Lediga jobb Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Norrköping

Se alla lediga jobb från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institu i Norrköping. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Norrköping som finns inom det yrket.

Gruppchef till SMHIs forskning och utveckling inom fysisk oceanografi

Nu söker vi dig med stort intresse för havet, forskning och ledarskap. Som gruppchef för forskning och utveckling inom fysisk oceanografi får du möjlighet att både forska och att ha en avgörande roll i det arbetet som driver gruppens vetenskapliga arbete och inriktning framåt. Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI Du blir del av en internationell och innovativ forskningsmiljö i framkant. FoU-avdelningens verksamhet är kunskapsorienterad, IT- b... Visa mer
Nu söker vi dig med stort intresse för havet, forskning och ledarskap. Som gruppchef för forskning och utveckling inom fysisk oceanografi får du möjlighet att både forska och att ha en avgörande roll i det arbetet som driver gruppens vetenskapliga arbete och inriktning framåt.

Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI

Du blir del av en internationell och innovativ forskningsmiljö i framkant. FoU-avdelningens verksamhet är kunskapsorienterad, IT- baserad och med beräkningsmodeller och högpresterande datorer som väsentlig infrastruktur. Avdelningens enheter producerar processförståelse, data och tjänster inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi så att avgörande och välgrundade beslut inom hållbarhetsområdet kan fattas på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

Läs mer om verksamheten på vår hemsida: https://www.smhi.se/forskning

Om FoU-enheten i Oceanografi

Enheten ansvarar för SMHIs oceanografiska forskning, och utveckling av oceanografiska modeller, för operationell oceanografi, klimat och biogeokemi i Arktis, Östersjön, Västerhavet och Nordsjön samt kustzonsmodeller. Den har expertkunskap inom en rad områden som är förknippade med havsforskning, såsom marinbiologi, marina observationer, numerisk modellering och fjärranalys. Den medverkar även i SMHIs expertgrupp runt havsnivåer och bedriver forskning i Antarktis. Arbetet sker till stor del i externfinansierade nationella och internationella projekt som söks av medarbetarna, men också i anslagsfinansierade projekt, inte minst rörande klimatförändringar i havet.

Om tjänsten

I rollen som gruppchef har du personal- och budgetansvar för ca 10 medarbetare som arbetar inom främst fysisk oceanografi i Göteborg och Norrköping. På enheten finns forskare, postdoks, forskningsledare, projektledare och en kommunikatör. Det pågår också en rekrytering av SMHIs professor i oceanografi.

Du skapar goda förutsättningar för medarbetares utveckling och delaktighet i verksamheten. Du är drivande i arbetet med att säkerställa en hög vetenskaplig nivå, tillsammans med medarbetarna och i egen forskning, gällande beslutsunderlag, forskningsmetod och dess resultat, modellering, analyser, dataproduktion och dataanvändning. Gruppchefen deltar dessutom i ledningen och utvecklingen av den Oceanografiska enheten genom att vara del av dess ledningsgrupp.

Din profil

Vi söker dig med akademisk forskarutbildning inom oceanografi eller annan inriktning som SMHI bedömer likvärdig. Du har också goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt i tal och skrift på engelska är ett krav.

För rollen krävs även erfarenhet av,


• analys- och forskningsarbete inom oceanografi samt expertkunskap av relevans för enhetens ämnesområden
• arbete med projektansökningar, projektledning och deltagande i internationella forskarnätverk
• skriftlig och muntlig vetenskaplig publicering och kommunikation samt att presentera kunskapsmaterial och representera en kunskapsorganisation till olika avnämargrupper

Starkt meriterande för tjänsten är erfarenhet/kunskap av,


• fysisk modellering av havet samt inom verksamhetsområdena havets klimat och/eller fysisk oceanografi
• att söka och attrahera extern finansiering, speciellt om det har skett inom ramen för internationell finansiering (e.g. EU:s ramprogram, Copernicus) och ihop med internationella konsortier
• personalansvar

Meriterande för tjänsten är,


• vana vid användning av och analyser av data från kopplade fysiska-biogeokemiska oceanografiska modeller
• etablerat nationellt och internationellt nätverk relevant för tjänsten
• Internationell arbetslivserfarenhet och ledning av kulturellt mixade team, inklusive erfarenhet av att stimulera till teambuilding och individuell utveckling
• arbetsledning av större projekt, gärna inom forskning och i en internationell kontext
• erfarenhet från verksamhet som omfattat programmering (gärna Python, Fortran, Bash), webbutveckling, superdatorer, högteknologisk infrastruktur, och digitaliserad produktion
• kunskap i administrativa stödsystem (Agresso, Primula) samt mycket goda kunskaper i Microsoft Office
• erfarenhet av planering och uppföljning av ekonomi och resultat
• erfarenhet av ledningsuppdrag inom svensk förvaltning

För att lyckas i rollen som gruppchef trivs du med och motiveras av forskning i allmänhet och forskningsledning i synnerhet. Du uppskattar kontakter med andra där din kommunikativa förmåga kommer till sin rätt. Du har en god förståelse för och intresse av att forskningsresultat snabbt kan komma till tillämpning och att de kommuniceras till, och utformas med, interna och externa användare. Du har en stor vilja att medverka till att SMHIs oceanografiska verksamhet utvecklas och förblir relevant i ett samhälle i förändring. För att få med dig medarbetarna i detta arbete tror du precis som vi på att det görs bäst genom att skapa goda strukturer för arbetet och genom ett coachande och tillitsbaserat ledarskap.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placeringen är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 31 augusti.

Vid ev. frågor nås enhetschef mellan datumen 1-12 juli respektive 12-31 augusti. Facklig företrädare för SACO är anträffbar fr.o.m. 19 aug och facklig företrädare från ST fr.o.m. 14 juli. HR-specialist är anträffbar 29 juli – 2 aug och fr.o.m. 19 aug.

Välkommen med din ansökan.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Post-doc till Hydrologiska forskningsenheten

Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Vill du jobba med svensk och internationell hydrologi? Är du intresserad av forskning? Ta chansen och bli en av våra nya medarbetare! SMHIs hydrologiska forskningsenhet arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkva... Visa mer
Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Vill du jobba med svensk och internationell hydrologi? Är du intresserad av forskning? Ta chansen och bli en av våra nya medarbetare!

SMHIs hydrologiska forskningsenhet arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar med externa användare men även som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 42 medarbetare från 15 länder.

Vi söker nu en till tre medarbetare med erfarenhet av hydrologisk modellering samt utveckling och utvärdering av hydrologiska observationer och modellresultat.

Om tjänsten:

Du kommer att jobba med hydrologiska modeller på kontinental eller global skala, med stora hydrologiska datamängder, både i observations och modelleringssammanhang, där du behöver utveckla skript med syftet att bland annat korrigera modellresultat med hjälp av observationer, homogenisera indata, och utveckla beskrivningar av hydrologiska processer i modellen. I modellutveckling tas hänsyn till både avrinning och ämnestransport.

Vi utför vårt arbete i olika projekt och du kommer att jobba i olika stora grupper som jobbar mot olika projektspecifika mål. I arbetet ingår vetenskaplig analys, programmering, kvalitetssäkring och dokumentation. Du förväntas publicera minst en vetenskaplig artikel per år.

Alla arbetsuppgifter kräver kompetens inom hydrologisk modellering med olika delmoment som särskiljer de enstaka rekryteringar (upp till tre)


• Inriktning mot global hydrologisk modellering av flöden och ämnestransport (mikroplaster, sediment och andra transportprocesser i Worldwide-HYPE, utveckling av modellprocesser samt kalibrering)
• Inriktning mot storskalig modellering av flöden och närsalter i Europa och Sverige (utveckling av modellprocesser i HYPE samt kalibreringsstrategier)

Om dig

Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, noggrann och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har universitetsutbildning med doktorsexamen i hydrologi eller närliggande ämnesområde som SMHI bedömer som likvärdig. Doktorsexamen ska vara avslutad senast under intervjuprocessen

Vi söker dig som har (krav):


• Erfarenhet av hydrologisk modellering och analys i hydrologiska sammanhang samt förståelse för hydrologiska processer i olika skalor
• Påvisad kompetens inom hydrologisk modellutveckling, kalibrering och utvärdering
• Goda IT- och programmering kunskaper för att kunna hantera och analysera stora datamängder kopplad till hydrologiska observationer och modellresultat
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Du är van att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera vetenskapligt resultat inom definierade projektmål på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. Vi jobbar i en multi-kulturell miljö där bra kommunikationsförmåga behövs.

Du har en forskarprofil med publicerade vetenskapliga artiklar samt vetenskapligt arbetssätt och motivation att publicera dina arbetsresultat.

Du har redan tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (t.ex. du har EU medborgarskap eller permanent uppehållstidsstånd i EU eller nordiska länder).

Följande är meriterande:


• Kompetens inom vattenkvalitetsmodellering och processer
• Utvecklingsmetoder för storskaliga processorienterade hydrologiska modeller
• Goda kunskaper i R, Python, GIT eller Fortran
• Erfarenhet av den hydrologiska modellen HYPE
• Grundläggande kunskaper i svenska
• Erfarenhet av arbete i kapacitetsutvecklingsländer, låg- och medelinkomst
• Väl utvecklade professionella nätverk

Anställningsform: Visstidsanställning 2 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Vi ser gärna att du kan börja din anställning i september 2024 eller så snart som möjligt.

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 16 augusti 2024 - Frågor gällande tjänsten görs till kontaktpersonerna. Facklig företrädare för SACO är anträffbar 15-28 juli och efter den 12 augusti. HR-specialist är anträffbar 15-28 juli. Övriga är anträffbara under hela ansökningstiden.  

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemadministratör Windows

På SMHI gillar vi blå himmel, men absolut inte blåa skärmar. Nog har vi några IT-tjänster i molnet, men i övrigt undviker vi helst mörka moln på himlen. Därför behöver vi nu stärka vårt team av IT-proffs med ett par duktiga systemadministratörer inom Windows. Vi kan dessvärre inte utlova vackert väder varje dag, däremot en stimulerande arbetsmiljö och häftiga IT-lösningar. Välkommen med din ansökan! Om SMHIs IT-verksamhet IT i alla dess former är helt av... Visa mer
På SMHI gillar vi blå himmel, men absolut inte blåa skärmar. Nog har vi några IT-tjänster i molnet, men i övrigt undviker vi helst mörka moln på himlen. Därför behöver vi nu stärka vårt team av IT-proffs med ett par duktiga systemadministratörer inom Windows. Vi kan dessvärre inte utlova vackert väder varje dag, däremot en stimulerande arbetsmiljö och häftiga IT-lösningar. Välkommen med din ansökan!

Om SMHIs IT-verksamhet

IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag, det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samlar ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enhet för IT-produktion består av ca 40 kollegor fördelat på fyra grupper som tillsammans ansvarar för infrastruktur, drift och service av SMHIs viktiga IT-miljö. Våra Windows-proffs tillhör en grupp om 10 personer som tillsammans ansvarar för operativsystem på server och klient, automatisering, databas samt identitet och behörighet i våra system. Arbetet präglas av delaktighet samt lag- och samarbete inom gruppen och enheten. Exempelvis är samarbetet med resterande infrastrukturverksamhet helt integrerat varför man på vår enhet kommer i kontakt med hela spektrat av IT-infrastruktur. Vi är i ett spännande skede med införande av containerlösningar och mikrosegmentering. Innovation och flexibla arbetssätt är en nödvändighet för att uppnå en effektiv verksamhet. Vi har förvisso mycket att göra men sammantaget kan vi erbjuda en verkligt spännande IT- och arbetsmiljö som erbjuder stort utrymme för professionell utveckling.

Om tjänsten

Det huvudsakliga uppdraget som systemadministratör för Windows innebär djupare teknisk förvaltning och utveckling av våra Windowsbaserade klient- och serverplattformar, MS -databaser, vår Citrix-miljö och Exchange. Vi arbetar proaktivt med att automatisera våra processer i syfte att frigöra tid för innovation och utveckling. Säkerhetsarbete och redundans av vår miljö är också ett viktigt fokusområde som präglar arbetet.

SMHI har också behov av och ser gärna att man bidrar del av arbetstiden inom ett annat närliggande teknikområde. Exempelvis är vårt arbete inom IT-säkerhet samt identitetshantering och autentiseringslösningar prioriterade områden. Men det skulle också kunna vara att ta en mer ledande och samordnande roll för ett teknikområde på enheten.   

Om dig

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT eller yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Du har minst ett år av djupare tekniskt systemadministrativt arbete inom IT-infrastruktur och Windowsområdet, både server och klient.

Det är starkt meriterande om du har minst ett års yrkeserfarenhet av arbete med Exchange som systemadministratör. Likaså erfarenhet av automatiseringsarbete. Vi sätter också stort värde på utbildning/certifieringar inom teknikområdet Windows server och klient samt inom Exchange.

Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet av och/eller utbildning inom:


• Manageringsverktyg för Windowsmiljö server och klient.
• Arbete med databasserver.
• Virtuell desktopmiljö.
• Scriptning och vana att använda PowerShell.
• IT-säkerhetsarbete, gärna med fokus inom Windows.
• Identity and Access Management (IAM) med erfarenhet av AD och PKI.
• Operativt ledarskap inom IT-området.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för oss. För att göra ett bra jobb behöver du ha en god portion eget driv och du förblir motiverad och effektiv trots hinder i arbetsvardagen. Du har en stark lojalitetskänsla för ditt uppdrag och dina kollegor. Själv och tillsammans med dina närmaste kollegor identifierar, prioriterar och genomför du uppgifter. Förutom nämnda initiativförmåga ställer det därför också krav på en vilja till och förmåga att samarbeta med andra. Din personliga utveckling gynnar både dig och SMHI, därför är det viktigt att du är nyfiken och villig att lära dig i takt med teknikutvecklingen på och utanför SMHI samt motiveras av att arbeta med kvalificerade kollegor i en spännande miljö. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-08-25

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

IT Releaseansvarig

Släpp inte taget... eller kanske ändå? Som vår nya Releaseansvarige kommer du att vara experten på att släppa lös innovationen, men vi lovar att du inte behöver släppa taget om allt annat som är viktigt för dig i livet. Gör dig redo för ett jobb där du balanserar spänningen i att releasa nya funktioner och samtidigt ha allt under kontroll. Ansök nu och släpp loss din karriär. Om IT-verksamheten SMHI är en expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. Me... Visa mer
Släpp inte taget... eller kanske ändå? Som vår nya Releaseansvarige kommer du att vara experten på att släppa lös innovationen, men vi lovar att du inte behöver släppa taget om allt annat som är viktigt för dig i livet. Gör dig redo för ett jobb där du balanserar spänningen i att releasa nya funktioner och samtidigt ha allt under kontroll. Ansök nu och släpp loss din karriär.

Om IT-verksamheten

SMHI är en expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. Men visste du att ungefär var sjätte person hos oss arbetar i en renodlad IT-roll. IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag. Det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samla ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enheten IT Produktion består av fyra grupper som tillsammans ansvarar för IT-infrastruktur, drift och service. Gruppen Drift består av 13 medarbetare, nio män och fyra kvinnor och har nära samarbete med övriga funktioner inom IT.

Drift ansvarar bland annat för förvaltning och utveckling av produktionsnära verktyg för övervakning, styrning samt ärendehantering. Inom gruppen finns därutöver flera medarbetare som helt eller delvis arbetar som Releaseansvariga för olika system.

Om tjänsten

Det finns en stor mängd system med olika karaktär som driftas och till stor del utvecklas på SMHI. Allt från infrastrukturtjänster, datainsamling, produktgenerering och visualiseringssystem. Det medför en komplex IT-miljö med många olika tekniker och en stor bredd på kompetens bland IT-medarbetarna.

Som Releaseansvarig kommer du få arbeta med flera olika system och i olika konstellationer. Du kommer bl.a. att samarbeta med andra meteorologiska institut i Norden.

På SMHI finns väl etablerade processer för hur system ska releasas och som Releaseansvarig för ett system ansvarar man för att processerna följs och att arbetssättet är effektivt och kvalitetssäkert för respektive system. Arbetsuppgifterna handlar konkret om att i nära samarbete med utvecklare installera och konfigurera system i SMHIs IT-miljö. Vidare att säkerställa att övervakning och dokumentation ger förutsättningar för en robust produktion. I tjänsten ingår också att förvalta systemet i den dagliga driften, vilket innebär att hantera eventuella incidenter, anpassa systemet till förändringar i infrastruktur eller närliggande system.

Ta gärna och läs mer om hur Niloofar beskriver arbetet som Releaseansvarig på SMHI. 

Om dig

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT alternativt har yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i Linux samt goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.

Vi ser det som meriterande om du har:


• Erfarenhet av att ha arbetat med drift och förvaltning av applikationer eller infrastruktur.
• Erfarenhet av att arbeta med change, release eller incidenthantering enligt ITIL.
• Kompetens inom programmering/skripting, t ex. Python, Powershell, Bash eller Pearl.
• Erfarenhet av hantering av rpm-paket.
• Erfarenhet av IT-infrastruktur - kompetens om servrar, nätverk eller databaser.
• Versionshantering, t ex Gitlab.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att lyckas och trivas med uppdraget. Bra samarbetsförmåga är en förutsättning i rollen som Releaseansvarig, vilket i sig förutsätter god kommunikativ förmåga. För bra och effektivt arbete krävs samarbete både inom närmsta arbetsgruppen men också med andra funktioner och verksamhet. Att vilja bidra och hjälpa andra är av stor betydelse i arbetet.

I det dagliga arbetet som Releaseansvarig behöver man vara flexibel för att kunna hantera oförutsedda händelser som exempelvis incidenter. Det gäller att ha förmågan planera om och behålla lugnet när något oväntat inträffar. Då kvalitet är en förutsättning för att IT ska kunna leverera tjänster hög tillgänglighet och driftsäkerhet är det viktigt att arbeta strukturerat och följa inarbetade rutiner. Kreativitet och intresse för problemlösning för att hantera olika situationer och bidra till utvecklingen av vårt arbetssätt uppmuntras.

Anställningsform: Tillsvidareanställning                                   

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2024-08-18

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Nästa generations IT-säkerhetsspecialist

Vill du bli SMHIs nya cyberförsvarare och arbeta i en krävande IT-miljö där moderna tekniker och smarta arbetsmetoder är standard? Vi söker nu en IT-säkerhetshjälte som vill växa och utforska SMHIs digitala landskap med målsättning att säkerställa att våra system och vår IT-miljö är skyddade mot hot och intrång. Om SMHIs IT-verksamhet En välfungerande IT-verksamhet är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag. Det uppnår vi genom att tillhan... Visa mer
Vill du bli SMHIs nya cyberförsvarare och arbeta i en krävande IT-miljö där moderna tekniker och smarta arbetsmetoder är standard? Vi söker nu en IT-säkerhetshjälte som vill växa och utforska SMHIs digitala landskap med målsättning att säkerställa att våra system och vår IT-miljö är skyddade mot hot och intrång.

Om SMHIs IT-verksamhet

En välfungerande IT-verksamhet är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag. Det uppnår vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. IT-avdelningen består av ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Våra IT-säkerhetsspecialister tillhör enheten för IT-produktion vilken består av ca 45 kollegor förelade på fyra grupper som tillsammans ansvarar för infrastruktur inklusive säkerhet, drift och service av SMHIs viktiga IT-miljö. Arbetet präglas av delaktighet samt lag- och samarbete inom och mellan grupperna och enheterna. Exempelvis är samarbetet med resterande infrastrukturverksamhet helt integrerat varför man på vår enhet kommer i kontakt med hela floran av IT-infrastruktur. Innovation och flexibla arbetssätt är en avgörande faktor för att uppnå en effektiv verksamhet. Vi har ständigt mycket som pågår men som anställd erbjuds du ändå stort utrymme för professionell utveckling både på bredden och på djupet.

Om tjänsten

Som IT-säkerhetsspecialist kommer du att arbeta med cybersäkerhet i flera olika dimensioner. Vi arbetar förebyggande genom omvärldsbevakning och genom att följa upp händelseutvecklingen i stort och smått. Vidare verkar vi för att förbättra myndighetens förmåga att se vad som händer och sker i IT-miljön för att kunna vidta rätt åtgärder vid behov. Vi följer upp incidenter och granskar händelsekedjor, gräver i loggar och letar efter andra tecken på cyberrelaterade avvikelser. Som IT-säkerhetsspecialist utgör du också ett viktigt stöd till hela SMHIs verksamhet för att förebygga och förhindra intrång.

Tillsammans med dina kollegor identifierar du möjligheterna till förbättringar, prioriterar utifrån önskat resultat och en strävan att ständigt reducera risker för samt minimera konsekvensen av cyberincidenter. Det kan bland annat handla om att utveckla och implementera ny säkerhetshöjande funktionalitet eller att stödja de olika teknikgrupperna med exempelvis härdning av plattformar och system, liksom att teknikutveckling sker i samklang med IT-säkerhetsmålen.

Som individ tar du aktivt del av hotunderrättelser, bedömer konsekvenserna av potentiella sårbarheter och kommunicerar med verksamheten om risker och riskreducerande åtgärder. Du identifierar och klassificerar händelser och avvikelser i IT-miljön, minimerar risker och sårbarheter genom tekniska lösningar eller genom att främja hela organisationens medvetenhet, kunskap och förmåga att förebygga cyberhot.

Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) är därför en förutsättning för anställning.

Om dig

Vi söker dig som nyligen har eller snart ska avsluta din utbildning inom IT-säkerhet och är på väg ut i arbetslivet, alternativ dig som nyligen har påbörjat ditt arbetsliv inom IT-säkerhet. Eller dig som idag arbetar inom IT-infrastruktur, inom nätverk eller med serverdrift, och som vill byta till och utveckla dig inom IT-säkerhetsområdet.

Eftergymnasial utbildning inom IT-säkerhet alternativt kompetens och arbetslivserfarenhet inom IT-infrastruktur är ett krav liksom goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet/kompetens inom:


• EDR-plattform
• SIEM/logganalys
• Driftkritiska miljöer
• Penetrationstester och sårbarhetsskanningar

Vi ser också gärna att du på laborerar med nätverk och/eller servervirtualisering på fritiden eller i skolan samt att du har grundläggande scripting-/programmeringskunskaper i python, powershell eller shellcode.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att lyckas och trivas i rollen som IT-säkerhetsspecialist. I grunden är du nyfiken och har ett brinnande intresse för teknik. Du gillar nya lösningar samt förändring och ständig förbättring. Du har ett eget driv och förblir motiverad och effektiv även när resultatet av ditt arbete inte är uppenbart på kort sikt. Du jobbar nära ihop med dina kollegor vilket ställer krav på förmågor gällande samarbete och relationer, samtidigt har du ett personligt ansvar att driva och förvalta dina egna ansvarsområden. Vi ser gärna att du har ett brett teknikintresse och motiveras av att arbeta tillsammans med kvalificerade IT-proffs i en spännande och utmanande miljö.

Anställningsform: Tillsvidareanställning                                   

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2024-08-18

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemadministratör inom Övervakning

Har du koll på läget? Toppen! Just nu söker vi en Systemadministratör som kan hjälpa oss ta nästa steg i vår IT-övervakning. Vi kan erbjuda givande och utvecklande arbetsuppgifter, en spännande och innovativ IT-miljö, trevliga och kompetenta kollegor och flexibla arbetsvillkor. SMHI är en expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. Visste du att ungefär var sjätte person jobbar i en renodlad IT-roll på SMHI. IT i alla dess former är helt avgörande för... Visa mer
Har du koll på läget? Toppen! Just nu söker vi en Systemadministratör som kan hjälpa oss ta nästa steg i vår IT-övervakning. Vi kan erbjuda givande och utvecklande arbetsuppgifter, en spännande och innovativ IT-miljö, trevliga och kompetenta kollegor och flexibla arbetsvillkor.

SMHI är en expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. Visste du att ungefär var sjätte person jobbar i en renodlad IT-roll på SMHI. IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag. Det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samlar ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enheten IT produktion utgör ett viktigt nav i SMHIs IT-miljö och ansvarar för infrastruktur, drift och service. Enheten består av fyra grupper, gruppen Drift ansvarar främst för förvaltning och utveckling av produktionsnära verktyg för övervakning, styrning och ärendehantering. Gruppen består av 13 engagerade och kunniga kollegor, nio män och fyra kvinnor som arbetar i nära samarbete med varandra och övriga funktioner inom IT och verksamheten.

Om tjänsten

Förvaltningen av nuvarande övervakningssystem görs inom ramen för ett tekniskt funktionsobjekt, TFO övervakning. I funktionsobjektet arbetar flera IT-proffs som tillsammans ansvarar för att det finns en stabil plattform för att hantera övervakning av SMHIs IT-miljö, allt från infrastruktur, applikationer, väderobservationer till SMHIs produkter. Övervakning är en central uppgift för att SMHI ska upprätthålla verksamheten dygnet runt, året om, och uppfylla sitt samhällsviktiga uppdrag.

SMHI har sedan många år en välfungerande övervakningsplattform där arbetssätt och lösningar är väl dokumenterade och etablerade i organisationen. Vi har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med att integrera övervakningen med andra system, exempelvis för automatisering och ärendehantering. Vi står nu inför ett spännande teknikskifte: Övervakningsplattformen ska anpassas till ny teknik parallellt som mikrosegmentering och containerplattformar är tekniker som vi har börjat integrera som lösningar i infrastrukturen.

Som systemadministratör arbetar du i nära samarbete med dina närmaste kollegor i kommande byte av övervakningsplattform. Våra kravställare är SMHIs kärnverksamhet, men skiftet innebär också integration med en rad andra system. Därför kommer samarbete och dialog bli viktiga verktyg för ett effektivt skifte. Genom din kompetens och engagemang uppmuntras du att bidra med lösningar och bistå i strategiska och tekniska val i implementeringsprocessen.

När väl skiftet är genomfört växlar arbetet fokus till att förvalta och vidareutveckla den nya plattformen. SMHI har också behov av och ser gärna att man i mån av tid bidrar inom ett andra närliggande teknikområden. På så sätt får du möjlighet att växa i din kompetens utifrån ditt teknikintresse.

Om dig

Vi söker dig som har minst tre års yrkeserfarenhet inom IT-infrastruktur eller systemutveckling. Du har en eftergymnasial utbildning inom IT alternativt yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Du besitter goda kunskaper i Linux och har kompetens inom programmering och/eller skriptning i Python, Bash-skriptning eller PowerShell. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.

Vi ser det som starkt meriterande om du yrkeserfarenhet inom systemövervakning. I övrigt ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av/kompetens inom:


• Drift och utveckling av applikationer.
• Övervakningsverktyg (ex Grafana, Prometheus, Nagios)
• IT-infrastruktur, servrar, nätverk, databaser.
• Versionshantering (ex GitLab).
• Automatisering, gärna genom AWX/Ansible.
• Containerplattform (ex Kubernetes eller Docker).

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att trivas och lyckas i rollen som Systemadministratör. En väl fungerande grupp är en förutsättning för ett bra resultat, det ställer krav på både en god samarbets- och kommunikativ förmåga. Nyfikenhet, innovation och kreativitet tror vi är andra viktiga egenskaper i det kommande arbetet med en ny övervakningsplattform.

Du besitter en god portion eget driv och du förblir motiverad och effektiv trots hinder i arbetsvardagen. Du har en stark lojalitetskänsla för ditt uppdrag och dina kollegor. Själv och tillsammans med dina närmaste kollegor identifierar, prioriterar och genomför du uppgifter och tar initiativ efter att ha förankrat med berörda parter. Din personliga utveckling gynnar både dig och SMHI, därför är det viktigt att du är nyfiken och villig att lära dig i takt med teknikutvecklingen på och utanför SMHI samt motiveras av att arbeta med kvalificerade kollegor i en spännande miljö. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-08-18

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Statistiker för analys av extrema havsnivåer

Vill du vara med om att ta fram kunskap om hur klimatförändringarna påverkar våra kuster? Vi söker en statistiker med intresse för extremvärdesstatistik och tillämpningar med stor samhällsnytta. Nu förstärker oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten och erbjuder en stimulerande miljö med externa kontakter och flexibla arbetsformer. Om Oceanografiska forskningsenheten Oceanografiska forskningsenheten vid SMHI bedriver forsknings- och ... Visa mer
Vill du vara med om att ta fram kunskap om hur klimatförändringarna påverkar våra kuster? Vi söker en statistiker med intresse för extremvärdesstatistik och tillämpningar med stor samhällsnytta. Nu förstärker oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten och erbjuder en stimulerande miljö med externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Om Oceanografiska forskningsenheten

Oceanografiska forskningsenheten vid SMHI bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Vi är idag 21 personer på enheten och ca 130 personer på forskningsavdelningen. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Vi tycker att det är viktigt med en god arbetsmiljö, med balans mellan arbete och fritid, för att bidra till medarbetarnas livskvalitet. Vi strävar efter en arbetsplats som präglas av mångfald och där olika styrkor och erfarenheter får komplettera varandra.

Om tjänsten

Tjänsten kommer vara placerad vid oceanografiska forskningsenheten och knuten till SMHI:s expertgrupp för stigande hav. Gruppen samlar kompetens från många av SMHI:s avdelningar och har sålunda en bred inriktning inom havsnivårelaterade frågor. Expertgruppen jobbar också med outreach samt samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arbetet skall på sikt kunna implementeras i expertgruppens klimattjänst för extremvärden för havsnivåer.

Du kommer att arbeta med forskning med inriktning på extrema havsnivåer och multipla extremer såsom till exempel samvariation mellan höga havsnivåer, höga flöden i floder och stora nederbördsmängder. Arbetets fokus ligger på att implementera avancerade statistiska metoder och använda dessa på observations- och modelldata. Två huvuduppgifter är att undersöka multipelextremer på den svenska västkusten samt att implementera Bayesianska metoder för extremvärdesanalys av svenska stationsbaserade vattenståndsmätningar. Med dessa metoder hoppas vi både kunna minska osäkerheten i extremvärdesstatistiken, samt att kunna interpolera mellan stationer för att kunna uppskatta extremvärdesstatistik på platser där mätningar saknas eller mätserier är för korta.

Om dig

Vi söker dig som har minst en masterexamen inom matematik, oceanografi, fysik eller utbildning som SMHI bedömer likvärdig. Dessutom har du goda statistik- och programmeringskunskaper. Det är meriterande om du är intresserad av att senare doktorera inom din tjänst hos oss på SMHI. Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Eftersom arbetet innebär kontakter med andra aktörer och myndigheter i Sverige är flytande svenska en mycket stark merit. Det är en merit om du är van att arbeta i Python, Unixmiljöer, och med Netcdf, samt har dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete med avancerade statistiska metoder.

Som person har du hög motivation och intresse för arbete med forskning och statistisk dataanalys. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Du är målinriktad, engagerad och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är välorganiserad med förmåga till att själv strukturera arbetet med tydliga mål och delmål samt att möta deadlines.

Du ska redan ha tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (t.ex. EU medborgarskap).

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping. En majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 5 juni - 2024.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Backend-utvecklare till SMHI i Norrköping

Med ett dagligt inflöde av 8 000 000 meteorologiska observationer och med observationsdata sedan 1751 söker nu utvecklingsteamet Newark sin nya kollega för insamling, lagring, kontroller och beräkningar av data. Om SMHI och IT-avdelningen SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändrin... Visa mer
Med ett dagligt inflöde av 8 000 000 meteorologiska observationer och med observationsdata sedan 1751 söker nu utvecklingsteamet Newark sin nya kollega för insamling, lagring, kontroller och beräkningar av data.

Om SMHI och IT-avdelningen

SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat.

IT-avdelning vid SMHI består av flera olika enheter, där IT Utveckling är en av dem. Arbetet på enheten är uppbyggt utifrån olika utvecklingsteam som består av flera olika roller från olika delar av verksamheten. I teamen utvecklas och förvaltas verksamhetsspecifika system samt tjänster. Varje team ansvarar för specifika moment som insamling, bearbetning och visualisering av data, vilket kräver olika tekniska kunskaper. Vi söker nu efter en backend-utvecklare till utvecklingsteamet Newark som ansvarar för SMHIs meteorologiska observationsdatabas med flera kringliggande system.

Vi har stort förtroende för att våra team själva vet vilka tekniker och metoder som är bäst för deras uppgift. Till följd av det får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter som utvecklare i den vetenskapliga kontext vi befinner oss i, samt få möjlighet att lära dig nya tekniker och omvärldsbevaka. Teamet ansvarar fullt ut för kvalitén i leveranserna, produktionssättning samt för förvaltning när de olika systemen och produkterna är driftsatta. 

Arbetsrollen innefattar i stora drag:


• Fokus på insamling, lagring, kontroller och beräkningar av meteorologiska mätdata som t ex nederbörd och temperatur.
• Tät dialog med interna och externa aktörer, bland annat med SMHIs anställda inom infrastruktur och de personer som jobbar med våra mätstationer runt om i landet, samt med externa aktörer som dataleverantörer.
• Insamling, databasarbete och att hålla alla tjänster uppdaterade m.a.p säkerhetspatchar och versioner av olika programvaror som inte utvecklats av SMHI.

Om dig

Vi söker dig som identifierar dig som en erfaren systemutvecklare med eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, alternativt med arbetslivserfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Du som vill utveckla din tekniska färdighet på lång sikt och även bli en förebild och teknisk mentor till andra utvecklare, även till andra utanför teamet.

För rollen ska du ha erfarenhet och kompetens avseende verktyg och teknik som: flera års erfarenhet av att arbeta i Linux-miljö, systemutveckling av stora och komplexa system med höga driftkrav, relationsdatabaser, något av programmeringsspråken Java eller Python samt erfarenhet av att arbeta i versionshanteringssystem.

Vi ser gällande erfarenhet av arbetsmetodik att du har erfarenhet av att jobba enligt agila metoder och har ett driv för att vara tekniskt uppdaterad. Vi ser också att du har erfarenhet av att stötta ditt team kring planering och av att driva utvecklingsarbete med team och användare.

För rollen är det meriterande med:


• Erfarenhet av Postgres
• Erfarenhet av Nodejs
• Hantering av stora mängder data
• Mätteknik

Du känner dig trygg i din arbetsroll och tar initiativ till arbete som hjälper teamet att uppnå sina mål, samt tar ansvar för att både dina egna och teamets uppgifter blir gjorda. Du har även en förmåga att analysera och hitta lösningar på komplicerade problem. Eftersom arbetet utförs i nära dialog med teamet och andra på SMHI lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga. Det är därmed också ett krav på goda kunskaper i svenska och engelska.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping. Majoritet av din arbetstid är på kontoret men du har även möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 19 maj 2024

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Applikationsarkitekt till SMHI Norrköping

Identifierar du dig som en erfaren systemutvecklare som vill utveckla din tekniska färdighet på lång sikt samt bli en förebild och teknisk mentor till andra utvecklare. Då är du varmt välkommen att bli en del av vårt utvecklingsteam Newark. Om SMHI och IT-avdelningen SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart sa... Visa mer
Identifierar du dig som en erfaren systemutvecklare som vill utveckla din tekniska färdighet på lång sikt samt bli en förebild och teknisk mentor till andra utvecklare. Då är du varmt välkommen att bli en del av vårt utvecklingsteam Newark.

Om SMHI och IT-avdelningen

SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat.

IT-avdelning vid SMHI består av flera olika enheter, där IT utveckling är en av dem. Arbetet på enheten är uppbyggt utifrån olika utvecklingsteam som består av flera olika roller från olika delar av verksamheten. I teamen utvecklas och förvaltas verksamhetsspecifika system samt tjänster. Varje team ansvarar för specifika moment som insamling, bearbetning och visualisering av data, vilket kräver olika tekniska kunskaper. Vi söker nu efter en applikationsarkitekt till utvecklingsteamet Newark som ansvarar för SMHIs meteorologiska observationsdatabas med flera kringliggande system.

Vi har stort förtroende för att våra team själva vet vilka tekniker och metoder som är bäst för deras uppgift. Till följd av det får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter som utvecklare i den vetenskapliga kontext vi befinner oss i, samt få möjlighet att lära dig nya tekniker och omvärldsbevaka. Teamet ansvarar fullt ut för kvalitén i leveranserna, produktionssättning samt för förvaltning när de olika system och produkterna är driftsatta.  

Om dig

Vi söker dig som är en erfaren systemutvecklare med eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, alternativt med arbetslivserfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Du som vill utveckla din tekniska färdighet på lång sikt och även bli en förebild och teknisk mentor till andra utvecklare, även till andra utanför teamet.

För rollen ska du ha erfarenhet och kompetens avseende verktyg och teknik som: flera års erfarenhet av arbete i Linux-miljö, programmeringsspråket Java, relationsdatabaser, webbutveckling, backend-utveckling och erfarenhet av att arbeta i versionshanteringssystem.

Vi ser gällande erfarenhet av arbetsmetodik att du har erfarenhet av att jobba enligt agila metoder och har ett driv för att vara tekniskt uppdaterad. Vi ser också att du har erfarenhet av att stötta ditt team kring planering och av att driva utvecklingsarbete med team och användare, samt har erfarenhet av att hålla utbildningar/demonstrationer av system.

För rollen är det meriterande med erfarenhet av:


• Systemutveckling av stabila och komplexa system med höga driftkrav
• Postgre
• ExtJS
• Programmeringsspråket Python
• Hantering av stora mängder data

Du känner dig trygg i din arbetsroll tar initiativ till arbete som hjälper teamet att uppnå sina mål, samt tar ansvar för att både dina egna och teamets uppgifter blir gjorda. Du har även en förmåga att analysera och hitta lösningar på komplicerade problem. Eftersom arbetet utförs i nära dialog med teamet och andra på SMHI lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga. Det är därmed också ett krav på goda kunskaper i svenska och engelska. 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping. Majoriteten av din arbetstid är på kontoret men du har även möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 19 maj 2024

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Sakkunnig inom klimatanpassning

Vill du vara med och anpassa samhället till ett förändrat klimat? Vi söker nu en till två sakkunnig/kunskapsspridare till gruppen som arbetar med klimatanpassningsfrågor inom SMHI. På avdelningen Samhällsplanering finns enheten Väder och Klimat som ansvarar för att producera bearbetad information och statistik inom meteorologi, klimat, luftmiljö och klimatanpassning. Gruppen Klimatanpassning består av ett antal utredare och sakkunniga inom klimatanpassni... Visa mer
Vill du vara med och anpassa samhället till ett förändrat klimat? Vi söker nu en till två sakkunnig/kunskapsspridare till gruppen som arbetar med klimatanpassningsfrågor inom SMHI.

På avdelningen Samhällsplanering finns enheten Väder och Klimat som ansvarar för att producera bearbetad information och statistik inom meteorologi, klimat, luftmiljö och klimatanpassning.

Gruppen Klimatanpassning består av ett antal utredare och sakkunniga inom klimatanpassningsområdet och arbetar i huvudsak åt Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Gruppens arbete handlar om att utveckla och producera tjänster och produkter för klimatanpassning, samverka i ett nationellt myndighetsnätverk för klimatanpassning, förvalta webbsidan klimatanpassning.se och analysera svenska myndigheters klimatanpassningsarbete. Gruppen arbetar också på uppdrag för Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Om tjänsten

I arbetsuppgifterna som sakkunnig/kunskapsspridare ingår bl a att:


• samla och utveckla kunskap med avseende på klimat & klimatanpassning
• sprida och tillgängliggöra kunskap så att den blir lätt att förstå och tillämpa
• presentera, hålla workshops och utbilda inom klimatanpassning
• genomföra regeringsuppdrag kopplat till klimatanpassning
• analyser av hur klimatanpassningsarbetet i Sverige framskrider

Framförallt innebär tjänsten att arbeta för Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning men i mån av tid kan även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Om dig

Vi söker dig som har akademisk examen på lägst magisternivå inom relevant område med anknytning till klimatanpassning, eller som tillägnat dig motsvarande kunskaper på annat sätt som vi bedömer som likvärdigt. Dessa områden kan vara allt från samhällsplanering, beteendevetenskap, nationalekonomi, juridik, geopolitik och areella näringar, detta då klimatanpassningsfrågan är relevant för hela samhället.

Utöver ovan utbildningskrav är ett krav att du har minst två års yrkeserfarenhet med relevans för klimatanpassning samt vana av att genomföra presentationer. Meriterande är om du har erfarenhet av att driva projekt, workshops, genomföra analyser och skriva rapporter.

Som person är du trygg och stabil och har god självinsikt. Du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv och en klippa på att skapa kontakter och underhålla relationer. Vid uttalanden, agerande och beslut gör du korrekta avvägningar och prioriteringar och visar gott omdöme.

Du bör ha ett stort intresse för samhällsfrågor och speciellt klimatförändringens påverkan på samhället och miljön.

För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl på svenska, i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Goda kunskaper i MS Word och MS Power Point är även det ett krav.

Anställningsform

Tillsvidare

Placeringsort

Placering är på vårt kontor i Norrköping. En majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-22

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Ledningskoordinator/Verksamhetsstrateg

I rollen som Ledningskoordinator/Verksamhetsstrateg till SMHIs Generaldirektör och högsta ledning får du en ansvarsfull och varierande tjänst. Det är en spindeln-i-nätet funktion som ställer höga krav på integritet och engagemang. Vi söker dig som är skicklig på att samordna, prioritera och kommunicera och har en stark organisatorisk förmåga.   SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att beräkna förändringar i... Visa mer
I rollen som Ledningskoordinator/Verksamhetsstrateg till SMHIs Generaldirektör och högsta ledning får du en ansvarsfull och varierande tjänst. Det är en spindeln-i-nätet funktion som ställer höga krav på integritet och engagemang. Vi söker dig som är skicklig på att samordna, prioritera och kommunicera och har en stark organisatorisk förmåga.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att beräkna förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om. SMHI strävar efter att ta fram kunskap och beslutsunderlag med målsättningen att ge största möjliga samhällsnytta. Våra målgrupper spänner över ett brett register, allt från allmänhet, samhällsplanerare, till beslutsfattare inom en mängd organisationer.

Om tjänsten

Som ledningskoordinator har du ett mångfacetterat uppdrag där du arbetar självständigt och tillsammans med kollegor med mycket varierande uppgifter och stöttar SMHIs ledning i en komplex vardag.

Rollen innebär att organisera och prioritera arbetsuppgifter och projekt på kort och lång sikt för att säkerställa effektivitet och framsteg. Som ledningskoordinator har du en nyckelroll i att koordinera och stödja ledningsgruppens arbete och relationer till övriga organisationen och upprätthålla kontakter inom och utom organisationen. Du arbetar i nära samarbete med GD:s assistent med att planera och samordna möten, evenemang och annan administration. I rollen ingår också att ta fram rapporter, beslutsunderlag och utföra mindre utredningar.

Din profil

I rollen som ledningskoordinator förväntas du genom din organisatoriska förmåga vara ett stöd för ledningsgruppen att fokusera på strategiska initiativ och beslut. Du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de blir slutförda i tid och med noggrannhet.

Vi söker dig som har


• Akademisk examen som bedöms relevant eller annan likvärdig erfarenhet.
• Minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerat arbete med relevanta och/eller liknande arbetsuppgifter.
• God förmåga att skriva rapporter och beslutsunderlag.
• Mycket goda och aktuella kunskaper inom IT-verktyg
• Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift, och du förstår med enkelhet mer komplexa språkliga underlag.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från statlig verksamhet, projektledning och har arbetat i eller nära ledningsgrupp.

Du har en kommunikativ förmåga och samarbete och dialog är självklara delar i ditt arbetssätt. Du är strukturerad och van att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar och använder ditt goda omdöme och din problemlösande analysförmåga för att driva arbetet framåt. Du har hög integritet, är prestigelös och har driv och framåtanda.

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2024-05-22

 

Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Enhetschef för enheten Prognos Väder

En av SMHIs viktigaste uppgifter är att bidra till ökad hållbarhet i samhället. Varje dag, dygnet runt, året om. Nu har du chansen att bli vår nya enhetschef med uppdraget att leda vår prognosverksamhet, vars viktiga roll är att genom prognoser, varningar och samverkan med samhällsaktörer minska sårbarhet i samhället. Om SMHI Avdelningen Samhällsberedskap innefattar arbete med prognoser, observationer, mätningar och operativa modeller. En stor del av ve... Visa mer
En av SMHIs viktigaste uppgifter är att bidra till ökad hållbarhet i samhället. Varje dag, dygnet runt, året om. Nu har du chansen att bli vår nya enhetschef med uppdraget att leda vår prognosverksamhet, vars viktiga roll är att genom prognoser, varningar och samverkan med samhällsaktörer minska sårbarhet i samhället.

Om SMHI

Avdelningen Samhällsberedskap innefattar arbete med prognoser, observationer, mätningar och operativa modeller. En stor del av verksamheten bedrivs 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, alla dagar om året och ska säkerställas även i en höjd beredskap.

På enheten Prognos Väder finns alltid någon av våra ca 75 meteorologer i tjänst. De är uppdelad på tre grupper, en på varje kontor, i Norrköping, Göteborg och Uppsala. Enheten producerar prognoser, varningar och beslutsunderlag på allt från här och nu till storskaligt under säsongen, och enheten servar allmänhet, andra myndigheter, och privata kunder 24 timmar om dygnet, året runt.

Om tjänsten

I rollen som enhetschef har du personal- och arbetsmiljöansvar för tre gruppchefer, en på varje kontor. Rollen ansvarar, förutom för SMHIs samtliga leveranser inom prognos- och varningstjänst, även för att skapa en attraktiv arbetsmiljö, behålla personal och säkerställa kvalitet i våra leveranser. Särskilt fokus ligger vid frågor som rör strategi för hur prognosproduktion och meteorologyrket behöver utvecklas för att möta upp mot framtida behov samt hur nya tekniska möjligheter ska tas om hand.

Det dagliga arbetet innefattar bland annat:


• I hög grad självständigt arbete, men kräver också samarbete och samordning med övriga SMHI.
• Verksamhets- och ekonomiansvar för enheten.
• Arbete i enhetens ledningsgrupp, samt deltagande i avdelningens ledningsgrupp där du aktivt är med och utvecklar avdelningens arbete.

Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är förutsättningar för anställning på denna tjänst.

Om dig

Vi söker dig med en akademisk utbildning inom det naturvetenskapliga området eller med annan utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig. Dokumenterat god chefs- och ledarerfarenhet med budget- och personalansvar är ett krav samt mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Det är meriterande med:


• Erfarenhet av 24/7-produktion
• Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
• Erfarenhet och intresse av att jobba med förändringsarbete
• Kunskap och/eller erfarenhet av säkerhet- och beredskapsfrågor

För att lyckas i rollen som enhetschef drivs du av att både leda och utveckla verksamheten och du är van vid att peka ut riktning, kommunicera vision samt sätta övergripande mål för din del av verksamheten. De avvägningar och prioriteringar du gör sker utifrån ett helhetsperspektiv för SMHI och avdelningen.

Du är trygg i arbetsgivarrollen och har förmåga att leda och motivera genom dialog och samverkan. Ditt sätt att leda uppmuntrar till utveckling och ständiga förbättringar. Då ett stort ansvar vilar på den här rollen att få processer att fungera väl över organisationsgränser kommer du ha nytta av din förmåga att skapa goda relationer, engagemang och delaktighet.

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering på något av våra kontor i Norrköping, Göteborg eller Uppsala. Regelbunden närvaro krävs på samtliga orter. Vissa möten kräver närvaro i Norrköping.

Resefrekvens: Månatligen resor till de olika kontoren, eventuellt någon utlandsresa.

Sista ansökningsdag: 26 maj - 2024

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

GD-assistent

Vi söker en serviceinriktad och engagerad GD-assistent för att stödja vår Generaldirektör. Om du är en ambitiös person med god förmåga att organisera och hantera olika frågor i stort och smått i en föränderlig vardag så kan du vara den vi söker.   SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att beräkna förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar ... Visa mer
Vi söker en serviceinriktad och engagerad GD-assistent för att stödja vår Generaldirektör. Om du är en ambitiös person med god förmåga att organisera och hantera olika frågor i stort och smått i en föränderlig vardag så kan du vara den vi söker.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att beräkna förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om. SMHI strävar efter att ta fram kunskap och beslutsunderlag med målsättningen att ge största möjliga samhällsnytta. Våra målgrupper spänner över ett brett register, allt från allmänhet, samhällsplanerare, till beslutsfattare inom en mängd organisationer.

Om tjänsten

Som GD-assistent hanterar och planerar du Generaldirektörens schema och kalender. Du koordinerar och förbereder material inför möten, presentationer och resor. Du skriver protokoll och sköter korrespondens, administration, rapportering och dokumenthantering. Tillsammans med SMHIs ledningskoordinator är du en värdefull länk mellan ledning och andra avdelningar. I tjänsten kan även ingå visst administrativt stöd till andra avdelningar.  

Din profil

Du förväntas att vara proaktiv och ligga steget före för att se och prioritera vad som behöver göras för att underlätta GDs dagliga arbete. Då du kan komma att hantera känslig och sekretessbelagd information är hög integritet och professionalitet ett krav.

Vi söker dig som har


• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete, helst som assistent åt högre ledning
• Du har mycket goda kunskaper i Office-paketet och kan snabbt sätta dig in i och förstå nya system.
• Utbildning inom administration eller annat relaterat område på lägst gymnasienivå

Sist men inte minst kommunicerar du mycket väl på både svenska och engelska i tal och i skrift. Du förstår med enkelhet mer komplexa språkliga underlag. Statlig erfarenhet är ett plus.

Du behöver en god organisatorisk förmåga att kunna planera och prioritera flera olika uppgifter och skapa struktur för att säkerställa att deadlines, möten och andra åtaganden hanteras effektivt. Som GD assistent kan arbetet vara varierande och ibland oväntat. Du behöver därför vara flexibel och kunna anpassa dig till förändrade omständigheter och hantera oväntade situationer med lugn och beslutsamhet. Du är serviceinriktad, lojal och lyhörd för olika behov och kan också arbeta självständigt och ta initiativ när så behövs.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2024-05-22

 

 Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Naturvetare eller ingenjör med intresse för meteorologi

Gillar du meteorologi, samhällsnytta och att löpande prova och lära dig nya vetenskapliga metoder? Då är ett jobb i våra utvecklingsteam perfekt för dig. SMHI:s enhet ”Modell och System” ansvarar för SMHIs operationella modeller och andra system inom meteorologi, oceanografi, hydrologi, satellit och radar. Resultaten av beräkningarna ger basen till vår prognos- och varningsverksamhet. För beräkningar använder vi allt från PCmaskiner till Linux-kluster på ... Visa mer
Gillar du meteorologi, samhällsnytta och att löpande prova och lära dig nya vetenskapliga metoder? Då är ett jobb i våra utvecklingsteam perfekt för dig.

SMHI:s enhet ”Modell och System” ansvarar för SMHIs operationella modeller och andra system inom meteorologi, oceanografi, hydrologi, satellit och radar. Resultaten av beräkningarna ger basen till vår prognos- och varningsverksamhet. För beräkningar använder vi allt från PCmaskiner till Linux-kluster på superdatorcentret NSC i Linköping. Olika vetenskapliga metoder används, däribland AI.

Inom enheten finns gruppen ”Metod” som ansvarar för den vetenskapliga metodiken. Gruppen består idag av 8 medarbetare, och vi söker nu förstärkning med 1 - 3 naturvetare eller ingenjörer.

Om tjänsten

Du kommer i första hand att arbeta med förbättring av våra operationella meteorologiska prognosprodukter och varningar genom fysikalisk och statistisk post-processing och nowcasting. Arbetet innefattar att bygga nya modeller och metoder, men även vidareutveckling av befintliga, och du kommer även att bidra med programmering av de vetenskapliga metoderna.

Du kommer att ingå i ett av våra utvecklingsteam. Teamet jobbar med prognosdata som kommer från numeriska modeller såsom observationssystem inkl. radar, satellit och väderstationer. Utvecklingen sker primärt för interna behov, men data och produkter används även externt. Alla servrar där verktyg och program installeras är i Linux. Byggandet av systemet sker i samarbete med systemutvecklare i teamet. Vi jobbar agilt och anpassar våra prioriteringar utifrån verksamhetens behov.

Rollen kan innebära att ingå i modellberedskap ca var 7:e vecka eller att sitta som vakt i prognoscentralen.

Resor både inom och utanför Sverige kan förekomma.

Din profil

Vi söker dig med avslutad utbildning inom naturvetenskap eller som civilingenjör med naturvetenskaplig inriktning. Alternativt kan du ha annan matematisk/datavetenskaplig utbildning med programmering och naturvetenskap som ingående komponenter.

Utöver ovanstående utbildningskrav är det krav på att du har:


• dokumenterade goda programmeringskunskaper, speciellt i Python
• vana av Linuxmiljö
• kunskap om statistiska metoder för databehandling, t ex statistisk post-processing, dataassimilering eller maskininlärning

Det är för tjänsten meriterande med:


• utbildning eller erfarenhet inom maskininlärningsmetoder
• Kunskap i låg nivå språk som C, C++ och Rust
• Utveckling av kod i större team (>3) med goda vanor i användning av repository, t.ex. git
• Erfarenhet av hantering av stora datamängder
• Erfarenhet från väder- och klimatdata, både från modell- och observationssidan
• Användning av maskininlärning inom forskning eller näringsliv
• Tillämpning av maskininlärning för samhälleliga utmaningar
• Erfarenhet av internationella samarbeten

Som person är du prestationsinriktad, självgående och strukturerad. Du tycker om att samarbeta med andra och har en god problemlösande analysförmåga. Vi ser gärna att du motiveras av att lösa samhälleliga problem, och att du aktivt söker dialog och samarbete med användarna.

Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift är ett krav. Saknas kunskaper i svenska språket vid anställning är ett krav att du inom 1 år uppnått minst nivå B2 enligt europaskalan för språknivåer.

Anställningsform

Tillsvidare

Placeringsort

Placering är på vårt kontor i Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 26 maj 2024.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Vetenskaplig programmerare

Vill du vara med och producera morgondagens kunskap om klimat och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på information om prognos av klimatet kompletterar nu Rossby Centre vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer. Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här möts teknik och klimatvetenskap oc... Visa mer
Vill du vara med och producera morgondagens kunskap om klimat och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på information om prognos av klimatet kompletterar nu Rossby Centre vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här möts teknik och klimatvetenskap och här bedrivs forskning kring klimat och klimatprocesser med klimatmodeller som används för beräkning av framtida klimatscenarier. SMHI deltar i nationella och internationella projekt med forskning kring klimatprocesser, utveckling av klimatmodeller och nya former av klimatinformation. Forskningen ökar förståelsen av klimatet och är ett viktigt underlag till klimattjänster och samhällets aktörer. Utveckling av klimatinformation och motsvarande data är viktigt för beslutsfattning om anpassningsåtgärder i samhället och näringslivet.

Om tjänsten

Vi söker nu en vetenskaplig programmerare som i tätt samarbete med klimatexperter på Rossby Centre kan utveckla och tillämpa avancerad mjukvara, huvudsakligen kodad i Python, för en förbättrad och effektivare analys och utvärdering av klimatmodelldata och för att bidra till att förbättra klimatmodellinfrastruktur.

Centrala uppgifter är,


• att bidra till utveckling och tillämpning av analys- och utvärderingsverktygen ESMValTool (ett diagnostiskt och prestandamåttverktyg för rutinmässig utvärdering av klimatsystemmodeller), Climix (ett klimatindexpaket) och MIdAS (ett flerskaligt biasjusteringsverktyg för klimatdata).
• att bidra till produktion av kvalitetssäkrade klimatdata genom arbete inom modellinfrastruktur, datastandardisering, experimentell design och modellutveckling.
• att bidra till utvecklingen av klimatsystemmodellen EC-Earth, särskilt till kopplingen av komponenter och genomföra EC-Earth-simuleringar.

Alla uppgifter kräver också att hantera och bearbeta stora datamängder – främst i Netcdf-dataformat – samt att förbättra motsvarande verktyg.

Verksamheten på Rossby Centre finansieras till stor del av externa finansiärer. Arbetsuppgifterna kommer att variera över tid beroende på vilka projekt Rossby Centre kommer att delta i.

Inledningsvis ska arbetet bidra till Horizon 2020 project ESM2025 (Earth system models for the future), Horizon Europe-projektet AI4PEX (Artificial Intelligence for enhanced representation of processes and extremes in Earth System Models), och SMHI-projektet 'Metodutveckling Climix och MIdAS’ för att stödja produktionskedjan för klimatdata till klimattjänster på SMHI.

Din profil

Vi söker dig som har en examen från högskola eller universitet inom klimat-, atmosfärs- eller havsvetenskap, inom matematik, fysik, beräkningsvetenskap eller annat närliggande område. En doktorsexamen eller jämförbar erfarenhet är meriterande.

Du ska ha stor kompetens inom programmering med Python och expertis inom dataanalys. Du ska också ha expertis i att använda de senaste högpresterande datormiljöerna och förmågan att samarbeta enligt moderna utvecklingsmetoder.

Det är en stor fördel om du har kompetens från programmering och från att arbeta i en klimat- eller naturvetenskaplig arbetsmiljö.

Vidare är expertis inom ett eller flera av följande områden en fördel:


• Kunskaper i ytterligare programmeringsspråk såsom Fortran, C, Rust eller Shellscript,
• Tillämpning av någon av Python-miljöerna Dask, Numpy, Iris, Conda-forge,
• Bearbeta och analysera stora datamängder,
• Utveckling av klimatmodeller,
• Forskning om klimat, atmosfär, hav eller andra jordsystemkomponenter,
• Datastandarder för klimatmodeller,
• Tillämpning av maskininlärningsmetoder, till exempel användning av någon av PyTorch, Ten-sorflow eller Keras.

För att lyckas och trivas i rollen blir också dina personliga egenskaper viktiga. Som vetenskaplig programmerare är du en viktig länk av flera olika roller i en produktionskedja, samarbetet i kedjan och i projekt är avgörande för en effektiv verksamhet. Därför är det viktigt att du kan samarbeta, relatera och kommunicera på ett bra och konstruktivt sätt samt har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv på frågor. Ditt ansvars- och initiativtagande hjälper dig att både analysera, planera och driva ditt arbete framåt. Du är flexibel och har viljan att bidra inom olika arbetsområden där du ofta kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Att behöva prioritera i ditt arbete är du van vid och att leverera resultat på utsatt tid med god kvalitet är självklart för dig.

Du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande. Vi ser gärna att du redan har tillstånd att bo och arbeta i Sverige (ex. EU-medborgarskap).

 

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping.

Sista ansökningsdag: 19 maj - 2024

 

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Programmerare för klimatvetenskapliga verktyg

På SMHI är teknik och fysik tätt sammanflätade i vår produktionskedja. Vi arbetar med avancerade tekniska system och modeller som tar fram underlag som bidrar till ett hållbart och säkert samhälle i ett förändrat klimat. Rossby Centre är SMHIs forsknings och utvecklingsenhet för klimatforskning. Vi studerar och informerar om klimatsystemet och de underliggande processerna samt klimatets svängningar och dess framtida utveckling både globalt och regionalt. ... Visa mer
På SMHI är teknik och fysik tätt sammanflätade i vår produktionskedja. Vi arbetar med avancerade tekniska system och modeller som tar fram underlag som bidrar till ett hållbart och säkert samhälle i ett förändrat klimat.

Rossby Centre är SMHIs forsknings och utvecklingsenhet för klimatforskning. Vi studerar och informerar om klimatsystemet och de underliggande processerna samt klimatets svängningar och dess framtida utveckling både globalt och regionalt. Våra främsta arbetsredskap är de globala och regionala klimatmodeller som vi själva utvecklar.

Enheten består av kompetenser inom forskning, programmering, kommunikation och administration. Arbetskulturen präglas av en hög utbildningsnivå och hög ambitionsnivå vad gäller den forskning vi utför, men också av gemenskap och samarbete mellan olika projekt och kompetenser på enheten samt med andra funktioner på avdelning och övriga SMHI.

Om tjänsten

Nu söker SMHI två skickliga programmerare med förmågan att utveckla och tillämpa klimatologiska datastandarder i samband med kraftfulla datasystem. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla en produktionskedja för klimatdata, avsedd för forskare och för befintliga och nya klimattjänster. Det innebär att utveckla och vidareutveckla avancerad programvara, främst kodad i Python, för efterbehandling och analys av klimatdata samt att hantera, kvalitetskontrollera, förbättra och bearbeta stora datavolymer i vetenskapliga dataformat som t.ex. NetCDF. 

Det ingår också att driva, främja och tekniskt utveckla samt stödja användning av avancerad mjukvara. Därigenom bidra till att lyfta nivån av utveckling av mjukvara, delvis genom integration och samarbete med SMHIs övriga IT-verksamhet. Arbetet sker i projekt, antingen inom SMHI eller med externa partners i Sverige och Europa. Arbetet prioriteras i projekt eller tvärs över relaterade projekt.

Om dig

Vi söker dig som har examen från högskola eller universitet med inriktning som beräkningsvetenskap, systemutveckling, ingenjörsvetenskap, statistik, atmosfärvetenskap, meteorologi, klimatologi, fysik eller närliggande område och med tydlig fokus på programmering. Du är duktig på att programmera och har djupa kunskaper i programmeringsspråket Python samt har vana att arbeta med beräkningssystem på högpresterande datasystem i Linuxmiljö. Du är bekant med metoder för mjukvaruutveckling såsom testrutiner, kodgranskning och paketering av mjukvara.

Vi ser det som meriterande om du har kunskaper och erfarenhet av:


• Andra programmeringsspråk som Fortran och Shellscript
• Klimatologiska användningar

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav, vi ser det som meriterande om du även behärskar svenska. Vi ser gärna att du redan har tillstånd att bo och arbeta i Sverige.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att lyckas och trivas i rollen. Själv och dialog med andra utvecklar du ditt  arbete framåt. Självmant  identifierar och genomför du arbetsuppgifter i tid vilket ställer krav på förmåga att vara självgående, initiativtagande och strukturerad. Du är van att dokumentera och redovisa ditt arbete fortlöpande.

Du är trygg och stabil i din person och kan behålla kontroll och lugn i pressade situationer. Inom vår forskningsverksamhet finns det ofta flera lösningar på ett problem, så du behöver kunna tänka kreativt, ofta i samarbete med andra, för att hitta den bästa lösningen. Som vetenskaplig programmerare är du en viktig länk av flera olika roller i en produktionskedja, samarbetet i kedjan och i projekt är avgörande för en effektiv verksamhet. Därför är det viktigt att du kan samarbeta, relatera och kommunicera på ett bra sätt samt har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv på frågor. Du lär dig och utvecklas ständigt expertkunskap som programmerare och är en viktig kunskapsresurs för andra.

Anställningsform: 2 tjänster ska tillsättas, vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid.

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 12:e maj 2024

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Registrator

Känner du historien, förstår du samtiden och kan forma framtiden? Betydelsen av och samhällsnyttan med en välfungerande registratur och arkivverksamhet är tydlig. Nu söker vi en ny kollega till SMHIs registratur som vill bidra till myndighetens kollektiva minne, och såklart en hel del ordning och reda. Om enheten Registratorsfunktionen tillhör enheten Juridik och informationshantering. Enheten består av tre jurister, två arkivarier och två registratorer... Visa mer
Känner du historien, förstår du samtiden och kan forma framtiden? Betydelsen av och samhällsnyttan med en välfungerande registratur och arkivverksamhet är tydlig. Nu söker vi en ny kollega till SMHIs registratur som vill bidra till myndighetens kollektiva minne, och såklart en hel del ordning och reda.

Om enheten

Registratorsfunktionen tillhör enheten Juridik och informationshantering. Enheten består av tre jurister, två arkivarier och två registratorer som nu ska bli tre och få en ny kollega. Arkiv och registratur ansvarar för att säkerställa en korrekt informationshantering och utgör ett viktigt stöd och informationsnav för hela SMHIs verksamhet.

Om tjänsten

Som registrator vid SMHI har du en viktig roll i att registrera, vårda, redovisa och tillgängliggöra handlingar i SMHIs verksamhet. Du hanterar myndighetens alla förekommande handlingstyper och arbetar stödjande och vägledande gentemot hela verksamheten i den praktiska informationshanteringen. Du är en del av registraturens bemanning under dagtid vilket innefattar arbetsuppgifter som att värdera och bedöma information utifrån sekretessnivå, registrera och hantera information i diariesystem och fysiskt arkiv samt att löpande föra en dialog med andra anställda om hur material bör hanteras. Frågor från det omgivande samhället, som begäran om att ta del av allmänna handlingar, hanteras självständigt eller genom samordning med anställda vid andra delar av myndigheten.

Registraturen har en samverkande roll inom SMHI, en god kännedom om myndigheten är därför viktig att utveckla. Du utbildar och agerar rådgivande inom diarieföring och offentlighetslagstiftning. Du tolkar lagar och föreskrifter med anknytning till registratorsuppgifter och stödjer medarbetare och chefer. Du är också delaktig i att ta fram rutiner och instruktioner för registraturen och för handläggare i verksamheten rörande informationshantering och diarieföring och arbetar i nära samarbete med kollegorna inom juridik, arkiv och säkerhet. Vid behov förekommer även arbetsuppgifter som vanligtvis sköts av våra arkivarier.

Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) är därför en förutsättning för anställning.

Om dig

Vi söker dig som har en registratorsutbildning, registratorscertifiering eller arkivarieutbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Du har minst två års arbetslivserfarenhet i en bred roll som registrator i offentlig verksamhet där du har förvärvat kompetens om tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagstiftningen och arkivlagen samt gärna erfarenhet av arkivverksamhet inom offentlig förvaltning. Du ska ha erfarenhet av att hantera och göra bedömningar utifrån olika slags information och kunna samarbeta nära med de övriga verksamheterna. Du behärskar MS Office eller motsvarande och har erfarenhet av diarieföringssystem. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av hantering av säkerhetsklassad information, djupare kompetens inom relevant lagstiftning, kunskaper om digital- och av fysisk arkivhantering, kännedom om arkivförteckningssystem och informationshanteringssystem samt om du har arbetat i diarieföringssystemet W3D3.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att lyckas och trivas i rollen som registrator. Både i det operativa, strategiska och verksamhetsutvecklande arbetet ställs krav på att kunna identifiera, prioritera och utföra arbetsuppgifter på eget initiativ eller i samarbete med andra. Det ställer krav på eget driv och förmåga att planera arbetet, samt en god förmåga att kommunicera med och att bemöta andra.

I rollen som registrator har du tillgång till en stor mängd information av olika slag. Det är därför viktigt att hantera uppgifter på rätt sätt och med respekt för att innehållet kan vara av känslig karaktär, vilket ställer höga krav på integritet och att kunna axla statstjänstemannarollen.

Arkiv och registratur agerar struktur- och ordningsskapande för information som skapas på eller skickas till myndigheten. Därför behöver du vara kvalitetsmedveten, noggrann och strukturerad i ditt arbete.

Som registrator agerar du vägledande och stödjande i kontakt med andra inom hela SMHI, därför behöver du ha förmåga att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt. I verksamheten förekommer frågor som måste prioriteras med kort varsel och du måste då ha förmåga att vara flexibel i din planering.

Anställningsform: Tillsvidareanställning                                   

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2024-05-12

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemadministratör inom Övervakning

Har du koll på läget? Toppen! Just nu söker vi en Systemadministratör som kan hjälpa oss ta nästa steg i vår IT-övervakning. Vi kan erbjuda givande och utvecklande arbetsuppgifter, en spännande och innovativ IT-miljö, trevliga och kompetenta kollegor och flexibla arbetsvillkor. SMHI är en expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. Visste du att ungefär var sjätte person jobbar i en renodlad IT-roll på SMHI. IT i alla dess former är helt avgörande för... Visa mer
Har du koll på läget? Toppen! Just nu söker vi en Systemadministratör som kan hjälpa oss ta nästa steg i vår IT-övervakning. Vi kan erbjuda givande och utvecklande arbetsuppgifter, en spännande och innovativ IT-miljö, trevliga och kompetenta kollegor och flexibla arbetsvillkor.

SMHI är en expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. Visste du att ungefär var sjätte person jobbar i en renodlad IT-roll på SMHI. IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag. Det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samlar ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enheten IT produktion utgör ett viktigt nav i SMHIs IT-miljö och ansvarar för infrastruktur, drift och service. Enheten består av fyra grupper, gruppen Drift ansvarar främst för förvaltning och utveckling av produktionsnära verktyg för övervakning, styrning och ärendehantering. Gruppen består av 13 engagerade och kunniga kollegor, nio män och fyra kvinnor som arbetar i nära samarbete med varandra och övriga funktioner inom IT och verksamheten.

Om tjänsten

Förvaltningen av nuvarande övervakningssystem görs inom ramen för ett tekniskt funktionsobjekt, TFO övervakning. I funktionsobjektet arbetar flera IT-proffs som tillsammans ansvarar för att det finns en stabil plattform för att hantera övervakning av SMHIs IT-miljö, allt från infrastruktur, applikationer, väderobservationer till SMHIs produkter. Övervakning är en central uppgift för att SMHI ska upprätthålla verksamheten dygnet runt, året om, och uppfylla sitt samhällsviktiga uppdrag.

SMHI har sedan många år en välfungerande övervakningsplattform där arbetssätt och lösningar är väl dokumenterade och etablerade i organisationen. Vi har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med att integrera övervakningen med andra system, exempelvis för automatisering och ärendehantering. Vi står nu inför ett spännande teknikskifte: Övervakningsplattformen ska anpassas till ny teknik parallellt som mikrosegmentering och containerplattformar är tekniker som vi har börjat integrera som lösningar i infrastrukturen.

Som systemadministratör arbetar du i nära samarbete med dina närmaste kollegor i kommande byte av övervakningsplattform. Våra kravställare är SMHIs kärnverksamhet, men skiftet innebär också integration med en rad andra system. Därför kommer samarbete och dialog bli viktiga verktyg för ett effektivt skifte. Genom din kompetens och engagemang uppmuntras du att bidra med lösningar och bistå i strategiska och tekniska val i implementeringsprocessen.

När väl skiftet är genomfört växlar arbetet fokus till att förvalta och vidareutveckla den nya plattformen. SMHI har också behov av och ser gärna att man i mån av tid bidrar inom ett andra närliggande teknikområden. På så sätt får du möjlighet att växa i din kompetens utifrån ditt teknikintresse.

Om dig

Vi söker dig som har minst tre års yrkeserfarenhet inom IT-infrastruktur eller systemutveckling. Du har en eftergymnasial utbildning inom IT alternativt yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Du besitter goda kunskaper i Linux och har kompetens inom programmering och/eller skriptning i Python, Bash-skriptning eller PowerShell. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.

Vi ser det som starkt meriterande om du yrkeserfarenhet inom systemövervakning. I övrigt ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av/kompetens inom:


• Drift och utveckling av applikationer.
• Övervakningsverktyg (ex Grafana, Prometheus, Nagios)
• IT-infrastruktur, servrar, nätverk, databaser.
• Versionshantering (ex GitLab).
• Automatisering, gärna genom AWX/Ansible.
• Containerplattform (ex Kubernetes eller Docker).

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att trivas och lyckas i rollen som Systemadministratör. En väl fungerande grupp är en förutsättning för ett bra resultat, det ställer krav på både en god samarbets- och kommunikativ förmåga. Nyfikenhet, innovation och kreativitet tror vi är andra viktiga egenskaper i det kommande arbetet med en ny övervakningsplattform.

Du besitter en god portion eget driv och du förblir motiverad och effektiv trots hinder i arbetsvardagen. Du har en stark lojalitetskänsla för ditt uppdrag och dina kollegor. Själv och tillsammans med dina närmaste kollegor identifierar, prioriterar och genomför du uppgifter och tar initiativ efter att ha förankrat med berörda parter. Din personliga utveckling gynnar både dig och SMHI, därför är det viktigt att du är nyfiken och villig att lära dig i takt med teknikutvecklingen på och utanför SMHI samt motiveras av att arbeta med kvalificerade kollegor i en spännande miljö. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-05-19

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Forskare med inriktning på modellering av mikrometeorologi i städer

SMHI söker en forskare inom ämnesområdet urbant klimat för att förstärka vår forskningsverksamhet med inriktning på högupplöst modellering av meteorologiska processer i städer, särskilt med koppling till värmestress. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med internationella samarbeten och flexibla arbetsformer. Om forskningsenheten Forskningsenheten för meteorologi på SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom väderprogno... Visa mer
SMHI söker en forskare inom ämnesområdet urbant klimat för att förstärka vår forskningsverksamhet med inriktning på högupplöst modellering av meteorologiska processer i städer, särskilt med koppling till värmestress. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med internationella samarbeten och flexibla arbetsformer.

Om forskningsenheten

Forskningsenheten för meteorologi på SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom väderprognos, klimatanalys, förståelse av atmosfäriska processer och luftmiljö. Vi arbetar med observationsdata, meteorologiska analyser och utveckling av modeller för regionala väderprognoser samt med fjärranalys, klimatanalys och luftkvalitet på global till urban skala. Vi är idag 40 forskare på enheten, delat på två grupper, prognos/observationer och klimat/miljö. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och enheten attraherar forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

Arbetet kommer ske inom ett forskningsprojekt (Bright, https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/meteorologi/bright-1.181447) och relaterade FoU-aktiviteter, med målet att tillgängliggöra värmerelaterade högupplösta data till stora städer i Sverige.

De programsystem vi arbetar med i forskning och operationell verksamhet är till största delen utvecklade i Python och Fortran. Vi arbetar i Linux-miljö på såväl kluster- som skrivbordsdatorer.

Arbetet sker i tätt samarbete med SMHI:s övriga experter inom urbant klimat och ger möjligheter till specialisering och utveckling av egen expertis inom området genom forskning, publikationer och deltagande i internationella möten och konferenser.

Vi tycker att det är viktigt med en god arbetsmiljö och med balans mellan arbete och fritid för att bidra till medarbetarnas livskvalitet. Vi strävar efter en arbetsplats som präglas av mångfald och där olika styrkor och erfarenheter får komplettera varandra.

Din profil

Vi söker dig som har universitetsutbildning med doktorsexamen inom ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, meteorologi/atmosfärfysik eller område som SMHI bedömer som likvärdig. Du har även intresse för att programmera och modellera komplexa dynamiska processer i den urbana atmosfären.

Krav:


• Dokumenterad erfarenhet och kompetens inom modellering av meteorologiska processer i städer på lokal/mikroskala, och/eller dynamisk nedskalning från regional/urban skala till lokal/mikroskala är ett krav.
• Dokumenterade goda programmeringskunskaper.
• Erfarenhet av Linux.
• Goda kunskaper i Python.

 Meriterande:


• Goda vanor att dokumentera och redovisa ditt arbete (tekniskt och vetenskapligt)
• Erfarenhet från arbete i internationella projekt och interdisciplinärt samarbete

Särskilt beaktas utbildning/kunskaper/erfarenhet inom följande områden som meriterande:


• Fortran eller C/C++.
• Computational Fluid Dynamics (CFD) modellering
• Modellering av värme i städer
• Spridningsmodellering på urban och lokal skala
• Gränsskiktsmeteorologi
• Datavetenskap (t.ex., maskininlärning, neurala nätverk)
• Systemutveckling
• HPC

Du är intresserad av att stödja hela produktkedjan från vetenskaplig och teknisk utveckling, operationell produktion till slutanvändning och att identifiera nya användningsbehov och möjligheter samt att bidra till projektansökningar.

Då de algoritmer och metoder du är med att utveckla ska implementeras i SMHIs produktutbud och tjänster är det viktigt med kod av hög standard som är testad, lätt att underhålla och effektiv att exekvera. Vi förutsätter därför att du är intresserad att skriva ”clean code” och har intresse av att ständigt vidareutveckla dina programmeringskunskaper och arbetssätt.

Arbetet ska utföras och avstämmas i team och du har du lätt att samarbete med andra. Du är strukturerad och van att leda, planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är målmedveten och sätter upp och håller tidsramar. Din kommunikativa förmåga är viktig och du är van att presentera/kommunicera resultat i interna och externa sammanhang. Du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Om du saknar kunskaper i svenska är det viktigt att du kan använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Det är en fördel om du redan har tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (ex. EU-medborgarskap).

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid.

Placeringsort: Placeringen är vid vårt huvudkontor i Norrköping, en majoritet av arbetstiden utgår ifrån kontoret men du har möjlighet att arbeta från annan plats när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-05-31

Välkommen med din ansökan!

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemadministratör Windows

Hur ser din önskelista ut - vad är viktigt för dig på jobbet? Lockas du av en spännande och avancerad IT-miljö, kunniga och trevliga kollegor, innovativa och flexibla arbetsformer, balans i och flexibilitet mellan arbets- och privatliv eller kanske möjligheten att bidra till en bättre värld? Läs vidare så får du veta mer! Om SMHIs IT-verksamhet IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag, det gör vi genom att tillhandah... Visa mer
Hur ser din önskelista ut - vad är viktigt för dig på jobbet? Lockas du av en spännande och avancerad IT-miljö, kunniga och trevliga kollegor, innovativa och flexibla arbetsformer, balans i och flexibilitet mellan arbets- och privatliv eller kanske möjligheten att bidra till en bättre värld? Läs vidare så får du veta mer!

Om SMHIs IT-verksamhet

IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag, det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samlar ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enhet för IT-produktion består av ca 40 kollegor fördelat på fyra grupper som tillsammans ansvarar för infrastruktur, drift och service av SMHIs viktiga IT-miljö. Våra Windows-proffs tillhör en grupp om 10 personer som tillsammans ansvarar för operativsystem på server och klient, automatisering, databas samt identitet och behörighet i våra system. Arbetet präglas av delaktighet samt lag- och samarbete inom gruppen och enheten. Exempelvis är samarbetet med resterande infrastrukturverksamhet helt integrerat varför man på vår enhet kommer i kontakt med hela spektrat av IT-infrastruktur. Vi är i ett spännande skede med införande av containerlösningar och mikrosegmentering. Innovation och flexibla arbetssätt är en nödvändighet för att uppnå en effektiv verksamhet. Vi har förvisso mycket att göra men sammantaget kan vi erbjuda en verkligt spännande IT- och arbetsmiljö som erbjuder stort utrymme för professionell utveckling.

Om tjänsten

Det huvudsakliga uppdraget som systemadministratör för Windows innebär djupare teknisk förvaltning och utveckling av våra Windowsbaserade klient- och serverplattformar, MS -databaser, vår Citrix-miljö och Exchange. Vi arbetar proaktivt med att automatisera våra processer i syfte att frigöra tid för innovation och utveckling. Säkerhetsarbete och redundans av vår miljö är också ett viktigt fokusområde som präglar arbetet.

SMHI har också behov av och ser gärna att man bidrar del av arbetstiden inom ett annat närliggande teknikområde. Exempelvis är vårt arbete inom IT-säkerhet samt identitetshantering och autentiseringslösningar prioriterade områden. Men det skulle också kunna vara att ta en mer ledande och samordnande roll för ett teknikområde på enheten.   

Om dig

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT eller yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Du har minst ett år av djupare tekniskt systemadministrativt arbete inom IT-infrastruktur och Windowsområdet, både server och klient.

Det är starkt meriterande om du har minst ett års yrkeserfarenhet av arbete med Exchange som systemadministratör. Likaså erfarenhet av automatiseringsarbete. Vi sätter också stort värde på utbildning/certifieringar inom teknikområdet Windows server och klient samt inom Exchange.

Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet av och/eller utbildning inom:


• Manageringsverktyg för Windowsmiljö server och klient.
• Arbete med databasserver.
• Virtuell desktopmiljö.
• Scriptning och vana att använda PowerShell.
• IT-säkerhetsarbete, gärna med fokus inom Windows.
• Identity and Access Management (IAM) med erfarenhet av AD och PKI.
• Operativt ledarskap inom IT-området.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för oss. För att göra ett bra jobb behöver du ha en god portion eget driv och du förblir motiverad och effektiv trots hinder i arbetsvardagen. Du har en stark lojalitetskänsla för ditt uppdrag och dina kollegor. Själv och tillsammans med dina närmaste kollegor identifierar, prioriterar och genomför du uppgifter. Förutom nämnda initiativförmåga ställer det därför också krav på en vilja till och förmåga att samarbeta med andra. Din personliga utveckling gynnar både dig och SMHI, därför är det viktigt att du är nyfiken och villig att lära dig i takt med teknikutvecklingen på och utanför SMHI samt motiveras av att arbeta med kvalificerade kollegor i en spännande miljö. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-05-12

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Sälj- och marknadsansvarig med intresse för väder

Avdelning Samhällsberedskap levererar i realtid, dygnet runt och året om, produkter och tjänster till allmänhet, samhällsaktörer och näringsliv. Tjänsterna baseras på expertkunskap och erfarenhet inom SMHIs kompetensområden och syftar till att bidra till minskad sårbarhet i samhället, god samhällsplanering och ekonomisk effektivitet. Till professionella aktörer erbjuder vi branschanpassade och kundintegrerade tjänster. Till enheten Omvärld och Strategi sö... Visa mer
Avdelning Samhällsberedskap levererar i realtid, dygnet runt och året om, produkter och tjänster till allmänhet, samhällsaktörer och näringsliv. Tjänsterna baseras på expertkunskap och erfarenhet inom SMHIs kompetensområden och syftar till att bidra till minskad sårbarhet i samhället, god samhällsplanering och ekonomisk effektivitet. Till professionella aktörer erbjuder vi branschanpassade och kundintegrerade tjänster.

Till enheten Omvärld och Strategi söker SMHI en sälj- och marknadsansvarig som utifrån SMHIs produktportfölj kan driva affärer och bidra till utveckling av produkterna. I denna tjänst kommer du främst att arbeta med produkter inom entreprenad, vinterväghållning och bygg.

Om tjänsten

I rollen som sälj- och marknadsansvarig arbetar du aktivt med försäljning av skräddarsydda produkter och tjänster. Du har externa kundkontakter med ett övergripande syfte att förstå kundernas behov och med målsättningen att skapa mer samhällsnytta genom att fler kunder väljer eller behåller SMHI som leverantör. Ett arbete som bland annat innefattar nyförsäljning, merförsäljning och omkontraktering, ofta genom anbudsförfarande. En viktig del i kontakten med kunderna är återkommande utbildningar inom vinterväghållning och vägmeteorologi, kurser som du håller i och ansvarar för upplägg och innehåll.

Viktiga uppgifter i ditt arbete är att stärka relationen med rätt beslutsfattare hos potentiella och befintliga kunder, ha stora öron mot kundmarknaden och mot konkurrenter, samt att föra in identifierade kundbehov i SMHIs produkt- och marknadsarbete. Du arbetar för att öka kännedomen och nyttan av SMHIs hela produktportfölj och erbjudanden.

Du arbetar aktivt med framtagning, genomförande och uppföljning av försäljningsplaner och intäktsbudgetar samt med fakturering. Ansvar för att hålla CRM-systemet uppdaterat med aktuella uppgifter om bland annat kunder, affärer på gång, offerter och order är också en viktig del i arbetet.

Som sälj- och marknadsansvarig inom SMHI arbetar du tätt tillsammans med funktionerna prognosproduktion och utveckling. Det kan även ingå övergripande ansvar för utpekade produkter vilket innebär att driva och förvalta produkt- och marknadsplaner. Nära samarbete och dialog med produktägare och andra funktioner för att utveckla produkten och det samlade värdeerbjudandet ingår också i rollen.

Resor i tjänsten förekommer, både i Sverige och internationellt.

Din profil

Du är en person som trivs i möten med människor, allt från nya kundkontakter, samarbetspartners till kollegor; detta ger dig ny energi. Du är affärsorienterad och har lätt för att etablera kontakter och bygga förtroende samt arbetar aktivt med att möta nya kunder.

Som person är du ödmjuk inför andras expertområden och skapar delaktighet i de sammanhang som du ingår i. Du är nyfiken, gillar att lära dig nya saker, är intresserad av väder och den snabba tekniska utvecklingen. 

Du är kreativ och arbetar aktivt för att verksamheten ska utvecklas och att SMHIs kunskap ska kunna bidra till ännu större samhällsnytta.

Du behöver ha:


• Eftergymnasial utbildning med naturvetenskaplig inriktning, gärna med fördjupning inom meteorologi, alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig av SMHI
• flerårig erfarenhet av säljarbete inom B2B
• erfarenhet av offertarbete och av att skriva avtal
• erfarenhet och mycket god förmåga av att hålla presentationer, muntlig och skriftlig kommunikation
• erfarenhet av arbete i CRM-system
• mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift
• goda kunskaper i Office-paketet eller motsvarande

Det är också bra om du har:


• erfarenhet och kunskap kring produkter och tjänster kopplade till meteorologi
• erfarenhet av affärer inom offentlig eller statlig verksamhet
• goda kunskaper inom LoU och erfarenhet av anbudsgivning vid offentliga upphandlingar
• erfarenhet av produktutveckling och produktansvar

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på SMHIs kontor i Norrköping, Göteborg eller Uppsala. En majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 12 maj - 2024

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Backend-utvecklare till SMHI i Norrköping

Med ett dagligt inflöde av 8 000 000 meteorologiska observationer och med observationsdata sedan 1751 söker nu utvecklingsteamet Newark sin nya kollega för insamling, lagring, kontroller och beräkningar av data. Om SMHI och IT-avdelningen SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändrin... Visa mer
Med ett dagligt inflöde av 8 000 000 meteorologiska observationer och med observationsdata sedan 1751 söker nu utvecklingsteamet Newark sin nya kollega för insamling, lagring, kontroller och beräkningar av data.

Om SMHI och IT-avdelningen

SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat.

IT-avdelning vid SMHI består av flera olika enheter, där IT Utveckling är en av dem. Arbetet på enheten är uppbyggt utifrån olika utvecklingsteam som består av flera olika roller från olika delar av verksamheten. I teamen utvecklas och förvaltas verksamhetsspecifika system samt tjänster. Varje team ansvarar för specifika moment som insamling, bearbetning och visualisering av data, vilket kräver olika tekniska kunskaper. Vi söker nu efter en backend-utvecklare till utvecklingsteamet Newark som ansvarar för SMHIs meteorologiska observationsdatabas med flera kringliggande system.

Vi har stort förtroende för att våra team själva vet vilka tekniker och metoder som är bäst för deras uppgift. Till följd av det får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter som utvecklare i den vetenskapliga kontext vi befinner oss i, samt få möjlighet att lära dig nya tekniker och omvärldsbevaka. Teamet ansvarar fullt ut för kvalitén i leveranserna, produktionssättning samt för förvaltning när de olika systemen och produkterna är driftsatta. 

Arbetsrollen innefattar i stora drag:


• Fokus på insamling, lagring, kontroller och beräkningar av meteorologiska mätdata som t ex nederbörd och temperatur.
• Tät dialog med interna och externa aktörer, bland annat med SMHIs anställda inom infrastruktur och de personer som jobbar med våra mätstationer runt om i landet, samt med externa aktörer som dataleverantörer.
• Insamling, databasarbete och att hålla alla tjänster uppdaterade m.a.p säkerhetspatchar och versioner av olika programvaror som inte utvecklats av SMHI.

Om dig

Vi söker dig som identifierar dig som en erfaren systemutvecklare med eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, alternativt med arbetslivserfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Du som vill utveckla din tekniska färdighet på lång sikt och även bli en förebild och teknisk mentor till andra utvecklare, även till andra utanför teamet.

För rollen ska du ha erfarenhet och kompetens avseende verktyg och teknik som: flera års erfarenhet av att arbeta i Linux-miljö, systemutveckling av stora och komplexa system med höga driftkrav, relationsdatabaser, något av programmeringsspråken Java eller Python samt erfarenhet av att arbeta i versionshanteringssystem.

Vi ser gällande erfarenhet av arbetsmetodik att du har erfarenhet av att jobba enligt agila metoder och har ett driv för att vara tekniskt uppdaterad. Vi ser också att du har erfarenhet av att stötta ditt team kring planering och av att driva utvecklingsarbete med team och användare.

För rollen är det meriterande med:


• Erfarenhet av Postgres
• Erfarenhet av Nodejs
• Hantering av stora mängder data
• Mätteknik

Du känner dig trygg i din arbetsroll och tar initiativ till arbete som hjälper teamet att uppnå sina mål, samt tar ansvar för att både dina egna och teamets uppgifter blir gjorda. Du har även en förmåga att analysera och hitta lösningar på komplicerade problem. Eftersom arbetet utförs i nära dialog med teamet och andra på SMHI lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga. Det är därmed också ett krav på goda kunskaper i svenska och engelska.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping. Majoritet av din arbetstid är på kontoret men du har även möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 6 maj 2024

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Applikationsarkitekt till SMHI Norrköping

Identifierar du dig som en erfaren systemutvecklare som vill utveckla din tekniska färdighet på lång sikt samt bli en förebild och teknisk mentor till andra utvecklare. Då är du varmt välkommen att bli en del av vårt utvecklingsteam Newark. Om SMHI och IT-avdelningen SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart sa... Visa mer
Identifierar du dig som en erfaren systemutvecklare som vill utveckla din tekniska färdighet på lång sikt samt bli en förebild och teknisk mentor till andra utvecklare. Då är du varmt välkommen att bli en del av vårt utvecklingsteam Newark.

Om SMHI och IT-avdelningen

SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat.

IT-avdelning vid SMHI består av flera olika enheter, där IT utveckling är en av dem. Arbetet på enheten är uppbyggt utifrån olika utvecklingsteam som består av flera olika roller från olika delar av verksamheten. I teamen utvecklas och förvaltas verksamhetsspecifika system samt tjänster. Varje team ansvarar för specifika moment som insamling, bearbetning och visualisering av data, vilket kräver olika tekniska kunskaper. Vi söker nu efter en applikationsarkitekt till utvecklingsteamet Newark som ansvarar för SMHIs meteorologiska observationsdatabas med flera kringliggande system.

Vi har stort förtroende för att våra team själva vet vilka tekniker och metoder som är bäst för deras uppgift. Till följd av det får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter som utvecklare i den vetenskapliga kontext vi befinner oss i, samt få möjlighet att lära dig nya tekniker och omvärldsbevaka. Teamet ansvarar fullt ut för kvalitén i leveranserna, produktionssättning samt för förvaltning när de olika system och produkterna är driftsatta.  

Om dig

Vi söker dig som är en erfaren systemutvecklare med eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, alternativt med arbetslivserfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Du som vill utveckla din tekniska färdighet på lång sikt och även bli en förebild och teknisk mentor till andra utvecklare, även till andra utanför teamet.

För rollen ska du ha erfarenhet och kompetens avseende verktyg och teknik som: flera års erfarenhet av arbete i Linux-miljö, programmeringsspråket Java, relationsdatabaser, webbutveckling, backend-utveckling och erfarenhet av att arbeta i versionshanteringssystem.

Vi ser gällande erfarenhet av arbetsmetodik att du har erfarenhet av att jobba enligt agila metoder och har ett driv för att vara tekniskt uppdaterad. Vi ser också att du har erfarenhet av att stötta ditt team kring planering och av att driva utvecklingsarbete med team och användare, samt har erfarenhet av att hålla utbildningar/demonstrationer av system.

För rollen är det meriterande med erfarenhet av:


• Systemutveckling av stabila och komplexa system med höga driftkrav
• Postgre
• ExtJS
• Programmeringsspråket Python
• Hantering av stora mängder data

Du känner dig trygg i din arbetsroll tar initiativ till arbete som hjälper teamet att uppnå sina mål, samt tar ansvar för att både dina egna och teamets uppgifter blir gjorda. Du har även en förmåga att analysera och hitta lösningar på komplicerade problem. Eftersom arbetet utförs i nära dialog med teamet och andra på SMHI lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga. Det är därmed också ett krav på goda kunskaper i svenska och engelska. 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping. Majoriteten av din arbetstid är på kontoret men du har även möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 6 maj 2024

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Phyton-utvecklare sökes med intresse för naturvetenskap och samhällsnytta

Gillar du vetenskap, samhällsnytta, programmering och att lära dig ny teknik? Då kan vi erbjuda dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor i ett av våra utvecklingsteam. Om tjänsten Du kommer ha stor nytta av din systemutvecklingskunskap och ditt intresse för naturvetenskap och samhällsnytta. Huvudfokus i denna rekrytering är inriktad på system- och modellutveckling inom hydrologi. Hydrologisk produktion job... Visa mer
Gillar du vetenskap, samhällsnytta, programmering och att lära dig ny teknik? Då kan vi erbjuda dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor i ett av våra utvecklingsteam.

Om tjänsten

Du kommer ha stor nytta av din systemutvecklingskunskap och ditt intresse för naturvetenskap och samhällsnytta. Huvudfokus i denna rekrytering är inriktad på system- och modellutveckling inom hydrologi.

Hydrologisk produktion jobbar med förvaltning och utveckling av hydrologiska system. Det kan t ex röra sig om programvara för processning av data, uppsättning av hydrologiska modeller eller skapande av produkter. Vi jobbar främst med Python och använder Gitlab.

Exempel på tjänster som baseras på teamets beräkningar hittar du här:


• SMHIs översvämnings och flödesvarningar
• Vattenweb (Hydrologiskt nuläge)
• Väder, prognoser, brandrisk

Som Python-utvecklare på SMHI ingår man i ett team och hinner fördjupa sig i vetenskapen, samtidigt som vårt tekniska ekosystem (nya dataformat, ett förändrat dataflöde, nya samhällsbehov) kräver konstant omvärldsbevakning och förändringar. Vi jobbar i Linuxmiljö, med stora datamängder och höga krav på tillgänglighet.

Din profil

Vi söker civil- eller högskoleingenjörer, systemutvecklare eller sökande som har annan relevant utbildning som SMHI bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har några års arbetserfarenhet men vi välkomnar också nyexaminerade sökande. Vi lägger stor vikt vid din kapacitet att utvecklas och stödja andra i teamet, oavsett om rollen är ny för dig eller om du har många års erfarenhet.

För rollen krävs,


• Goda programmeringskunskaper i Python eller motsvarande språk.
• Erfarenhet av Linux-miljö, då alla servrar där verktyg och program installeras är Linux.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (motsvarande B1)
• Flytande engelska, både i tal och skrift

Meriterande för tjänsten är kunskap inom,


• Naturvetenskap, speciellt väder och klimat
• Git
• Versionshantering
• Parallellprogrammering
• Erfarenhet av mjukvarutestning
• Kompetens runt HPC (parallella applikationer, stora datamängder etc).

Som person har du en bra problemlösande analysförmåga och kan omsätta kundkrav och idéer till kostnadseffektiva systemlösningar. Arbetet innebär också mycket samarbete och många kontakter både inom och utanför SMHI. Detta ställer krav på god samarbetsförmåga och förmågan att sätta kundens behov i fokus. Din förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt kommer vara till stor hjälp för dig i rollen. Självklart har du ett stort intresse för systemutveckling och du drivs av att leverera goda resultat.

Om enheten Modell och System

Vår enhet ansvarar för SMHIs operationella modeller och andra system inom meteorologi, oceanografi, hydrologi, satellit och radar. För beräkningar använder vi allt från PC- maskiner till Linux-kluster på superdatorcentret NSC (National Super computer Centre) i Linköping. Databeräkningar hanteras av olika system där det förekommer olika slags efterbearbetning varvid ett antal metodiker används, däribland AI. Resultaten av beräkningarna och bearbetningarna används bland annat inom prognos- och varningsverksamheten. SMHI ska svara upp mot samhällets och omvärldens krav på rationell och snabb tillgång till våra data och erbjuda tjänster på ett sätt där medborgaren står i centrum.

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placeringen är på vårt kontor i Norrköping.

Resor: Kan förekomma både inom och utanför Sverige.

Antal: 1 - 2 st

Sista ansökningsdag: 7 maj -24.

 

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Samordnare

Vill du hjälpa svenska myndigheter att hantera utmaningar inom väder, vatten och klimat och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Vi söker nu en samordnare till enheten Omvärld och strategi på Samhällsplaneringsavdelningen. SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att beräkna förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela ... Visa mer
Vill du hjälpa svenska myndigheter att hantera utmaningar inom väder, vatten och klimat och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Vi söker nu en samordnare till enheten Omvärld och strategi på Samhällsplaneringsavdelningen.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att beräkna förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om. SMHI strävar efter att ta fram kunskap och beslutsunderlag med målsättningen att ge största möjliga samhällsnytta. Våra målgrupper spänner över ett brett register, allt från allmänhet, samhällsplanerare, till beslutsfattare inom en mängd organisationer.


Enheten Omvärld och strategi ansvarar för avdelningens anslagsfinansierade produkter och tjänster, men även externt finansierade uppdrag och projekt. Enheten består idag av en grupp på tolv personer med expertis inom SMHIS expertområden oceanografi, havsmiljö, hydrologi, klimat och klimatanpassning samt kommunikation.

En naturlig del i rollen är att arbeta i nätverk och i dialog med experter såväl inom organisationen som med externa aktörer.

Om tjänsten

I rollen som samordnare kommer du att agera kontaktperson gentemot ett antal olika svenska myndigheter. Till stor del handlar arbetet om att ta emot externa förfrågningar/beställningar och säkerställa att lämplig expertis inom SMHI kan utföra uppdragen, men även att proaktivt kontakta myndigheter och beskriva hur SMHI kan bistå med underlag som underlättar myndigheternas arbete på både kort och lång sikt.

Som samordnare arbetar du framför allt som ansvarig för SMHIs utbud kopplat till ett antal svenska myndigheter. I arbetet ingår att ta fram en långsiktig inriktning för SMHIs erbjudanden mot den aktuella myndigheten och bedömea potentialen för nya och utökade uppdrag.

Rollen som samordnare innebär att:


• Ansvara för omvärldsbevakning och marknadsföring av SMHIs samlade erbjudanden mot aktuell myndighet.
• Samråda med andra interna kontaktytor för bedömning av SMHIs potential till uppdrag eller samverkan mot aktuell myndighet, samt samla in aktuell myndighets behov av stöd eller produktutveckling från SMHI och informera om detta inom SMHI
• Bygga upp kännedom om hela SMHIs möjligheter att stötta aktuell myndighet.
• Samordna försäljning, upprättande och uppföljning av SMHIs ingångna avtal med aktuell myndighet.

Din profil

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom naturvetenskap, ekonomi eller samhällsvetenskap och med stort intresse för oceanografi och hydrologi. Du har arbetat med omvärldsanalys, marknadsplaner och marknadsfrågor samt med avtal och överenskommelser.

Vi ser gärna att du har arbetat med klimat eller oceanografisk eller hydrologisk verksamhet. Projektledarerfarenhet och vana av budgetansvar ser vi som värdefullt och du behöver goda kunskaper i Officepaketet. Mycket goda kunskaper i svenska, så väl i tal som skrift krävs, likaså goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Som person är du nyfiken, engagerad och har lätt för att knyta kontakter och samarbeta med andra. En viktig förutsättning för att lyckas i rollen är din förmåga att bygga och förvalta relationer både internt och externt. Du har en kommunikativ förmåga och samarbete och dialog är självklara delar i ditt arbetssätt. Du är strukturerad och van att leda, planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar och du är van att presentera och förklara komplexa sammanhang på ett enkelt sätt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping eller Göteborg

Sista ansökningsdag: 2024-04-16 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Ansvarig för blixt- och radarnät till SMHI Norrköping

Vill du ha en roll där du får både driva utveckling framåt på lång sikt och vara med i förvaltningen av avancerade mätsystem i operativ drift? Vill du ha dagar med variation i arbetsuppgifter, allt från administration av t ex avtal till kundkontakter och periodvis projektledning, där du själv styr planeringen i hög grad? I så fall kan detta vara en tjänst för dig. Om blixt- och radarstationer SMHIs Observationsenhet driver ett flertal olika observationsn... Visa mer
Vill du ha en roll där du får både driva utveckling framåt på lång sikt och vara med i förvaltningen av avancerade mätsystem i operativ drift? Vill du ha dagar med variation i arbetsuppgifter, allt från administration av t ex avtal till kundkontakter och periodvis projektledning, där du själv styr planeringen i hög grad? I så fall kan detta vara en tjänst för dig.

Om blixt- och radarstationer

SMHIs Observationsenhet driver ett flertal olika observationsnät som ger data till SMHIs övriga verksamheter. Dessa data är grunden till de flesta av SMHIs produkter. Blixtlokaliseringsnätet består av 9 st stationer runt om i landet. När det åskar ger dessa stationer information om var blixten slagit ned. Radarnätet består av 12 st väderradarstationer utspridda över landet. Observationsenheten ansvarar för den tekniska driften av anläggningarna. Dessutom finns ett utvecklingsteam som ansvarar för presentation av data (radarbilder) samt vidareutvecklar dessa system och produkter.

Om tjänsten

Som Nätansvarig för blixt- och radarstationer har du ansvar för att stationsnätens teknik kan ge de data som kunderna behöver. Kunderna finns både i prognosproduktionen och inom forskningen på SMHI. Därför behöver du ha ett tekniskt intresse och en grundkompetens som gör att du kan föra dialog med kunder till exempel forskare, prognosmeteorologer och utvecklingsteam om tekniken och de data som den kan ge, nu och framåt i tiden. På enheten finns dessutom en grupp med servicetekniker med detaljkunskaper som du också kommer att samverka med.

I perioder när tekniken behöver uppgraderas blir dialogen med både kunder och tekniker extra viktig. Då kan rollen som nätansvarig innebära att leda projekt kring både upphandling av ny teknik (enligt LOU) och installation av den på mätstationer. Din projektledarkompetens kan också komma till användning för uppgraderingar av andra tekniska mätsystem inom enheten.

Utveckling av stationsnät kan innebära avveckling av vissa stationer och/eller etablering av nya stationer. Då behövs markavtal, elavtal och avtal med lokal tillsynsperson. I tjänsten ingår att administrera dessa avtal för befintliga stationer samt att upprätta nya eller avveckla gamla när det behövs.

I förvaltningen av befintliga stationer har du ett ekonomiskt ansvar inom beslutad budget. Du har också ansvar för uppföljning av tillgängligheten på data i näten och att all information om stationerna hålls á jour i stationsdatabasen.

Din profil

För att förstå verksamheten/uppdraget och aktivt delta i dialogen behövs intresse och kompetens inom teknik och naturvetenskap. Därför söker dig som har eftergymnasial utbildning inom det tekniska eller naturvetenskapliga området eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Har du erfarenhet alternativt utbildning inom matematik, fysik eller teknik på en högre akademisk nivå är det meriterande.

Utöver det ser vi också att du behöver ha,


• Minst 2 års erfarenhet från arbete inom teknisk, naturvetenskaplig eller samhällsplanerande verksamhet
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• God datorvana och goda kunskaper i Windows samt Office-paketet
• B-körkort

Meriterande för tjänsten är erfarenhet inom,


• Mätsystem eller fjärranalys
• Frekvensfrågor
• Projektledning, förvaltningsledning eller liknande
• Upphandlingar enligt LOU
• Offentlig förvaltning

Du trivs med att arbeta administrativt och har ordningssinne. Tjänsten innebär en blandning av arbetsuppgifter som är av karaktären ”här och nu” och mer långsiktiga strategiska frågeställningar. Det ställer krav på din förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du behöver även vara van vid att lösa arbetsuppgifter i dialog och samarbete med andra. Goda kommunikativa egenskaper liksom ödmjukhet och lyhördhet är därför grundläggande för rollen som nätansvarig. När du leder möten och projekt är du tydlig, strukturerad och målinriktad.

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 28/4 - 2024

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemadministratör inom identitetshantering och behörighet

Access granted - Welcome! På SMHI är det viktigt att rätt personer har tillgång till rätt saker. Nu söker vi ett IT-proffs som genom smarta lösningar kan säkerställa en säker och effektiv miljö för våra användare. Hos oss får du stor påverkan på teknikval och lösningar samt möjligheten att arbeta i en miljö som präglas av kamratskap, samarbete, innovativa och flexibla arbetsformer samt modern teknik. Om SMHIs IT-verksamhet IT i alla dess former är helt ... Visa mer
Access granted - Welcome! På SMHI är det viktigt att rätt personer har tillgång till rätt saker. Nu söker vi ett IT-proffs som genom smarta lösningar kan säkerställa en säker och effektiv miljö för våra användare. Hos oss får du stor påverkan på teknikval och lösningar samt möjligheten att arbeta i en miljö som präglas av kamratskap, samarbete, innovativa och flexibla arbetsformer samt modern teknik.

Om SMHIs IT-verksamhet

IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag, det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samlar ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enhet för IT-produktion består av ca 40 kollegor fördelat på fyra grupper som tillsammans ansvarar för infrastruktur, drift och service av SMHIs viktiga IT-miljö. Våra IT-proffs som arbetar med identitetshantering och behörighet tillhör en grupp om 10 personer som tillsammans ansvarar för operativsystem på server och klient, automatisering, lagring och databas utöver identitet och behörighet i våra system. Arbetet präglas av delaktighet samt lag- och samarbete inom gruppen och enheten. Exempelvis är samarbetet med resterande infrastrukturverksamhet helt integrerat varför man på vår enhet kommer i kontakt med hela spektret av IT-infrastruktur. Innovation och flexibla arbetssätt är en nödvändighet för att uppnå en effektiv verksamhet. Vi har förvisso mycket att göra men sammantaget kan vi erbjuda en verkligt spännande IT- och arbetsmiljö som erbjuder stort utrymme för professionell utveckling både på bredden och på djupet.

Om tjänsten

Uppdraget består huvudsakligen av tekniskt systemadministrativt arbete inom IAM (Identity and Access Management). Vi jobbar på en djupare teknisk nivå med Microsoft AD, Identity Management, PKI, certifikathantering samt webbaserade federerings- och autentiseringstjänster. I det ingår bland annat automatiseringsarbete, där vi använder AWX och Ansible, och att hantera utmaningar inom IT-säkerhet. Våra autentiseringstjänster innebär inslag av systemutveckling. Vi jobbar både i Linux och Windows. Tillsammans med kollegorna i teamet har man stort eget ansvar för att förvalta och utveckla tjänsterna inom IAM.

SMHI har också behov av och ser gärna att man bidrar del av arbetstiden inom ett annat närliggande teknikområde. Exempelvis inom vårt arbete inom IT-säkerhet men det skulle också kunna vara att ta en mer ledande och samordnande roll för ett teknikområde på enheten.   

Om dig

Du har eftergymnasial utbildning inom IT-området eller yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Du har minst ett års yrkeserfarenhet av tekniskt systemadministrativt arbete inom IT-infrastruktur. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Det är starkt meriterande om du har erfarenhet inom IAM:


• AD
• Kryptering, PKI/Certifikathantering
• Federering, gärna med SAML, OpenIDConnect, Kerberos och/eller OAuth
• Scriptning, t.ex. med Powershell eller Bash
• Automatisering, gärna med AWX/Ansible
• IT-säkerhetsarbete, gärna med inriktning mot IAM
• Arkitektur och modellering inom IAM

Vi ser det också som en fördel om du har erfarenhet av AD-integration, programmering och systemutveckling samt ledarerfarenhet i någon form.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att lyckas och trivas i uppdraget. Du förblir motiverad och effektiv trots motgångar och besitter en stark lojalitetskänsla. Även om man har nära tillgång till kollegor och i stor utsträckning arbetar i grupp ligger ett stort personligt ansvar på att driva och förvalta de områden som man är ansvarig för. Du behöver ha förmågan att själv identifiera, prioritera och utföra arbetsuppgifter på egen hand samt bistå i strategiska val. Din egen utveckling är också viktig för SMHI, du har förmågan att lära dig i takt med teknikutvecklingen och aktivt bidra i verksamhetens utveckling. Du motiveras av att få arbeta ihop med kvalificerade kollegor i en spännande miljö.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2024-04-21

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Naturvetare/ingenjör med intresse för luftmiljö

Drivs du av att få vara med och utveckla tjänster som skapar stor nytta inom samhällsplanering kopplat till luftmiljö? Då är det just dig vi söker. Vi erbjuder dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor inom SMHIs verksamhetsområde luftmiljö. Välkommen med din ansökan! Inom SMHIs verksamhetsområde Luftmiljö utvecklar vi anpassade och kundintegrerade tjänster för samhället. Det kan handla om modellering av luft... Visa mer
Drivs du av att få vara med och utveckla tjänster som skapar stor nytta inom samhällsplanering kopplat till luftmiljö? Då är det just dig vi söker. Vi erbjuder dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor inom SMHIs verksamhetsområde luftmiljö. Välkommen med din ansökan!

Inom SMHIs verksamhetsområde Luftmiljö utvecklar vi anpassade och kundintegrerade tjänster för samhället. Det kan handla om modellering av luftkvalitet i våra städer, beredskap vid kärnkraftsolyckor eller utsläpp från sjöfart. Vi genomför även olika utredningar och deltar i kapacitetsutvecklings- och forskningsprojekt, nationellt och internationellt, för att förbättra miljö och hälsa. Vår breda verksamhet öppnar upp möjligheten till djupdyk inom en mängd olika intressanta områden, vilket möjliggör en stor variation i arbetet.

I den här rollen kommer du att befinna dig i gränslandet mellan naturvetenskaplig modellutveckling, verksamhetsexpertis, forskning och projektledning. Din uppgift blir att ta fram viktiga beslutsunderlag för olika målgruppers behov, med målet att öka kund- och samhällsnyttan. Det kan exempelvis handla om utveckling och användning av olika luftmiljömodeller eller visualisering av luftkvalitetsdata i Sverige och världen. I tjänsten kan viss programmering med koppling till atmosfärskemi och fysik ingå. Du kommer även att leda uppdrag som finansieras av såväl myndigheter som av andra samhällsaktörer. Du kommer att ingå i ett luftmiljöteam på 14 personer men också jobba nära forskare.

Vem är du?  
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor, samt förväntar oss att du är nyfiken, kreativ och prestigelös i mötet med kunder. Din problemlösande analysförmåga är utpräglad och du har en god kommunikativ förmåga för att kunna bygga goda relationer både internt och externt. Du är även flexibel, serviceinriktad och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.

Vi söker dig som har för SMHI relevant akademisk utbildning inom naturvetenskap, teknik eller motsvarande erfarenhet, med intresse av att jobba med luftmiljö. Rollen kräver även god förmåga i svenska och engelska, muntligt som skriftligt.

Det är meriterande om du har:  

- Arbetslivserfarenhet av en ledande roll

- Ämneskompetens inom Luftmiljö

- Kunskaper och erfarenhet inom programmering med Python eller motsvarande

- Erfarenhet av kundrelationer 

- Erfarenhet av ekonomiskt ansvar och offertarbete
 

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2024.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping, resor i arbetet förekommer främst inom Sverige och övriga Europa.

Läs mer om vår verksamhet:
Konsulttjänster inom luftkvalitet | SMHI

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

SMHI söker sommarjobbare till myndighetens Bibliotek

SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdrag att vara experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat till nytta för allmänheten, samhällets funktioner och näringslivet. Vi samarbetar dagligen med andra myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt. Biblioteket är en del av Servicegruppen som i ö... Visa mer
SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdrag att vara experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat till nytta för allmänheten, samhällets funktioner och näringslivet. Vi samarbetar dagligen med andra myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt.

Biblioteket är en del av Servicegruppen som i övrigt består av funktionerna Reception/Växel, Expedition och Kundtjänst.

Om tjänsten

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med ordinarie personal arbeta i det bibliotek som finns på SMHIs kontor i Norrköping. Det innefattar bland annat:


• Omsortering av material som står på flera ställen
• Packa upp kartonger med böcker och placera in i befintligt bestånd
• Utrensning av dubbletter
• Uppmärkning av hyllor

Sommarjobbet innebär heltid under vecka 25-28, finns viss flexibilitet gällande förläggning av arbetsveckorna, med placering på SMHIs kontor i Norrköping. Arbetstiderna är vardagar mellan ca 8-16.30.

Din profil

Vi söker dig som är student och som är på jakt efter sommarjobb för några veckor i sommar. Som person behöver du vara pålitlig och noggrann så att insortering och utrensning av böcker ska bli rätt. Du behöver även kunna kommunicera bra på svenska, ha lätt för att ta till dig anvisningar, kunna arbeta självständigt med de uppgifter som tilldelas dig, men också kunna arbeta tillsammans med andra.

För att sommarjobba på SMHI fyller du minst 18 år under året.

Välkommen med din ansökan senast 7 april!

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Utredare till sekretariatet för Nationella expertrådet för klimatanpassning

Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariatet som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning. Om Nationella expertrådet för klimatanpassning Det Nationella expertrådet för klimatanpassning är ett oberoende, tvärvetenskapligt expertorgan som har i uppgift att analysera Sveriges sårbarhet och exponering för klimatförändringens effekter, utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sv... Visa mer
Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariatet som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Om Nationella expertrådet för klimatanpassning

Det Nationella expertrådet för klimatanpassning är ett oberoende, tvärvetenskapligt expertorgan som har i uppgift att analysera Sveriges sårbarhet och exponering för klimatförändringens effekter, utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och lämna förslag till regeringen på fortsatt arbete. Rådet har en central roll för Sveriges klimatanpassningsarbete då rådets förslag och rekommendationer ska ligga till grund för regeringens strategi för klimatanpassning. Rådet är knutet till SMHI och här finns även rådets sekretariat, där denna tjänst är placerad.

Om arbetsplatsen

Sekretariatet som bistår det Nationella expertrådet för klimatanpassning är en del av Enheten Klimatanpassning, på avdelningen Samhällsplanering. Sekretariatet består idag av tre utredare inom klimatanpassningsområdet. Sekretariatets arbete består främst av att verkställa det Nationella expertrådets beställningar av underlag och analyser till stöd för rådets arbete, samt färdigställa rådets rapporter till regeringen.

Enheten Klimatanpassning utför, förutom Sekretariatets arbete, till största delen arbete för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Det arbetet handlar bland annat om att utveckla och producera tjänster samt produkter för klimatanpassning, driva samverka i ett nationellt myndighetsnätverk för klimatanpassning, förvalta webbsidan klimatanpassning.se och analysera svenska myndigheters klimatanpassningsarbete enlig Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Om tjänsten

Som utredare hos oss blir du en viktig del av ett kvalificerat expertteam som bland annat ska genomföra en nationell klimat- och sårbarhetsanalys samt utvärdera det svenska klimatanpassningsarbetet. Du kommer att få ta fram kunskaps- och beslutsunderlag, planera och genomföra analyser, hålla i dialoger och workshops med externa aktörer samt företräda rådet och presentera resultaten i olika sammanhang.

Utöver att arbeta för expertrådet för klimatanpassning tillkommer arbetsuppgifter för Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning och SMHIs affärsverksamhet i mån av tid.

Om dig

Vi söker dig som är en erfaren utredare eller forskare och som har:


• Akademisk examen på lägst magisternivå inom vad SMHI bedömer relevant område för klimatanpassning.

Utöver ovanstående utbildningskrav är det krav på att du har:


• Minst 5 års erfarenhet av arbete med relevans för klimatanpassning
• Erfarenhet av rapportskrivning och analys av större mängd material, både av kvalitativ och kvantitativ karaktär
• Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, samt vara bekväm med engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet 

Det är för tjänsten meriterande med:


• Forskarutbildning
• Erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, klimat- och sårbarhetsanalyser eller andra riskbedömningar, miljöjuridik eller samhällsekonomiska analyser.
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av att hålla i dialoger, workshops och presentationer

För tjänsten bör du ha ett stort intresse för samhällsfrågor och speciellt klimatförändringens påverkan på samhället samt miljön. Som person har du ett strategiskt tänkande i ditt arbete där du tar hänsyn till olika perspektiv och har en förmåga att göra avvägningar utifrån insamlad information. Du är lyhörd inför andra människor och har lätt för att samarbeta. Att strukturera, planera och driva ditt egna arbete framåt är en del av din vardag, där du också har en förmåga att prioritera vid behov. För rollen bör du även kunna producera egen text av hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping. En majoritet av din arbetstid är på plats på kontoret men möjlighet finns att arbeta hemifrån när det passar verksamheten. Resor inom Sverige och ibland även internationellt förekommer.

Sista ansökningsdag: 2024-04-10

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Teknisk systemförvaltare till SMHI i Norrköping

Att arbeta på SMHI är inte som att arbeta på vilken arbetsplats som helst.  Vi har en livsviktig roll att spela. Vårt uppdrag handlar bl a om att minska sårbarheten i samhället samt bidra till hållbarhet genom att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Vi söker just nu dig som vill vara med att skapa tekniska förutsättningar så att vi som myndighet kan fortsätta detta livsviktiga uppdrag. Om tjänsten Som teknisk systemförvaltare kommer arbetet ... Visa mer
Att arbeta på SMHI är inte som att arbeta på vilken arbetsplats som helst.  Vi har en livsviktig roll att spela. Vårt uppdrag handlar bl a om att minska sårbarheten i samhället samt bidra till hållbarhet genom att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Vi söker just nu dig som vill vara med att skapa tekniska förutsättningar så att vi som myndighet kan fortsätta detta livsviktiga uppdrag.

Om tjänsten

Som teknisk systemförvaltare kommer arbetet vara förlagt på enheten Digitala Arbetsplatsen. Enheten ansvarar bland annat för att utveckla och förvalta de verksamhetsstödjande system som alla på SMHI nyttjar. Arbetet är fördelat på olika förvaltningar som ansvarar för grupperingar av system. Som teknisk systemförvaltare kommer huvuddelen av arbetet i ett uppstartsskede ske inom de förvaltningar som arbetar med dokument- och informationshantering, ordbehandling, kalkylprogram och presentationsprogram, samt samarbetsverktyg. Även arbete med applikationspaketering av de programvaror som rör Digitala Arbetsplatsen kan vara aktuellt. Arbetet består av att tillsammans med förvaltningen, med stöd från enheten och avdelningen i stort arbeta med drift, underhåll, förvaltning, support och utveckling av de system som förvaltningen ansvarar för. Detta omfattar även att vara kravställare i upphandlingar.

Arbetet kommer även att omfatta att arbeta med andra system som faller under enhetens ansvar, dessa består t ex av e-lärande, informationsplattformar (CMS), mötesrumsteknik, sant klienter, skrivare och mobiler.

Enheten arbetar även med teknisk förvaltning och användarperspektiv av andra verksamhetsstödjande system, som riktar sig mot alla medarbetare (t ex personalsystem). Dessutom ingår ansvar att säkerställa att SMHI har en fungerande förvaltning och licenshantering av programvaror med specialbehov och färre antal användare.

Enheten vill genom att sätta SMHIs medarbetare i fokus erbjuda verktyg som bidrar till en effektiv och säker digital arbetsplats. Vi lyssnar på verksamheternas behov och omvärldsbevakar för att hitta ändamålsenliga lösningar som passar i vår IT-miljö och som underlättar SMHIs uppdrag.

Enheten består idag av 10 - 12 personer i olika åldrar inom spannet 37 - 65 där majoriteten arbetar som systemförvaltare, team coacher, samt tekniska systemförvaltare. Samtliga medarbetare sitter på Norrköpingskontoret.

Din profil

Vi söker dig med en akademisk utbildning inom området eller annan utbildning/ erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig. Utöver det krävs det att du har,


• arbetat mer än fem år inom IT, varav tre år i någon roll som omfattar helt eller delvis teknisk systemförvaltning
• mycket goda kunskaper inom svenska och goda kunskaper inom engelska
• erfarenhet av att förvalta samt drifta anförskaffade system, både på Windows- och Linuxplattformar

Meriterande för tjänsten är,


• certifieringar/licenser inom automatisering, Linux, Windows
• att ha arbetat med tjänster och system som ofta hänger ihop med de system som faller under digitala arbetsplatsen. T ex kunskap kring Exchange, nät, och infrastruktur.
• erfarenhet av arbete inom statlig/region/kommunsektor med förståelse för upphandlingsregler så som LOU
• kunskap kring att arbeta agilt

Det krävs i den här rollen att du har ett bredare perspektiv på frågor och ser hur det system du är tekniskt systemförvaltare för passar in i helheten. Som teknisk systemförvaltare så behöver du balansera de tekniska kravställningar som kan komma internt utifrån behov, och även externt i form av förordningar och lagstiftning. Det innebär att tekniken bara är en delmängd av arbetet. Här behöver du också ta fram din goda samarbetsförmåga för att nå hela vägen fram. Att förklara teknik för sällananvändare så att de bättre kan förstå användarnas behov är något du är bekväm med. Vi och våra system finns till för verksamheten där vårt uppdrag bl a blir att hjälpa våra kollegor i sitt dagliga arbete. Här kommer din serviceinriktade sida väl till pass för att lyckas med det uppdraget. Som person är du stabil och lugn och bibehåller ditt fokus på rätt saker även när situationer tenderar att ta en annan väg än tänkt. Din förmåga att balansera behov, tid, och prioriteringar tillsammans med förvaltningen, enheten, och IT-avdelningen i stort kommer vara till stor hjälp i ditt arbete.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 1 april – 2024.

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Junior Upphandlare

Ahhh… doften av nybakat! Nu söker SMHI en upphandlare i startgroparna, som nyligen har eller snart ska påbörja sitt yrkesliv som upphandlare. SMHI är beroende av kvalificerat stöd i inköp, en avgörande pusselbit i vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat. Kom och gör skillnad tillsammans med oss! Enheten Inköp och service är del av den centraliserade avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd som har till uppgift att stödja, utveckla och samordna ... Visa mer
Ahhh… doften av nybakat! Nu söker SMHI en upphandlare i startgroparna, som nyligen har eller snart ska påbörja sitt yrkesliv som upphandlare. SMHI är beroende av kvalificerat stöd i inköp, en avgörande pusselbit i vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!

Enheten Inköp och service är del av den centraliserade avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd som har till uppgift att stödja, utveckla och samordna hela SMHIs verksamhet utifrån ett organisationsövergripande perspektiv. Utöver expertis inom inköp samlar avdelningen kompetens inom ekonomi, juridik, kommunikation, personal och samordning. Som upphandlare på SMHI blir du del av ett team bestående av sex andra kunniga och engagerade kollegor.

Genom expertkompetens är inköpsverksamhetens uppdrag att säkerställa att SMHIs inköp sker i enlighet med gällande regler. Vi arbetar på ett strategiskt och affärsmässigt sätt utifrån verksamhetens behov och krav och utgör därigenom ett viktigt stöd för övrig verksamhet på SMHI. Vi uppnår affärsmässighet, verksamhetsnytta och effektivitet genom att förvalta och utveckla processer, ta fram mål och strategier inför anskaffningar, genomföra förstudier och marknadsundersökningar, driva inköpsprojekt från start till mål samt arbeta med avtalsförvaltning och uppföljning. Vi sitter i ett avskilt men öppet landskap och sätter stort värde på att vara tillgängliga för varandra i dialog, stöd och gemenskap.

Om tjänsten

Arbetet består av att genomföra upphandlingar enligt LOU, avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning samt direktupphandlingar. Som ny i rollen får du bra hjälp och stöd hos dina kollegor. Men på sikt vill vi att du mer självständigt planerar, leder och genomför inköp från behovsanalys till avtalstecknande och leverantörs- och avtalsuppföljning. Väl i rollen hanterar du flera projekt i olika faser samtidigt, uppdrag som genomförs tillsammans med olika beställare från olika delar av SMHI där vana och kompetens inom inköp varierar.  Det innebär att övergripande samla behov, stötta och driva främst det operativa inköpsarbetet samt verka för ett gott samarbete gentemot SMHIs övriga verksamhet.  

Om dig

SMHI söker dig som har eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi eller juridik. Du har god datorvana och behärskar Office-paketet. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.

Vi ser gärna att du genom arbete eller praktik har erfarenhet av:


• Inköp inom offentlig verksamhet. 
• Upphandling, direktupphandling, avrop och/eller förnyad konkurrensutsättning.
• Strategiskt inköp/kategoristyrning.
• Avtalsförvaltning.
• Elektroniskt upphandlingsverktyg.
• E-handel.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att trivas och lyckas i rollen som upphandlare. Som ”motor” och stöd för verksamheten i inköp behöver du ha förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt. Utifrån upphandlingsprocessen och verksamhetens behov behöver du själv och i dialog med andra kunna identifiera, prioritera och genomföra uppgifter på ett strukturerat sätt. Arbetet innebär samarbete inom både gruppen, gentemot verksamheten och med externa parter vilket ställer krav på ett undersökande och konstruktivt förhållningssätt och kommunikativ förmåga. Du förstår värdet och vikten av affärsmässiga principer och kan bidra till och stödja verksamheten att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Att vara ny i rollen och på SMHI ställer också krav på att vara prestigelös och lyhörd. Du måste själv kunna be om hjälp och vägledning när det behövs för att uppnå effektivitet och kvalitet i arbetet. Din personliga utveckling gynnar både dig och SMHI, därför är det viktigt att du är nyfiken och villig att lära dig och fortsätta utvecklas i din expertkompetens likväl som i dina förmågor.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta från annan plats när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-04-07

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Researcher in hydrological modeling

Do you want to contribute to a better world and sustainable society? Do you want to work with Swedish and international hydrology? Are you interested in research? Take the chance and become one of our new employees! The unit for Hydrological Research works in Sweden, Europe and worldwide with developing Water and Climate services based on forecast and scenario tools. We assess and predict variability in water resources, climate change impacts, and water q... Visa mer
Do you want to contribute to a better world and sustainable society? Do you want to work with Swedish and international hydrology? Are you interested in research? Take the chance and become one of our new employees!

The unit for Hydrological Research works in Sweden, Europe and worldwide with developing Water and Climate services based on forecast and scenario tools. We assess and predict variability in water resources, climate change impacts, and water quality in catchments including pollutant transport. Our work aims to improve decision-making for water resource management and environmental control, as well as forecasting in early warning services for water-related sectors. We work directly with both external end-users and SMHI’s operational divisions. The unit is very international with some 45 employees from 15 countries.

We are now looking forward to employing one to two scientists with experience in hydrological modeling and development as well as evaluation of hydrological observations and model results. You will work in a research group that supports water management and long-term societal planning with its activities. The group focuses on important societal questions, now and in the future, from water supply and shortages, high flows, water quality impacts and delivery to coasts to climate impact analyses.

Work description

You will work with hydrological models from national to global scales, with large data both as observations and model results, where you need to develop various scripts to e.g. improve the model results with help of observations, homogenize input data, and develop hydrological process descriptions in the model. You will also carry out hydrological research via writing proposals, leading research projects, and actively contribute to SMHI’s activities. You are expected to publish at least one article in a scientific journal per year.

We work in various projects and you will work in groups of different sizes with each project working towards achieving project-specific goals. The work includes scientific analyses, programming, quality control, and documentation. The work tasks require focus on quality of the product, including developing and implementing quality assurance and quality control protocols.

Your profile

We are looking for goal-oriented colleagues who are passionate about their work, meticulous, and comfortable working both independently and in teams. You are a trustworthy and stable person with good self-awareness.

You have a doctoral degree in hydrology or closely related subject that SMHI deems equivalent with at least 2 years of experience in hydrological research after receiving your Ph.D. 

We are looking for you who have (requirement):

Experience in hydrological modelling and analyses with a deep understanding of hydrological processes at different scales


• Demonstrated competence in developing, calibration, and evaluation of hydrological models
• Good knowledge in IT and programming in order to be able to handle and analyze large data associated with hydrological observations and model results 
• Proficiency in Microsoft Office
• Very good knowledge of English, both spoken and written
• SMHI is a Swedish authority with tasks where you as an employee are expected to be able to communicate in Swedish, both verbally and in writing. Because of this, it is required that you have basic knowledge of Swedish or the desire to learn Swedish as a working language within a year.

• Well-developed professional network
• Experience in working with large data in hydrology

Preference will be given to those who have:


• Education or experience in leading a research project
• Proficiency in R, Python, or FORTRAN
• Competence in Linux or supercomputer environment
• Competence in development platform (e.g. GIT) and automatic quality control
• Experience in writing proposals
• Experience in code development for hydrological models
• Competence in developing large scale process-based hydrological models
• Demonstrated competence in research areas within SMHI’s hydrological activities, e.g. water quality modeling, national to global hydrological modeling with process-based models, climate impact analyses, or experience with the hydrological model HYPE

You are familiar with giving presentations and lectures, working in teams, agile approaches and delivering scientific results within defined project goals in a timely and qualitative manner. We work in a multicultural environment where good communication skills are required and former experiences in working internationally, in international teams, or with people of different cultural backgrounds are of merit.

You are research-oriented with published scientific articles and have a scientific work approach with motivation to publish your results.

You already have a permit to live and work in Sweden (e.g. you have an EU citizenship.

Employment: Full time position, 100%.

Location: Norrköping

Last day to apply: 28 April 2024

SMHI is an expert authority with a global outlook and a vital mission to forecast changes in weather, water and climate. With a scientific foundation, we use knowledge, research and services to contribute to a more sustainable society. Every hour of every day, all year round.

SMHI is an Agency with a specific responsibility for civil preparedness. Therefore you could be appointed to be mobilised to SMHI for wartime posting.

Bear in mind that all the documentation and information you send to SMHI in conjunction with your application will be classified as public documents. This means that all the material contained in your application, including attachments, may be disclosed if so requested by a party, on the condition that the information is not subject to confidentiality in accordance with the Public Access to Information and Secrecy Act. You should therefore primarily provide such information that you deem to be relevant in relation to the requirements of the position. Think about your own personal privacy, and avoid sharing information that contains sensitive personal data, or information about your health or that of a family member, your political views or religious beliefs. Visa mindre

Sommarjobb på SMHIs kommunikationsenhet

Är du intresserad av kommunikation om väder, vatten och klimat? Att förmedla aktuell kunskap och populärvetenskap via digitala kanaler? Då kan vi erbjuda ett sommarjobb på SMHIs kommunikationsenhet med särskilt fokus på webb. SMHI är en expertmyndighet som arbetar med information, kunskap och beslutsunderlag för både allmänhet och samhällsaktörer. Sommarjobbet är placerat vid SMHIs kommunikationsenhet i Norrköping. Kommunikationsenheten ansvarar för SMHI... Visa mer
Är du intresserad av kommunikation om väder, vatten och klimat? Att förmedla aktuell kunskap och populärvetenskap via digitala kanaler? Då kan vi erbjuda ett sommarjobb på SMHIs kommunikationsenhet med särskilt fokus på webb.

SMHI är en expertmyndighet som arbetar med information, kunskap och beslutsunderlag för både allmänhet och samhällsaktörer. Sommarjobbet är placerat vid SMHIs kommunikationsenhet i Norrköping. Kommunikationsenheten ansvarar för SMHIs övergripande kommunikation och gemensamma kanaler.

Arbetsuppgifterna rör främst publicering och viss omarbetning av innehåll på smhi.se samt på SMHIs intranät för överföring till nytt CMS-verktyg. Också sammanställning och analyser av användar- och läsarundersökningar, statistik m.m. kan ingå.

Vem är du?


• student på relevant högskole-/universitetsutbildning inom media och kommunikation
• har någon kunskap inom digital kommunikation och webb
• intresserad av kommunikation på en expertmyndighet
• du behärskar svenska språket väl i tal och skrift

Som person behöver du vara ansvarstagande och kunna arbeta självständigt med de arbetsuppgifter du blir tilldelad, men du behöver även ha lätt för att be om hjälp och kunna samarbeta under handledning. Att vara noggrann är även en viktig aspekt vid arbete med informationshantering.

Din ansökan 

Vi ser fram emot din ansökan senast 21 mars 2024!

Sommarjobbet omfattar cirka 8 veckor under perioden 1 juni – 15 augusti 2024, förlagd efter överenskommelse, dock gärna med start så tidigt som möjligt. 

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemadministratör Infrastruktur

Börjar det bli enformigt, för snävt och enkelspårigt? Känns det mera lockande med en tjänst som ”Platform Engineer”, ”DevOps Engineer”eller ”Infrastructure Engineer”. Då är det här något för dig! SMHIs breda och spännande IT-miljö levereras med egen Datacenter och med SMHIs egen IT personal. Vi har moderna och verksamhetsanpassade IT-lösningar och arbetssätt som präglas av samarbete, flexibilitet och innovation. På SMHI får du möjligheten att möta en spänn... Visa mer
Börjar det bli enformigt, för snävt och enkelspårigt? Känns det mera lockande med en tjänst som ”Platform Engineer”, ”DevOps Engineer”eller ”Infrastructure Engineer”. Då är det här något för dig! SMHIs breda och spännande IT-miljö levereras med egen Datacenter och med SMHIs egen IT personal. Vi har moderna och verksamhetsanpassade IT-lösningar och arbetssätt som präglas av samarbete, flexibilitet och innovation. På SMHI får du möjligheten att möta en spännande teknisk framtid tillsammans med riktigt vassa kollegor.

Om SMHIs IT-verksamhet

IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag, det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samlar ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enhet för IT-produktion består av ca 45 IT-proffs fördelat på fyra grupper som tillsammans ansvarar för IT´s produktionstjänster.  Genom nära samarbete i grupperna Infrastruktur Bas, Infrastruktur Server, Drift och Service hanterar vi SMHIs viktiga IT-miljö. Den här tjänsten är placerad i gruppen Infrastruktur Bas som består av 12 personer som främst ansvarar för vår serverplattform, nätverk, lagring och tekniska anläggningar. Arbetet präglas av delaktighet samt lag- och samarbete inom gruppen och enheten. Exempelvis är samarbetet med resterande infrastrukturverksamhet helt integrerat varför man på vår enhet kommer i kontakt med hela spektrat av IT-infrastruktur. SMHI har gett sig ut på en spännande resa för att anpassa hela myndighetens infrastruktur för framtiden genom att modernisera bland annat datacentret, nätverket, virtualiserings- och containerplattformar.

Om tjänsten

SMHI söker nu en systemadministratör inom Infrastruktur och virtualisering. Du arbetar med att utveckla och förvalta SMHIs virtualiseringsplattform, med mikrosegmentering, säkerhet, automatisering och containerlösningar av tjänsterna i vår infrastruktur. Arbetet görs med infrastruktur som kod, automatisering samt nätverks-, server- och applikationsvirtualisering. Plattformen innehåller verktyg och rutiner som SMHI behöver för att driftsätta och förvalta ett datacenter, definierad och realiserad i kod. Utvecklingen av vår plattform består av att optimera eller byta ut komponenter, nyinstallation och uppgradering. Vi arbetar med livscykelhantering, uppgraderingar och patchar samt med felavhjälpning. Det handlar om plattformar för servervirtualisering i form av vSphere, nätverksvirtualisering i form av NSX och applikationsvirtualisering i containerform med hjälp av Tanzu Kubernetes.

Om dig

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT eller som har arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig av SMHI. Du har minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av djupare teknisk systemadministration inom IT-infrastruktur samt besitter kunskaper i virtualisering och Linux. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Vi ser det som meriterande om du har:


• Gått kurser i virtualisering, Kubernetes, Ansible, Lagring och Linux.
• Certifieringar inom relevanta områden, exempelvis IT-infrastruktur.
• Erfarenhet av och kunskap om Kubernetes.
• Erfarenhet av och kunskap om automatisering med ex. AWX/Ansible
• Erfarenhet av och kunskap om VMware’s produkter ex. vSphere, NSX och/eller Tanzu.
• Erfarenhet av och kunskap om Cisco UCS och Lagring.
• Intresse för och kunskaper om närliggande teknikområden.

Dina personliga egenskaper är viktiga för att trivas och lyckas i rollen som systemadministratör. För att göra ett bra jobb behöver du ha en god portion eget driv och du förblir motiverad och effektiv trots hinder i arbetsvardagen. Själv och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att driva och förvalta de områden som man är ansvarig för. Din personliga utveckling gynnar både dig och SMHI, därför är det viktigt att du är nyfiken och villig att lära dig i takt med teknikutvecklingen på och utanför SMHI samt motiveras av att arbeta med kvalificerade kollegor i en spännande miljö. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-03-31

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Studentmedarbetare till SMHIs arkiv

Fångas ditt intresse av historiska handlingar och struktur, samt är du intresserad av rollen som arkivarie? Då har du nu möjlighet att jobba som studentmedarbetare på SMHIs arkiv. SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdrag att vara experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat till nytta för allmänheten, samhälle... Visa mer
Fångas ditt intresse av historiska handlingar och struktur, samt är du intresserad av rollen som arkivarie? Då har du nu möjlighet att jobba som studentmedarbetare på SMHIs arkiv.

SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdrag att vara experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat till nytta för allmänheten, samhällets funktioner och näringslivet. Vi samarbetar dagligen med andra myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt.

Om arkivfunktionen

Arkivfunktionen är en del av enheten Juridik och Informationshantering och har i uppdrag att vårda, bevara, registrera, redovisa samt tillgängliggöra allmänna handlingar som genererats genom SMHIs verksamhet. I första hand arbetar funktionen med att se till att bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter avseende arkiv och diarium efterföljs. SMHIs arkivfunktion består av en verksarkivarie och en arkivarie, där nära samarbete bedrivs med bland annat registratur och säkerhet.

Arbetsinnehåll

Som studentmedarbetare får du möjlighet att omsätta dina studier i praktiken, samt få erfarenhet av vanligt förekommande arbetsuppgifter för arkivarie. Några exempel på arbetsuppgifter är:


• Ordna och förteckna handlingar
• Återsökning i Klara arkivförteckning
• Gallra handlingar
• Arkivvårdande insatser – ex gå igenom handlingar för vård
• I förekommande fall skanna handlingar för utlämnande
• Lättare omflyttningsarbeten i arkiven

Om dig

Vi söker dig som studerar för att bli arkivarie och som har minst 60 godkända högskolepoäng. Du genomför eller har genomfört grundutbildning inom Arkiv- och informationsvetenskap. 

Utöver det ser vi att du behöver:


• Kunna uttrycka dig flytande på svenska, både i tal och skrift
• Ha grundläggande kunskaper i Office-paketet

Meriterande:


• Tidigare erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv
• Tidigare erfarenhet från elektroniska arkivförteckningssystem, t ex Klara arkivredovisning.

För att trivas i rollen som studentmedarbetare hos oss ser vi att du har ett intresse för arkiv och historiska handlingar. Eftersom att en del av arbetet innebär att analysera och bedöma äldre texter behöver du vara kvalitetsmedveten, samt ha lätt för att strukturera ditt arbete. Arbetet innebär stora mängder av information och du behöver ha lätt för dig att ta till dig information och dra egna slutsatser, därmed behöver du ha lätt för att arbeta självgående och med hjälp av dina kunskaper inom arkivvetenskap kunna ta korrekta beslut om hur material ska hanteras.

Anställningsform: Terminsvis upp till 25%, individuell lönesättning. Syftet med anställningen är att du som student ska studera heltid parallellt med anställningen.

Placeringsort: Norrköping, arbetet behöver utföras på plats

Sista ansökningsdag: 24 mars 2024

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Upphandlare med intresse för hållbarhet i inköp

SMHI är beroende av kvalificerat stöd i inköp, en avgörande pusselbit i vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat. Hållbarhet är något alla bidrar till på SMHI, men nu söker vi dessutom en upphandlare som kan driva hållbarhetsfrågan i SMHIs inköpsarbete. Dubbelbra! Enheten Inköp och service är del av den centraliserade avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd som har till uppgift att stödja, utveckla och samordna hela SMHIs verksamhet utifrån ett... Visa mer
SMHI är beroende av kvalificerat stöd i inköp, en avgörande pusselbit i vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat. Hållbarhet är något alla bidrar till på SMHI, men nu söker vi dessutom en upphandlare som kan driva hållbarhetsfrågan i SMHIs inköpsarbete. Dubbelbra!

Enheten Inköp och service är del av den centraliserade avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd som har till uppgift att stödja, utveckla och samordna hela SMHIs verksamhet utifrån ett organisationsövergripande perspektiv. Utöver expertis inom inköp samlar avdelningen kompetens inom ekonomi, juridik, kommunikation, personal och samordning. Som upphandlare på SMHI blir du del av ett team bestående av sex andra kunniga och engagerade kollegor.

Genom expertkompetens är inköpsverksamhetens uppdrag att säkerställa att SMHIs inköp sker i enlighet med gällande regler. Vi arbetar på ett strategiskt och affärsmässigt sätt utifrån verksamhetens behov och krav och utgör därigenom ett viktigt stöd för övrig verksamhet på SMHI. Vi uppnår affärsmässighet, verksamhetsnytta och effektivitet genom att förvalta och utveckla processer, ta fram mål och strategier inför anskaffningar, genomföra förstudier och marknadsundersökningar, driva inköpsprojekt från start till mål samt arbeta med avtalsförvaltning och uppföljning. Vi sitter gemensamt i ett avskilt rum och sätter stort värde på att vara tillgängliga för varandra i dialog, stöd och gemenskap.

Om tjänsten

Arbetet består av att genomföra upphandlingar enligt LOU, avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning samt direktupphandlingar. Självständigt planerar, leder och genomför du inköp från behovsanalys till avtalstecknande och leverantörs- och avtalsuppföljning. Parallellt hanterar du flera projekt i olika faser samtidigt, uppdrag som genomförs tillsammans med olika beställare från olika delar av SMHI där vana och kompetens inom inköp varierar. 

Just nu finns behov av att stärka gruppens kompetens gällande hållbarhetsperspektiv i inköp. Det innebär att övergripande samla behov, stötta och driva det strategiska och operativa inköpsarbetet samt främja en god samarbetsdynamik gentemot SMHIs övriga verksamhet.  

Om dig

SMHI söker en upphandlare med några, minst två, års arbetslivserfarenhet inom offentlig upphandling. Du har hunnit tillgodogöra dig praktisk erfarenhet av upphandling, direktupphandling, avrop och förnyad konkurrensutsättning. Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet av strategiskt och operativt inköpsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Du har eftergymnasial utbildning inom inköp, juridik eller ekonomi, alternativt arbetslivserfarenhet inom inköp som SMHI bedömer som likvärdigt. Du har god datorvana och erfarenhet av arbete i inköpssystem liksom behärskar Office-paketet. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har:


• Erfarenhet av strategiskt inköpsarbete/kategoristyrning.
• Erfarenhet av kravställning kopplat till säkerhetsområdet
• Arbetat med avtalsförvaltning.
• Allmän projektledarkunskap.
• Erfarenhet av förhandlingsarbete.
• Erfarenhet av e-handel.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att trivas och lyckas i rollen. Som ”motor” och stöd i inköp behöver du ha förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt. Utifrån upphandlingsprocessen och verksamhetens behov behöver du själv och i dialog med andra kunna identifiera, prioritera och genomföra uppgifter på ett strukturerat sätt. Arbetet innebär samarbete inom både gruppen, gentemot verksamheten och med externa parter vilket ställer krav på ett undersökande och konstruktivt förhållningssätt och kommunikativ förmåga. Du hjälper verksamheten navigera i inköpsarbete och behöver vara öppen för nya idéer och själv bidra till att lösa problem och se möjligheter samtidigt som du säkerställer att inköpsarbetet följer rådande lagar och regler.  

Du behöver kunna arbeta strategiskt och främja långsiktig hållbarhet i inköpsarbetet likväl som du kan synliggöra ett helhetsperspektiv. Du kan väga samman information, analysera och förstå för kloka beslut. Du värnar om och kan agera med omdöme utifrån statstjänstemannarollen.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta från annan plats när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-03-24

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Upphandlare med intresse för inköp inom IT

Kom och köp! SMHI är beroende av kvalificerat stöd i inköp, en avgörande pusselbit i vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat. Här bidrar vi alla till att rädda världen lite grann varje dag. Enheten Inköp och service är del av den centraliserade avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd som har till uppgift att stödja, utveckla och samordna hela SMHIs verksamhet utifrån ett organisationsövergripande perspektiv. Utöver expertis inom inköp samlar a... Visa mer
Kom och köp! SMHI är beroende av kvalificerat stöd i inköp, en avgörande pusselbit i vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat. Här bidrar vi alla till att rädda världen lite grann varje dag.

Enheten Inköp och service är del av den centraliserade avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd som har till uppgift att stödja, utveckla och samordna hela SMHIs verksamhet utifrån ett organisationsövergripande perspektiv. Utöver expertis inom inköp samlar avdelningen kompetens inom ekonomi, juridik, kommunikation, personal och samordning. Som upphandlare på SMHI blir du del av ett team bestående av sex andra kunniga och engagerade kollegor.

Genom expertkompetens är inköpsverksamhetens uppdrag att säkerställa att SMHIs inköp sker i enlighet med gällande regler. Vi arbetar på ett strategiskt och affärsmässigt sätt utifrån verksamhetens behov och krav och utgör därigenom ett viktigt stöd för övrig verksamhet på SMHI. Vi uppnår affärsmässighet, verksamhetsnytta och effektivitet genom att förvalta och utveckla processer, ta fram mål och strategier inför anskaffningar, genomföra förstudier och marknadsundersökningar, driva inköpsprojekt från start till mål samt arbeta med avtalsförvaltning och uppföljning. Vi sitter i ett gemensamt i avskilt rum och sätter stort värde på att vara tillgängliga för varandra i dialog, stöd och gemenskap.

Om tjänsten

Arbetet består av att genomföra upphandlingar enligt LOU, avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning samt direktupphandlingar. Självständigt planerar, leder och genomför du inköp från behovsanalys till avtalstecknande och leverantörs- och avtalsuppföljning. Parallellt hanterar du flera projekt i olika faser samtidigt, uppdrag som genomförs tillsammans med olika beställare från olika delar av SMHI där vana och kompetens inom inköp varierar. 

Just nu finns behov av att stärka gruppens kompetens gällande upphandling inom IT-området, både strategiskt och operationellt. Det innebär att övergripande samla behov, stötta och driva det strategiska och operativa inköpsarbetet samt främja en god samarbetsdynamik gentemot SMHIs IT-verksamhet.

Om dig

SMHI söker en upphandlare med några, minst två, års arbetslivserfarenhet inom offentlig upphandling. Du har hunnit tillgodogöra dig praktisk erfarenhet av upphandling, direktupphandling, avrop och förnyad konkurrensutsättning. Vi ser det som starkt meriterande om du har erfarenhet av operativt och strategiskt inköpsarbete inom IT-kategorin.

Du har eftergymnasial utbildning inom inköp, juridik eller ekonomi, alternativt arbetslivserfarenhet inom inköp som SMHI bedömer som likvärdigt. Du har god datorvana och erfarenhet av arbete i inköpssystem liksom behärskar Office-paketet. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har:


• Erfarenhet av strategiskt inköpsarbete/kategoristyrning.
• Arbetat med avtalsförvaltning.
• Erfarenhet av kravställning kopplat till informationssäkerhet
• Allmän projektledarkunskap.
• Erfarenhet av förhandlingsarbete.
• Erfarenhet av e-handel.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att trivas och lyckas i rollen. Som ”motor” och stöd i inköp behöver du ha förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt. Utifrån upphandlingsprocessen och verksamhetens behov behöver du själv och i dialog med andra kunna identifiera, prioritera och genomföra uppgifter på ett strukturerat sätt. Arbetet innebär samarbete inom både gruppen, gentemot verksamheten och med externa parter vilket ställer krav på ett undersökande och konstruktivt förhållningssätt och kommunikativ förmåga. Du hjälper verksamheten navigera i inköpsarbete och behöver vara öppen för nya idéer och själv bidra till att lösa problem och se möjligheter samtidigt som du säkerställer att inköpsarbetet följer rådande lagar och regler.  

Du behöver kunna arbeta strategiskt och främja långsiktig hållbarhet i inköpsarbetet likväl som du kan synliggöra ett helhetsperspektiv. Du kan väga samman information, analysera och förstå för kloka beslut samt värnar om och kan agera med omdöme utifrån statstjänstemannarollen.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta från annan plats när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-03-24

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Sommarjobb inom meteorologi

Studerar du meteorologi och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Då har du nu möjlighet att få nyttja dina kunskaper i praktiken genom att stötta i arbetet på vår observationsenhet. SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdrag att vara experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat till nytta för all... Visa mer
Studerar du meteorologi och vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle? Då har du nu möjlighet att få nyttja dina kunskaper i praktiken genom att stötta i arbetet på vår observationsenhet.

SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdrag att vara experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat till nytta för allmänheten, samhällets funktioner och näringslivet. Vi samarbetar dagligen med andra myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt.

Observationsenheten – Meteorologi

Gruppen Meteorologi vid Observationsenheten ansvarar för att inspektera meteorologiska stationer samt digitalisera, granska och lagra data från dessa. De hanterar även inkommande ärenden gällande meteorologiska observationer.

Om tjänsten

Hos oss erbjuds du möjlighet att jobba med dessa arbetsuppgifter i sommar:


• Framtagning av klassificeringsinformation för mätstationer:
 Uppgiften innebär att utifrån givna kriterier göra en bedömning av hur väl våra mätstationer uppfyller kriterierna, med avseende på en viss parameter, såsom t ex mätning av vind.
• Framtagning av vindrosor:
 Med hjälp av ett färdigt program ta fram så kallade vindrosor för automatiska mätstationer över olika tidsperioder, vilket i sin tur bland annat ska utgöra ett underlag för kommande inspektionsarbete.
• Kvalitetsarbete inom historiska observationsdata:
 Komplettera/analysera äldre observationsdata, med hjälp av observationsstationers journaler/dagböcker.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma.

Om dig

Vi söker dig som är meteorologistudent, med fördel i slutet av din utbildning, och som vill få möjlighet att nyttja dina kunskaper i praktiken.

Arbetsuppgifterna är tämligen detaljrika och därmed behöver du vara noggrann och strukturerad. Arbetet genomförs huvudsakligen individuellt men i nära dialog med handledare, vilket innebär att du behöver kunna driva ditt egna arbete men även ha en tydlig kommunikation och be om hjälp för att uppgifterna ska bli rätt.

Placeringsort: Norrköping, arbetet behöver utföras på kontoret.

Sista ansökningsdag: 20 mars 2024

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemadministratörer Windows

Hur ser din önskelista ut - vad är viktigt för dig på jobbet? Lockas du av en spännande och avancerad IT-miljö, kunniga och trevliga kollegor, innovativa och flexibla arbetsformer, balans i och flexibilitet mellan arbets- och privatliv eller kanske möjligheten att bidra till en bättre värld? Läs vidare så får du veta mer! Om SMHIs IT-verksamhet IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag, det gör vi genom att tillhandah... Visa mer
Hur ser din önskelista ut - vad är viktigt för dig på jobbet? Lockas du av en spännande och avancerad IT-miljö, kunniga och trevliga kollegor, innovativa och flexibla arbetsformer, balans i och flexibilitet mellan arbets- och privatliv eller kanske möjligheten att bidra till en bättre värld? Läs vidare så får du veta mer!

Om SMHIs IT-verksamhet

IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag, det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samlar ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enhet för IT-produktion består av ca 40 kollegor fördelat på fyra grupper som tillsammans ansvarar för infrastruktur, drift och service av SMHIs viktiga IT-miljö. Våra Windows-proffs tillhör en grupp om 10 personer som tillsammans ansvarar för operativsystem på server och klient, automatisering, databas samt identitet och behörighet i våra system. Arbetet präglas av delaktighet samt lag- och samarbete inom gruppen och enheten. Exempelvis är samarbetet med resterande infrastrukturverksamhet helt integrerat varför man på vår enhet kommer i kontakt med hela spektrat av IT-infrastruktur. Vi är i ett spännande skede med införande av containerlösningar och mikrosegmentering. Innovation och flexibla arbetssätt är en nödvändighet för att uppnå en effektiv verksamhet. Vi har förvisso mycket att göra men sammantaget kan vi erbjuda en verkligt spännande IT- och arbetsmiljö som erbjuder stort utrymme för professionell utveckling.

Om tjänsten

Det huvudsakliga uppdraget som systemadministratör för Windows innebär djupare teknisk förvaltning och utveckling av våra Windowsbaserade klient- och serverplattformar, MS -databaser, vår Citrix-miljö och Exchange. Vi arbetar proaktivt med att automatisera våra processer i syfte att frigöra tid för innovation och utveckling. Säkerhetsarbete och redundans av vår miljö är också ett viktigt fokusområde som präglar arbetet.

SMHI har också behov av och ser gärna att man bidrar del av arbetstiden inom ett annat närliggande teknikområde. Exempelvis är vårt arbete inom IT-säkerhet samt identitetshantering och autentiseringslösningar prioriterade områden. Men det skulle också kunna vara att ta en mer ledande och samordnande roll för ett teknikområde på enheten.   

Om dig

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT eller yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Du har minst ett år av djupare tekniskt systemadministrativt arbete inom IT-infrastruktur och Windowsområdet, både server och klient.

Det är starkt meriterande om du har minst ett års yrkeserfarenhet av arbete med Exchange som systemadministratör. Likaså erfarenhet av automatiseringsarbete. Vi sätter också stort värde på utbildning/certifieringar inom teknikområdet Windows server och klient samt inom Exchange.

Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet av och/eller utbildning inom:


• Manageringsverktyg för Windowsmiljö server och klient.
• Arbete med databasserver.
• Virtuell desktopmiljö.
• Scriptning och vana att använda PowerShell.
• IT-säkerhetsarbete, gärna med fokus inom Windows.
• Identity and Access Management (IAM) med erfarenhet av AD och PKI.
• Operativt ledarskap inom IT-området.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för oss. För att göra ett bra jobb behöver du ha en god portion eget driv och du förblir motiverad och effektiv trots hinder i arbetsvardagen. Du har en stark lojalitetskänsla för ditt uppdrag och dina kollegor. Själv och tillsammans med dina närmaste kollegor identifierar, prioriterar och genomför du uppgifter. Förutom nämnda initiativförmåga ställer det därför också krav på en vilja till och förmåga att samarbeta med andra. Din personliga utveckling gynnar både dig och SMHI, därför är det viktigt att du är nyfiken och villig att lära dig i takt med teknikutvecklingen på och utanför SMHI samt motiveras av att arbeta med kvalificerade kollegor i en spännande miljö. 

Anställningsform: 2 tjänster på heltid ska tillsättas, vi erbjuder tillsvidareanställning.

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-03-10

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Forskare hydrologisk modellering

Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Vill du jobba med svensk och internationell hydrologi? Är du intresserad av forskning? Ta chansen och bli en av våra nya medarbetare! SMHIs hydrologiska forskningsenhet arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkva... Visa mer
Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Vill du jobba med svensk och internationell hydrologi? Är du intresserad av forskning? Ta chansen och bli en av våra nya medarbetare!

SMHIs hydrologiska forskningsenhet arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bland annat till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar med externa användare men även som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 45 medarbetare från 15 länder.

Vi söker nu en till två (1-2) forskare med erfarenhet av hydrologisk modellering samt utveckling och utvärdering av hydrologiska observationer och modellresultat. Du kommer att jobba i en forskningsgrupp där verksamheten stödjer vattenförvaltning och långsiktig samhällsplanering. Gruppen fokuserar på viktiga samhällsfrågor, idag och i framtiden, från vattenförsörjning och vattenbrist, höga flöden, vattenkvalitetspåverkan och belastning till hav till klimatanalys.

Om tjänsten

Du kommer att jobba med hydrologiska modeller från nationell till global skala, med stora hydrologiska datamängder, både i observations och modelleringssammanhang, där du behöver utveckla skript med syftet att bland annat förbättra modellresultat med hjälp av observationer, homogenisera indata, och utveckla beskrivningar av hydrologiska processer i modellen. Du ska även driva hydrologisk forskning genom att skriva ansökningar, leda forskningsprojekt, och aktivt bidra till SMHIs verksamhetsmål. Du förväntas publicera minst en vetenskaplig artikel per år.

Vi utför vårt arbete i olika projekt och du kommer att jobba i olika stora grupper som jobbar mot olika projektspecifika mål. I arbetet ingår vetenskaplig analys, programmering, kvalitetssäkring och dokumentation. Arbetsuppgifter kräver fokus på produktkvalitet, inklusive utveckling och uppföljning av kvalitetssäkringsprotokoll.

Om dig

Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, noggrann och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är en trygg och stabil person med god självinsikt.

Du har universitetsutbildning med doktorsexamen i hydrologi eller närliggande ämnesområde som SMHI bedömer likvärdig och åtminstone 2-års erfarenhet av forskning i hydrologi efter din doktorsexamen.

Vi söker Dig som har (krav):


• Erfarenhet av hydrologisk modellering och analys i hydrologiska sammanhang samt förståelse för hydrologiska processer i olika skalor
• Påvisad kompetens inom hydrologisk modellutveckling, kalibrering och utvärdering
• Goda IT- och programmeringskunskaper för att kunna hantera och analysera stora datamängder kopplat till hydrologiska observationer och modellresultat
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• SMHI är en svensk myndighet med uppdrag där du som medarbetare förväntas kunna kommunicera på svenska, både i tal och skrift. För det krävs att du har grundläggande kunskaper i svenska eller viljan att lära dig svenska som arbetsspråk inom ett år.
• Väl utvecklat vetenskapligt nätverk
• Erfarenhet av databearbetning av stora datamängder i hydrologiskt sammanhang

 Meriterande:


• Utbildning eller erfarenheter i ledning av forskningsprojekt
• Goda kunskaper i R, Python, eller Fortran
• Kunskaper i Linux eller superdator-miljö
• Kunskaper i utvecklingsverktyg (t.ex. Git) och automatiserad kvalitetssäkring
• Erfarenhet av att skriva forskningsansökan
• Erfarenhet av kodutveckling för hydrologiska modeller
• Erfarenhet av att utveckla storskaliga processorienterade hydrologiska modeller
• Påvisad kompetens inom forskningsområden i den hydrologiska verksamheten, t.ex. vattenkvalitetsmodellering, kontinental till global hydrologisk modellering med processorienterade modeller, klimatpåverkan, erfarenhet av den hydrologiska modellen HYPE

Du är van att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera vetenskapligt resultat inom definierade projektmål på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. Vi jobbar i en multi-kulturell miljö där bra kommunikationsförmåga behövs och tidigare erfarenhet av att jobba internationellt, i internationella teams eller med människor som har olika kulturella bakgrunder är meriterande.

Du har en forskarprofil med publicerade vetenskapliga artiklar samt vetenskapligt arbetssätt och motivation att publicera dina arbetsresultat.

Du har redan tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (t.ex. du har EU medborgarskap).

Anställningsform: Tillsvidareanställning 100 %

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 28 april 2024 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemadministratör inom Övervakning

Har du koll på läget? Toppen! Just nu söker vi en Systemadministratör som kan hjälpa oss ta nästa steg i vår IT-övervakning. Vi kan erbjuda givande och utvecklande arbetsuppgifter, en spännande och innovativ IT-miljö, trevliga och kompetenta kollegor och flexibla arbetsvillkor. SMHI är en expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. Visste du att ungefär var sjätte person jobbar i en renodlad IT-roll på SMHI. IT i alla dess former är helt avgörande för... Visa mer
Har du koll på läget? Toppen! Just nu söker vi en Systemadministratör som kan hjälpa oss ta nästa steg i vår IT-övervakning. Vi kan erbjuda givande och utvecklande arbetsuppgifter, en spännande och innovativ IT-miljö, trevliga och kompetenta kollegor och flexibla arbetsvillkor.

SMHI är en expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. Visste du att ungefär var sjätte person jobbar i en renodlad IT-roll på SMHI. IT i alla dess former är helt avgörande för att SMHI ska uppfylla sitt uppdrag. Det gör vi genom att tillhandahålla användarvänliga, kostnadseffektiva och ändamålsenliga IT-tjänster och verktyg. SMHIs IT-avdelning samlar ca 110 personer fördelade på fyra enheter; arkitektur, digitala arbetsplatsen, systemutveckling och IT-produktion.

Enheten IT produktion utgör ett viktigt nav i SMHIs IT-miljö och ansvarar för infrastruktur, drift och service. Enheten består av fyra grupper, gruppen Drift ansvarar främst för förvaltning och utveckling av produktionsnära verktyg för övervakning, styrning och ärendehantering. Gruppen består av 13 engagerade och kunniga kollegor, nio män och fyra kvinnor som arbetar i nära samarbete med varandra och övriga funktioner inom IT och verksamheten.

Om tjänsten

Förvaltningen av nuvarande övervakningssystem görs inom ramen för ett tekniskt funktionsobjekt, TFO övervakning. I funktionsobjektet arbetar flera IT-proffs som tillsammans ansvarar för att det finns en stabil plattform för att hantera övervakning av SMHIs IT-miljö, allt från infrastruktur, applikationer, väderobservationer till SMHIs produkter. Övervakning är en central uppgift för att SMHI ska upprätthålla verksamheten dygnet runt, året om, och uppfylla sitt samhällsviktiga uppdrag.

SMHI har sedan många år en välfungerande övervakningsplattform där arbetssätt och lösningar är väl dokumenterade och etablerade i organisationen. Vi har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med att integrera övervakningen med andra system, exempelvis för automatisering och ärendehantering. Vi står nu inför ett spännande teknikskifte: Övervakningsplattformen ska anpassas till ny teknik parallellt som mikrosegmentering och containerplattformar är tekniker som vi har börjat integrera som lösningar i infrastrukturen.

Som systemadministratör arbetar du i nära samarbete med dina närmaste kollegor i kommande byte av övervakningsplattform. Våra kravställare är SMHIs kärnverksamhet, men skiftet innebär också integration med en rad andra system. Därför kommer samarbete och dialog bli viktiga verktyg för ett effektivt skifte. Genom din kompetens och engagemang uppmuntras du att bidra med lösningar och bistå i strategiska och tekniska val i implementeringsprocessen.

När väl skiftet är genomfört växlar arbetet fokus till att förvalta och vidareutveckla den nya plattformen. SMHI har också behov av och ser gärna att man i mån av tid bidrar inom ett andra närliggande teknikområden. På så sätt får du möjlighet att växa i din kompetens utifrån ditt teknikintresse.

Om dig

Vi söker dig som har minst tre års yrkeserfarenhet inom IT-infrastruktur eller systemutveckling. Du har en eftergymnasial utbildning inom IT alternativt yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Du besitter goda kunskaper i Linux och har kompetens inom programmering och/eller skriptning i Python, Bash-skriptning eller PowerShell. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.

Vi ser det som starkt meriterande om du yrkeserfarenhet inom systemövervakning. I övrigt ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av/kompetens inom:


• Drift och utveckling av applikationer.
• Övervakningsverktyg (ex Grafana, Prometheus, Nagios)
• IT-infrastruktur, servrar, nätverk, databaser.
• Versionshantering (ex GitLab).
• Automatisering, gärna genom AWX/Ansible.
• Containerplattform (ex Kubernetes eller Docker).

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att trivas och lyckas i rollen som Systemadministratör. En väl fungerande grupp är en förutsättning för ett bra resultat, det ställer krav på både en god samarbets- och kommunikativ förmåga. Nyfikenhet, innovation och kreativitet tror vi är andra viktiga egenskaper i det kommande arbetet med en ny övervakningsplattform.

Du besitter en god portion eget driv och du förblir motiverad och effektiv trots hinder i arbetsvardagen. Du har en stark lojalitetskänsla för ditt uppdrag och dina kollegor. Själv och tillsammans med dina närmaste kollegor identifierar, prioriterar och genomför du uppgifter och tar initiativ efter att ha förankrat med berörda parter. Din personliga utveckling gynnar både dig och SMHI, därför är det viktigt att du är nyfiken och villig att lära dig i takt med teknikutvecklingen på och utanför SMHI samt motiveras av att arbeta med kvalificerade kollegor i en spännande miljö. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2024-03-17

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Ekonom

Nu har du möjligheten att söka dig till en spännande myndighet som genom expertkompetens inom väder, vatten och klimat bidrar till ett säkert och hållbart samhälle. Ekonomi och ekonomistyrning är en förutsättning för all verksamhet, så även för att vi på SMHI ska lyckas i vårt samhällsviktiga uppdrag. SMHIs Ekonomienhet utgör ett viktigt och effektivt stöd till SMHIs övriga verksamhet. På enheten arbetar idag 13 personer med redovisning, controlling och s... Visa mer
Nu har du möjligheten att söka dig till en spännande myndighet som genom expertkompetens inom väder, vatten och klimat bidrar till ett säkert och hållbart samhälle. Ekonomi och ekonomistyrning är en förutsättning för all verksamhet, så även för att vi på SMHI ska lyckas i vårt samhällsviktiga uppdrag.

SMHIs Ekonomienhet utgör ett viktigt och effektivt stöd till SMHIs övriga verksamhet. På enheten arbetar idag 13 personer med redovisning, controlling och systemförvaltning. Enhetens arbete är en viktig förutsättning för att myndigheten ska nå sina mål och kunna utföra sina uppdrag.

Om tjänsten

Tjänsten innebär löpande ekonomiarbete såsom arbete med månads-, tertial- och årsbokslut. Det innebär även arbete med periodiseringar, projektuppföljning och andra ekonomiuppgifter inom myndigheten. Samarbete med enhetens systemförvaltare för ekonomisystemet UNIT4 ERP är också en del av rollen.

Exempel på fler arbetsuppgifter:


• Löpande arbete med intäkts- och kostnadsuppföljning
• Viss extern rapportering, till exempel till Ekonomistyrningsverket
• Visst analys- och utredningsarbete med koppling till verksamheten
• Stöd till verksamheten i samband med budget, uppföljning och prognos kan också ingå i rollen

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping.

Din profil

Rollen som ekonom innebär många olika kontaktytor i organisationen. En bra samarbetsförmåga är en förutsättning för att uppnå ett gott resultat. Som person är du lyhörd, noggrann och analytisk samt arbetar strukturerat. Du har en god kommunikativ förmåga och kan presentera och förklara ekonomi på ett enkelt sätt.

Vi ser även att du uppfyller följande kvalifikationer för tjänsten;


• Minst 2-årig eftergymnasial ekonomiutbildning eller motsvarande erfarenhet SMHI bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av analysarbete inom ekonomi
• Erfarenhet av samarbete med olika nivåer/intressenter i en organisation
• Goda kunskaper i Excel. Goda kunskaper i övriga MS Office-system
• Kunskaper i redovisning
• Mycket goda kunskaper i svenska, så väl i tal som skrift. Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift 

Meriterande för tjänsten,


• Kunskaper i Unit 4 ERP eller liknande affärssystem

 

Sista ansökningsdag: Vi ser fram emot din ansökan, men inte senare än 2024-03-08.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Nätansvarig för blixt- och radarstationer till SMHI Norrköping

Som Nätansvarig för blixt- och radarstationer har du ett övergripande administrativt ansvar. Utmärkande för uppdraget är att det är en blandning av administrativt förvaltande arbete och framåtsyftande utvecklingsarbete. Gemensamt för de båda delarna är att det utförs i dialog med andra aktörer såsom interna och externa kunder, markägare, tillsynspersoner och andra myndigheter. Om tjänsten Som Nätansvarig har du ett övergripande administrativt ansvar för ... Visa mer
Som Nätansvarig för blixt- och radarstationer har du ett övergripande administrativt ansvar. Utmärkande för uppdraget är att det är en blandning av administrativt förvaltande arbete och framåtsyftande utvecklingsarbete. Gemensamt för de båda delarna är att det utförs i dialog med andra aktörer såsom interna och externa kunder, markägare, tillsynspersoner och andra myndigheter.

Om tjänsten

Som Nätansvarig har du ett övergripande administrativt ansvar för Blixt- och radarstationer. Detta ansvar omfattar huvudsakligen att:


• föra dialog med användare/kunder av mätdata
• hålla ihop processen avseende etablering och avveckling av stationer.
• säkerställa en fungerande infrastruktur för näten med avseende på markavtal, elavtal, tillsynspersoner samt för insamling av mätdata.
• ajourhålla stationsrelaterade metadata såsom adress- och kontaktuppgifter, position för mätplats, bestyckning samt ta fram och ajourhålla instruktioner för administrationen och tillsynen av stationsnäten.
• ansvara för det ekonomiska arbetet inom beslutad budget för driften av nätet.
• ansvara för uppföljning av tillgänglighet på data och utveckla dessa mätningar.
• driva stora och små projekt/aktiviteter i perioder. I tjänsten igår projektledning då vi jobbar med ständig utveckling av verksamheten och tekniken. Flertalet projekt inkluderar upphandling enligt LOU.

Om arbetsgruppen Nät

Gruppen ansvarar för att i dialog med kunder och användare av insamlade observationsdata förvalta och utveckla SMHI:s olika observationsnät.  Vi är idag 12 personer med jämn könsfördelning, i åldrarna mellan 41 och 61 år. Arbetet i gruppen går mot ett mer projektorienterat arbetssätt och antalet uppdrag som kräver kvalificerad handläggarkompetens ökar, liksom samverkan både nationellt och internationellt inom mätdataområdet. Kulturen präglas av: Planering, noggrannhet, ordning och reda, hjälpsamhet, engagemang och kunskap, ”Det vi gör är viktigt för att SMHI ska kunna leverera sina produkter/tjänster”.

Din profil

För att förstå verksamheten/uppdraget och aktivt delta i dialogen behövs intresse och kompetens inom det tekniska/naturvetenskapliga området. Därför söker vi dig som har eftergymnasial utbildning inom det tekniska eller naturvetenskapliga området eller annan motsvarande utbildning/ erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Meriterande är om du har erfarenhet alt. utbildning inom matematik, fysik eller teknik.

Utöver det ser vi också att du behöver ha,


• Minst 2 års erfarenhet från arbete i teknisk-/naturvetenskaplig-/samhällsplanerande-/statsförvaltningsuppdrag
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• God datorvana och kunskaper i Windows samt Office-paketet
• B - körkort

Meriterande för tjänsten är erfarenhet inom,


• Mätsystem eller fjärranalys
• Frekvensfrågor
• Projektledning, förvaltningsledning eller liknande
• Upphandlingar enligt LOU
• Offentlig förvaltning

Du trivs med att arbeta administrativt då tjänsten kräver goda administrativa förmågor, ordningssinne samt intresse för och förmåga att strukturera och effektivisera stationsadministrationen. Tjänsten innebär en blandning av arbetsuppgifter som är av karaktären ”här och nu” och mer långsiktiga strategiska frågeställningar vilket ställer krav på din förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter samt ha en vana och en vilja att lösa arbetsuppgifter i dialog och samarbete med andra. Goda kommunikativa egenskaper liksom ödmjukhet och lyhördhet är därför grundläggande för rollen som nätansvarig.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Resor: Resor kan förekomma. En del fältresor i utbildningssyfte samt vid möte med externa intressenter/samverkanspartners både nationellt och internationellt.

Sista ansökningsdag: 17 mars - 2024

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Nätansvarig Hydrologi till SMHI Norrköping

Den här tjänsten erbjuder en blandning av administrativt förvaltande arbete och framåtsyftande utvecklingsarbete av observationsnäten. Gemensamt för de båda delarna är att det utförs i dialog med andra aktörer såsom interna och externa kunder, markägare, observatörer och andra myndigheter. Om tjänsten Som Nätansvarig har du ett övergripande administrativt och koordinerande ansvar för vattenföringsstationer, isläggning/islossningsstationer och vattenstånd... Visa mer
Den här tjänsten erbjuder en blandning av administrativt förvaltande arbete och framåtsyftande utvecklingsarbete av observationsnäten. Gemensamt för de båda delarna är att det utförs i dialog med andra aktörer såsom interna och externa kunder, markägare, observatörer och andra myndigheter.

Om tjänsten

Som Nätansvarig har du ett övergripande administrativt och koordinerande ansvar för vattenföringsstationer, isläggning/islossningsstationer och vattenståndsstationer i grund-, tilläggs- och uppdragsnät.

Detta ansvar omfattar huvudsakligen att:


• föra dialog med användare/kunder av mätdata
• hålla ihop processen avseende etablering och avveckling av stationer.
• handlägga s.k. restaureringsärenden, otillåten påverkan i vattendrag, vattendomar och kungörelser. Arbetsuppgiften innebär kontakter med lokala och regionala myndigheter såsom länsstyrelser, miljö- och hälsoskyddskontor och bygglovkontor.
• säkerställa en fungerande infrastruktur för näten med avseende på markavtal, elavtal, observatörer/ tillsynspersoner samt för kommunikation av mätdata.
• ajourhålla stationsrelaterade metadata såsom adress- och kontaktuppgifter, position för mätplats, bestyckning samt ta fram och ajourhålla instruktioner för administrationen och tillsynen av stationsnäten.
• ansvara för det ekonomiska arbetet inom beslutad budget för driften av näten.
• ansvara för uppföljning av tillgänglighet på data och utveckla dessa mätningar.
• driva projekt/aktiviteter, främst inom de hydrologiska näten, men det kan även bli fråga om andra uppdrag.
• delta i internationell samverkan och även i omvärldsspaning av området.

Om arbetsgruppen Nät

Gruppen ansvarar för att i dialog med kunder och användare av insamlade observationsdata förvalta och utveckla SMHI:s olika observationsnät.  Vi är idag 12 personer med jämn könsfördelning, i åldrarna mellan 41 och 61 år. Arbetet i gruppen går mot ett mer projektorienterat arbetssätt och antalet uppdrag som kräver kvalificerad handläggarkompetens ökar, liksom samverkan både nationellt och internationellt inom mätdataområdet. Kulturen präglas av: Planering, noggrannhet, ordning och reda, hjälpsamhet, engagemang och kunskap, ”Det vi gör är viktigt för att SMHI ska kunna leverera sina produkter/tjänster”.

Din profil

För att förstå verksamheten/uppdraget och aktivt delta i dialogen behövs intresse och kompetens inom det tekniska/naturvetenskapliga området. Därför söker vi dig som har eftergymnasial utbildning inom det tekniska eller naturvetenskapliga området eller annan motsvarande utbildning/ erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Har du erfarenhet/ utbildning inom hydrologi, projektledning eller miljöjuridik är det meriterande.

Utöver det ser vi också att du behöver ha,


• Minst 2 års arbetslivserfarenhet inom relevant område
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• God datorvana och kunskaper i Windows samt Office-paketet
• B - körkort

Du trivs med att arbeta administrativt då tjänsten kräver goda administrativa förmågor, ordningssinne samt intresse för och förmåga att strukturera och effektivisera stationsadministrationen. Tjänsten innebär en blandning av arbetsuppgifter som är av karaktären ”här och nu” och mer långsiktiga strategiska frågeställningar vilket ställer krav på din förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter samt ha en vana och en vilja att lösa arbetsuppgifter i dialog och samarbete med andra. Goda kommunikativa egenskaper liksom ödmjukhet och lyhördhet är därför grundläggande för rollen som nätansvarig.

Du kommer också fungera som sammanhållande för arbetet att förvalta och utveckla näten inom ditt ansvarsområde. Här kommer din tydlighet och goda ledarförmåga väl till pass likväl som i de externa uppdrag enheten kan få där du har en viktig roll att spela.

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Resor: Resor kan förekomma. En del fältresor i utbildningssyfte samt vid möte med externa intressenter/samverkanspartners både nationellt och internationellt.

Sista ansökningsdag: 17 mars - 2024

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Sommarjobbare till SMHIs kundtjänst

Är du student och vill få en inblick i SMHIs verksamhet så har du nu möjligheten att söka sommarjobb till myndighetens kundtjänst.  SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdrag att vara experter inom meterologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat till nytta för allmänheten, samhällets funktioner och näringslivet. Vi samarbetar dag... Visa mer
Är du student och vill få en inblick i SMHIs verksamhet så har du nu möjligheten att söka sommarjobb till myndighetens kundtjänst. 

SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdrag att vara experter inom meterologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat till nytta för allmänheten, samhällets funktioner och näringslivet. Vi samarbetar dagligen med andra myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt.

SMHIs kundtjänst är en del av Servicegruppen som i övrigt består av funktionerna Reception/Växel, Expedition och Bibliotek.

Som sommarjobbare inom kundtjänst blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att tillsammans med ordinarie personal agera som ”Firstline”, det vill säga hantera de frågor och synpunkter som kommer in via telefon och mejl. Det kan bland annat vara frågor om prognoser, observationer, varningar, klimat, moln, himlafenomen och mycket annat. Oftast är det allmänhet, företag, organisationer eller andra myndigheter som hör av sig.

Din profil

För att passa i rollen behöver du ha lätt att utrycka dig på svenska i tal och skrift, ha ett genuint intresse för att hjälpa andra, vara lyhörd, lugn, flexibel, stresstålig och ha en känsla för god service.

Du har eller går en eftergymnasial utbildning, eller har erfarenhet av att arbeta inom serviceyrke med direkt kontakt med kunder, helst inom kundtjänst. Intresse för väder, prognoser och klimat är ett plus.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast 3 maj 2024.

Tjänsten omfattar heltid under vecka 24–33, samt en upplärningstid under perioden mitten av april till slutet av maj motsvarande 20 arbetsdagar som kan delas upp i halvdagar efter överenskommelse. Arbetet utförs i SMHIs lokaler i Norrköping med arbetstider 8-16.30 under vardagar.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Post-docs till den Hydrologiska forskningsenheten

SMHIs hydrologiska forskningsenhet arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varning... Visa mer
SMHIs hydrologiska forskningsenhet arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bl.a. till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar med externa användare men även som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 42 medarbetare från 15 länder.

Vi söker nu en till tre medarbetare med erfarenhet av hydrologisk modellering samt utveckling och utvärdering av hydrologiska observationer och modellresultat.

Om tjänsten

Du kommer att jobba med hydrologiska modeller på kontinental eller global skala, med stora hydrologiska datamängder, både i observations och modelleringssammanhang, där du behöver utveckla skript med syftet att bland annat korrigera modellresultat med hjälp av observationer, homogenisera indata, och utveckla beskrivningar av hydrologiska processer i modellen.

Vi utför vårt arbete i olika projekt och du kommer att jobba i olika stora grupper som jobbar mot olika projektspecifika mål. I arbetet ingår vetenskaplig analys, programmering, kvalitetssäkring och dokumentation. Du förväntas publicera minst en vetenskaplig artikel per år.

Alla arbetsuppgifter kräver kompetens inom hydrologisk modellering med olika delmoment som särskiljer de enstaka rekryteringarna:


• Inriktning mot modellering av flöden på Europa-skalan (nya högupplösta HYPE-modeller samt kalibreringsstrategier)
• Inriktning mot global hydrologisk modellering av flöden och ämnestransport (mikroplaster, sediment och andra transportprocesser i Worldwide-HYPE, utveckling av modellprocesser samt kalibrering)
• Inriktning mot storskalig modellering av flöden och närsalter i Europa och Sverige (utveckling av modellprocesser i HYPE samt kalibrering)

I en av tjänsterna ingår även arbete inom internationella utvecklingssamarbeten där vi bland annat hjälper systermyndigheter i utvecklingsländer.

Om dig

Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, noggrann och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har universitetsutbildning med doktorsexamen i hydrologi eller närliggande ämnesområde som SMHI bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du är i början av din forskarbana. 

Vi söker dig som har (krav):


• Erfarenhet av hydrologisk modellering och analys i hydrologiska sammanhang samt förståelse för hydrologiska processer i olika skalor
• Påvisad kompetens inom hydrologisk modellutveckling, kalibrering och utvärdering
• Goda IT- och programmeringskunskaper för att kunna hantera och analysera stora datamängder kopplat till hydrologiska observationer och modellresultat
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande:


• Goda kunskaper i R, Python, GIT eller Fortran
• Kompetens inom vattenkvalitetsmodellering och processer
• Utvecklingsmetoder för storskaliga processorienterade hydrologiska modeller
• Erfarenhet av arbete i kapacitetsutvecklingsländer, låg- och medelinkomst
• Erfarenhet av den hydrologiska modellen HYPE
• Grundläggande kunskaper i svenska
• Väl utvecklade professionella nätverk

Du är van att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera vetenskapligt resultat inom definierade projektmål på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. Vi jobbar i en multi-kulturell miljö där bra kommunikationsförmåga behövs.

Du har en forskarprofil med publicerade vetenskapliga artiklar samt vetenskapligt arbetssätt och motivation att publicera dina arbetsresultat.

Du har redan tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (t.ex. du har EU medborgarskap).

Anställningsform: Visstidsanställning 2 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Vi ser gärna att du kan börja din anställning i april 2024 eller så snart som möjligt. 

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 21 mars 2024 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Professor i oceanografi

SMHI är en svensk expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”. Det medför ett globalt perspektiv där högkvalitativ tillämpad forskning och utveckling bidrar till att möta samhällets utmaningar. SMHIs forskning och utveckling sker i nära samarbete med intressenter och med djup förståelse för användarnas behov. SMHI h... Visa mer
SMHI är en svensk expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”. Det medför ett globalt perspektiv där högkvalitativ tillämpad forskning och utveckling bidrar till att möta samhällets utmaningar. SMHIs forskning och utveckling sker i nära samarbete med intressenter och med djup förståelse för användarnas behov.

SMHI har möjlighet att inrätta en professur inom varje ämnesområde och har idag professurer inom klimatologi och hydrologi. Nu söker vi en kandidat till den nyinrättade professuren i oceanografi.

Professuren i oceanografi ska stärka SMHIs förmåga att utföra tillämpad forskning som bidrar till att förse samhället med relevant kunskap, information och tjänster. SMHIs professor i oceanografi kommer att ha en viktig strategisk roll i den vetenskapliga ledningen inom ämnet, bland annat genom arbete inom SMHIs ämnesstrategigrupper, genom strategiska samarbeten där SMHI har en roll som partner eller koordinator samt i nationella och internationella nätverk. SMHIs professorer har också en viktig uppgift i att företräda ämnesområdet samt kommunicera vetenskap och forskningsresultat i samhället och internt på SMHI.

Ämnesbeskrivning

SMHIs oceanografiska forskning arbetar i nära dialog med interna och externa användare. Det övergripande målet är att bidra till ett hav i balans och att stötta nationella mål och planer för havet. Detta för att verka mot ett säkert och hållbart samhälle i enighet med målen i Agenda 2030. 

SMHI bedriver forskning inom flera olika områden inom oceanografi. Stort fokus finns på klimatförändringar i havet och dess effekter, samt aspekter i den marina miljön som är viktiga att beakta vid marin planering, marint områdesskydd och marin klimatanpassning. Forskningen bidrar till förståelse för hur människan kan ha ett hållbart samspel med havet samt hur hav kan påverka bebyggd miljö, infrastruktur och ekosystemtjänster.

Forskningen fokuserar huvudsakligen på svenska kustvatten, Östersjön och Nordsjön, men även på Arktis och på global skala. Forskningen bidrar till SMHIs arbete med havsprognoser och Sveriges marina miljöövervakning. Forskningen sker huvudsakligen i nationella och internationella externfinansierade projekt erhållna i konkurrens. Forskningsinriktningar som är aktuella för professuren ska falla inom ett eller flera av SMHIs forskningsområden inom oceanografi:


• Klimateffekter och annan antropogen påverkan på havet
• Operationell oceanografi och dataassimilering
• Biogeokemiska och fysiska processer och deras påverkan på den marina miljön

Du kan läsa mer om de oceanografiska forskningsområdena på SMHI.se https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/oceanografi/forskningsomraden-1.105689 

Forskningen ska vara relevant för SMHIs verksamhet och knyta an mot den forskning och modellutveckling som bedrivs vid SMHIs oceanografiska forskningsenhet idag. Erfarenhet av hydrodynamisk modellering, i synnerhet med NEMO, biogeokemisk modellering och/eller kopplad atmosfär-havsmodellering är därmed meriterande. Det är även meriterande att ha arbetat med Östersjön, Västerhavet, Nordsjön eller Arktis.

Som sökande till tjänsten ska du skriva en forskningsplan där du redogör för vilken eller vilka inriktningar forskningen är tänkt att ta samt hur den passar in i SMHIs verksamhet och den oceanografiska forskningsenhetens befintliga forskning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och handledning av forskning på olika nivåer inom inriktningen för tjänsten. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI, administration samt ett aktivt deltagande i forskningsverksamhetens inre och yttre arbete. I arbetet ingår även att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt, samt att söka externa medel. En viktig uppgift är att pedagogiskt kommunicera forskningsresultat till samhällets olika aktörer.

Beskrivning av tjänsten i sin helhet, behörighetskrav samt vad din ansökan ska innehålla på: länk till annonsen på hemsidan.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2024

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping eller Göteborg, resor mellan kontoren förväntas eftersom den oceanografiska forskningsenheten finns på båda orterna. Nationella och internationella resor kommer att krävas i tjänsten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Senior Fälthydrolog på 60%

Vill du bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring? Hos oss på SMHI har du möjlighet att göra skillnad. Nu söker vi en senior hydrolog som gillar att vara ute i ”ur och skur”! Inom Observationsenheten på avdelning Samhällsberedskap arbetar man med observationsdata och tillhörande experttjänster. Gruppen Vatten ingår i Observationsenheten och ansvarar för observationer av vattenföring och vattenstånd vid hydrologiska och oceanografiska statio... Visa mer
Vill du bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring? Hos oss på SMHI har du möjlighet att göra skillnad. Nu söker vi en senior hydrolog som gillar att vara ute i ”ur och skur”!

Inom Observationsenheten på avdelning Samhällsberedskap arbetar man med observationsdata och tillhörande experttjänster. Gruppen Vatten ingår i Observationsenheten och ansvarar för observationer av vattenföring och vattenstånd vid hydrologiska och oceanografiska stationer som ingår i SMHI:s grundnät. Det sker genom fältmätningar, inspektioner och underhåll vid hydrologiska stationer i hela landet samt genom inspektioner vid havsvattenstationer runt svenska kusten. Hydrologiska grundnätet omfattar idag ca 300 stationer. Data från dessa används dels för realtidsövervakning av flödesförhållanden, för den hydrologiska prognos- och varningstjänsten, samt för statistikuppbyggnad och klimatologisk analys.

Till vattengruppen söker vi nu en senior fälthydrolog.

Om tjänsten

Merparten av tjänsten utgörs av kontorsarbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av fältresor, bearbetning av mätdata från fältmätningar, granskning/bearbetning/rättning av hydrologiska data samt deltagande i utvecklingsprojekt och aktiviteter. En stor del av arbetet innebär även resande i samband med hydrologiska fältmätningar och inspektioner. Dessa resor sker framförallt under vår och höst, där varje resetillfälle kan vara i upp till två veckor. Resor kan även uppkomma med kort framförhållning.

Om dig/din profil

Du har högskoleutbildning som Hydrolog, Civilingenjör, Naturvetare eller annan utbildning/erfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig. Ett krav är att du har minst 10 års erfarenhet av hydrologiska fältmätningar med akustiska system och bearbetning av hydrologiska data samt 10 års erfarenhet av tillsyn över vattenregleringar och fältuppdrag mot externa kunder.

Som person tar du ansvar för din uppgift och du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Då arbetet innebär en hel del samarbete med andra krävs att du har god samarbetsförmåga och är van vid och trivs med att arbeta tillsammans med andra.

Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Likaså goda datorvana och kunskaper i Windows och Office-paketet.

Tjänsten kräver att du har körkort, klass B (manuell). För tjänsten krävs också att du är simkunnig och du bör ha god vattenvana. Då det ibland är långt att gå till våra mätplatser, dit även en del tung utrustning behöver transporteras/bäras, behöver du också ha god fysisk förmåga.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60%

Placeringsort

Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-15.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Fälthydrolog

Vill du bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring? Hos oss på SMHI har du möjlighet att göra skillnad. Nu söker vi en hydrolog som gillar att vara ute i ”ur och skur”! Inom Observationsenheten på avdelning Samhällsberedskap arbetar man med observationsdata och tillhörande experttjänster. Gruppen Vatten ingår i Observationsenheten och ansvarar för observationer av vattenföring och vattenstånd vid hydrologiska och oceanografiska stationer som... Visa mer
Vill du bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring? Hos oss på SMHI har du möjlighet att göra skillnad. Nu söker vi en hydrolog som gillar att vara ute i ”ur och skur”!

Inom Observationsenheten på avdelning Samhällsberedskap arbetar man med observationsdata och tillhörande experttjänster. Gruppen Vatten ingår i Observationsenheten och ansvarar för observationer av vattenföring och vattenstånd vid hydrologiska och oceanografiska stationer som ingår i SMHI:s grundnät. Det sker genom fältmätningar, inspektioner och underhåll vid hydrologiska stationer i hela landet samt genom inspektioner vid havsvattenstationer runt svenska kusten. Hydrologiska grundnätet omfattar idag ca 300 stationer. Data från dessa används dels för realtidsövervakning av flödesförhållanden, för den hydrologiska prognos- och varningstjänsten, samt för statistikuppbyggnad och klimatologisk analys.

Till vattengruppen söker vi nu en fälthydrolog.

Om tjänsten

Merparten av tjänsten utgörs av kontorsarbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av fältresor, bearbetning av mätdata från fältmätningar, granskning/bearbetning/rättning av hydrologiska data samt deltagande i utvecklingsprojekt och aktiviteter. En stor del av arbetet innebär även resande i samband med hydrologiska fältmätningar och inspektioner. Dessa resor sker framförallt under vår och höst, där varje resetillfälle kan vara i upp till två veckor. Resor kan även uppkomma med kort framförhållning.

Om dig/din profil

Du har högskoleutbildning som Hydrolog, Civilingenjör, Naturvetare eller annan utbildning/erfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig. Meriterande är om du har utbildning inom hydrologi och kunskap av tekniska mätinstrument. Meriterande är även erfarenhet av hydrologiska fältmätningar med akustiska system och bearbetning av hydrologiska data.

Som person tar du ansvar för din uppgift och du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt. Då arbetet innebär en hel del samarbete med andra krävs att du har god samarbetsförmåga och är van vid och trivs med att arbeta tillsammans med andra.

Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Likaså goda datorvana och kunskaper i Windows och Office-paketet.

Tjänsten kräver att du har körkort, klass B (manuell). För tjänsten krävs också att du är simkunnig och du bör ha god vattenvana. Då det ibland är långt att gå till våra mätplatser, dit även en del tung utrustning behöver transporteras/bäras, behöver du också ha god fysisk förmåga.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%

Placeringsort

Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-29.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Naturvetare/ingenjör med intresse för luftmiljö

Drivs du av att få vara med och utveckla tjänster som skapar stor nytta inom samhällsplanering kopplat till luftmiljö? Då är det just dig vi söker. Vi erbjuder dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor inom SMHIs verksamhetsområde luftmiljö. Välkommen med din ansökan! Inom SMHIs verksamhetsområde Luftmiljö utvecklar vi anpassade och kundintegrerade tjänster för samhället. Det kan handla om modellering av luft... Visa mer
Drivs du av att få vara med och utveckla tjänster som skapar stor nytta inom samhällsplanering kopplat till luftmiljö? Då är det just dig vi söker. Vi erbjuder dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor inom SMHIs verksamhetsområde luftmiljö. Välkommen med din ansökan!

Inom SMHIs verksamhetsområde Luftmiljö utvecklar vi anpassade och kundintegrerade tjänster för samhället. Det kan handla om modellering av luftkvalitet i våra städer, beredskap vid kärnkraftsolyckor eller utsläpp från sjöfart. Vi genomför även olika utredningar och deltar i kapacitetsutvecklings- och forskningsprojekt, nationellt och internationellt, för att förbättra miljö och hälsa. Vår breda verksamhet öppnar upp möjligheten till djupdyk inom en mängd olika intressanta områden, vilket möjliggör en stor variation i arbetet.

I den här rollen kommer du att befinna dig i gränslandet mellan naturvetenskaplig modellutveckling, verksamhetsexpertis, forskning och projektledning. Din uppgift blir att ta fram viktiga beslutsunderlag för olika målgruppers behov, med målet att öka kund- och samhällsnyttan. Det kan exempelvis handla om utveckling och användning av olika luftmiljömodeller eller visualisering av luftkvalitetsdata i Sverige och världen. I tjänsten kan viss programmering med koppling till atmosfärskemi och fysik ingå. Du kommer även att projektleda uppdrag som finansieras av såväl myndigheter som av andra samhällsaktörer. Du kommer att ingå i ett luftmiljöteam på 14 personer men också jobba nära forskare.

Vem är du?  
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor och förväntar oss att du är nyfiken, kreativ och prestigelös i mötet med kunder. Din problemlösande analysförmåga är utpräglad och du har en god kommunikativ förmåga för att kunna bygga goda relationer både internt och externt. Du är även flexibel, serviceinriktad och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.

Vi söker dig som har för SMHI relevant akademisk utbildning inom naturvetenskap, teknik eller motsvarande erfarenhet, med intresse av att jobba med luftmiljö. Du har även erfarenhet av projektledning. Rollen kräver även god förmåga i svenska och engelska, muntligt som skriftligt.

Det är meriterande om du har:  

- Ämneskompetens inom Luftmiljö

- Kunskaper och erfarenhet inom programmering med Python eller motsvarande

- Erfarenhet av kundrelationer

- Erfarenhet av ekonomiskt ansvar och offertarbete


Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 11 februari 2024.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping, resor i arbetet förekommer främst inom Sverige och övriga Europa.

Läs mer om vår verksamhet:
Konsulttjänster inom luftkvalitet | SMHI

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Radarexpert med intresse för väderprognoser

Gillar du vetenskap, samhällsnytta och radarteknik? Då är det här jobbet perfekt för dig. Väderradar ger viktiga observationer för pågående väder. Detta syns i några av SMHI:s mest kända produkter på väderappen och smhi.se. Minst lika viktigt är radardata som input till väderprognosmodeller och som underlag till prognosmeteorologernas vädervarningar och flygväderproduktion, för såväl Arlanda som för ambulanshelikoptrar. För att förstärka vårt team som u... Visa mer
Gillar du vetenskap, samhällsnytta och radarteknik? Då är det här jobbet perfekt för dig.

Väderradar ger viktiga observationer för pågående väder. Detta syns i några av SMHI:s mest kända produkter på väderappen och smhi.se. Minst lika viktigt är radardata som input till väderprognosmodeller och som underlag till prognosmeteorologernas vädervarningar och flygväderproduktion, för såväl Arlanda som för ambulanshelikoptrar.

För att förstärka vårt team som utvecklar och driftsätter SMHI:s radarprodukter söker vi nu en radarexpert som har gedigen erfarenhet av vetenskaplig metodutveckling med inriktning radar.

Enheten

SMHI:s enhet ”Modell och System” ansvarar för SMHI:s operationella modeller och andra system inom meteorologi, oceanografi, hydrologi, satellit och radar. För beräkningar använder vi allt från PC-maskiner till Linux-kluster på superdatorcentret NSC i Linköping. Beräknad data hanteras av olika system där det förekommer olika slags efterbearbetning varvid ett antal metoder används, däribland AI.

Om tjänsten

Arbetet handlar i första hand om förbättring av våra operationella prognosprodukter baserade på radardata. I arbetsuppgifterna ingår vetenskaplig programmering och att välja rimliga metoder för att driftsätta i samarbete med systemutvecklare. Arbetet sker agilt i team och kräver en djup förståelse för radar, dess möjligheter och svagheter, men även för användarbehovet. Arbetet kräver en kommunikativ förmåga och att kunna förklara komplexa samband på ett lättförståeligt sätt.

Arbetet innebär mycket samarbete och många kontakter, både inom SMHI och internationellt.

Resor både inom och utanför Sverige kan förekomma.

Din profil

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Doktorsutbildning inom relevant område är meriterande. Baskunskaper i signalbehandling för radar och mycket goda kunskaper och erfarenheter av databehandling för radardata är ett krav. Goda programmeringskunskaper och vana av Linux är även det ett krav.

Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av någon/något av nedanstående:


• kunskap inom radiofrekvens- och radarelektronik
• väderradar
• hantering av stora datamängder
• användning av maskininlärning
• arbete i team
• projektledning
• samarbete och tidigare ledning av systemutvecklare
• agil utveckling
• Python
• HDF-format

Du är en person som brinner för att skapa lösningar som ger nytta. För att lyckas i rollen krävs att du är initiativtagande, självgående, strukturerad och tycker om att samarbeta med andra. Du har en god problemlösande- och numerisk analysförmåga och du kan omsätta kundkrav och idéer till kostnadseffektiva systemlösningar. Vi ser gärna att du motiveras av att lösa samhälleliga problem och aktivt söker dialog och samarbete med slutanvändarna.

Vi efterlyser goda vanor att dokumentera sitt arbete (tekniskt och vetenskaplig).

Mycket goda kunskaper i engelska krävs, både i tal och i skrift. Saknas kunskaper i svenska efterlyses en tydlig vilja att lära sig svenska, med målet att inom 1 år ha svenska som arbetsspråk.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning

Placeringsort

Placering är på vårt kontor i Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 18 februari 2023.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Utredare inom klimatanpassning

Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariat som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning. Om enheten Enheten Klimatanpassning, som är en del av avdelningen Samhällsplanering, består av ett antal utredare och sakkunniga inom klimatanpassningsområdet. Enhetens arbete handlar om att utveckla och producera tjänster samt produkter för klimatanpassning, samverka i ett nationellt m... Visa mer
Vill du vara med och utforma det nationella arbetet med klimatanpassning? SMHI söker en utredare till sekretariat som bistår Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Om enheten

Enheten Klimatanpassning, som är en del av avdelningen Samhällsplanering, består av ett antal utredare och sakkunniga inom klimatanpassningsområdet. Enhetens arbete handlar om att utveckla och producera tjänster samt produkter för klimatanpassning, samverka i ett nationellt myndighetsnätverk för klimatanpassning, förvalta webbsidan klimatanpassning.se och analysera svenska myndigheters klimatanpassningsarbete.

Arbetet avseende denna tjänst sker i huvudsak åt det Nationella expertrådet för klimatanpassning (expertrådet) som har i uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Rådet är knutet till SMHI och här finns även rådets sekretariat, där denna tjänst är placerad.

Om tjänsten

Arbetsuppgifterna består främst av att verkställa det Nationella expertrådets beställningar av underlag och analyser till stöd för rådets arbete, samt färdigställa rådets rapporter till regeringen. Därmed innebär rollen mycket kommunikation med olika aktörer.

Utöver att arbeta för expertrådet kommer det även finnas arbetsuppgifter som utförs till Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning och SMHI:s affärsverksamhet i mån av tid.

Om dig

Vi söker dig som har akademisk examen på lägst magisternivå inom vad SMHI bedömer relevant område. Det är meriterande med forskarutbildning.

Utöver ovanstående utbildningskrav är det krav på att du har:


• Minst 5 års yrkeserfarenhet med relevans för klimatanpassning
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Erfarenhet av rapportskrivning och analys av större mängd material, både av kvalitativ och kvantitativ karaktär
• Du skall kunna uttrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift, samt vara bekväm med engelska i tal och skrift

Det är för tjänsten meriterande med:


• Erfarenhet av arbete med riskbedömningar, klimat- och sårbarhetsanalyser eller risk- och sårbarhetsanalyser, miljöjuridik samt samhällsekonomiska analyser
• Erfarenhet av projektledning, samt att hålla i dialoger, workshops och presentationer

För tjänsten bör du ha ett stort intresse för samhällsfrågor och speciellt klimatförändringens påverkan på samhället samt miljön. Som person har du ett strategiskt tänkande i ditt arbete där du tar hänsyn till olika perspektiv och har en förmåga att göra avvägningar samt prioritera utifrån komplex information. Att strukturera, planera och driva ditt egna arbete framåt är en del av din vardag, där du också är lyhörd inför andra människor och har lätt för att samarbeta med olika professioner. För rollen bör du även kunna förstå språkliga underlag och kunna producera egen text av hög kvalitet.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten. Resor inom Sverige förekommer.

Sista ansökningsdag: 28 januari 2024

Det finns mycket att berätta

Vill du veta mer om tjänsten kontakta enhetschefen Michaela Borg eller ansvarig sekretariatet Therése Sjöberg. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR specialist Vendela Johansson. Fackliga representanter är för SACO-S Hans Backström och för ST Maud Goltsis Nilsson. Samtliga nås via e-post [email protected] eller telefon 011-495 8000.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Forskare till SMHI med inriktning maskininlärning/ regionala havsmodeller

Vill du vara med om att ta fram kunskap om hur klimatförändringarna påverkar våra hav? Nu förstärker oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten inom havs- och klimatfrågor för att möta samhällets behov. Vi erbjuder en stimulerande miljö med externa kontakter och flexibla arbetsformer. Om Oceanografiska forskningsenheten Oceanografiska forskningsenheten vid SMHI bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och ... Visa mer
Vill du vara med om att ta fram kunskap om hur klimatförändringarna påverkar våra hav? Nu förstärker oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten inom havs- och klimatfrågor för att möta samhällets behov. Vi erbjuder en stimulerande miljö med externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Om Oceanografiska forskningsenheten

Oceanografiska forskningsenheten vid SMHI bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Vi är idag 21 personer på enheten och ca 130 personer på forskningsavdelningen. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

Du kommer att arbeta med forskning med inriktning mot användning av maskininlärning (ML) i nära anknytning till fysik-baserad havsmodellering, t.ex. för att förbättra kopplingen mellan lågupplösta globala modeller och mer finupplösta regionala och lokala modeller. I det enklaste fallet kan detta göras genom att förbättra den högupplösta modellens tolkning av den lågupplösta modellen på yttre randen, genom upplärning från körningar med högupplösta och lågupplösta modeller. I ett mer avancerat steg kan ML även användas för att skapa en två-vägs koppling mellan en högupplöst och en lågupplöst modell, där information från den högupplösta modellen kan användas för att förbättra den lågupplösta modellen, som sedan kan köras med information från den högupplösta modellen utan att denna behöver köras samtidigt. Du kommer att arbeta med att förbättra nedskalningen av klimatdata från globala klimatmodeller med vår regionala havsmodell för Nordsjön och Östersjön, samt i sin tur med kopplingen mellan lokala högupplösta kustmodeller och den regionala havsmodellen.

Din profil

Vi söker dig som är disputerad inom oceanografi, matematik, fysik eller annan inriktning som SMHI bedömer likvärdig.

För rollen krävs även,


• Mycket goda programmeringskunskaper
• Dokumenterad erfarenhet av analys- och forskningsarbete inom enhetens verksamhetsområde
• Dokumenterad erfarenhet av skriftlig och muntlig vetenskaplig publicering
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

 

Det är meriterande om du har:


• Goda kunskaper om havets fysik och analys av observations- och modelldata
• Erfarenhet av arbete med havsmodellering och särskilt med Nemo havsmodell
• Erfarenhet av arbete med maskininlärningsmetoder i samband med havsmodellering
• Erfarenhet av projektansökningar, projektledning och deltagande i internationella forskarnätverk
• Vana med Python, Unixmiljöer samt netCDF
• Tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (EU)

Som person har du hög motivation och intresse för arbete med forskning och numerisk problemlösning. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Du är målinriktad, engagerad och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är välorganiserad med förmåga till att själv strukturera arbetet med tydliga mål och delmål samt att möta deadlines.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping alt Göteborg. En majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 5 februari - 2024

Välkommen med din ansökan.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

SMHI söker flera systemutvecklare

Är du en kreativ systemutvecklare som gillar att vara med från idé till färdig produkt?  Vill du göra nytta ”på riktigt”, bidra till ett säkert samhälle och en hållbar framtid i ett förändrat klimat? Då ska du jobba på SMHI! Vi räddar världen, lite grann varje dag.  SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterade data, som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart sam... Visa mer
Är du en kreativ systemutvecklare som gillar att vara med från idé till färdig produkt?  Vill du göra nytta ”på riktigt”, bidra till ett säkert samhälle och en hållbar framtid i ett förändrat klimat? Då ska du jobba på SMHI! Vi räddar världen, lite grann varje dag. 

SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterade data, som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat.

Om tjänsten

Vår verksamhet kräver intensiv och avancerad bearbetning och visualisering av de enorma mängder data som samlas in varje dag. Detta utförs med tekniska system som utvecklas och förvaltas i olika team. Varje team ansvarar för specifika moment, såsom t ex insamling, bearbetning och visualisering av data, och kräver olika tekniska kunskaper. Teamen bemannas med systemutvecklare med kompetens att bygga stabila system tillsammans med vetenskapliga programmerare som har kunskaper inom klimat, oceanografi, hydrologi eller meteorologi. Vi har stort förtroende för att våra team själva vet vilka tekniker och metoder som är bäst för deras uppgifter. Detta innebär att alla i teamen, även du, har möjlighet att påverka alla aspekter av arbetsmiljön.

Varje utvecklingsteam har en teamcoach som håller i dialogen med beställare, och ser till att det finns en tydlig prioritering för teamet, samtidigt som hela teamet gemensamt ansvarar för att utveckla och förvalta system med god kvalitet. Förståelse för och förmåga att omsätta kravbild och behov till en teknisk lösning med en stabil och säker driftbarhet är en viktig och givande del av uppdraget. God kvalitet förutsätter ett nära samarbete, både inom och mellan utvecklingsteamen men också med beställaren som ofta är expert inom meteorologi, hydrologi, oceanografi eller klimatologi.

På SMHI använder vi Linux för utveckling och produktion av våra system. Mycket av utvecklingen i frontend sker med hjälp av JavaScript (främst React), CSS och andra webbtekniker. För backend?utvecklingen använder SMHI främst Java och Python, men även en mängd andra tekniker. Vid utformning av publika tjänster tar vi hänsyn till olika typer av tillgänglighetskrav för att nå så många medborgare som möjligt. 

SMHI förstärker nu utvecklingsteamen med flera systemutvecklare med intresse för både frontend och backend. Hos oss får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter, samt få möjlighet att omvärldsbevaka och lära dig ny teknik.

SMHI värnar om en god arbetsmiljö och bra balans mellan arbete och fritid, med goda anställningsvillkor och spännande arbetsuppgifter.

Din profil

Vi söker dig med för SMHI relevant eftergymnasial utbildning inom systemutveckling eller med kompetens och erfarenhet som bedöms likvärdig av SMHI.

I grunden identifierar du dig som systemutvecklare och finner motivation i att skapa lösningar som ger nytta. Du är en kreativ och analytisk problemlösare som inser vikten av att förstå behov från beställare och slutanvändare. Du vill omsätta kundkrav och idéer till smarta och kostnadseffektiva systemlösningar. Därmed ser vi att du har lätt att kommunicera så att beställare förstår dina tankar och idéer, samt att du gillar att både ta till dig och sprida kunskap. Vi förväntar oss också att du är nyfiken på den kontext SMHI befinner sig i och har en självständig förmåga att identifiera och utföra arbete. Du deltar även aktivt i teamets agila processer och  ser användarvänlighet som en självklarhet.

Rollen kräver grundläggande kunskaper i metoder, verktyg och teknik i relation till utveckling i frontend och/eller backend. Du har erfarenhet av att arbeta i Linux-miljö, och behärskar något av programmeringsspråken Python, C++, Java eller Javascript väl. Oavsett om du är frontend-, backend- eller fullstackutvecklare bör du ha intresse och förmåga att utvecklas inom samtliga områden.

Dessutom är det meriterande med något eller några av följande områden: erfarenhet av systemutveckling av stabila och komplexa system med höga driftkrav, flera års erfarenhet av frontend- (webbutveckling) eller backend-utveckling, tillgänglighet (WCAG 2.1), Container, React (eller liknande modernt Javascript-ramverk, typ Angular), Typescript, Node.js, AI (machine learning), hantering av stora mängder data eller relationsdatabaser.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande då all intern kommunikation sker på svenska.

Vi lägger stor vikt vid din potential att utvecklas och förmåga att stödja andra i teamet, oavsett om arbetet som systemutvecklare är nytt för dig eller om du har många års erfarenhet i en liknande roll.

Det finns mycket att berätta

Vill du veta mer om tjänsten kontakta någon av gruppcheferna Peter Karlsson och Lena Gripenblad. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR specialist Vendela Johansson. Fackliga representanter är för SACO Annika Söderlund och för ST Christina Sverker. Samtliga nås via e-post [email protected] eller telefon 011-495 8000.

Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 16 januari 2024.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Huvudkontoret i Norrköping, där en majoritet av din arbetstid sker på kontoret

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Gruppchefer inom IT sökes till SMHIs systemutvecklingsenhet

SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterade data, som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutsfattare och medborgare. Här har våra avancerade IT-system och digitala lösningar en central del i vår kapacitet att bidra till ett säkert och hållbart samhälle. Vi söker nu gruppchefer till vår IT-utvecklingsenhet, där du blir en viktig del i ledningen av applikationsutvecklingen och den fortsatta utvecklingen av både g... Visa mer
SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterade data, som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutsfattare och medborgare. Här har våra avancerade IT-system och digitala lösningar en central del i vår kapacitet att bidra till ett säkert och hållbart samhälle. Vi söker nu gruppchefer till vår IT-utvecklingsenhet, där du blir en viktig del i ledningen av applikationsutvecklingen och den fortsatta utvecklingen av både gruppen och enheten.

Om enheten

IT-avdelningen består av ca 110 medarbetare som arbetar med samtliga delar inom hela kedjan från idé till drift inom applikation och infrastruktur, samt support till alla SMHIs medarbetare. SMHI består av verksamheter med mycket olika förutsättningar, vilket ställer stora krav på applikationsutvecklingen inom myndigheten. IT-avdelningens uppgift är att ge SMHIs olika verksamheter tillgång till gemensamma kostnadseffektiva och verksamhetsanpassade IT-tjänster och kompetenser.

Utvecklingsenheten består av ca 45 medarbetare uppdelade på fyra grupper. Enheten tillhandahåller systemutvecklare och systemarkitekter för utveckling och förvaltning av verksamhetsspecifika system samt tjänster. Enheten tillhandahåller även projektledare, teamcoacher, processutvecklare och UX designer.

Gruppernas uppdrag är att:


• Utveckla och förvalta produktionssystem på uppdrag av verksamheten
• Utveckla och förvalta kundsystem på uppdrag av verksamheten
• Utveckla och förvalta verktyg, processer och arbetssätt som behövs för en agil och effektiv utveckling

Om tjänsten

Systemutveckling på SMHI görs i specialiserade team. Varje team är bemannat med all den kompetens som behövs för att kunna förvandla kraven till lämpliga systemfunktioner, driftsätta och förvalta dem. I teamet finns förutom IT-kompetenser även vetenskapliga experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

Du kommer att inom system-/applikationsutvecklingsverksamheten på SMHI jobba aktivt med:


• Omvärldsbevakning, arbetssätt, metoder och processer
• Coachning av medarbetare i deras långsiktiga kompetens- och karriärsutveckling
• Dialog med kärnverksamheterna (chef, medarbetare, kravställare)
• Vision och strategi för SMHIs arbetssätt inom utveckling

I huvudansvaret ingår att säkerställa att rätt resurser finns i respektive team samt ansvara för kvaliteten av leveranserna. För detta behöver man ha ett öga för hur vi använder våra tekniska lösningar bäst för att uppnå verksamhetens behov. Rollen kräver ett nära samarbete med övriga IT-enheter, från övergripande arkitektur och utveckling till produktion. För att förstå IT-behoven hos SMHIs verksamhet kommer du även att kunna leda ett mindre team eller tekniskt projekt. I ditt chefsansvar ingår även ett ekonomiskt ansvar så som bl.a. budget, prognos- och uppföljningsarbete.

I gruppchefstjänsten ingår också att var 7-8:e vecka vara tillgänglig för att samordna eventuella IT incidenter utanför kontorstid.

Din profil

Vi söker dig med:


• En högskoleexamen inom IT eller utbildning/kunskaper som SMHI bedömer likvärdigt
• Flerårig erfarenhet av att driva utveckling i IT-intensiva organisationer
• Erfarenhet av ett coachande ledarskap
• Goda teoretiska och praktiska erfarenheter från agila arbetssätt och strukturerat projektarbete
• Goda kunskaper inom svenska och engelska (obehindrat i tal och skrift)

Utöver ovannämnda krav är det meriterande om du har erfarenhet av:


• DevOps, självorganiserande team och styrgruppsarbete
• Strategisk verksamhetsutveckling
• Effektiv hantering av samarbeten mellan agila team och verksamhetsfunktioner
• Spridning av teknikkompetens till hela organisationen

Vid tillsättningen av tjänsterna kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du som får tjänsten brinner för systemutveckling, trender och metoder inom området, där kommer ditt strategiska tänkande väl till pass. Du vill gärna fördjupa dig i naturvetenskapliga detaljer för att på bästa sätt kunna stödja verksamheten i deras tekniska behov. Du kommer till din rätt i ett empatiskt och coachande ledarskap, som här skulle genomsyra all dialog mellan dig och samtliga på SMHI. Det lyckas du med tack vare din förmåga att förstå och utveckla lagarbete samt genom din förmåga att skapa struktur och en tydlighet i din kommunikation. Vi värdesätter ditt mod att framföra och stå för dina åsikter, samt din förmåga att fatta och genomföra beslut - även med svår innebörd.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping. en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 16 januari 2024

Välkommen med din ansökan!

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

SMHI söker marin naturvetare/oceanograf

Är du en tekniskt kunnig naturvetare med intresse för fysisk oceanografi? Vill du jobba med modellutveckling samtidigt som du bidrar till ett säkrare samhälle? Då har du nu chansen att bli en del av SMHIs oceanografiska prognos- och varningstjänst! SMHI har uppgiften att vara statens expertmyndighet inom meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi. På enheten Samhällsberedskap Prognos Vatten arbetar vi med att ta fram oceanografiska och hydrologi... Visa mer
Är du en tekniskt kunnig naturvetare med intresse för fysisk oceanografi? Vill du jobba med modellutveckling samtidigt som du bidrar till ett säkrare samhälle? Då har du nu chansen att bli en del av SMHIs oceanografiska prognos- och varningstjänst!

SMHI har uppgiften att vara statens expertmyndighet inom meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi. På enheten Samhällsberedskap Prognos Vatten arbetar vi med att ta fram oceanografiska och hydrologiska prognoser, varningar, nulägesanalyser och beslutsunderlag som bidrar till ett säkrare samhälle.

Vi söker nu en naturvetare med marin profil till den oceanografiska prognos- och varningstjänsten, som även kommer att utgöra en viktig del av SMHIs oceanografiska utvecklingsteam.

Om tjänsten

Inom det oceanografiska teamet kommer du främst att arbeta med förvaltning och utveckling av oceanografiska modeller och verktyg som används inom den både egna verksamheten, men också inom externa projekt eller uppdrag.

Arbetet innefattar till stor del att tillsammans med vetenskapliga programmerare och forskare inom SMHI verkställa idéer för att förbättra våra oceanografiska modeller och tjänster. Andra arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med utvärdering och validering av modellresultat för att verifiera dess kvalitet. Det kan även bli aktuellt att leda utvecklingsprojekt som innefattar kontakter med externa användare, både nationellt och internationellt.

Utöver arbetet i teamet kommer du att jobba som vakthavande oceanograf inom varningstjänsten. Att vara vakthavande oceanograf innebär att bevaka det oceanografiska läget i svenska vatten, och vid behov utfärda varningar för t.ex. extrema havsvattenstånd. Det innebär bl.a. samverkan med samhällsaktörer vid allvarliga vattenhändelser, utvärdering av varningar, sammanställning av statistik och att arbeta aktivt med metodutveckling.
Du kommer även att ta fram underlag för utredningar och agera expertstöd till andra myndigheter i oceanografiska ärenden vid t.ex. olyckor till havs.

Tjänsten innebär regelbundna kontakter med olika målgrupper både externt och internt. Kommunikation är en viktig del av vårt arbete, och det inkluderar bl.a. muntliga presentationer, att skriva och publicera populärvetenskapliga artiklar och att skapa innehåll till sociala medieplattformar.

Detta är en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetet utförs främst på dagtid, men helgarbete och beredskap kvällstid förekommer. Gruppen som helhet är placerad i Norrköping. Göteborg kan vara en möjlig placeringsort, men då krävs regelbundna resor till Norrköping.

Om dig

Vi söker dig som har ett stort intresse för fysisk oceanografi och modellering, och som dessutom har mycket goda IT-kunskaper.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. För att trivas riktigt bra hos oss är du en person som gillar kommunikation i alla dess former. Du har lätt att utrycka dig både muntligt och skriftligt både på svenska och engelska. Du är initiativtagande och självgående, men finner också glädje i att arbeta tillsammans med andra. Flexibilitet och nytänkande välkomnas hos oss.

Krav


• Naturvetenskaplig universitetsutbildning inom en marin vetenskap (t.ex. oceanografi eller marinbiologi) på masternivå eller utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper inom programmering.

Meriterande


• Fördjupad programmeringskunskap, då främst Python och/eller Fortran
• Erfarenhet av arbete med numeriska modeller, då speciellt oceanografisk modellering
• Projektledning, utveckling och/eller systemförvaltning
• Kunskap inom statistik och statistiska metoder
• Kunskap inom GIS

Placeringsort: Norrköping eller Göteborg - se mer i annonstext

Sista ansökningsdag: 10 december 2023

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Naturvetare/civilingenjörer till hydrologiska prognos- och varningstjänsten

Vill du bidra till samhällets beredskap för torka och översvämningar? Vi söker kollegor till ett sammansvetsat team som övervakar den hydrologiska situationen både nationellt och internationellt, och som fortlöpande utvärderar och vässar våra verktyg och rutiner. Det är ett mångsidigt arbete som även inkluderar projektarbete för att utveckla nya tjänster och produkter inom vattenområdet. Välkommen med din ansökan till den hydrologiska prognos- och varnings... Visa mer
Vill du bidra till samhällets beredskap för torka och översvämningar? Vi söker kollegor till ett sammansvetsat team som övervakar den hydrologiska situationen både nationellt och internationellt, och som fortlöpande utvärderar och vässar våra verktyg och rutiner. Det är ett mångsidigt arbete som även inkluderar projektarbete för att utveckla nya tjänster och produkter inom vattenområdet. Välkommen med din ansökan till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI!

SMHI är statens expertmyndighet inom meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi. På enheten Samhällsberedskap Prognos Vatten arbetar vi med att ta fram oceanografiska och hydrologiska prognoser, varningar, nulägesanalyser och beslutsunderlag som bidrar till ett säkrare samhälle.

Vi söker nu 2-3 naturvetare/civilingenjörer med hydrologiska grundkunskaper för att förstärka gruppen på 12 personer som utgör den hydrologiska prognos- och varningstjänsten.

Om tjänsten

I gruppen kommer du att jobba med två huvudsakliga typer av arbetsuppgifter. Huvuddelen av tiden ägnas åt arbete med att utvärdera våra prognoser och varningar och förbättra verktyg och rutiner för den operationella verksamheten. Det kan exempelvis handla om att öka träffsäkerheten i prognoser och varningar, eller att förbättra visualisering och kommunikation internt eller gentemot andra samhällsaktörer. Det finns också möjlighet att delta i internationella utvecklingsprojekt för att exempelvis hjälpa andra länder skapa en varningstjänst, eller arbeta i andra projekt. Oftast utförs dessa uppgifter i team tillsammans med andra kollegor.

Den andra huvuduppgiften är att arbeta i den operationella varningstjänsten med övervakning av det hydrologiska läget, både nationellt och internationellt. Detta innebär också att man ska vara i beredskap vissa tider, vilket kan inkludera helger och helgdagar, men uppgifterna kan oftast skötas hemifrån. I arbetet används de verktyg och rutiner som man annars arbetar med att utvärdera och förbättra. Du kommunicerar med meteorologer och oceanografer i varningstjänsten för att bedöma väderläget och utvecklingen, men även med andra samhällsaktörer om potentiella konsekvenser av extremflöden för att avgöra om en varning ska utfärdas.

Om dig

Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utmanande verksamhet som rymmer både operativt arbete, utveckling och analysarbete. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Du är en person som tar ansvar för, och har förmågan att planera, strukturera samt driva ditt arbete. Du arbetar bra tillsammans med andra och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Stundtals kan arbetsbelastningen vara hög och ställer då krav på din förmåga att planera och prioritera samt kunna fatta snabba beslut när det krävs. Du har även god förmåga att kommunicera med såväl andra experter som allmänheten.

Kommunikationen med interna och externa kontakter sker på både svenska och engelska varför du ska ha goda tal- och skrivkunskaper i båda språken.

Krav:


• Civilingenjör/Naturvetare eller motsvarande eller utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig
• Grundläggande kunskaper inom hydrologi
• Grundläggande kunskaper inom programmering

Meriterande:


• Erfarenheter av hydrologiska och/eller hydrauliska modeller
• Kunskaper av programmering i Python
• Kunskaper inom GIS
• Erfarenheter av analysarbete och databearbetning
• Erfarenheter av projektledning

Arbetet utförs till stor del i kontorsmiljö men resor kan förekomma. Tillträde snarast möjligt.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 19 november 2023

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

SMHI söker marin naturvetare/oceanograf

Är du en tekniskt kunnig naturvetare med intresse för fysisk oceanografi? Vill du jobba med modellutveckling samtidigt som du bidrar till ett säkrare samhälle? Då har du nu chansen att bli en del av SMHIs oceanografiska prognos- och varningstjänst! SMHI har uppgiften att vara statens expertmyndighet inom meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi. På enheten Samhällsberedskap Prognos Vatten arbetar vi med att ta fram oceanografiska och hydrologi... Visa mer
Är du en tekniskt kunnig naturvetare med intresse för fysisk oceanografi? Vill du jobba med modellutveckling samtidigt som du bidrar till ett säkrare samhälle? Då har du nu chansen att bli en del av SMHIs oceanografiska prognos- och varningstjänst!

SMHI har uppgiften att vara statens expertmyndighet inom meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi. På enheten Samhällsberedskap Prognos Vatten arbetar vi med att ta fram oceanografiska och hydrologiska prognoser, varningar, nulägesanalyser och beslutsunderlag som bidrar till ett säkrare samhälle.

Vi söker nu en naturvetare med marin profil till den oceanografiska prognos- och varningstjänsten, som även kommer att utgöra en viktig del av SMHIs oceanografiska utvecklingsteam.

Om tjänsten

Inom det oceanografiska teamet kommer du främst att arbeta med förvaltning och utveckling av oceanografiska modeller och verktyg som används inom den både egna verksamheten, men också inom externa projekt eller uppdrag.

Arbetet innefattar till stor del att tillsammans med vetenskapliga programmerare och forskare inom SMHI verkställa idéer för att förbättra våra oceanografiska modeller och tjänster. Andra arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med utvärdering och validering av modellresultat för att verifiera dess kvalitet. Det kan även bli aktuellt att leda utvecklingsprojekt som innefattar kontakter med externa användare, både nationellt och internationellt.

Utöver arbetet i teamet kommer du att jobba som vakthavande oceanograf inom varningstjänsten. Att vara vakthavande oceanograf innebär att bevaka det oceanografiska läget i svenska vatten, och vid behov utfärda varningar för t.ex. extrema havsvattenstånd. Det innebär bl.a. samverkan med samhällsaktörer vid allvarliga vattenhändelser, utvärdering av varningar, sammanställning av statistik och att arbeta aktivt med metodutveckling.
Du kommer även att ta fram underlag för utredningar och agera expertstöd till andra myndigheter i oceanografiska ärenden vid t.ex. olyckor till havs.

Tjänsten innebär regelbundna kontakter med olika målgrupper både externt och internt. Kommunikation är en viktig del av vårt arbete, och det inkluderar bl.a. muntliga presentationer, att skriva och publicera populärvetenskapliga artiklar och att skapa innehåll till sociala medieplattformar.

Arbetet utförs främst på dagtid, men helgarbete och beredskap kvällstid förekommer.

Om dig

Vi söker dig som har ett stort intresse för fysisk oceanografi och modellering, och som dessutom har mycket goda IT-kunskaper.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. För att trivas riktigt bra hos oss är du en person som gillar kommunikation i alla dess former. Du har lätt att utrycka dig både muntligt och skriftligt både på svenska och engelska. Du är initiativtagande och självgående, men finner också glädje i att arbeta tillsammans med andra. Flexibilitet och nytänkande välkomnas hos oss.

Krav


• Naturvetenskaplig universitetsutbildning inom en marin vetenskap (t.ex. oceanografi eller marinbiologi) på masternivå eller utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper inom programmering.

Meriterande


• Fördjupad programmeringskunskap, då främst Python och/eller Fortran
• Erfarenhet av arbete med numeriska modeller, då speciellt oceanografisk modellering
• Projektledning, utveckling och/eller systemförvaltning
• Kunskap inom statistik och statistiska metoder
• Kunskap inom GIS

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 12 november 2023

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Sakkunnig inom klimatanpassning

Vill du vara med och anpassa samhället till ett förändrat klimat? Vi söker nu en sakkunnig/kunskapsspridare till enheten som arbetar med klimatanpassningsfrågor inom SMHI. Enheten Klimatanpassning, som är en del av avdelning Samhällsplanering, består av ett antal utredare och sakkunniga inom klimatanpassningsområdet och arbetar i huvudsak åt Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Enhetens arbete handlar om att utveckla och producera tjänster och... Visa mer
Vill du vara med och anpassa samhället till ett förändrat klimat? Vi söker nu en sakkunnig/kunskapsspridare till enheten som arbetar med klimatanpassningsfrågor inom SMHI.

Enheten Klimatanpassning, som är en del av avdelning Samhällsplanering, består av ett antal utredare och sakkunniga inom klimatanpassningsområdet och arbetar i huvudsak åt Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Enhetens arbete handlar om att utveckla och producera tjänster och produkter för klimatanpassning, samverka i ett nationellt myndighetsnätverk för klimatanpassning, förvalta webbsidan klimatanpassning.se och analysera svenska myndigheters klimatanpassningsarbete. Enheten arbetar också på uppdrag för Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Om tjänsten

I arbetsuppgifterna som sakkunnig/kunskapsspridare ingår bl a att:


• utveckla kunskapsunderlag med avseende på framtida klimat & klimatanpassning
• tillgängliggöra kunskapen så att den blir lätt att förstå och tillämpa
• presentera, hålla workshops och utbilda inom klimatanpassning
• medverka i regeringsuppdrag kopplat till klimatanpassning
• analysera hur klimatanpassningsarbetet i Sverige framskrider

Framförallt innebär tjänsten att arbeta för Nationellt Kunskapscentrum för klimatanpassning men andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Om dig

Vi söker dig som har relevant akademisk examen på lägst magisternivå eller motsvarande kunskaper som du tillägnat dig på annat sätt inom samhällsplanering kopplat till klimatanpassning, t.ex. som klimatanpassningssamordnare, klimatanpassningsstrateg eller utredare inom klimatanpassning. Vi ser gärna att du har minst fem års yrkeserfarenhet med relevans för klimatanpassning. Erfarenhet av att driva projekt och workshops, genomföra presentationer, rapportskrivning och analys är meriterande.

Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. I yrkesmässiga sammanhang är du utåtriktad och socialt aktiv, skapar kontakter och underhåller relationer. Du tar ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och du driver dina processer och arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor, gör korrekta avvägningar och prioriteringar och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut.

Du bör ha ett stort intresse för samhällsfrågor och speciellt klimatförändringens påverkan på samhället och miljön.

För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl på svenska, i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Goda kunskaper i MS Word och MS Power Point är även det ett krav.

Anställningsform

Tjänsten är ett vikariat på 100% under 2024

Placeringsort

Placering är på vårt kontor i Norrköping. En majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-11-05

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

HR-specialist (med fokus på rekrytering)

SMHI är Sveriges expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. I centrum står frågor som klimatanpassning, hållbarhet, prognoser och varningar tillsammans med miljöfrågor. Myndighetens framgång bygger på djup kompetens inom naturvetenskap och teknik och är därför beroende av ständig kompetensförsörjning av hög kvalitet. Personalenheten erbjuder professionellt stöd till organisationen och har som uppdrag att bidra till SMHIs effektivitet och utveckling. ... Visa mer
SMHI är Sveriges expertmyndighet inom väder, vatten och klimat. I centrum står frågor som klimatanpassning, hållbarhet, prognoser och varningar tillsammans med miljöfrågor. Myndighetens framgång bygger på djup kompetens inom naturvetenskap och teknik och är därför beroende av ständig kompetensförsörjning av hög kvalitet.

Personalenheten erbjuder professionellt stöd till organisationen och har som uppdrag att bidra till SMHIs effektivitet och utveckling. Enheten har två huvudsakliga verksamhetsområden: HR och Löneadministration och vi arbetar med allt ifrån avtalstolkningar och ställningstaganden till strategisk utveckling inom ledar- och medarbetarskap, kompetensförsörjning, samverkan med fackliga parter, lönebildning, arbetsmiljö etc.

Vi söker nu en HR-kollega, med ett hjärta som klappar extra hårt för just rekrytering. Du vill arbeta med operativa kompetensförsörjningsfrågor inom områdena attrahera och rekrytera. Vi är ett team med höga ambitioner som hjälps åt och stöttar varandra. Vi har dessutom riktigt kul på jobbet!

Välkommen att bli en av oss!

Om tjänsten

Tjänsten har ett fokus på rekrytering, kompletterat med annat operativt och strategiskt arbete inom HR-området exempelvis Employer Branding.

Du stöttar och vägleder organisationens chefer genom hela rekryteringsprocessen, som både ett operativt och strategiskt stöd. Tillsammans med övriga medarbetare på enheten utvecklar och förvaltar du våra olika processer. I gruppen tar vi dagligen hjälp och stöd av varandra och utnyttjar våra olika bakgrunder och perspektiv när vi resonerar i olika HR-frågor. Vårt interna samarbete är en viktig framgångsfaktor för att vi ska nå våra gemensamma mål, något vi också ser främjar vår yrkesmässiga utveckling.

Om dig/din profil

Du har en akademisk examen med PA eller annan inriktning som SMHI bedömer relevant för befattningen. Då vi arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering är ett krav att du har tidigare erfarenhet av det arbetssättet. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift, behövs i den här rollen och är ett krav.

Meriterande är om du har:


• erfarenhet från statlig sektor
• erfarenhet av rekrytering inom akademisk verksamhet
• erfarenhet av rekrytering av internationell kompetens
• erfarenhet av arbete med Employer Branding
• erfarenhet av att ha jobbat i rekryteringssystemet Reachmee och/eller andra HR-system.
• kunskap om Lagen om offentlig anställning (LOA)
• kunskap om statlig arbetsrätt

Mycket stor vikt fästs vid dina personliga egenskaper. Du är trygg och stabil, har god självinsikt och kan arbeta både i grupp och självständigt. Du har lätt för att ta egna initiativ, är flexibel och lyhörd samt har förmågan till egna reflektioner kring att arbeta i en värderingsstyrd organisation. Arbetet kräver tålamod.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%

Placeringsort

Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-11-01

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Vetenskapsprogrammerare med intresse för naturvetenskap

Brinner du för programmering, gillar du vetenskap, samhällsnytta och att löpande prova och lära dig ny teknik? Då är ett jobb i våra utvecklingsteam perfekt för dig. Om tjänsten Som vetenskapsprogrammerare på SMHI stannar man ofta flera år i ett team och hinner fördjupa sig i vetenskapen, samtidigt som vårt tekniska ekosystem (nya dataformat, ett förändrat dataflöde, nya samhällsbehov) kräver konstant omvärldsbevakning och förändringar. I det här... Visa mer
Brinner du för programmering, gillar du vetenskap, samhällsnytta och att löpande prova och lära dig ny teknik? Då är ett jobb i våra utvecklingsteam perfekt för dig.

Om tjänsten

Som vetenskapsprogrammerare på SMHI stannar man ofta flera år i ett team och hinner fördjupa sig i vetenskapen, samtidigt som vårt tekniska ekosystem (nya dataformat, ett förändrat dataflöde, nya samhällsbehov) kräver konstant omvärldsbevakning och förändringar. I det här jobbet blir du en del av ett team där forskare och vetenskapsprogrammerare jobbar tätt ihop. Genom de olika kompetenserna skapas en kreativ och lärande miljö. Vi jobbar i Linuxmiljö, med stora datamängder, höga krav på tillgänglighet. SMHI ska svara upp mot samhällets och omvärldens krav på rationell och snabb tillgång till våra data och erbjuda tjänster på ett sätt där medborgaren står i centrum.

Utvecklingen sker primärt för interna behov, dock används data och produkter externt. Jobbet innebär server-side systemutveckling på SMHI och i viss mån rpm-paketering för installation. Det innefattar att bygga och/eller vidareutveckla verktyg för att underlätta för verksamheten samt eventuellt en del databasutveckling.

Tjänsten ligger under vår enhet Modell och System som ansvarar för SMHIs operationella modeller och andra system inom meteorologi, oceanografi, hydrologi, satellit och radar. För beräkningar använder vi allt från PC- maskiner till Linux-kluster på superdatorcentret NSC (National Super computer Centre) i Linköping. Databeräkningar hanteras av olika system där det förekommer olika slags efterbearbetning varvid ett antal metodiker används, däribland AI. Resultaten av beräkningarna och bearbetningarna används bland annat inom prognos- och varningsverksamheten.

Resor både inom och utanför Sverige kan förekomma.

Din profil

Vi söker dig som är systemutvecklare, teknisk fysiker eller annan relevant akademisk utbildning som SMHI bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet av Linux-miljö då alla servrar där verktyg och program installeras är Linux samt ha erfarenhet av systemutveckling, främst inom Python eller motsvarande språk.

För rollen krävs även,


• erfarenhet av programmering
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift (motsvarande B1)
• flytande engelska i både tal och skrift

Meriterande för tjänsten är,


• erfarenhet av programmering i Linux, Python och meteorologiska, hydrologiska eller oceanografiska modeller.
• ett par års erfarenhet av att jobba professionellt med systemutveckling
• erfarenhet av mjukvarutestning
• kompetens runt HPC (parallella applikationer, stora datamängder etc)
• kunskap i verktyg inom Phyton, Sql-databas, Fortran, Git
• kunskap om docker/ containers
• kunskap om shell script (bash/ ksh)
• kunskap om versionshantering, parallellprogrammering, machine learning, agila metoder/ LEAN
• kunskap inom naturvetenskap, speciellt väder och klimat

Du brinner för att skapa lösningar som ger nytta. Du är kreativ, lyhörd och ser positivt på de situationer du ställs inför. I din roll kommer du att behöva vara drivande, strukturerad och ansvarstagande. Vi förväntar oss också att du är nyfiken, serviceinriktad och självgående. Självklart finns ett stort intresse för systemutveckling och du drivs av att leverera goda resultat. Du har bra problemlösande analysförmåga och kan omsätta kundkrav och idéer till kostnadseffektiva systemlösningar, även om förutsättningarna inte alltid är helt klarlagda från start.

Vi lägger stor vikt vid din kapacitet att utvecklas och stödja andra i teamet, oavsett om rollen som systemutvecklare är ny för dig eller om du har många års erfarenhet. Arbetet innebär mycket samarbete och många kontakter både inom och utanför SMHI vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Du deltar aktivt i teamets agila processer och kommunicerar så att beställarna förstår dina tankar och idéer. Du gillar att ta till dig nya tekniker och ser användarvänlighet som självklart. Vi kommer vid rekryteringen att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placeringen är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Antal: 1-2 st

Sista ansökningsdag: 2023-11-07

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Expert på maskininlärning för klimattillämpningar

Do you want to be involved in developing tomorrow's climate knowledge and a qualified decision basis for society and business? To meet society's expectations for information about future climates, Rossby Centre is now complementing its staff. We offer a stimulating environment with external contacts and flexible working hours. The Rossby Centre is SMHI's climate modeling unit. Our main tools are the global and regional climate models developed within the ... Visa mer
Do you want to be involved in developing tomorrow's climate knowledge and a qualified decision basis for society and business? To meet society's expectations for information about future climates, Rossby Centre is now complementing its staff. We offer a stimulating environment with external contacts and flexible working hours.

The Rossby Centre is SMHI's climate modeling unit. Our main tools are the global and regional climate models developed within the research unit. Rossby Centre participates in national and international projects with research on climate processes, development of climate models and new forms of climate information. The research increases the understanding of the climate and is an important basis for climate services for societal sectors. Development of climate information and corresponding data is important for decision-making on adaptation measures in society and business.

About the job

We are now looking for a researcher with expertise in machine learning (ML) who, in close collaboration with climate experts at Rossby Centre, will further develop and apply machine learning methods for a range of application.

Central tasks are:


• to improve and apply ML-methods that are suitable for downscaling climate variables from climate models
• to develop and use ML-methods for the detection of weather and climate extremes
• to use ML-methods for climate forecasts
• to follow developments within ML and identify opportunities for application at SMHI, for example for tuning and spin-up of climate models or climate model ensemble extension.
• to write reports and scientific publications about results

The work will be performed initially as part of the ongoing Horizon EU project OptimESM (Optimal High-Resolution Earth System models for Exploring Future Climate Changes, https://optimesm-he.eu/ ), the Horizon EU project AI4PEX (Artificial Intelligence and Machine Learning for Enhanced Representation of Processes and Extremes in Earth System Models, with start in February 2024) and a Destination Earth project on ‘Machine Learning Generated Ensembles’. This will provide good opportunities to develop international cooperation, networks and communication.

Your profile

We are looking for you with an education from a university in mathematics, physics, computational science, climate science or a related field. A doctoral degree or comparable experience is a merit.

Documented experience of using ML-methods in climate or environmental research and experience with deep learning or convolutional neural networks are requirements. Further, you should understand the meaning of various alternative options of ML-methods and be capable to propose, develop or adapt existing deep learning topologies for the goal to emulate climate extreme events.

Expertise on application and development of ML-methods for downscaling of climate data, and competence in atmospheric or climate research or a similar field are merits, as well as scientific publications in the field.

You should be used to work with computer systems in a Linux environment with Python and handle large amounts of data. Knowledge of the programming language Fortran, C or shellscript, and to be able to perform calculations using GPUs are merits.

Personal qualities are of high importance. You should have analytical skills and the ability to plan and drive the work forward. You are responsible and appreciate collaborating with colleagues. A habit of delivering results on time with good quality is expected.

Good knowledge of English in both speech and writing is required. Knowledge in Swedish, Danish or Norwegian is a merit. If such knowledge is lacking, a willingness to learn Swedish is required. 

Form of employment:  Full time, permanent employment

Location: The location is at our office in Norrköping

Last day of Application: 2023-11-12

SMHI is an expert authority with a global outlook and a vital mission to forecast changes in weather, water and climate. With a scientific foundation, we use knowledge, research and services to contribute to a more sustainable society. Every hour of every day, all year round.

Bear in mind that all the documentation and information you send to SMHI in conjunction with your application will be classified as public documents. This means that all the material contained in your application, including attachments, may be disclosed if so requested by a party, on the condition that the information is not subject to confidentiality in accordance with the Public Access to Information and Secrecy Act. You should therefore primarily provide such information that you deem to be relevant in relation to the requirements of the position. Think about your own personal privacy, and avoid sharing information that contains sensitive personal data, or information about your health or that of a family member, your political views or religious beliefs. Visa mindre

Enhetschef till SMHI för forskning och utveckling i Oceanografi

Nu söker vi dig med stort intresse för havet, forskning och ledarskap. Som enhetschef för forskning och utveckling i Oceanografi på SMHI får du en avgörande roll i det strategiska arbetet som driver både verksamhet och FoUs Oceanografis vetenskapliga inriktning framåt.  Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI Du blir del av en internationell och innovativ forskningsmiljö i framkant. FoU-avdelningens verksamhet är kunskapsorienterad, IT-baserad o... Visa mer
Nu söker vi dig med stort intresse för havet, forskning och ledarskap. Som enhetschef för forskning och utveckling i Oceanografi på SMHI får du en avgörande roll i det strategiska arbetet som driver både verksamhet och FoUs Oceanografis vetenskapliga inriktning framåt. 

Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI

Du blir del av en internationell och innovativ forskningsmiljö i framkant. FoU-avdelningens verksamhet är kunskapsorienterad, IT-baserad och med beräkningsmodeller och högpresterande datorer som väsentlig infrastruktur. Avdelningens enheter producerar processförståelse, data och tjänster inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi så att avgörande och välgrundade beslut inom hållbarhetsområdet kan fattas på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

Läs mer om verksamheten på vår hemsida: https://www.smhi.se/forskning

Om FoU-enheten i Oceanografi

Enheten ansvarar för SMHIs oceanografiska forskning och utveckling av oceanografiska modeller för operationell oceanografi, klimat och biogeokemi i Arktis, Östersjön, Västerhavet och Nordsjön samt kustzonsmodeller. Enheten medverkar även i SMHIs expertgrupp runt havsnivåer. Arbetet sker i stor omfattning i externfinansierade nationella och internationella projekt som söks av medarbetarna, men också i anslagsfinansierade projekt, inte minst rörande klimatförändringar i havet.

Om tjänsten

I rollen som enhetschef har du ett övergripande personal- och budgetansvar för ca 20 medarbetare med bakgrund från olika länder. På enheten finns forskare, postdoks, forskningsledare, projektledare och en kommunikatör. Det pågår också en rekrytering av SMHIs professor i oceanografi. Du skapar goda förutsättningar för medarbetares utveckling och delaktighet i verksamheten. Du är drivande i arbetet med att säkerställa en hög vetenskaplig nivå, tillsammans med medarbetarna, gällande beslutsunderlag, forskningsmetod- och resultat, modellering, analyser, dataproduktion och dataanvändning. Enhetschefen deltar dessutom i ledningen och utvecklingen av FoU-avdelningen genom att vara del av FoU-ledningsgrupp.

Din profil

Vi söker dig med akademisk forskarutbildning och expertkunskap inom oceanografi eller annan inriktning som SMHI bedömer likvärdig.

För rollen krävs även,


• påvisad förmåga att leda större vetenskaplig verksamhet
• erfarenhet från strategisk ledning och planering
• erfarenhet att företräda yrkesverksamhet inom samt utanför den egna organisationen
• kunskap och erfarenhet av planering och uppföljning av ekonomi och resultat
• erfarenhet att presentera kunskapsmaterial och representera en kunskapsorganisation till olika avnämargrupper
• baskunskaper i svenska eller annat nordiskt språk. Goda kunskaper i tal och skrift på engelska

 Starkt meriterande för tjänsten är,


• erfarenhet av personalansvar, gärna erfarenhet av att leda chefer
• dokumenterad erfarenhet av att söka och attrahera extern finansiering, speciellt om det har skett inom ramen för internationell finansiering (e.g. EU:s ramprogram, Copernicus) och ihop med internationella konsortier
• erfarenhet som koordinator av internationella forskningsprogram eller liknande

Meriterande för tjänsten är,


• erfarenhet från verksamhet som omfattat programmering (gärna Python, Fortran, Bash), webbutveckling, superdatorer, högteknologisk infrastruktur, och digitaliserad produktion
• erfarenhet från administrativa stödsystem för budgetering, personalfrågor etc. (Agresso, Primula)
• erfarenhet av att stimulera till teambuilding och individuell utveckling
• erfarenhet av att arbetat i en internationell miljö och från ledning av personer med olika kulturella bakgrunder
• att ha ett etablerat nationellt och internationellt nätverk relevant för tjänsten

För att lyckas i rollen som enhetschef trivs du med och motiveras av strategisk ledning i allmänhet och forskningsledning i synnerhet. Du uppskattar kontakter med andra där din kommunikativa förmåga kommer till sin rätt. Du har en god förståelse för och intresse av att forskningsresultat snabbt kan komma till tillämpning och att de kommuniceras till, och utformas med, interna och externa användare. Du har en stor vilja att medverka till att SMHIs oceanografiska verksamhet utvecklas och förblir relevant i ett samhälle i förändring. För att få med dig medarbetarna i detta arbete tror du precis som vi på att det görs bäst genom att skapa goda strukturer för arbetet och genom ett coachande och tillitsbaserat ledarskap.

 

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placeringen är på vårt kontor i Norrköping alt Göteborg, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 30 okt

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

SMHI söker flera systemutvecklare

Är du en kreativ systemutvecklare som gillar att vara med från idé till färdig produkt?  Vill du göra nytta ”på riktigt”, bidra till ett säkert samhälle och en hållbar framtid i ett förändrat klimat? Då ska du jobba på SMHI! Vi räddar världen, lite grann varje dag.  SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterade data, som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart sam... Visa mer
Är du en kreativ systemutvecklare som gillar att vara med från idé till färdig produkt?  Vill du göra nytta ”på riktigt”, bidra till ett säkert samhälle och en hållbar framtid i ett förändrat klimat? Då ska du jobba på SMHI! Vi räddar världen, lite grann varje dag. 

SMHIs verksamhet handlar om att samla väder-, vatten- och klimatrelaterade data, som vi sedan analyserar för att skapa underlag för beslutfattare och medborgare. Vår vision är ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat.

Om tjänsten

Vår verksamhet kräver intensiv och avancerad bearbetning och visualisering av de enorma mängder data som samlas in varje dag. Detta utförs med tekniska system som utvecklas och förvaltas i olika team. Varje team ansvarar för specifika moment, såsom t ex insamling, bearbetning och visualisering av data, och kräver olika tekniska kunskaper. Teamen bemannas med systemutvecklare med kompetens att bygga stabila system tillsammans med vetenskapliga programmerare som har kunskaper inom klimat, oceanografi, hydrologi eller meteorologi. Vi har stort förtroende för att våra team själva vet vilka tekniker och metoder som är bäst för deras uppgifter. Detta innebär att alla i teamen, även du, har möjlighet att påverka alla aspekter av arbetsmiljön.

Varje utvecklingsteam har en teamcoach som håller i dialogen med beställare, och ser till att det finns en tydlig prioritering för teamet, samtidigt som hela teamet gemensamt ansvarar för att utveckla och förvalta system med god kvalitet. Förståelse för och förmåga att omsätta kravbild och behov till en teknisk lösning med en stabil och säker driftbarhet är en viktig och givande del av uppdraget. God kvalitet förutsätter ett nära samarbete, både inom och mellan utvecklingsteamen men också med beställaren som ofta är expert inom meteorologi, hydrologi, oceanografi eller klimatologi.

På SMHI använder vi Linux för utveckling och produktion av våra system. Mycket av utvecklingen i frontend sker med hjälp av JavaScript (främst React), CSS och andra webbtekniker. För backend?utvecklingen använder SMHI främst Java och Python, men även en mängd andra tekniker. Vid utformning av publika tjänster tar vi hänsyn till olika typer av tillgänglighetskrav för att nå så många medborgare som möjligt. 

SMHI förstärker nu utvecklingsteamen med flera systemutvecklare med intresse för både frontend och backend. Hos oss får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter som utvecklare, samt möjlighet att lära dig nya tekniker och få utrymme för omvärldsbevakning.
 
SMHI värnar om en god arbetsmiljö och bra balans mellan arbete och fritid, med goda anställningsvillkor och spännande arbetsuppgifter.

Din profil

Vi söker dig med för SMHI relevant eftergymnasial utbildning inom systemutveckling eller med kompetens och erfarenhet som bedöms likvärdig av SMHI.

Du identifierar dig i grunden som systemutvecklare och finner motivation i att skapa lösningar som ger nytta. Du är en kreativ och analytisk problemlösare som inser vikten av att förstå behov från beställare och slutanvändare. Du vill omsätta kundkrav och idéer till smarta och kostnadseffektiva systemlösningar. Vi förväntar oss också att du är nyfiken på den kontext SMHI befinner sig i och har en självständig förmåga att identifiera och utföra arbete. Du deltar aktivt i teamets agila processer och kommunicerar så att beställarna förstår dina tankar och idéer. Du gillar att ta till dig och sprida kunskap om nya tekniker och ser användarvänlighet som en självklarhet.

Rollen kräver grundläggande kunskaper i metoder, verktyg och teknik i relation till utveckling i frontend och/eller backend. Du har erfarenhet av att arbeta i Linux-miljö, och behärskar något av programmeringsspråken Python, C++, Java och Javascript väl. Oavsett om du är frontend-, backend- eller fullstackutvecklare bör du ha intresse och förmåga att utvecklas inom samtliga områden.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är meriterande då all intern kommunikation sker på svenska.

Dessutom är det meriterande med något eller några av följande områden: erfarenhet av systemutveckling av stabila och komplexa system med höga driftkrav, flera års erfarenhet av frontend- (webbutveckling) eller backend-utveckling, tillgänglighet (WCAG 2.1), Container, React (eller liknande modernt Javascript-ramverk, typ Angular), Typescript, Node.js, AI (machine learning), hantering av stora mängder data eller relationsdatabaser.

Vi lägger stor vikt vid din potential att utvecklas och förmåga att stödja andra i teamet, oavsett om arbete som systemutvecklare är nytt för dig eller om du har många års erfarenhet i en liknande roll.

Vi erbjuder tillsvidareanställning på huvudkontoret i Norrköping, där en majoritet av din arbetstid sker på kontoret.

Det finns mycket att berätta

Vill du veta mer om tjänsten kontakta någon av gruppcheferna Peter Karlsson och Lena Gripenblad. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR specialist Vendela Johansson. Fackliga representanter är för SACO Annika Söderlund och för ST Christina Sverker. Samtliga nås via e-post [email protected] eller telefon 011-495 8000.

Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast den 29 oktober 2023.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Expert på maskininlärning för klimattillämpningar

Vill du vara med och producera morgondagens kunskap om klimat och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på prognos av klimatet kompletterar nu Rossby Centre vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer. Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs forskning kring klimat och klimateffekte... Visa mer
Vill du vara med och producera morgondagens kunskap om klimat och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på prognos av klimatet kompletterar nu Rossby Centre vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet.

Här bedrivs forskning kring klimat och klimateffekter med klimatmodeller som används för beräkning av framtida klimatscenarier. SMHI deltar i nationella och internationella projekt med forskning kring klimatprocesser, utveckling av klimatmodeller och nya former av klimatinformation. Forskningen ökar förståelsen av klimatet och är ett viktigt underlag till klimattjänster och samhällets aktörer. Utveckling av klimatinformation och motsvarande data är viktigt för beslutsfattning om anpassningsåtgärder i samhället och näringslivet.

Om tjänsten

Vi söker nu en forskare med expertis inom maskininlärning (ML) som i tätt samarbete med klimatexperter på Rossby Centre kan vidareutveckla och tillämpa maskininlärningsmetoder för en rad tillämpningar inom klimatområdet.

Centrala arbetsuppgifter är:


• att förbättra och tillämpa ML-metoder för nedskalning av klimatvariabler från klimatmodeller
• att utveckla och använda ML-metoder för detektering av väder- och klimatextremer
• att använda ML-metoder för klimatprognoser
• att följa utvecklingen inom ML och identifiera möjligheter för tillämpning på SMHI, till exempel för tuning och spin-up av klimatmodeller eller för utvidgande av ensembler av klimatmodellsimuleringar.
• att skriva rapporter och vetenskapliga publikationer om resultat

Arbetet kommer att bidra till det pågående Horizon EU-projekt OptimESM (Optimal High-Resolution Earth System models for Exploring Future Climate Changes, https://optimesm-he.eu/ ), Horizon EU-projektet AI4PEX (Artificial Intelligence and Machine Learning for Enhanced Representation of Processes and Extremes in Earth System Models, med start i februari 2024) och ett Destination Earth-projekt om ‘Machine Learning Generated Ensembles’.

Detta ger goda möjligheter att utveckla internationellt samarbete, nätverk och kommunikation.

Om dig

Vi söker dig som har en examen från universitet eller högskola inom matematik, fysik, beräkningsvetenskap, klimatvetenskap eller annat närliggande område. En doktorsexamen eller jämförbar erfarenhet är meriterande.

Dokumenterad erfarenhet av att använda ML-metoder inom klimat- eller miljöforskning och erfarenhet av djupinlärning (deep learning) eller convolutional neural networks är ett krav. Vidare krävs det förståelse för olika alternativa ML-metoder och expertis för att kunna utveckla eller anpassa befintliga djupinlärningstopologier för att emulera klimatextremhändelser.

Expertis om tillämpning och utveckling av ML-metoder för nedskalning av klimatdata samt kompetens inom atmosfärs- eller klimatforskning eller liknande område är meriterande, liksom vetenskapliga publikationer inom området.

Du bör vara van att arbeta med datorsystem i en Linux-miljö med Python och hantera stora mängder data. Kunskaper i Fortran, C eller shellscript samt att kunna utföra beräkningar med GPU:er är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som din förmåga att samarbeta och arbeta i grupp. Du är ansvars- och initiativtagande i ditt arbete och bra på att analysera, planera och driva arbetet framåt. Att leverera resultat på utsatt tid med god kvalitet är självklart för dig.

Du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande och om kunskaper i svenska saknas efterlyses en tydlig vilja att lära sig svenska.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 12 november 2023 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Vetenskaplig programmerare inom meteorologisk fjärranalys

På SMHI kombinerar vi naturvetenskap och teknik i det mesta vi gör. Nu har du med intresse för och kompetens inom programvaruutveckling och satellitdata möjlighet att bidra i det europaöverskridande satellitsammarbetet i projektet EUMETSAT. Bara ett av många exempel på hur du och SMHI kan bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack var vår kunskap om väder, vatten och klimat. Om forskningsenheten Enheten för meteorologi på SMHI:s forskn... Visa mer
På SMHI kombinerar vi naturvetenskap och teknik i det mesta vi gör. Nu har du med intresse för och kompetens inom programvaruutveckling och satellitdata möjlighet att bidra i det europaöverskridande satellitsammarbetet i projektet EUMETSAT. Bara ett av många exempel på hur du och SMHI kan bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack var vår kunskap om väder, vatten och klimat.

Om forskningsenheten

Enheten för meteorologi på SMHI:s forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling inom områdena luftmiljö, väderprognoser, klimatanalyser och atmosfäriska processer. Vi arbetar med fjärranalys, klimatanalys, utveckling av numeriska modeller för luftmiljö och regionala väderprognoser samt med observationsdata och meteorologiska analyser. Vi är idag 37 forskare på enheten, fördelade på två grupper; prognos/observationer och miljö/klimat. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och vi attraherar forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

SMHI söker nu en vetenskaplig programmerare med kompetens inom fjärranalys i det visuella, infraröda eller inom mikrovågsspektralområdet. Arbetet sker inom det långsiktiga Nowcasting Satellite Application Facility projektet (NWC SAF) och är huvudsakligen inriktat mot utveckling och implementering av metoder för analys av moln och nederbörd från multispektrala bilddata. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i gruppen och i närliggande verksamhet, som har hand om den operationella processeringen av satellitdata. Arbetet kommer också att innefatta att förbereda programvara för installation i produktionsmiljö. Även samarbete med internationella forskare och programmerare inom projektet är en viktig del i uppdraget.

Inom projektet används data från satelliter med inriktning på globala meteorologiska mätningar från olika instrument. Uppdraget innefattar även att anpassa och utveckla metodiken för projektets nya generation polära satelliter.

Arbetet sker till stor del med data från strålningsmodeller och applicering av olika typer av maskininlärning där data jämförs med högkvalitativa referensdata. Beräkningar och utveckling sker i huvudsak på datorsystem eller kluster med högpresterande datorer, med en framtida förskjutning mot alltmer användning av resurser i datamoln.

Resor inom och utanför landet förekommer vid en dryg handfull tillfällen per år.

Om dig

Du är programmerare, gärna med erfarenhet inom fjärranalys i det visuella och infraröda spektralområdet samt med goda kunskaper om användning av bilddata i meteorologiska och klimatologiska tillämpningar. Du har universitetsutbildning inom programmering, matematik, fysik, ingenjörsvetenskap, meteorologi, atmosfärfysik eller liknande område. Du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift, saknar du kunskaper i svenska kan du tillgodogöra dig svenska som arbetsspråk inom ett år.

Krav:


• Goda programmeringskunskaper inklusive testning
• Speciellt goda kunskaper i Python och med god vana av Linuxmiljö.
• Goda vanor att dokumentera och redovisa ditt arbete (tekniskt och vetenskapligt)

Meriterande:


• Doktorsexamen
• Kompetens inom Maskininlärning
• C-programmering
• Vana att arbeta med versionshantering av egen kod
• Erfarenhet av Pytroll/Satpy
• Bred erfarenhet av satellitprodukter, hantering av stora datamängder och validering av produkter
• Kunskap och erfarenhet av strålningstransportberäkningar och modeller
• Erfarenhet av multispektral analys av satellitbilder
• Arbete i internationella projekt

Som person är du målmedveten och har god initiativförmåga då du till stor del behöver driva ditt egna arbete. Uppgifterna kräver även förmåga till analys och problemlösning. Arbetet utförs och stäms av med ditt team därför är god samarbetsförmåga viktigt liksom att kommunicera resultat internt och externt på ett bra sätt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid.

Placeringsort: Placeringen är vid vårt kontor i Norrköping, en majoritet av arbetstiden utgår ifrån kontoret men du har möjlighet att arbeta från annan plats när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2023-10-29

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

IT Servicedesk/Driftkontroll/ Arbetsplatstjänst

Våra avancerade IT-system och digitala lösningar är en central del i vårt viktiga uppdrag – att bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring. Nu söker vi dig med en bra balans mellan teknik- och serviceintresse som vill jobba med att se till att SMHI:s omfattande IT-miljö fungerar smidigt så att vi kan bidra till att lösa samhällsutmaningar inom vatten, luft, hav och klimat. Inom enheten för IT-produktion, som är en del av SMHI:s IT-avdelning,... Visa mer
Våra avancerade IT-system och digitala lösningar är en central del i vårt viktiga uppdrag – att bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring. Nu söker vi dig med en bra balans mellan teknik- och serviceintresse som vill jobba med att se till att SMHI:s omfattande IT-miljö fungerar smidigt så att vi kan bidra till att lösa samhällsutmaningar inom vatten, luft, hav och klimat.

Inom enheten för IT-produktion, som är en del av SMHI:s IT-avdelning, finns gruppen IT-Service. IT-Service ansvarar för första linjens service för SMHI:s alla medarbetare och är även första linjens support för avhjälpning av incidenter i SMHI:s IT-driftmiljö.

Gruppen ansvarar för Servicedesk som hjälper SMHI:s medarbetare med diverse IT-problem/frågor, Driftkontrollen som är ansvarig för övervakningen av SMHI:s produktionssystem och IT-infrastruktur samt Arbetsplatstjänst som ger stöd på plats med hårdvara och Windowsrelaterade problem.

Till gruppen söker vi nu en serviceinriktad IT-tekniker som vill vara en del av SMHI:s Servicedesk och Driftkontroll.

Om tjänsten

I Servicedesk hjälper vi användare av SMHI:s IT-system och vi utför uppgifter relaterade till första linjens support. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera användares IT-relaterade incidenter, exempelvis mjuk- eller hårdvarurelaterade incidenter, förändringsbeställningar, programvaror och behörighetsansökningar. Utöver det ger Servicedesk också hjälp med icke IT-relaterade servicefrågor.

Driftkontrollen är ansvarig för att övervaka SMHI:s produktionssystem. Där agerar man på larm och är SMHI:s första kontakt vid produktionsstörningar. Det här är en livsviktig uppgift för oss eftersom vi har ett viktigt samhällsansvar gällande exempelvis våra vädervarningar.

En viktig uppgift är också att informera de intressenter som berörs av pågående drift- eller användarärenden. Du ska vara delaktig i arbetet med ärendeuppföljning och vara aktiv i arbetet med att förbättra rutiner, drift- och användarhandledningar, stödverktyg och arbetssätt. I tjänsten kan även komma att ingå att arbeta med andra saker, beroende på verksamhetens behov och din kompetens.

Arbetstiden innebär skiftarbete, med tjänstgöring dagtid, kväll och helg enligt schema. Gruppen har även schemalagd beredskap nattetid.

Om dig/din profil

Vi söker dig som har lämplig utbildning inom IT-området, eller motsvarande erfarenhet, och minst något års erfarenhet av att ge första linjens IT-support i direktkontakt med användare. Du har goda kunskaper omkring windowsmiljö och är en van användare av modern IT-utrustning, exempelvis smartphones, surfplattor, laptops mm.

Meriterande är om du har någon/något av följande:


• Grundläggande Linuxkompetens
• Erfarenhet av System Center Configuration Manager (SCCM) och Citrix
• Grundläggande kännedom om datorhallar, nätverk (LAN och WAN), server/hårdvara, virtualisering, fjärrstyrning, serverplattform (Linux/Windows) operativsystem och manageringsverktyg, AD-struktur och/eller övervakning 
• God kunskap om stödverktyg för driftövervakning
• Erfarenhet från arbete i IT-driftsmiljö.
• Erfarenhet av arbete i rollen som IT-tekniker i 2nd eller 3rd line, avseende pc, nätverkskommunikation och kringutrustning
• Erfarenhet av metoden KCS (Kunskaps Centrerad Service)
• Goda kunskaper om processer och stödverktyg (ex. ITIL och ärendehanteringssystem)
• God kunskap om dokumentationsmetoder i en IT-driftorganisation eller Servicedesk
• Erfarenhet av felsökning i Linux miljöer

För oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer, och du är ett proffs när det gäller att möta människor och ge god service. För att lyckas i tjänsten krävs att du är initiativtagande, noggrann och har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Du har god analytisk förmåga, är en problemlösare, och kan växla mellan operativt och annat arbete. Du trivs med att bygga goda relationer och samarbetar med andra genom god kommunikativ och pedagogisk förmåga.

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift, är ett krav.

 

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%

Placeringsort

Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-08.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Gruppchef till gruppen Meteorologi

Vill du ha en ledande roll i SMHIs arbete för samhällsnytta och klimatanpassning av det svenska samhället? Vi söker en gruppchef till gruppen på SMHI som tar fram information och beslutsunderlag om ett klimat i förändring. På avdelningen Samhällsplanering finns enheten Väder som ansvarar för att producera bearbetad information och statistik inom meteorologi, klimat och luftmiljö. På enheten finns grupperna Luftmiljö och Meteorologi. Vi söker nu en gruppc... Visa mer
Vill du ha en ledande roll i SMHIs arbete för samhällsnytta och klimatanpassning av det svenska samhället? Vi söker en gruppchef till gruppen på SMHI som tar fram information och beslutsunderlag om ett klimat i förändring.

På avdelningen Samhällsplanering finns enheten Väder som ansvarar för att producera bearbetad information och statistik inom meteorologi, klimat och luftmiljö. På enheten finns grupperna Luftmiljö och Meteorologi. Vi söker nu en gruppchef till gruppen Meteorologi som jobbar med att ta fram information samt statistik om väder, vatten och klimat i dåtid, nutid och framtid. Gruppen ska erbjuda det bästa beslutsunderlaget till varje del av samhället, i små och stora beslut.

Gruppen bevakar även områden som solstrålning, klimatförändring och ozonskikt. Meteorologigruppen har även expertfunktioner som ställs till samhällets tjänst för att till exempel göra utredningar och besvara remisser rörande meteorologi och klimat.

Medarbetarna i gruppen är mellan 35 och 64 år och det är fyra kvinnor och fem män.

Om tjänsten

I rollen som gruppchef har du huvudansvar för enhetens budget inklusive avgiftsintäkter och kostnader, verksamhetsplanering, systemägarskap och leveranskvalitet. Som gruppchef har du även personalansvar för medarbetarna i gruppen, där du stöttar och vid behov hjälper medarbetarna att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du leder verksamheten och värnar om att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter. Med utgångspunkt i din bakgrund och kompetens deltar du i den operationella verksamheten till viss del. Du ingår även i enhetens ledningsgrupp och medverkar till att driva och utveckla enhetens verksamhet.

SMHIs värdegrund baseras på personligt ansvar, tilltro, delaktighet, respekt, öppenhet/ärlighet och är en viktig utgångspunkt i rollen som chef på SMHI.

Din profil:

Vi söker dig som har en akademisk examen inom natur- eller samhällsvetenskap, alternativt annan relevant högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Du ska kunna kommunicera väl på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, samt ha goda kunskaper i Office-paketet eller liknande verktyg. Vi ser även att du har någon form av arbetsledande erfarenhet, exempelvis som projektledare, funktionsansvarig eller chef. Men utgångspunkt i din bakgrund och kompetens deltar du i den operationella verksamheten till viss del, därmed är det ett krav att du har erfarenhet eller ämneskunskap inom gruppens arbetsområde.

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av personalansvar.
• Erfarenhet av budgetansvar.
• Erfarenhet av relationsmarknadsföring och försäljning.
• Erfarenhet av avtalstecknande.
• Erfarenhet från offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av systemägaransvar.

Som person är du trygg och stabil i dig själv, du är utåtriktad och kan skilja på det professionella och personliga. Du har lätt för att bygga samt underhålla relationer och är därmed bra på att stötta och vägleda medarbetare, men kan ställa krav när det behövs. I din kommunikation är du tydlig och du är strukturerad samt lugn så att du kan driva flera frågor parallellt, följa upp dem och leverera inom angivna tidsramar.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping, enstaka resor förekommer.

Sista ansökningsdag: 22 oktober 2023

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Serviceingenjör inom hydrologi

Har du ett intresse för mätteknik samt dess användning i naturen och är på jakt efter nya möjligheter är du välkommen att söka tjänsten som serviceingenjör hos oss på SMHI. Under SMHIs Observationsenhet finns Teknikgruppen som bland annat ansvarar för att övervaka samt utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på mätstationer inom det hydrologiska observationsnätet. Vi söker nu efter en serviceingenjör som har både teknisk kompetens och en administra... Visa mer
Har du ett intresse för mätteknik samt dess användning i naturen och är på jakt efter nya möjligheter är du välkommen att söka tjänsten som serviceingenjör hos oss på SMHI.

Under SMHIs Observationsenhet finns Teknikgruppen som bland annat ansvarar för att övervaka samt utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på mätstationer inom det hydrologiska observationsnätet. Vi söker nu efter en serviceingenjör som har både teknisk kompetens och en administrativ förmåga, samt vill få möjlighet att se mer av Sverige genom fältresor.

På de hydrologiska stationerna mäts vattenstånd i första hand. Mätvärdena används för beräkningar av vattenflöden i Sveriges vattendrag. Eftersom mätinstrumenten är placerade i vattendrag på drygt 200 platser runt om i Sverige innebär servicearbetet resor och självständigt arbete under fältmässiga förhållanden. I tjänsten ingår även förvaltning av den programvara som används i loggrarna som samlar in mätvärden och skickar dem till SMHI.

För att säkerställa att mätningarna av vattenstånd har god kvalitet, behöver du även ha god förståelse för hydrologi och mätning av vattenflöde under naturliga förhållanden. Varje mätstation är unik och det är många olika faktorer som påverkar mätkvalitén. I underhållet av mätstationerna ingår därför även olika typer av anläggningsarbeten. Det innebär att du behöver samarbeta med den anläggningsansvarige och ibland utföra enklare anläggningsarbeten.

I tjänsten ingår att vara drivande i den mättekniska utvecklingen, vilket kan ge möjlighet till vidareutveckling inom projektledning. Ett exempel på utveckling av mättekniken är att vi nu inom Observationsenheten testar drönarteknik för flödesmätningar.

Om dig

Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom teknik, meriterande med inriktning mot mätteknik eller elektroteknik.

Ytterligare krav:


• Körkort för personbil (B)
• Simkunnig
• Goda kunskaper i användningen av Office-paketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande:


• Eftergymnasial utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom mätteknik och/eller elektronik
• Utbildning i och/eller erfarenhet av grundläggande programmering som t ex konfigurering av mätinstrument
• Erfarenhet av arbete med logger- och givarkonfigurering, datakommunikation och kraftförsörjning
• Elbehörighet BB1 eller högre
• Erfarenhet av ensamarbete under fältmässiga förhållanden
• Erfarenhet av mätning av vattenflöde under naturliga förhållanden eller andra nivå- och flödesmätningar

Som person ser vi gärna att du har ett genuint teknik- och naturintresse. Du behöver gilla ensamarbete och resor, samt ha en förmåga att själv kunna strukturera, planera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Det innebär även att du behöver kunna prioritera, hålla tidsramarna och ta egna initiativ under hektiska arbetsperioder. Då arbetet även innebär kontakt med olika aktörer och entreprenörer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och kunna samarbeta med andra.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping, resor upp till 60 dagar per år där enstaka resor kan vara upp till två veckor

Sista ansökningsdag: 26 september 2023

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Kommunikativ miljö-klimatvetare till hydrologiska forskningsenheten

Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Vill du vara med och höja allmänhetens kunskap om vatten- och klimateffekter och se till att vår hydrologiska forskning kommer till bäst samhällsnytta? Vi söker 1–2 nya miljövetare/klimatvetare, ta chansen och bli en av dem! Om oss  Vi på den hydrologiska forskningsavdelningen arbetar med att utveckla vatten- och klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. V... Visa mer
Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Vill du vara med och höja allmänhetens kunskap om vatten- och klimateffekter och se till att vår hydrologiska forskning kommer till bäst samhällsnytta? Vi söker 1–2 nya miljövetare/klimatvetare, ta chansen och bli en av dem!

Om oss 

Vi på den hydrologiska forskningsavdelningen arbetar med att utveckla vatten- och klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bland annat till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för den hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar direkt med externa användare men också som stöd till SMHI:s operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 45 medarbetare från 15 länder.

Om tjänsten

Vi söker dig som kan identifiera omvärldens behov av kunskap och se till att vår hydrologiska forskning kommer till bäst samhällsnytta. Vi vill och behöver nå ut med vår forskning till både nationella och internationella aktörer och beslutsfattare men även till allmänheten och det är där vi behöver din hjälp!

Dina arbetsuppgifter kommer vara att internt och externt förmedla vatten och klimatinformation som produceras på den hydrologiska forskningsenheten, författa och redigera populärvetenskapliga texter, genomföra kommunikationsinsatser, marknadsföring och användardialoger. Produktion och inspelning av filmer och podcast kan även komma att ingå i arbetsuppgifterna. Du kommer också att ingå i forskningsavdelningens kommunikationsteam, där du förväntas vara med och föra hela forskningsavdelningens kommunikation framåt.

Tjänsten kan innebära resor såväl nationellt som internationellt. Du ska redan ha tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (EU) för att kunna söka tjänsten.

Om dig

Du behöver ha minst en högskoleutbildning inom miljövetenskap, hydrologi, klimat, eller utbildning som SMHI bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har en masterutbildning inom miljövetenskap, hydrologi, klimat, eller utbildning inom kommunikation.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Det är meriterande om du kan franska eller portugisiska.

Följande IT-kunskaper är ett krav:


• Goda kunskaper i Microsoft Office

Följande IT-kunskaper är meriterande:


• Goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg (i dagsläget använder vi både Polopoly som ska ersättas av SiteVision, och Wordpress)
• Erfarenhet av film/videoproduktion
• Grafiska designkunskaper (gärna inom infografics)

Följande erfarenheter och kompetenser är ett krav:


• Erfarenhet av journalistik eller populärvetenskapligt skrivande
• God kunskap om utmaningar i omställning mot ett hållbart samhälle
• Goda kunskaper i sociala media

För en av tjänsterna krävs också erfarenhet av inspelning och produktion av podcast.

Följande erfarenheter och kompetenser är meriterande:


• Erfarenhet av vatten- och klimatarbete.
• Kunskaper i visualisering

Du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Rollen kräver att du är självgående, att du tar ansvar för dina uppgifter och ser till att de slutförs. Du gillar utmaningen i att snabba förändringar kan ske på kort sikt och behöver då kunna prioritera när många saker händer samtidigt. För att vara framgångsrik i rollen krävs det att du är proaktiv, det vill säga vågar initiera och ta tag i uppgifter, inte väntar utan söker upp informationen som behövs.

Du är kommunikativ med mycket god samarbetsförmåga och har lätt för att samordna så att leveranser finns på plats i rätt tid och med rätt kvalitet. Du tycker om att resa och träffa nya människor, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.  

Anställningsform: Tillsvidareanställning på 100% med start i januari 2024 (eller enligt överenskommelse)

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2 oktober 2023

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Bygg- och anläggningsingenjör för underhåll av mätstationer

Är du på jakt efter ett jobb där du får arbeta både administrativt i kontorsmiljö och praktiskt ute i fält, samt har ett intresse för naturen? Då ska du söka tjänsten hos oss som bygg- och anläggningsingenjör. Under SMHIs Observationsenhet finns Teknikgruppen som bland annat ansvarar för att övervaka samt utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på mätstationer i SMHIs observationsnät. Till gruppen söker vi nu en bygg- och anläggningsingenjör. I den... Visa mer
Är du på jakt efter ett jobb där du får arbeta både administrativt i kontorsmiljö och praktiskt ute i fält, samt har ett intresse för naturen? Då ska du söka tjänsten hos oss som bygg- och anläggningsingenjör.

Under SMHIs Observationsenhet finns Teknikgruppen som bland annat ansvarar för att övervaka samt utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på mätstationer i SMHIs observationsnät. Till gruppen söker vi nu en bygg- och anläggningsingenjör.

I denna tjänst ryms ansvar för anläggningsunderhåll inom det hydrologiska stationsnätet, vilket innebär ansvar för mindre anläggningar som är byggda för hydrologiska mätningar i vattendrag på drygt 200 platser runt om i Sverige. Mätstationerna behöver löpande olika typer av underhållsåtgärder, som t ex dammreparationer, urgrävning av slam i damm, rensning av nedfallna träd i vattendrag och enklare teknisk service av mätutrustning. Arbetet kan även innehålla mer allmänna reparationer såsom tak- och fasadrenovering, dörrbyten och målning.

Utöver att vara ute i fält ingår det även att dokumentera åtgärdsbehov på respektive station, planera för genomförande, hantera inköp och koordinera insatser när de ska utföras av entreprenörer. Arbetet är därmed både praktiskt och administrativt, samt innebär kommunikation med många olika aktörer och entreprenörer. Det innebär resor över hela Sverige för eget arbete eller för att koordinera och vägleda en eller flera entreprenörer vid de olika anläggningarna.

Om dig

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som bygg- och anläggningsingenjör, alternativt arbetslivserfarenhet inom bygg- och anläggning som SMHI bedömer som likvärdig.

Vi ser även att du uppfyller följande kvalifikationer:


• Körkort för personbil (meriterande med BE eller motsvarande)
• Simkunnig
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen

Det är meriterande med:


• Erfarenhet av ensamarbete under fältmässiga förhållanden och av att jobba i eller nära vatten
• Erfarenhet av upphandlingsarbete inom offentlig verksamhet (LOU)
• Erfarenhet av flödesmätningar
• Elbehörighet BB1 eller högre

Vi ser gärna att du har ett intresse av att arbeta både praktiskt och administrativt, samt att du har ett intresse för hydrologi. Eftersom mycket arbete genomförs självständigt i fält behöver du kunna strukturera, planera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, men även kunna koordinera och leda andra. Det är viktigt att du kan prioritera dina uppgifter och hålla dig inom uppsatta tidsramar med ett flexibelt förhållningssätt vid oväntade problem eller förändringar. Att kunna samarbeta är minst lika viktigt, framförallt att du har lätt att kommunicera och är lyhörd i möten med kollegor, entreprenörer och andra aktörer.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping, resor under ca 100 dagar per år där enstaka resor kan vara upp till två veckor

Sista ansökningsdag: 26 september 2023

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Modellutvecklare med inriktning meteorologi, klimat eller statistik

Vill du göra samhällsnytta och klimatanpassa det svenska samhället? Vi söker dig som vill bli en del av teamet på SMHI som tar fram information och beslutsunderlag om ett klimat i förändring. Vi behöver förstärkning till vårt team som jobbar med att ta fram information och statistik om väder och klimat i dåtid, nutid och framtid. Erbjuda det bästa beslutsunderlaget i varje del av samhället i små och stora beslut. Till gruppen Väder – Meteorologi söker vi... Visa mer
Vill du göra samhällsnytta och klimatanpassa det svenska samhället? Vi söker dig som vill bli en del av teamet på SMHI som tar fram information och beslutsunderlag om ett klimat i förändring.

Vi behöver förstärkning till vårt team som jobbar med att ta fram information och statistik om väder och klimat i dåtid, nutid och framtid. Erbjuda det bästa beslutsunderlaget i varje del av samhället i små och stora beslut. Till gruppen Väder – Meteorologi söker vi en ny kollega som kommer vara en del i produktionsteamet som skapar den regionala återanalysen CERRA (Copernicus European Regional Reanalysis). Mer om CERRA hittar du på Copernicus webbsida. Produktionsteamet kommer bestå av fem personer som kommer samarbeta i projektet. Produktion av CERRA innefattar inhämtning av observationer från olika källor, produktion/beräkning av CERRA på en superdator och kvalitetsgranskning av produkten.

Gruppen samarbetar bland annat tätt med SMHIs klimatforskningsgrupp där arbetet till exempel består runt framtagande av flera griddade produkter samt körning av klimatmodeller. Du kommer delta i detta samarbete med forskningsgruppen.

I gruppens arbete där du också kan bidra ingår att granska och bearbeta historiska observationsdata samt ett kommunikationsuppdrag. Kommunikationsuppdraget innefattar bland annat att skriva webbartiklar, svara på frågor via telefon och mail samt ge presentationer och seminarier.

Din profil:

Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen eller masterexamen inom meteorologi, klimat, matematik, statistik eller datorteknik. Du har god datorvana, samt erfarenhet av Linuxmiljö och programmering i till exempel Python, Fortran eller Shell script.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:


• projektledning eller samarbete i internationella projekt
• programvarutestning och kodoptimering
• bearbetning av stora datamängder
• bearbetning av datafiler (väder, satellit eller klimat) med griddat innehåll i formaten grib eller netcdf
• arbete med klimatmodeller
• arbete på superdator/beräkningskluster
• arbete med data-assimilering
• arbete med kommunikation av klimatförändring och dess effekter

Att kommunicera väl på engelska, både skriftligt och muntligt är ett krav för tjänsten. Det är meriterande med kunskaper i svenska. Om du inte redan behärskar svenska bör du vara villig och ha ambitionen att lära dig det inom två år.

Som person är du nogrann och arbetar strukturerat med fokus på hög kvalitet. Du arbetar gärna i grupp där du har en mycket god kommunikativ förmåga och är öppen för andras åsikter, men du har också förmågan att driva egna processer. Med ett flexibelt förhållningssätt kommer du gärna med egna initiativ och håller motivationen uppe trots eventuella hinder. Vi förväntar oss att du är van vid att arbeta mot uppsatta mål inom givna tidsramar.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping, enstaka resor förekommer.

Sista ansökningsdag: 24 september 2023 

Fackliga kontaker: Maud Goltsis Nilsson, ST och Johan Arvelius, SACO. Samtliga nås på telefon 011-495 80 00 eller e-post [email protected] 

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Forskare inom meteorologisk fjärranalys inriktad mot klimatövervakning

På SMHI kombinerar vi naturvetenskap och teknik i det mesta vi gör. Nu har du med kompetens inom satellitdata och programmering möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle genom vår roll i det europeiska satellitsamarbetet EUMETSAT:s tillämpning av satellitdata för klimatövervakning, Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM-SAF). Om forskningsenheten Enheten för meteorologi på SMHIs forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling i... Visa mer
På SMHI kombinerar vi naturvetenskap och teknik i det mesta vi gör. Nu har du med kompetens inom satellitdata och programmering möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle genom vår roll i det europeiska satellitsamarbetet EUMETSAT:s tillämpning av satellitdata för klimatövervakning, Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM-SAF).

Om forskningsenheten

Enheten för meteorologi på SMHIs forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling inom områdena luftmiljö, väderprognoser, klimatanalyser och atmosfäriska processer. Vi arbetar med fjärranalys, klimatanalys, utveckling av numeriska modeller för luftmiljö och regionala väderprognoser samt med observationsdata och meteorologiska analyser. Vi är idag 37 forskare på enheten, fördelade på två grupper: prognos/observationer och miljö/klimat. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och vi attraherar forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

SMHI söker nu en disputerad forskare med kompetens inom fjärranalys i det visuella, infraröda och/eller inom det mikrovågsspektrala området. Arbetet sker inom EUMETSAT:s långsiktiga Climate Monitoring Satellite Application Facility-projekt (CM SAF) och är huvudsakligen inriktat mot utveckling och implementering av metoder för analys av molnparametrar och nederbörd från multispektrala data. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i forskargruppen, samt med kollegor i närliggande verksamhet som har hand om den operationella processeringen av satellitdata. Även samarbete med internationella forskare och programmerare inom projektet är en viktig del i uppdraget.

Inom projektet används data från satelliter med inriktning på globala meteorologiska mätningar med instrument som AVHRR, VIIRS, MODIS och SEVIRI. Viktigt blir också att anpassa och utveckla metodiken för sensorer på EUMETSAT:s nya generation polära och geostationära satelliter (med instrument som FCI, Metimage och ICI). På lite längre sikt är det också viktigt att ta fram en gemensam metodik för klimatanalyser av data från ett globalt nätverk av geostationära och polära satelliter.

Arbetet sker till stor del med data från strålningsmodeller och applicering av olika typer av maskininlärning där data jämförs med högkvalitativa referensdata. Beräkningar och utveckling sker i huvudsak på datorsystem eller kluster med högpresterande datorer, med en framtida förskjutning mot alltmer användning av resurser i datamoln.

Resor inom och utanför landet förekommer drygt fem gånger per år.

Om dig

Du är disputerat forskare inom fjärranalys med goda kunskaper om användning av bilddata i meteorologiska och klimatologiska tillämpningar. Du har universitetsutbildning inom programmering, matematik, fysik, ingenjörsvetenskap, meteorologi/atmosfärfysik eller liknande område. Du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Om du saknar du kunskaper i svenska bör du kunna tillägna dig svenska som arbetsspråk inom ett år.

Ytterligare krav:


• Goda programmeringskunskaper inklusive testning
• Speciellt goda kunskaper i Python och god vana av Linuxmiljö.
• Goda vanor att dokumentera och redovisa ditt arbete (tekniskt och vetenskapligt)

Meriterande:


• Kompetens inom maskininlärning
• Vana att arbeta med versionshantering av egen kod.
• Erfarenhet av Pytroll/Satpy
• Bred erfarenhet av satellitprodukter, hantering av stora datamängder och validering av produkter.
• Kunskap och erfarenhet av strålningstransportberäkningar och modeller.
• Erfarenhet av multispektral analys av satellitbilder.
• Arbete i internationella projekt.

Som person är du målmedveten och med god initiativförmåga då du till stor del själv behöver driva ditt arbete. Uppgifterna kräver även förmåga till analys och problemlösning. Arbetet utförs och stäms av med ditt team varför förmåga till samarbete är viktig liksom att kommunicera resultat internt och externt på ett bra sätt.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid.

Placeringsort: Placeringen är vid vårt kontor i Norrköping, en majoritet av arbetstiden utgår ifrån kontoret men du har möjlighet att arbeta från annan plats när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 2023-09-22

Välkommen med din ansökan!

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

IT-systemadministratör inom Identitetshantering och Behörighet

Glömt lösenordet? Nä, inte du väl?! SMHI söker nu dig som genom dina kunskaper inom IT-infrastruktur kan bidra i det viktiga arbetet med identitetshantering och behörighet.  På SMHI jobbar vi för ett hållbart och säkert samhälle. Men väldigt lite av vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat skulle vara möjligt utan våra duktiga IT-proffs. Ungefär var sjätte person på SMHI arbetar i renodlade IT-roller och säkerställer bland annat att myndigheten ... Visa mer
Glömt lösenordet? Nä, inte du väl?! SMHI söker nu dig som genom dina kunskaper inom IT-infrastruktur kan bidra i det viktiga arbetet med identitetshantering och behörighet. 

På SMHI jobbar vi för ett hållbart och säkert samhälle. Men väldigt lite av vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat skulle vara möjligt utan våra duktiga IT-proffs. Ungefär var sjätte person på SMHI arbetar i renodlade IT-roller och säkerställer bland annat att myndigheten har det systemstöd som behövs. 

Tjänsten som Systemadministratör inom Identitet och behörighet är placerad vid IT-avdelningen vid SMHIs huvudkontor i Norrköping. Avdelningen består av ca 110 medarbetare som arbetar med samtliga delar inom utveckling och förvaltning i hela kedjan från idé till drift inom applikation och infrastruktur. SMHI består av verksamheter som har mycket olika förutsättningar, vilket ställer stora krav på IT-verksamheten och det IT-stöd som SMHIs medarbetare behöver.

Enheten IT Produktion består av fyra grupper som tillsammans ansvarar för IT-infrastruktur, drift och service. Gruppen Infrastruktur Server ansvarar för operativsystem på server och klient, automatisering, databas samt identitet och behörighet till våra system.     

Om tjänsten

Uppdraget består huvudsakligen av tekniskt systemadministrativt arbete inom IAM. Vi jobbar på en djupare teknisk nivå med Microsoft AD, Identity Management, PKI samt webbaserade federerings- och autentiseringstjänster. I det ingår bland annat automatiseringsarbete, där vi använder AWX och Ansible, och att hantera utmaningar inom IT-säkerhet. Våra autentiseringstjänster innebär inslag av systemutveckling. Vi jobbar både i Linux och Windows. Tillsammans med kollegorna i teamet har man stort eget ansvar för att förvalta och utveckla tjänsterna inom IAM.

Utöver kollegor inom samma teknikområde samarbetar man nära andra infrastrukturgrupperingar som ansvarar för till exempel nätverk, lagring, databas, virtualisering eller Windows- och Linuxplattform. I tjänsten finns utvecklingsmöjligheter inom alla teknikområden inom vår infrastruktur. Tillsammans förvaltar vi den IT-miljö SMHI behöver för sitt uppdrag och utvecklar ständigt tekniken för att ge verksamheten nya möjligheter. SMHI är en beredskapsmyndighet vilket innebär särskilda krav avseende IT-säkerhet. SMHI har 24/7 verksamhet och beredskap förekommer.

Om dig

Du har eftergymnasial utbildning inom IT-området eller yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande, samt har minst tre års yrkeserfarenhet av tekniskt systemadministrativt arbete inom IT-infrastruktur.  

Erfarenhet och/eller utbildning inom IAM är starkt meriterande. Utöver kraven på erfarenhet är utbildning inom IT-infrastruktur meriterande, liksom utbildning eller erfarenhet inom IT-säkerhet. Har du dessutom varit inne och nosat på automatisering, scripting eller kodning tror vi också att det är bra kompetenser att ha i den här tjänsten på sikt, men inget krav.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att lyckas och trivas i uppdraget. Det krävs ett stort eget driv och uthållighet; du förblir motiverad och effektiv trots eventuella motgångar och har en god lojalitetskänsla. Du arbetar tillsammans med andra, vilket ställer krav på samarbetsförmåga, samtidigt ligger det ett stort personligt ansvar på att driva och förvalta de områden som du är ansvarig för. Du tar även ansvar för din personliga utveckling i arbetet och motiveras av att få jobba med kvalificerade kollegor i en spännande miljö.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2023-09-24

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Administratör/ Samordnare till SMHI i Norrköping

Du behöver inte ha en doktorsexamen för att bidra till SMHIs viktiga forskningsarbete. Just nu söker SMHI en duktig administratör och samordnare till forskningsavdelningen, ett omväxlande arbete med brett arbetsinnehåll där du får verka i en spännande miljö med många kontaktytor. SMHI är en expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Våra tjänster vilar på vetenskaplig grund och b... Visa mer
Du behöver inte ha en doktorsexamen för att bidra till SMHIs viktiga forskningsarbete. Just nu söker SMHI en duktig administratör och samordnare till forskningsavdelningen, ett omväxlande arbete med brett arbetsinnehåll där du får verka i en spännande miljö med många kontaktytor.

SMHI är en expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Våra tjänster vilar på vetenskaplig grund och bidrar till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Om avdelningen

SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. Avdelningen bidrar till SMHIs långsiktiga utveckling, men även direkt med kunskap till globala hållbarhetsmål i exempelvis FN:s Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket för katastrofriskreducering. Arbetet vid SMHIs forsknings- och utvecklingsavdelning sker normalt i projektform och i samarbete med olika forskare och intressenter runt om i världen. Forskningen strävar efter hög kvalitet och tillgänglighet. Arbetsmiljön präglas av flexibla arbetsformer, eget ansvar och personlig utveckling. Här arbetar ca 140 personer, en god mix av expertkompetenser från världens alla hörn.

Om tjänsten

I den här rollen är du navet som håller samman, samordnar, stöttar, utvecklar och följer upp de administrativa processerna och rutinerna på avdelningen. Du är en ”spindel i nätet” och ofta avdelningens kontaktyta mot verksamhetsstöttande funktioner på andra avdelningar. Genom detta utgör du ett viktigt verksamhetsstöd till avdelningsledningen och medarbetarna. Du assisterar vid bokningar, inköp, beställningar och protokollföring. Du hjälper till i samband med såväl interna som nationella och internationella möten, seminarier och kurser. Du attesterar fakturor, uppdaterar listor och förteckningar, stöttar vid diarie- och registraturfrågor och utgör en naturlig resurs i stort och smått gällande kontorsmiljön.

Genom att du får god kännedom om SMHIs administrativa IT-system blir du ett stöd till chefer, medarbetare och inte minst nyanställda i sådana frågor. Du deltar som avdelningens representant i interna referensgrupper som rör ditt arbetsområde samt har rollerna som samordnare av avdelningens informationssäkerhet samt arkivansvarig, med stöd av SMHIs centrala säkerhets- och arkivfunktioner.

Om dig

Vi söker dig med minst gymnasial utbildning och med flera års erfarenhet av administrativt stöd gentemot chefer inom en större verksamhet. Du är kommunikativ, pedagogisk och serviceinriktad. Du har goda kunskaper i administrativa programvaror så som Officepaketet eller motsvarande, samt kunskaper i tekniska system för websidor, fakturering, reseräkningar och personaladministration. Vi ser det som meriterande om du kan systemen UNIT4, Primula och/eller Ceasar.

Erfarenhet från statlig verksamhet, i förvaltning eller forskningsmiljö, är meriterande. Vi sätter även värde på erfarenhet av stor bredd av administrativa sysslor, anordna större möten och av att arbeta mot icke svenskspråkiga kunder. Har du utbildning eller kurser i kommunikation, projektledning eller liknande är det också ett plus.

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav. Behärskar du fler språk än så ser vi det som ett plus.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Att ha ett positivt förhållningssätt, att vara lösningsorienterad och se möjligheter är grundläggande för rollen. Det ställer krav på personlig mognad och integritet; trygg, stabil och med god portion självinsikt. Du är ansvarstagande och kan identifiera, formalisera, prioritera och verkställa dina uppgifter på egen hand. Då du kommer ha många kontaktytor internt och externt är din samarbets- och kommunikationsförmåga viktiga likväl som att du kan anpassa dig efter ändrade förhållanden när det krävs.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 31 augusti.

 

Välkommen med din ansökan.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Kommunikatör

Är du en kommunikatör som drivs av att genom kommunikation väcka intresse för angelägen kunskap och skapa värde? Gillar du att ta fram informativt och nyttigt innehåll som når hela vägen fram? Trivs du med en mix av operativt och strategiskt arbete? Vill du vara en del av vårt viktiga arbete och jobba med att kommunicera förändringar i kunskap om klimat, väder och vatten?  Vi söker en kommunikatör till enheten Omvärld och strategi.  Om SMHI SMHI är en sv... Visa mer
Är du en kommunikatör som drivs av att genom kommunikation väcka intresse för angelägen kunskap och skapa värde? Gillar du att ta fram informativt och nyttigt innehåll som når hela vägen fram? Trivs du med en mix av operativt och strategiskt arbete? Vill du vara en del av vårt viktiga arbete och jobba med att kommunicera förändringar i kunskap om klimat, väder och vatten?  Vi söker en kommunikatör till enheten Omvärld och strategi. 

Om SMHI

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att beräkna förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI strävar efter att ta fram kunskap och beslutsunderlag med målsättningen att ge största möjliga samhällsnytta. Våra målgrupper spänner över ett brett register, allt från allmänhet, samhällsplanerare, till beslutsfattare inom en mängd organisationer.

Om tjänsten

Som kommunikatör hos oss arbetar du främst med olika typer av direkta operativa kommunikationsinsatser inom SMHIs expertområden klimat, hydrologi, oceanografi och meteorologi. Vi vill att vår kommunikation ska bidra till att tillgängliggöra vår kunskap om väder, vatten och klimat på ett sätt som gör informationen lätt att ta till sig och att använda. Enheten Omvärld och strategi på Samhällsplaneringsavdelningen ansvarar för avdelningens anslagsfinansierade produkter och tjänster, men även externt finansierade uppdrag och projekt. Enheten består idag av en grupp på tolv personer med expertis inom SMHIS expertområden oceanografi, havsmiljö, hydrologi, klimat och klimatanpassning samt kommunikation.

En naturlig del i rollen är att arbeta i nätverk och i dialog med experter såväl inom organisationen som med externa aktörer. Som kommunikatör hos oss kommer du att ha ett nära samarbete med andra kommunikatörer, inom enheten, på andra avdelningar samt den SMHI övergripande funktionen för kommunikation.

Du kommer att arbeta operativt med kommunikation kopplat till avdelningens produkter och tjänster som i stor utsträckning består av beslutsunderlag för det svenska samhället, kunskapshöjande material som artiklar, rapporter, filmer, information och statistik samt utbildningar. Många av produkterna och tjänsterna är webbaserade och den viktigaste digitala kanalen är smhi.se, https://www.smhi.se/klimat. Arbetsuppgifterna innebär i stora drag;


• svara för stöd och rådgivning på strategisk och operativ nivå
• arbeta med förvaltning/analys
• producera texter och presentationsmaterial
• upprätta och underhålla kommunikationsplaner
• utföra kontinuerlig omvärldsbevakning
• arbeta med kunskapsförmedling i olika kanaler, men med fokus på smhi.se som är navet i vår kommunikation.
• aktivt medverka i SMHIs redaktionella nyhetsarbete internt och externt
• delta i och/eller driva kommunikationsuppdrag, t ex myndighetsgemensamma projekt i samverkan med nyckelpersoner
• upprätta och underhålla kommunikationsstrategier
• identifiera, initiera och koordinera kommunikationsinsatser

Din profil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom media- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande erfarenhet/utbildning som vi bedömer likvärdig. Du är en erfaren kommunikatör som arbetat på operativ nivå, exempelvis med kommunikationsplanering och målgruppsanalyser. Det är meriterande om du har erfarenhet av strategisk kommunikation. Du har även goda kunskaper i Microsoft Office, Polopoly eller annat CMS samt inom verktyg för film- och bildhantering. Vi ser det som en fördel om du även har erfarenhet av arbete i Adobe Creative Cloud och i analysverktyg för webb.

För att vara framgångsrik i rollen behöver du ha ett stort intresse för samhällsfrågor, speciellt inom SMHIs kärnområden klimat, hydrologi, oceanografi och meteorologi samt dessa områdens påverkan på samhället. Som person är du analytisk och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp mot gemensamma mål. Din vilja och förmåga att hjälpa andra är viktig och du är självständig och trygg i kommunikatörsrollen även i tidspressade situationer. Du är en god skribent/stilist och behärskar många typer av textproduktion och är van att arbeta med webbkommunikation. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, har erfarenhet av att värdera, paketera och förmedla komplexa budskap till breda målgrupper.

Anställningsform: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i Norrköping.

Sista ansökningsdag: 31 augusti

Välkommen med din ansökan.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Chef för enheten Inköp och service

Vill du vara med och bidra till vår vision om ett ”hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”? Vi rekryterar nu en chef till vår enhet Inköp och service, där du får möjlighet att arbeta strategiskt med myndighetens processer för inköp och gemensam service. Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd är en nybildad avdelning som består av funktioner som arbetar med ledning och stöd för hela SMHIs verksamhet... Visa mer
Vill du vara med och bidra till vår vision om ett ”hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”? Vi rekryterar nu en chef till vår enhet Inköp och service, där du får möjlighet att arbeta strategiskt med myndighetens processer för inköp och gemensam service.

Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd är en nybildad avdelning som består av funktioner som arbetar med ledning och stöd för hela SMHIs verksamhet. Avdelningen arbetar också med frågor som rör säkerhet och beredskap och vänder sig till såväl interna som externa intressenter.

Enheten Inköp och service uppgift är att säkerställa att SMHIs inköp görs i enlighet med gällande regler och på ett strategiskt och affärsmässigt sätt. Enheten ansvarar även för SMHIs fastigheter gentemot hyresvärdar och har ansvaret för att hålla samman och utveckla SMHI-gemensam service.

Om tjänsten

Enheten består av två grupper, Inköp och Service och du har verksamhets- och ekonomiskt ansvar för enheten. Du har direkt personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen Inköp, som består av nio medarbetare, inköpare, upphandlare och fastighetsansvarig. Du ansvarar också för gruppen Service som består av en gruppchef och nio medarbetare inom områden expedition, kundtjänst, bibliotek, reception och växel.

Tjänsten som enhetschef innebär i huvudsak ett strategiskt arbete där du kommer att stödja medarbetare i komplexa frågor. Du ingår i avdelningen Lednings- och verksamhetsstöds ledningsgrupp, där du är med och vidareutvecklar avdelningens arbete.

SMHI är från oktober 2022 utsedd till beredskapsmyndighet och du kan förväntas delta i myndighetens arbete med civilt försvar och säkerhet.

Arbetet kräver mycket bra samverkan med andra avdelningar internt men även en del externa kontakter, exempelvis med andra myndigheter.

Om dig/din profil

Du har relevant akademisk utbildning, men du kan också ha mångårig erfarenhet från liknande roller och på så sätt tillgodogjort dig relevant kompetens.

För tjänsten krävs att du har: 


• erfarenhet av offentlig verksamhet
• erfarenhet av offentlig upphandling
• erfarenhet av ledarskap, exempelvis projektledning

Meriterande är om du har:


• erfarenhet av att utveckla inköpsprocessen
• erfarenhet av fastighetsfrågor
• erfarenhet och intresse av att utveckla gemensam service för medarbetare och externa intressenter
• erfarenhet av personal- och budgetansvar
• erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
• erfarenhet av att driva uppgifter över avdelningsgränserna
• kunskap och/eller erfarenhet från området säkerhet och beredskap

Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du har intresse och fallenhet för att vara ledare och att utveckla verksamhet och medarbetare genom att delegera och stötta. Du har förmåga att leda och motivera genom dialog och samverkan. Då rollen innebär ett stort ansvar att få processer att fungera över avdelningsgränserna är det viktigt att kunna skapa goda relationer, engagemang och delaktighet.

Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%

Placeringsort

Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-03.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Chef för Forskning och utveckling i Klimat

Brinner du för klimatfrågor och stimuleras av att verka i en vetenskaplig och högteknologisk miljö tillsammans med kreativa medarbetare? Vill du göra skillnad genom att utveckla nationella och internationella samarbeten? Besitter du både lust och förmåga att tänka strategiskt, utveckla verksamheter och kommunicera effektivt? I så fall tror vi att du skulle passa bra som chef för SMHIs FoU-enhet i klimat. Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI D... Visa mer
Brinner du för klimatfrågor och stimuleras av att verka i en vetenskaplig och högteknologisk miljö tillsammans med kreativa medarbetare? Vill du göra skillnad genom att utveckla nationella och internationella samarbeten? Besitter du både lust och förmåga att tänka strategiskt, utveckla verksamheter och kommunicera effektivt? I så fall tror vi att du skulle passa bra som chef för SMHIs FoU-enhet i klimat.

Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI

Du blir del av en internationell och innovativ forskningsmiljö som ligger i framkant vad gäller att ta fram kunskaper inom vårt tids viktigaste fråga: den om hållbar utveckling. FoU-avdelningens verksamhet är IT-baserad, med beräkningsmodeller och högpresterande datorer som väsentlig infrastruktur. Avdelningens enheter producerar processförståelse, data och tjänster inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi så att avgörande och välgrundade beslut inom hållbarhetsområdet kan fattas på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

Avdelningen har ett väl etablerat nätvek till olika organisationer både inom forskning och inom statliga aktörer. Internationellt samarbete drivs exempelvis med FNs klimatpanel (IPCC) och Världsmeteorologiska Organisationen (WMO) för att ge alla länder samma möjlighet att hantera hållbarhetsfrågor.

Läs mer om verksamheten på vår hemsida: https://www.smhi.se/forskning

Om FoU-enheten i Klimat

Enheten jobbar brett med att ta fram kunskap och förståelse om klimatsystemet och konsekvenser av klimatförändringen. Arbetet sker i nära dialog med användare av klimatinformation så att underlag kan anpassas för många olika målgrupper, nationellt och internationellt. På enheten finns Rossby Centre, vilket är ett internationellt erkänt center för klimatforskning och klimatmodellering. Enheten hyser även det Internationella Projektkontoret för regional klimatmodellering inom Cordex.

Pågående viktiga fokus vid enheten inkluderar:


• Globala klimatscenarier och modellutveckling: utveckling av en klimatsystemsmodell som kan användas för långsiktiga klimatförändringscenarier, 1-10-åriga klimatprognoser samt för klimatprocesstudier
• Nedskalning av klimatscenarier och stöd för arbete med klimatanpassning: metodik, analys och processkunskap för effektiv nedskalning av globala klimatscenarier till regional och lokal nivå för att generera klimatinformation relevant och användbar inom beslutsfattande och politik.
• Klimatanalys och klimattjänster – skapa detaljerad information om hur klimatförändringen och dess effekter kan se ut, beroende exempelvis på klimatpåverkande utsläpp och markanvändning.

Om rollen

I rollen som enhetschef har du ett övergripande personal- och budgetansvar för drygt 30 medarbetare med bakgrund från många olika länder. Du leder två gruppchefer som ansvarar för inriktning mot regional respektive global klimatmodellering. På enheten finns också vetenskapskommunikatörer, fyra forskningsledare och SMHIs professor i Klimatologi.

Din profil

Vi söker dig med akademisk forskarutbildning relevant för uppdraget, exempelvis inom klimatologi, naturvetenskap eller teknik. För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg och initiativrik ledare med god kommunikativ förmåga. Du är kreativ och arbetar aktivt med ett coachande och tillitsbaserat ledarskap för att såväl verksamheten som du och dina kollegor ska utvecklas. Du vill bygga starka och självgående team. Att vara ödmjuk inför andras expertområden och att skapa delaktighet i de sammanhang som du ingår i är en självklarhet för dig. Du är van att möta olika kulturer och du anpassar ditt tillvägagångssätt utifrån situation. Du trivs i en mångkulturell, kunskapsintensiv miljö med högt tempo. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

För rollen krävs följande erfarenheter och kvalifikationer: 


• Bred kompetens och förmåga till helhetssyn för verksamhetsområdet klimatologi, såsom klimatmodellering, dataproduktion och analys, klimatologiska processer, klimatinformation och klimatanpassning
• Engagemang för klimat- och hållbarhetsfrågor ur ett samhällsperspektiv och med god förståelse för avnämargrupper för klimatdata och kunskapsunderlag
• Erfarenhet av verksamhetsledning i en organisation med forskningsmiljö, eller erfarenhet av arbete med projektledning för större projekt eller program i en kunskapstung och internationell kontext
• Förmåga att ta beslut och driva strategiskt utvecklingsarbete där satta mål har uppnåtts i samverkan med medarbetargrupper
• Erfarenhet av att presentera kunskapsmaterial och att representera en kunskapsorganisation till olika användargrupper
• Erfarenhet av planering och uppföljning av både ekonomi och resultat
• Mycket goda kunskaper i engelska samt minst baskunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av personalansvar
• Erfarenhet av att leda chefer eller innehaft ledningsuppdrag inom förvaltning
• Erfarenhet av att söka och attrahera forskningsmedel, samt bedrivit forskning inom internationella projekt
• Erfarenhet av att utveckla externfinansierad FoU-verksamhet (konceptualisering, produktifiering, utveckling av nya nätverk- och avnämarsamarbeten etc.)
• Vetenskapliga nätverk, förtroendeuppdrag eller handledning
• Erfarenhet av superdatorer för beräkning och lagring, högteknologisk infrastruktur och digitaliserad produktion.
• Erfarenhet av kontorsadministrativa system för ledning och uppföljning

Anställningsform: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping. 

Sista ansökningsdag: 31 augusti.

Välkommen med din ansökan.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Senior forskare inom regional klimatforskning

Vill du vara med om att ta fram morgondagens kunskap om klimatet och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på information om framtida klimat kompletterar nu Rossby Centre sin verksamhet. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer. Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs forskning kring framtidens klimat och klimateffekter g... Visa mer
Vill du vara med om att ta fram morgondagens kunskap om klimatet och utveckla kvalificerat beslutsunderlag för samhälle och näringsliv? För att möta samhällets förväntningar på information om framtida klimat kompletterar nu Rossby Centre sin verksamhet. Vi erbjuder en stimulerande miljö med mycket externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs forskning kring framtidens klimat och klimateffekter genom beräkningar i våra klimatmodeller. SMHI deltar i nationella och internationella projekt med forskning kring klimatprocesser, utveckling av klimatmodeller och innovativa former av klimatinformation. Utveckling av klimatinformation och motsvarande data är viktigt för beslutsfattning om klimatanpassningsåtgärder i samhället och näringslivet.

Vi söker nu en driven och erfaren forskare med vetenskaplig kompetens inom väder eller klimat, som vill fokusera på kunskap med högupplösta klimatmodeller. Uppdraget innebär att tillsammans med andra medarbetare ta fram högupplöst klimatdata och information med nästa generationens regionala klimatberäkningar för användande på regional och lokal skala.

Centrala arbetsuppgifter är utveckling av det strategiska forskningsområdet för konvektionstillåtande regionala klimatmodeller, samt tillämpning, som t.ex. för extrema väderhändelser. Utveckling av tillämpning ska även ske i samspel med maskininlärningsteknik. Medverka i utveckling och utvärdering av klimatmodeller ingår också. Framtagning av vetenskapliga projektansökningar och kommunicera resultat, vetenskapligt och mot användare av klimattjänster, är viktiga inslag i arbetet.

Din profil

Vi söker dig som har doktorsexamen från universitet i meteorologi, klimatologi, fysik, eller närliggande område. Du har erfarenhet av att arbeta med klimatmodeller, dess användning och/eller bakomliggande klimatprocesser. Du har gedigen erfarenhet från arbete med forskningsfrågor rörande väder eller klimat, såväl som påvisad förmåga av att författa vetenskapliga publikationer och erfarenhet av att skapa vetenskapliga ansökningar. Du är en van Linux-användare och behärskar minst ett av programmeringsspråken Python, Fortran och/eller Shellscript.

Kunskap om dynamiska modeller, atmosfärisk konvektion eller andra fysikaliska processer i samband med moln, nederbörd, strålning eller det planetära gränsskiktet är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av modellutveckling, gärna i samarbete med andra. Med fördel har du också erfarenhet av att kommunicera vetenskap till civilsamhället och beslutfattare. 

Vi efterlyser dig med initiativförmåga för att driva forskningsfrågor likväl som en god kommunikativ förmåga. Som person kräver rollen att du är självgående och att du kan prioritera och agera i arbetet på ett strukturerat sätt. Du är van att arbeta i grupp och är duktig på att samarbeta och kommunicera med andra, samt har en välutvecklad analysförmåga och är en problemlösare.

Du har goda kunskap i engelska i tal och skrift. Kunskaper i svenska är en fördel men om kunskaper i svenska saknas efterlyses en vilja att lära sig svenska.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2023-09-24

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Hydrolog till SMHI i Norrköping

Vill du göra samhällsnytta genom att bli en del av teamet på SMHI som tar fram information och beslutsunderlag om ett klimat i förändring för att klimatanpassa det svenska samhället? Då är du varmt välkommen med en ansökan till denna tjänst. Om enheten Vatten På  enheten för Vatten inom SMHIs avdelning för Samhällsplanering ansvarar vi för att producera och bearbeta oceanografisk, hydrologisk och klimatologisk information och statistik på uppdrag av Klim... Visa mer
Vill du göra samhällsnytta genom att bli en del av teamet på SMHI som tar fram information och beslutsunderlag om ett klimat i förändring för att klimatanpassa det svenska samhället? Då är du varmt välkommen med en ansökan till denna tjänst.

Om enheten Vatten

På  enheten för Vatten inom SMHIs avdelning för Samhällsplanering ansvarar vi för att producera och bearbeta oceanografisk, hydrologisk och klimatologisk information och statistik på uppdrag av Klimat- och näringslivsdepartementet, andra myndigheter, kommuner och privata aktörer. Informationen används som underlag till klimatanalyser, i klimatanpassningsarbete, vid framtagandet av beslutsunderlag för samhällsplanering och som indata till beräkningsmodeller inom miljöområdet.

Om tjänsten

Tjänsten är placerad i gruppen för Hydrologi, som arbetar med att sammanställa, publicera och sprida hydrologisk information och statistik, både historisk information och information om förändrade hydrologiska förändringar i ett framtida klimat. Gruppen har även expertfunktioner som ställs till samhällets tjänst för att till exempel göra utredningar, besvara remisser och ta fram kommunikativ information rörande hydrologi och klimat.

Utöver det kommer du bl a att arbeta med,


• att bedöma skyddsåtgärder kopplat till översvämning i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
• att ingå i det team på SMHI som besvarar hydrologiska remisser från förvaltningsmyndigheter, domstolar, regioner och kommuner
• projektarbete då en stor del av utvecklingsarbetet på SMHI drivs i projektform
• att skriva informationsartiklar om hydrologiska händelser, företeelser och sammanställningar på SMHIs hemsida

Du kommer bli en del av en arbetsgrupp om totalt 11 personer som i nuläget består av 8 st kvinnor och 3 st män. Åldern i gruppen varierar mellan 33 - 66 år.

Din profil

Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot hydrologi och vattenfrågor alternativt har du en annan utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig.

Utöver det ser vi också att du behöver ha,


• förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska, samt väl i tal och skrift på engelska.
• goda kunskaper i MS Office eller liknande programpaket

Meriterande är erfarenhet av arbete eller kunskap om 


• skyddsåtgärder mot översvämning
• vattenplanering, dagvatten och skyfall
• utredningar, tillståndsprövningar och beräkningar inom hydrologi
• miljöbalken, vattenrätt och vattenförvaltning
• den nationella planen för omprövning av vattenkraft
• åtgärder mot torka
• programmering i exempelvis Python

I rollen  som hydrolog kommer du ha många olika kontaktytor, både internt som externt, vilket förutsätter att din kommunikativa förmåga är god. Du är också van vid att lyssna in olika behov och uppskattar en hög grad av flexibilitet i vägen fram i ditt arbete. För att lyckas i rollen är du trygg i och trivs med att leda dig själv och ta initiativ som driver arbetet framåt samtidigt som du ser styrkan med en god lagprestation.

Anställningsform: Tillsvidare

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 27 augusti.

Välkommen med din ansökan.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Hydrauliker till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten

Vill du jobba i en spännande miljö tillsammans med hydrologer, meteorologer och oceanografer, där väder och vatten står i händelsernas centrum? Har du ett brinnande intresse för hydraulisk modellering och vill bidra till ett säkrare samhälle? SMHI vill nu stärka upp den hydrologiska prognos- och varningstjänsten med en ny kollega med fokus på översvämningsmodellering. SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets behov av prognoser, varningar o... Visa mer
Vill du jobba i en spännande miljö tillsammans med hydrologer, meteorologer och oceanografer, där väder och vatten står i händelsernas centrum? Har du ett brinnande intresse för hydraulisk modellering och vill bidra till ett säkrare samhälle? SMHI vill nu stärka upp den hydrologiska prognos- och varningstjänsten med en ny kollega med fokus på översvämningsmodellering.

SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets behov av prognoser, varningar och nulägesanalyser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Du kommer att ingå i det team som ansvarar för utveckling, underhåll, kvalitetssäkring och förvaltning av de modeller som används operationellt av prognos- och varningstjänsten för översvämningsberäkningar längs med vattendrag och sjöar. Detta underlag ligger till grund för översvämningsvarningar i hela landet som vakthavande hydrolog utfärdar.

Om tjänsten

I den här tjänsten är du en del i den operativa hydrologiska prognos- och varningstjänstens verksamhet som bland annat vakthavande hydrolog. Att vara vakthavande hydrolog innebär att man bevakar det hydrologiska läget i Sverige och vid behov utfärdar varningar och meddelande samt stöttar samhället i samband med hydrologiska händelser. Tjänsten innebär beredskapstjänstgöring vilket inkluderar helger och helgdagar men de uppgifterna kan oftast skötas hemifrån.

Du kommer även ägna en del av din arbetstid åt att jobba i ett projekt med att förbättra SMHIs förmåga att göra prognoser och varningar för skyfall. Syftet med detta projekt är att öka Sveriges motståndskraft mot extrem nederbörd och bidra till att rusta samhället för de konsekvenser detta kan ge i form av t.ex. översvämningar i städer och på hårdgjorda ytor.

Den hydrologiska verksamheten på SMHI rymmer en stor bredd av frågeställningar, så ditt arbete kan även komma att inbegripa andra uppgifter utifrån din kompetens och verksamhetens behov. Uppgifterna finns både inom den egna gruppen men även inom andra delar av SMHI. Nationella och internationella samarbeten kan komma att vara aktuella. Då arbetet innebär både intern och extern representation, dialog och samarbeten behöver du vara intresserad av detta.

Om dig

Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utmanande verksamhet som rymmer både operativt arbete, utveckling och analysarbete. Du är en person som tar ansvar för, och har förmågan att planera, strukturera samt driva ditt arbete. Du arbetar bra tillsammans med andra och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Stundtals kan arbetsbelastningen vara hög vilket ställer då krav på din förmåga att planera och prioritera samt kunna fatta snabba beslut när det krävs. Då arbetsspråket i gruppen är svenska bör du kunna behärska språket i tal och skrift. Även god behärskning av engelska i tal och skrift krävs.

Krav:


• Civilingenjör/Naturvetare med inriktning hydrologi/hydraulik, eller utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig.


• Minst grundläggande kunskap inom

• Hydraulisk modellering
• Programmering (främst Python)
• GIS
• AnalysarbeteMeriterande:


• Hydrologisk modellering
• Projektledning
• Kunskap om dagvattenhantering

Anställningsform: Tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt

Placeringsort: Norrköping, arbetet utförs till stor del i kontorsmiljö men resor kan förekomma. 

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 31 maj 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Remissamordnare för SMHIs remisser

SMHI är en expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd består av funktioner som arbetar för hela SMHIs verksamhet utifrån ett organisationsövergripande perspektiv, där bland annat enheten Samordning ingår. Enheten har bland annat samordningsansvar för planering och uppföljning av SMHIs verksamhet, internationella samarbeten, samt frågor som... Visa mer
SMHI är en expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd består av funktioner som arbetar för hela SMHIs verksamhet utifrån ett organisationsövergripande perspektiv, där bland annat enheten Samordning ingår. Enheten har bland annat samordningsansvar för planering och uppföljning av SMHIs verksamhet, internationella samarbeten, samt frågor som rör säkerhet och beredskap.

Om tjänsten

SMHI får varje år in ett stort antal utredningar och förslag på remiss från olika departement, kommuner samt statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter, där vi svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Du som remissamordnare ansvarar för att remisserna distribueras och besvaras av experter inom relevant kompetensområde. En viktig uppgift som remissamordnare är att stödja de olika handläggarna med textbearbetning så att SMHI når ut med budskap och att remissvaren blir tydliga och lätta att förstå.

Arbetet med samordning av SMHIs remisser uppskattas att uppgå till ca 75% av arbetstiden. Övriga arbetsuppgifter är att stödja avdelningschef och övriga enheter med andra kvalificerade administrativa uppgifter. Det kan innebära att förvalta styrande dokument, boka konferenser och publicera artiklar på vårt intranät för intern kommunikation.

Om dig

Vi söker dig som har gymnasial utbildning, samt har god datorvana och kunskap i Windows och Office-paketet. Du behöver även ha mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska, samt ha god förmåga att förstå och uttrycka dig på engelska.

Det är meriterande med:


• Erfarenhet av administrativt arbete hos andra myndigheter
• Erfarenhet av att arbeta mot deadlines
• Erfarenhet av textbearbetning

Remissamordning är en uppgift som utförs för hela SMHI där experter från alla avdelningar kan bli involverade, därmed behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara samarbetsvillig. Du behöver även vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt, men samtidigt kunna vara flexibel när nya saker tillkommer eller vid förändringar med kort varsel.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 11 juni 2023

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Vetenskaplig programmerare för atmosfärisk spridningsmodellering

Vill du bidra till att öka kunskapen om luftföroreningars spridning och utveckla system för luftkvalitetsprognoser? Vi söker en vetenskaplig programmerare med intresse för spridningsmodellering till vår verksamhet i Norrköping. Om forskningsenheten Enheten för meteorologi på SMHI:s forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling inom områdena luftmiljö, väderprognoser, klimatanalyser och atmosfäriska processer. Vi arbetar med utveckling av numer... Visa mer
Vill du bidra till att öka kunskapen om luftföroreningars spridning och utveckla system för luftkvalitetsprognoser? Vi söker en vetenskaplig programmerare med intresse för spridningsmodellering till vår verksamhet i Norrköping.

Om forskningsenheten

Enheten för meteorologi på SMHI:s forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling inom områdena luftmiljö, väderprognoser, klimatanalyser och atmosfäriska processer. Vi arbetar med utveckling av numeriska modeller för luftmiljö och regionala väderprognoser samt med fjärranalys, klimatanalys, observationsdata och meteorologiska analyser. Vi är idag 37 forskare på enheten, fördelade på två grupper: prognos/observationer och miljö/klimat. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och vi attraherar forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

Som en del av vårt forskarteam inom luftmiljö kommer du att arbeta med och utveckla spridningsmodellsystemet MATCH (Multiscale Atmospheric Transport and CHemistry Model). MATCH används i många olika typer av tillämpningar, bland annat för luftföroreningsprognoser, miljöövervakning, haveriberedskap för spridningsberäkningar vid olyckor och i många forskningsprojekt inom t ex atmosfärskemi, deposition och aerosolforskning. MATCH är en del av EU:s luftmiljösystem CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service; https://atmosphere.copernicus.eu/).

Inom ett par år kommer du att ansvara för stora delar av MATCH-koden och bidra till dess utveckling, genom till exempel assimilering av nya dataset. En annan viktig uppgift blir att hjälpa användare av modellen inom SMHI:s konsult- och utredningsverksamhet. Du kommer också att delta i nationella och internationella forskningsprojekt där du anpassar modellen för olika tillämpningar och hanterar indata och resultat i samarbete med forskare och luftmiljöexperter inom och utanför SMHI.

Om dig

För att vara framgångsrik i rollen behöver du minst en masterexamen inom naturvetenskap, datavetenskap, matematik eller civilingenjörsexamen. Dessutom ska du ha genomfört en relevant forskarutbildning eller ha likvärdig erfarenhet. Du utmanas av problemlösning och har en god analytisk förmåga. Du är strukturerad och van att planera, organisera, genomföra och dokumentera arbetet på ett effektivt sätt. Du kan kommunicera väl på engelska, både skriftligt och muntligt. Om du inte redan behärskar svenska bör du vara villig och ha ambitionen att lära dig det inom två år.

Det är viktigt att du har stor erfarenhet av utveckling av numeriska modeller inom atmosfärskemi, meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimat eller annat område med liknande utmaningar. Dessutom behöver du ha goda kunskaper i Python och Fortran (eller motsvarande programmeringsspråk).

Dessutom behöver du kunskap och erfarenhet inom några av följande områden:


• Programmering för högprestandaberäkningar på superdatorsystem/beräkningskluster
• Data-assimilering
• Väder-, satellit-, eller klimatdata, speciellt med dataformaten grib och netcdf
• Utveckling av olika typer av programkod, inklusive programvarutestning och kodoptimering
• Parallellisering
• Arbete med stora datamängder
• Internationella projekt och samarbeten
• Forskning inom relevant ämnesområde

Anställningsform: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid vid SMHI:s forskningsavdelning i Norrköping. Placering är på vårt kontor i Norrköping. Större delen av din arbetstid är på kontoret, men du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 6 juli

Välkommen med din ansökan. 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Produktägare Prognoser och varningar

Vad blir det för väder? SMHIs digitala närvaro är stark och vår webbplats och app har årligen miljontals besökare som tar del av prognoser och varningar. I produktägarrollen för dessa tjänster får du möjlighet att bidra till att såväl allmänhet som prioriterade målgrupper får de bästa möjliga underlagen för sina beslut. Varje dag, dygnet runt, året om. Vill du ha ansvar för en spännande produktportfölj? Vi söker dig som vill vara med och utveckla produkte... Visa mer
Vad blir det för väder? SMHIs digitala närvaro är stark och vår webbplats och app har årligen miljontals besökare som tar del av prognoser och varningar. I produktägarrollen för dessa tjänster får du möjlighet att bidra till att såväl allmänhet som prioriterade målgrupper får de bästa möjliga underlagen för sina beslut. Varje dag, dygnet runt, året om.

Vill du ha ansvar för en spännande produktportfölj? Vi söker dig som vill vara med och utveckla produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.

Om tjänsten

I rollen som Produktägare för prognoser och varningar har du det strategiska ansvaret för SMHIs produkter och tjänster som består av väder, prognoser och varningar på smhi.se, samt för SMHIs väderapp.

Du har externa kontakter med målet att identifiera de viktigaste samhällsbehoven som SMHI, med sin kunskap och data, behöver bidra med beslutsunderlag till. Det kräver bred kunskap och djup förståelse för SMHIs uppdrag och de branscher, målgrupper och produkter och tjänster som du arbetar med.

Du utvecklar produkterna i nära samarbete med SMHIs prognosmeteorologer, IT- utvecklare samt andra produktansvariga inom SMHI.

Exempel på arbetsuppgifter:


• omvärldsbevakar och genomför konkurrent- och målgruppsanalyser för att ta fram produkter och tjänster som ökar samhällsnyttan och möter målgruppernas förväntningar och behov
• ansvarar för vidareutveckling, förvaltning och avveckling av produktportföljens innehåll.
• ansvarar för att definiera målbild och krav för produkter och leder produktutvecklingsprojekt
• utvecklar, förankrar och kommunicerar produkt- och kommunikationsplaner
• budgetansvar för produktportföljen

Om dig/din profil

Du har relevant universitetsutbildning, kanske med en inriktning inom naturvetenskap, ekonomi/marknad eller annan erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Ett krav är att du har erfarenhet av behovsanalyser och målgruppsanalyser i syfte att ta fram långsiktiga mål, strategier och planer. Du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat som projektledare, med kravställning och utveckling av produkter och/eller tjänster. Du har även erfarenhet, och mycket god förmåga, av att hålla presentationer samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Meriterande är om du har erfarenhet av:


• och kunskap kring produkter och tjänster kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat
• utveckling av IT-baserade produkter eller tjänster
• budgetansvar
• tidigare roll/roller där en stor del har handlat om att skapa nya relationer och bygga nätverk

Som person är du självgående, tar ansvar för din uppgift och har ett strategiskt tänk med ett brett perspektiv på frågor. Du är kreativ och driver en kontinuerlig förbättring inom din produktportfölj. Du är också marknadsorienterad och har lätt för att etablera kontakter och bygga förtroende både inom och utanför organisationen, och du trivs lika bra att arbeta självständigt som att arbeta i både små och stora grupper. Du är ödmjuk inför andras expertområden och skapar delaktighet i de sammanhang som du ingår. Du är nyfiken, gillar att lära dig nya saker och är intresserad av den snabba tekniska utvecklingen. 

Vi ser gärna att du har ett grundläggande intresse för väder, vatten och klimat och är nyfiken på att lära dig mer om dessa områden.

Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Likaså goda kunskaper i Office-paketet, eller motsvarande programvaror.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%

Placeringsort

Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-06-11.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

IT-systemadministratör inom Identitetshantering och Behörighet

Glömt lösenordet? Nä, inte du väl?! SMHI söker nu dig som genom dina kunskaper inom IT-infrastruktur kan bidra i det viktiga arbetet med identitetshantering och behörighet.  På SMHI jobbar vi för ett hållbart och säkert samhälle. Men väldigt lite av vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat skulle vara möjligt utan våra duktiga IT-proffs. Ungefär var sjätte person på SMHI arbetar i renodlade IT-roller och säkerställer bland annat att myndigheten ... Visa mer
Glömt lösenordet? Nä, inte du väl?! SMHI söker nu dig som genom dina kunskaper inom IT-infrastruktur kan bidra i det viktiga arbetet med identitetshantering och behörighet. 

På SMHI jobbar vi för ett hållbart och säkert samhälle. Men väldigt lite av vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat skulle vara möjligt utan våra duktiga IT-proffs. Ungefär var sjätte person på SMHI arbetar i renodlade IT-roller och säkerställer bland annat att myndigheten har det systemstöd som behövs.

Tjänsten som Systemadministratör inom Identitet och behörighet är placerad vid IT-avdelningen vid SMHIs huvudkontor i Norrköping. Avdelningen består av ca 110 medarbetare som arbetar med samtliga delar inom utveckling och förvaltning i hela kedjan från idé till drift inom applikation och infrastruktur. SMHI består av verksamheter som har mycket olika förutsättningar, vilket ställer stora krav på IT-verksamheten och det IT-stöd som SMHIs medarbetare behöver.

Enheten IT Produktion består av fyra grupper som tillsammans ansvarar för IT-infrastruktur, drift och service. Gruppen Infrastruktur Server ansvarar för operativsystem på server och klient, automatisering, databas samt identitet och behörighet till våra system.

Om tjänsten

Uppdraget består huvudsakligen av tekniskt systemadministrativt arbete inom IAM. Vi jobbar med AD, Identity Management, PKI samt webbaserade federerings- och autentiseringstjänster. I det ingår bland annat automatiseringsarbete och att hantera utmaningar inom IT-säkerhet. Våra autentiseringstjänster innebär inslag av systemutveckling. Tillsammans med kollegorna i teamet har man stort eget ansvar för att förvalta och utveckla tjänsterna inom IAM.

Utöver kollegor inom samma teknikområde samarbetar man nära andra infrastrukturgrupperingar som ansvarar för till exempel nätverk, lagring, databas, virtualisering eller Windows- och Linuxplattform. I tjänsten finns utvecklingsmöjligheter inom alla teknikområden inom vår infrastruktur. Tillsammans förvaltar vi den IT-miljö SMHI behöver för sitt uppdrag och utvecklar ständigt tekniken för att ge verksamheten nya möjligheter. SMHI är en beredskapsmyndighet vilket innebär särskilda krav avseende IT-säkerhet. SMHI har 24/7 verksamhet och beredskap förekommer.

Om dig

Du har eftergymnasial utbildning inom IT-området eller yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Vi söker dig som har goda kunskaper inom IT-infrastruktur. Saknar du yrkeserfarenhet kan du tillgodosett dig kunskaper och erfarenhet genom exempelvis sommarjobb, praktik eller kanske labbat hemma inom området infrastruktur.

Erfarenhet av tekniskt systemadministrativt arbete inom infrastruktur är stark meriterande, liksom erfarenhet eller utbildning inom IAM. Andra meriterande kompetenser är inom IT-säkerhet, systemutveckling och automatisering samt virtualisering och containermiljöer.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att lyckas och trivas i uppdraget. Det krävs ett stort eget driv och uthållighet; du förblir motiverad och effektiv trots eventuella motgångar och har en god lojalitetskänsla. Du arbetar tillsammans med andra, vilket ställer krav på samarbetsförmåga, samtidigt ligger det ett stort personligt ansvar på att driva och förvalta de områden som du är ansvarig för. Du tar även ansvar för din personliga utveckling i arbetet och motiveras av att få jobba med kvalificerade kollegor i en spännande miljö.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2023-05-14

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Systemutvecklare sökes till SMHI

SMHI söker nu efter flera systemutvecklare med stort driv för att utvecklas och få befinna sig i en vetenskaplig miljö, oavsett om rollen som systemutvecklare är ny för dig eller om du har många års erfarenhet. SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift. Vår verksamhet handlar om att samla in väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi analyserar för att skapa underlag för både beslutsfattare och medborgare. Vår... Visa mer
SMHI söker nu efter flera systemutvecklare med stort driv för att utvecklas och få befinna sig i en vetenskaplig miljö, oavsett om rollen som systemutvecklare är ny för dig eller om du har många års erfarenhet.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift. Vår verksamhet handlar om att samla in väder-, vatten- och klimatrelaterad data som vi analyserar för att skapa underlag för både beslutsfattare och medborgare. Vår verksamhet kräver intensiv och avancerad bearbetning samt visualisering av enorma mängder data varje dag, vilket utförs med tekniska system som utvecklas och förvaltas i olika team.

Enheten IT Utveckling söker nu efter systemutvecklare med intresse för fullstack, frontend och backend till våra utvecklingsteam. I teamen utvecklas och förvaltas verksamhetsspecifika system samt tjänster. Varje team ansvarar för specifika moment som insamling, bearbetning och visualisering av data, vilket kräver olika tekniska kunskaper. Teamen består av flera olika roller, där du som systemutvecklare bygger stabila system tillsammans med vetenskapliga programmerare som har kunskap inom SMHIs ämnesområden; klimat, oceanografi, hydrologi eller meteorologi. Arbetet sker i nära dialog med teamet under hela utvecklingsprocessen: från kravinsamling till driftsättning, inklusive design, test och förvaltning. Som ny medarbetare kan du komma att jobba med utveckling och förvaltning av olika portaler eller backendsystem riktade till samhället, specifika yrkesgrupper eller interna expertgrupper på SMHI inom ämnesområdena.

Vi har stort förtroende för att våra team själva vet vilka tekniker och metoder som är bäst för deras uppgift. Till följd av det får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig i dina färdigheter som utvecklare i den vetenskapliga kontext vi befinner oss i, samt få möjlighet att lära dig nya tekniker och omvärldsbevaka. Vi använder oss av Linux för utveckling och produktion. Mycket av utvecklingen i frontend sker med hjälp av JavaScript, CSS och andra webbtekniker. För backend-utveckling används främst Java och Python, men även en mängd andra tekniker. Containerteknik använder vi oss av allt mer både internt och externt för att kunna dela stora datamängder och kod med våra externa partners. Vid utformning av publika tjänster tar vi även hänsyn till olika typer av tillgänglighetskrav för att nå ut till så många som möjligt i vårt samhälle.

Din profil
För tjänsten ska du ha eftergymnasial utbildning inom IT, alternativt ha införskaffat kompetens genom arbetslivserfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Vi ser att du har ett stort intresse för systemutveckling av stabila och komplexa system. Du visar även på en vilja att hålla dig tekniskt uppdaterad och motiveras av att utveckla dig själv och dina kunskaper. Vidare ser vi att du:


• Är bekväm med något programmeringsspråk
• Har viss erfarenhet av frontend och/eller backend, antingen via arbete eller studier
• Har goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift. Meriterande med grundläggande kunskaper i svenska. Saknas kunskaper i svenska ser vi att du har ett intresse och en plan för att utveckla svenska som arbetsspråk.

Meriterande med erfarenhet av:


• Agila metoder med fokus på kundnytta
• Flera års frontend eller backend-utveckling
• Tillgänglighet (WCAG)
• Linux
• Container
• React
• Node.js
• Python
• Java
• AI (machine learning)
• Bildbehandling
• Hantering av stora datamängder
• Utveckling och/eller förvaltning av system med höga driftkrav
• Relationsdatabaser
• Geografiska informationssystem

Som person är du en kreativ och analytisk problemlösare som inser vikten av att förstå behov från beställaren och slutanvändaren. Du har en vana av att tillsammans med kravställaren och teamet planera och prioritera arbetet där du är lyhörd och serviceinriktad. Då arbetet i första hand bedrivs enligt agila metoder lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Placering är på SMHIs kontor i Norrköping, där merparten av din arbetstid läggs. Det finns även möjlighet till distansarbete när det passar team och verksamhet.

Sista ansökningsdag: Tisdag 6 juni

Fackliga representanter: För SACO Pontus Brander och för ST Christina Sverker. Samtliga nås via mejl [email protected] eller vi telefon 011-495 8000.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Naturvetare för bearbetning av havsbaserad klimatdata

Vill du vara med om att sprida kunskap om hur klimatförändringen påverkar våra hav? Vi söker en marin naturvetare med intresse för hantering av stora datasätt från klimatmodeller. Oceanografiska forskningsenheten vid SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön... Visa mer
Vill du vara med om att sprida kunskap om hur klimatförändringen påverkar våra hav? Vi söker en marin naturvetare med intresse för hantering av stora datasätt från klimatmodeller.

Oceanografiska forskningsenheten vid SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Vi är idag 18 personer på enheten och ca 130 personer på forskningsavdelningen. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

Du kommer att arbeta med utveckling av pythonkod för statistisk bearbetning av stora datasätt från klimatkörningar med vår regionala havsmodell för Östersjön och Nordsjön samt konvertering från netcdf format till shapefile format. Arbetet kommer att utföras inom ramen för olika nationella och Europeiska forskningsprojekt och innebär medverkan i projektens alla olika faser; planering, genomförande och avrapportering.

Vi tycker att det är viktigt med en god arbetsmiljö, med balans mellan arbete och fritid, för att bidra till medarbetarnas livskvalitet. Vi strävar efter en arbetsplats som präglas av mångfald och där olika styrkor och erfarenheter får komplettera varandra.

Om dig

Vi söker dig som har minst en masterexamen inom oceanografi, naturgeografi, fysik, civilingenjör eller utbildning som SMHI bedömer likvärdig. Dessutom har du goda statistik och programmeringskunskaper i Python eller likande programmeringsspråk. Kunskap om klimat- och havsmodellering samt statistisk analys av utdata från sådana modeller är meriterande. Även kunskap om havets fysik och biogeokemi är meriterande. Du kan kommunicera väl på svenska eller engelska, både skriftligt och muntligt. Det är en merit om du är van att arbeta i Unixmiljöer, GIS verktyg, Netcdf och Shapefile.

Som person har du hög motivation och intresse för arbete med programmering och analys av klimatdata. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Du är målinriktad, engagerad och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är välorganiserad med förmåga till att själv strukturera arbetet med tydliga mål och delmål samt att möta deadlines.

Du ska redan ha tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (EU). 

Anställningsform: Visstidsanställning 1 år

Placeringsort: Norrköping eller Göteborg

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 31 maj

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Chef för Forskning och utveckling i Klimat

Brinner du för klimatfrågor och stimuleras av att verka i en vetenskaplig och högteknologisk miljö tillsammans med kreativa medarbetare? Vill du göra skillnad genom att utveckla nationella och internationella samarbeten? Besitter du både lust och förmåga att tänka strategiskt, utveckla verksamheter och kommunicera effektivt? I så fall tror vi att du skulle passa bra som chef för SMHIs FoU-enhet i klimat. Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI D... Visa mer
Brinner du för klimatfrågor och stimuleras av att verka i en vetenskaplig och högteknologisk miljö tillsammans med kreativa medarbetare? Vill du göra skillnad genom att utveckla nationella och internationella samarbeten? Besitter du både lust och förmåga att tänka strategiskt, utveckla verksamheter och kommunicera effektivt? I så fall tror vi att du skulle passa bra som chef för SMHIs FoU-enhet i klimat.

Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI

Du blir del av en internationell och innovativ forskningsmiljö som ligger i framkant vad gäller att ta fram kunskaper inom vårt tids viktigaste fråga: den om hållbar utveckling. FoU-avdelningens verksamhet är IT-baserad, med beräkningsmodeller och högpresterande datorer som väsentlig infrastruktur. Avdelningens enheter producerar processförståelse, data och tjänster inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi så att avgörande och välgrundade beslut inom hållbarhetsområdet kan fattas på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

Avdelningen har ett väl etablerat nätvek till olika organisationer både inom forskning och inom statliga aktörer. Internationellt samarbete drivs exempelvis med FNs klimatpanel (IPCC) och Världsmeteorologiska Organisationen (WMO) för att ge alla länder samma möjlighet att hantera hållbarhetsfrågor.

Läs mer om verksamheten på vår hemsida: https://www.smhi.se/forskning

Om FoU-enheten i Klimat

Enheten jobbar brett med att ta fram kunskap och förståelse om klimatsystemet och konsekvenser av klimatförändringen. Arbetet sker i nära dialog med användare av klimatinformation så att underlag kan anpassas för många olika målgrupper, nationellt och internationellt. På enheten finns Rossby Centre, vilket är ett internationellt erkänt center för klimatforskning och klimatmodellering. Enheten hyser även det Internationella Projektkontoret för regional klimatmodellering inom Cordex.

Pågående viktiga fokus vid enheten inkluderar:


• Globala klimatscenarier och modellutveckling: utveckling av en klimatsystemsmodell som kan användas för långsiktiga klimatförändringscenarier, 1-10-åriga klimatprognoser samt för klimatprocesstudier
• Nedskalning av klimatscenarier och stöd för arbete med klimatanpassning: metodik, analys och processkunskap för effektiv nedskalning av globala klimatscenarier till regional och lokal nivå för att generera klimatinformation relevant och användbar inom beslutsfattande och politik.
• Klimatanalys och klimattjänster – skapa detaljerad information om hur klimatförändringen och dess effekter kan se ut, beroende exempelvis på klimatpåverkande utsläpp och markanvändning.

Om rollen

I rollen som enhetschef har du ett övergripande personal- och budgetansvar för drygt 30 medarbetare med bakgrund från många olika länder. Du leder två gruppchefer som ansvarar för inriktning mot regional respektive global klimatmodellering. På enheten finns också vetenskapskommunikatörer, fyra forskningsledare och SMHIs professor i Klimatologi.

Din profil

Vi söker dig med akademisk forskarutbildning relevant för uppdraget, exempelvis inom klimatologi, naturvetenskap eller teknik. För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg och initiativrik ledare med god kommunikativ förmåga. Du är kreativ och arbetar aktivt med ett coachande och tillitsbaserat ledarskap för att såväl verksamheten som du och dina kollegor ska utvecklas. Du vill bygga starka och självgående team. Att vara ödmjuk inför andras expertområden och att skapa delaktighet i de sammanhang som du ingår i är en självklarhet för dig. Du är van att möta olika kulturer och du anpassar ditt tillvägagångssätt utifrån situation. Du trivs i en mångkulturell, kunskapsintensiv miljö med högt tempo. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

För rollen krävs följande erfarenheter och kvalifikationer: 


• Bred kompetens och förmåga till helhetssyn för verksamhetsområdet klimatologi, såsom klimatmodellering, dataproduktion och analys, klimatologiska processer, klimatinformation och klimatanpassning
• Engagemang för klimat- och hållbarhetsfrågor ur ett samhällsperspektiv och med god förståelse för avnämargrupper för klimatdata och kunskapsunderlag
• Erfarenhet av verksamhetsledning i en organisation med forskningsmiljö, eller erfarenhet av arbete med projektledning för större projekt eller program i en kunskapstung och internationell kontext
• Förmåga att ta beslut och driva strategiskt utvecklingsarbete där satta mål har uppnåtts i samverkan med medarbetargrupper
• Erfarenhet av att presentera kunskapsmaterial och att representera en kunskapsorganisation till olika användargrupper
• Erfarenhet av planering och uppföljning av både ekonomi och resultat
• Mycket goda kunskaper i engelska samt minst baskunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk

Det är meriterande om du har:


• Erfarenhet av personalansvar
• Erfarenhet av att leda chefer eller innehaft ledningsuppdrag inom förvaltning
• Erfarenhet av att söka och attrahera forskningsmedel, samt bedrivit forskning inom internationella projekt
• Erfarenhet av att utveckla externfinansierad FoU-verksamhet (konceptualisering, produktifiering, utveckling av nya nätverk- och avnämarsamarbeten etc.)
• Vetenskapliga nätverk, förtroendeuppdrag eller handledning
• Erfarenhet av superdatorer för beräkning och lagring, högteknologisk infrastruktur och digitaliserad produktion.
• Erfarenhet av kontorsadministrativa system för ledning och uppföljning

Anställningsform: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping. 

Sista ansökningsdag: 4 juni.

Välkommen med din ansökan.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Forskare till Hydrologiska forskningsenheten

Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Har du erfarenhet av hydrologisk modellering och Machine Learning? Då kan du vara den forskare vi söker till vår hydrologiska forskningsenhet på SMHI. Välkommen med din ansökan redan idag! Hydrologiska forskningsenheten arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekt... Visa mer
Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Har du erfarenhet av hydrologisk modellering och Machine Learning? Då kan du vara den forskare vi söker till vår hydrologiska forskningsenhet på SMHI. Välkommen med din ansökan redan idag!

Hydrologiska forskningsenheten arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bland annat till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar både direkt med externa användare och som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 42 medarbetare från 15 länder.

Om tjänsten

Vi söker nu en forskare med erfarenhet av hydrologisk modellering samt utveckling och tillämpning av Machine Learning (ML) metoder på hydrologiska observationer och modellresultat. Du kommer att jobba med stora hydrologiska datamängder, både i observations- och modelleringssammanhang. Du ska bearbeta hydrologiska data med ML-metoder i olika syften, bland annat korrigera modellresultat med hjälp av observationer, homogenisera indata, och förbättra hydrologiska prognoser.

Vi utför vårt arbete i projektsammanhang, och du kommer att jobba i mindre och större grupper som jobbar mot olika projektspecifika mål. I arbetet ingår vetenskaplig analys, programmering och publikation av vetenskapliga artiklar.

Om dig

Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, noggrann och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har universitetsutbildning med doktorsexamen i hydrologi eller närliggande ämnesområde som SMHI bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av hydrologisk modellering och tillämpning av ML-metoder i hydrologiska sammanhang, samt goda IT-kunskaper för att kunna hantera och analysera stora datamängder kopplad till hydrologiska modellkedjor. Erfarenhet av den hydrologiska modellen HYPE, storskaliga hydrologiska produktionssystem och klimatologiska modellresultat är meriterande.

Vi värdesätter vana att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera resultat på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. Väl utvecklade professionella nätverk internationellt är meriterande. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, och grundläggande kunskaper i svenska. Du har en forskarprofil med publicerade vetenskapliga artiklar samt vetenskapligt arbetssätt och motivation att publicera dina arbetsresultat. Du har redan tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (EU).

Anställningsform: Tillsvidareanställning med start i juli 2023 eller så fort som möjligt. 

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 24 maj 2023

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Civilingenjör/Naturvetare inom hydraulik och hydrologi sökes till SMHI

Vi söker dig som vill arbeta med kundprojekt inom hydraulik och hydrologi med inriktning mot försäljning, projektledning och genomförande av kunduppdrag. Här är kundkontakter samt leda projekt en naturlig del av arbetet och framgångsfaktorn är att förstå kundens behov. Om funktionen Gruppen Vattenplanering ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till privata aktörer, kommuner och myndigheter inom områden där påverkan av vatten, sött eller salt, är vikti... Visa mer
Vi söker dig som vill arbeta med kundprojekt inom hydraulik och hydrologi med inriktning mot försäljning, projektledning och genomförande av kunduppdrag. Här är kundkontakter samt leda projekt en naturlig del av arbetet och framgångsfaktorn är att förstå kundens behov.

Om funktionen

Gruppen Vattenplanering ansvarar för att ta fram beslutsunderlag till privata aktörer, kommuner och myndigheter inom områden där påverkan av vatten, sött eller salt, är viktiga aspekter. I våra projekt använder vi hela SMHIs samlade expertkompetens inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi för att ge kunden den information som efterfrågas för att lösa specifika problem. Uppdragen kan vara dimensionering inom vatten och hav, statistiska analyser av SMHIs samlade observationer och avancerade utredningar inom våra kärnämnen.

Om tjänsten

Dina uppdrag kommer att innefatta bearbetning och analys av modelldata, hydraulisk modellering, hydrologisk modellering och klimatanalyser. Du kommer att delta som projektmedarbetare och vara utförare av arbetsmoment inom hydraulik, exempelvis vattendragsmodellering och skyfallskarteringar, och hydrologi samt klimatanalyser. Ditt bidrag i säljarbetet är av stor vikt och en framgångsfaktor för tjänsten är att kunna förstå kundens behov. I din roll förmedlar du din kunskap till såväl kunder som kollegor, såväl i dialog som vid föreläsningar eller i skriftliga rapporter.

Gruppen består idag av 21 personer, varav sju sitter i Göteborg och 14 i Norrköping. Könsfördelningen är 14 kvinnor och sju män. Åldrarna varierar mellan strax under 30 till strax under 60 år.

Om dig

Vi söker dig som är civilingenjör eller naturvetare med inriktning hydraulik och/eller hydrologi alt. annan utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer som likvärdig. Gruppens arbetsspråk är svenska så du behöver minst ha grundläggande kunskaper i svenska.  

Utöver det behöver du ha,


• modelleringserfarenhet inom relevant ämnesområde
• goda kunskaper inom hydraulisk och/eller hydrologisk problemlösning
• goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift

Det är mycket meriterande om du har,


• goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
• erfarenhet av hydraulisk och hydrologisk modellering
• kunskap att förstå, tolka och analysera modellresultat
• erfarenhet av utredningsarbete och projektledning inom relevant ämnesområde
• erfarenhet av konsultarbete, inklusive säljarbete

Det är meriterande om du har,


• kunskap och erfarenhet av arbete kring klimatförändringar och klimatanpassning
• erfarenhet av arbete med konsekvensanalyser, riskanalyser och förslag till åtgärder rörande klimatanpassning
• erfarenhet av tvådimensionell eller tredimensionell modellering
• kunnighet inom datahanteringsverktyg så som Matlab och Python
• erfarenhet av ArcGis/QGIS
• erfarenhet/kunskap kring vattenkraftshydrologi

Du som person är duktig på problemlösning och använder din befintliga kunskap för att lösa nya problem. Du har förmågan att omsätta kundens behov till en lösning som SMHI kan erbjuda. Med din erfarenhet hittar du rätt verktyg för att lösa problemet. Detta kan innebära att kombinera teoretiska kunskaper med analys av data, eller att kunna välja rätt modellverktyg för uppgiften. Din kommunikationsförmåga är god och du har tidigare erfarenhet av att hantera externa kontakter och kan vårda och utveckla dessa.

Arbetet styrs av tydliga mål och ekonomiska ramar, och det är viktigt att du har god förståelse för att arbeta efter mål, tidplan och budget. För att trivas här har du en väl utvecklad samarbetsförmåga och kan förmedla din kunskap till såväl kunder som till kolleger, såväl i dialog, som vid föreläsningar eller i skriftliga rapporter. Våra arbetsformer förutsätter att du har en god förmåga att leda dig själv i arbetet samtidigt som du ser värdet med en god lagprestation.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Antal tjänster: 1-2 stycken

Placeringsort: Placering är på vårt kontor i Norrköping alt Göteborg (valbart), en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 21 maj 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Personalchef

SMHI är en expertmyndighet med ett livsviktigt uppdrag. Vi hämtar inspiration från relevant forskning och kunskap inom HR-området för att bidra till organisationens förflyttning. Vi vågar pröva nya arbetssätt utan att ge avkall på kvalitet. Delar du detta med oss? Sök då tjänsten som Personalchef på SMHI. Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd är en nybildad avdelning som består av funktioner som arbetar med ledning och stöd för hela SMHIs verksamhet. ... Visa mer
SMHI är en expertmyndighet med ett livsviktigt uppdrag. Vi hämtar inspiration från relevant forskning och kunskap inom HR-området för att bidra till organisationens förflyttning. Vi vågar pröva nya arbetssätt utan att ge avkall på kvalitet. Delar du detta med oss? Sök då tjänsten som Personalchef på SMHI.

Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd är en nybildad avdelning som består av funktioner som arbetar med ledning och stöd för hela SMHIs verksamhet. Avdelningen arbetar också med frågor som rör säkerhet och beredskap och vänder sig till såväl interna som externa intressenter.

Personalenheten har som övergripande uppdrag att bidra till SMHIs effektivitet och utveckling genom att utifrån dess ansvarsområden leda, styra och stödja övrig verksamhet. Enheten ska också bistå SMHI ledning med att utveckla och förvalta processer, arbetssätt och avtal inom det arbetsgivarpolitiska området. Enheten arbetar med allt ifrån avtalstolkningar och ställningstaganden inom löneadministration till strategisk utveckling inom ledar- och medarbetarskap, kompetensförsörjning, samverkan med fackliga parter, lönebildning, arbetsmiljö etc. Arbetet sker på samtliga strukturella nivåer; individ, grupp och organisation. Utgångspunkter i arbetet är den statliga arbetsgivarpolitiska strategin, den omvärldskontext vi omges av, SMHIs ledningsfilosofi och organisatoriska förutsättningar samt en proaktiv strategi om hur kunskapsarbetarens arbetsplats behöver utvecklas.

Om tjänsten

I tjänsten ingår personalansvar och arbetsmiljöansvar för nio medarbetare; sex HR-specialister och tre Lönespecialister, samt verksamhets- och ekonomiskt ansvar för enheten Personal.

Tjänsten innebär även deltagande i avdelningens ledningsgrupp, där vidareutveckling av avdelningens arbete är en viktig del. Du ingår också som ledamot i myndighetens personalansvarsnämnd.

SMHI är från oktober 2022 utsedd till beredskapsmyndighet och du som personalchef kommer att delta i myndighetens arbete med civilt försvar och säkerhet.

Framgångsfaktorer för arbetet är att förstå den yttre och den inre kontext vi verkar i, ha förmåga att fånga upp och förstå vidden av ledningens styrsignaler och att göra om dessa till en praktik som skapar värde och verksamhetsnytta.

Arbetet kräver mycket samverkan med andra avdelningar internt men även en del externa kontakter, exempelvis med andra myndigheter.

Om dig/din profil

Du har en akademisk examen inom beteendevetenskap, personalvetenskap eller annan utbildning som SMHI bedömer relevant för befattningen. Du kan också ha mångårig erfarenhet från liknande roller och på så sätt tillskansat dig relevant kompetens.

För tjänsten krävs att du har: 


• erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
• erfarenhet av arbete med både strategiska och operativa HR-frågor
• erfarenhet av att driva och bidra till verksamhetsutveckling och förändringsledning
• erfarenhet av samverkan och förhandling med fackliga organisationer
• god kunskap om och erfarenhet av arbetsrätt

Meriterande är om du har:


• god kunskap om den statliga arbetsgivarpolitiken
• erfarenhet av arbete inom statlig myndighet med HR-frågor inom personalområdet
• erfarenhet av arbete i ledningsgrupp.

Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du har väl grundande och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du är strategisk och nytänkande och har tidigare erfarenhet av att identifiera och tillämpa relevant forskning och kunskap som bidrar till organisationens förflyttning. Du skapar engagemang och delaktighet, kan leda självständiga medarbetare med hög kompetens, och är en stabil ledare som skapar trygghet i den närmaste gruppen och i organisationen i stort.

Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav.

Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%

Placeringsort

Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-05-28.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Statistiker för analys av extrema havsnivåer

Vill du vara med om att ta fram kunskap om hur klimatförändringarna påverkar våra kuster? Vi söker en statistiker med intresse för extremvärdesstatistik och tillämpningar med stor samhällsnytta. Oceanografiska forskningsenheten vid SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfok... Visa mer
Vill du vara med om att ta fram kunskap om hur klimatförändringarna påverkar våra kuster? Vi söker en statistiker med intresse för extremvärdesstatistik och tillämpningar med stor samhällsnytta.

Oceanografiska forskningsenheten vid SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Vi är idag 18 personer på enheten och ca 130 personer på forskningsavdelningen. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

Tjänsten kommer vara placerad vid oceanografiska forskningsenheten och knuten till SMHI:s expertgrupp för stigande hav. Gruppen samlar kompetens från många av SMHI:s avdelningar och har sålunda en bred inriktning inom havsnivårelaterade frågor. Expertgruppen jobbar också med outreach samt samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arbetet skall på sikt kunna implementeras i expertgruppens klimattjänst för extremvärden för havsnivåer.

Du kommer att arbeta med forskning med inriktning på extrema havsnivåer och multipla extremer såsom till exempel samvariation mellan höga havsnivåer, höga flöden i floder och stora nederbördsmängder. Arbetets fokus ligger på att implementera avancerade statistiska metoder och använda dessa på observations- och modelldata. Två huvuduppgifter är att undersöka multipelextremer på den svenska västkusten samt att implementera Bayesianska metoder för extremvärdesanalys av svenska stationsbaserade vattenståndsmätningar. Med dessa metoder hoppas vi både kunna minska osäkerheten i extremvärdesstatistiken, samt att kunna interpolera mellan stationer för att kunna uppskatta extremvärdesstatistik på platser där mätningar saknas eller mätserier är för korta.

Vi tycker att det är viktigt med en god arbetsmiljö, med balans mellan arbete och fritid, för att bidra till medarbetarnas livskvalitet. Vi strävar efter en arbetsplats som präglas av mångfald och där olika styrkor och erfarenheter får komplettera varandra.

Om dig

Vi söker dig som har minst en masterexamen inom matematik, oceanografi, fysik eller liknande. Dessutom har du goda statistik och programmeringskunskaper. Det är meriterande om du har en forskarutbildning inom samma ämne. Du kan kommunicera på engelska, både skriftligt och muntligt. Eftersom arbetet innebär kontakter med andra aktörer och myndigheter i Sverige är flytande svenska en mycket stark merit. Det är en merit om du är van att arbeta i Python, Unixmiljöer, samt Netcdf.

Som person har du hög motivation och intresse för arbete med forskning och statistisk dataanalys. Du har stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet, samt havs- och klimatfrågor i synnerhet. Du är målinriktad, engagerad och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är välorganiserad med förmåga till att själv strukturera arbetet med tydliga mål och delmål samt att möta deadlines.

Du ska redan ha tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (EU).

Anställningsform: Visstidsanställning 1 år

Placeringsort: Norrköping eller Göteborg

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 31 maj 2023 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Hydrauliker till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten

Vill du jobba i en spännande miljö tillsammans med hydrologer, meteorologer och oceanografer, där väder och vatten står i händelsernas centrum? Har du ett brinnande intresse för hydraulisk modellering och vill bidra till ett säkrare samhälle? SMHI vill nu stärka upp den hydrologiska prognos- och varningstjänsten med en ny kollega med fokus på översvämningsmodellering. SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets behov av prognoser, varningar o... Visa mer
Vill du jobba i en spännande miljö tillsammans med hydrologer, meteorologer och oceanografer, där väder och vatten står i händelsernas centrum? Har du ett brinnande intresse för hydraulisk modellering och vill bidra till ett säkrare samhälle? SMHI vill nu stärka upp den hydrologiska prognos- och varningstjänsten med en ny kollega med fokus på översvämningsmodellering.

SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets behov av prognoser, varningar och nulägesanalyser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Du kommer att ingå i det team som ansvarar för utveckling, underhåll, kvalitetssäkring och förvaltning av de modeller som används operationellt av prognos- och varningstjänsten för översvämningsberäkningar längs med vattendrag och sjöar. Detta underlag ligger till grund för översvämningsvarningar i hela landet som vakthavande hydrolog utfärdar.

Om tjänsten

I den här tjänsten är du en del i den operativa hydrologiska prognos- och varningstjänstens verksamhet som bland annat vakthavande hydrolog. Att vara vakthavande hydrolog innebär att man bevakar det hydrologiska läget i Sverige och vid behov utfärdar varningar och meddelande samt stöttar samhället i samband med hydrologiska händelser. Tjänsten innebär beredskapstjänstgöring vilket inkluderar helger och helgdagar men de uppgifterna kan oftast skötas hemifrån.

Du kommer även ägna en del av din arbetstid åt att jobba i ett projekt med att förbättra SMHIs förmåga att göra prognoser och varningar för skyfall. Syftet med detta projekt är att öka Sveriges motståndskraft mot extrem nederbörd och bidra till att rusta samhället för de konsekvenser detta kan ge i form av t.ex. översvämningar i städer och på hårdgjorda ytor.

Den hydrologiska verksamheten på SMHI rymmer en stor bredd av frågeställningar, så ditt arbete kan även komma att inbegripa andra uppgifter utifrån din kompetens och verksamhetens behov. Uppgifterna finns både inom den egna gruppen men även inom andra delar av SMHI. Nationella och internationella samarbeten kan komma att vara aktuella. Då arbetet innebär både intern och extern representation, dialog och samarbeten behöver du vara intresserad av detta.

Om dig

Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utmanande verksamhet som rymmer både operativt arbete, utveckling och analysarbete. Du är en person som tar ansvar för, och har förmågan att planera, strukturera samt driva ditt arbete. Du arbetar bra tillsammans med andra och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Stundtals kan arbetsbelastningen vara hög vilket ställer då krav på din förmåga att planera och prioritera samt kunna fatta snabba beslut när det krävs. Då arbetsspråket i gruppen är svenska bör du kunna behärska språket i tal och skrift. Även god behärskning av engelska i tal och skrift krävs.

Krav:


• Civilingenjör/Naturvetare med inriktning hydrologi/hydraulik, eller utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig.


• Minst grundläggande kunskap inom

• Hydraulisk modellering
• Programmering (främst Python)
• GIS
• AnalysarbeteMeriterande:


• Hydrologisk modellering
• Projektledning
• Kunskap om dagvattenhantering

Anställningsform: Tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt

Placeringsort: Norrköping, arbetet utförs till stor del i kontorsmiljö men resor kan förekomma. 

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 21 maj 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Vetenskaplig programmerare för atmosfärisk spridningsmodellering

Vill du bidra till att öka kunskapen om luftföroreningars spridning och utveckla system för luftkvalitetsprognoser? Vi söker en vetenskaplig programmerare med intresse för spridningsmodellering till vår verksamhet i Norrköping. Om forskningsenheten Enheten för meteorologi på SMHI:s forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling inom områdena luftmiljö, väderprognoser, klimatanalyser och atmosfäriska processer. Vi arbetar med utveckling av numer... Visa mer
Vill du bidra till att öka kunskapen om luftföroreningars spridning och utveckla system för luftkvalitetsprognoser? Vi söker en vetenskaplig programmerare med intresse för spridningsmodellering till vår verksamhet i Norrköping.

Om forskningsenheten

Enheten för meteorologi på SMHI:s forskningsavdelning bedriver forskning och utveckling inom områdena luftmiljö, väderprognoser, klimatanalyser och atmosfäriska processer. Vi arbetar med utveckling av numeriska modeller för luftmiljö och regionala väderprognoser samt med fjärranalys, klimatanalys, observationsdata och meteorologiska analyser. Vi är idag 37 forskare på enheten, fördelade på två grupper: prognos/observationer och miljö/klimat. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och vi attraherar forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

Som en del av vårt forskarteam inom luftmiljö kommer du att arbeta med och utveckla spridningsmodellsystemet MATCH (Multiscale Atmospheric Transport and CHemistry Model). MATCH används i många olika typer av tillämpningar, bland annat för luftföroreningsprognoser, miljöövervakning, haveriberedskap för spridningsberäkningar vid olyckor och i många forskningsprojekt inom t ex atmosfärskemi, deposition och aerosolforskning. MATCH är en del av EU:s luftmiljösystem CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service; https://atmosphere.copernicus.eu/).

Inom ett par år kommer du att ansvara för stora delar av MATCH-koden och bidra till dess utveckling, genom till exempel assimilering av nya dataset. En annan viktig uppgift blir att hjälpa användare av modellen inom SMHI:s konsult- och utredningsverksamhet. Du kommer också att delta i nationella och internationella forskningsprojekt där du anpassar modellen för olika tillämpningar och hanterar indata och resultat i samarbete med forskare och luftmiljöexperter inom och utanför SMHI.

Om dig

För att vara framgångsrik i rollen behöver du minst en masterexamen inom naturvetenskap, datavetenskap, matematik eller civilingenjörsexamen. Dessutom ska du ha genomfört en relevant forskarutbildning eller ha likvärdig erfarenhet. Du utmanas av problemlösning och har en god analytisk förmåga. Du är strukturerad och van att planera, organisera, genomföra och dokumentera arbetet på ett effektivt sätt. Du kan kommunicera väl på engelska, både skriftligt och muntligt. Om du inte redan behärskar svenska bör du vara villig och ha ambitionen att lära dig det inom två år.

Det är viktigt att du har stor erfarenhet av utveckling av numeriska modeller inom atmosfärskemi, meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimat eller annat område med liknande utmaningar. Dessutom behöver du ha goda kunskaper i Python och Fortran (eller motsvarande programmeringsspråk).

Dessutom behöver du kunskap och erfarenhet inom några av följande områden:


• Programmering för högprestandaberäkningar på superdatorsystem/beräkningskluster
• Data-assimilering
• Väder-, satellit-, eller klimatdata, speciellt med dataformaten grib och netcdf
• Utveckling av olika typer av programkod, inklusive programvarutestning och kodoptimering
• Parallellisering
• Arbete med stora datamängder
• Internationella projekt och samarbeten
• Forskning inom relevant ämnesområde

Anställningsform: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid vid SMHI:s forskningsavdelning i Norrköping. Placering är på vårt kontor i Norrköping. Större delen av din arbetstid är på kontoret, men du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 21 maj

Välkommen med din ansökan. 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Hydrolog till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten

SMHI bidrar till ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat. Vill du vara en del av den resan? Vi söker nu en ny kollega till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten. Välkommen med din ansökan! SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets behov av prognoser, varningar och nulägesanalyser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Som del i denna verksamhet kommer du både att arbeta o... Visa mer
SMHI bidrar till ett hållbart samhälle i en värld i förändring tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat. Vill du vara en del av den resan? Vi söker nu en ny kollega till den hydrologiska prognos- och varningstjänsten. Välkommen med din ansökan!

SMHIs prognos- och varningstjänst svarar för samhällets behov av prognoser, varningar och nulägesanalyser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Som del i denna verksamhet kommer du både att arbeta operationellt samtidigt som du arbetar med andra uppgifter inom den egna enheten, men det kan även innebära arbete med uppgifter inom andra delar av SMHI. Uppgifter som kan komma att vara aktuella är inom modell/metodutveckling, analys/utredningsarbete, internationell verksamhet och/eller utveckling av verksamheten. Vilka uppgifter som du kommer att arbeta med styrs av verksamhetens behov, din kompetens och ditt intresse.

Om tjänsten

Den operativa delen av din tjänst inom den hydrologiska prognos- och varningstjänstens verksamhet innebär bland annat arbete som vakthavande hydrolog, både nationellt och internationellt. Att vara nationell vakthavande hydrolog innebär att man bevakar det hydrologiska läget i Sverige och vid behov utfärdar varningar och meddelande samt stöttar samhället i samband med hydrologiska händelser. Vi ser därför att du har ett stort samhällsintresse och är intresserad av krisberedskap. Som vakthavande inom de internationella vakterna arbetar du tillsammans med kollegor i Europa med att analysera det hydrologiska läget i både Europa och i Världen.

Tjänsten innebär beredskapstjänstgöring vilket inkluderar helger och helgdagar men de uppgifterna kan oftast skötas hemifrån. Kommunikation är en central del av tjänsten då den innefattar både intern och extern representation, dialog och samarbeten. 

Om dig

Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utmanande verksamhet som rymmer både operativt arbete, utveckling och analysarbete. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Du är en person som tar ansvar för, och har förmågan att planera, strukturera samt driva ditt arbete. Du arbetar bra tillsammans med andra och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Stundtals kan arbetsbelastningen vara hög och ställer då krav på din förmåga att planera och prioritera samt kunna fatta snabba beslut när det krävs. Du har även god förmåga att kommunicera med såväl andra experter som allmänheten.

Kommunikationen med interna och externa användare sker på både svenska och engelska varför du ska ha mycket goda tal- och skrivkunskaper i båda språken.

Krav:


• Civilingenjör/Naturvetare eller motsvarande eller utbildning/erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig
• Grundläggande kunskaper inom hydrologi

Meriterande:


• Hydraulisk och/eller hydrologisk modellering
• Programmering (främst Python)
• GIS
• Kunskap inom vattenkvalitet och/eller vattenförvaltning
• Analysarbete och databearbetning

Intresse och/eller erfarenhet inom området kommunikation.

Anställningsform: Tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt

Placeringsort: Norrköping, arbetet utförs till stor del i kontorsmiljö men resor kan förekomma

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 21 maj 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Prognosmeteorologer till Norrköping och Göteborg

Om du har ett intresse för väder och hur vi påverkas av det i vårt dagliga liv kan du vara den vi söker. Vi är nu på jakt efter prognosmeteorologer som vill vara del av en organisation med ett livsviktigt uppdrag – bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring. SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar info... Visa mer
Om du har ett intresse för väder och hur vi påverkas av det i vårt dagliga liv kan du vara den vi söker. Vi är nu på jakt efter prognosmeteorologer som vill vara del av en organisation med ett livsviktigt uppdrag – bidra till ett hållbart samhälle i en värld i förändring.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap samt kvalificerade beslutsunderlag.

Om tjänsten

Tjänsten som prognosmeteorolog kan komma att se lite olika ut beroende på vilken ort som blir aktuell, men i arbetet ingår det att ta fram och leverera väder- och varningsinformation. Bland annat bistår vi andra myndigheter med prognos och varningsinformation, levererar väder- och varningsrelaterat innehåll till vår hemsida och sociala medier. I arbetet har du även dagligen kontakt med kunder, där Sveriges Radio är en stor kund dit vi levererar skriftliga och muntliga väderprognoser och deltar i väderintervjuer. Vi har även kunder inom flertalet andra branscher som väg- och spårtrafik, sjöfart, energimarknaden, bygg- och anläggning samt flygväder.

I arbetet förväntas du också delta i olika typer av verksamhetsutveckling och projekt. Arbetet kan ske inom gruppen eller med andra avdelningar, där din meteorologiska expertis kan komma till nytta. Det kan exempelvis handla om att delta i kvalitetsarbete, verifikation eller utbildning.

Om dig

Vi söker dig som har meteorologutbildning och genomgången PMU (Praktisk Meteorologisk Utbildning), eller motsvarande senast vid anställningstillfället. Eftersom radioframträdanden och briefingar för olika kunder utgör en viktig del av arbetet ställs krav på presentations- och kommunikativ förmåga. Därmed är det även krav på mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, meriterande med övriga språkkunskaper. Du behöver även ha god datorvana och med fördel ett genuint intresse för väder. 

Det är vidare meriterande med:


• Programmeringskunskaper
• Erfarenhet av meteorologiskt prognosarbete, samt kännedom om hydrologi och oceanografi
• Erfarenhet av att medverka i radio- och TV-sändningar med väderinnehåll
• Erfarenhet av energibranschen
• Erfarenhet av projektarbetet och att ha agerat som utbildare/lärare
• Erfarenhet av att arbeta med sociala medier/rörlig bild/kommunikation/webbplatser

Personerna vi söker behöver vara kommunikativa, utåtriktade och ha lätt att samarbeta med såväl kollegor som kunder. Eftersom intensiteten och arbetsuppgifter varierar är flexibilitet, beslutsamhet och att handla rationellt i stressiga situationer av stor vikt. Du behöver även ha en förmåga att kunna planera, strukturera och vara drivande i arbetsuppgifter. Det är viktigt att du som person bidrar till gruppens trivsel och utveckling, samtidigt som du har ett kundfokus.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Arbetstid: Skiftarbete med tjänstgöring både vardagar och helgdagar, året om under dygnets alla timmar

Placeringsort: Norrköping eller Göteborg

Sista ansökningsdag: 7 maj 2023

Fackliga representanter: För Norrköping Therese Fougman (SACO) och Viktor Bergman (ST). För Göteborg är Torbjörn Simann (SACO) och Johan Wiksten (ST). Samtliga nås på telefon 011-495 8000 eller via e-post [email protected]

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

IT-systemadministratör inom Identitetshantering och Behörighet

Glömt lösenordet? Nä, inte du väl?! SMHI söker nu dig som genom dina kunskaper inom IT-infrastruktur kan bidra i det viktiga arbetet med identitetshantering och behörighet.  På SMHI jobbar vi för ett hållbart och säkert samhälle. Men väldigt lite av vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat skulle vara möjligt utan våra duktiga IT-proffs. Ungefär var sjätte person på SMHI arbetar i renodlade IT-roller och säkerställer bland annat att myndigheten ... Visa mer
Glömt lösenordet? Nä, inte du väl?! SMHI söker nu dig som genom dina kunskaper inom IT-infrastruktur kan bidra i det viktiga arbetet med identitetshantering och behörighet. 

På SMHI jobbar vi för ett hållbart och säkert samhälle. Men väldigt lite av vårt viktiga arbete inom väder, vatten och klimat skulle vara möjligt utan våra duktiga IT-proffs. Ungefär var sjätte person på SMHI arbetar i renodlade IT-roller och säkerställer bland annat att myndigheten har det systemstöd som behövs.

Tjänsten som Systemadministratör inom Identitet och behörighet är placerad vid IT-avdelningen vid SMHIs huvudkontor i Norrköping. Avdelningen består av ca 110 medarbetare som arbetar med samtliga delar inom utveckling och förvaltning i hela kedjan från idé till drift inom applikation och infrastruktur. SMHI består av verksamheter som har mycket olika förutsättningar, vilket ställer stora krav på IT-verksamheten och det IT-stöd som SMHIs medarbetare behöver.

Enheten IT Produktion består av fyra grupper som tillsammans ansvarar för IT-infrastruktur, drift och service. Gruppen Infrastruktur Server ansvarar för operativsystem på server och klient, automatisering, databas samt identitet och behörighet till våra system.

Om tjänsten

Uppdraget består huvudsakligen av tekniskt systemadministrativt arbete inom IAM. Vi jobbar med AD, Identity Management, PKI samt webbaserade federerings- och autentiseringstjänster. I det ingår bland annat automatiseringsarbete och att hantera utmaningar inom IT-säkerhet. Våra autentiseringstjänster innebär inslag av systemutveckling. Tillsammans med kollegorna i teamet har man stort eget ansvar för att förvalta och utveckla tjänsterna inom IAM.

Utöver kollegor inom samma teknikområde samarbetar man nära andra infrastrukturgrupperingar som ansvarar för till exempel nätverk, lagring, databas, virtualisering eller Windows- och Linuxplattform. I tjänsten finns utvecklingsmöjligheter inom alla teknikområden inom vår infrastruktur. Tillsammans förvaltar vi den IT-miljö SMHI behöver för sitt uppdrag och utvecklar ständigt tekniken för att ge verksamheten nya möjligheter. SMHI är en beredskapsmyndighet vilket innebär särskilda krav avseende IT-säkerhet. SMHI har 24/7 verksamhet och beredskap förekommer.

Om dig

Du har eftergymnasial utbildning inom IT-området eller yrkeserfarenhet som SMHI bedömer som motsvarande. Vi söker dig som har goda kunskaper inom IT-infrastruktur. Saknar du yrkeserfarenhet kan du tillgodosett dig kunskaper och erfarenhet genom exempelvis sommarjobb, praktik eller kanske labbat hemma inom området infrastruktur.

Erfarenhet av tekniskt systemadministrativt arbete inom infrastruktur är stark meriterande, liksom erfarenhet eller utbildning inom IAM. Andra meriterande kompetenser är inom IT-säkerhet, systemutveckling och automatisering samt virtualisering och containermiljöer.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Dina personliga egenskaper och förmågor är viktiga för att lyckas och trivas i uppdraget. Det krävs ett stort eget driv och uthållighet; du förblir motiverad och effektiv trots eventuella motgångar och har en god lojalitetskänsla. Du arbetar tillsammans med andra, vilket ställer krav på samarbetsförmåga, samtidigt ligger det ett stort personligt ansvar på att driva och förvalta de områden som du är ansvarig för. Du tar även ansvar för din personliga utveckling i arbetet och motiveras av att få jobba med kvalificerade kollegor i en spännande miljö.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 2023-05-14

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Forskare till SMHI sökes med inriktning på data-assimilering

Vill du vara med och utveckla operationella algoritmer för att assimilera observationer i ett kopplat modell-system för atmosfären och marken? Nu förstärker vi projektverksamheten vid SMHIs forskningsenhet för meteorologi för att möta samhällets behov av återanalyser där moderna väderprognoser appliceras på historiska data. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med internationella samarbeten och flexibla arbetsformer. Om Forskningsenheten Enheten för m... Visa mer
Vill du vara med och utveckla operationella algoritmer för att assimilera observationer i ett kopplat modell-system för atmosfären och marken? Nu förstärker vi projektverksamheten vid SMHIs forskningsenhet för meteorologi för att möta samhällets behov av återanalyser där moderna väderprognoser appliceras på historiska data. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med internationella samarbeten och flexibla arbetsformer.

Om Forskningsenheten

Enheten för meteorologi vid SMHIs forskningsenheter bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom väderprognos, klimatanalys, förståelse av atmosfäriska processer och luftmiljö. Vi arbetar med observationsdata, meteorologiska analyser och utveckling av modeller för regionala väderprognoser samt med fjärranalys, klimatanalys och luftkvalitet på global till urban skala. Vi är idag 37 forskare på enheten, delat på två grupper, prognos/ observationer och klimat/miljö. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och enheten attraherar forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Om tjänsten

Vi söker en forskare inom ämnesområdet meteorologi för att bidra till ett forskningsprojekt inom data-assimilering. Arbetet har kopplingar till områden som dynamiska system, reglerteori, statistik och maskininlärning. Tjänsten förutsätter kunskaper inom fysikaliska, matematiska och numeriska aspekter av tillståndsestimering för komplexa dynamiska system.

Arbetet kommer ske inom ett externfinansierat projekt med målet att utveckla ett kopplat dataassimilerings-system för markyta-atmosfär. Huvuduppgiften är att ta fram en konsistent ensemblebaserad dataassimilerings-metod för markprocesser och snö och implementera den i det kopplade dataassimilerings-systemet.

Din Profil

Vi söker dig som,


• Disputerat inom matematik, naturvetenskap, datavetenskap eller liknande med intresse för att hitta praktiskt tillämpbara algoritmer för tillståndsestimering av komplexa dynamiska system. Forskarutbildning är ett krav.
• Har intresse för att skriva ”clean code” och att ständigt vidareutveckla dina programmeringskunskaper och arbetssätt.
• Har god vana av att dokumentera och redovisa ditt arbete (tekniskt och vetenskapligt).
• Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av:


• Modellering av processer i marken och kryosfären
• Sekvensiella assimilerings-metoder som EnKF och SMC
• Matematisk statistik (t ex Markovmodeller, Bayesiansk inferens)
• Maskininlärning kopplat till dynamiska system
• Skattning av prediktabilitet och osäkerhet

Det är bra om du har goda kunskaper om delad mjukvaruutveckling och erfarenhet av att arbeta i Linux med Python och Fortran samt erfarenhet från arbete i internationella projekt och tvärvetenskapligt samarbete. Det kommer att hjälpa dig i ditt arbete om du motiveras av att lösa samhälleliga problem och aktivt söka samarbete med slutanvändarna av NWP data. Det är en fördel om du är intresserad av att stödja hela produktkedjan, att identifiera nya användningsbehov samt att bidra till projektansökningar. Som person är du målmedveten och van vid att arbeta självständigt. Du är kommunikativ, och har lätt för att samarbeta med andra. Du har god förmåga att kommunicera resultat i interna och externa sammanhang. Du är strukturerad och van att driva, planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.

Anställningsform: Visstidsanställning 2 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år.

Placeringsort: Norrköping

Sista ansökningsdag: 14 maj

Välkommen med din ansökan.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre

Chefsjurist

Vill du vara med och bidra till vår vision om ett ”hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”. Vi rekryterar nu till vår juristfunktion, där du får möjlighet att arbeta inom SMHIs mångfacetterade verksamhet med fler olika juridiska områden. Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd är en nybildad avdelning som består av funktioner som arbetar med ledning och stöd för hela SMHIs verksamhet. Avdelningen arb... Visa mer
Vill du vara med och bidra till vår vision om ett ”hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”. Vi rekryterar nu till vår juristfunktion, där du får möjlighet att arbeta inom SMHIs mångfacetterade verksamhet med fler olika juridiska områden.

Avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd är en nybildad avdelning som består av funktioner som arbetar med ledning och stöd för hela SMHIs verksamhet. Avdelningen arbetar också med frågor som rör säkerhet och beredskap och vänder sig till såväl interna som externa intressenter.

SMHIs juridiska funktion ingår i avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd och består av två verksjurister och en chefsjurist. Ansvaret för myndighetens funktioner för arkiv och registratur, arbetsgruppen ”Arkiv och Registratur” kommer att flyttas till den juridiska funktionen.

Om tjänsten

Juridikfunktionen bistår hela SMHI med råd och stöd inom bl a offentlighetsjuridik, affärsjuridik och juridiska frågor kring forskning och utveckling, samt bistår i förhandlingar och med olika dokument och avtal. Verksamheten består av traditionell myndighetsjuridik med förbehållet att SMHI inte är en ärendehanterande myndighet. Den juridiska funktionen stöttar vid behov även myndighetens upphandlingsfunktion i olika frågor med anknytning till upphandling.

Arbetet innefattar också en del internationellt arbete i anslutning till alla de internationella samarbeten som SMHI deltar inom.

I tjänsten ingår personalansvar och arbetsmiljöansvar för upp till 6 medarbetare, både kvinnor och män, samt verksamhets- och ekonomiskt ansvar för enheten Juridik.

Tjänsten innebär deltagande i avdelningens ledningsgrupp, där vidareutveckling av avdelningens arbete är en viktig del. Du ingår också som ledamot i myndighetens personalansvarsnämnd.

SMHI är från oktober 2022 utsedd till beredskapsmyndighet och du som chefsjurist kommer att delta i myndighetens arbete med civilt försvar och säkerhet.

Arbetet kräver mycket bra samverkan med andra avdelningar internt men även en del externa kontakter, exempelvis med andra myndigheter.

Om dig/din profil

Vi söker dig med juristexamen, minst 10 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och tidigare erfarenhet från statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Du är praktiskt lagd och har erfarenhet av ledarskap, exempelvis arbete i ledande funktion, projektledning eller annan erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig.

Meriterande är om du har:


• kunskap och/eller erfarenhet från området säkerhet och beredskap
• erfarenhet av personal- och budgetansvar
• notariemeritering
• erfarenhet av affärsjuridik, arbetsrätt eller EU-rätt
• erfarenhet av arbete med compliance
• erfarenhet av arbete i ledningsgrupp

Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Du ska ha intresse av och fallenhet för att vara ledare, och du leder och motiverar genom dialog och samverkan.

Då ett stort ansvar ligger i att få processer att fungera över avdelningsgränserna är förmågan att skapa goda relationer, engagemang och delaktighet av stor betydelse. Du har väl grundande och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Likväl som att du har öga för detaljer kan du även se saker ur ett större perspektiv och du har också förmågan att förmedla komplicerade saker/frågor på ett begripligt sätt.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift, är ett krav.

Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är förutsättningar för anställning på denna tjänst.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%

Placeringsort

Norrköping

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-16.

Vill du veta mer

För ytterligare information kontakta Bodil Aarhus Andrae, Avdelningschef, Michael af Sandeberg, Chefsjurist eller Susanne Gullmar, HR-specialist. Fackliga representanter är för Saco-S SMHI, Veronica Malmkvist och för ST, Ronald Scheirer.

 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Visa mindre