till avdelningen för Kultur, Samhälle, form och medier (KSFM) som bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Forskare vid Tema Kultur och samhälle delar ett intresse för en kritisk och analytisk förståelse av kulturella, sociala, juridiska och politiska dimensioner av hur kunskap cirkulerar, tolkas och regleras inom och mellan vardagsliv, medier, institutioner och arkiv. Kultur, mediering och materialiteter undersöks med samtidsorienterade, historiska och globala perspektiv.

Den utbildning som KSFM bedriver sker främst inom kandidatprogrammen Globala Studier och Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM) samt i fristående kurs på grund och avancerad nivå inom huvudområdet Kultur och mediegestaltning. 

I anställningen som biträdande lektor i Kultur och samhälle ingår forskning om cirka halvtid. En central arbetsuppgift är att utveckla en stark självständig forskningsprofil som stärker och utvecklar avdelningens forskningsmiljö och befintliga forskningsspår.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övrig skicklighet.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Ett krav för anställningen är vetenskaplig skicklighet i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller tvärvetenskapligt område med relevans för anställningen.
• Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i kvalitativa samhälls- och kulturvetenskapliga metoder.
• Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i analys och tolkning av meningsskapande processer och kulturella uttryck i form av till exempel text, tal, bild eller musik, liksom hur dessa kan förstås i relation till exempelvis demokrati, makt, teknologi, miljö eller jämställdhet. Denna skicklighet kan till exempel ha uppvisats genom forskning inom antropologi, etnologi, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturgeografi, humanekologi eller visuell kultur.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är uppvisad pedagogisk skicklighet i för anställningen relevanta områden.
• Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i undervisning i kvalitativa samhälls- och kulturvetenskapliga metoder.
• Meriterande är dokumenterad skicklighet i undervisning om tvärvetenskapliga frågeställningar.
• Meriterande är dokumenterad skicklighet i projektbaserade undervisningsformer.
• Meriterande är också dokumenterad skicklighet i ledning av grupprocesser i undervisning.

Gällande övrig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samarbete inom utbildning och forskning.

Eftersom undervisning och forskning sker på både svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se) Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen får en biträdande universitetslektor anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 31 augusti.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom bygglogistik

Ansök    Jun 20    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en doktorand inom bygglogistik. Dina arbetsup... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand inom bygglogistik.

Dina arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen kommer att vara knuten till L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik (www.liu.se/forskning/bygglogistik), där forskningen är behovsmotiverad och förankrad i byggbranschen. Mer specifikt är denna tjänst inriktad på industriellt byggande och hur effektiva logistik- och försörjningsystem bör skapas för olika grader och olika typer av industriellt byggande. Forskningen inom ramen för tjänsten bygger vidare på vår tidigare forskning kring produktionsstrategier och logistikstrategier för industriellt byggande. Vid sidan av vår tidigare forskning kommer arbetsuppgifterna också bestå av att bygga vidare på det samarbete vi har med andra lärosäten och med företag med inriktning på industriellt byggande, både nationellt och internationellt. Därav kommer arbetet medföra en del resor, samarbete och utbyte för att säkerställa att forskningsresultaten blir relevanta ur både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på avancerad nivå med inriktning mot samhällsbyggnad (S), väg- och vattenbyggnad (V), industriell ekonomi (I), maskinteknik (M), eller liknande, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom samhällsbyggnad, byggteknik, industriell ekonomi, maskinteknik, eller liknande, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du förväntas ha mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

Vi söker dig som är strukturerad och initiativtagande, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver själv dina processer vidare med stor uthållighet för att uppnå resultat. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga där du är lyhörd till din omgivning och kommunicerar väl.

Du är en problemlösare och arbetar bra med komplexa frågor, förstår komplicerade skriftliga underlag och producerar själv dokument av hög kvalitet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer tillhöra Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) som bland annat är känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Anställningen tillhör avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram.

Inom enheten Bygglogistik forskar vi på hur vi kan skapa långsiktig hållbar och effektiv samhällsbyggnad med fokus på logistik, digitalisering och resurseffektivt byggande. Vår forskning är behovsmotiverad med det övergripande målet att bygga mer hållbart och effektivt med avseende på tid, kostnad och kvalitet. Vi tar utgångspunkt från bygget och fokuserar på tre delvis olika, men samverkande delar inom bygglogistiken: försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, logistiken på byggarbetsplatsen, samt gränssnittet dem emellan. Många av våra forskningsprojekt utgår från entreprenören och byggplatsen, men vi bedriver även forskningen med byggherrar, beställare, leverantörer, transportörer, tredjepartslogistiker, IT- och teknikföretag, konsulter, mm. Grundstommen i forskningen är den donationsprofessur i bygglogistik som inrättades under 2009 av L E Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent inom iontroniskt läkemedelsleveranssystem

Ansök    Jun 25    Linköpings Universitet    Biokemist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Detta är ett spännande tillfälle för en starkt motiverad p... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Detta är ett spännande tillfälle för en starkt motiverad person som vill arbeta med nya iontroniska läkemedelsleveranssystem för att utveckla nästa generations cancerterapier. Anställningen är placerad på Laboratoriet för Organisk Elektronik vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap på Linköpings universitet och är en del av ett europeiskt projekt (bioSWITCH).

Om jobbet
Att leverera rätt dos på rätt plats vid rätt tidpunkt kommer att låsa upp den femte dimensionen i medicin, och därför ligger forskningen i gränslandet mellan bioelektroniska enheter, bioortogonal klickkemi och biologiska modeller för att utveckla nästa generations cancerterapier. Detta är en unik möjlighet att arbeta i skärningspunkten mellan kemi, biologi och elektronik i en stödjande forskningsmiljö.

Du kommer att utveckla och syntetisera en rad ionselektiva membranmaterial och testa deras lämplighet som aktiv kanalmaterial i elektroforetiska enheter. Denna uppgift kräver stor noggrannhet då olika parametrar som molekylvikt, tvärbindningstäthet, porstorlek och fast laddningskoncentration kommer att justeras för att optimera iontronisk transportprestanda. Flera utskrifts- och tillverkningsparametrar (t.ex. tvärbindningsmedel, exponering, ytbearbetning, tillsatser för reologioptimering) kommer att undersökas – både geometriskt och vad gäller iontransportegenskaper – för att optimera membranprestanda. Olika målarter kommer att testas avseende deras elektroforetiska transporteffektivitet med hjälp av fluorescensprober. Det övergripande målet är att utveckla nya verktyg för iontroniskt inducerad pro-läkemedelsaktivering och undersöka effektiviteten i cellstudier för att realisera läkemedelsleverans med elektronisk precision. Dessutom kommer du att ha i uppdrag att producera omfattande rapporter av hög standard och bidra till manuskriptförberedelser som en del av ett team. Du kommer att samordna dessa aktiviteter med ett mycket motiverat team och högprofilerade internationella partners.

Om dig
Vi söker en mycket skicklig och entusiastisk person med Masterexamen och erfarenhet av polymerbearbetning och analys (IR, NMR, DSC) som vill ansluta till  vårt team och arbeta tillsammans med oss för utvecklingen av nästa generations implanterbara läkemedelsleveranssystem för cancerterapier.

Följande krävs


• masterexamen i kemi, polymerkemi, elektrokemi, materialvetenskap eller kemisk biologi
• erfarenhet av tillverkning av mikrostrukturer med kisel och polymerer med typiska renrumsfaciliteter (fotolitografi, etsning, deponering etc)
• färdighet i både muntlig och skriftlig engelska

Vi söker en lagspelare med exceptionell motivation, lösningsorienterat tänkande och starka problemlösningsförmågor. Om du uppfyller dessa kvalifikationer och är ivrig att bidra till innovativ och påverkningsfull forskning, uppmuntrar vi dig att ansöka.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Denna anställning kommer att vara palcerad på Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) där vi utforskar elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledare, biomaterial från skogen och hybridorganiska material. LOE delar ett gemensamt intresse för att utnyttja kombinationen av elektronisk och ionisk laddning för användning inom energi, internet-of-things, hälsovård och biologi. Forskningsämnen inkluderar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, enhetsfysik, nanoteknologi, bioteknik och systemdesign, och spänner från grundforskning till kommersialisering. LOE har för närvarande >130 forskare och forskarstuderande uppdelade i elva enheter som delar en öppen labbmiljö för fruktbart samarbete och informationsdelning. Du kommer specifikt att vara en del av gruppen för organisk bioelektronik där vi undersöker transduktion mellan elektroniska signaler och ioniska/molekylära signaler i elektroaktiva ytor, "iontronisk" kemisk leverans och kretsar, biosensorer, imitation av nervfunktion och många andra områden.

Om anställningen

Detta är en tidsbegränsad anställning på 6 månader med möjlighet till förlängning. Anställningen är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2 juli 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent inom bygglogistik

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en forskningsassistent inom bygglogistik. Om ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en forskningsassistent inom bygglogistik.

Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att vara del i forskningen som sker kopplat till projektet BÖRjA med fokus på att analysera statistisk data för cirkulära materialflöden samt att utveckla simuleringsmodeller för desamma. Arbetet ämnas stötta lösningar för informationsdelning samt adressera frågeställningar som hur logistikkedjor digitalt kan kopplas upp och ihop samt hur affärsmodeller och styrmedel cirkulära materialflöden i byggbranschen kan utvecklas. Simulerings och databaserade beslutsmetoder ses som förutsättningsskapare för klimateffektivitet i cirkulära materialflöden där fokus är på logistiken i den urbana miljön. Här finns behov av att samförfatta artiklar, att designa datainsamling och sammanställa data från många olika källor samt utveckla simuleringsmodeller.

Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av bygglogistik, trafiksystem och simulering och har en masterutbildning inom lämpligt område såsom logistik, SCM eller samhällsbyggnad. Vi tror också att du har erfarenhet av att genomföra litteraturstudier och skriva rapporter. Det är meriterande  för anställningen om du har erfarenhet av att utföra statistiska analyser och erfarenhet av olika simuleringsverktyg. Att kunna uttrycka sig på både svenska och engelska i tal och skrift är också meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer tillhöra Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) som bland annat är känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Anställningen tillhör avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram.

Du kommer att tillhöra enheten Bygglogistik. Bygglogistikenheten har två forskargrupper och du kommer vara en del av forskargruppen inom Stadsutveckling och logistik.

Om anställningen

Heltid

Tidsbegränsad anställning, ca 4,5 månad

Tillträde 19 augusti 2024 eller enligt överenskommelse

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 1 juli 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör inom Växtbioteknik

Ansök    Jun 18    Linköpings Universitet    Fysiker
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Du kommer att utföra forskning inom olika pågåen... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Du kommer att utföra forskning inom olika pågående tvärvetenskapliga projekt i gruppen för Elektroniska växter. Projekten innefattar utveckling av växtbaserade levande material för hållbar teknik. Ditt primära ansvar inom de nämnda projekten kommer att omfatta utveckling av protokoll för tillväxt och funktionalisering av växter och växtceller med nanomaterial, materialkarakterisering, konfokalmikroskopi, biokemiska analyser, fenotypning och andra relaterade uppgifter. Du förväntas samarbeta med andra teammedlemmar och andra samarbetspartners samt delta i laboratoriets gemensamma ansvarsområden. Att kunna presentera resultat och rapporter på ett effektivt sätt ingår också i arbetsuppgifterna. 

Om dig

Vi söker dig som har en doktorsexamen och gedigen vetenskaplig bakgrund inom tillämpad fysik, materialvetenskap, växtbioteknik eller liknande. Erfarenhet inom något av följande områden är särskilt meriterande: konfokalmikroskopi, nanomaterial, växtcell-vävnadskultur.

Du ska vara driven, kreativ, starkt självgående och ha utmärkta problemlösningsförmågor. Du bör kunna arbeta effektivt både individuellt och tillsammans med andra forskare i en tvärvetenskaplig kontext. Vidare behöver du ha mycket goda kommunikationsförmågor och mycket goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. 

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta vid Elektroniska Växter-gruppen vid Laboratoriet för Organisk Elektronik, ledd av Biträdande professor Eleni Stavrinidou. ePlants-gruppen är ett tvärvetenskapligt team som brinner för växter och teknik. Forskningen drivs både av samhälleliga behov och vetenskaplig nyfikenhet.  En huvudinriktning för gruppen är utvecklingen av bioelektroniska teknologier för att möjliggöra nya upptäckter inom växtvetenskapen som kan leda till mer hållbar livsmedelsproduktion och växter som kan trivas i den föränderliga klimatet. En andra forskningsinriktning fokuserar på att förstå hur man kan utnyttja biologiska strukturer och processer för teknologiska ändamål med syfte att utveckla biohybrida system och levande material för hållbar teknik med unika egenskaper.

Läs mer om vår verksamhet här : https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics/electronic-plants

Om anställningen

Detta avser en tidsbegränsad anställning om 6 månader. Heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 27 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. 

I ansökningsportalen måste CV och personligt brev läggas till som bilagor.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i visualisering och mediateknik

Ansök    Jun 19    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en Doktorand i visualisering och mediateknik m... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en Doktorand i visualisering och mediateknik med inriktning på kollaborativ visualiseringsdesign.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med det forskningsprojektet du tillhör att fokusera på att designa och implementera nya verktyg för visuell analys i samarbete med experter inom olika områden. Projektet kommer att följa en metodik för visualiseringsdesignstudier och betona samutformning. Det finns flera möjligheter för nya riktningar inom visualisering, inklusive nyskapande sätt att visualisera osäkerhet, nya tekniker för att integrera kunskap i visualiseringar, göra komplexa simuleringar transparenta och tolkningsbara samt engagera allmänheten i samhällsvetenskaplig forskning genom visualisering. Forskningen kommer att göras ur kritiska, feministiska och designorienterade perspektiv. Arbetet kommer innefatta utveckling av verktyg för visuell analys för att förstå komplexa simuleringar och innebära samarbete med samhällsvetare samt ett teoretiskt engagemang inom visualiseringsområdet.

Doktoranden förväntas producera forskningsresultat som är relevanta för visualiseringsområdet. Dessa resultat bör inkludera publikationer på internationella konferenser, workshops och tidskrifter. Eftersom denna forskning i grunden är kollaborativ bör doktoranden trivas i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och vara passionerad över att bidra till den.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20%

Dina kvalifikationer
Doktorandtjänsten kräver att du har en magisterexamen eller har slutfört kurser motsvarande totalt 4 års heltidsuniversitetsstudier, varav minst 1 år bör vara inom avancerade kurser inom områden som datavetenskap, datavetenskap, informationsvetenskap, design eller relaterade områden. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskap på annat sätt.

Vi förutsätter att du har tidigare erfarenhet av arbete med data och utveckling av interaktiva teknologier. Tidigare erfarenhet av att designa och utveckla visualiseringar anses vara mycket önskvärt. Det är även önskvärt att kandidaterna har kunskap inom minst ett av följande relevanta områden: feministiska epistemologier och perspektiv från kritiska datastudier; samhällsvetenskapliga områden och metoder; eller statistiska metoder, särskilt relaterade till beräkningsmässiga simuleringar. Forskningen kräver kompetens inom utveckling av interaktiva visualiseringsverktyg: intresserade kandidater bör ha denna färdighet eller uttrycka en vilja att förvärva den. Forskningen kommer också att innefatta kvalitativ forskning såsom etnografi, samutformning och reflekterande metoder varav kunskap om kvalitativa metoder är önskvärt.

Eftersom kommunikationen av forskningsresultat främst sker på engelska krävs flytande engelska, både i tal och skrift. Med tanke på forskningens önskan att nå ut till allmänheten är det en fördel om du också har goda kunskaper i svenska. För denna anställning kräver vi att du kan påvisa förmåga att effektivt samarbeta och kommunicera.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra avdelningen Media and Information Technology (MIT), som tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings Universitet och är belägen på campus Norrköping. MIT är en internationell ledare inom tvärvetenskaplig, tillämpad forskning med expertis inom visualisering, design, datorgrafik och lärandevetenskap. Forskningsnavet för avdelningen är Visualiseringscenter C, ett unikt vetenskapscenter i Norrköping som engagerar allmänheten genom datadrivna installationer och 3D?fulldome-upplevelser. Du kommer att bli en del av ett nyetablerad forskningsgrupp som leds av professor Miriah Meyer. Denna anställning ingår i ett större projekt som leds av forskare vid Institutet för analytisk sociologi. Målen med projektet är att utveckla nya modeller för och förstå hur bostadsområden och skolor blir segregerade för att informera framtida politik och förbättra möjligheterna för barn i missgynnade områden. Doktoranden kommer att samarbeta nära med samhällsvetenskapliga forskare för att utveckla nya verktyg för visuell analys som stöder deras forskning inom detta område. Du kan läsa mer om projektet här: New research to improve chances for children from disadvantaged areas.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 juli 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

För full annons se Jobba på LiU - Linköpings universitet.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuenser inom programmering, LiTHehack

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker åtta amanuenser som vid behov och övere... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker åtta amanuenser som vid behov och överenskommelse, kommer att arbeta i det studentdrivna projektet LiTHehack under höstterminen 2024 och vårterminen 2025. Arbetsuppgifterna innebär handledning i programmering.

Om dig
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna är kopplade till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, vilket förutsätter att du kan uppvisa dokumentation som visar att du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN. Det är meriterande om du är rekommenderad av någon som tidigare har arbetet med stödverksamhet inom programmering i LiThehack.

Du ska ha goda programmeringskunskaper. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara mycket intresserad av ämnesområdet. Arbetsuppgifterna fordrar att du finns tillgänglig vid universitetet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn. Denna anställning är placerad på avdelningen Medie- och informationsteknik (MIT). 

Om anställningen
Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön, för närvarande 149,70 kr/timme.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 14 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor i internmedicin, inriktning endokrinologi, diabetologi

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! För mer information om anställningen Läs mer och ansök här... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
Läs mer och ansök här

Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår att undervisa på läkarprogrammet, aktivt bidra till läkarprogrammets långsiktiga utveckling, handleda forskarstuderande och att initiera och bedriva egen forskning inom ämnesområdet. Undervisning sker på svenska och engelska. Tjänsten innebär klinisk tjänstgöring omfattande 33 % inom Region Östergötland.

I en lärares arbetsuppgifter ingår att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid Medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag.


• Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället.
• Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
• Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
• Inom avdelningen finns också flera administrativa uppdrag inklusive ledningsuppdrag. Vi ser även gärna att visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. För den här anställningen är det viktigt att du är specialist i internmedicin samt i endokrinologi och diabetologi. Det är meriterande om din forskning är inriktad mot hypertoni.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är erfarenhet från undervisning på läkarprogrammet
• Särskilt meriterande är erfarenhet av att leda och administrera undervisningen inom läkarprogrammet.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Meriterande med internationell forskningserfarenhet, t ex som postdoktor.

Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:


• Krav för anställningen är att du är klinisk verksam som läkare och specialist i internmedicin samt i endokrinologi och diabetologi

Då undervisning och forskning sker på både svenska och engelska så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här

Om anställningen
Tillsvidare, 100%. Tillträde 1 september 2024.  

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 23 juli 2024.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuenser inom programmering, grundkurs

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker minst sex timarvoderade amanuenser/assi... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker minst sex timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TND012 Programmering grundkurs, 6hp under höstterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Om dig
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha kommunikativa och pedagogiska färdigheter samt vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings universitet och att du har goda programmeringskunskaper, främst inom C++. Det är också meriterande om du gått igenom LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: www.itn.liu.se. Denna anställning är placerad på avdelningen Medie- och informationsteknik (MIT). 

Om anställningen
Detta avser en intermittent timanställning. Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön, för närvarande 149,70 kr/timme. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 14 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetsadjunkt i medieproduktion med inriktning mot visuella medier

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter I en lärares arbetsuppgifter får ingå... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Innehavaren av den aktuella tjänsten planerar, leder och genomför undervisning på kandidatprogrammet i GDK, men även i förekommande fall på avdelningens andra utbildningar. Samverkan med lärare och forskare inom andra relevanta områden vid universitetet är ett naturligt inslag i arbetet. Ämnesområdet är under snabb utveckling i samband med samhällets pågående digitalisering. Strategisk utveckling av ämnesområdet i relation till områden som visualiseringsteknik och interaktionsdesign ingår därför i arbetsuppgifterna för den aktuella tjänsten.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska och relaterar till svenska och skandinaviska förhållanden, men har internationella inslag och sker i vissa fall på engelska.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet, färdigheter och yrkeserfarenhet. I andra hand kommer skicklighet inom samverkan och språkförmåga att beaktas.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:

Krav för anställningen är förmåga att:

·         Förmedla relevanta kunskaper och färdigheter

·         Aktivera studenter till eget lärande

·         Skapa engagemang och intresse för ämnesområdet

·         Strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål.

Därtill kan pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen

Färdigheter och yrkeserfarenhet inom minst två delområden till medieproduktion med inriktning mot visuella medier; visuell och grafisk kommunikation med moderna medier, digital bildbehandling och datorgenererad 3D-modellering, avancerad webbdesign med betoning på användarinteraktion och upplevelsedesign, illustration och visuell konstnärlig gestaltning, bildproduktion med fokus på fotografering och videoproduktion, design och innovation inom förpackningslösningar, avancerad interaktionsdesign och spatial visualisering via Augmented Reality (AR), Extended Reality (XR), Virtual Reality (VR), är särskilt meriterande

Då undervisning sker på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Din arbetsplats
Ämnet undervisas främst på kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation (GDK). Anställningen är placerad på avdelningen för Medie- och informationsteknik som omfattar närmare hundra anställda lärare och forskare. Avdelningen i stort är inriktad mot teknisk forskning och designforskning inom visualisering och medieteknik. De utbildningar som avdelningen ansvarar för är, förutom kandidatprogrammet i GDK, även civilingenjörsprogrammet i Medieteknik samt profilen Visual Media inom master-programmet i Design.

För fullständig beskrivning se: Lediga jobb - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Tillsvidare, deltid 50%.

Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juni 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom grafisk design och kommunikation

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker amanuenser som vid behov och överenskom... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker amanuenser som vid behov och överenskommelse kommer att assistera kursansvariga lärare i kurser inom grafisk design och kommunikation. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid tekniska laborationer.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför att inom ramen för denna anställning genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) med inriktning mot lika villkor.

Om dig

För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna är direkt kopplad till de grundutbildningskurser i grafisk design och kommunikation som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Du ska ha goda kunskaper inom 3D, främst inom mjukvaruorna Blender och Maya. Du ska också ha goda kunskaper i webbutveckling med HMTL och CSS, samt programvaror för datorgrafik och medieproduktion, så som tex. Adoce Creative Cloud. Vidare är det meriterande om du gått igenom LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel, vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid Campus Norrköping. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter, vara intresserad av ämnesområdet.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som amaneuens i ovan nämnda eller närliggande kunskapsområden.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap, läs gärna mer här. 

Om anställningen

Detta avser en tidsbegränsad anställning med ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Aktuell amanuenslön är för närvarande 24 700 kr (heltidslön). 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag i kursen TNK122 logistik och produktionsplanering

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu amanuenser för uppdrag i kursen TNK122 logisti... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu amanuenser för uppdrag i kursen TNK122 logistik och produktionsplanering.

Om jobbet
Vi söker minst en timavlönad amanuens, som vid behov och enligt överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga lärare i kursen TNK122 Logistik och produktionsplanering som ges av Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS). Arbetsuppgifterna innebär lektionsundervisning, laborationshandledning och tentarättning inom kursen. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration och koordinering i grundutbildningen. Undervisningen sker på svenska.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför att inom ramen för denna anställning genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) med inriktning mot lika villkor.

Om dig

För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, i enlighet med Högskoleförordningen.

Denna anställning är direkt kopplad till grundutbildningskursen TNK122 Logistik och produktionsplanering som ges av Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) på Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på civilingenjörsutbildningen i kommunikation, transport och samhälle och på grundnivå har läst minst 90 hp. Ett krav är också att under HT2023 eller senare ha läst och examinerats i kursen TNK122 Logistik och produktionsplanering. Bevisat goda ämneskunskaper är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer arbeta hos Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. Vid avdelningen finns ett stort grundutbildningsuppdrag inom teknisk fakultet som bl.a. omfattar undervisning vid civilingenjörsutbildningen i kommunikation, transport och samhälle, det internationella mastersprogrammet i intelligenta transportsystem och logistik, samt kandidatprogrammen i flygtransport och logistik respektive i samhällets logistik. Läs mer här: Kommunikations- och transportsystem (KTS) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Aktuell timlön är för närvarande 149,70 kr. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i organisk nanoelektronik

Ansök    Maj 27    Linköpings Universitet    Materialkemist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer att bestå... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att undersöka de elektriska och optiska egenskaperna hos fotokatalytiskt dopade organiska halvledare (Fabiano et al., Nature 2024). Du kommer att utforska olika fotokatalysatorer och organiska halvledare och implementera de dopade polymererna i termoelektriska och minnesenheter.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig med utbildning inom kemi, fysikalisk kemi och/eller materialvetenskap. Du ska ha praktisk expertis inom ledande polymerer, organiska elektrokemiska transistorer och organiska neuromorfa enheter.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap och tillhöra avdelningen Laboratoriet för organisk elektronik (LOE). På LOE fokuserar vi på studiet och tillämpningen av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom en rad områden som sträcker sig över energiutvinning, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer på www.liu.se/loe Du kommer att arbeta i gruppen för organisk nanoelektronik, som är en del av LOE.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i Mjuka nervprober

Ansök    Maj 23    Linköpings Universitet    Fysiker
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en postdoktor inom Mjuk Elektronik med placeri... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom Mjuk Elektronik med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. 

Ämnesområde
Postdoktorn kommer arbeta i forskningsgruppen Mjuk Elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) som leds av Professor Klas Tybrandt. Inom gruppen Mjuk Elektronik utvecklar vi kompositmaterial, designkoncept och komponenter för mjuka och deformerbara elektriskt ledande system. Vi utforskar en rad tillämpningsområden så som bioelektronik och nervgränssnitt, töjbara halvledare för energialstring och lagring, samt aktuatorer. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten som inkluderar vitt skilda kompetenser. Läs mer på www.liu.se/en/research/soft-electronics

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom hälsovård, biologi, energi och ”internet-of-things”. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med institutet RISE. LOE omfattar för närvarande över 140 forskare och forskarstuderande uppdelade i 9 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer på http://www.liu.se/loe

Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Postdoktorn kommer utveckla material och laserprocesser för mjuka och töjbara nervprober baserade på nano-kompositer. Det experimentella arbetet innefattar materialformulering, lasermönstring, elastomerer samt styva bärare av oorganiska material för att möjliggöra hantering. Arbetet innefattar även samarbete med externa partners för att utvärdera de utvecklade nervproberna.

Som postdoktor förväntas du kunna hjälpa till med att leda det vetenskapliga arbetet inom ditt område samt handleda studenter. Ansvarsområden kan öka i relation till uppvisad förmåga.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Lämplig bakgrund för denna anställning är en doktorstitel inom tillämpad fysik, materialvetenskap, nanoteknologi eller närliggande ämnesområden. Erfarenhet av töjbara ledare och lasermönstring är önskvärt. Meriterande personliga egenskaper för anställningen är hög motivation, drivkraft, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde hösten 2024 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent inom sensornätsrelaterat arbete

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu två forskningsassistenter inom sensornätsrelat... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu två forskningsassistenter inom sensornätsrelaterat arbete med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Om jobbet
Vi söker forskningsassistenter som kommer att assistera i tekniska lösningar för uppskattning av parametrar av inomhusluftkvaliteten mot pilotlösningar inom TWINAIR projekt under 3 månader. Arbetsuppgifterna innebär förberedelse och optimal utformning av nödvändiga installationer med projektens byggförvaltning-partners. 

Om dig
Arbetsuppgifterna är direkt kopplade till de gundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, det är meriterande om du studerar på digitaliserat byggande som masterprogram.  

Du ska ha goda kunskap om byggnads digitala verktyg t.ex. digitala tvillingar. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av virtuella sensorer och av analysering av olika sensordata inomhus.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping. Här bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Om anställningen

Tidsbegränsad deltidsanstälning, tre månader.

Omfattning 75%.

Tillträde 2024-06-15 eller enligt överenskommelse.

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2024-05-31. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Tekniker till campus Norrköping

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker dig som vill jobba som tekniker på Post- och huss... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker dig som vill jobba som tekniker på Post- och husserviceenheten under sommaren.

Om jobbet
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara post- och godshantering. Övriga uppgifter beror på verksamhetens behov, exempelvis möbelflyttar eller byten av ljuskällor kan förekomma.

Om dig

Vi söker dig som är stabil, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Det är viktigt att du är serviceinriktad och kan skapa förtroende hos kunden. För att lyckas med uppdraget behöver du kunna arbeta självständigt med god disciplin. Arbetsuppgifterna kräver en bra fysik då tunga lyft och avvikande arbetsställningar förekommer. 

Vi vill att du har:


• Gymnasieexamen eller motsvarande.
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
• B-körkort

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på enheten för Post- och husservice vid Fastighetsavdelningen på LiU. Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/uf/fa

Om anställningen

Deltid 75%, visstidsanställning 24 juni tom 26 juli.

Tillträde 24 juni. 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 9 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Urval sker löpande så ansök redan idag. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuenser för uppdrag inom AI kopplat till matematik

Om jobbet Vi söker minst en timarvoderad amanuens som vill arbeta med att ta fram en prototyp inom forskningsprojektet AI-baserat interaktivt, individuellt och illustrativt lärande i matematik. Forskningsprojektets mål är att utveckla AI-baserat stöd i matematikundervisningen för gymnasieelever. Arbetsuppgifterna innebär: • Utveckla ett API (i JavaScript) till Möbius som interagerar med en extern tjänst. Möbius är en molnbaserad plattform för att lösa oc... Visa mer
Om jobbet
Vi söker minst en timarvoderad amanuens som vill arbeta med att ta fram en prototyp inom forskningsprojektet AI-baserat interaktivt, individuellt och illustrativt lärande i matematik. Forskningsprojektets mål är att utveckla AI-baserat stöd i matematikundervisningen för gymnasieelever. Arbetsuppgifterna innebär:


• Utveckla ett API (i JavaScript) till Möbius som interagerar med en extern tjänst. Möbius är en molnbaserad plattform för att lösa och rätta matematikuppgifter.
• Implementera en tjänst/service som körs på samma dator genom en lokal server. Tjänsten ska ta emot anrop från APIet i Möbius, och returnera en respons.
• Implementera en AI-algoritm i Python som genererar responsen i tjänsten.

Om dig

Ett krav för att kunna erhålla en timarvoderad anställning som amanuens är att du kan visa upp dokumentation som visar att du är antagen till en högskoleutbildning. Det är meriterande om du är i slutskedet (4-5 året) på någon relevant Civilingenjörsutbildning (t.ex. Mjukvaruteknik, Informationsteknologi eller Datateknik) med goda studieresultat.

Du behöver ha programmeringskunskaper inom JavaScript och Python. Som person är du initiativtagande, kreativ och flexibel.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, på campus Norrköping. 

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. Uppdraget förväntas ta ca 2-3 veckor och planeras pågå framförallt under juni samt augusti.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

 

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.Aktuell timlön är för närvarande 149,70 kr. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 3 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Mjuk elektronik

Ansök    Maj 20    Linköpings Universitet    Fysiker
Dina arbetsuppgifter Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. Vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) utforskar vi organiska elektroniska molekyler och polymerer samt nanomaterial för medicinska tillämpningar, inom energiområdet och ... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) utforskar vi organiska elektroniska molekyler och polymerer samt nanomaterial för medicinska tillämpningar, inom energiområdet och för sakernas internet. Vår forskning är multidisciplinär och inkluderar bl.a. kemisk syntes, fotonik, ytfysik, materialvetenskap, teori, och design och studier på (bio)elektroniska komponenter och system, samt spänner från grundläggande forskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE inkluderar idag ca 140 forskare från över 30 länder och är en utpräglad multietnisk och multikulturell miljö. Vi bedriver pedagogisk verksamhet på alla nivåer (grundläggande till postdoktor). LOE erbjuder möjligheten att utveckla pedagogiska färdigheter på samtliga nivåer och för utveckling av den egna forskningen kommer den som anställs att ha tillgång till labb-lokaler på >3000 m2 där utrustningen är gemensam och kan bokas. Mer information finns på www.liu.se/loe.

LOE har varit under kraftig tillväxt de senaste åren och det finns ett starkt behov av lärare som kan utföra pedagogisk verksamhet på framför allt avancerad nivå (handledning och utbildning av doktorander och postdoktorer).

I undervisningsuppdraget ingår handledning av examensarbeten samt kursdesign och kursansvar för doktorandkurser på engelska. Vi söker även forskningsmässig förnyelse och fördjupning, en nödvändighet för vår miljös långsiktiga överlevnad.

Anställningen är placerad inom enheten MEL, Mjuk Elektronik, vars forskning rör mjuka och flexibla material och elektroniska system.

Forskningen som är kopplad till anställningen rör i huvudsak minimalt invasiva nervinterface för behandling av inflammation genom användandet av flexibel och mjuk elektronik. Forskningen innefattar hela kedjan från design, tillverkning och karakterisering av flexibla elektroniska system, till tillämpningar och utvärdering i djurmodeller. Mer specifikt rör forskningen för denna anställning:


• Utvecklande av closed-loop system för icke-invasiv temporal interferensstimulering som använder elektrodrutnät för automatiserad nervstimulering.
• Utvecklande av trådlösa system som kan placeras under huden för temporal interferensstimulering baserad på laseraktivering.
• Verifiera utvecklade system i djurmodell med möjlig klinisk överföring av teknologi.

Forskningen bygger på användning av en rad experimentella tekniker, så som mikrotillverkning (fotolitografi, etsning, metallförångning), våtkemi, elektrokemi, samt elektriska och mekaniska mätningar. Relevanta materialsystem för forskningen innefattar ledande polymerer, tunna plastfilmer och hydrogeler. Forskningen bedrivs i regel på engelska.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel organisera, sköta och utveckla labbmiljön som drivs av avdelningen.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att genomföra forskning som resulterar i publikationer i välrenommerade internationella tidskrifter
• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att erhålla forskningsanslag som huvudsökande
• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att leda forskningsprojekt
• Krav för anställningen är uppvisad förmåga till samarbete inom forskning
• Krav för anställningen är uppvisad erfarenhet inom det definierade forskningsområdet, även innefattande relevanta experimentella tekniker
• Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet av arbete med flexibla elektroder för nervgränssnitt
• Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet från arbete i olika internationella forskningsmiljöer

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är påvisad förmåga att handleda masteruppsatser.
• Krav för anställningen är påvisad förmåga att (bi)handleda doktorand(er).
• Krav för anställningen är förmåga att kommunicera tydligt på engelska i tal och skrift.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är förmåga till samarbete inom en större forskningsmiljö. 

Då undervisning och forskning främst sker på engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska.

 

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 juni 2024.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom Hållbara biohybridlevande material och komponenter

Ansök    Maj 17    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Du kommer att utveckla biohybridleva... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Du kommer att utveckla biohybridlevande material och komponenter baserade på fotosyntetiska organismer med responsiva och utvecklande egenskaper. Du kommer att utveckla metoder för att integrera fotosyntetiska organismer till material/komponenter som har föränderliga elektriska och mekaniska egenskaper och svarar på fysiska eller kemiska stimuli. Forskningen har tvärvetenskaplig karaktär inklusive material- komponenterkarakterisering, biokemi och växtbiologi. Du kommer att arbeta nära samarbeten med medarbetare specialiserade på kemi och växtbiologi.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå Bioteknik, biokemi, bioelektronik, tillämpad fysik, teknik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovanstående områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Tidigare forskningserfarenhet ses som extra meriterande.

Som person måste du vara driven, kreativ, självständig och du har en väl utvecklad problemlösningsförmåga. Du kan arbeta effektivt både enskilt och tillsammans med andra forskare i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Din arbetsplats
Vid Laboratoritet för organisk elektronik (LOE) fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom en rad områden som spänner över energiskörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik.

Läs mer på www.liu.se/loe

Du kommer att ingå i gruppen Electronic Plants som leds av Professor Eleni Stavrinidou. Gruppen Electronic Plants syftar till att sammanföra elektronik med växter. Forskningen fokuserar på utveckling av växtbaserade biohybridsystem och på utvecklingen av bioelektronisk teknik för övervakning och kontroll av växtfysiologi.

Läs mer på https://liu.se/en/research/electronic-plants

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 7 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

När du ansöker måste CV och personligt brev läggas till som bilagor.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för laborationshandledning i Digitalteknik och konstruktion

Vi söker nu dig som vill arbeta som timarvoderad amanuens med uppdrag inom laborationshandledning i Digitalteknik och konstruktion, campus Norrköping. Om jobbet Du kommer, vid behov och efter överenskommelse, att assistera kursansvarig lärare i kursen TNE094 Digitalteknik och konstruktion, 12 hp under höstterminen. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreati... Visa mer
Vi söker nu dig som vill arbeta som timarvoderad amanuens med uppdrag inom laborationshandledning i Digitalteknik och konstruktion, campus Norrköping.

Om jobbet
Du kommer, vid behov och efter överenskommelse, att assistera kursansvarig lärare i kursen TNE094 Digitalteknik och konstruktion, 12 hp under höstterminen. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför att inom ramen för denna anställning genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) i genusmedveten undervisning.

Om dig

För att kunna anställas som amanuens behöver du vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå. 

Arbetsuppgifterna är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, vilket förutsätter att du kan uppvisa dokumentation som visar att du studerar på Civilingenjörsutbildningen i Elektronikdesign vid LiU.

Det är meriterande om du har läst kursen TNE094 Digitalteknik och konstruktion, 12 hp med goda studieresultat. Vidare är det meriterande om du gått igenom LiTH:s kurs om genusmedveten undervisning för kursassistenter.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket förutsätter flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Som person är du ansvarstagande, noggrann, har pedagogiska färdigheter och är intresserad av ämnesområdet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, campus Norrköping. 

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning i efterhand för arbetad tid. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Aktuell timlön för amanuenser enligt centralt avtal är för närvarande 149,70 kr/timme (motsvarar en heltidslön på 24 700 kr).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 juni 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör inom tillämpad visualisering

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Du kommer att ingå i ett team av utvecklare och ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Du kommer att ingå i ett team av utvecklare och mjukvarudesigners och dina arbetsuppgifter kommer bestå i att jobba med semantisk segmentering, djupinlärning inom samhällsbyggnadsområdet. Primärt kommer du jobba med projektet Visual Sweden City Platform som är en strategisk plattform kopplat till visualiseringsforskningen inom MIT och området samhällsbyggnad och klimatanpassning av städer. Denna roll kommer jobba aktivt i projekt som Forskningsingenjör och koordinera aktiviteter mellan forskningsprojektet och Visual Swedens grupp kring området Samhälle.

Om dig

Vi söker nu dig med erfarenhet av att arbeta med vår tekniska infrastruktur för forskning inom visualisering och bildanalys. Den vi söker har god samarbetsförmåga och stort intresse av att regelbundet sätta sig in i nya komplexa utmaningar inom området visualisering och bildanalys.


• Vi ser gärna följande kvalifikationer, kunskaper och kvalitéer:

• Civilingenjörsexamen (eller motsvarande teknisk utbildning/erfarenhet), gärna med inriktning mot bildbehandling.
• Goda programmeringskunskaper (såsom C++ och Python).
• Arbete med nationella forskningsinfrastrukturer och teknisk support inom forskning och akademi.
• 3D modellering mm. i verktyg som Unreal Engine.
• Avancerade grafiska gränsnitt (via t.ex. Qt).
• Arbetat med algoritmer för bildbehandling med maskininlärning med hjälp av stora datorkluster.
• Arbetat i projekt versionhantering (Git).
• Arbetat med andra utvecklare i medelstora team (5 eller fler).Erfarenhet från arkitektverksamheter och kommunal verksamhet och samhällsplanering är särskilt meriterande då ett projekt vänder sig till att hjälpa städer skapa digitala tvillingar.

Vi ser också att du har god förmåga att arbeta självständigt och är självgående samt har god förmåga att ta initiativ men även att hantera kritik i en kreativ process. Förmåga att kommunicera verbalt, i skrift, och grafiskt är väsentligt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen för medie- och informationsteknik. Verksamheten vid avdelningen utgör även LiUs del i konsortiet Visualiseringscenter C. I denna anställning ingår därför stora moment av samverkan med övriga enheter och projekt inom konsortiet som t.ex. Visual Sweden. Centret arbetar med andra science centers samt myndigheter och kommuner. Vi har även många samverkansprojekt med företag och bidrar med forskning och rådgivning inom visualisering och datorgrafik. Vi är också huvudnod i initiativet Wisdome där vi utvecklar innehåll för domer och utställningar i science centers. Vi är en central del av det nya infrastrukturprojektet InfraVis. Våra forskar- och utvecklingsteam har flera medlemmar med internationell bakgrund och vi uppmuntrar mångfald.

Om anställningen

Detta avser en tillsvidareanställning, heltid.

Tillträde 1 juni 2024 eller enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 maj 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom organisk bioelektronik

Ansök    Maj 8    Linköpings Universitet    Biomedicinare
Vi erbjuder en spännande möjlighet för dig med starkt driv och forskningsintresse att arbeta med nya jontroniska system för läkemedelsleverans med målet att utveckla nästa generation av cancerterapier. Du kommer att tillhöra avdelningen Laboratoriet för Organisk Elektronik vid Linköpings universitet och du blir en del av det europeiska EIC Pathfinder-projektet “bioSWITCH”. bioSWITCH syftar till att leverera rätt dos, vid rätt plats och vid rätt tidpunkt oc... Visa mer
Vi erbjuder en spännande möjlighet för dig med starkt driv och forskningsintresse att arbeta med nya jontroniska system för läkemedelsleverans med målet att utveckla nästa generation av cancerterapier. Du kommer att tillhöra avdelningen Laboratoriet för Organisk Elektronik vid Linköpings universitet och du blir en del av det europeiska EIC Pathfinder-projektet “bioSWITCH”. bioSWITCH syftar till att leverera rätt dos, vid rätt plats och vid rätt tidpunkt och därmed låsa upp den "5:e dimensionen" i medicinen. Forskningen ligger därmed i gränsytan mellan bioelektroniska enheter, bioortogonal click-kemi, och biologiska modeller för att utveckla nästa generation av cancerterapier. Läs mer på https://bioswitch-project.eu/the-project/

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en starkt motiverad och skicklig forskare som vill ansluta till vårt team som fokuserar på utveckling av implanterbara system för läkemedelsleverans för nästa generation av cancerterapier. Konceptet för bioSWITCH-implantatet är baserat på en kombination av "jontronisk" elektroforetisk läkemedelsleverans och click-to-release-kemi för målinriktad, programmerbar och precis dosering av potenta kemoterapeutiska läkemedel. Din roll blir att fokusera specifikt på tillverkning, karakterisering, optimering och implementering av jontroniska system för läkemedelsleverans – i olika geometriska former och experimentella uppställningar, inklusive biologiska experiment med våra bioSWITCH-samarbetspartners i Österrike (Graz och Wien). Dessa uppgifter kommer att omfatta experimentell design och automation, samt integration med vår specialbyggda hårdvara och mjukvara.

Du kommer att fokusera på att utveckla jontroniska system för läkemedelsleverans för cancerterapiapplikationer. Olika material och tillverkningsmetoder, inklusive fotolitografisk mikrofabrikation och diverse 3D-printing-tekniker, kommer att utforskas. Likaså kommer olika karakteriseringsmetoder att användas, inklusive elektrokemi, kemiska/fluorescens-baserade tester, mikroskopi mm. Aktiviteterna kommer att omfatta experimentell design och automation, samt integration med vår specialbyggda hårdvara och mjukvara, så en viss bekantskap med elektroteknik och/eller programmering kan vara fördelaktigt.

Du kommer också att vara ansvarig för att producera omfattande rapporter och bidra till arbetet med manuskriptförberedelser som en del av ett högt motiverat team och i samarbete med framstående internationella partners.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som är fenomenal på problemlösning, kan arbeta effektivt i ett multidisciplinärt och internationellt team, och har utmärkta kommunikationsförmågor. Detta är en spännande möjlighet att arbeta i gränsytan mellan kemi, biologi och elektronik.

Vi söker en lagspelare med exceptionell motivation och driv och lösningsorienterat tänkande. Om du uppfyller dessa kvalifikationer och är ivrig att bidra till innovativ och translational forskning, uppmuntrar vi dig att ansöka.

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Följande utbildning, erfarenhet och expertis krävs:


• En doktorsexamen i biomedicinsk teknik, (bio-)fysik, tillämpad fysik, materialvetenskap, elektroteknik, eller motsvarande
• Device tillverkning med hjälp av mikrofabrikation eller precisions-3D-printing (helst båda)
• Experimentell design och elektrisk karakterisering av device prestanda och tillhörande dataanalys
• Peer-reviewed publikationer som första- eller ledande författare
• Bevisad förmåga att hålla vetenskapliga presentationer
• Skriftlig och muntlig kompetens i engelska (alla aktiviteter vid Laboratoriet för Organisk Elektronik sker på engelska)

Dessutom är följande särskilt meriterande:


• Erfarenhet av organisk (bio)elektronik, jontransport, läkemedelsleverans, implantatdesign och/eller jonselektiva membran (helst alla listade expertområden)
• Erfarenhet av cancerterapi, läkemedelsdosberäkning, och/eller in vitro/vivo-experiment (helst alla listade expertområden)
• Erfarenhet av fotolitografisk mikrofabrikation, additiv tillverkning (t.ex. 3D-printing), tryckt elektronik, och/eller montering av mikroenheter (helst alla listade expertområden)
• Erfarenhet av elektrokemi
• Programmeringskunskaper, särskilt i Python och/eller LabView

Följande områden är också meriterande:


• Erfarenhet av renrumsfaciliteter
• Erfarenhet av 2D- och 3D-design med AutoCAD, Inventor eller motsvarande
• Praktisk erfarenhet av hårdvaru- och kretsdesign
• Förståelse för trådlös kommunikation och kraftlösningar
• Starka skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor, inklusive erfarenhet av att producera omfattande rapporter av hög standard och datavisualisering, samt att bidra till manuskriptförfattning

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan. 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 augusti 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Sommarjobbare till Laboratoriet för Organisk Elektronik

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu upp till tre sommarjobbare med placering vid e... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu upp till tre sommarjobbare med placering vid enheten labstöd inom LOE, Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Om jobbet
LOE växer och består idag av cirka 140 forskare som fördelar sitt arbete på våra LOE lab. Labben finns i flera byggnader på Campus Norrköping men sommarjobbarna kommer främst att arbeta i något av de labben som finns i Täppan: renrummet, biolabet, fotoniklabet eller ytfysiklabet. Våra andra lab finns på Pronova eller PEA (Printed Electronics Arena).

Fokus för sommarjobbare hos oss är underhållsarbete i laboratoriet av olika slag:


• Dammsugning, våttorkning av undergolv, väggar, rördragningar samt fönstertvätt
• Monteringsarbete och handräckning till tekniker och städpersonal
• Inventering av instrument och/eller kemikalier
• Uppskyltning eller organisering av förvaringsytor
• Uppackning eller sortering av förbrukningsmaterial

Upplägg och fördelning av arbetsuppgifterna sker inom teknikergruppen och med chef för laboratorierna. Ni kommer att ha en arbetsledare på plats den tid ni arbetar i labben.

Om dig
Vi söker dig som kan arbeta heltid hos oss 3 - 4 veckor i sommar. Du ska vara noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du ska vara självgående och kunna avrapportera avklarade uppgifter till arbetsledare på regelbunden basis.

För denna anställning behöver du inneha följande kompetenser:


• Goda kunskaper i att tala/läsa svenska och engelska
• Lätt att ta till dig arbetsinstruktioner
• Vara ordningsam och organiserad med öga för detaljer

Meriterande för denna anställning:


• Tidigare arbete i laboratorium
• Tidigare teknisk kompetens från utbildning eller arbetsliv
• Tidigare kunskaper om kemikalier
• Tidigare erfarenhet av kemikaliehantering

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap.

Läs mer om vår verksamhet här; Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Om anställningen

Heltid, dagtid under 3-4 veckor, sommaren 2024.

Önskat startdatum är mitten av juni.

Lön och förmåner

Du kommer att ersättas per timme i efterhand för den tid du arbetat, men anställningen motsvarar heltid under ovan angiven period.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 17 maj 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand till ERC-projekt kring Dynamisk Organisk Nanooptik och Metaytor

Ansök    Maj 8    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! På Laboratoriet för organisk elektronik (LOE, www.liu.se/L... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
På Laboratoriet för organisk elektronik (LOE, www.liu.se/LOE) studerar vi ledande organiska material och hybrida system, med tillämpningsområden såsom tryckt elektronik, bioelektronik och fotonik. LOE är en internationell och samarbetsvänlig miljö som samlar ca 140 forskare och medarbetare. 

Du kommer att vara en del av gruppen Organisk fotonik och nano-optik vid LOE (www.mpjonsson.com), under handledning av Dr. Magnus Jonsson. Forskningsinriktningar för gruppen inkluderar dynamisk fotonik och nanooptik baserad på organiska material som elektriskt ledande polymerer.

Relevant utrustning för tanställningen inkluderar ett nyligen installerat instrument för elektronstrålelitografi. Utrustning finns tillgänglig för materialutveckling (kemilabb, polymeriseringsutrustning, etc.), tillverkning och nano-/mikro-strukturering (evarporering och sputtring, fotolitografi, elektronstrålelitografi, etc.), karaktärisering (SEM, AFM, ellipsometri, 4-point probe, cyklisk voltammetri, etc.) och diverse mätningar i våra optiklabb (mikrospektroskopi med elektrokemisk kontroll, mätningar av metaytor, integrerande sfär, etc.).

Dina arbetsuppgifter

Dukommer att vara del av vårt ERC-projekt som fokuserar på utveckling och studier av dynamiskt reglerbara optiska nanoantenner och metaytor baserade på redox-reglerbara organiska material. I korthet kommer forskningen att innefatta tillverkning och studier av olika nanostrukturerade material, med målet att bidra både med ny fundamental förståelse och tillämpningar såsom dynamiska metalinser eller hologram. De detaljerade studierna kommer att designas tillsammans med doktoranden. Exempel på forskning från vår grupp i den här inriktningen:

- Duan et al. Advanced Materials 2023, 35, 51, 2303949
- Karki et al. Communications Materials 2022, 3, 48
- Karki et al. Advanced Materials 2022, 34, 13, 2107172
- Kang et al. Advanced Science 2022, 9, 23, 2201907
- Chen et al. Nature Nanotechnology 2020, 15, 35-40

Det experimentella arbetet kan innefatta framställning av material, (nano) fabrikation av prover och system, och karakterisering och mätningar av dessa system. Det experimentella arbetet kompletteras ofta med optiska simuleringar.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning även arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. 

Dina kvalifikationer

Du har, senast vid tillträde till anställningen, avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, materialvetenskap eller annat relevant område, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker dig med stort intresse för och gärna erfarenhet av nanooptik, optiska metaytor och/eller elektrokemiskt reglerbara material. Meriterande erfarenheter inkluderar nanofabrikation (elektronstrålelitografi) och mikrofabrikation, relevanta karakteriseringsmetoder och mätmetoder, elektrokemiskt redox-styrning, och optisk modellering.

Vi värdesätter även kvalifikationer såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, analytisk förmåga, motivation och ansvarstagande. Arbetsspråket är engelska i forskargruppen och vid LOE.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. 

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Tillträde hösten 2024 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Aktuell startlön är förnärvarande 32 800 kr/mån. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom självorganisering (’self-assembly’) av nanomaterial

Ansök    Maj 3    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Denna anställning är kopplad till Wallenberg Wood Science ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Denna anställning är kopplad till Wallenberg Wood Science Center (WWSC), som är ett center med forskargrupper från KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Visionen inom WWSC är att skogen kan erbjuda hållbara bio-baserade alternativ till dagens fossila material. Som doktorand i WWSC blir du en del av WWSC-akademin, som är en forskarskola. I denna akademi kommer du att lära dig om forskning på förnybara material från trä. I akademin finns stora möjligheter att skapa nätverk för framtida samarbeten, både med andra studenter och med industrin. Läs mer på WWSC.

Självorganisering (spontan organisering av små byggstenar till ordnade strukturer) för att skapa nya material från trä har enorm potential. I vår nystartade (2024) grupp Catalysis and Self-Assembly Group, CATSA vid Linköpings universitet utvecklar vi strategier för självorganisering av träbaserade nanomaterial. Vi utforskar sedan tillämpningar av dessa material inom områden som sträcker sig från tryckt elektronik till värmeisolering. Vi söker nu en doktorand som vill ansluta sig till vår grupp och WWSC.

Din forskning och dina arbetsuppgifter

Din forskning kommer att fokusera på självorganisering av träbaserade nanomaterial för att skapa förnybara funktionella material. Frågor som kan utforskas under din doktorandtid inkluderar:


• Hur bör nanomaterial som cellulosafibrer eller grafenoxid hierarkiskt struktureras för deras tillämpning (t.ex. i ett isoleringsskum eller för organisk elektronik)?
• Vilken kemisk funktionalisering bör tillämpas på nanomaterialen för att uppnå självorganisering till de önskade hierarkiska strukturerna?

Exempel på arbete som du kan utföra under din doktorandtid:


• Kemisk funktionalisering av nanomaterial.
• Utforskning av nanomaterials självorganisering vid olika tryckmetoder för organisk elektronik.
• Utforskning av nanomaterials självorganisering vid frysgjutning för att skapa isoleringsmaterial.
• Strukturell karaktärisering av dina självorganiserade material (t.ex. genom atomkraftsmikroskopi eller elektronmikroskopi).
• Karaktärisering av de funktionella egenskaperna (t.ex. termisk eller elektrisk ledningsförmåga) hos dina självorganiserade material.

Din forskning kommer vara avgörande för de nya strategier för självorganisering som tas fram i vår grupp och inom WWSC. Du kommer att utföra forskningen i ett tvärvetenskapligt team med kemister, fysiker, materialvetare, och matematiker.

Dina kvalifikationer

Vid anställningens början, har du avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, kemiteknik, fysik, materialvetenskap eller annat relevant område. Alternativt har du slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovan nämnda områden.

Ett krav för anställningen är utmärkta studieresultat inom kemi. Utmärkta färdigheter i skriftlig och talad engelska är också ett krav.

Det är meriterande med erfarenhet av laboratoriearbete och / eller materialkarakterisering, vilket också ska demonstreras genom kurser, masterprojekt eller publicerade artiklar.

Som person förväntar vi oss att du är självmotiverad och visar ett djupt intresse för grundläggande forskning. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Denna doktorandtjänst är baserad på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), som tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), på Norrköping Campus. LOE är känt för sin världsledande forskning inom organiska elektroaktiva material, med tillämpningar som sträcker sig från tryckt elektronik till katalys. För närvarande inkluderar forskningspersonalen på LOE cirka 150 forskare (professorer, seniora och juniora, forskare samt doktorander). Läs mer på www.liu.se/loe.

På LOE kommer du bli en del av vår nystartade (2024) CATSA-grupp, ledd av biträdande universitetslektor Alexander Holm. Forskningen i gruppen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter gällande självorganisering av nanomaterial. Information om vår forskning finns här: Catalysis and Self-Assembly, CATSA. Information om Alexander Holm finns här.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Startdatum
Hösten 2024, eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Startlönen är 32 800 SEK per månad före skatt. Som anställd vid Linköpings universitet har du rätt till betald semester (28 arbetsdagar per år, motsvarande 5 ½ veckor). Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Ansökan ska vara skriven på engelska och inkludera:


• Personligt brev (max 1 sida): Det personliga brevet ska innehålla en motivering till varför du är intresserad av just denna tjänst, samt varför du är lämplig för tjänsten.
• CV: Du kan skriva CV på det format du önskar. Följande måste ingå: information om utbildning (lärosäte, ämnen, årtal), en lista över publikationer (om applicerbart) med all nödvändig information (alla författare, titel, journal, år, volym), andra meriter som du anser är relevanta.
• Betygsutdrag från universitetsutbildning.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuenser för uppdrag inom Byggingenjörsprogrammet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker 15 st timarvoderade amanuenser, som vid... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker 15 st timarvoderade amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvariga lärare i någon eller några av de kurser som ges på Byggingenjörsprogrammet under läsåret 2024-2025.


Arbetsuppgifterna innebär främst och efter överenskommelse handledning vid laborationer och mentorskap i samband med lektioner samt i viss mån handledning på distans utanför lektionstid. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration och koordinering i grundutbildningen

Om dig

Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning eller att du påbörjat dina studier på avancerad nivå. Det är meriterande om du studerar vid Linköpings universitet. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med maj 2025.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, campus Norrköping. 

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse med kursansvarig lärare.

Lön och förmåner

Lön enligt centralt avtal för amanuenslöner, för närvarande 149,70 kr/timme. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 15 augusti 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom heterogen katalys

Ansök    Maj 3    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Denna anställning är kopplad till Wallenberg Wood Science ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Denna anställning är kopplad till Wallenberg Wood Science Center (WWSC), som är ett center med forskargrupper från KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Visionen inom WWSC är att skogen kan erbjuda hållbara bio-baserade alternativ till dagens fossila material. Som doktorand i WWSC blir du en del av WWSC-akademin, som är en forskarskola. I denna akademi kommer du att lära dig om forskning på förnybara material från trä. I akademin finns stora möjligheter att skapa nätverk för framtida samarbeten, både med andra studenter och med industrin. Läs mer på WWSC.

Heterogena katalysatorer spelar en avgörande roll för att driva övergången till ett hållbart samhälle, genom att främja energieffektivitet, minskning av föroreningar, och integration av förnybar energi. I vår nystartade (2024) grupp Catalysis and Self-Assembly Group, CATSA vid Linköpings universitet utvecklar vi grundläggande koncept för att göra katalysatorer mer aktiva och selektiva. Vi söker nu en doktorand som vill ansluta sig till vår grupp och WWSC. 

Din forskning och dina arbetsuppgifter

Din forskning kommer att fokusera på utveckling av grundläggande principer för mer aktiva och selektiva heterogena katalysatorer. Frågor som kan utforskas under din doktorandtid inkluderar:


• Hur kan katalysatorer optimeras med avseende på rumslig organisation av aktiva säten?
• Hur kan vi ta reda på var på katalysatorn de aktiva sätena är placerade, samt vad de har för struktur?
• Hur kan ’scaling relationships’ brytas för mer aktiva katalysatorer?
• Hur kan ’confinement effects’ utnyttjas för mer aktiva och selektiva katalysatorer?

Exempel på arbete som du kan utföra under din doktorandutbildning:


• Testa katalysatorer i vår reaktor, utrustad med in-line gas-kromatografi, FTIR-spektroskopi, och masspektrometri.
• Syntetisera heterogena katalysatorer genom en mängd olika metoder.
• Använda isotopmärkning för att klargöra reaktionsmekanismer.
• Utnyttja relevanta karakteriseringstekniker (t.ex. elektronmikroskopi, olika spektroskopier, XPS, XRD, BET, italic etc.).

Din forskning kommer vara avgörande för de nya design-principer för heterogena katalysatorer som tas fram i vår grupp. Du kommer att utföra forskningen i ett tvärvetenskapligt team med kemister, fysiker, materialvetare, och matematiker. Som doktorand ägnar du största delen av din tid åt doktorandstudier samt åt dina forskningsprojekt. Ditt arbete kan också inkludera undervisning eller andra institutionella uppgifter, upp till maximalt 20% av heltid. 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, kemiteknik, fysik, materialvetenskap eller annat relevant område. Alternativt har du slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovan nämnda områden.

Ett krav för anställningen är utmärkta studieresultat inom ett eller flera av följande områden: fysikalisk kemi (termodynamik, kinetik), analytisk kemi, matematik, eller fysik. Utmärkta färdigheter i skriftlig och talad engelska är också ett krav.

Det är också meriterande med erfarenhet av laboratoriearbete och / eller materialkarakterisering, något som ska demonstreras genom kurser, masterprojekt eller publicerade artiklar.

Som person förväntar vi oss att du är självmotiverad och visar djupt intresse för grundläggande forskning. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), som tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), på Norrköping Campus. LOE är känt för sin världsledande forskning inom organiska elektroaktiva material, med tillämpningar som sträcker sig från tryckt elektronik till katalys. För närvarande inkluderar forskningspersonalen på LOE cirka 150 forskare (professorer, seniora och juniora, forskare samt doktorander). Läs mer på www.liu.se/loe.

På LOE kommer du bli en del av vår nystartade (2024) CATSA-grupp, ledd av biträdande universitetslektor Alexander Holm. Forskningen i gruppen fokuserar på grundläggande och tillämpade aspekter av heterogen katalys för hållbara material och kemikalier. Information om vår forskning finns här: Catalysis and Self-Assembly, CATSA. Information om Alexander Holm finns här.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Startdatum
Hösten 2024, eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Startlönen är 32 800 SEK per månad före skatt. Som anställd vid Linköpings universitet har du rätt till betald semester (28 arbetsdagar per år, motsvarande 5 ½ veckor). Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 juni 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Ansökan ska vara skriven på engelska och inkludera:


• Personligt brev (max 1 sida): Det personliga brevet ska innehålla en motivering till varför du är intresserad av just denna tjänst, samt varför du är lämplig för tjänsten.
• CV: Du kan skriva CV på det format du önskar. Följande måste ingå: information om utbildning (lärosäte, ämnen, årtal), en lista över publikationer (om applicerbart) med all nödvändig information (alla författare, titel, journal, år, volym), andra meriter som du anser är relevanta.
• Betygsutdrag från universitetsutbildning.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor i socialt arbete

Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp. Som universitetslektor i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå framför allt på svenska. Vissa valbara kurser ges på engelska. Du handleder studenter inom filosofiska fakultetens oli... Visa mer
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.

Som universitetslektor i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå framför allt på svenska. Vissa valbara kurser ges på engelska. Du handleder studenter inom filosofiska fakultetens olika utbildningar, framför allt Socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete. Det senare startar hösten 2024. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Avdelningen drivs i kollegial anda och anställningen innebär att administrativa uppdrag som kursansvar ingår och även ansvar för utvecklingsuppdrag inom utbildningen kan vara aktuellt. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i att ha undervisat på högskolenivå inom för anställningen relevanta ämnen.
• Meriterande är skicklighet i att ha undervisat inom socialt arbete.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i socialt arbete eller annat för socialt arbete relevant forskningsområde.
• Meriterande för anställningen är doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande.
• Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.

Gällande övriga skickligheter kommer följande att bedömas:


• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
• Ett strukturerat arbetssätt, genom att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
• Att i den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, skapa och underhålla goda relationer med kolleger och studenter i såväl den egna miljön som utanför.

Eftersom undervisning sker framför allt på svenska med ett fåtal kurser på engelska, och forskning sker både på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Vikariat under tillsättning, heltid.

Tillträde snarast enligt överenskommelse t.o.m 2024-12-31.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

 

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 maj.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor i socialt arbete

Dina arbetsuppgifter Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp. Som universitetslektor i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå framför allt på svenska. Du förväntas kunna bidra med vidare perspektiv inom såväl undervisning so... Visa mer
Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.

Som universitetslektor i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå framför allt på svenska. Du förväntas kunna bidra med vidare perspektiv inom såväl undervisning som forskning i socialt arbete. Vissa valbara kurser ges på engelska. Du handleder studenter inom filosofiska fakultetens olika utbildningar, framför allt Socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete. Det senare startar hösten 2024.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel arbete med kursdesign och kursansvar.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i att ha undervisat inom samhälls-, eller beteendevetenskap eller humaniora på högskolenivå.
• Meriterande är skicklighet i att ha undervisat inom socialt arbete.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom samhälls- eller beteendevetenskap eller humaniora.
• Särskilt meriterande för anställningen är doktorsexamen inom samhälls- eller beteendevetenskap eller humaniora.
• Meriterande är tidigare forskning kring sociala problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, utsatthet och exklusion.
• Meriterande är tidigare forskning kring människors livsvillkor och erfarenheter och/eller välfärdsstatens organisering, möjligheter och utmaningar.

Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.

Gällande övriga skickligheter kommer följande att bedömas:


• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
• Ett strukturerat arbetssätt, genom att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.


• Att i den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, skapa och underhålla goda relationer med kolleger och studenter i såväl den egna miljön som utanför.

Eftersom undervisning sker framför allt på svenska med ett fåtal kurser på engelska, och forskning sker både på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Vikariat under tillsättning, heltid

Tillträde snarast enligt överenskommelse t.o.m. 2024-12-31.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

 

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 maj.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Tema kultur och samhälle

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Postdoktor inom Tema Kultur och samhälle Dina arbetsuppgi... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Postdoktor inom Tema Kultur och samhälle

Dina arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning och administration kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller inom konstnärlig forskning. Ett krav för anställningen är att den sökande kan visa ett originellt, tydligt identifierat och genomförbart forskningsprojekt. Projektet kan använda sig av valfri metod och teori och använda empiriska källor från vilken plats / språk som helst. Projektet bör emellertid utformas på ett sådant sätt att det tydligt visar mervärde till kulturarvs- eller minnesstudier, det vill säga hur det förflutna brukas i samtiden. Detta öppnar upp för ett brett spektrum av ämnen, inklusive men inte begränsat till: studier av museer, arkiv eller natur/kultur, nya teknologier och kulturarv, studier av hur det förflutna används i konstnärliga eller kuratoriella praktiker eller studier av kulturarv, revitalisering och hållbarhet.

Meriterande för anställningen är publikationer i högkvalitativa tidskrifter samt erfarenhet av forskningssamarbete och forskningsansökningar.

Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt, är särskilt meriterande. Svenskkunskaper är meriterande.

Tvärvetenskaplig öppenhet, erfarenhet och vilja att utforska nya perspektiv är något vi värderar högt. Vi förutsätter att du deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, och kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Din arbetsplats

Anställningen är knuten till avdelningen för Kultur, Samhälle, form och medier (KSFM) som bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Forskare vid Tema Kultur och samhälle delar ett intresse för en kritisk och analytisk förståelse av kulturella, sociala, juridiska och politiska dimensioner av hur kulturarv och kunskap cirkulerar, tolkas och regleras inom och mellan vardagsliv, medier, institutioner och arkiv. Forskningen inom kulturarv har ett särskilt fokus på att utveckla en kritisk förståelse av digitala praktiker och de politiska, demokratiska, ekonomiska och materiella aspekter som följer av digitalisering och globalisering. Kulturarvsforskningen vid Tema kultur och samhälle är också inriktad på frågor om immaterialrätt och kulturarv, och på att undersöka revitalisering, traditionell kunskap och naturresurser i termer av ägande och bruk av gemensamma tillgångar.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde senast 1 september 2024

Lön och förmåner

Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 May. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Bifoga ditt CV (inklusive kontaktuppgifter, en länk till doktorsavhandlingen, universitetet vid vilket doktorsexamen erhölls och handledande professor), en projektplan, och utvalda forskningspublikationer elektroniskt, i pdf- eller wordformat, i ansökningsmallen. Forskningspublikationer, t.ex. monografier, som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas i tre uppsättningar per post till Universitetsregistratorn vid Linköpings universitet, Universitetsregistrator, S-581 83 Linköping, Sverige. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Observera att tryckta publikationer inte kommer att returneras. De kommer att arkiveras  vid Linköpings universitet.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetsadjunkt i välfärdsrätt, vikariat

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Universitetsadjunkt i välfärdsrätt, vikariat, 30 % Dina a... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Universitetsadjunkt i välfärdsrätt, vikariat, 30 %

Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.

Som universitetsadjunkt välfärdsrätt i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå, framför allt på svenska, i kurser där det välfärdsrättsliga perspektivet är särskilt betydelsefullt. Vissa valbara kurser ges på engelska. Arbetet inkluderar att delta i kursutveckling och även att ha kursansvar.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildningsbakgrund inom juridik och har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning i högre utbildning.
• Särskilt meriterande är dokumenterad tidigare erfarenhet av undervisning i kurser med välfärdsrättslig inriktning.
• Meriterande är tidigare erfarenhet av att undervisa vid socionomprogram.

Då undervisning sker framför allt på svenska, endast enstaka kurser på engelska, så


• ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Vikariat, 30%, tillträde enligt överenskommelse – 2025-06-30

 

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 22 maj.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i Åldrande och social förändring

Ansök    Apr 24    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en doktorand i Åldrande och social förändring,... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand i Åldrande och social förändring, med placering vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), avdelningen Åldrande och social förändring (ASC), i Norrköping.

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du att arbeta i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ’DEM(H)CARE – Koordinerade insatser mellan äldreomsorg, hemsjukvård och primärvård i syfte att utveckla ”best practice” för äldre personer som bor hemma med kognitiv sjukdom’.

Programmet syftar till att ta fram ny, systematisk kunskap för att hitta lösningar på samverkansproblem och utveckla modeller för koordinering mellan olika aktörer inom äldreomsorgen, hemtjänsten, kommunansluten hemsjukvård och primärvård som idag har olika uppdrag att utföra vård- och omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom i hemmet.

I programmet undersöks hur kommuner och regioner har organiserat äldreomsorgen och hur det fungerar samt hur äldre som mottar vård och omsorg i hemmet, samt deras anhöriga, upplever sin situation och hur de skulle önska att insatser utförs och samordnas. Programmet omfattar register och enkätstudier på nationell nivå samt enkäter, intervjuer, fokusgrupper och observationer på lokal nivå.

Som doktorand knuten till detta program kommer du få möjligheten att arbeta tvärvetenskapligt och i samverkan med såväl seniora forskare som doktorander från olika discipliner. Du kommer delta i det löpande forskningsarbetet i nära samarbete med övriga forskare i gruppen.

Till avdelningen ASC söker vi en doktorand där avhandlingsprojektet kommer ha en kvantitativ inriktning med fokus på att ta fram och utvärdera mätbara kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen, samt arbeta med insamling och bearbetning av enkät- och registerdata. 

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och det forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats
Forskningsmiljön vid ASC bedriver tvärvetenskaplig forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att öka kunskapen om åldrandet utifrån ett samhälleligt perspektiv. Läs mer här www.ageing.se.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom ett för utlysningen relevant ämne (t.ex. socialt arbete, sociologi, gerontologi, statsvetenskap, statistik, folkhälsovetenskap eller vårdvetenskap/medicin) eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i ett för utlysningen relevant ämne, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du har god analytisk förmåga, samt ett utpräglat intresse för kvantitativ forskning. Du har god förmåga att arbeta i grupp och förmåga att arbeta under press. Du är flexibel och kan röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du är också strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Särskilt meriterande är dessutom:


• att tidigare bedrivit vetenskaplig forskning, inklusive dokumenterad vetenskaplig publicering i referentgranskade internationella vetenskapliga tidskrifter
• ämneskunskap inom åldrande, välfärds/socialtjänst, hälsa eller relaterade områden
• tidigare erfarenheter av att extrahera, hantera och analysera stora datamaterial
• dokumenterad kunskap i användning av statistikprogram såsom Stata, SAS eller R

För anställningen krävs vidare goda färdigheter engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att arbeta väl i dialog med andra. Svenska, i tal och skrift, är meriterande. De sökande som bedöms mest meriterade kommer att kallas till intervju.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 maj. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i visualisering och mediateknik

Ansök    Apr 25    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en Doktorand i visualisering och mediateknik m... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en Doktorand i visualisering och mediateknik med inriktning på kollaborativ visualiseringsdesign.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med det forskningsprojektet du tillhör att fokusera på att designa och implementera nya verktyg för visuell analys i samarbete med experter inom olika områden. Projektet kommer att följa en metodik för visualiseringsdesignstudier och betona samutformning. Det finns flera möjligheter för nya riktningar inom visualisering, inklusive nyskapande sätt att visualisera osäkerhet, nya tekniker för att integrera kunskap i visualiseringar, göra komplexa simuleringar transparenta och tolkningsbara samt engagera allmänheten i samhällsvetenskaplig forskning genom visualisering.

Forskningen kommer att göras ur kritiska, feministiska och designorienterade perspektiv. Arbetet kommer innefatta utveckling av verktyg för visuell analys för att förstå komplexa simuleringar och innebära samarbete med samhällsvetare samt ett teoretiskt engagemang inom visualiseringsområdet.

Doktoranden förväntas producera forskningsresultat som är relevanta för visualiseringsområdet. Dessa resultat bör inkludera publikationer på internationella konferenser, workshops och tidskrifter. Eftersom denna forskning i grunden är kollaborativ bör doktoranden trivas i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och vara passionerad om att bidra till den.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer

Doktorandtjänsten kräver att du har en magisterexamen eller har slutfört kurser motsvarande totalt 4 års heltidsuniversitetsstudier, varav minst 1 år bör vara inom avancerade kurser inom områden som datavetenskap, datavetenskap, informationsvetenskap, design eller relaterade områden. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskap på annat sätt.

Vi förutsätter att du har tidigare erfarenhet av arbete med data och utveckling av interaktiva teknologier. Tidigare erfarenhet av att designa och utveckla visualiseringar anses vara mycket önskvärt. Det är även önskvärt att kandidaterna har kunskap inom minst ett av följande relevanta områden: feministiska epistemologier och perspektiv från kritiska datastudier; samhällsvetenskapliga områden och metoder; eller statistiska metoder, särskilt relaterade till beräkningsmässiga simuleringar. Forskningen kräver kompetens inom utveckling av interaktiva visualiseringsverktyg: intresserade kandidater bör ha denna färdighet eller uttrycka en vilja att förvärva den. Forskningen kommer också att innefatta kvalitativ forskning såsom etnografi, samutformning och reflekterande metoder varav kunskap om kvalitativa metoder är önskvärt.

Eftersom kommunikationen av forskningsresultat främst sker på engelska krävs flytande engelska, både i tal och skrift. Med tanke på forskningens önskan att nå ut till allmänheten är det en fördel om du också har goda kunskaper i svenska. För denna anställning kräver vi att du kan påvisa förmåga att effektivt samarbeta och kommunicera.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer att tillhöra avdelningen Media and Information Technology (MIT), som tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings Universitet och är belägen på campus Norrköping. MIT är en internationell ledare inom tvärvetenskaplig, tillämpad forskning med expertis inom visualisering, design, datorgrafik och lärandevetenskap. Forskningsnavet för avdelningen är Visualiseringscenter C, ett unikt vetenskapscenter i Norrköping som engagerar allmänheten genom datadrivna installationer och 3D-fulldome-upplevelser.

Du kommer att bli en del av ett nyetablerad forskningsgrupp som leds av professor Miriah Meyer. 

Denna anställning ingår i ett större projekt som leds av forskare vid Institutet för analytisk sociologi. Målen med projektet är att utveckla nya modeller för och förstå hur bostadsområden och skolor blir segregerade för att informera framtida politik och förbättra möjligheterna för barn i missgynnade områden. Doktoranden kommer att samarbeta nära med samhällsvetenskapliga forskare för att utveckla nya verktyg för visuell analys som stöder deras forskning inom detta område. Du kan läsa mer om projektet här: New research to improve chances for children from disadvantaged areas.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 maj 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Studentmedhjälpare till Clinicum

Ansök    Apr 24    Linköpings Universitet    Skolassistent
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu studentmedhjälpare med uppdrag som kvällsstude... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu studentmedhjälpare med uppdrag som kvällsstudent till Clinicum.

Om jobbet
Som “kvällsstudent” är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att plocka i ordning undervisningsrummen efter avslutad undervisning, att plocka fram material och utrustning inför nästa dags undervisning och att fylla på i förråd. Även andra liknande arbetsuppgifter kan förekomma.

Om dig

Vi söker dig som är noggrann, flexibel och serviceinriktad och har förmåga att egna initiativ inom ramen för ett angivet uppdrag.
Uppdraget ställer krav på att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.

Vi vill att du:


• studerar på sjuksköterske-, läkar-, logoped- arbetsterapeut- eller fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.

Det är meriterande om du har:


• genomfört träning på Clinicum och/eller har tidigare erfarenhet av sjukvård eller något serviceyrke.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Clinicum (CLIN) - Linköpings universitet (liu.se) som har verksamhet både i Linköping och Norrköping. På
Clinicum tränar studenter från fakultetens utbildningsprogram på olika färdigheter, laborationer och simuleringar. Som
studentmedhjälpare kommer du att ha uppdrag både på campus US, ingång 54 och på Campus Norrköping, Kåkenhus. Denna anställning avser i första hand Campus Norrköping och Kåkenhus.

Om anställningen

Anställningen avser en intermittent timanställning på ca sex månader med eventuell möjlighet till förlänging. Eventuellt kan en tidsbegränsad särskild visstidsanställning på deltid bli aktuell.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Som studentmedhjälpare med uppdrag som "kvällsstudent" arbetar du med viss regelbundenhet kvällstid söndag till torsdag, enligt överenskommelse. Utifrån särskilda behov kan andra arbetstider förekomma.

Lön och förmåner

Lön enligt LiUs centrala avtal för studentmedhjälpare, f.n. 24300 kr/månad (heltidslön). 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 15 maj 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av författ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av författande av en rapport och planering av ett symposium med anledning av tidskriften Culture Unbounds 15-årsjubileum. I dina arbetsuppgifter ingår även skrivande av forskningsartiklar och ansökningar med fokus på Holocaust-överlevare och sociala och politiska processer under efterkrigstiden. I anställningen ingår även undervisning på grundutbildningsnivå inom tvärvetenskapliga historiska studier.  Du kommer att samarbeta med andra forskare och skriva texter på engelska.

Om dig

Vi söker någon som har en tvärvetenskaplig doktorsexamen med inriktning mot efterkrigsperioden och Holocaust-överlevare. Ett krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i vetenskapligt redaktörsarbete och arrangerande av vetenskapliga symposium. Ett krav för anställningen är även dokumenterad skicklighet av publicering inom flera genrer för vetenskaplig publicering inom ditt område. Meriterande är även tidigare erfarenhet av undervisning vid universitet och högskola om minne och historia, förtrogenhet med universitetet som arbetsplats och förmåga att arbeta tvärvetenskapligt. Den aktuella tjänsten förutsätter mycket god förmåga att kommunicera och skriva vetenskapliga texter på engelska.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Institutionen för Kultur och samhälle (IKOS); en institution för bred kulturhistorisk forskning och utbildning. Här förenas historiker, kommunforskare och kultur- och medieforskare. Kulturens roll i samhällsutvecklingen står i fokus. Den aktuella anställningen är placerad vid Tema Kultur och samhälle.  Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Forskare vid Tema Kultur och samhälle delar ett intresse för en kritisk och analytisk förståelse av kulturella, sociala, juridiska och politiska dimensioner av hur kunskap cirkulerar, tolkas och regleras inom och mellan vardagsliv, medier, institutioner och arkiv. Kultur, mediering och materialiteter undersöks med samtidsorienterade, historiska och globala perspektiv.

Om anställningen

Forskningsassistent 100 % 6 månader

Tillträde snarast enligt överenskommelse

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 maj. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör inom organiskt energimaterial

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Som förste forskningsingenjör kommer du i huvuds... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Som förste forskningsingenjör kommer du i huvudsak bedriva forskning. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta följande:


• Förberedelse, karaktärisering och optimering av nytt ledande polymerbeläggning på kolpapperselektrod
• Elektrokemisk karaktärisering av elektronöverföringsprocessen i vanadiumelektrolyt
• Testning av dessa nya elektroder i vanadium rödoxflödesbatterier
• Skriva rapport, vetenskaplig artikel, presentera arbetet vid konferenser

Om dig

Vi söker dig som har kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga, goda kommunikationsfärdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation, social kompetens för samarbete och teamwork, anpassningsförmåga och flexibilitet, god tidsplanering och organisationsförmåga, hög etisk integritet, samt passion och nyfikenhet.

Vi vill att du har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om du har expertis inom grundläggande och tillämpad elektrokemi tillsammans med expertis inom ledande polymerer. Det är fördelaktigt att ha expertis inom elektrokemiska flödessystem, särskilt gällande redoxflödesbatterier.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik. Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energi skörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer: www.liu.se/loe

Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/forskning/laboratoriet-for-organisk-elektronik/organiska-energimaterial

Om anställningen

Detta avser en tidsbegränsad anställning under 10 månader, heltid. Tillträde i maj 2024 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2 maj 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i Lasermönstrade töjbara ledare

Ansök    Apr 19    Linköpings Universitet    Fysiker
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Du kommer att utveckla laserprocesser... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla laserprocesser för mjuka och töjbara elektroder baserade på nano-kompositer för nervgränssnitt. Det experimentella arbetet innefattar lasermönstring av guldnanomaterial, elastomerer samt styva bärare av oorganiska material för att möjliggöra hantering. Arbetet innefattar även att designa och lasermönstra guider för insättning av nervprober, samt design och lasermönstring av metallfilmer för att skapa mjuka ledare med låg resistans.

Som postdoktor förväntas du kunna hjälpa till med att leda det vetenskapliga arbetet inom ditt område samt handleda studenter. Ansvarsområden kan öka i relation till uppvisad förmåga.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Lämplig bakgrund för denna anställning är en doktorstitel inom tillämpad fysik, materialvetenskap, nanoteknologi eller närliggande ämnesområden. Erfarenhet av töjbara ledare och lasermönstring är önskvärt. Meriterande personliga egenskaper för anställningen är hög motivation, drivkraft, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är ett krav. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta i forskningsgruppen Mjuk Elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) som leds av Professor Klas Tybrandt. Inom gruppen Mjuk Elektronik utvecklar vi kompositmaterial, designkoncept och komponenter för mjuka och deformerbara elektriskt ledande system. Vi utforskar en rad tillämpningsområden så som bioelektronik och nervgränssnitt, töjbara halvledare för energialstring och lagring, samt aktuatorer. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten som inkluderar vitt skilda kompetenser. Läs mer på www.liu.se/en/research/soft-electronics

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom hälsovård, biologi, energi och ”internet-of-things”. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med institutet RISE. LOE omfattar för närvarande över 140 forskare och forskarstuderande uppdelade i 9 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer på http://www.liu.se/loe

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 maj 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Följande dokument ska bifogas ansökan:


• Personligt brev, max 1 sida, som beskriver din bakgrund, forskningsintresse samt vad som gör dig intresserad av tjänsten.
• CV, max 4 sidor, som innehåller kontaktuppgifter till två referenspersoner.
• Fullständig publikationslista.
• Kopia av pass, PhD diplom (om tillgängligt), och MSc betyg.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom UX design och utveckling

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu timavlönade amanuenser med placering på Visual... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu timavlönade amanuenser med placering på Visualiseringscenter C, Norrköping.

Om jobbet
Vi söker en timavlönad UX-designer och utvecklare som fortsätter att utveckla kreativa idéer med potential att produceras på visualiseringscentret. Fokus för anställningen är att omvandla Watchout storytelling-projekt till ett gemensamt videoformat. Du kommer att stödjas av ett kompetent team för att utveckla och driva projekt.

Linköpings universitet ska fortsätta utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför, inom ramen för denna anställning, genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) fokuserad på lika villkor.

Om dig

Endast de som har antagits till utbildning på grund- eller avancerad nivå kan anställas som amanuens, enligt högskoleförordningen.

Ett krav för anställningen är kunskap inom Watchout-produktion. För att vara aktuell för intervju behöver du bifoga ett videoklipp från tidigare Watchout-projekt i din ansökan.

Vidare behöver du ha erfarenhet av interaktiv berättarteknik och en skarp känsla för UX-design. Din portfolio bör visa din förmåga till kreativt tänkande, passion för en fantastisk användarupplevelse och effektiv användning av väsentliga designverktyg och metoder, såsom grafisk design med Adobe Illustrator, animationsskapande med Adobe After Effects, videoredigering med Adobe Premiere, designprototypering med Figma, etc. Presentation av projekt med andra avancerade designverktyg, som AI-drivna designverktyg, uppskattas. Du är tydlig i din kommunikation, användarorienterad, alltid nyfiken på bättre lösningar, öppensinnad och tar kritik som input för förbättring.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet. 

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN samt avdelningen Medie- och informtationsteknik. Du kommer att arbeta delvis på visualiseringscenter C.

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. Projektet pågår i 10-20 veckor med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Vi tillämpar aktuell amanuenslön för denna anställning, för närvarande 24 700 kr/månad (heltid) vilket motsvarar 149,70 kr/timme. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 3 maj 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Vi vill att du laddar upp din portoflio alternativ skickar en länk till den till [email protected] senast sista ansökningsdag. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetsadjunkt i omvårdnad

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Som universitetsadjunkt i omvårdnad u... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt i omvårdnad undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska samt handleder studenter inom medicinska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Du ska ha magisterexamen inom omvårdnad och sjuksköterskeexamen
• Det är särskilt meriterande om du har disputerat inom omvårdnad, vårdvetenskap eller medicinsk vetenskap
• Det är meriterande om du undervisat inom sjuksköterskeprogrammet, något specialistsjuksköterskeprogram och handlett studenter inom universitet eller region/landsting/kommun.

Då undervisning sker på svenska och engelska så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Omvårdnad syftar till att bibehålla, stärka eller återfå hälsa, liksom att förebygga eller motverka ohälsa. Omvårdnadsvetenskap inrymmer utveckling och vidareutveckling av teorier och metoder, med fokus på individens, gruppens och samhällets behov och resurser. Vid avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa bedrivs så väl forskning inom olika delar av omvårdnadsvetenskap samt grundutbildning främst på sjuksköterskeprogrammet men även inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Avdelningen är placerad både på Campus Norrköping och Campus US.

Läs mer om vår verksamhet här Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare på 100%. Placeringsort kan vara Norrköping eller Linköping.

Tillträde enligt överenskommelse

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 maj 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom kursen TNIU19, TNIU22 och TNIU23 (matematik)

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker minst 2 st timarvoderade amanuenser/ass... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker minst 2 st timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kurserna TNIU19 – Matematisk grundkurs för byggnadsingejörer (6hp) och TNIU22 – Envariabelanalys I (6hp) under höstterminen 2024 samt TNIU23 – Envariabelanalys II vårterminen 2025 (första läsperioden). Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid lektioner.

Om dig

Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och ha kunskaper av relevans för de aktuella kurserna.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar till Högskoleingenjör i byggnadsteknik, vid ITN vid Linköpings universitet eller motsvarande, och att du under det senaste året, med goda resultat, har genomgått de tre aktuella kurserna. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med mars 2025.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN.

Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Aktuell amanuenslön enligt avtal är för närvarande 24 700 kr/månad (heltid) vilket motsvarar 149,70 kr/timme.  

 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 19 maj 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom kursen TNSL01 (matematik)

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker minst 2 st timarvoderade amanuenser/ass... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker minst 2 st timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kurserna TNSL01– Matematik (12hp), under höstterminen 2023. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid lektioner.

Om dig

Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och ha kunskaper av relevans för den aktuella kursen.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar på någon av kandidatutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet eller motsvarande, och att du under det senaste året, med goda resultat, har genomgått den aktuella kursen. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med december 2024.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap; ITN. 

Läs mer om vår verksamhet här; https://liu.se/organisation/liu/itn

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Aktuell amanuenslön enligt avtal är för närvarande 24 700 kr/månad (heltid) vilket motsvarar 149,70 kr/timme. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 19 maj 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Organisk kemi med fokus NMR

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Din forskning kommer att vara att utv... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Din forskning kommer att vara att utveckla nya kemiska omvandlingar, särskilt i vatten, för tillämpningar mot transparenta, funktionella och kemiskt återvinningsbara polymera material. Ditt särskilda fokus kommer att ligga på metodutveckling.

Frågor som kan utforskas under din postdoc inkluderar:


• Hur påverkar reaktanternas pKa kinetiken för transformationen?
• Hur kan det skräddarsy reaktionsresultat med olika systemdesign?
• Är transformationen skalbar och hur grön är den?

I synnerhet kommer du att:


• Optimera kemiska reaktioner.
• Utvärdera reaktionskinetik med NMR
• Dechiffrera de mekanistiska detaljerna i transformationen.

Ditt arbete kommer att vara avgörande för utvecklingen av nya gröna transformationer för applikationer inom grön materialdesign, samt i utvecklingen av nya syntetiska koncept för applikationer inom materialvetenskap, både inom GreenPolChem-gruppen och i den större LOE- och WWSC-miljön.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker en person med doktorsexamen inom området organisk kemi med fokus på katalys. Det är meriterande med dokumenterat intresse för avancerad NMR-karakterisering, antingen genom vetenskapliga publikationer eller dokumenterade kurser. Som person är du strukturerad, organiserad och har ett djupt intresse för grundforskning. Flytande i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Anställningen kommer att vara placerad vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), tillhörande Institutionen för naturvetenskap och teknik, vid universitetets Campus Norrköping. LOE är känt för sin världsledande forskning om elektroniska enheter baserade på organiska elektroaktiva material. Dess primära tema involverar kopplingen av joner och elektroner som signalbärare för applikationer inom tryckt elektronik, organisk energi- och elektrokemiska enheter och organisk bioelektronik. Laboratoriets forskarpersonal omfattar för närvarande cirka 150 forskare (professorer, seniora och juniora forskare samt doktorander). Läs mer på www.liu.se/loe

Anställningen kommer att ingå i GreenPolChem-gruppen, ledd av Ass. Prof. Peter Olsén, som fokuserar på Green Synthetic Chemistry Methodology Development for Functional and Sustainable Biobased Polymeric Materials. Mer information om vår forskning finns här: ?Peter Olsén - ?Google Scholar, Peter Olsén (researchgate.net).

Du är knuten till Wallenberg Wood Science Center (WWSC), som är ett gemensamt forskningscentrum med grupper från Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och Linköpings universitet med basfinansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WWSC är ett forskningscenter med fokus på nya material från träd, med syfte att skapa kunskap och bygga kompetens som har potential att ligga till grund för ett innovativt framtida värdeskapande från skogsråvara. Du får en överblick över forskningsfältet inom förnybara material från trä och får kunskap om ämnen som inte är direkt kopplade till din aktuella forskning. Läs mer på www.wwsc.se

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

 

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 maj 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom kursen TNA001, TNA002 och TNA003 (matematik)

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker minst 4 st timarvoderade amanuenser, so... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker minst 4 st timarvoderade amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kurserna TNA001 – Matematisk grundkurs (6hp), TNA002 – Linjär algebra (6hp) och TNA003 – Analys I (6hp) under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 (första läsperioden). Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid lektioner.

Om dig

Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och ha kunskaper av relevans för de aktuella kurserna.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet eller motsvarande, och att du under det senaste året, med goda resultat, har genomgått de tre aktuella kurserna. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med mars 2025.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN.

Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/itn

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Aktuell amanuenslön enligt avtal är för närvarande 24 700 kr/månad (heltid) vilket motsvarar 149,70 kr/timme.  

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 19 maj 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Administratör för tidsbegränsat uppdrag på CETIS, LiU

Ansök    Mar 21    Linköpings Universitet    Kanslist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! CETIS (Sveriges nationella resurscentrum för teknikundervi... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
CETIS (Sveriges nationella resurscentrum för teknikundervisning i skolan) är placerat vid Kansliet för Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet, och lokaliserat till LiUs campus Norrköping. Det startade 1993 och år 1996 utnämnde regeringen CETIS till ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

CETIS huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen. Det yttersta målet är en god teknisk allmänbildning hos alla elever då tekniken spelar en avgörande roll för våra liv och för samhällsutvecklingen. Den huvudsakliga målgruppen är Sveriges lärare. Men, CETIS har även en betydande roll för att bistå den teknikdidaktiska forskningen både nationellt och internationellt, samt att utveckla material, diskutera teknikämnets innehåll och mål, driva nätverk och samverka med flera aktörer.

Vi söker nu en administratör som, under en begränsad period och på deltid, kan bistå oss i vårt kommunikationsarbete, såväl grafiskt som med konkret arbete i våra webbplattformar.

Om jobbet
Du kommer, i nära samarbete med vår kommunikatör, arbeta administrativt och kreativt med våra digitala publikationer.

Arbetsuppgifterna är mångfacetterade. Det innebär att göra layout för vår tidskrift och tillgänglighetsanpassa den för publikation. En annan viktig del är att uppdatera våra befintliga inspirationsmaterial till ny grafisk profil och i enlighet med aktuella tillgänglighetsdirektiv. Den delen av arbetet innebär också att du kommer jobba med övergångslösningar mellan en gammal webbplattform och en ny, vilket kräver att du kan arbeta i webbgränssnitt.

Om dig

Vi söker dig som är serviceinriktad och noggrann, även under mer stressiga perioder.

En förutsättning för att lyckas i din roll är att du är lugn och tålmodig samt har förmåga att strukturera och prioritera så att ingen fråga förblir obesvarad. Det är viktigt att du är självgående och ansvarstagande, men också lyhörd och anpassningsbar, eftersom arbetet både ingår som en del i en större helhet och periodvis inte har en jämn arbetsbelastning.

Vi vill att du:


• har hög kompetens i att arbeta med Indesign, Photoshop och Adobe Acrobat Pro för att skapa digitalt och tryckbart material
• har utbildning inom IT-design för funktionshindrade och omfattande erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsanpassning
• kan arbeta i olika webbplattformar och med html, samt administrativa datasystem liksom Word och Excel
• har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift samt en välutvecklad förmåga och ett balanserat sätt att kommunicera med andra

Det är meriterande om du har:


• tidigare erfarenhet av arbete med att ge service åt statliga och kommunala myndigheter
• goda kunskaper om teknikundervisning i det svenska utbildningssystemet
• har pedagogisk examen och erfarenhet av att arbeta i grundskola och gymnasium 

Vid denna anställning kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.  

Din arbetsplats

CETIS är placerat vid Täppan, Campus Norrköping och har sju deltidsanställda. Som projektarbetare kommer du i huvudsak att arbeta tillsammans med vår kommunikatör och vår föreståndare, men även med flera av oss, liksom med vissa andra funktioner inom Linköpings universitet, såsom LiU-tryck, LiU-IT respektive Kommunikationsavdelningen. Arbetet kan till stora delar genomföras på annan plats, men  kan även innebära att du kallas till Norrköping för några möten under perioden.

Om anställningen

Visstidsanställning under perioden 2024-05-01 t.o.m. 2025- 04-30, med en omfattning av 15% av heltid.

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2024-04-15. Du söker denna anställning genom vår hemsida https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/24094. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör inom Växtbioelektronik

Ansök    Apr 4    Linköpings Universitet    Botaniker
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Du kommer att forska inom olika pågående tvärvet... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Du kommer att forska inom olika pågående tvärvetenskapliga projekt i gruppen för Elektroniska växter. Projekten innefattar utveckling av bioelektroniska komponenter för övervakning och modulation av växtfysiologi, integration av växtstrukturer i levande material och enheter. Ditt huvudsakliga ansvarsområde inom de nämnda projekten kommer att omfatta utveckling av protokoll för frögroning, protokoll för växttillväxt under normala och stressade förhållanden, växttillväxt och fenotypering, biokemiska analyser, hydroponik, provberedning för omics-analys, växtgränssnitt med bioelektroniska komponenter och andra relaterade uppgifter. Du förväntas arbeta nära och samarbeta med andra teammedlemmar och samarbetspartners samt delta i laboratoriets gemensamma ansvarsområden. Du förväntas kunna presentera dina resultat effektivt med hjälp av presentationer och rapporter.

Om dig

Vi söker dig som har en doktorsexamen och gedigen vetenskaplig bakgrund inom växtbiologi, trädgårdsodling, jordbruk, växtbioteknik eller liknande. Erfarenhet inom något av följande områden är mycket meriterande: växtfenotypering, molekylärbiologi, biokemiska analyser, mikroskopi.

Du ska vara driven, kreativ, starkt självgående och ha utmärkta problemlösningsförmågor. Vidare bör du kunna arbeta effektivt både individuellt och tillsammans med andra forskare i en tvärvetenskaplig kontext. Du ska ha mycket goda kommunikationsförmågor och mycket goda kunskaper i engelska både muntligt och skriftligt.

Din arbetsplats

Du kommer att tillhöra enheten Elektroniska Växter vid Laboratoriet för Organisk Elektronik, ledd av Biträdande professor Eleni Stavrinidou. ePlants-gruppen är ett tvärvetenskapligt team som brinner för växter och teknik. Forskningen drivs både av samhälleliga behov och vetenskaplig nyfikenhet.  En huvudinriktning för gruppen är utvecklingen av bioelektroniska teknologier för att möjliggöra nya upptäckter inom växtvetenskapen som kan leda till mer hållbar livsmedelsproduktion och växter som kan trivas i den föränderliga klimatet. En andra forskningsinriktning fokuserar på att förstå hur man kan utnyttja biologiska strukturer och processer för teknologiska ändamål med syfte att utveckla biohybrida system och levande material för hållbar teknik med unika egenskaper.

Läs mer om vår verksamhet här : https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics/electronic-plants

Om anställningen

Detta är en tidsbegränsad anställning på ca 6 månader, heltid. Tillträde våren 2024 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 15 april 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi ser gärna att CV och personligt brev laddas upp som bilagor i ansökan.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i åldrande och social förändring

Ansök    Mar 19    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker en doktorand i åldrande och social förändring som... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en doktorand i åldrande och social förändring som ska delta i det internationella forskningsprojektet ‘The Future of Intergenerational Solidarity beyond the Pandemic: Empirically – Informed Ethical Analysis and Public Deliberation’

Dina arbetsuppgifter

ASC bedriver avancerad forskning om centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att vår kunskap om åldrandet i ett samhälleligt perspektiv ökar. Läs mer här www.ageing.se

Som doktorand i åldrande och social förändring vid ASC kommer du att arbeta i det internationella komparativa projektet ”The Future of Intergenerational Solidarity beyond the Pandemic: Empirically-Informed Ethical Analysis and Public Deliberation’ Du kommer att kunna dra nytta av internationellt samarbete med vetenskapliga partners och policyintressenter, samt få möjlighet att delta i olika workshops och konferenser under din doktorandtid.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer

Krav för anställningen är en magisterexamen i sociologi, statsvetenskap, socialpolitik, filosofi, demografi, andra samhälls-, stats- eller kulturvetenskaper eller ett relaterat ämne, eller avslutade kurser om minst 240 hp, varav minst 60 i avancerade kurser inom dessa områden. Alternativt har du skaffat dig väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt.
Du bör ha ett starkt intresse för frågor som rör åldrande, livslopp och social förändring, särskilt i regional, nationell och europeisk politik, och i forskningsområdena inom ramen för forskningsprojektet ‘The Future of Intergenerational Solidarity beyond the Pandemic: Empirically-Informed Ethical Analysis and Public Deliberation’. För att bedriva forskning inom detta område bör du även ha ett särskilt intresse för etiska frågor, t.ex. relaterade till befolkningens åldrande, relationer mellan generationer, solidaritet och rättvisa, och/eller samhällsdynamik, kriser och socialpolitik. Dokumenterad akademisk erfarenhet av och engagemang i dessa frågor är särskilt meriterande, liksom viljan att presentera forskningsresultaten för olika målgrupper i samhället.

Mycket goda kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder, samt kunskap om mixed methods, och erfarenhet av deras tillämpning inom samhälls- och beteendevetenskap, särskilt inom deltagande forskning, är särskilt meriterande. Det inkluderar goda kunskaper i dokument- och medieanalys, intervjuer med intressenter och fokusgrupper samt förberedelser, organisation, genomförande och utvärdering av deltagandeprocesserna. Dokumenterad expertis inom relevant analysprogramvara är meriterande, liksom kunskap om kvantitativa metoder.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, samt förmåga att arbeta väl i dialog med andra.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde enligt överenskommelse

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 april. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Organisk elektronik

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Syftet med anställningen som biträdan... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. 

Forskningen och utbildningen inom organisk elektronik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) fokuserar på studier av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom ett brett spektrum av områden, inklusive men inte begränsat till, energiomvandling, tryckt elektronik, polymerelektronik, fotonik och bioelektronik. Det specifika fokuset för denna position som biträdande universitetslektor ligger inom polymerelektronik.

Polymerelektronik är ett specialiserat område inom organisk elektronik som fokuserar på att skapa elektroniska enheter med användning av elektriskt halvledande organiska polymerer. Dessa polymerer har flera unika egenskaper som gör dem lämpliga för användning i avancerade elektroniska system. De är lösningsprocessbara, biokompatibla, nedbrytbara, mjuka och formbara. Dessutom kan de enkelt funktionaliseras för att ge specialiserade excitations-, sensor- och aktiveringsförmågor. Bland de olika lösningsprocessbara konjugerade polymererna har konjugerade kovalenta organiska ramverk (COFs) potential att revolutionera elektronik och elektrokatalys genom att förbättra interkalation och transport av joner.

Forskningsinriktningen för anställningen innebär att utveckla konjugerade COFs, undersöka deras förmåga till laddningsöverföring och utforska deras tillämpning i elektrokemiska komponenter (t.ex. transistorer och energilagringsenheter=.

Arbetsuppgifterna inkluderar handledning av doktorander och postdoktorer i deras forskningsaktiviteter och projektledning (koordination av nationella och internationella forskningsaktiviteter med medlemmar från flera av LOE:s undergrupper).

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. 

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. 

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. 

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att genomföra innovativ forskning som resulterar i publikationer i välrenommerade internationella tidskrifter
• Krav för anställningen är relevant omfattning och god kvalité på vetenskaplig produktion
• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att erhålla forskningsanslag
• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att leda forskningsprojekt
• Krav för anställningen är uppvisad förmåga till samarbete inom forskning
• Krav för anställningen är uppvisad erfarenhet inom det definierade forskningsområdet, även innefattande relevanta experimentella tekniker
• Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete med konjugerade COFs

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att handleda masteruppsatser.
• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att (bi)handleda doktorand(er).
• Krav för anställningen är uppvisad förmåga att kommunicera tydligt på engelska i tal och skrift.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är förmåga till samarbete inom en större forskningsmiljö samt med externa icke-akademiska aktörer.

Då undervisning och forskning främst sker på engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på engelska. 

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 april 2024.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Mjuk elektronik

Ansök    Mar 19    Linköpings Universitet    Materialkemist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Syftet med anställningen som biträdan... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) utforskar vi organiska elektroniska molekyler och polymerer samt nanomaterial för medicinska tillämpningar, inom energiområdet och för sakernas internet. Vår forskning är multidisciplinär och inkluderar bl.a. kemisk syntes, fotonik, ytfysik, materialvetenskap, teori, och design och studier på (bio)elektroniska komponenter och system, samt spänner från grundläggande forskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE inkluderar idag ca 140 forskare från över 30 länder och är en utpräglad multietnisk och multikulturell miljö. Vi bedriver pedagogisk verksamhet på alla nivåer (grundläggande till postdoktor). LOE erbjuder möjligheten att utveckla pedagogiska färdigheter på samtliga nivåer och för utveckling av den egna forskningen kommer den som anställs att ha tillgång till labb-lokaler på >3000 m2 där utrustningen är gemensam och kan bokas. Mer information finns på www.liu.se/loe.

LOE har varit under kraftig tillväxt de senaste åren och det finns ett starkt behov av lärare som kan utföra pedagogisk verksamhet på framförallt avancerad nivå (handledning och utbildning av doktorander och postdoktorer).

I undervisningsuppdraget ingår handledning av examensarbeten samt kursdesign och kursansvar för doktorandkurser på engelska. Vi söker även forskningsmässig förnyelse och fördjupning, en nödvändighet för vår miljös långsiktiga överlevnad.

Anställningen är placerad inom enheten MEL, Mjuk Elektronik, vars forskning rör mjuka och töjbara material och elektroniska system. Forskningen som är kopplad till anställningen rör i huvudsak mjuka töjbara elektroder med stor intern yta baserade på nanomaterial. Forskningen innefattar hela kedjan från nanomaterialsyntes till ytmodifiering, formulering av kompositer, tillverkning av elektroder samt tillämpningar, ofta mot bioelektronik. Mer specifikt rör forskningen för denna anställning:

i) Utveckling av syntes av stabila elektrisk ledande nanomaterial vars geometri anpassas för önskad funktion.

ii) Studier av ytmodifiering av nanomaterial och hur det påverkar elektriska och mekaniska egenskaper hos kompositmaterial och elektroder.

iii) Utveckling av mjuka och töjbara kompositer baserade på nämnda nanomaterial.

iv) Tillverkning av elektroder med hög intern yta samt utvecklande av tillämningar baserat på dem, tex. nervelektroder, torra hudelektroder eller mjuka bärbara batterier.

Forskningen bygger på användning av en rad experimentella tekniker, så som våtkemi, elektrokemi, samt elektriska och mekaniska mätningar. Relevanta materialsystem för forskningen innefattar nanomaterial (främst baserade på ädelmetaller), elastomerer och hydrogeler. Forskningen bedrivs i regel på engelska. 

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. 

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. 

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel organisera, sköta och utveckla labbmiljön dom drivs av avdelningen. 

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. 

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. För mer detaljer hänvisar vi till beskrivningen på LiUs sida för lediga jobb; Lediga jobb - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 april 2024.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorandtjänst inom polymerkemi med inriktning funktionella material

Ansök    Mar 8    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Anställningen är knuten till Wallenberg Wood Science Cente... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Anställningen är knuten till Wallenberg Wood Science Center (WWSC), som är ett gemensamt forskningscentrum med grupper från KTH, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet med basfinansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WWSC är ett forskningscenter med fokus på nya material från träd, med syfte att skapa kunskap och bygga kompetens som har potential att ligga till grund för ett innovativt framtida värdeskapande från skogsråvara. Du kommer att bli en del av WWSC-akademin, som är en forskarskola. I denna akademi får du en överblick över forskningsfältet inom förnybara material från trä och få kunskap om ämnen som inte är direkt kopplade till din aktuella forskning. Under akademin kommer studenterna att knyta an till varandra och industrin för att vårda framtida samarbeten. Detta kommer att förbereda dem för att bli forskare, uppfinnare och ingenjörer för morgondagens svenska skogliga värdekedja. Läs mer på www.wwsc.se

Dina arbetsuppgifter

Din forskning kommer att vara att utveckla polymerisationskoncept mot transparenta, funktionella och kemiskt återvinningsbara polymera material. Ditt speciella fokus kommer att vara på polymerkemimetodutveckling mot funktionella material med tonvikt på makromolekylär design.

Frågor som kan utforskas under din doktorsexamen inkluderar:


• Hur kan jag översätta en molekyls kemiska beteende till ett polymerisationskoncept?
• Hur kan man använda systemdesign för att främja kemisk återvinningsbarhet?
• Hur använder man makromolekylär design för att uppnå en specifik materialfunktion?

I synnerhet kommer du att göra:


• Polymerisationsoptimering (dispersitet, katalys och kontroll)
• Makromolekylär design (blocksampolymerer)
• Använda relevant karaktäriseringsteknik (t.ex. NMR, massa, GPC, tensile, etc.).

Ditt doktorandarbete kommer att vara avgörande för utvecklingen av nya polymerer för tillämpningar i kemiskt återvinningsbara och funktionella material, både inom GreenPolChem-gruppen och i den större LOE- och WWSC-miljön.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer
Du har avlagt examen på masternivå i kemi, organisk kemi, polymerkemi eller annat relevant område. Alternativt har du genomfört kurser inom dessa områden med minst 240 hp (motsvarande 4 års studier), varav minst 60 hp (1 år) ska vara på fördjupningskurser, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning är det särskilt meriterande med genomförda kurser, med utmärkta betyg, i kemirelaterade ämnen. Det är även meriterande med erfarenhet av laborationer och karakterisering (visas genom kurser, civilingenjörsprojekt eller publicerade artiklar). Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Som person är du starkt självmotiverad och visar ett djupt intresse för grundforskning. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Anställningen kommer att vara placerad vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), tillhörande Institutionen för naturvetenskap och teknik, vid universitetets Campus Norrköping. LOE är känt för sin världsledande forskning om elektroniska enheter baserade på organiska elektroaktiva material. Dess primära tema involverar kopplingen av joner och elektroner som signalbärare för applikationer inom tryckt elektronik, organisk energi- och elektrokemiska enheter och organisk bioelektronik. Laboratoriets forskarpersonal omfattar för närvarande cirka 150 forskare (professorer, seniora och yngre forskare och doktorander). Läs mer på www.liu.se/loe

Du kommer att ingå i GreenPolChem-gruppen, ledd av Ass. Prof. Peter Olsén, som fokuserar på Grön Syntetisk-kemimetodikutveckling för Funktionella och Hållbara Biobaserade Polymera Material. Mer information om vår forskning finns här: Peter Olsén - ?Google Scholar, Peter Olsén (researchgate.net).

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Ingångslönen är 32 800 kr per månad före skatt. Lönen höjs då efter att ha genomfört 30 % till 33 800 kr respektive 60 % till 36 500 kr av doktorandprogrammet. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 april 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom organisk kemi med inriktning grön metodikutveckling

Ansök    Mar 8    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Anställningen är knuten till Wallenberg Wood Science Cente... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Anställningen är knuten till Wallenberg Wood Science Center (WWSC), som är ett gemensamt forskningscentrum med grupper från KTH, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet med basfinansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WWSC är ett forskningscenter med fokus på nya material från träd, med syfte att skapa kunskap och bygga kompetens som har potential att ligga till grund för ett innovativt framtida värdeskapande från skogsråvara. Du kommer att bli en del av WWSC-akademin, som är en forskarskola. I denna akademi får du en överblick över forskningsfältet inom förnybara material från trä och få kunskap om ämnen som inte är direkt kopplade till din aktuella forskning. Under akademin kommer studenterna att knyta an till varandra och industrin för att vårda framtida samarbeten. Detta kommer att förbereda dem för att bli forskare, uppfinnare och ingenjörer för morgondagens svenska skogliga värdekedja. Läs mer på www.wwsc.se

Dina arbetsuppgifter

Din forskning kommer att vara att utveckla nyckeltransformationer på plattformsmolekyler för tillämpningar mot transparenta, funktionella och kemiskt återvinningsbara polymera material. Ditt speciella fokus kommer att vara syntetisk kemimetodutveckling.

Frågor som kan utforskas under din doktorsexamen inkluderar:


• Vilka är de inneboende kemiska egenskaperna hos denna specifika plattformsmolekyl?
• Hur kan vi skräddarsy reaktionsresultat med olika systemdesign?
• Är reaktionen skalbar och hur grön är den?

I synnerhet kommer du att:


• Optimera kemiska reaktioner.
• Utvärdera substratets omfattning.
• Dechiffrera de mekanistiska detaljerna i transformationen.
• Använd relevant karakteriseringsteknik (t.ex. NMR, massa, etc.).

Din forskning kommer att vara avgörande för utvecklingen av nya gröna molekyler för applikationer i grönt materialdesign, samt i utvecklingen av nya syntetiska koncept för applikationer inom materialvetenskap, både inom GreenPolChem-gruppen och i den större LOE- och WWSC-miljön.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på masternivå i kemi, organisk kemi, polymerkemi eller annat relevant område. Alternativt har du genomfört kurser inom dessa områden med minst 240 hp (motsvarande 4 års studier), varav minst 60 hp (1 år) ska vara på fördjupningskurser eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning är det särskilt meriterande med genomförda kurser, med utmärkta betyg, i kemirelaterade ämnen. Det är även meriterande med erfarenhet av laborationer och karakterisering (visas genom kurser, civilingenjörsprojekt eller publicerade artiklar). Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Som person är du starkt självmotiverad och visar ett djupt intresse för grundforskning. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Anställningen kommer att vara placerad vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), tillhörande Institutionen för naturvetenskap och teknik, vid universitetets Campus Norrköping. LOE är känt för sin världsledande forskning om elektroniska enheter baserade på organiska elektroaktiva material. Dess primära tema involverar kopplingen av joner och elektroner som signalbärare för applikationer inom tryckt elektronik, organisk energi- och elektrokemiska enheter och organisk bioelektronik. Laboratoriets forskarpersonal omfattar för närvarande cirka 150 forskare (professorer, seniora och yngre forskare och doktorander). Läs mer på www.liu.se/loe 

Doktoranden kommer att ingå i GreenPolChem-gruppen, ledd av Ass. Prof. Peter Olsén, som fokuserar på Grön Syntetisk-kemimetodikutveckling för Funktionella och Hållbara Biobaserade Polymera Material. Mer information om vår forskning finns här: Peter Olsén - ?Google Scholar, Peter Olsén (researchgate.net).

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Ingångslönen är 32 800 kr per månad före skatt. Lönen höjs efter att ha genomfört 30 % till 33 800 kr respektive 60 % till 36 500 kr av doktorandprogrammet (2023 års lönenivå).

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 april 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom EU-RAPHAEL projekt

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker just nu en postdoktor till vårt EU-projekt inom i... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker just nu en postdoktor till vårt EU-projekt inom integrering av palliativ vård för personer med hjärtsvikt.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av vårt projekt och delta i det praktiska arbetet i RAPHAEL-projektet. Det innebär att du:


• Organiserar och deltar i intervjuer, datainsamling, analys hos våra europeiska konsortium partners
• Organiserar internationella patientorganisationens deltagande
• Skriver etikansökningar
• Koordinerar en klinisk studie i Sverige
• Utvecklar ett utbildningsprogram för internationell vårdpersonal, organiserar utbildning
• Arbetar med verktyg för implementering

Som postdoktor kommer du i huvudsak att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har en doktorsexamen i medicin eller vårdvetenskap (t.ex. medicin, omvårdnad, etik), erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ forskning och intresserat av palliativ vård. Det är viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt att du är självständig i ditt arbete. Det är det viktigt att du pratar flytande engelska och att du ha goda kunskaper i svenska är en merit.

Du är motiverad att arbeta i ett internationellt konsortium som genomför ett projekt för att förbättra den palliativa vården för patienter med hjärtsvikt. Arbetet innebär resor inom Europa.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV). Läs mer här

Inom (HMV) finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället.

Linköpings universitet är ett campusuniversitet, dvs vi vill ha hög närvaro på arbetsplatsen av både medarbetare och studenter. Möten i forskargruppen sker på Campus Norrköping eller Campus US (Linköping). Din arbetsplats kommer att vara på Campus Norrköping.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 april 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Administrativ chef till Institutionen för kultur och samhälle

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Som administrativ chef leder och samordnar du in... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Som administrativ chef leder och samordnar du institutionens administrativa verksamhet och är avdelningschef för avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningens uppdrag är att utifrån ett helhets- och verksamhetsperspektiv ge professionellt administrativt stöd och ansvara för en ändamålsenlig utveckling av området utifrån institutionens behov. Du ska säkerställa väl fungerande administrativa processer inom olika kompetenser, exempelvis ekonomi, HR, infrastruktur, utbildnings-, lednings- och forskningsledningsstöd. Du ansvarar för att dessa områden utvecklas och följs upp för att möta universitetets fastställda mål och strategier för ett professionellt verksamhetsstöd. Du deltar också i utvecklingen av gemensamma, ändamålsenliga och effektiva arbetsformer inom Linköpings universitet och medverkar i vårt nätverk för administrativa chefer. Som administrativ chef ingår du i institutionens ledningsgrupp och avdelningschefsråd och fungerar som ett viktigt ledningsstöd till prefekturen.

Om dig

Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare och som har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i ditt ledarskap för att nå verksamhetens mål. Som person är du strukturerad, mål- och resultatorienterad och kan prioritera bland uppgifter. Du rör dig mellan strategiska och operativa perspektiv och ser möjligheter i förändringar. God samarbetsförmåga och förmåga att driva processer framåt är ytterligare egenskaper som är viktiga i rollen som administrativ chef.

 Vi vill att du har:


• Akademisk examen
• Flerårig erfarenhet av ledarskap med personalansvar, inom relevant område
• Erfarenhet av förändrings- eller utvecklingsarbete
• Erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig sektor
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av att ha arbetat strategiskt med administrativa processer på en övergripande nivå
• Kunskap om universitets- och högskolesektorns administration och /eller kärnverksamhet

Din arbetsplats

Du kommer att leda Avdelningen för verksamhetsstöd (VS) vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). IKOS bedriver utbildning och forskning inom flera humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnen.

IKOS vill verka för att stärka samhällsvetenskapens och humanioras plats i samhället och vi ser samverkan mellan utbildning, forskning och omvärld som en förutsättning för framgång.

Institutionen finns både på Campus Valla i Linköping och på Campus Norrköping. 

Avdelningen för verksamhetsstöd består av omkring 30 medarbetare med olika kompetenser vars uppdrag är att ge ett professionellt och ändamålsenligt stöd till IKOS kärnverksamhet inom bland annat områdena ekonomi, HR, utbildnings- och forskningsadministration, inköp och lokaler.

Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se), Avdelningen för verksamhetsstöd (VS) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen

Tillsvidare, heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 mars. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom ledande trä

Ansök    Feb 28    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscen... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som strävar efter vetenskaplig excellens med fokus på nya material från träd. Centret skapar kunskap och bygger kompetens för ett innovativt och hållbart framtida värdeskapande baserat på skogsråvara. WWSC är ett multidisciplinärt samarbete mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och skogsindustrin stödjer WWSC via den nationella plattformen Treesearch.

Vi söker nu en doktorand inom ledande trä, med placering vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, campus Norrköping.

Dina arbetsuppgifter

Joniskt och elektriskt ledande trä kan bildas genom att låta ledande polymerer diffundera in i förbehandlat trä och användas i elektroniska komponenter som superkondensatorer och transistorer. Ledande trä som elektronikmaterial är intressant ur ett hållbarhetsperspektiv och har potentiellt klara fördelar jämfört med komponenter baserade på cellulosa eller CNF. Ytterligare utveckling och förbättring kräver dock en djupare förståelse för molekylära mekanismer och gränsytor i materialen.

Som doktorand kommer du att bedriva forskning med dessa huvudmål: (i) Förbättrad förståelse i för interaktionen på nanonivå mellan trä (cellulosa, lignin, hemicellulosa) och ledande polymerer med tonvikt på polytiofener; (ii) Förståelse av de förhållanden under vilka ledande polymerer kan bildas i trästrukturer; (iii) Förbehandlingsmetoder av trä som förbättrar bildningen och/eller diffusionen av ledande polymerer i trä; (iv) Förbättrad elektrisk ledningsförmåga och långsiktig stabilitet hos ledande trä. Arbetet kommer att omfatta design/beredning av ledande trä och karakterisering med särskild tonvikt på molekylära gränsytor och interaktioner, med hjälp av metoder som t.ex. SEM, röntgenspridning, FTIR, XPS, AFM, samt elektrisk och elektrokemisk karakterisering av makroskopiska egenskaper.

Doktoranden kommer att ingå i en forskarskola inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC).

Doktoranden kommer att arbeta i enhet Organiska energimaterial, ledd av professor Reverant Crispin och biträdande professor Isak Engquist, vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE). Inom Organiska energimaterial utvecklar vi energilagring komponenter, samt sensorn och ledare med tryckta material. Områden av särskilt intresse är energilagring i superkondensatorer, elektriskt ledande trä och papper samt pappersbaserade substrat för elektrokatalys. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten inklusive en mängd olika kompetenser. Läs mer på: https://liu.se/forskning/laboratoriet-for-organisk-elektronik/organisk-energilagring 

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledare, biomaterial från skogen och hybridorganiska material. Vår verksamhet spänner över allt från grundforskning till kommersialisering, den senare genomförd i nära samarbete med institutet RISE. LOE har för närvarande ~140 forskare och forskarstuderande fördelade på tolv enheter, var och en ledd av en huvudprövare. Läs mer på www.liu.se/loe

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå i materialvetenskap, materialkemi, teknisk biologi, tillämpad fysik eller ett relaterat område eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Önskvärda personliga färdigheter och egenskaper för positionen är att du är motiverad och ambitiös, har god problemlösningsförmåga samt förmågan att arbeta i team. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 mars 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Ansökan ska innehålla: personligt brev på max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av anställningen och hur du kan bidra till gruppen, CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Kvantitativ logistik

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Syftet med anställningen som biträdan... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. 

Ämnesområdet Kvantitativ Logistik är en del av avdelningen Kommunikations- och transportsystem som i övrigt innehåller enheterna Byggteknik, Bygglogistik, Trafiksystem, Järnväg- och kollektivtrafik samt Mobil telekommunikation. KTS-avdelningen bedriver grundutbildning på ett flertal utbildningsprogram samt tillämpad forskning och forskarutbildning i stor samverkan med det omgivande samhället. 

Inom ämnesområdet Kvantitativ Logistik använder vi ett systemanalytiskt perspektiv och en ingenjörsmässig metodik för att analysera, planera, modellera och simulera logistikproblem och andra resursfördelningsproblem inom både industri och samhälle. Vår forskning är oftast tillämpad och vi forskar tillsammans med externa avnämare och finansiärer. Inom grundutbildningen ansvarar vi för ett stort antal kurser inom logistikområdet, exempelvis supply chain management, transportlogistik, citylogistik, produktionsekonomi och optimering, men vi har även kurser inom flygtrafik och planering av räddningssystem. 

Som biträdande universitetslektor i Kvantitativ Logistik undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska, till exempel på civilingenjörsprogrammet Kommunikation, Transport och Samhälle, något av våra mastersprogram, eller något av kandidatprogrammen Samhällets Logistik eller Flygtransport och Logistik. Du handleder studenter inom tekniska fakultetens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. 

Du kommer också att bedriva forskning där man använder kvantitativa metoder som optimering, simulering eller maskininlärning för att analysera logistiska problem. Du kommer att bygga upp forskning riktat mot industriella logistiksystem, ruttplanering eller citylogistik och arbeta inom något av avdelningens övriga forskningsområden, vilka finns beskrivna på https://liu.se/forskning/kommunikations-och-transportsystem/forskning 

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag.

Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning. 

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. 

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren. 

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. 

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är doktorsexamen inom operations research eller motsvarande.
• Krav för anställningen är förmåga att publicera i internationellt välrenommerade tidskrifter.
• Krav för anställningen är tidigare erfarenhet av att presentera på vetenskapliga konferenser.
• Krav för anställningen är förmåga att arbeta självständigt samt samverka med andra forskare.
• Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.

För ytterligare information om bedömningsgrunder och önskade kvalifikationer hänvisar vi till annonsen på LiU:s hemsida, Lediga jobb - Linköpings universitet (liu.se).

Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här: Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). 

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 mars 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens inom grafik, storytelling och UX design

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu timarvoderade amanuenser med placering vid ITN... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu timarvoderade amanuenser med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Om jobbet
Vi söker amanuenser som vid behov och efter överenskommelse kommer att bistå i forskningsprojektet ART med visualisering och interaktiv storytelling design, under vår- och sommarperiodens läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär att som arbetslag deltar i prototyp, grafiskt designarbete, skapa olika storyelements främst i forskningsprojektet ART.

Om dig
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna är direkt kopplad till de avancerade kurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, vilket förutsätter att du kan uppvisa dokumentation som visar att du studerar på någon av utbildningarna vid LiU.

Dina färdigheter bör inkludera din förmåga att tänka kreativt, passion för ett berättande och bra användarupplevelse och effektiv användning av viktiga designverktyg och metoder, såsom grafisk design med Adobe Illustrator, skapande av animationer med Adobe After Effects, videoredigering med Adobe Premiere, design prototyping med Figma och kunskap i att använda WATCHOUT. Du är tydlig i din kommunikation, användarorienterad, alltid nyfiken på bättre lösningar, öppensinnad och tar kritik som input till förbättringar.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet

Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping. Här bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.
Upp till max 20% av en heltid

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 19 februari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom kemisk och elektrokemisk dopning av organiska halvledare

Ansök    Jan 30    Linköpings Universitet    Materialkemist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Forskningsprojektets huvudinriktning... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Forskningsprojektets huvudinriktning är att undersöka och styra materialegenskaperna hos dopade organiska material. Genom att utforska fundamentala materialegenskaper som kemisk struktur, filmmorfologi, och elektronisk struktur samt hur dessa påverkar varandra i dopade organiska elektriskt ledande filmer ska du bidra till att optimera materialen för användning i olika tillämpningar. Du kommer att 1) undersöka den elektriska stabiliteten hos kemiskt och elektrokemiskt dopade halvledare, 2) undersöka deras elektriska, optiska och mekaniska egenskaper och 3) använda dem som elektroaktiva tunnfilmer i elektrokemiska anordningar, i slutändan med inriktning på nya neuromorfiska tillämpningar. Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp bestående av kemister, fysiker, materialforskare och elektroingenjörer. 

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom kemi, fysik, materialvetenskap eller har motsvarande bakgrund eller har slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ovannämnda ämnen eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du har verifierbar muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Starka analytiska och problemlösande färdigheter, förmåga att kommunicera tydligt och att interagera med kollegor och annan personal. Vidare är du starkt självmotiverad och visar ett stort intresse för vetenskap och grundforskning samt är villig att arbeta i ett lag. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. 

Din arbetsplats
Den utlysta tjänsten kommer att vara en del av gruppen Organisk Nanoelektronik liu.se/en/research/organic-nanoelectronics under överinseende av Bitr. Prof. Simone Fabiano. Organic Nanoelectronics-gruppen är en del av laboratoriet för organisk elektronik, LOE, www.liu.se/LOE, vid institutionen för vetenskap och teknik. LOE är en dynamisk, internationell och samarbetsinriktad forskningsmiljö med cirka 140 forskare. Vi studerar ledande organiska material och hybridmaterial och deras användning inom en rad områden som spänner över energiskördning, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 februari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i deep learning för bilddiagnostik inom patologi

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker en postdoktor i deep learning för bilddiagnostik ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en postdoktor i deep learning för bilddiagnostik inom patologi med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Tjänsten är en del av ett samarbete mellan två av de största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är att lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Som postdoktor i det här projektet kommer du att ha nära samarbete med medicinska och tekniska forskare, såväl som kliniska kollegor.

Diagnostik inom patologi är en central del av vårdkedjan för många patienter. Diagnostisk patologi handlar om att studera patienters vävnadsprover för att detektera och klassificera sjukdomstillstånd, till stor del baserat på undersökning i mikroskop. För närvarande pågår ett skifte från konventionell mikroskopi till skannade digitala bilder. I och med detta uppstår stora möjligheter att låta AI analysera bilderna – ofta på en nivå jämförbar med mänskliga experter. Nyttan med AI kan vara allra störst i länder med begränsade sjukvårdsresurser, vilket är ett scenario vår forskning adresserar.

Metodutvecklingen kommer i detta projekt vara på en mycket hög teknisk nivå, till exempel kommer nya metoder för estimering av osäkerhet i AI-klassificering att utforskas. En hörnsten i vår forskning är också att grundligt adressera kraven från verklig klinisk användning. Dessa krav inkluderar hög prestanda, god anpassning till kliniska arbetsflöden och förmåga att hantera data av begränsad kvalitet. Du kommer arbeta i en miljö med flera andra experter med liknande mål.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi letar efter starkt motiverade och kreativa forskare med doktorsgrad i datavetenskap, fysik, biomedicin, eller liknande områden. Du har ett starkt intresse för maskininlärning och bildanalys. Erfarenhet av deep learning är en nödvändighet för dessa tjänster. Du har erfarenhet av medicinska tillämpningar, och erfarenhet från whole-slide imaging i histologi är en stark merit.

Du behöver ha god kommunikativ förmåga och expertis inom mjukvaruutveckling.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med framstående internationellt samarbete. Genom nära samarbete med hälso- och sjukvård och medicinsk forskning, rörande teknik och medicin skapar CMIV lösningar för framtida utmaningar. Målet är att skapa innovativa metoder och verktyg för bildanalys och visualisering som kan tillämpas inom sjukvård och medicinsk forskning. CMIV är kopplat till patologiavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping, som sedan mer än 10 år är en global pionjär i att använda digital patologi i klinisk rutin. Läs mer på www.liu.se/cmiv

Tjänsten är också en del av WASP- och DDLS-programmen. Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS) är ett 12-årigt initiativ fokuserat på datadriven forskning inom områden som är nödvändiga för at förbättra människors liv, upptäcka och behandla sjukdomar, skydda biodiversitet och skapa hållbarhet. Programmet kommer att utbilda och stöta nästa generation av forskare inom livsvetenskap och skapa en stark datavetenskaplig bas. Programmet avser stärka nationella samarbeten mellan universitet, koppla samman forskare inom livs- och datavetenskap samt att skapa samarbeten med industri, sjukvården och andra nationella och internationella aktörer. Läs mer: https://www.scilifelab.se/data-driven

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år  med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år.

Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 mars 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuenser till kursen Datorgrafik TNM046

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu timarvoderade amanuenser till kursen Datorgraf... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu timarvoderade amanuenser till kursen Datorgrafik, TNM046

Om jobbet
Vi söker minst fyra timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNM046 Datorgrafik, 6hp under vårterminens andra läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Om dig

Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning. Det är meriterande om du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet och tidigare har läst kursen TNM046 Datorgrafik, och läst/läser TNM061 3D-grafik eller liknande. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med maj 2024.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, campus Norrköping. 

Läs mer om vår verksamhet här.

Om anställningen

Detta avser en intermittent ersättning med ersättning per timme. 

Tillträde enligt överenskommelse med kursansvarig lärare.

Lön och förmåner

Aktuell amanuenslön enligt avtal, f n 24 700 kr/månad (heltidslön).

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 1 mars 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsingenjör inom OpenSpace Astrovisualisering

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Du kommer att ingå i ett team av utvecklare och ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Du kommer att ingå i ett team av utvecklare och mjukvarudesigners och dina arbetsuppgifter kommer bestå i att bedriva utveckling av mjukvaran OpenSpace och applikationer där OpenSpace används https://www.openspaceproject.com. Ny funktionalitet och nya moduler behöver utvecklas för att stödja forskare och ingenjörer inom astronomi och rymdutforskning samt för att kommunicera rymdvetenskap till allmänhet. OpenSpace är också en populär plattform för examensarbete inom interaktiv 3D-grafik i realtid och handledning av studenter kan vara aktuellt. OpenSpace utvecklas även på flera platser i USA med stöd av NASA och du kommer vara del av detta internationella team.

Om dig

Vi söker nu dig med utbildning, erfarenhet och kunskaper inom webbprogrammering med inriktning mot interaktiv visualisering av astronomisk data.

Vi ser också gärna att du har utbildning, erfarenhet och kunskaper inom mjukvaruarkitektur, utvecklingsmetodik samt kollaborativ mjukvaruutveckling.

Du är civilingenjör eller motsvarande med dokumenterad erfarenhet av mjukvaruprojekt med mjuka realtidskrav och utveckling av storskaliga webbapplikationer. Du är även en god samarbetspartner och kan kommunicera väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Vi ser även att du har en god förmåga att arbeta självständigt och tar mycket egna initiativ. Följande kvalifikationer eftersöks:


• 3D-grafik: 3D-grafik för realtids-mjukvara, interaktiv 3D-grafik
• Grafik APIer: OpenGL, GLSL
• Programmeringsspråk: C++, Lua, JavaScript, TypeScript
• Specifika Bibliotek & APIer: React eller motsvarande för frontend, WebRTC

Du bör ha god erfarenhet av C++ och grafikprogrammering samt kunskap om versionshantering och källkodsflöden för Continous Integration. Du bör även ha flera års erfarenhet av webbutveckling. Erfarenhet av utveckling av spelmotorer är meriterande och så även erfarenhet av arbete med astronomisk data.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen för medie- och informationsteknik. Verksamheten vid avdelningen utgör även LiUs del i konsortiet Visualiseringscenter C. I denna tjänst ingår därför stora moment av samverkan med övriga enheter inom konsortiet som t.ex. centrets publika del och dess domproduktionsavdelning. OpenSpace utgör en hörnsten i flera av våra pågående och kommande produktioner, både för vår lokala miljö men även andra platser nationellt och internationellt. Centret arbetar med myndigheter som LFV och SMHI och driver större strategiska utvecklingsprojekt tillsammans. Vi har även många samverkansprojekt med företag och bidrar med forskning och rådgivning inom visualisering och datorgrafik. Vi är också huvudnod i initiativet Visual Sweden som har som uppdrag att arbeta med innovation och nyskapande genom samverkan med existerande näringsliv och offentligt förvaltning, samt att stimulera nyföretagande inom området.

Om anställningen

Detta avser en tillsvidareanställning, heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 9 februari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i Åldrande och social förändring

Ansök    Jan 25    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Postdoktor i Åldrande och Social förändring Dina arbetsup... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Postdoktor i Åldrande och Social förändring

Dina arbetsuppgifter

Anställningen som postdoktor innebär primärt att arbeta inom forskningsprogrammet EIWO - Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (www.eiwoproject.org), ett program som utifrån livslopps-orienterad komparativ forskning fokuserar på arbetsliv, livslångt lärande, livsloppsrelaterad policy, åldrande samt social exkludering. Programmet genomförs i nära samarbete med en internationell forskargrupp bestående av partners från fyra europeiska länder, Storbritannien, Tyskland, Polen och Sverige.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har doktorsexamen inom Åldrandeforskning, Sociologi, Ekonomi, Statistik eller närliggande områden, med erfarenhet och mycket goda kunskaper i statistik generellt, liksom inom kvantitativ metod, databearbetning och dataanalys. I synnerhet är mycket goda kunskaper och kompetenser i longitudinell och multi-level analys med svenska registerdata meriterande. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i analysprogram såsom SPSS eller STATA. Erfarenhet av Mplus och komplexa statistiska analysmetoder och modellering är en betydande bonus. Personen vi söker ska ha ett stort intresse och dokumenterad erfarenhet inom EIWOs forskningsområde, såsom (sent) arbetsliv, arbetsmarknad, pensionering, livslångt lärande, livsloppsrelaterad policy, ojämlikhet samt social förändring, livslopp och åldrande.

Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, liksom god samarbetsförmåga är ett krav. Ambitionen och förmågan att arbeta i ett internationellt konsortium är speciellt meriterande.

Vi förväntar oss att den person som anställs som postdoktor vid ASC kommer att bidra till diskussionen av forskning och analytiska koncept för att förbättra kvaliteten på avdelningens vetenskapliga produktion i den fortsatta utvecklingen av ASC.

Du har god förmåga att arbeta i grupp och förmåga att arbeta under press. Du är flexibel och kan röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du är också strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

  Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Avdelningen Åldrande och Social Förändring (ASC) som tillhör Institutionen för Kultur och Samhälle (IKOS).

Inom Avdelningen och Forskningsmiljön Åldrande och social förändring (ASC) bedrivs ledande forskning om centrala aspekter av det åldrande samhället. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier, bidrar ASC också till att kunskapen om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv ökar. Läs mer på www.ageing.se.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 13 februari. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i visualisering och mediateknik

Ansök    Dec 21    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en doktorand i visualisering och mediateknik m... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en doktorand i visualisering och mediateknik med inriktning kritiska perspektiv på datadriven kommunikation i uppsökande miljöer

Dina arbetsuppgifter
Fokus för denna anställning och motsvarande forskningsprojekt kommer att ligga på att designa nya sätt att ge människor möjlighet att producera och interagera med data. Specifikt kommer projektet att baseras på feministiska och kritiska teoretiska perspektiv som ser data och visualiseringar som producerade objekt som formas av konventioner, historia, makt och människor. Ur detta perspektiv kommer forskningen att arbeta för att designa, utveckla och distribuera nya verktyg och möjligheter för att engagera allmänheten i interaktion med data. Arbetet kommer att omfatta: utveckling av visualiseringsverktyg, metoder och/eller workshops; samarbeten med domänexperter, designforskare, didaktiker och museipersonal; samt tillämpning av kritiska teorier på visualiseringsdesignprocessen.

Doktoranden förväntas producera forskningsresultat som är relevanta för visualiseringsområdet. Dessa resultat bör inkludera
publikationer vid internationella konferenser, workshops och tidskrifter. Eftersom denna forskning till sin natur är samverkande bör doktoranden trivas inom och bidra till en levande tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Som doktorand finansierad genom WASP kommer du att behöva slutföra kurser som en del av WASP Graduate School: https://wasp-sweden.org/graduate-school/curriculum/courses/.

Dina kvalifikationer
Du har har en magisterexamen eller genomförda kurser motsvarande totalt 4 års högskolestudier på heltid, varav minst 1 år ska vara på avancerad nivå inom områdena datavetenskap, informationsvetenskap, design eller relaterade områden. Alternativt har du fått motsvarande kunskaper på annat sätt.

Erfarenhet av att arbeta med data och designa visualiseringar är ett krav. Kunskaper om feministiska epistemologier, perspektiv från kritiska datastudier eller relaterade områden är mycket önskvärt, liksom erfarenhet av arbete inom datadriven kommunikation med allmänheten. Forskningen kommer att kräva kompetens i att utveckla interaktiva visualiseringsverktyg: intresserade kandidater bör ha denna färdighet, eller uttrycka en vilja att förvärva den. Forskningen kommer också att involvera kvalitativ forskning såsom etnografi, deltagande design och reflekterande praktiker; kunskap om kvalitativa metoder är önskvärt. En visad förmåga att effektivt samarbeta och kommunicera krävs.

Då förmedlingen av forskningsresultat huvudsakligen sker på engelska kräver denna anställning flytande engelska i både tal och skrift. Med tanke på forskningsfokus på kommunikation med allmänheten är det en fördel om du även har avancerade kunskaper i svenska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. 

Din arbetsplats
Anställningen kommer att vara baserad på avdelningen för Medie- och Informationsteknologi (MIT), tillhörande Institutionen för naturvetenskap och teknik, Campus Norrköping. MIT är internationellt ledande inom tvärvetenskaplig, tillämpad forskning med expertis inom visualisering, design, datorgrafik och visuell didaktik. Forskningen vid avdelningen samarbetar med Visualiseringscenter C, ett unikt science center i Norrköping som engagerar allmänheten genom datadrivna installationer och 3D fulldome-upplevelser. Läs mer på http://visualiseringscenter.se

Doktoranden kommer att ingå i det nyinrättade Visualization and Society Lab som leds av Prof. Miriah Meyer (https://miriah.github.io/). Denna doktorandtjänst finansieras genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP a?r Sveriges sto?rsta enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform fo?r akademisk forskning och utbildning i na?ra samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med ma?nniskor och som anpassar sig till sin omgivning med hja?lp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision a?r excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn fo?r svensk industri.

För full beskrivning av arbetsplatsen läs på: Jobba på LiU - Linköpings universitet

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 januari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Organisk bioelektronik

Ansök    Dec 21    Linköpings Universitet    Materialkemist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en postdoktor inom Organisk bioelektronik med ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom Organisk bioelektronik med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde
Detta är en spännande möjlighet för en mycket motiverad forskare att arbeta med nya "jontroniska" läkemedelsleveranssystem för att utveckla nästa generations cancerterapier. Anställningen är placerad på enheten Organisk bioelektronik vid Linköpings universitets Laboratory of Organic Electronics (LOE, www.liu.se/loe) som en del av det EU Pathfinder-projektet "bioSWITCH" (bioswitch-project.eu). bioSWITCH syftar till "att leverera rätt dos på rätt plats vid rätt tidpunkt och låsa upp den 5:e dimensionen inom medicin". Aktiviteter är alltså i gränssnittet mellan bioelektroniska devices, bioortogonal klickkemi och biologiska modeller.

Under det senaste decenniet har forskningsgruppen Organisk bioelektronik utvecklat organiska elektroniska jonpumpar (OEIP) och tillhörande "jontronik"-teknologier. OEIPs och jontronik har den unika förmågan att översätta elektroniska signaler till exakt leverans av biologiskt relevanta joner med hög spatiotemporal upplösning. Under de senaste åren har utvecklingen fokuserat på att utveckla OEIP och jontronik-teknologi i en mängd olika geometrier, applikationer och format, vilket möjliggör mångsidighet i implantatapplikationer såväl som ny och oöverträffad funktionalitet. Inom bioSWITCH kombinerar vi jontronik med klickkemi för att möjliggöra elektroniskt kontrollerad precisionsleverans av godtyckligt stora föreningar, inklusive potenta kemoterapeutika.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en mycket skicklig och entusiastisk forskare för att följa med oss i utvecklingen av nästa generations implanterbara läkemedels-leveranssystem för cancerterapier. Aktiviteterna kommer i första hand att inkludera enhetsutveckling, tillverkning och integration; elektrisk och kemisk karakterisering av enheter och hydrogeler; och studier av jon/läkemedelstransport genom membran och system. Aktiviteterna kommer också att omfatta ett omfattande samarbete med kollegor på LOE samt inom bioSWITCH-projektet, främst vid TU Wien och Medical University of Graz, båda i Österrike.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Följande utbildning, erfarenhet och expertis krävs:


• Doktorsexamen i tillämpad fysik, tillämpad kemi, elektrokemi, materialvetenskap, polymerkemi, bioteknik eller motsvarande
• Erfarenhet av tillverkning och karakterisering av bioelektroniska enheter
• Erfarenhet av additiv tillverkning, helst 3D-printing
• Demonstrerad tvärvetenskaplig erfarenhet (t.ex. material+biologi, kemi+elektronik, etc.)
• Erfarenhet som huvudförfattare på flera vetenskapliga artiklar
• Flytande engelska, muntligt och skriftligt

Följande erfarenhet och expertis betonas också starkt i bedömningen:


• Erfarenhet av läkemedelsleveranssystem och/eller biomedicinska tillämpningar
• Erfarenhet av microfabrication, helst med polymerer, med typiska renrumsfaciliteter
• Förståelse för reaktionskinetik, speciellt inom området bioortogonal kemi
• Erfarenhet av cellstudier in vitro, inklusive cellviabilitetstestning
• Erfarenhet av elektrokemiska metoder
• Erfarenhet av kemisk karakterisering/kvantifiering med fluorescensmätningar/spektroskopi

Följande erfarenhet och expertis är meriterande:


• Erfarenhet av modellering av device-prestanda och/eller funktionsfenomen
• Erfarenhet av jonbytarmembran
• Erfarenhet av organisk (bio)elektronik
• Erfarenhet av hydrogeler och deras tillämpningar
• Erfarenhet av 3D bio-printing med celler
• Erfarenhet av bioortogonal kemi
• Erfarenhet av djurstudier (in vivo)
• Avancerad erfarenhet av tillverkning och karakterisering av bioelektroniska enheter
• Avancerad erfarenhet av elektrokemi

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

 

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 januari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Sökande ombeds tydligt ange sin kompetens och färdigheter i förhållande till jobbeskrivningen. Dessutom bör de rangordna sina förmågor efter kompetens.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent inom åldrande och social förändring

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Nu söker vi en forskningsassistent till avdelningen för ål... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Nu söker vi en forskningsassistent till avdelningen för åldrande och social förändring

Om jobbet

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att ge vetenskapligt och administrativt stöd till avdelningschef tillika professor i äldre och åldrande inom avdelningen för åldrande och social förändring. Arbetsuppgifterna omfattar också deltagande i pågående forskningsprojekt. 

Om dig

Vi söker nu någon som…

…har en kandidatexamen inom sociologi eller liknande.
…är intresserad av frågor om livslopp, åldrande och social förändring i nutida samhällen.
…har kunskap och intresse av kvantitativa metoder i empiriska samhällsvetenskapliga studier, kvantitativ dataanalys av enkätdata samt social media och mjukvara såsom Stata eller R.
…har kunskap, intresse och erfarenhet av litteratursökande och referenshantering i program såsom Endnote, i internationella samarbeten samt planering och genomförande av seminarier och evenemang.
…har goda kunskaper i webbdesign och webbadministration samt vana av att organisera olika typer av forskningsrelaterade event.
…har goda kunskaper i engelska och svenska.
...har god förmåga att arbeta i grupp, förmåga att arbeta under press samt en stark ambition för vidare kvalifikationer.
…är flexibel och har förmåga att röra sig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang.
…är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.  

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen för åldrande och social förändring (ASC). Vid ASC studeras samspelet mellan åldrandets kulturella, sociala, politiska, hälsorelaterade samt tekniska aspekter i ett föränderligt samhälle. ASC karakteriseras av interdisciplinär forskning och forskarstudier i åldrande och social förändring, inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om vår verksamhet här Avdelningen för åldrande och social förändring (ASC) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen

Tillsvidare, 100%

Tillträde snarast enligt överenskommelse

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 30 januari. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i Töjbara ledande hydrogeler

Ansök    Dec 20    Linköpings Universitet    Fysiker
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en postdoktor inom Mjuk Elektronik med inrikti... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom Mjuk Elektronik med inrikting töjbara ledande hydrogeler, med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde
Postdoktorn kommer arbeta i forskningsgruppen Mjuk Elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) som leds av Biträdande Professor Klas Tybrandt. Inom gruppen Mjuk Elektronik utvecklar vi kompositmaterial, designkoncept och komponenter för mjuka och deformerbara elektriskt ledande system. Vi utforskar en rad tillämpningsområden så som bioelektronik och nervgränssnitt, töjbara halvledare för energialstring och lagring, samt aktuatorer. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten som inkluderar vitt skilda kompetenser. Läs mer på www.liu.se/soft-electronics

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom hälsovård, biologi, energi och ”internet-of-things”. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med institutet RISE. LOE omfattar för närvarande över 130 forskare och forskarstuderande uppdelade i 9 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer på http://www.liu.se/loe

Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Du kommer att utveckla en ny sorts ultra-mjuka och töjbara ledande hydrogeler för nervinterface. Detta utgör en stor utmaning då materialen ska kombinera hög elektrisk ledningsförmåga, vävnadslik mjukhet, samt biokompatibilitet. Arbetet inkluderar hela kedjan från syntes och funktionalisering av nanomaterial till formulering av ledande hydrogeler samt karakterisering. Tillämpningar av utvecklade material kommer ske i samarbete med externa samarbetspartners. Arbetet är del av ett större satsning och kommer därför bygga på nära samarbete med kollegor.

Som postdoktor förväntas du kunna hjälpa till med att leda det vetenskapliga arbetet inom ditt område samt handleda studenter. Ansvarsområden kan öka i relation till uppvisad förmåga.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Lämplig bakgrund för denna anställning är en doktorsexamen inom materialvetenskap, nanoteknologi, materialkemi eller närliggande ämnesområden. Erfarenhet av nanomaterial är önskvärt. Meriterande personliga egenskaper för anställningen är hög motivation, drivkraft, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är önskvärt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde våren 2024 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 januari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Följande dokument ska bifogas ansökan:


• Personligt brev, max 1 sida, som beskriver din bakgrund, forskningsintresse samt vad som gör dig intresserad av anställningen.
• CV, max 4 sidor, som innehåller kontaktuppgifter till tre referenspersoner.
• Fullständig publikationslista.
• Kopia av pass, PhD diplom, och MSc betyg.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom UX design

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu timavlönade amanuenser med placering på Visual... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu timavlönade amanuenser med placering på Visualiseringscenter C, Norrköping.

Om jobbet
Vi söker en timavlönad UX-designer och utvecklare som fortsätter att utveckla kreativa idéer med potential att produceras på visualiseringscentret. Du kommer att stödjas av ett kompetent team för att utveckla och driva projekt.

Linköpings universitet ska fortsätta utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Du kommer därför, inom ramen för denna anställning, genomgå en introduktionskurs (maximalt 10 timmar) fokuserad på lika villkor.

Om dig

Endast de som har antagits till utbildning på grund- eller avancerad nivå kan anställas som amanuens, enligt högskoleförordningen.

Du behöver ha erfarenhet av interaktiv berättarteknik och en skarp känsla för UX-design. Din portfolio bör visa din förmåga till kreativt tänkande, passion för en fantastisk användarupplevelse och effektiv användning av väsentliga designverktyg och metoder, såsom grafisk design med Adobe Illustrator, animationsskapande med Adobe After Effects, videoredigering med Adobe Premiere, designprototypering med Figma, etc. Presentation av projekt med andra avancerade designverktyg, som AI-drivna designverktyg, uppskattas. Du är tydlig i din kommunikation, användarorienterad, alltid nyfiken på bättre lösningar, öppensinnad och tar kritik som input för förbättring.

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet. 

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN samt avdelningen Medie- och informtationsteknik. Du kommer att arbeta delvis på visualiseringscenter C.

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. 

Tillträde och omfattning på arbetet enligt överenskommelse med forskningsledaren. Projektet omfattar ca 10-20 veckor och vid intresse och behov kan ytterligare projekt följa på varandra. Vi erbjuder möjligheten att påverka arbetstider och var arbetet utförs.

Lön och förmåner

Aktuell lönenivå för amanuenser är 24 700 kr (heltid), vilket motsvarar 149.70 kr/timme.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 11 januari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

För att visa din förmåga att skapa interaktiva berättarutgångar med forskarnas insatser, använd informationen från mappen nedan för att skapa en video på max 60 sekunder som visar din historia för att förklara förhållandet mellan mat, hälsa och miljö. Om du skapar din historia i Figma, exportera den som en video så att vi kan se den avsedda interaktionen. Obs, om det inte går att ladda upp videon i ansökan kan du även skicka den i separat mail till [email protected] 

Länk till designmaterial


• Alla data bör kunna identifieras i rapporterna i mappen, så du måste skicka in en skrift om de data, text och påståenden du presenterade i din designutgång.
• Vi förväntar oss att se hur du använder visuella språk, animationer och interaktioner för att överföra den texttäta rapporten till lättförståeliga och användarvänliga berättelser för museibesökare över 11 år (den här användargruppen kan läsa och förstå saker, men är inte bekant med de begrepp vi är vana vid).


• Du uppmanas att kombinera arbetsinsatsen med dina studentprojekt. Vi kan hjälpa till med att koordinera med dina kursledare. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i Mjuk elektronik för kontrollerad läkemedelsleverans

Ansök    Dec 20    Linköpings Universitet    Materialkemist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en postdoktor inom Mjuk Elektronik med inriktn... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom Mjuk Elektronik med inriktning kontrollerad läkemedelsleverans, med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde
Postdoktorn kommer arbeta i forskningsgruppen Mjuk Elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) som leds av Biträdande Professor Klas Tybrandt. Inom gruppen Mjuk Elektronik utvecklar vi kompositmaterial, designkoncept och komponenter för mjuka och deformerbara elektriskt ledande system. Vi utforskar en rad tillämpningsområden så som bioelektronik och nervgränssnitt, töjbara halvledare för energialstring och lagring, samt aktuatorer. Många av våra projekt bygger på nationella och internationella samarbeten som inkluderar vitt skilda kompetenser. Läs mer på https://liu.se/en/research/soft-electronics

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom hälsovård, biologi, energi och ”internet-of-things”. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med institutet RISE. LOE omfattar för närvarande över 130 forskare och forskarstuderande uppdelade i 9 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer på http://www.liu.se/loe

Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Du kommer att utveckla en ny sorts mjuk elektronik för kontrollerad leverans av läkemedel in vivo. Detta utgör en stor utmaning som kräver utvecklande av innovativa koncept för läkemedelsförvaring och leverans. Arbetet inkluderar hela kedjan från utvecklande av designkoncept till komponentdesign, mikrotillverkning och karakterisering. Tillämpningar av utvecklade teknologi kommer ske i samarbete med externa samarbetspartners. Arbetet är del av ett större satsning inom mjuk bioelektronik och kommer därför bygga på nära samarbete med kollegor.

Som postdoktor förväntas du kunna hjälpa till med att leda det vetenskapliga arbetet inom ditt område samt handleda studenter. Ansvarsområden kan öka i relation till uppvisad förmåga.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Lämplig bakgrund för denna tjänst är en doktorstitel inom materialvetenskap, bioteknik, materialkemi eller närliggande ämnesområden. Erfarenhet av mikrotillvekning samt läkemedelsleverans är meriterande. Meriterande personliga egenskaper för tjänsten är hög motivation, drivkraft, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga. Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är önskvärt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde våren 2024 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 januari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Följande dokument ska bifogas ansökan:


• Personligt brev, max 1 sida, som beskriver din bakgrund, forskningsintresse samt vad som gör dig intresserad av tjänsten.
• CV, max 4 sidor, som innehåller kontaktuppgifter till tre referenspersoner.
• Fullständig publikationslista.
• Kopia av pass, PhD diplom, och MSc betyg.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Tentamensvakter - extrajobb vid Linköpings universitet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker ca 150 tentamensvakter inom Lokalboknings-, tenta... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker ca 150 tentamensvakter inom Lokalboknings-, tentamens- och schemaenheten på Fastighetsavdelningen.

Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta extra som timanställd tentamensvakt vid Linköpings universitet. Du kommer att arbeta i team där ni gemensamt ansvarar för att studenter som skriver tentamen kan göra detta på ett rättssäkert sätt. Du ser till att tentamen kan påbörjas och lämnas in på ett korrekt sätt (antingen via papper eller digitalt), att studenten är anmäld till tentamen och har godkänd legitimation, samt övervakar tentamen i syfte att upptäcka eventuellt vilseledande beteende och rapportera sådana fall vidare. Tentamen är ett mycket viktigt arbetsmoment för studenterna och det är betydelsefullt att tentamensvakten är uppmärksam, serviceinriktad och lyhörd.

I det här uppdraget vill vi att du har ett inkluderande förhållningssätt och att du bemöter studenter, examinatorer och andra på ett professionellt sätt. Universitetet är en mångkulturell miljö och du informerar muntligen på både svenska och engelska.

Skriftliga salstentamina genomförs i princip dagligen, under dagtid, kvällar och lördagar. Några veckor per termin är mer tentamenstäta och under dessa veckor ska du vara tillgänglig på minst heltid då vissa pass är 11 timmar och behovet av tentamensvakter är betydligt större då än under övrig terminstid. Verksamheten inom universitetet är föränderlig så du måste ha lätt för att anpassa dig till eventuella nya arbetsuppgifter.

Film om att arbeta som tentamensvakt: https://youtu.be/Dk0Rbz83yO0

Om dig

Vi söker dig som har en gymnasieexamen och som person är noggrann, kvalitetsmedveten och flexibel. Du är stabil och behåller ett lugn och ett realistiskt perspektiv i alla situationer som kan inträffa i samband med tentamenssituationer. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, arbetar bra tillsammans med andra och kan kommunicera med små och stora grupper. Du har god förmåga att på ett tydligt och bra sätt bemöta och muntligt och skriftligt informera grupper av studenter, lärare och övrig personal på svenska och engelska. 

Allt fler tentamina genomförs digitalt vilket förutsätter att du har goda datakunskaper. Du känner dig trygg med datorer, exempelvis genom att lära dig nya system eller att göra enklare felsökningar, som t.ex. att hitta nätverksuppkoppling.

Du ska vara tillgänglig att arbeta som tentamensvakt under de huvudsakliga tentamensperioderna vilka infaller omkring veckorna 1-2, 11-12, 22-23, 33-34 och 44 varje år. Tentamina genomförs även övriga tider under året dock i mindre omfattning och du bör kunna var tillgänglig även då.

Vi vill att du har:


• Gymnasieexamen
• Goda datakunskaper
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du också har erfarenhet av:


• Att arbeta som tentamensvakt vid LiU eller annat lärosäte
• Universitet och högskolors organisation och arbetssätt, speciellt vad gäller examinationer
• Arbete med myndighetsutövning
• Arbete inom IT
• Pedagogiskt arbete, exempelvis inom skola/undervisning 

Din arbetsplats

Lokal- schema- och tentamensenheten inom Fastighetsavdelningen ansvarar för att genomföra schemaläggning och lokalbokning samt samordning och genomförande av skriftliga salstentamina inklusive högskoleprovet. På enheten arbetar ca 20 tillsvidareanställda medarbetare och cirka hundra timanställda tentamensvakter.

Läs mer om vår verksamhet här.

Om anställningen

Timanställning, extraarbete. Som medarbetare arbetar du de arbetspass du och din arbetsledare kommer överens om under en ramperiod om 1 år med möjlighet till ytterligare en period upp till 1 år under vissa förutsättningar.

Vi söker medarbetare med möjlighet att arbeta med placering både i Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar. Uppge i din ansökan vilken eller vilka orter du kan arbeta på.

Skriftliga saltentamina genomförs i princip dagligen mellan kl 8-19 med ibland förlängda tider till klockan 22. Tentamina utförs även på lördagar och i enstaka fall söndagar.

Några veckor per termin är mer tentamenstäta och under dessa veckor behöver du vara tillgänglig på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Lön enligt lokalt avtal för temtamensvakter.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 14 januari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.


Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom vetenskaplig visualisering

Ansök    Dec 19    Linköpings Universitet    Forskare, IT
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en postdoktor inom vetenskaplig visualisering ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom vetenskaplig visualisering med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Postdoc-tjänsten är en del av ett projekt där topologiska metoder används för att analysera och visualisera ensembledata från skalära fält, som t.ex. elektrondensitetsfält från simuleringar för design av material. I dessa satsningar ligger fokus på att utveckla praktiska koncept och algoritmer inriktade på specifika tillämpningar inom fysik och kemi.  En central uppgift för tjänsten blir att överbrygga klyftan mellan grundforskning inom visualisering och topologisk dataanalys och dess användning i önskade tillämpningar inom materialdesign. Kandidaten bör ha erfarenhet av både visualisering och topologisk dataanalys.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker en erfaren forskare inom området visuell och topologisk dataanalys. Kandidaten bör ha en doktorsexamen i datavetenskap. Erfarenhet av tillämpad visualisering, speciellt med data från kvantfysik eller kemi, är meriterande. Kandidaten bör ha utmärkta programmeringskunskaper i C/C++ eller liknande samt goda kunskaper i grafikprogrammering. Flytande engelska i tal och skrift är nödvändigt. Eftersom tjänsten ligger i gränssnittet mellan visualiseringsforskning och applikationsområden krävs stark tvärvetenskaplig kommunikationsförmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och tillhöra enheten vetenskaplig visualisering som är en del av avdelningen Medie- och informationsteknik.  

Gruppen för vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet fokuserar på forskning från grundläggande frågeställningar inom vetenskaplig visualisering till ett brett område av applikationsdrivna frågeställningar. Ett primärt intresse är utvecklingen av pålitliga metoder med en solid grund i matematik med inriktning på visualiseringsbehov inom specifika applikationer.
Läs mer på: http://scivis.itn.liu.se.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 januari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor med inriktning jontroniska läkemedelsleveranssystem

Ansök    Dec 20    Linköpings Universitet    Biokemist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Det här är en spännande möjlighet för en högt motiverad po... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Det här är en spännande möjlighet för en högt motiverad postdoktor att arbeta med nya jontroniska läkemedelsleveranssystem för att utveckla nästa generationens cancerterapier. Anställningen är placerad inom Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet och ingår i ett europeiskt projekt (bioSWITCH).

Forskningsämne https://liu.se/en/news-item/liu-koordinerar-eu-projekt-om-klickkemi-som-del-av-cancerbehandling Att leverera rätt dos på rätt plats vid rätt tidpunkt kommer att låsa upp den femte dimensionen inom medicin och därför är forskningen vid gränssnittet mellan bioelektroniska enheter, bioortogonal klick-kemi och biologiska modeller för att utveckla nästa generationens cancerterapier. 

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla och syntetisera olika ionselektiva membranmaterial och testa deras lämplighet som aktivt kanalmaterial i elektroforetiska enheter. Denna uppgift kräver stor noggrannhet eftersom olika parametrar såsom molekylvikt, tvärbindningsdensitet, porstorlek och fasta laddningskoncentrationer kommer att finjusteras för att optimera jontronisk transportprestanda samtidigt som kompatibilitet med mönstringsmetoder såsom fotolitografi, bläckstråle- och aerosol-jetutskrift säkerställs. Flera utskrifts- och tillverkningsparametrar (t.ex. tvärbindningsmedel, exponeringsdoser, ytbearbetning, tillsatser för reologi-optimering) kommer att undersökas - geometriskt såväl som med avseende på jontransportegenskaper - för att optimera membranprestanda. Olika målarter kommer att testas angående deras elektroforetiska transporteffektivitet med hjälp av fluorescensprober och masspektrometri. Expertis inom bioortogonal kemi och relaterade verktyg är önskvärt. Dessa nya material och verktyg används sedan i enhetsfabrikation, implantatdesign och cellstudier. Du kommer att korrelera de erhållna resultaten med simulationsarbete (COMSOL) från andra teammedlemmar och utveckla en bättre förståelse av detta multiparametriska utrymme. Det övergripande målet är att utveckla nya verktyg för jontroniskt inducerad prodrugaktivering och undersöka effektiviteten i cellstudier för att realisera läkemedelsleverans med elektronisk precision.

Utöver detta kommer du att ansvara för att producera omfattande, kvalitativa rapporter och bidra till manuskriptförberedelse som en del av ett team. Du kommer att samordna dessa aktiviteter med ett högt motiverat team och högprofilerade internationella partners.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara kvalificerad för anställningen som postdoktor krävs att du har avlagt doktorsexamen inom kemi, polymerkemi, elektrokemi, materialvetenskap eller kemisk biologi. Examensbeviset måste ha utfärdats senast vid den tidpunkt då LiU fattar beslut om att anställa dig.

 

Följande utbildning, erfarenhet och kompetens krävs:


• En doktorsexamen inom kemi, polymerkemi, elektrokemi, materialvetenskap eller kemisk biologi
• Erfarenhet inom utveckling av läkemedelsadministreringssystem och biomedicinska tillämpningar
• Tillverkning av mikrostrukturer med kiseldioxid och polymerer med typiska renrumssystem (t.ex. fotolitografi, utskrift, etc.)
• Utmärkt och tillämpad förståelse för reaktionskinetik, helst inom området bioortogonal kemi
• Arbete med cellöverlevnad och/eller djurförsök, helst med användning av prodrug-strategier
• Tillverkning och karaktärisering av elektrokemiska enheter med hjälp av fluorescerande mätningar och prob i läsare för mikrotiterplattor
• Flytande i engelska både muntligt och skriftligt

Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

 

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 januari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Sökande ombeds tydligt ange sin kompetens och färdigheter i förhållande till jobbeskrivningen. Dessutom bör de rangordna sina förmågor efter kompetens.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag i kursen TNG032 Tillämpad transformteori

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Vi söker timarvoderade amanuenser/assistenter, s... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker timarvoderade amanuenser/assistenter, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNG032 Tillämpad transformteori, 6hp under vårterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Om dig

Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på en högskoleutbildning och att du påbörjat dina studier på avancerad nivå. Det är meriterande om du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid ITN vid Linköpings universitet eller motsvarande. Det är också meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag fram till och med april 2024.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN.

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Aktuell amanuenslön är 24 700 kr (heltid), vilket motsvarar 149.70 kr/timme. 

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 15 januari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor i Socialt arbete

För mer information om anställningen https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/23076 Dina arbetsuppgifter Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp. Som universitetslektor i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå framför allt p... Visa mer
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/23076

Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.

Som universitetslektor i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå framför allt på svenska. Du förväntas kunna undervisa i kvantitativ metod och bör därför ha egen erfarenhet av kvantitativ forskning. Vissa valbara kurser ges på engelska. Du handleder studenter inom filosofiska fakultetens olika utbildningar, framför allt Socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete. Det senare startar hösten 2024.

På avdelningen strävar vi efter att lektorer inte enbart undervisar utan också forskar inom relevanta ämnen för socialt arbete. Under de två första åren ingår viss forskning i aktuell anställning. Du förväntas även att tillsammans med andra inom eller utanför avdelningen skriva ansökningar för finansiering av fortsatt forskning. Utifrån att forskning inom socialt arbete har stor betydelse för praktiken behöver du kunna bedriva forskning och publicering på både svenska och engelska.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. 

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel arbete med kursdesign och kursansvar.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i att ha undervisat i kvantitativ metod på högskolenivå.
• Meriterande är skicklighet i att ha undervisat inom socialt arbete.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i socialt arbete eller i annat samhällsvetenskapligt- eller beteendevetenskapligt huvudområde.
• Särskilt meriterande för anställningen är doktorsexamen i socialt arbete eller i annat samhällsvetenskapligt- eller beteendevetenskapligt huvudområde.
• Särskilt meriterande är tidigare kvantitativt orienterad forskning av relevans för socialt arbetes kärnområden.
• Meriterande är tidigare forskning kring sociala problem och/eller människors livsvillkor och erfarenheter och/eller välfärdsstatens organisering, möjligheter och utmaningar.

Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.

Gällande övriga skickligheter kommer följande att bedömas:


• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
• Ett strukturerat arbetssätt, genom att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
• Att i den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, skapa och underhålla goda relationer med kolleger och studenter i såväl den egna miljön som utanför.

Eftersom undervisning sker framför allt på svenska med ett fåtal kurser på engelska, och forskning sker både på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 21 januari.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetslektor, minst en, i Socialt arbete

För mer information om anställningen https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/23077 Dina arbetsuppgifter Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp. Som universitetslektor i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå framför allt p... Visa mer
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/23077

Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.

Som universitetslektor i socialt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå framför allt på svenska. Du förväntas kunna bidra med vidare perspektiv inom såväl undervisning som forskning i socialt arbete. Vissa valbara kurser ges på engelska. Du handleder studenter inom filosofiska fakultetens olika utbildningar, framför allt Socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete. Det senare startar hösten 2024.

På avdelningen strävar vi efter att lektorer inte enbart undervisar utan också forskar inom relevanta ämnen för socialt arbete. Under de två första åren ingår viss forskning i aktuell anställning. Du förväntas även att tillsammans med andra inom eller utanför avdelningen skriva ansökningar för finansiering av fortsatt forskning. Inom avdelningen bedrivs idag forskning kring bland annat migration, social barn- och ungdomsvård, kommunikation och interaktion, äldre och äldreomsorg, funktionsnedsättning, delaktighet och inklusion. Utifrån att forskning inom socialt arbete har stor betydelse för praktiken behöver du kunna bedriva forskning och publicering på både svenska och engelska.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel arbete med kursdesign och kursansvar.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i att ha undervisat inom samhälls-, eller beteendevetenskap eller humaniora på högskolenivå.
• Meriterande är skicklighet i att ha undervisat inom socialt arbete.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom samhälls- eller beteendevetenskap eller humaniora.
• Särskilt meriterande för anställningen är doktorsexamen inom samhälls- eller beteendevetenskap eller humaniora.
• Meriterande är tidigare forskning kring sociala problem som exempelvis missbruk, kriminalitet, utsatthet och exklusion.
• Meriterande är tidigare forskning kring människors livsvillkor och erfarenheter och/eller välfärdsstatens organisering, möjligheter och utmaningar.

Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.

Gällande övriga skickligheter kommer följande att bedömas:


• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
• Ett strukturerat arbetssätt, genom att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.


• Att i den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, skapa och underhålla goda relationer med kolleger och studenter i såväl den egna miljön som utanför.

Eftersom undervisning sker framför allt på svenska med ett fåtal kurser på engelska, och forskning sker både på svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning senast den 21 januari.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Forskningsassistent inom visuell dataanalys

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Forskningsassistenten kommer att arbeta med utve... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Forskningsassistenten kommer att arbeta med utvecklingen av interaktiva webbgränssnitt för identifiering och visuell analys av spatiotemporala händelser extraherade från text och bild data. Arbetet sker inom ramen för pågående forskningsprojekt inom AI, visualisering och klimat.

Om dig

Vi söker dig som är intresserad av forskning, som vill arbeta med utveckling av nya koncept och tycker om att programmera. Du skall vara ansvars- och initiativtagande, noggrann och intresserad av ämnesområdet.

Vi vill att du:


• Är eller studerar till civilingenjör i Medieteknik eller motsvarande.
• Har programmeringskunskaper i JavaScript, Python och har erfarenheter av följande bibliotek och ramverk D3.js, SvelteKit, Leaflet, Pandas, PyTorch, Scikit-Learn, NumPy.
• Har kunskaper inom server- och databasteknologier Node.js, JSON, Flask och MongoDB.
• Har erfarenhet av Natural Language Processing (NLP) så som temamodellering (topic modeling) och namngiven entitetsigenkänning (Named Entity Recognition).

Det är meriterande om du har:


• Tidigare erfarenhet av att arbeta inom forskningsprojekt.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på avdelningen för Medie och Informationsteknik på Institutionen för Teknik och Naturvetenskap. 

Läs mer om vår verksamhet här
https://ivis.itn.liu.se


Om anställningen

Detta avser en tidsbegränsad anställning under ca 5 månader, heltid. 

Tillträde  2024-01-15 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 21 december 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom sensornätsrelaterat arbete

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en amanuens med placering vid ITN, Institution... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en amanuens med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Om jobbet
Vi söker en amanuens som vid behov och överenskommelse kommer att assistera i tekniska lösningars co-kreativa design-utveckling inom ELABORATOR projekt under 9 månader. Arbetsuppgifterna innebär så kallade “co-creative discovery workshops” med projektens stad-partners.

Om dig
Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens, i enlighet med Högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna är direkt kopplade till de gundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet, det är meriterande om du studerar på Design, som masterprogram.  

Du ska ha goda designkunskaper, och kunskap om hållbarhet och inkludering. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet i tvärvetenskaplig utvekling av sociotekniska urban stadsinterventioner baserat på sensorer.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av ämnesområdet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap, läs mer här.

Om anställningen

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Denna anställning avser en tidsbegränsad anställning ca 9 månader, 50%.

Lön och förmåner

Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2 januari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor i Organisk syntes av polyaromatiska makroheterocykler

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) tillhör Institu... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) tillhör Institutionen för vetenskap och teknik och är känt för sin världsledande forskning om elektroniska och optiska enheter baserade på organiska material. Dess huvudtema involverar kopplingen av joner och elektroner som signalbärare för tillämpningar inom organisk bioelektronik, tryckt elektronik, organisk energi och elektrokemiska enheter samt nanooptik. För närvarande inkluderar LOEs forskningspersonal cirka 130 forskare (professorer, seniora och juniora forskare samt doktorander), se http://liu.se/loe för detaljer.

Forskningsområde Organiska luminescerande radikaler (OLR) är sällsynta emitterare som uppvisar dubbel-dubbel fluorescens och har flera fördelar för praktiska tillämpningar i organiska lysdioder (OLED), ratiometriska fluorescenssensorer och märkning mot förfalskning. Dubbel-dubbel fluorescens av OLR är en spin-tillåten process liknande den vanliga singel-singel fluorescensen. Men i motsats till stängda molekyler där "ljusa" exciterade singeltilstånd är högre i energi än "mörka" triplettilstånd, är de dubbla exciterade tillstånden hos OLR alltid lägre i energi än kvartettilstånden. Därför förväntas den teoretiska gränsen för intern kvantverkningsgrad av OLR-baserade OLED vara 100%. Detta forskningsprojekt fokuserar på rationell design och syntes av polyaromatiska makroheterocykler kallade hetero[8]circulener som föregångare till en ny klass av OLR. Bland de förväntade fördelarna med hetero[8]circulene-baserade OLR finns färgjusterbarhet (inklusive blå emission), hög kemisk, termisk och elektrisk stabilitet, hållbarhet hos reagenser och lågt pris.

Dina arbetsuppgifter
Det nuvarande projektet syftar till att utveckla en allmän teori om radikalemission baserad på moderna kvantkemiska metoder och att syntetisera serier av fullt konjugerade hetero[8]circulener baserade på resultaten av rationell design. Arbetet inkluderar således grundläggande teoretisk design av hetero[8]circulener (efter kombinatoriska principer och samarbete med teori- och modelleringsgruppen vid LOE) och efterföljande syntes av de designade hetero[8]circulenerna. Syntesmetoderna för hetero[8]circulener är allmänt kända och innebär (men är inte begränsade till) oxidativ syra-katalyserad oligomerisering av kinoner, karbazol och relaterade byggstenar. Vid den sista etappen måste de syntetiserade hetero[8]circulenerna omvandlas till motsvarande radikaler genom enkelspänningsoxidation eller reduktion.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

Du måste ha eller vara på väg att erhålla en doktorsexamen inom ett ämne relevant för forskningsprojektet (t.ex. doktorsexamen i kemiteknik, organisk syntes eller liknande) och vara passionerad för forskning. Problemlösningsförmåga och kreativitet är av stor vikt.

Det anses vara fördelaktigt om din doktorsexamen inte är äldre än tre år vid ansökningstidpunkten för denna tjänst. Om det finns särskilda skäl för att ha en äldre doktorsexamen, såsom föräldraledighet, kan dessa beaktas.

Du ska ha erfarenhet inom preparativ organisk kemi avseende polyaromatiska makroheterocykler. Färdigheter i karakterisering av organiska föreningar (NMR, masspektrometri, IR, UV-Vis-spektroskopier etc.) är mycket viktiga. Kunskap inom EPR (elektronparamagnetisk resonans) -teknik för karakterisering av radikaler är mycket önskvärd. Erfarenhet av att använda kvantkemisk programvara som Gaussian, ADF, Dalton, ORCA, QChem etc. och parallell databehandling är välkommet. Det är även meriterande med färdigheter i databehandling och visualisering av resultaten av kvantkemiska simuleringar (Molden, ChemCraft, VMD etc. programvara).

För att kommunicera med samarbetspartners med olika bakgrund (experter inom enhetskonstruktion, teoretiker etc.) krävs allmän kunskap inom teoretisk kemi och organisk elektronik samt förmåga att förbereda rapporter, presentationer och utkast till manuskript.

Stort fokus kommer att läggas på personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år.  Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 2 januri 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom 3D grafik för medieteknik

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Timarvoderad amanuens för uppdrag inom 3D grafik för medie... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Timarvoderad amanuens för uppdrag inom 3D grafik för medieteknik med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Om jobbet
Vi söker minst tre timarvoderade amanuenser som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNM061 3D Grafik, under vårterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Om dig
Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha kommunikativa och pedagogiska färdigheter samt vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings universitet och att du har goda kunskaper inom datorgrafik och olika programvaror. Det är också meriterande om du själv har gått kursen TNM061.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap och tillhöra avdelningen Medie- och informationsteknik.

Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) - Linköpings universitet (liu.se) 

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

Tillträde enligt överenskommelse.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Lön och förmåner

Lön regleras utifrån centralt avtal för amanuenslöner, fn 24700 kr (heltid).

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 januari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Amanuens för uppdrag inom TNM094 medietekniskt kandidatprojekt

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu timarvoderade amanuenser för uppdrag inom TNM0... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu timarvoderade amanuenser för uppdrag inom TNM094 Medietekniskt kandidatprojekt, med placering på institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Om jobbet
Vi söker minst två timarvoderade amanuenser som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera kursansvarig lärare i kursen TNM094 Medietekniskt kandidatprojekt, under vårterminens första läsperiod. Arbetsuppgifterna innebär främst handledning vid laborationer.

Om dig

Den timarvoderade anställningen är direkt kopplad till de grundutbildningskurser som ges av Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha kommunikativa och pedagogiska färdigheter samt vara intresserad av ämnesområdet.

Ett krav för att kunna erhålla timarvoderad anställning är att du kan visa upp dokumentation att du studerar på någon av Civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings universitet och att du har goda kunskaper inom programmering. Det är också meriterande om du själv har gått kursen TNM094.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap och avdelningen Medie- och informationsteknik.

Läs mer om vår verksamhet här.

Om anställningen

Detta avser en intermittent anställning med ersättning per timme.

En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Lön regleras utifrån centralt avtal för amanuenslöner, fn 24 700kr (heltid).

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 januari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste forskningsingenjör i datormodellering och simulering

Ansök    Dec 8    Linköpings Universitet    Kemist
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i datomode... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i datomodellering och simulering av bio-polymerer (cellulosa, lignin och hemicellulose), organiska elektrokemiska komponenter (batterier, bränsleceller, superkondensatorer, elektrokemiska sensorer), och porösa material. Ett samarbete med experimentella grupper kommer att representera en viktig del av anställningen.

Om dig

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom kemiteknik, samt ytterligare forskningserfarenhet, t.ex. postdoktortjänstgöring, inom datomodellering av organiska och bio-polymerer och komponenter. Du ska ha erfarenhet av COMSOL modellering, Molekyldynamisk modellering, och Täthetsfunktionalteori-modellering.

Forskningen vid LOE bedrivs huvudsakligen på engelska i en internationell miljö, så goda färdigheter i engelska är ett krav. För denna anställning kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet såsom självständighet, flexibilitet, förmåga att arbeta i team.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE). Vid LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign.

Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med RISE Acreo. LOE omfattar för närvarande över 130 forskare och forskarstuderande uppdelade i 12 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare.

Läs mer: www.liu.se/loe

Om anställningen

Detta avser en tillsvidareanställning, heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 18 december 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Adjungerad universitetsadjunkt i socialt arbete

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Nu söker vi minst en adjungerad universitetsadjunkt i soci... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Nu söker vi minst en adjungerad universitetsadjunkt i socialt arbete

Dina arbetsuppgifter
Anställningen är placerad vid avdelningen för Socialt arbete som bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning inom avdelningens båda huvudområden; socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet.

En förutsättning för att inneha anställning som adjungerad lärare är ett godkännande från huvudarbetsgivaren samt att finansiering av anställningen är överenskommen mellan huvudarbetsgivaren och Linköpings universitet innan tillsättning.

Som universitetsadjunkt i socialt arbete undervisar du, på grundnivå och avancerad nivå, framför allt i professionsnära undervisningsmoment. Studenternas utveckling av professionell kompetens och inlärning av professionsspecifika färdigheter är viktiga delar av socionomutbildningen. Arbetsuppgifterna för denna anställning inbegriper föreläsningar, seminarier och färdighetsträningar av professionsspecifika färdigheter. I arbetsuppgifterna förekommer även samverkan med verksamheter inom det sociala arbetets verksamhetsfält och därför är god kännedom om lagstiftning och myndighetsutövning inom det sociala arbetets verksamhetsfält betydelsefullt. Arbetet inkluderar medverkan i kursdesign och kursutveckling.

Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:

·        Krav för anställningen är socionomexamen eller motsvarande.

·        Meriterande är tidigare erfarenhet av undervisning i socialt arbete.

Gällande övriga skickligheter kommer följande att bedömas:

·        Praktisk erfarenhet av socialt arbete är ett krav

·        Särskilt meriterande är flerårig yrkesverksamhet inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

·        God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.

·        Ett strukturerat arbetssätt, genom att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

·        Att i den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, skapa och underhålla goda relationer med kolleger och studenter i såväl den egna miljön som utanför.

Då undervisning sker på svenska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Om anställningen
För den här anställningen kommer vi inledningsvis erbjuda en anställningstid om upp till 2 år med en omfattning på upp till 49%.

En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 januari.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand i visualisering och medieteknik

Ansök    Dec 8    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker en doktorand i visualisering och medieteknik med ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker en doktorand i visualisering och medieteknik med inriktning på interaktiv visualisering och vetenskapskommunikation.

Dina arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.


Fokus för denna anställning kommer att vara att kombinera potentialen hos generativa AI-modeller och storskaliga språkmodeller med visualiseringar av komplexa vetenskapliga data för att främja en bättre interaktiv upplevelse i offentliga miljöer som Visualiseringscenter i Norrköping.

Arbetet kommer innebära att skapa gränssnitt mellan dessa olika begrepp, teoretisera och utveckla ett ramverk för storskaliga språkmodeller att interagera med visuella element och dataelement. Med hjälp av kontrollerade experiment vill vi testa de teorier och prototyper som utvecklats dels i den interaktiva upplevelsen samt dels för att se att de uppnår lärandemålen. Projektet kommer att utföras i ett tvärvetenskapligt team tillsammans med lärare och forskningsingenjörer från Linköpings universitet, Visualisering C, Umeå universitet, Örebro universitet, Inria och KAUST.

Arbetsuppgifterna består främst av följande:

• Forskarstudier inom området informationsvisualisering, med en doktorsexamen som mål. Doktorsavhandlingen ska vara slutförd och försvarad inom den officiella anställningstiden på fem år (4 års forskarstudier, 1 år institutionsuppgifter).
• Forskning inom området informationsvisualisering och människa-datorinteraktion
• Regelbundet presentera forskningsresultat vid internationella konferenser och workshops och publicera dem i konferenshandlingar och tidskrifter.
• Nära samarbete med de andra gruppmedlemmarna i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö samt med de domänexperter som är involverade i detta projekt.
• Högst 20% av den totala arbetstiden kommer att ägnas åt undervisning och andra administrativa institutionsuppgifter.

Dina kvalifikationer
Arbetet som doktorand drivs av engagemang, nyfikenhet, kreativitet, problemlösning, förmågan att arbeta självständigt, men också förmågan och viljan att samarbeta med kollegor från olika bakgrunder.

Vi ser att du har:

• Masterexamen inom området datavetenskap, medieteknik, datateknik, informationsteknik eller närliggande ämne från ett erkänt universitet.
• En framgångsrikt avslutad masteruppsats utförd inom ett område relaterat till informationsvisualisering, människa-datorinteraktion, grafritning eller dataanalys.
• Utmärkta engelska kommunikationsfärdigheter, både muntligt och skriftligt.

Det är en stark fördel om du har kunskap inom det fokuserade forskningsområdet interaktiv visualisering och avseende utveckling av programvara som används i kommunikationen av vetenskapliga resultat. Det är även meriterande om du har goda programmeringskunskaper (C/C++, OpenGL, R) och en gedigen utbildning i matematik, datautvinning eller maskininlärning. Vi ser gärna att du har kunskap och kodningsfärdigheter i Linköpings interna programvara (t.ex. VIAMD, OpenSpace).

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Denna anställning är placerad på Institutionen för teknik och naturvetenskap och enheten visuellt lärande och kommunikation som är en del av avdelningen Medie- och informationsteknik. Forskningsgruppen fokuserar främst på användningen av interaktiva visualiseringar för spridning och förklaring av vetenskapliga framsteg till allmänheten. Vår forskningsvision är att använda avancerade visualiseringstekniken i kombination med kraftfulla och interaktiva berättelser för att främsta intresse, nyfikenhet och kunskapsutveckling. 

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 29 december 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Ansökan ska innehålla:
- Ett personligt brev som motiverar varför du är intresserad av tjänsten, vilka dina forskningsintressen är, varför du vill doktorera i visualisering och hur du föreställer dig att din bakgrund kommer att bidra till forskningsmålen och VLC-gruppen.
- En kort beskrivning av tidigare erfarenhet av visualisering eller människa-datorinteraktion (om sådan finns).
- CV med kontaktuppgifter, datum för tidigare examina och universitet vid vilka de erhållits, en lista över referentgranskade publikationer (om sådana finns) och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
- Examensbevis med betyg.
- En kopia av examensarbetet eller länk till den publicerade versionen.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Extrapersonal till högskoleprovet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vill du göra en viktig insats för samhället? Vi söker 50 n... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vill du göra en viktig insats för samhället? Vi söker 50 nya medarbetare till högskoleprovet som genomförs lördagen den 13 april samt söndagen den 20 oktober.

Om jobbet
Under högskoleprovet samarbetar flera hundra personer i de olika rollerna som huvudprovledare, provledare, assistent, materialsamordnare, vaktmästare, samt korridorvakter under en intensiv dag för att skapa de bästa förutsättningarna för de skrivande deltagarna. Linköpings universitet anordnar högskoleprovet på två orter, campus Valla i Linköping och campus Norrköping.

Vi behöver nu utöka vår personalstyrka och söker medarbetare till flera olika roller, men främst som provledare. Att arbeta som provledare innebär att leda provet i en provlokal samt ansvara för att provet genomförs korrekt och att vi följer de föreskrifter som finns för högskoleprovet. För det krävs att du är väl insatt i din roll och dina arbetsuppgifter som inkluderar att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information, leda provdeltagarna genom provets olika moment, ansvara för tidtagning, hålla uppsikt vid provet, genomföra legitimationskontroller samt hantera provmaterial enligt instruktioner.

Alla medarbetare som arbetar på högskoleprovet kommer att få genomgå en digital utbildning innan provdagen.

Om dig

Vi söker dig som är stabil, noggrann och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.

Vi vill att du har:GymnasieexamenMycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

 Det är meriterande om du:


• Är student vid Linköpings universitet
• Har tidigare erfarenhet av egna studier vid universitet eller högskola
• Har god lokalkännedom på campus Valla eller campus Norrköping

Din arbetsplats

Under provdagen kommer du att placeras antingen vid campus Valla i Linköping eller campus Norrköping.

 

Om anställningen

Extraarbete, särskild visstidsanställning.

Under provdagen arbetar du från cirka 07:00 till 17:00.

Tillträde lördagen den 13 april samt söndagen den 20 oktober.

Inför varje provtillfälle hålls en obligatorisk digital utbildning om två timmar för alla nya medarbetare.

 

Lön och förmåner

Ersättning för arbete utbetalas i ett fastställt belopp i enlighet med rådande avtal. Beroende på arbetsroll och provlokalens storlek varierar dock den fasta ersättningen mellan 1450 - 2800 kronor. Ersättningen är före skatt, men semesterersättning tillkommer.

 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 10 januari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Urvalsarbetet sker löpande så ansök så snart som möjligt. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom organisk elektronik

Ansök    Dec 1    Linköpings Universitet    Fysiker
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter En postdoktor ska i huvudsak bedriva ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Den planerade forskningen gränsar mellan organisk elektronik och nanooptik, med särskilt fokus på nanostrukturering och studier av organiska material såsom ledande polymerer. Tjänsten innebär experimentellt arbete, såsom utveckling, karaktärisering och mätningar av olika material och system. Arbetet kan även innefatta optiska simuleringar, samt framställning av manuskript och rapporter.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Önskvärde kvalifikationer innefattar erfarenhet av relevanta ämnen, särskilt nanofabrikation (t ex elektronstrålelitografi), nanooptik, och ledande polymerer. Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av mätmetoder såsom optisk spektroskopi. Vi värdesätter även kvalifikationer såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, analytisk förmåga, motivation och ansvarstagande. Arbetsspråket är engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på Institutionen för teknik och naturvetenskap och till höra laboratoriet för organisk elektronik (LOE). På LOE fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material i en rad områden som spänner över energiutvinning, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer: www.liu.se/loe. Ämnet för den planerade tjänsten gränsar mellan organisk elektronik och optik, med placering i enheten för Organisk Fotonik och Nanooptik vid LOE.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 december 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Förste Forskningsingenjör inom Organisk Bioelektronik

Ansök    Dec 1    Linköpings Universitet    Fysiker
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Om jobbet Anställningen är för placering inom Organisk Bio... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Anställningen är för placering inom Organisk Bioelektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE, liu.se/loe). På LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledare, biomaterial från skogen och hybrida organiska material. Vi delar ett gemensamt intresse av att använda kombinationen av elektronisk och jonladdning för användning i energi, internet-of-things, sjukvård och biologitillämpningar. Våra forskningsämnen inkluderar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, device-fysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. LOE har för närvarande ~130 forskare och forskarstudenter uppdelade på elva enheter, som var och en leds av en huvudforskare. LOE:s Organisk bioelektronik -grupp fokuserar på de unika egenskaperna hos organisk elektronik för att kombinera modern teknik med levande system. Dessa aktiviteter sträcker sig från läkemedelsleverans (jontronik) till biosensing till in vivo-mallad elektronik.

Din verksamhet som förste forskningsingenjör i organisk bioelektronik kommer i första hand att omfatta samverkande och independent forskning inom utveckling och förtydligande av organisk elektronik riktad mot biologiska tillämpningar, samt bi-handledning av associerade doktorander och postdoktorer. På LOE bedrivs all forskning på engelska. 

Denna anställning fokuserar på jontronik (bioelektronik baserad på elektroforetisk transport av joner). Forskning kommer att omfatta modellering och klargörande av transportdynamik samt utveckling och tillämpning av läkemedelsleverans-/terapiapplikationer.

Om dig

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Vi vill att du har:


• Doktorsexamen i tillämpad fysik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande område
• Erfarenhet av jonladdningstransportexperiment och teori
• Postdoktoral erfarenhet av relevans
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
• Erfarenhet av att vägleda masterstudenter, doktorander och/eller postdoktorer
• Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar
• Erfarenhet av att ta del av och/eller koordinera nationell eller internationell forskningsverksamhet
• Tilldelas forskningsanslag som (helst) huvud- eller medsökande

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av organiska elektroniska jonpumpar (OEIP)
• Erfarenhet av terapeutiska devices och applikationer
• Erfarenhet av laddtransportsimulering

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på enheten Organisk Bioelektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE). LOE tillhör Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).

Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics/organic-bioelectronics.

Om anställningen

Detta avser en tidsbegränsad anställning på 12 månader, heltid. 

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 december 2023. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Föreståndare för NAISS

Ansök    Dec 1    Linköpings Universitet    Professor
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Modellering, simuleringar och analys av stora datamängder ... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Modellering, simuleringar och analys av stora datamängder är en revolution för modern forskning inom alla discipliner från natur- och teknikvetenskap, livsvetenskap till humaniora och samhällsvetenskap. Högpresterande datorer gör det till exempel möjligt att designa effektivare vingar och placering för vindkraftverk, att förutsäga proteiners struktur, att förstå hur Covidviruset muteras, men också nya områden som att utveckla stora språkmodeller som ChatGPT, att designa stabilare elnät eller att kartlägga påverkanskampanjer i sociala media. Datordrivna tekniker driver i allt högre utsträckning förändringar inom alla sektorer i samhället och är centrala för hållbarhet och grön omställning.

Sverige gör idag omfattande satsningar på beräkningsinfrastruktur finansierade av Vetenskapsrådet (VR) och samtliga större lärosäten, med Linköpings universitet som värd för den nya nationella infrastrukturen NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden). Med ett tydligt mandat för NAISS att koncentrera nya hårdvaruinvesteringar till en plats och att organisera infrastrukturen som man själv finner lämpligt finns förutsättningar att skapa en infrastruktur som inte bara tillgodoser användares omedelbara behov, utan också utvecklar internationellt ledarskap till exempel inom metodutveckling och användarstöd. Inom ramen för den här strategin har LiU och NAISS utsetts till värd för en ny superdator – Arrhenius – inom ramen för det europeiska programmet EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking). När Arrhenius är i drift under 2025 kommer det med stor marginal vara den största datorinvesteringen någonsin i Sverige. Systemet kommer att vara en storleksordning kraftigare än dagens datorer och erbjuda helt nya möjligheter för användare både inom akademin, industri och offentlig sektor i Sverige såväl som från resten av Europa. NAISS är ansvarigt för utvecklingen av ytterligare framtida europeiska samarbeten och att placera Sverige i en ledande position i den europeiska superdatorkontexten. 

Linköpings universitet är också värd för Berzelius, Sveriges idag snabbaste superdator dedikerad till AI-forskning. Dessutom har LiU ett långvarigt samarbete med SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och MetNo (Norges meteorologiska institut) när det gäller att vara värd för, och driva superdatorer för dagliga väderprognoser samt klimatforskning.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en idédriven forskare och ledare och som vill ta dig an utmaningen att skapa och leda organisationen för den nationella infrastrukturen och genomföra den långsiktiga strategin. Som föreståndare för NAISS kommer du att vara en central aktör inom svensk beräkningsrelaterad forskning och dess tillämpning inom akademi, näringsliv och offentlig sektor, och utveckla starka nätverk både inom EuroHPC och med infrastrukturer i resten av världen. Vi tror att du är starkt måldriven baserat på användares behov och den forskning och utveckling som infrastrukturen gör möjlig, och att du har förmåga att formulera visioner om vad framtida större satsningar på infrastrukturen kommer att leda till. 

Föreståndaren har det övergripande ansvaret för ledning, drift och strategisk planering av NAISS och rapporterar till NAISS styrgrupp och till rektorn vid LiU. Som föreståndare kommer du även att


• Säkerställa att verksamheten utförs i enlighet med de anvisningar för NAISS som tillhandahålls av LiU och i enlighet med tillämpliga lagar, lagkrav samt policyer.
• Säkerställa att NAISS levererar enligt den strategiska planen och i samklang med intressenternas förväntningar.
• Föreslå, tillsammans med ledningsteamet, mål, uppdrag och vision för NAISS.

Anställningen som föreståndare för NAISS kommer att kombineras med en anställning som professor vid någon av LiU:s tolv institutioner. Detta ger dig en möjlighet att även leda egen forskning inom områden relaterat till HPC parallellt med att driva NAISS. Villkoren och organisatorisk placering för anställningen som professor fastställs baserat på den valda kandidatens forskningsprofil. 

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv, både i organisationen vid LiU och vid övriga lärosäten, ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer i första hand lika vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten och skicklighet som ledare, i andra hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. Läs mer om behörighetskrav och kvalifikationer här; 

Om anställningen
Detta avser en tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Avdelningen för Socialt arbete bedriv... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, utbildning på grundläggande och avanceradnivå samt forskarutbildning inom avdelningens huvudområden: socialt arbete och välfärdfärdsrätt. Avdelningens största uppdrag är Socionomprogrammet, 210 hp.

Som universitetsadjunkt i socialt arbete undervisar du, på grundnivå och avancerad nivå, framför allt i moment som rör ledarskap och organisation i det socialt arbete och dess olika verksamheter, professionalitet och professionellt förhållningssätt, samt uppsatshandledning. Arbetsuppgifterna för denna anställning inbegriper föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar, examinationer och handledning.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet och övriga skickligheter kommer följande att bedömas:


• Dokumenterad skicklighet avseende högskoleundervisning är ett krav.
• Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet avseende högskoleundervisning i kurser om ledarskap och organisation.
• Meriterande är dokumenterad högskolepedagogisk utbildning.
• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
• Ett strukturerat arbetssätt, genom att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
• Att i den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, skapa och underhålla goda relationer med kolleger och studenter i såväl den egna miljön som utanför.

Då undervisning sker på svenska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för socialt arbete (SOCARB) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under vt 2024. Anställningens omfattning är 75%. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 december 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Kvantitativ Logistik med inriktning mot obemannat flyg

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Vi söker nu en postdoktor inom Kvantitativ Logistik med in... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom Kvantitativ Logistik med inriktning mot obemannat flyg med placering vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde
Inom ämnesområdet Kvantitativ Logistik använder vi ett systemanalytiskt perspektiv och en ingenjörsmässig metodik för att analysera, planera, modellera och simulera logistikproblem och andra resursfördelningsproblem inom både industri och samhälle. Vår forskning är oftast tillämpad och vi forskar tillsammans med externa avnämare och finansiärer. Inom grundutbildningen ansvarar vi för ett stort antal kurser inom logistikområdet, exempelvis supply chain management, transportlogistik, citylogistik, produktionsekonomi och optimering, men vi har även kurser inom flygtrafik och planering av räddningssystem.

Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Forskningen kommer i huvudsak att behandla obemannad flygtrafik och omfatta studier kring kvantitativ riskvärdering och flödes- och ruttplanering. 

Dina kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har en doktorsexamen i Infrainformatik eller motsvarande ämne. Du ska även ha goda kunskaper och erfarenhet av att formulera och lösa optimeringsmodeller samt av programmering.  Vi ser även att du ska kunna uppvisa erfarenhet av tidigare forskning kring planering av obemannat flyg.

Då undervisning och/eller forskning sker på svenska och engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet, som är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Avdelningen har drygt 70 medarbetare, varav ett 30-tal disputerade forskare/lärare och närmare 30 doktorander. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Inom grundutbildningen har vi ansvar för sex utbildningsprogram.

Se https://liu.se/forskning/kommunikations-och-transportsystem för information om vår utbildning och forskning.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 19 december 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Doktorand inom organisk bioelektronik

Ansök    Nov 30    Linköpings Universitet    Doktorand
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Laboratoriet för Organisk Elektronik... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter

Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) har utvecklat en ny plattform för organiska bioelektroniska interfaces baserade på självorganiserande material inuti levande celler och vävnad. Dessa distribuerade elektrodsystem möjliggör undersökningar av cellsignalering som aldrig tidigare förekommit och överbryggar klyftan mellan levande och tekniska system. Som doktorand i organisk bioelektronik kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla dessa material och system och deras biologiska tillämpningar. De initiala målen för detta doktorandprojekt involverar tillämpningar i cell- och vävnadssystem med fokus på de biologiska effekterna av polymerisation och stimulering.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. 

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå i bioteknik, medicinteknik, materialvetenskap eller tillämpad fysik eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i materialvetenskap, bioteknik eller biologi eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi vill att du har:

– Dokumenterad labberfarenhet
– Erfarenhet av att arbeta i ett celllaboratorium eller med in vitro-experiment, inklusive mikroskopi
– Erfarenhet av att arbeta i renrumsanläggning
– Erfarenhet av organiska elektroniska (polymera) material
– Erfarenhet av bioelektroniska enheter och/eller system
– Erfarenhet av hydrogeler och deras tillämpningar inom biologi
– Förmåga att arbeta, konversera och skriva flytande på engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats
Du kommer placeras i Organisk bioelektronik-grupp av LOE. Vid LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledare, biomaterial från skogen och hybrida organiska material. Vi delar ett gemensamt intresse av att använda kombinationen av elektronisk och jonladdning för användning i energi, internet-of-things, sjukvård och biologitillämpningar. Våra forskningsämnen inkluderar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, device-fysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. LOE har för närvarande ~130 forskare och forskarstudenter uppdelade på elva enheter, som var och en leds av en huvudforskare. LOE:s Organisk bioelektronik-grupp fokuserar på de unika egenskaperna hos organisk elektronik för att kombinera modern teknik med levande system. Dessa aktiviteter sträcker sig från läkemedelsleverans (jontronik) till biosensing till in vivo-mallad elektronik.

Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 december 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre

Postdoktor inom Hållbara biohybridlevande material

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Dina arbetsuppgifter Som postdoktor kommer du att utveckla... Visa mer
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att utveckla biohybrid levande material och komponenter baserade på fotosyntetiska organismer med responsiva och utvecklande egenskaper. Du kommer att utveckla metoder för att integrera växter och anläggningskomponenter till material/komponenter som har föränderliga elektriska och mekaniska egenskaper och svarar på fysiska eller kemiska stimuli. En huvudaspekt av projektet är att funktionalisera växtkomponenter med organiskt elektroniskt och stimuli-känsligt material och utveckla adresserings- och redoutplattformar. Forskningen har tvärvetenskaplig karaktär inklusive material- komponenterkarakterisering och växtbiologi. Du kommer att arbeta nära  medarbetare specialiserade på kemi och växtbiologi.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. 

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Du bör ha en doktorsexamen och en stark vetenskaplig bakgrund inom teknik, bioelektronik, bio- eller vävnadsteknik eller bioteknik. Erfarenhet av något av följande är meriterande: additiv tillverkning, mikrotillverkning, mikrofluidik, stimuli-känsliga material.

Som person är du driven, kreativ och starkt självgående med utmärkt problemlösningsförmåga. Du ska kunna arbeta effektivt både enskilt och tillsammans med andra forskare i ett multidisciplinärt sammanhang. Vidare bör du ha mycket god kommunikationsförmåga och mycket goda kunskaper i engelska både i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på instituitonen för teknik och naturvetenskap och avdeldningen LOE. Vid Laboratory of Organic Electronics (LOE) fokuserar vi på studier och tillämpning av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom en rad områden som spänner över energiskörd, tryckt elektronik, fotonik och bioelektronik. Läs mer på www.liu.se/loe

Du kommer att ingå i gruppen Electronic Plants som leds av bitr. professor Eleni Stavrinidou. Gruppen Electronic Plants syftar till att sammanföra elektronik med växter. Forskningen fokuserar på utveckling av växtbaserade biohybridsystem och på utvecklingen av bioelektronisk teknik för övervakning och kontroll av växtfysiologi. Läs mer på https://liu.se/en/research/electronic-plants

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 12 januari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. När du ansöker måste CV och personligt brev läggas till som bilagor.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Visa mindre